“Ressam ve şair” kimliğiyle dikkat çekmiştir.
Bir ressam olduğu için şiirini de resim sanatının
özellikleri üzerine kurmuştur.
Şiirlerinde halk kaynağından beslenmiş, masallardan,
türkülerden yararlanmıştır.
En önemli şiirleri “Sevda Üstüne, Zindanı Taştan
Oyarlar, Karadut”tur.
“Yaradana Mektuplar, Dol Kara Bakır Dol” şiir
kitaplarındandır.
BEDRİ RAHMİ EYÜPOĞLU
 Ressam Şair
 Karadut
 Yaradana Mektuplar
 Dol Kara Bakır Dol
Selanik doğumlu olan sanatçı, arkadaşıyla birlikte
“Çocuk Bahçesi” adlı bir dergi çıkarmıştır.
İstanbul’daki öğretmenliği sırasında birçok Avrupa
kökenli bestelere Türkçe sözler yazmıştır.
Sanatçı “Dağ Başını Duman Almış” sözleriyle
başlayan “Gençlik Marşı” ile tanınmıştır.
“Çocuklarımıza Neşideler” sanatçının tek şiir
kitabıdır.
ALİ ULVİ ELÖVE
 Gençlik Marşı: Dağ Başını Duman Almış
 Çocuklarımıza Neşideler
 Çocuk Bahçesi
 “Hecenin Beş Şairi”(Beş Hececiler)nden biridir.
 I. Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı yıllarında milli duyguları
ve tarihi kahramanlıkları işleyen şiirleriyle dikkat çekmiştir.
 1946’dan sonra aruzla divan şiiri uygun eserler yazmıştır.
“Varidat-ı Süleyman”
 “Türk denizciliğini destanlaştıran şair” olarak bilinir.
 “Eski Korsan Hikayeleri” adlı manzum öyküleriyle
tanınmıştır.
ENİS BEHİÇ KORYÜREK
 Hecenin Beş Şairi(Beş Hececiler)
 Türk Denizciliğini Destanlaştıran Şair
 Eski Korsan Hikayeleri
 Varidat-ı Süleyman
 Miras
 Güneşin ölümü
 Monotonluğa düşmeden “Anadolu kokulu şiir havasını”
sürdüren şairlerden birisidir.
 “Gurbet, doğa ,aşk, memleket,hasret” başlıca temaları
arasındadır.
 Milli mücadele yıllarında savaşın kazanılması için çalışmış, o
dönemde yazdığı bazı şiirler bestelenmiştir.
 “Kimsesizlik, Hicret, İrşat” şairin bilinen şiirleridir.
 “Gurbet Şairi” olarak hafızalara kazınmıştır.
 Edebiyatımızın en güzel doğa şiirlerinden olan “Bingöl
Çobanları” ile bilinir.
KEMALETTİN KAMU
 Gurbet Şairi
 Bingöl Çobanları
 Kimsesizlik
 İrşat
Henüz okul yıllarında iken Yahya Kemal’in
yönetimindeki “Dergah” dergisinde şiirleri çıkmıştır.
“Tabiat” ve “aşk” konularını işleyen hece ölçüsüyle
yazdığı şiirleriyle tanınmıştır.
Milli edebiyat anlayışına bağlı bir sanatçıdır.
Şiirlerini “Bir Gemi Yelken Açtı” adıyla
kitaplaştırmıştır.
ALİ MÜMTAZ AROLAT
 Milli Edebiyat Tarzı Şiir
 Bir Gemi Yelken Açtı
 Hayal İkliminden Dönen Diyor ki
İlk şiirlerini aruzla kaleme alsa bile sonradan heceye
yönelmiş, “Hecenin Beş Şairinden” biri olmuştur.
Yusuf Ziya ile birlikte “Akbaba” mizah dergisini
çıkarmıştır.
“Peri Kızı ile Çoban Hikayesi” adlı manzum masalı
ile akıllarda yer edinmiştir.
Üç dönem milletvekilliği de yapan sanatçının
yirmiden fazla şiiri bestelenmiştir. (Veda,
Gönlüm…)
ORHAN SEYFİ ORHON
 Beş Hececiler ( Hecenin Beş Şairi )
 Peri Kızı ile Çoban Hikayesi
 Fırtına ve Kar
 Gönülden Sesler
 Veda
 Akbaba, Papağan, Resimli Dünya, Çınaraltı…
Çankırılı önemli bir şair ve örnek bir öğretmendir.
“Anadolu”yu şiirlerinin ana teması olarak seçmiş,
yazdığı “yurt güzellemeleriyle” tanınmıştır.
“Aşık tarzı söyleyişi” şiirimize taşıyan en başarılı
isimlerden biridir.
Uzun yıllar öğretmenlik yapan şairin en önemli şiiri
“Ziller Çalacak” adını taşır.
