15. Türk-Alman Endoskopi Günü
1.Türk-Japon Endoskopi Oturumu
Endoskopik Mukoza Rezeksiyonu ve
Submukoza Disseksiyonu Uygulamaları
Endosonografi
Ultrasonografi Simülatörü Uygulamaları
9 Haziran 2014
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Pendik-İstanbul
http://cerrahpasa.istanbul.edu.tr/15-turk-alman-endoskopi-gunu-09-haziran-2014/
26. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi
10 Haziran 2014
Eyüp Bahariye Mevlevihanesi - İstanbul
http://cerrahpasa.istanbul.edu.tr/26-turk-alman-gastroenteroloji-ve-hepatoloji-kongresi-10-haziran-2014/ Bu etkinlikler Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi - Sürekli Mesleki Gelişim (TTB-STE / SMG)
Akreditasyon - Kredilendirme Kurulu tarafından 8 TTB-STE / SMG kredi puanı ile kredilendirilmiştir.
Almanya Aşağı Saksonya Tabip Odası tarafından kredilendirilmektedir.
Değerli Meslektaşlarımız
1989 yılında başlayan, Almanya’dan Dr.Deniz Uyak, İstanbul’dan Prof. Dr. Ertuğrul
Göksoy ve Prof. Dr. Ö.Can Gökdoğan tarafından yürütülen Türk-Alman
Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongreleri bünyesinde uygulamalı olarak ilk kez
endoskopi ve ultrasonografi eğitimi, 30 Mayıs 1995’de İstanbul’da yapılan 7.TürkAlman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresini takiben 2 Haziran 1995’de Kayseri’de
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde “Çalıştay“ olarak gerçekleştirildi. Uygulamanın
başarılı olması ve yoğun istek nedeniyle kongrenin tamamlayıcı bir unsuru olarak 2000
yılında, Dr. Deniz Uyak, Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy ve Prof. Dr. Ö. Can Gökdoğan
tarafından Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde “Endoskopi ve Endosonografi” toplantısı
düzenlenmiş, daha sonra günümüze kadar devam eden, çoğu Cerrahpaşa Tıp Fakülteli
Gastroentereologların da katkısıyla Türk Tıbbı için büyük adımlar atılmış, önemli bir
katkı sağlanmıştır. 2000 yılından itibaren her yıl gastroenterolog ve cerrah
meslektaşların birlikte düzenlediği , büyük çoğunluğu Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde
yapılan “Türk-Alman Endoskopi Günleri” kapsamında yine ülkemizde tıp eğitimi için
önemli bir yenilik olan Erlangen endo-trainer modeli 2001 yılında kullanılmaya
başlanmış ve hayvan mide-duodenum preparatında polipektomi, ERCP, kanamalarda
fibrin yapıştırıcılar, hemoklip uygulaması ve enjeksiyon yöntemleri gibi endoskopik
çalışmalar yapılmıştır. Takip eden dönemde ilave edilen kolonoskopi preparatı ve
ardından 2012 yılında 13. Türk-Alman Endokopi Günü’nde Erlangen endo-trainer
modelinde hayvan mide-özofagus preparatında “Endoskopik mukoza rezeksiyonu ve
submukoza diseksiyonu” uygulamalarıyla Türk,Alman ve diğer ülkelerden gelen
hekimlere geniş bir yelpaze içinde konusunda uzman endoskopistler eşliğinde modeller
üzerinde uygulama yapma imkanı doğmuştur.
Bu yıl da 26. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi kapsamında, ilk kez
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde düzenlenecek 15.Türk-Alman
Endoskopi Günü kapsamında Almanya’dan katkı veren meslektaşlarımız yanında EMR
ve ESD uygulamalarının anavatanı sayılan Japonya’dan değerli bir meslektaşımız da
eğitmen olarak aramızda olacaktır. Bunun için geleceğe ışık tutması bakımından 1.TürkJapon Endoskopi Oturumu olarak nitelelendirdiğimiz program dahilinde
“Endosonografi” ile “Endoskopik mukoza rezeksiyonu ve submukoza diseksiyonu”
uygulamalarına ek olarak ultrasonografi simülatörü üzerinde de çalışma imkanı
olacaktır.
