45-075 Opole, ul. Krakowska 37
tel. 77 454 45 69 tel./fax 77 453 95 76
www.verotravel.pl e-mail:
Biuro PodróŜy VERO TRAVEL
[email protected]
NIP: 754-152-04-24
REGON: 531208198
PIELGRZYMKA DO WŁOCH - ŚLADAMI ŚWIĘTYCH PAŃSKICH
WERONA- ASYś- CASCIA- NURSJA- RZYM- WATYKAN- MONTE CASSINO- SAN GIOVANNI
ROTONDO- MONTE SANT' ANGELO- MANOPPELLO - LANCIANO- LORETO-RAWENNA
TERMIN: 02.08-11.08.2015
1 dzień: Wyjazd po Mszy św. z umówionego miejsca w godzinach popołudniowych. Nocny
przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch.
2 dzień: Śniadanie we własnych zakresie. W godzinach rannych przyjazd do WERONY.
W programie zwiedzania miasta znajdą się: Piazza Bra z okazałym rzymskim Amfiteatrem,
spacer do Piazza dei Signiori oraz dziedziniec domu Julii z najsłynniejszym balkonem. Msza
Św. Czas wolny na własne wędrówki po mieście Romea i Julii. Wyjazd na nocleg i
obiadokolację. 1 nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Przejazd do ASYśU. Nawiedzenie miejsc związanych z Ŝyciem i kultem
św. Franciszka. Zwiedzenie Bazyliki św. Franciszka: część górną z freskami Giotta oraz
część dolną, w której znajduje się krypta z grobem świętego. Udział we Mszy św. Następnie
przespacerujemy do Bazyliki św. Klary, załoŜycielki klasztoru klarysek i patronki telewizji.
Modlitwa przy grobie świętej oraz w kaplicy z cudownym krzyŜem San Damiano, przed
którym św. Franciszek usłyszał znamienne słowa; „Franciszku, napraw mój Kościół”.
Nawiedzenie katedry św. Rufina – patrona miasta i męczennika za wiarę za czasów cesarza
Dioklecjana. Przejazd do AsyŜu Dolnego: nawiedzenie Porcjunkuli – Bazyliki Matki Boskiej
Anielskiej z kaplicą wzniesioną w miejscu śmierci św. Franciszka. Przejazd do CASCIA.
Modlitwa przy grobie św. Rity – patronki spraw beznadziejnych. Przejazd do NURSJI –
miejsca urodzenia św. Benedykta. Zakwaterowanie w hotelu i obiadokolacja. 2 nocleg.
4 dzień: Wczesne śniadanie, przejazd do Watykanu na Audiencje Generalną z Ojcem Sw.
(przy pobycie PapieŜa w Watykanie). Po uroczystości zwiedzanie Rzymu: Piazza Navona,
Fontanna di Trevi, Panteon – miejsce spoczynku włoskich królów i Rafaela. Nawiedzenie
Bazyliki Matki BoŜej Większej (Santa Maria Maggiore), przejścia na via Merulana,
nawiedzenie gotyckiego kościoła św. Alfonsa di Liguori. Udział we Mszy św. Modlitwa przed
oryginalną ikoną Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Przejście na Plac Hiszpański. Czas
wolny na robienie zdjęć na słynnych Hiszpańskich Schodach. Przejazd do hotelu,
obiadokolacja. 3 nocleg.
5 dzień: Śniadanie. Przejazd do WATYKANU. Nawiedzenie Bazyliki św. Piotra, modlitwa
przy grobie św. Jana Pawła II i Jana XXIII. Przejazd na Lateran. Zwiedzenie Bazyliki św.
Jana – głównej katedry biskupa Rzymu. Przejście do kaplicy Santa Scala, gdzie – według
tradycji – znajdują się schody, po których szedł Jezus do Piłata. Spacer do staroŜytnej części
miasta: Forum Romanum i Koloseum. Przejazd do hotelu i obiadokolację. 4 nocleg.
6 dzień: Śniadanie. Przejazd do na wzgórze MONTE CASSINO. Zwiedzanie Opactwa
Benedyktynów oraz wizyta na Cmentarzu śołnierzy Polskich, następnie przejazd na
45-075 Opole, ul. Krakowska 37
tel. 77 454 45 69 tel./fax 77 453 95 76
www.verotravel.pl e-mail:
Biuro PodróŜy VERO TRAVEL
[email protected]
NIP: 754-152-04-24
REGON: 531208198
Półwysep Gargano, zakwaterowanie w San Giovanni Rotondo, czas wolny na indywidualną
modlitwę. 5 nocleg
7 dzień: Śniadanie. Przejazd na MONTE SANT' ANGELO – jednego z najsłynniejszych
sanktuariów w chrześcijańskim świecie, gdzie znajduje się Niebiańska Bazylika – świadek
zjawień św. Michała Archanioła. Następnie powrót do SAN GIOVANNI ROTONDO.
Nawiedzenie miejsc związanych z Ŝyciem i działalnością św. Ojca Pio. Modlitwa przed
łaskami słynącym obrazem Matki BoŜej Łaskawej, przy którym Ojciec Pio przez 40 lat
odprawiał Msze św., nawiedzenie nowej bazyliki z kryptą zawierającą relikwie świętego.
Udział we Mszy św. i Drodze KrzyŜowej. Czas na prywatną modlitwę i zakup pamiątek.
Obiadokolacja i 6 nocleg.
8 dzień: Śniadanie. Przejazd do LANCIANO – miejsca niezwykłego cudu eucharystycznego
z relikwią Krwi i Ciała Pańskiego. Następnie przejazd do MANOPPELLO – miejsca, gdzie
według tradycji znajduje się chusta ze Świętym Obliczem powstałym na skutek
nadzwyczajnego promieniowania. Modlitwa przed słynną relikwią nazywaną potocznie
Chustą Weroniki. Przejazd do LORETO – jednego z najsłynniejszych sanktuariów maryjnych
w Europie. Nawiedzenie Świętego Domku z cudowną figurą Matki Boskiej Loretańskiej.
Modlitwa na polskim cmentarzu, na których spoczywają Ŝołnierze biorący udział w szeregach
gen. Andersa podczas II wojny światowej. Czas wolny na prywatną modlitwę i zakup
pamiątek. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i 7 nocleg.
9 dzień: Śniadanie. Udział we Mszy św. Przejazd do RAWENNY. Zwiedzanie mozaik
Kościoła San Vitale oraz Zona Dantesca, spacer do centrum misteczka. Po południu wyjazd
w drogę powrotną do kraju.
10 dzień: Przyjazd w godzinach popołudniowych.
CENA: 1780 zł
Świadczenia:
- przejazd komfortowym autokarem (wc, barek, dvd, klimatyzacja);
- 7 noclegów w hotelach***/**, pokoje 2- 3 osobowe z łazienkami;
- wyŜywienie 2x dziennie- 7 śniadań, 7 obiadokolacji,
- opieka pilota- przewodnika na całej trasie;
- opieka duchowa kapłana;
- ubezpieczenie NNW, KL, CP (choroby przewlekłe) SIGNAL IDUNA S.A.
- pakiet pielgrzyma : chusta, identyfikator, śpiewnik, obrazek pamiątkowy.
Cena nie zawiera:
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników i słuchawek tzw. Audio
guidy - łącznie ok. 45 Euro oraz napojów do obiadokolacji.
ZAPISY:
W kancelarii Parafialnej w godzinach: 15.30-17.30 w poniedziałek, wtorek i środę, 08.3011.00 w czwartek i piątek lub telefonicznie u Ks. Michała Wali: 662 131 620 .
Przy zapisie konieczna wpłata 200 zł, kolejny raty zostaną podane na spotkaniu
organizacyjnym.
Zainteresowanym wystawiamy faktury po kaŜdej wpłacie zaliczki lub na całość po wpłacie.
Zapraszamy serdecznie do udziału w naszej Pielgrzymce.
Download

PIELGRZYMKA DO WŁOCH - ŚLADAMI ŚWIĘTYCH PAŃSKICH