“Denizden Çalınmış Ülke, Sessiz Nehir,
Kardelenler” şiir kitaplarıdır.
ZEKİ ÖMER DEFNE
 Aşık tarzı söyleyiş
 Yurt güzellemeleri (Ilgaz, Erzurum,
Bursa…)
 Ziller Çalacak
 Denizden Çalınmış Ülke
 Sessiz Nehir
 Kardelenler
“Ankaralı Aşık Ömer” mahlasıyla âşık tarzı halk
şiirleri yazmıştır.
“Halkevi” ve “Ülkü” dergileri etrafında yaptığı
çalışmalarla dikkat çekmiştir.
1933’te hocası Faruk Nafiz’le birlikte “Onuncu Yıl
Marşı”nı kaleme almıştır.
Sanatçının hiç değişmeyen konularının başında
“Atatürk” gelir.
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR
 Ankaralı Âşık Ömer
 Onuncu Yıl Marşı
 Atatürk Sevdalısı
 Devrim Şairi
 Erciyes’ten Kopan Çığ
 Burada Bir Kalp Çarpıyor
 “Anadolu şairi” olarak bilinen sanatçının şiirlerindeki en
önemli nitelik “yerlilik” ve “milliliktir.”
 Edebiyatımızda daha çok “denizi anlatan bir şair” olarak
bilinmiştir.
 “Doğa, gurbet,deniz, özlem, ölüm” başlıca temaları
arasındadır.
 Şiirlerinin önemli bir bölümü bestelenen şairin özellikle
“Yıldızların Altında” akıllarda yer etmiştir.
 “Deniz Sarhoşları, Yayla Dumanı, Sarıkız Mermerleri”
şiir kitaplarıdır.
ÖMER BEDRETTİN UŞAKLI
 Anadolu Şairi
 Denizi Anlatan Şair
 Yıldızların Altında
 Kapıldım Gidiyorum
 Deniz Sarhoşları
 Yayla Dumanı
 Sarıkız Mermerleri
İlk şiirlerini aruzla yazan şairin eserlerinde
“kahramanlık” teması göze çarpar.
“Destansı şiirleriyle” bilinen şair “Bu Vatan
Kimin?” adlı eseriyle akıllarda yer etmiştir.
“Eleştiri” ve “incelemeleriyle” de dikkat çekmiş,
“Dede Korkut Kitabı” çalışmasıyla “Dede Korkut’un
Torunu” unvanını almıştır.
Farklı dergilerde yer alan eleştirilerini “Destursuz
Bağa Girenler” adıyla kitaplaştırmıştır.
ORHAN ŞAİK GÖKYAY
 Dede Korkut’un Torunu
 Dede Korkut Kitabı
 Bu Vatan Kimin?
 Destursuz Bağa Girenler
Sanatçının hayata bakışı Atsız’ın Bozkurtların
Ölümü adlı romanını okumasıyla değişmiştir.
“Modern çağımızın en büyük destan şairi” olarak
bilinen sanatçı, Türk tarihinin şanlı sayfalarını
şiirleştirmede ustadır.
“Kürşat, Alparslan, Yunus Emre, Osman Gazi,
Fatih Sultan Mehmet, Sütçü İmam…”
Sanatçı “Dede Korkut üslubu” ile bilinmiştir.
“Tarih şuuru, millet anlayışı, kahramanlık ve İslam
dininin güzellikleri” şiirlerinde öne çıkan temalardır.
NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU
 Modern Dönemin Destan Şairi
 Dede Korkut Üslubu
 Bozkurtların Ruhu
 Kürşat İhtilali Destanı
 Malazgirt Destanı
 Alperenler Destanı
Hece ile yazdığı kahramanlık şiirlerini “Akından
Akına” adıyla kitaplaştıran şair, “Beş Hececilerden”
biridir.
Orhan Seyfi, Faruk Nafiz, şair ve yazarlarla birlikte
“Şairler Derneği”ni kurmuştur.
“Diken” dergisinde “Çimdik” mahlasıyla mizahi
hicivler yazmıştır.
Yakın dostu ve akrabası olan Orhan Seyfi ile birlikte
Akbaba dergisini çıkarmıştır.
YUSUF ZİYA ORTAÇ
 Beş Hececiler (Hecenin Beş şairi)
 Akbaba
 Şairler Derneği
 Akından Akına
 Cenk Ufukları
 Binnaz
 Göz Ucuyla Avrupa
 Büyük bir milliyetçi olan şairin eserlerinde tarihimiz,
bayrağımız, şanlı zaferlerimiz göze çarpar.
 Rubai türünün Cumhuriyet dönemindeki en önemli ismi
olarak kabul edilir.
 Adana’daki öğretmenliği sırasında Mevlevilik ile ilgilenmiş,
Kubbe-i Hadra adlı eserinde Mevleviliğin örf ve adetlerini
işlemiştir.