Hem gastroenterologların, hem de genel cerrahların ortak ve uyum içinde kullandığı
Marmara Üniversitesi Hastanesi Endoskopi Ünitemizde gerçekleştireceğimiz bu
kapsamlı toplantıda siz değerli meslektaşlarımızı aramızda görmekten büyük mutluluk
duyacağız. Ayrıca Toplantı Düzenleme Kurulu Başkanları adına toplantıların
düzenlenmesinde önemli çaba gösteren, emek veren Türk, Alman ve Japon
eğitmenlere, tüm katkı verenlere ve destekleyen firmalara teşekkür ederiz.
Kapsamlı, kapsayıcı ve bu endoskopiye gönül veren meslektaşlarımızı buluşturacak bu
çalışma gününde görüşmek dileğiyle;
Doç. Dr. Asım Cingi
Düzenleme Kurulu Başkanları
Doç. Dr. Asım Cingi(İstanbul), Prof Dr. Osman Özdoğan(İstanbul),
Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy (İstanbul), Dr.Deniz Uyak (Wilhelmshaven),
Doç.Dr.Şükrettin Güldütuna (Frankfurt)
15.Türk-Alman Endoskopi Günü
9 Haziran 2014
PROGRAM I
Endoskopik Mukoza Rezeksiyonu (EMR) ve
Submukoza Disseksiyonu (ESD) Uygulamaları
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Genel Cerrahi Eğitim Salonu ve Genel Cerrahi-Gastroenteroloji Ortak Endoskopi Ünitesi
08.30
09.00
09.15 - 13.15
•
•
•
•
•
Kayıt
Açılış
EMR ve ESD Oturumu - 1
Onkolojik açıdan gastrointestinal tümörlerin endoskopik
rezeksiyonlarında genel onkolojik ilkeler
Prof. Dr. Georg Kaehler (Mannheim)
Gastrointstinal mukoza tümörlerinde patolojik değerlendirme
Prof. Dr. Çiğdem Çelikel (İstanbul)
Endoskopik Mukoza Rezeksiyonu (EMR) tekniği Üst
gastrointestinal tümörlerde endosopik submukozal disseksionun
endikasyonları, teknik ve sonuçları
Prof.Dr.Takashi Toyonaga (Kobe-Japonya)
ERBE-Gİ ünitesinde teknik esaslar ve kullanım
Dipl.-Ing.Alexander Pfaeffle (Tübingen)
Kolorektal Endoskopik SRezeksiyonlarda Water Jet Kullanımı
Prof. Dr. Georg Kähler (Mannheim)
• EMR ve ESD Uygulamaları *
13.15 - 14.00
Yemek Molası
14.00- 18.00
EMR ve ESD Oturumu - 2
• Komplikasyonların önlenmesi
Prof. Dr. Takashi Toyonaga (Kobe-Japonya)
• Komplikasyonların tedavisi
Prof. Dr. Georg Kähler (Mannheim)
• Alt gastrointestainal premalign ve malign tümörlerde ESD
endikasyonları
Prof. Dr. Sadettin Hülagü (Kocaeli)
• EMR ve ESD Uygulamaları *
Toplantının değerlendirilmesi ve tartışma
Uygulama Ekibi
Prof. Dr. Takashi Toyonaga (Kobe-Japonya)
Prof. Dr. Georg Kähler (Mannheim)
Prof. Dr. Sadettin Hülagü (Kocaeli)
Dipl.-Ing.Alexander Pfaeffle (Tübingen)
* Erlangen endo-trainer üzerinde mide-özofagus preparatında
Endoskopik Mukoza Rezeksiyonu (EMR) ve Endoskopik
Submukoza Disseksiyonu (ESD) uygulamaları
15.Türk-Alman Endoskopi Günü
9 Haziran 2014
PROGRAM II
Endosonografi
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Genel Cerrahi-Gastroenteroloji Ortak Endoskopi Ünitesi
08.30
09.00
Kayıt
Açılış
09.15 - 13.15
13.15 - 14.00
14.00- 18.00
Endosonografi Oturumu - 1
• Diagnostik ve Terapötik Endosonografi İşlemleri
Endosonografi Uygulamaları
Yemek Molası
Endosonografi Oturumu - 2
• Diagnostik ve Terapötik Endosonografi İşlemleri
Endosonografi Uygulamaları
Toplantının değerlendirilmesi ve tartışma
Uygulama Ekibi
Dr. Eike Burmester (Lübeck)