 Önemli günlerde coşku ile söylenen “Bayrak, Fetih Marşı
ve Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor” şairin unutulmaz
şiirlerindendir.
ARİF NİHAT ASYA
 “Bayrak” şairi
 Fetih Marşı
 Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor
 Rubai ustası ( Rubaiyyat-ı Arif )
 Kökler ve Dallar
 Dualar ve Aminler
Babasının ölümü üzerine yazdığı “Ağlayan
Kahkahalar” adlı hikayesiyle edebiyat dünyasına
girmiştir.
Uzun yıllar öğretmenlik yapan sanatçı, izlenimlerini
“Benim Küçük Dostlarım” adıyla kitaplaştırmıştır.
Milli duyguların heyecanıyla kaleme aldığı
“Git Bahar” adlı şiiriyle akıllarda yer etmiştir.
TDK kurucu üyesi olan sanatçı,
“Ümmü’l- Muharrirat (Kadın Yazarların Annesi)
unvanı ile ödüllendirilmiştir.
HALİDE NUSRET ZORLUTUNA
 “Ümmü’l- Muharrirat (Kadın Yazarların Annesi)
 “Benim Küçük Dostlarım”
 “Git Bahar, Gel Bahar, Ağla Bahar”
 Geceden Taşan Dertler
 Yurdumun Dört Bucağı
“Türkçülüğü “ve “Türk milliyetçiliği” savunan
yazılarıyla dikkat çekmiş, “Orhun” ve “Ötüken”
dergilerini çıkarmıştır.
Ömrünü Türkçülük fikrini yaymaya ve komünistlerle
mücadeleye adamış, Türkçü-Milliyetçi gençlerin
üzerinde büyük etki bırakmıştır.
Didaktik yanı ağır basan şiirlerinde “Türkçülük,
tarih, kahramanlık” temaları yoğunluktadır.
“Bozkurtların Ölümü” ve “ Bozkurtların Dirilişi”
unutulamayan romanlarındandır.
HÜSEYİN NİHAL ATSIZ
 İdealist Türkçü Şair
 Komünizm Düşmanı
 Orhun, Ötüken, Atsız Mecmua
 Bozkurtların Ölümü
 Bozkurtların Dirilişi
 Deli Kurt
 Ruh Adam
 Sivas’ta yaptığı çalışmalarla dikkat çekmiş, ilk kez
“Halk Şairleri Bayramı” düzenlemiştir.
 Sivas’taki çalışmalarında “Aşık Veysel, Ali İzzet, Talibi” gibi
halk ozanlarını keşfederek ülkeye tanıtmıştır.
 “Memleketçi Şiiri” “köy atmosferi” ile doldurarak yeni bir akım
başlatmıştır.
 “Nerdesin, Besbelli, Tabiat Odam, Ağaç, Orda Bir Köy Var
Uzakta” unutulmaz şiirlerindendir.
 “Köşebaşı, Koçyiğit Köroğlu” tiyatro alanındaki önemli
eserlerindendir.
AHMET KUTSİ TECER
 Sivas halkı ve yöresi
 Köy şairi
 Aşık Veysel
 Nerdesin
 Orda Bir Köy Var Uzakta
 Köşebaşı
 Koçyiğit Köroğlu
“Milli duyguları” dile getirmeye özen gösteren şair
daha çok “vatan, yurtseverlik, doğa, sevgi”
temalarını işlemiştir.
Edebiyata “Nedim” dergisinde çıkan aruzla yazılmış
şiirleriyle girmiştir.
Şairliğinin yanı sıra “edebiyat tarihi
araştırmalarıyla” da dikkat çekmiştir.
Şairin “Çanakkale Savaşını” konu alan “Bir Yolcuya”
adlı şiiri çok ünlüdür.
NECMETTİN HALİL ONAN
 Edebiyat tarihi (İzahlı Divan Şiir
Antolojisi)
 Çanakkale Savaşı
 Bir Yolcuya
Dur yolcu! Bilmeden gelip
Bastığın bu toprak
Bir devrin battığı yerdir…
Öğrenciyken kaleme aldığı şiirlerini “Rüya” adlı
kitabında bir araya getiren sanatçı “Hecenin Beş
Şairinden” biridir.
Bir ara “Nayiler” isimli edebi topluluğa da katılan
sanatçı “Nedim” dergisini çıkarmıştır.
 “Aruza Veda” şiiriyle hece ölçüsüne yönelen şair
“hüzün ve ölüm” temalarını sıklıkla işlemiştir.
 “Baykuş” isimli piyesi, konusu ve edebiyatımızda
sahnelenen ilk manzum oyun olması bakımından
önemlidir.
HALİT FAHRİ OZANSOY
 Beş Hececiler (Hecenin Beş Şairi)
 Aruza Veda
 Rüya
 Cenk Duyguları
 Baykuş
 Edebiyatçılar Geçiyor
Download

Ressam ve şair