Prof. Dr. Christoph F. Dietrich (Bad Mergentheim)
PROGRAM III
Ultrasonografi Simülatörü Uygulamaları
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Genel Cerrahi Eğitim Salonu
08.30
09.00
09.15 - 13.15
13.15 - 14.00
14.00- 18.00
Kayıt
Açılış
Ultrasonografi Simülatörü Oturumu - 1
• Ultrasonografi Simülatörü: Tanıtım ve Uygulamalar
Yemek Molası
Ultrasonografi Simülatörü Oturumu - 2
• Ultrasonografi Simülatörü : Tanıtım ve Uygulamalar
Toplantının değerlendirilmesi ve tartışma
Uygulama Ekibi
Prof. Dr. Michael Gebel (Hannover)
Gernot Jehle (Berlin)
15.Türk-Alman Endoskopi Günü
9 Haziran 2014
DÜZENLEME KURULU
BAŞKANLAR
Doç. Dr. Asım Cingi (İstanbul)
Prof. Dr. Osman Özdoğan (İstanbul)
Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy (Istanbul)
Dr. Deniz Uyak (Wilhelmshaven)
Doç. Dr. Şükrettin Güldütuna (Frankfurt)
ENDOSKOPİK MUKOZA REZEKSİYONU ve
SUBMUKOZA DİSSEKSİYONU UYGULAMA EKİBİ
Prof. Dr. Takashi Toyonaga (Kobe-Japonya)
Prof. Dr. Georg Kähler (Mannheim)
Prof. Dr. Sadettin Hülagü (Kocaeli)
Dipl.-Ing.Alexander Pfaeffle (Tübingen)
ENDOSONOGRAFİ UYGULAMA EKİBİ
Dr. Eike Burmester (Lübeck)
Prof. Dr. Christoph F. Dietrich (Bad Mergentheim)
ULTRASONOGRAFİ SİMÜLATÖRÜ UYGULAMA EKİBİ
Prof. Dr. Michael Gebel (Hannover)
Gernot Jehle (Berlin)
BİLİMSEL ORGANİZASYON SEKRETERLERİ
Prof. Dr. Ömer Günal (İstanbul)
Doç. Dr. Deniz Duman (İstanbul)
Doç. Dr. Adnan Giral (İstanbul)
Doç. Dr. Samet Yardımcı (İstanbul)
TÜRK-ALMAN BİLİMSEL KOORDİNASYON
Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy (İstanbul)
Dr. Deniz Uyak (Wilhelmshaven)
Doç. Dr. Şükrettin Güldütuna (Frankfurt)
Endoskopi Günü, 26.Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi’nin
desteği ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile Marmara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Öğretim Üyelerinin bilimsel katkılarıyla düzenlenmektedir.
15.Türk-Alman Endoskopi Günü
9 Haziran 2014
KATILIM ŞARTLARI
26.Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi ile ilişkili olarak Marmara
Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel CerrahiGastroenteroloji Ortak Endoskopi Ünitesinde gerçekleştirilecek 15.Türk-Alman
Endoskopi Günü’nde uygulamalar eş zamanlı ayrı Salonlarda interaktif tartışmalı
olarak yapılacak, katılımcılar endo-trainer modelinde ve ultrasonografi
simülatöründe bizzat uygulamalara katılacaktır.
Her üç programa katılım sınırlıdır; sadece tek bir programa kontenjan dahilinde
katılmak için önceden kayıt yaptırılması gerekmektedir. Katılımcı kayıtları, kontenjan
açısından mutlaka Bilimsel Organizasyon-İletişim Bürosuyla (Doç.Dr.Asım Cingi)
irtibat kurulduktan sonra tercih edilen program seçilerek yapılacaktır.
Bilimsel Organizasyon - İletişim
Doç. Dr. Asım Cingi
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Fevzi Çakmak Mah. Mimar Sinan Cd.No: 41
34899 Pendik - İstanbul
Telefon: (0216) 6254659
E-posta : [email protected]
http://cerrahpasa.istanbul.edu.tr/15-turk-alman-endoskopi-gunu-09-haziran-2014/
Download

15. Türk-Alman Endoskopi Günü - İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi