Szanowny Czytelniku,
oddajemy do Twoich rąk kolejny numer magazynu „Twój Bank”. Pozytywne recenzje, jakimi podzielili się z nami czytelnicy
poprzedniego numeru, sprawiły nam bardzo dużo radości. Za wszystkie serdecznie dziękujemy. Wszelką krytykę – choć było
jej niezmiernie mało – traktujemy jako uwagi konstruktywne, w trosce o jak najciekawsze treści i jak najbardziej przyjazną
szatę graficzną. Wszystkie głosy traktujemy z należytą powagą.
Aktualny numer „Twojego Banku” wydajemy w okresie, gdy sprawozdanie finansowe Banku za 2012 rok poddane zostało
końcowemu audytowi. Potwierdził on bardzo dobre wyniki, jakie Bank zanotował w poprzednim roku. Stanowią one powód
do dumy dla wszystkich współwłaścicieli, klientów i pracowników.
W Banku zachodzą kolejne zmiany: modernizowane są placówki, modyfikowana jest oferta, pojawiają się promocje. Współpracę z Bankiem doceniają kolejni klienci, odnoszący przy tym wielkie sukcesy biznesowe.
O tym wszystkim staraliśmy się napisać w najnowszym magazynie „Twój Bank”. Życzymy przyjemnej lektury.
Redakcja
Spis treści
SEKC JA EK SPERCK A
3
ZMIENIAMY SIĘ DL A WA S
Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu
„Jedynka” wczoraj i dziś
Z NA SZE J OFERT Y
NA SZ GOŚĆ
5
Terminale POS – jedno urządzenie, wiele możliwości
Karty zbliżeniowe – płać szybko i wygodnie
Kredyt nawozowy – teraz jeszcze bardziej atrakcyjny
Nowe możliwości oszczędzania – Konto oszczędnościowe
i Lokata skarbonka
11
12
Z Panią Małgorzatą Dobrzyńską-Musiela
o specyfice działalności spółki Restauro
CIEK AWOS TKI FINANSOWE
15
Lokata SGB – historia funkcjonowania
Pakiet Startowy – idealny na start
NA SZE POR ADY FINANSOWE
W Y WIAD
6
16
Wiceprezes Agnieszka Mikołajczyk o finansach Banku
Ubezpieczenia okiem specjalisty
– rozmawiamy z Panią Violettą Rucińską
Z Ż YCIA BANKU
SPR AW Y C ZŁONKOWSKIE
8
18
Bank na turnieju hokeja halowego
Istota działalności Banków Spółdzielczych
SKO – nowe możliwości
Początki polskiej spółdzielczości
Festiwal ekonomisty – z wizytą na UMK
Podsumowanie 2012 roku
REDAKC JA POLEC A
19
Z wizytą u holenderskich spółdzielców
Rockowe brzmienie Pameli – dla miłośników muzyki
Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Banku
Zimowe szaleństwo w Unisławiu – na sportowo
Zmiany kadrowe w Banku
Jabłka zapiekane z kruszonką – słodki przysmak
na zimne wieczory
Awix Racing Arena w Toruniu – dla spragnionych adrenaliny
„Twój Bank”
Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu
WYDAWCA
Bank Spółdzielczy w Toruniu
ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń
www.bstorun.pl
REDAKCJA
REDAKTOR PROWADZĄCY: Grzegorz Flanz
ZESPÓŁ: Małgorzata Chojnacka, Paulina Jankowska-Piszczek, Radosław Ruciński, Waldemar Rutkowski
KONTAKT Z REDAKCJĄ: [email protected]
OPRACOWANIE GRAFICZNE I REALIZACJA: Studio WHITE ART - www.whiteart.pl
SEKC JA EK SPERCK A
Ryzyko w inwestowaniu
Jeżeli chcemy oszczędzać pieniądze w formach bardziej dochodowych niż depozyty bankowe, ale jednocześnie
bardziej ryzykownych, możemy pomyśleć o funduszach inwestycyjnych.
Michał Buszko
Generalnie fundusze są formą zbiorowego inwestowania, która umożliwia gromadzenie i wspólne inwestowanie relatywnie niewielkich kwot pieniężnych.
Podmiotami tworzącymi i zarządzającymi funduszami są Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), które podlegają nadzorowi KNF.
Fundusze reprezentują różne profile inwestycyjne, począwszy od tych bardzo bezpiecznych (rynku pieniężnego),
przez bardziej ryzykowne (obligacji, sta-
Im bardziej agresywnie
chcemy lokować środki,
tym dłuższy okres
inwestycyjny
powinniśmy przyjąć.
bilnego wzrostu, zrównoważone) aż po
fundusze ryzykowne (akcji, aktywów niepublicznych). Pamiętajmy, że wśród funduszy występują fundusze otwarte (FIO),
do których możemy przystąpić w każdym
momencie, jak również praktycznie kiedy tylko zechcemy możemy z nich zrezygnować oraz fundusze zamknięte (FIZ),
które nastawione są na długoterminowe
specjalistyczne inwestowanie. Przystąpienie do tych ostatnich, jak również wypłacenie z nich środków jest zwykle możliwe tylko w określonych momentach lub
następuje poprzez giełdę papierów wartościowych.
Porównując fundusze do lokat, należy
mieć na uwadze, iż właściwie tylko fundusze rynku pieniężnego posiadają zbli-
żony poziom bezpieczeństwa, aczkolwiek często zwrot z nich jest niższy niż
oprocentowanie lokat. Ponadto w przypadku funduszy, w tym zwłaszcza tych
bardziej ryzykownych, będą występowały dodatkowe opłaty pobierane od inwestora przez TFI z tytułu zarządzania środkami. Należy również pamiętać, iż poza
nielicznymi wyjątkami fundusze, nie
gwarantują inwestorom odzyskania całej kwoty powierzonej do inwestowania.
W przypadku niekorzystnych warunków
rynkowych fundusze mogą zatem istotnie uszczuplić kapitał. Generalna zasada inwestowania w fundusze jest taka,
iż im bardziej agresywnie chcemy lokować środki, tym dłuższy okres inwestycyjny powinniśmy przyjąć. Inwestowanie
np. w fundusze akcji w krótkim horyzoncie (np. kilkutygodniowym) będzie oznaczało czystą spekulację, a nie sposób na
systemowe powiększanie oszczędności.
Inwestorzy chcący osiągać większe zyski przy jednoczesnym przyjęciu podwyższonego ryzyka mogą przenosić swoje oszczędności na rynek kapitałowy i lokować je bezpośrednio w akcje. W przypadku akcji trudno już mówić o oszczędzaniu, ponieważ nigdy nie wiemy, jaki
wynik osiągniemy w przyszłości (zysk
czy stratę). Inwestycje w akcje powinny
być poprzedzone analizą kondycji finansowej emitentów, oceną warunków ich
działalności oraz prognozą rozwoju gospodarki. Warto również sprawdzić, jak
zachowywały się w przeszłości kursy akcji, które chcemy kupić.
Coraz częściej wielu inwestorów, wobec niepewnej sytuacji na rynkach finansowych, rozważa lokowanie środków
w aktywa materialne, np. grunty, nieru-
dr Michał Buszko - adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, wykładowca Universite Angers we Francji oraz programu EMBA Dominican University w Chicago, stypendysta Nottingham Trent University; autor kilkudziesięciu profesjonalnych publikacji dotyczącej tematyki finansowej.
chomości, złoto, monety, dzieła sztuki
i inne. Niewątpliwie są to atrakcyjne rozwiązania lokacyjne, aczkolwiek wymagają one bardzo dobrej znajomości specyfiki rozważanych rynków. W ich przypadku konieczna jest bardzo specjalistyczna wiedza dotycząca czynników determinujących ceny, ponieważ koniunktura
na owych rynkach jest zazwyczaj niezależna od sytuacji na rynku akcji czy obligacji (lokowanie pieniędzy na tych rynkach określa się jako inwestycje alternatywne).
Po zaprezentowaniu wymienionych możliwości inwestowania warto również przyjrzeć się również kilku zasadom, które pomogą zwiększyć nasze bezpieczeństwo:
1. Jeżeli dopiero zaczynamy przygodę
z rynkiem finansowym, oszczędzaniem lub
spekulowaniem zacznijmy od instrumentów o mniejszym ryzyku i stopniowo przechodźmy do instrumentów o wyższym. Zacznijmy również ten proces od mniejszych
kwot pieniężnych.
2. Pamiętajmy, że w przypadku inwestowania w fundusze inwestycyjne czy akcje, nawet najlepsze wyniki obserwowane w przeszłości nie muszą powtórzyć się w przyszłości. Jeżeli np. fundusz zarobił w ostatnim
roku 40%, nie oznacza to że zarobi tyle
w kolejnym.
3. Starajmy się unikać efektu stadnego,
tzn. dokonywać zakupów pod wpływem obserwacji innych osób. Jeżeli inwestorzy od
jakiegoś czasu masowo kupują dane instrumenty finansowe (np. akcje) może nie być
już miejsca na dodatkowy wzrost ich cen.
Unikniemy wtedy powszechnego błędu
inwestowania, tzn. kupowania na „górce”
i sprzedaży „w dołku”.
4. Nie podejmujmy decyzji pod wpływem
emocji. Lepiej podjąć decyzję odnośnie wyboru formy oszczędzania czy podmiotu,
któremu powierzamy nasze pieniądze po
rozważeniu wszystkich „za” i przeciw” niż
żałować, że pod wpływem chwili, źle je ulokowaliśmy.
Twój Bank | Marzec 2013
3
Z NA SZE J OFERT Y
TERMINALE POS – JEDNO URZĄDZENIE, WIELE MOŻLIWOŚCI
Bank Spółdzielczy w Toruniu podjął współpracę z firmą IT CARD S.A w zakresie pozyskiwania punktów handlowo-usługowych do sieci terminali
POS, prowadzonej i zarządzanej przez IT CARD S.A. Współpraca ma na celu upowszechnienie transakcji bezgotówkowych przeprowadzanych
za pośrednictwem urządzeń do akceptacji kart płatniczych.
Terminal POS to urządzenie instalowane w punktach handlowo-usługowych, używane do kontaktu z bankiem za pośrednictwem centrum
autoryzacyjnego w sytuacji, gdy klient płaci kartą płatniczą za nabywany towar lub usługę. Karty płatnicze systematycznie zyskują na popularności. Obecnie w Polsce mamy około 33 miliony kart płatniczych, a ich liczba ciągle rośnie. Wraz z tym wzrasta liczba klientów preferujących
bezgotówkową formę płatności i świadomie wybierających punkty akceptujące karty. Płatność kartą nawet za drobne zakupy jest już codziennością.
Terminale POS posiadają także dodatkowe funkcje, takie jak obsługa kart zbliżeniowych, usługa Cashback czy doładowanie telefonów komórkowych. Płatności zbliżeniowe przyspieszają i usprawniają proces obsługi płatności, ponieważ transakcja rozpoczyna się i kończy
wraz ze zbliżeniem karty płatniczej do czytnika.
Usługa Cashback to możliwość wypłaty gotówki podczas codziennych zakupów
z użyciem karty płatniczej. Użytkownik karty może wypłacić jednorazowo kwotę do
200 zł w swoim lokalnym sklepie. Taka usługa przyciąga klientów i pomaga zredukować koszty zarządzania gotówką. Możliwość doładowań telefonów komórkowych
nie tylko rozszerza wachlarz usług, ale zwiększa dochody bez konieczności przechowywania towaru. Obecnie stanowi ona wielką alternatywę do zanikających
już kart zdrapek. Terminal POS to korzyść i udogodnienie nie tylko dla firm, ale
również dla ich klientów.
Karty zbliżeniowe – płać szybko i wygodnie
Z przyjemnością informujemy, że oferta Banku Spółdzielczego w Toruniu została wzbogacona o karty płatnicze wyposażone w technologię zbliżeniową.
W ofercie Banku dostępne są
następujące karty zbliżeniowe:
Karta płatnicza wyposażona w technologię zbliżeniową umożliwia dokonywanie płatności o wartości do 50 zł bez konieczności autoryzowania transakcji
numerem PIN (wystarczy przyłożyć kartę do czytnika). Dzięki temu dokonywanie drobnych codziennych zakupów jest jeszcze prostsze i zdecydowanie
szybsze.
1. Dla klientów indywidualnych:
Visa Electron payWave
Jeżeli wartość transakcji jest większa niż 50 zł, wówczas karta zbliżeniowa
działa jak normalna karta i konieczne staje się dokonanie autoryzacji transakcji numerem PIN.
2. Dla klientów instytucjonalnych:
Visa Business Electron payWave
Visa Electron payWave „młodzieżowa”
MasterCard Debit PayPass
Kredyt nawozowy
– teraz jeszcze bardziej atrakcyjny
Miło jest nam poinformować, że biorąc - pod uwagę Państwa potrzeby - zmodyfikowaliśmy ofertę
Banku w zakresie Kredytu nawozowego. Teraz maksymalna kwota kredytu przypadająca na każdy
1ha użytków rolnych wynosi aż 2000 zł (poprzednio 1500 zł). Dzięki temu będą Państwo mogli
otrzymać większą kwotę kredytu.
Kredyt nawozowy udzielany jest na okres do 12 miesięcy. Spłaty kredytu Klient może dokonać
w ustalonych z Bankiem ratach bądź jednorazowo na koniec okresu kredytowego. Odsetki od
udzielonego kredytu płatne są miesięcznie lub w ratach kwartalnych. Warto podkreślić, że dla dotychczasowych Klientów, posiadających rachunek bieżący w Banku, Bank jako wystarczające zabezpieczenie stosuje weksel in blanco.
Kredyt nawozowy to szybki produkt wyróżniający się
atrakcyjnymi parametrami cenowymi. Minimalna kwota kredytu to 3000 zł.
Teraz 2000 zł na 1ha
użytków rolnych!
Wszystkich Klientów zachęcamy, by wraz z kredytem
zdecydowali się skorzystać z ubezpieczenia kredytobiorcy na wypadek śmierci oraz trwałej, całkowitej niezdolności do pracy. Posiadanie ubezpieczenia to
przede wszystkim bezpieczeństwo dla bliskich kredytobiorcy. Warto o tym pamiętać.
Zapraszamy.
4
Twój Bank | Marzec 2013
Z NA SZE J OFERT Y
OSZCZĘDZANIE – NOWE MOŻLIWOŚCI
KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE
To produkt stworzony z myślą o osobach, które oczekują maksymalnej swobody w zarządzaniu swoim domowym budżetem. Szczególnie polecane osobom, które chcą gromadzić swoje środki na atrakcyjnie oprocentowanym rachunku bez konieczności deklarowania kwoty i okresu oszczędzania.
Przy otwieraniu Konta oszczędnościowego nie ma konieczności wpłacania jakiejkolwiek kwoty, klient dokonuje wpłat w dowolnej wysokości i dowolnych terminach. Olbrzymim atutem Konta oszczędnościowego jest możliwość wypłaty w każdej chwili części lub całości zgromadzonych środków bez utraty odsetek.
Za prowadzenie Konta oszczędnościowego Bank nie pobiera prowizji. Klient nie ponosi także żadnych kosztów w związku z dokonywanymi na Konto wpłatami. Co więcej, jeden raz w każdym miesiącu Klient może bez prowizji dokonać wypłaty części lub całości środków, w formie gotówkowej lub
zlecając przelew. Za kolejne wypłaty w danym miesiącu pobierana jest prowizja, zgodna z obowiązującą w Banku Taryfą.
LOKATA SYSTEMATYCZNEGO
OSZCZĘDZANIA SKARBONKA
To produkt, który poprzez atrakcyjne oprocentowanie zachęca do systematycznego oszczędzania już od 100 zł miesięcznie. Polecana jest osobom, które w okresie 1, 2 lub 3 lat planują zgromadzić środki na dowolny cel.
Zakładając Lokatę Skarbonka wystarczy dokonać wpłaty w wysokości 100 zł. Wpłata dodatkowych kwot jest możliwa w dowolnym momencie. Lokata Skarbonka zachęca do systematycznego oszczędzania, stąd też warto zaznaczyć, że oprocentowanie Lokaty jest naliczane w pełnej wysokości wówczas, gdy minimalna łączna wartość wpłat
w danym miesiącu kalendarzowym to minimum 100 zł.
Jeżeli w okresie trwania danego Planu suma wpłat w danym miesiącu kalendarzowym jest niższa
niż 100 zł, wówczas oprocentowanie za dany miesiąc zostaje obniżone o połowę.
Za prowadzenie Lokaty Skarbonka Bank nie pobiera prowizji. Klient nie ponosi także żadnych
kosztów w związku z dokonywanymi wpłatami na Lokatę. Nie jest natomiast możliwe dokonywanie częściowych wypłat w okresie trwania danego Planu.
Pakiety Startowe – idealne na start
Oferta promocyjna skierowana jest dla wszystkich Klientów, którzy nie
posiadali przed dniem 2 stycznia 2013 r. konta osobistego lub firmowego
w Banku Spółdzielczym w Toruniu. „Pakiet startowy” pozwala na zwolnienie z opłaty za prowadzenie konta przez 12 miesięcy. Konta objęte promocją to konto Premium, Biznes Premium oraz Agro Premium.
Aby wziąć udział w promocji wystarczy założyć jedno z w/w kont wraz z kartą debetową oraz usługą SMS Banking. Dzięki temu przez okres 12 miesięcy
od dnia podpisania umowy, Bank nie pobiera opłaty za prowadzenie konta,
wydaje bezpłatnie dowolną kartę debetową oraz również bezpłatnie uruchamia usługę SMS Banking.
Usługa daje wiele korzyści, ponieważ pozwala na bieżąco otrzymywać informacje przez posiadacza o zmianie stanu swojego konta. Dzięki temu płacąc kartą mamy zawsze pewność o posiadanych środkach na koncie.
Aby cieszyć się bezpłatnym kontem wystarczy:
Przyjść do jednej z placówek Banku
i założyć konto (Premium, Biznes Premium
lub Agro Premium)
Zamówić bezpłatną kartę do konta osobistego
Uruchomić bezpłatną usługę SMS Banking
Twój Bank | Marzec 2013
5
W Y WIAD
Rok 2012 to bardzo dobry
okres w historii naszego Banku
Rozmowa z Panią Agnieszką Mikołajczyk, Wiceprezes Zarządu ds. ekonomicznych
T
wój Bank: Chcielibyśmy porozmawiać z Panią o kondycji finansowej
Banku. W jakich nastrojach zakończyliście 2012 rok?
A.M. Rok 2012 to kolejny, po 2011, bardzo dobry okres w historii naszego Banku. Zarówno dynamika naszego rozwoju
w zakresie zwiększania akcji kredytowej
i budowania bazy depozytowej, jak również wynik finansowy zostały przez nas
w pełni zrealizowane. Mnie osobiście
szczególnie cieszy fakt, że 2012 rok pozwolił nam na znaczne umocnienie kapitałowe. To podstawa bezpieczeństwa
banku i fundament dalszego rozwoju.
Jestem niezwykle zadowolona, że nasz
współczynnik wypłacalności już dziś
przekracza wielkości, które Komisja
Nadzoru Finansowego rekomenduje
wszystkim bankom jako wielkość pożądaną.
C
zy tempo rozwoju uważa Pani za
optymalne?
Tak właśnie bym to określiła. Chcę wyraźnie powiedzieć - naszym strategicznym celem jest zrównoważony, stabilny
rozwój w długiej perspektywie, a nie
spektakularne wyniki w krótkim okresie. Znam wiele przykładów, gdzie spektakularne sukcesy zakończyły się szybko
i gwałtownie jeszcze bardziej spektakularnymi porażkami. Sumę bilansową
Banku, wartość zgromadzonych depozytów czy też kwotę udzielonych kredytów,
czyli podstawowe miary skali działalności Banku, zwiększyliśmy w 2012 roku o
11-12%. Wypracowaliśmy zysk netto na
poziomie zbliżonym do rekordowego,
z 2011 roku.
C
zy wskazane dobre wyniki Banku nie
zostały osiągnięte kosztem wyższego
ryzyka?
6
Twój Bank | Marzec 2013
i zdecydowanie niższy niż w całym sektorze bankowym.
A
inne ryzyka?
Dużo uwagi poświęcamy
kwestii utrzymania płynności finansowej na odpowiednio bezpiecznym poziomie.
W tym celu utrzymujemy
znaczną pulę środków na bezpiecznych lokatach w naszym
banku zrzeszającym, unikając
ich wykorzystania w przedsięwzięcia o podwyższonym ryzyku. Ponadto, jako bank nie
inwestujemy środków w skomplikowane produkty inżynierii
finansowej.
A
jak zeszłoroczny sukces
przełoży się na korzyści
dla jego członków? W końcu
udziałowcy są współwłaścicielami Banku.
W tym roku chcemy
po raz kolejny zaproponować wyNajwięcej szans
płatę dywidendy,
upatruję
we
wspólnym
która zostałaby
W kwestii ryzyka
przeznaczona na
jesteśmy
konserdziałaniu z innymi
podw yższenie
watywni.
Bank
bankami
wartości każdego
nasz w działaludziału członkowności
kredytowej
spółdzielczymi.
skiego. Zarząd bękoncentruje się na
dzie rekomendował
współpracy z naszymi
zwiększenie wartości
stałymi, sprawdzonymi
udziału o 30 zł, co oznaczaklientami. W przypadku nołoby oprocentowanie przekraczawych klientów wykorzystujemy
jące
9%
netto. Taki poziom, dwukrotnie
procedury, by właściwie oceniać ryzyko danej transakcji kredytowej. Dzięki wyższy niż średnie oprocentowanie lokat
temu wyróżniamy się bardzo dobrą ja- bankowych, powinien ucieszyć naszych
kością portfela kredytowego - poziom udziałowców. Chciałabym przy tej okatzw. kredytów zagrożonych wynosi u zji podkreślić, że wartością dla naszych
nas tylko 2,5% i jest niższy niż średnia członków jest coraz silniejszy, stabilnie
w całej Spółdzielczej Grupie Bankowej działający bank o rodzimym kapitale.
W Y WIAD
Najwięcej szans upatruję we wspólnym
działaniu z innymi bankami spółdzielczymi w ramach zrzeszeń. Chodzi o to,
by jak najwięcej przedsięwzięć realizowanych było jako inicjatywy bankowości
spółdzielczej na obszarze całego kraju,
a nie odrębnie przez pojedyncze lokalne
banki. Tutaj oszczędności kosztów mogą
być ogromne. A dyscyplina kosztowa to
obecnie jeden z naszych priorytetów.
C
zyżby zapowiadała Pani plan redukcji
kosztów?
Nie nazywałabym tego w ten sposób. Po
prostu, każdej wydawanej złotówce chcemy przyglądać się jeszcze dokładniej niż
dotychczas. Chcemy zwiększać wydajność pracy na 1 zatrudnionego, troszczyć
się o efekty naszej pracy. To co mogę
zapowiedzieć, to że czeka nas wytężona
praca, wymagająca dużego zaangażowania.
Z
C
zy po stronie kondycji finansowej
Banku dostrzega Pani jakieś mankamenty?
Przed bankami spółdzielczymi stoją olbrzymie wyzwania, które wymaga naszej
szczególnej uwagi. Wskażę tylko kilka z
nich. Po pierwsze, nowoczesne technologie, które coraz śmielej wkraczają do
naszej bankowej rzeczywistości. Musimy
sprawnie i skutecznie je wdrażać, ponosząc przy tym niemałe koszty. Po drugie,
potrzeba budowania wspólnego wizerunku banków spółdzielczych jako part-
nera finansowego godnego zaufania, którego klientem warto być. Niestety, i tutaj
konieczne są bardzo duże nakłady na
marketing. A po trzecie, pilna konieczność dalszego umacniania kapitałów
Banku, by móc sprostać oczekiwaniom
coraz bardziej wymagających klientów.
W tym obszarze konieczna jest poprawa
efektywności działania.
G
dzie więc widzi Pani możliwość poprawy efektywności działania?
ewsząd docierają do nas głosy, że
2013 rok będzie niezwykle trudny
dla naszej gospodarki. A jak Pani widzi
perspektywy, jeśli chodzi o wyniki finansowe Banku w bieżącym roku?
W warunkach pogarszającej się koniunktury gospodarczej, w tym także mniej
korzystnych warunkach dla Banku, spodziewamy się niższych zysków na koniec
tego roku. Niższe stopy procentowe NBP
i malejące stopy na rynku międzybankowym automatycznie przekładają się na
utratę przychodów odsetkowych przez
Bank. Bank zmuszony jest więc obniżać
oprocentowanie lokat, co jednak pozwala tylko częściowo - i na dodatek
z opóźnieniem - zapobiec spadkowi wyniku odsetkowego. Mimo tego, w dalszym ciągu podtrzymujemy swoje plany
zrównoważonego, stabilnego rozwoju.
Nasz plan zwiększenia skali działania
w tym roku o 9% uważamy za ambitny.
Jeśli natomiast chodzi o wynik finansowy, to osiągnięcie zysku na poziomie
80% tego, który wypracowaliśmy w 2012
roku uznamy za duży sukces. Dołożymy
starań, by te plany zrealizować i za rok
dokonywać podsumowania w równie radosnych nastrojach.
Tego życzymy. Dziękujemy za rozmowę.
Twój Bank | Marzec 2013
7
Z Ż YCIA BANKU
Bank na turnieju hokeja halowego
W dniach 18-20 stycznia 2013 roku w Łubiance i Brąchnowie odbył się XVI międzynarodowy turniej laskarzy im. Adama Filemonowicza. Cały turniej poświęcony jest pamięci tego znakomitego zawodnika, a następnie szkoleniowca toruńskiego klubu KS Pomorzanin. W swojej karierze Pan Adam
otrzymał m.in. pierwszy w historii polskiego hokeja medal w finałowym turnieju młodzieżowym Mistrzostw Europy we Wiedniu oraz wiele tytułów
mistrza Polski seniorów.
Zawody organizowane są dla dzieci poniżej 13
roku życia i stoją na bardzo wysokim poziomie.
W tym roku publiczność zgromadzona w hali mogła oglądać zmagania 20 zespołów m.in. z Ukrainy i Słowacji. Właśnie goście z Ukrainy zaprezentowali się najlepiej i wygrali cały turniej. Na
drugim miejscu uplasowała się ekipa ze Słowacji,
a brąz wywalczył klub z Torunia – KS Pomorzanin. Miejscowym „Bałaganom” z Łubianki udało się wywalczyć piąte miejsce, co również jest
bardzo dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę
silną obsadę turnieju.
„Bank Spółdzielczy w Toruniu wspiera
turniej im. Adama Filemonowicza już od
wielu lat i bardzo się cieszę, że to już XVI
edycja. Myślę, że zarówno frekwencja na
trybunach, jak i bogata różnorodność zespołów z różnych zakątków Polski, a nawet Europy świadczą o tym, że warto dalej wspierać ten turniej” – powiedziała
Marzenna Krupska, Dyrektor Oddziału
w Łubiance.
SKO i gra bankowa
Program Szkolnych Kas Oszczędności stał się jednym z priorytetowych działań Banku Spółdzielczego w Toruniu, przeznaczonych dla najmłodszych uczestników systemu bankowego. Charakter
edukacyjny programu idealnie wpisuje się w misję społeczną, którą każdy Bank powinien pełnić.
Dodatkowo SKO z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością zarówno wśród szkół już
uczestniczących, jak i nowych, które dopiero przystępują do programu.
Prawdopodobnie w kwietniu bieżącego roku w ramach programu SKO zostanie uruchomiona Gra
Ekonomiczna dla nieco starszych uczniów, a nawet studentów, opisująca w sposób interaktywny
i przede wszystkim przyjazny immanentne cechy spółdzielczości.
Festiwal ekonomisty
Jak co roku na Wydziale Zarządzania i Marketingu UMK odbywa się Festiwal Ekonomisty, czyli cykl wykładów/warsztatów
poświęconych praktycznej stronie ekonomii. Podczas tego wydarzenia wiele firm
i znanych osobistości odwiedza sale wykładowe, aby poruszyć wybrane przez siebie zagadnienie. Jako Bank Spółdzielczy
w Toruniu uczestniczymy już trzeci rok
z rzędu w festiwalu, a tegoroczna podejmowana przez nas problematyka dotyczyła parabanków. Wykład prowadzony
był w formie debaty pomiędzy dr Michałem Buszko oraz Wiceprezesem Zarządu
– Grzegorzem Flanz. Temat był odpowiedzią na wydarzenia związane z aferą Amber Gold i został bardzo dobrze przyjęty
przez zgromadzonych studentów.
8
Twój Bank | Marzec 2013
„Gra ekonomiczna to projekt, którego jestem wielkim entuzjastą. Liczę, że uda nam się dotrzeć do
grupy osób, która nie była dotąd zainteresowana oszczędzaniem w programie SKO. Zresztą w wieku
gimnazjalno-licealnym na chwile obecną większą wagę przykłada się do wydawania niż oszczędzania. Dlatego tak istotną rzeczą jest pokazanie młodym ludziom, że warto oszczędzać. Stworzenie
gry, która w sposób interaktywny będzie do tego zachęcać daje szanse na to, że również ta grupa
osób przynajmniej zainteresuje się tym tematem, a to już duży krok naprzód. Innym bardzo ważnym
elementem tego projektu jest pokazanie charakteru Banków Spółdzielczych, których działalność
znacznie się różni od banków komercyjnych” - powiedział Waldemar Rutkowski, Koordynator Zespołu Marketingu.
Gra ekonomiczna będzie polegała na prowadzeniu
przez poszczególnych uczestników (uczniów) banków spółdzielczych. Gracz wraz z biegiem czasu będzie mógł wprowadzać nowe produkty do swojej
oferty oraz modernizować obecne. Aby stworzyć
większy bank gracze będą musieli połączyć siły
i wspólnie stworzyć centralę połączonych banków.
Wymagana będzie wówczas współpraca min.
5 graczy i dalsze wspólne zarządzanie bankiem. Miernikiem pozwalającym ocenić poszczególnych graczy będzie
liczba punktów (tzw. Wirtualnej
waluty), która będzie przyrastać
wraz z wprowadzaniem nowych
produktów oraz rozwojem
banku. W ramach zachęty do
uczestnictwa wśród graczy
będą rozlosowywane ciekawe nagrody.
Planowany start gry to początek kwietnia, wówczas
również zostanie wysłany
szczegółowy opis gry do lokalnych szkół.
Z Ż YCIA BANKU
Podsumowanie 2012 roku - spotkanie 25.01.2013
W roku 2012 Bank Spółdzielczy w Toruniu osiągnął bardzo dobry wynik finansowy. Uroczyste ogłoszenie wyniku oraz podsumowanie mijającego roku odbyło się w klubie Lizard King
w Toruniu. Prezes Zarządu Waldemar Zieliński podziękował wszystkim za wkład i wysiłek
włożony w osiągnięty sukces oraz wręczył nagrody dla najlepszych oddziałów oraz wyróżnionych pracowników.
„Bardzo zależało nam, aby oprócz tej stricte handlowej działalności wyróżnić
również osoby, które na co dzień prezentują postawę godną naśladowania
przez innych pracowników. Dlatego biorąc pod uwagę takie cechy jak: rzetelność, zaangażowanie w pełnione obowiązki oraz przede wszystkim współpracę z innymi, nagrodziliśmy 8 pracowników. Nagrody te wydają się być tym
cenniejsze, gdyż osoby nagrodzone zostały wytypowane przez pracowników
Banku.
Chciałbym również pogratulować pracownikom Oddziału w Unisławiu, którzy
wykazali się najlepszą aktywnością w sferze handlowej!” – powiedział Prezes
Zarządu Waldemar Zieliński.
Z wizytą u holenderskich spółdzielców
Gdy 3 lata temu wracaliśmy ze szkolenia w Austrii, wszyscy zgodnie dostrzegali potrzebę tego typu wizyt u naszych zachodnioeuropejskich sąsiadów.
Tym bardziej, że bankowość spółdzielcza w wielu z tych krajów odgrywa rolę wielokrotnie większą niż w Polsce.
Tym razem wybór padł na Holandię. W końcu to w tym kraju udział sektora spółdzielczego w rynku bankowym jest 5-krotnie większy niż w Polsce.
Banki spółdzielcze w Holandii działają w ramach zrzeszenia, używając wspólnej marki „Rabobank”
i podejmują starania, by w możliwie dużym stopniu współpracować na rzecz budowania silnej
pozycji na rynku, z korzyścią dla każdego z banków z osobna i grupy jako całości. Jedną z najistotniejszych zasad tej współpracy jest unikanie konkurowania ze sobą przez lokalne
banki spółdzielcze. Jak sami przyznali przedstawiciele Rabobanku z Amsterdamu, jeszcze 20 lat temu zdarzały się sytuacje, gdzie banki występujące pod
tym samym logo, miały w swojej ofercie odmienne produkty, skłaniające do rywalizowania o tych samych klientów. Szybko jednak stwierJedną
dzono, że taka sytuacja działa na szkodę banków. Wówczas podjęto
z najistotniejszych
decyzję o tym, by lokalne banki spółdzielcze skoncentrowały swoją
zasad jest unikanie
działalność na ściśle określonym „swoim” terenie, koncentrując
konkurowania ze sobą
swoją uwagę na konkurowaniu z pozostałymi bankami komercyjprzez lokalne banki
nymi. I dziś Rabobank stanowi o sile holenderskiej bankowości.
W ocenie holenderskich spółdzielców wielkim wyzwaniem jest obecnie rozwój bankowości elektronicznej, swoboda dostępu do konta bankowego za pomocą urządzeń mobilnych, a przez to nowa rola, jaką należy stawiać przed placówką
bankową. Kierownictwo Rabobank Amsterdam jasno dało do zrozumienia, że dalszy spodziewany rozwój skali działalności
banku odbywać się będzie przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby placówek.
spółdzielcze
Holenderskie banki spółdzielcze starają się być możliwie blisko swoich klientów, blisko mieszkańców danego miasta i okolic.
W tym celu angażują się w lokalne inicjatywy, finansując przedsięwzięcia sportowe, kulturalne i charytatywne. Znamienne jest
jednak, że wszystkie te inicjatywy muszą mieć lokalny charakter i wszystkie one muszą wpisywać się w strategię budowania
wizerunku grupy Rabobank jako całości.
Elementem wizyty studyjnej była możliwość poznania „z pierwszej ręki”, jak wyglądają relacje lokalnego banku spółdzielczego z bankiem zrzeszającym. To obecnie również ważny temat, podejmowany przez polskich spółdzielców. Ciekawym
doświadczeniem był także nasz krótki spacer po jednym z pięter bankowego biurowca, gdzie w osłupieniu patrzyliśmy,
jak pracownicy do realizacji swoich zadań nie używają ani jednej kartki papieru. Tworzenie wszelkich dokumentów
oraz ich wymiana odbywa się tylko i wyłącznie elektronicznie. Nie da się ukryć, że w trakcie dyskusji najczęściej od
naszych holenderskich kolegów słyszeliśmy o „współpracy”. I właśnie to słowo doskonale obrazuje, jak relacje
między bankami w grupie traktują tamtejsi finansiści.
Wizyta u holenderskich spółdzielców bankowych okazała się być świetnym pomysłem. Chociaż program wyjazdu był bardzo intensywny, wszyscy wracali do kraju pełni zapału do dalszej intensywnej pracy na rzecz
rozwoju naszej polskiej bankowości spółdzielczej.
Twój Bank | Marzec 2013
9
Z Ż YCIA BANKU
Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Banku
Okres Świąt Bożego Narodzenia jest doskonałą okazją do spotkań z rodziną.
W Banku Spółdzielczym w Toruniu taką swoistą rodzinę stanowią emerytowani pracownicy, którzy w Banku często spędzili kilkadziesiąt lat swego życia
zawodowego.
Pamiętając o zasłużonych pracownikach, Zarząd Banku organizuje coroczne
spotkania z tymi, którzy teraz odpoczywają od trudu pracy na zasłużonej emeryturze. Tym razem w Restauracji „Herbowa” w Toruniu ponad 20 byłych pracowników Banku miało okazję spotkać się ponownie, by powspominać minione lata. Prezes Waldemar Zieliński skorzystał z okazji, przedstawiając obecną
sytuację Banku i opowiadając o zachodzących w Banku zmianach. Zaproszeni
goście chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami, wymieniali uwagi i przywoływali ciekawe anegdoty.
„Celem naszego spotkania było przede wszystkim docenienie byłych już pracowników naszego Banku oraz
podtrzymywanie pewnej więzi z osobami, które ten
Bank tak de facto budowały. Myślę, że ma to istotny wymiar i jest pewnego rodzaju podziękowaniem za
wkład pracowników w tworzeniu naszej marki” – powiedziała Małgorzata Paleczna, Specjalista d.s. Zarządzania kadrami w Banku Spółdzielczym w Toruniu.
Prezes Zieliński podziękował wszystkim za obecność i życzył jak najwięcej zdrowia. Zaproszeni goście dziękując za zaproszenie wyrazili nadzieję,
że w tym samym gronie będą mogli spotkać się w kolejnym roku.
Zmiany kadrowe
41 lat - dokładnie tyle czasu była związana zawodowo z Bankiem Spółdzielczym w Toruniu
Pani Czesława Rudnicka – Dyrektor Oddziału w Unisławiu. Teraz nadszedł czas na zasłużoną
emeryturę, ale znając Panią Dyrektor, z pewnością jeszcze nie raz w Banku zagości. Stery oddziału w Unisławiu przejmie teraz Pani Katarzyna Ziółkowska-Bytyń, która do tej pory pełniła
rolę Doradcy w Oddziale w Łubiance. Co ciekawe Pani Rudnicka w swojej karierze była nawet
Prezesem Banku Spółdzielczego w ...Unisławiu! Wynika to z faktu, iż przed okresem konsolidacji w bankowości spółdzielczej na mapie Polski istniało o wiele więcej banków. Regulator
rynku chcąc zachęcić banki do łączenia i tworzenia bezpieczniejszych struktur finansowych
podniósł znacząco wymogi kapitałowe. Dzięki temu Bank Spółdzielczy w Toruniu połączył
się z Bankiem Spółdzielczym w Unisławiu, którego Prezesem była wówczas Pani Czesława.
40 lat minęło... a nawet więcej. Całą swoją karierę zawodową związałam z bankowością spółdzielczą. Miałam ogromny zaszczyt, przyjemność i satysfakcję pracować ze WSPANIAŁYMI
LUDŹMI. ...Dopłynęłam do swojego brzegu i z dniem 1 kwietnia 2013 r. odchodzę na emeryturę, lecz w dalszym ciągu sercem będę blisko tych, z którymi praca łączyła mnie na dobre i złe.
Serdecznie wszystkim dziękuję za współpracę, życzliwość, wsparcie i zrozumienie.
Czesława Rudnicka
W minionym kwartale również Pani Maria Michalska z Oddziału w Łubiance
przeszła na emeryturę, przepracowując w Banku ponad 37 lat. Pewną ciekawostką jest fakt, że swoją karierę w Banku Pani Maria rozpoczęła od stanowiska… likwidatora. Brzmi groźnie i szczerze powiedziawszy, jako klient bałbym się spotkać z osobą na takim stanowisku w Banku, ale na szczęście nazwa
nie ma nic wspólnego z likwidacją. Likwidator w latach 70-tych zajmował się
wystawianiem dokumentów kasowych i memoriałowych, czyli związanych
z obrotem bezgotówkowym. Rejestrował również w/w operacje w specjalnie prowadzonym rejestrze.
„Zmiany kadrowe często bywają następstwem nie ubłagalnie biegnącego czasu, tak też jest w tym przypadku. Chciałbym serdecznie podziękować Pani Czesławie Rudnickiej i Pani Marii Michalskiej za tak długą i owocną współpracę. Myślę, że jeszcze nie raz skorzystamy z ich
doświadczeń i wiedzy w przyszłości. Jednocześnie chciałbym pogratulować i życzyć powodzenia na nowym stanowisku Pani Katarzynie Ziółkowskiej-Bytyń. Stoi przed nią nie lada wyzwanie, ale jestem pewien, że sprosta nowym zadaniom.
Na koniec podkreślę jeszcze jedną istotną rzecz. Zmiana kadrowa na stanowisku Dyrektora Oddziału w Unisławie jest dowodem na to,
że posiadamy w swoich szeregach kadrę rezerwową, a to bardzo budujący fakt nie tylko dla mnie, ale myślę, że dla pozostałych pracowników
Banku również.” – powiedział Waldemar Zieliński Prezes Zarządu Banku.
10
Twój Bank | Marzec 2013
ZMIENIAMY SIĘ DL A WA S
„Jedynka” wczoraj i dziś
Najważniejszą inwestycją realizowaną przez
Bank w roku 2012 była modernizacja I Oddziału
przy ulicy Reja. Bank Spółdzielczy mieści się tam
od roku 1990, wcześniej natomiast jego siedziba znajdowała się przy ulicy Mostowej. Od roku
1990 zarówno Bank, jak i cały sektor bankowy
w naszym kraju przeszły ogromne przeobrażenia. Inne są teraz wymagania Klientów, inny
sposób obsługi, inne także narzędzia, za pomocą których realizujemy Państwa dyspozycje. Podejmując decyzję o przebudowie Oddziału kierowaliśmy się chęcią zwiększenia jego funkcjonalności, chcieliśmy poprawić zarówno warunki
dla Klientów, jak i dać pracownikom pełen komfort wykonywanej pracy. Obecny jego wygląd
spełnia naszym zdaniem wymogi dla nowoczesnej i przyjaznej Klientom placówki – a tak
właśnie chcielibyśmy być postrzegani. Oddziały
banków nie są już teraz kojarzone z szybami
i dystansem, jaki dzielił Klienta od osoby Go obsługującej. Zarówno stanowiska dysponenckie,
jak i doradcze zostały zaaranżowane w nowoczesny sposób, tak aby mieli Państwo poczucie
pełnego komfortu obsługi. Jedną z nowości
w zmodernizowanym Oddziale jest osobny pokój przygotowany do wpłat i wypłat dużych
kwot gotówki, zapewniający Klientom pełną
dyskrecję. Cieszymy się z tego, że tak poważną
inwestycję udało się przeprowadzić bez zakłócania pracy Oddziału.
Mamy nadzieję że nowy wygląd I Oddziału przy
ulicy Reja jest dla wszystkich Klientów dowodem na to, że Bank Spółdzielczy chce i zmienia
się właśnie dla Państwa – zależy nam na tym,
aby nasi Klienci byli obsługiwani przez profesjonalną kadrę w równie profesjonalnych warunkach.
„Zaczynałam pracę w czasie, gdy Bank mieścił się jeszcze na ulicy Mostowej, mogę
więc powiedzieć, że warunki w których
obecnie pracujemy nie dają się w żaden
sposób porównać z tymi, w których funkcjonowaliśmy wcześniej. Na przestrzeni
lat zmiany jakie dokonały się w Banku
Spółdzielczym są wręcz niewyobrażalne.
Oddział wygląda bardzo nowocześnie,
a najważniejsze są pozytywne opinie wyglądu naszej placówki usłyszane od klientów.”
Pani Danuta Wasilewska
Koordynator Zespołu w I Oddziale
pracuje w Banku od 1977 r.
Twój Bank | Marzec 2013 11
NA SZ GOŚĆ
„Zabytkowy” biznes
W drugim numerze magazynu Twój bank poprosiliśmy o rozmowę Panią Małgorzatę Dobrzyńską-Musiela,
Prezes Zarządu spółki Restauro zajmującej się konserwacją zabytków.
TB: Jakie były Pani początki jeżeli
chodzi o działania w biznesie?
MDM: W 2013 roku obchodzimy właśnie 20-lecie działalności firmy. Sama
inicjatywa jej rozpoczęcia pochodziła od
mojego męża – wcześniej oboje, jako że
z wykształcenia jesteśmy konserwatorami, pracowaliśmy indywidualnie, realizowaliśmy różnego typu zlecenia. Nie
działała jeszcze wówczas ustawa o zamówieniach publicznych, realizowaliśmy
więc zlecenia urzędów konserwatorskich, zlecenia prywatne, a także te realizowane dla Kościoła. Mąż wyczuwając
zbliżające się zmiany wywołane transformacją ustrojową po 1989, dostrzegał
fakt, iż przemiany gospodarcze muszą w
pewnym sensie narzucić zmianę formuły
działania. A ponieważ jest on zdecydowanie człowiekiem o dużej odwadze, chciał
wykorzystać szanse i rozpocząć działalność pod nowym szyldem i oczywiście
na większą skalę. Takie były początki powstania spółki Restauro, natomiast w 20tą rocznicę jej powstania firma zatrudnia
około 40 osób na etatach i niemal tak
samo liczne grono współpracowników.
Wydaje się że firmy konserwatorskie na początku lat 90-tych nie
musiały się obawiać o brak pracy. Poprzednia epoka to przecież wszechogarniająca nas szarość.
Rzeczywiście, patrząc na wygląd choćby Torunia z lat 80-tych dostrzec można
ogromne różnice w stosunku do tego, co
możemy obserwować dzisiaj. Fasady bu-
Czyli rodzaj działalności wybranej
przez Państwa był naturalną konsekwencją zainteresowań?
Zdecydowanie tak. Ja od zawsze miałam
„zacięcie” do wszelkich sztuk plastycznych, bardzo interesowałam się historią
sztuki. Oboje z mężem kończyliśmy kierunki konserwatorskie na UMK – mąż
w zakresie konserwacji architektury, ja
natomiast konserwację malarstwa i rzeźby polichromowanej. Są to studia bardzo
specyficzne, trzeba posiąść bardzo szeroką i rzetelną wiedzę i z pewnością opanowanie tej problematyki wymaga sporego
zapału i autentycznego zainteresowania
tym tematem. Stąd ludzie kończący te
kierunki studiów to przeważnie pasjonaci. Oboje więc posiadamy umiejętności
i uprawnienia umożliwiające pracę przy
bardzo zróżnicowanych pod względem
problematyki konserwatorskiej obiektach. Warty podkreślenia jest też fakt,
iż duża część naszych pracowników to
absolwenci toruńskiego Uniwersytetu.
Wykonywaliśmy prace w tak
wspaniałych obiektach, jak
Zamek w Malborku, Zamek
Królewski w Warszawie,
Belweder, a także obiekty
toruńskie – Ratusz, czy też
Katedra Św. Janów.
12
Twój Bank | Marzec 2013
dynków były momentami wręcz obskurne. Trzeba bowiem odróżnić stan budynku pokazujący jego historię, dawność
i autentyzm, od czegoś co się już osypuje i niszczeje – ta druga wersja była niestety popularniejsza pod koniec lat 80tych. Zupełnie zresztą inaczej wyglądała
struktura finansowania prac konserwatorskich. Zawsze istotnym zleceniodawcą był Kościół, którego obiekty obfitują
w dzieła sztuki. Nawet w czasach PRL
otrzymywał bowiem na te prace środki
od państwa. Ważnym inwestorem były
wówczas także urzędy konserwatorskie.
Obecnie środki na te cele generowane
są głównie z funduszy unijnych, które
poprzez różne programy zasilają budżety
samorządowe.
Na przestrzeni lat zmieniała się na
pewno także konkurencja w branży
konserwatorskiej…
Oczywiście konkurencja istniała od
początku, ale zdecydowanie mniejsza,
bardziej rozproszona niż jest to w chwili obecnej. Decydującą rolę spełniła tu
ustawa o zamówieniach publicznych,
uchwalona na początku lat 90-tych. Na
początku zawierała ona zapisy, które mogły przyczynić się do odrzucenia oferty
przetargowej z bardzo błahych, formalnych powodów, typu chociażby brak pieczątki. Później zostało to naprawione, ale
niestety cały punkt ciężkości został przeniesiony na kryterium ceny. Ze względu na specyfikę działalności – a jest
ona zupełnie inna niż np. budowa
hali czy budynków mieszkalnych, gdzie technologie są dosyć powszechne i opanowane,
ta dziedzina wymaga nie tylko
specjalistycznej wiedzy, ale
także pewnej kultury, którą
powinien reprezentować wykonawca, a której oczywiście
nie da się zawrzeć i zmieścić
w kryterium czysto cenowym.
Ze względu na dopływ funduszy
unijnych, a co za tym idzie zwiększenie rynku, branżą konserwatorską zaczęły intensywnie interesować
się firmy budowlane. Doprowadziło to
do sytuacji, w której wyzwania na tym
polu podejmowały firmy dysponujące
jedynie przysłowiową taczką i dwójką
pracowników. To z całą pewnością doprowadziło do pewnego zepsucia rynku i
obniżenia poziomu wykonawczego prac.
Przez 20 lat działalności firmy może
się ona pochwalić wykonaniem
wielu znaczących inwestycji. Która z nich
szczególnie zapadła Pani w pamięci?
NA SZ GOŚĆ
Tak naprawdę jest to trudne do określenia. Wykonywaliśmy prace w tak wspaniałych obiektach, jak Zamek w Malborku, Zamek Królewski w Warszawie,
Belweder, a także obiekty toruńskie –
Ratusz czy też Katedra Św. Janów. Trudno mi więc szczególnie wyróżnić którykolwiek z nich. Natomiast jeśli chodzi o
trudności czy problemy, które napotykamy – są one czasem bardzo złożone, ale
my jesteśmy właśnie po to, aby je rozwiązywać. Każdy obiekt to nowe wyzwania,
każdy jest inny i to wymusza ciekawą,
intelektualną „zabawę”, polegającą na
znalezieniu metod, które najlepiej w tym
konkretnym, unikatowym przypadku
zastosować, aby obiekt po naszej pracy
mógł zostać przekazany inwestorowi w
stanie takim, jakiego oczekiwał, ale także
zgodnie ze sztuką i etyką zawodową. Tak
więc z samego wykonywania zadań czerpiemy na pewno ogromną satysfakcję.
Problemy sprawia natomiast współpraca
z drugą stroną – urzędy, inwestorzy często z niewielką świadomością w zakresie
realizowanych przez naszą firmę prac.
Niestety, podejście do przedsiębiorców
w Polsce jest pełne podejrzliwości i nie
zawsze mamy do czynienia z dążeniem
do wspólnego rozwiązywania problemów. Wydaje mi się, że jest to efektem
pewnego modelu kulturowego, musi
minąć jeszcze naprawdę wiele czasu,
aby w każdym przypadku zaangażowane
w realizację strony przyjmowały założenie, że wszyscy chcemy zrobić coś dobrego i jesteśmy tutaj po to, aby wykonać
zadanie najlepiej jak jest to możliwe.
Prace konserwatorskie pozwalają
często ukazać zaskakujące, nieznane oblicza poszczególnych obiektów?
Oczywiście, wystarczy spojrzeć chociażby na wieżę toruńskiego Ratusza. Podczas prac okazało się, że można odtworzyć dekoracje malarskie na elewacjach
wieży, co mocno zmieniło wyobrażenia
o wyglądzie tego obiektu. Szereg takich
odkryć - na mniejszą lub większą skalę,
mieliśmy także w innych miejscach. Udawało się np. odkryć malowidła ukryte
wcześniej pod tynkiem i które zostały wyeksponowane właśnie w wyniku
naszych prac. Także w bliskim mi i zapewne wszystkim torunianom miejscu –
Katedrze Św. Janów udało nam się dowiedzieć wielu nowych rzeczy, dotyczących
jej wcześniejszego wyglądu.
Zapewne dla ludzi, którzy nie znają
zasad pracy firm takich, jak Restauro, obraz osoby zajmującej się konserwacją to przeważnie ktoś w białym fartuchu
z nieodłącznym pędzlem w dłoni. Jednak
to chyba również dziedzina, w której
mamy do czynienia ze sporym rozwojem
technologii?
Bez wątpienia tak jest. Tak jak i wszędzie
na przestrzeni lat pojawiają się nowe, innowacyjne metody czy technologie. Ale
najistotniejszym jest, i po tym właśnie
można poznać dobrego konserwatora,
żeby umieć dobrać odpowiednią metodę
do danej pracy. Wykonując prace rekonstrukcyjne staramy się stosować metody
zbliżone do technik i technologii, w jakich dany obiekt powstał. Często jednak
stan budowli wymaga zastosowania nowoczesnych technologii, które pozwolą
daną rzecz wzmocnić, a co za tym idzie
spowodują, że nasza praca da lepsze
i bardziej długotrwałe efekty. W dziedzinie rozwoju i nowych technologii mogę
zdradzić, że mamy bardzo poważne plany. Zamierzamy bowiem stworzyć nowoczesne laboratorium technik optoelektronicznych, czyli urządzeń opierających
się na wykorzystaniu promieniowania
laserowego. Zamierzamy upowszechnić
metodę oczyszczania laserowego, a także świadczyć usługi z tego zakresu na
rzecz innych firm konserwatorskich.
Pani Małgorzato, rozmawialiśmy
już o zmianach w naszym kraju i o
tym jak na ich tle wyglądało prowadzenie
działalności gospodarczej. A jak postrzega Pani zmiany w polskiej bankowości?
W tej dziedzinie zmiany są rzecz jasna
ogromne. Wystarczy powiedzieć, że uzyskanie jakiegokolwiek kredytu na początku lat 90-tych było naprawdę trudne.
Stawiano wiele barier, wręcz niemożliwych do pokonania. Kontakty z bankami
były mocno uciążliwe. Ścieżka decyzyjna,
kryteria przyznawania, zabezpieczenia –
cały ten proces trwał strasznie długo, co
nie sprzyjało firmom w podejmowaniu
szybkich, zdecydowanych działań. Bank
w całości narzucał swoje warunki, były
one praktycznie nienegocjowalne. Obecnie wygląda to inaczej, i trzeba zauważyć,
że na rynku bankowym mocno wyróżnia
się właśnie Bank Spółdzielczy.
No właśnie - jakie cechy banku
spółdzielczego zachęcają do skorzystania z jego usług i powodują, że wyróżnia się on na tle rynkowej konkurencji?
Przede wszystkim to, że decyzje podejmowane są bardzo szybko, bank jest
bardzo blisko klienta. Banki spółdzielcze
stworzyły pole do indywidualnego modelowania wielu obszarów współpracy
z klientem. Fakt, że bank działa na rynku
lokalnym jest dużym atutem - dzięki temu
znajomość firm i bezpośredniego otoczenia, w których funkcjonują, pozwalają
na lepsze diagnozowanie potrzeb klienta
i większe zrozumienie dla jego działalności i planowanych inwestycji.
A czy pełniąc funkcję Prezesa zdarza się Pani jeszcze wracać do tego
„przysłowiowego” pędzla?
Z pewnością bardziej jestem zaangażowana w proces projektowania. Obowiązki wynikające z funkcji prezesa to tylko
część całości spraw, którymi zajmuję się
w firmie. Bardzo dużo czasu poświęcam
merytorycznym zagadnieniom wybranych projektów. Osobiście dopilnowuję
prac, konsultuję z konserwatorami, ale
na realizację ściśle praktyczną nie mam
już właściwie czasu. Sfera badań, projektowania, tworzenia koncepcji kolorystycznych, rekonstrukcji – tutaj cały czas
aktywnie uczestniczę w realizowanych
inwestycjach.
Na koniec zapytamy trochę bardziej
o sferę prywatną. Czy prowadzenie
firmy to w Pani przypadku po prostu biznes, czy jednak cały czas jest to przede
wszystkim pasja?
Z pewnością obie te rzeczy występują na
różnych etapach realizacji danych inwestycji. Pomimo ponad 20-letniej pracy
w tej dziedzinie, każde nowe zadanie
budzi emocje, często większe niż związane z pracą wynagrodzenie. Bardzo
często robimy coś, co np. nie było ujęte w kosztorysie, czego nie obejmował
uzgodniony z inwestorem zakres prac.
Dusza konserwatora nie pozwala po prostu zostawić danego fragmentu i mimo
iż nie było to przewidziane w pierwotnych ustaleniach, staramy się pewne detale wykonać, tak, aby mieć pewność, że
nasza praca pozwoliła przywrócić pełny
blask danemu obiektowi.
A w jaki sposób zbiera Pani siły do
kolejnych miesięcy ciężkiej pracy?
Hobby – w dużej części tak naprawdę
pokrywa się z prowadzoną działalnością. Uwielbiam podróże i zawsze są to
podróże w kierunku zabytków. Bardzo
lubię też narciarstwo – kocham góry,
śnieg i górskie powietrze i w związku
z tym nie potrafię sobie odmówić przyjemności wyjazdu na narty. Natomiast latem oczywiście morze i zwłaszcza południe Europy – przede wszystkim Włochy
oraz Chorwacja.
Dziękujemy za rozmowę.
Twój Bank | Marzec 2013 13
CIEK AWOS TKI FINANSOWE
Lokata SGB – dawniej i dziś
Na rynku usług bankowych niewiele jest lokat, które dają Ci coś więcej oprócz
zysku. Jeśli chcesz pomnożyć swoje oszczędności oraz mieć szansę na wygranie
atrakcyjnych nagród, to Lokata SGB jest właśnie dla Ciebie.
Twoje korzyści z założenia Lokaty SGB:
Lokata SGB jest produktem oszczędnościowym o stałym i zawsze korzystnym
oprocentowaniu. Jednak wysoki zysk to nie jedyny atut tej lokaty, bowiem
jest coś co czyni ją unikalną formą oszczędzania. Każdy, kto założy Lokatę SGB,
uczestniczy w loterii promocyjnej, w której może wygrać m.in. samochody oraz
inne atrakcyjne nagrody. Minimalna kwota lokaty, uprawniająca do udziału
w promocji to tylko 500 zł. W zależności od Twoich preferencji możesz wybrać
lokatę 6-miesięczną – wówczas otrzymujesz 2 losy na loterii promocyjnej lub
lokatę 3-miesięczną (1 los na loterii). Deponując oszczędności na dłuższy okres
zwiększasz dwukrotnie swoje szanse na wygranie nagrody!
nie ponosisz żadnych opłat za otwarcie i prowadzenie
rachunku lokaty,
Warto podkreślić, że Lokata SGB, podobnie jak wszystkie depozyty zdeponowane w Banku Spółdzielczym w Toruniu objęte są w 100% gwarancją Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego do wysokości 100 000 EUR. Oznacza to, że Twoje środki
są u nas bezpieczne.
lokata to bezpieczna inwestycja Twoich pieniędzy dzięki
gwarancji BFG.
możesz założyć lokatę już od 500 zł,
Twoja lokata bierze udział w loterii promocyjnej,
każde kolejne 500 zł zwiększa Twoje szanse na wygranie
nagród,
dzięki stałemu oprocentowaniu masz gwarancję zysku,
Loteria w ramach Lokaty SGB organizowana jest przez SGB – Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu. Promocją
objęte są banki spółdzielcze oraz oddziały SGB – Banku S.A. na obszarze całego kraju. Produkt ten funkcjonuje w Grupie SGB od 2003 roku. W początkowym jej okresie odbywały się 2 edycje rocznie, od 2004
roku - 3, a od 2009 roku – aż 4 edycje.
Lokata SGB pojawiła się w ofercie Banku Spółdzielczego w Toruniu po raz pierwszy w 2003 roku jako Lokata Terminowa SGB, wprowadzona uchwałą nr 22/Z/2003 z dnia 15 kwietnia 2003 roku. Zastąpiła ona oferowany od 2000 roku depozyt o nazwie Lokata Promocyjna Jubileuszowa. Jednak początki promocyjnych
produktów oszczędnościowych sięgają w naszym banku roku 1976, kiedy to zaczęła funkcjonować
promocja „Konkurs 1000”. Już wtedy zadeklarowanie
danej sumy i przetrzymanie jej przez określony
termin dawało szanse na wygranie cennych
nagród.
Każda edycja Lokaty SGB to zawsze różnorodna pula nagród. W trakcie wszystkich edycji
zostały rozlosowane liczne nagrody, m in.: samochody osobowe, skutery, sprzęt RTV i AGD,
a nawet ciągnik rolniczy! Tylko od 2010 roku
rozlosowano wśród naszych klientów 110 nagród, w tym 2 samochody osobowe!
Aktualnie trwa 28 edycja Lokaty SGB Zima 2013
– „Dajemy Ci więcej”, która jest obecna w naszej
ofercie do 12 kwietnia 2013 r. Rozstrzygnięcie loterii odbędzie się w październiku 2013 r. Serdecznie zachęcamy do udziału w promocji!
Zakładając Lokatę SGB
(Zima 2013) możesz wygrać:
2 samochody marki Mercedes A180
telewizor marki Sharp
tablety marki Samsung Galaxy Tab2 (10.1)
robot kuchenny Bosch
zegarek marki CASIO
Jak założyć Lokatę SGB?
przyjdź do dowolnie wybranej placówki banku spółdzielczego, a nasz doradca otworzy numer rachunku, na który należy wpłacić lub przelać wybraną przez Ciebie sumę środków, a Ty podpiszesz umowę - to wszystko!
jeśli posiadasz konto osobiste lub firmowe w Banku Spółdzielczym
w Toruniu, możesz założyć Lokatę SGB przez internet – wystarczy wybrać
kwotę oraz wskazać odpowiadający nam okres trwania lokaty
i … gotowe!
Lokata SGB – Lokatą najwyższej jakości
„Jakość Roku” to wyjątkowy tytuł przyznawany produktom spełniającym najwyższe standardy. Nagradzane są w nim firmy, dla
których zarządzanie przez jakość - TQM (Total Quality Management) stało się wyznacznikiem jakości produktów i usług. Lokata
terminowa SGB została wyróżniona tym prestiżowym godłem w 2010 roku. Doceniono skuteczną realizację przyjętej polityki jakości, klarowność stosowanych procedur promocji, a także pozytywny odbiór tego produktu SGB przez klientów, pracowników oraz
otoczenie społeczne.
Twój Bank | Marzec 2013 15
NA SZE POR ADY FINANSOWE
Ubezpieczenia okiem specjalisty
Rozmowa z Violettą Rucińską – Koordynatorem Zespołu Wsparcia Sprzedaży – o tym, dlaczego warto się ubezpieczyć.
Co łączy Bank Spółdzielczy w Toruniu
z ubezpieczeniami?
Bank Spółdzielczy w Toruniu w branży
ubezpieczeniowej zwanej bancassurance działa od kilkunastu lat. Zaczynaliśmy dokładnie w 1998 roku. Oferowaliśmy wtedy naszym klientom głównie
ubezpieczenia połączone z produktami
bankowymi. Z czasem nasza oferta ubezpieczeniowa stawała się coraz bogatsza.
W 2012 roku zawarliśmy i odnowiliśmy
ponad 1 400 różnych umów ubezpieczenia.
Staramy się sprostać oczekiwaniom naszych klientów i zapewniać im kompleksową obsługę, w tym także w zakresie
ubezpieczeń. Jesteśmy zdeterminowani
na takie działania, które będą budowały
i zwiększały świadomość naszych klientów, jak bardzo ważnym jest zapewnienie
ochrony dla swojego zdrowia i życia, zapewnienie bezpieczeństwa swojej rodzinie oraz ochrona majątku.
Dlaczego Bank Spółdzielczy w Toruniu
wybrał właśnie firmę Concordia Ubezpieczenia spośród tylu innych dostępnych
towarzystw ubezpieczeniowych na rynku?
Współpracujemy z Concordią Ubezpieczenia, bo wyróżnia ją jakość likwidacji
szkód i szeroka oferta produktów ubezpieczeniowych. Marką Concordii są SOLIDNE UBEZPIECZENIA. Jakość likwidacji szkód mogą potwierdzić nasi Klienci,
którzy w ostatnich latach zawarli umowy ubezpieczenia upraw rolnych. Zimą
w 2012 roku, a dokładnie w styczniu
i w lutym niesprzyjające warunki pogodowe spowodowały szkody w uprawach
zbóż i rzepaku. Potem przyszły jeszcze
16
Twój Bank | Listopad 2012
niszczące uprawy gradobicia. Rolnicy
zgłosili do Concordii ponad 17 000 szkód
w skali całego kraju. Otrzymywaliśmy od
klientów sygnały o sprawnej likwidacji
szkód i wypłacie odszkodowań. Ubezpieczeni rolnicy w województwie kujawsko-pomorskim byli jedną z najliczniejszych
grup, którym zostały wypłacone odszkodowania.
Do kogo powinien skierować się nasz czytelnik, chcąc zawrzeć umowę ubezpieczenia lub zapoznać się z ofertą ubezpieczeniową?
Wszyscy zainteresowani ofertą ubezpieczeniową mogą znaleźć podstawowe informacje na stronie internetowej banku
www.bstorun.pl. Tam dla poszczególnego segmentu Klienta przedstawiona jest
oferta Towarzystwa Concordia Ubezpieczenia.
Natomiast w placówce Banku w sprawie
ubezpieczeń można udać się do każdego
pracownika. Pracownik rozpozna potrzeby i w zależności od produktu ubezpieczeniowego zaproponuje zawarcie polisy.
Czy klient na miejscu i od ręki może z pracownikiem banku zawrzeć umowę ubezpieczenia?
Jak najbardziej jest to możliwe. Od sierpnia 2012 roku pracownicy naszego Banku korzystają z udostępnionego przez
Concordię narzędzia działającego w środowisku on-line tj. systemu RUBINET.
Narzędzie to znacznie usprawniło zawieranie polis i praktycznie zmniejszyło do
minimalnego poziomu możliwość popełnienia błędu. Klient może wyjść z banku
z gotową polisą lub ofertą ubezpieczenia.
Jakie ubezpieczenia można polecić klientowi indywidualnemu?
Jest ich cała gama. Wszystko zależy od
tego, co jest dla klienta ważne. Jeśli ma
potrzebę ubezpieczenia swojego majątku np. domu, mieszkania, to Concordia
ma bardzo dobrą ofertę z dobrym zakresem ubezpieczenia oraz dobrymi warunkami cenowymi (Concordia Plus).
Tutaj rada dla klientów, aby przy zawieraniu umowy zwracali uwagę na zakres
ubezpieczenia i wyłączenia, które mówią, co nie jest przedmiotem ubezpiecze-
nia lub w jakich sytuacjach odszkodowanie nie będzie przyznane.
Pamiętajmy, ubezpieczając dom lub
mieszkanie, że wiele szkód dotyczy tego,
co mamy zgromadzone w środku, czyli
naszych ruchomości, np. mebli, sprzętu
AGD, RTV, ubrań oraz wielu innych rzeczy. Starajmy się wycenić je jak najbardziej realnie, bo w przypadku wystąpienia szkody na pewno ważna będzie dla
nas wysokość otrzymanego odszkodowania, za które będziemy chcieli pokryć
straty.
Ubezpieczając mieszkanie warto połączyć je z wykupieniem odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym.
Towarzystwo pokryje szkody, jeśli np.
zalejemy sąsiadowi mieszkanie. Wykupując OC w życiu prywatnym ochroną objęci są zamieszkujący z nami członkowie
naszej rodziny. Mniejsze wtedy mamy
zmartwienie z powodu wybitej sąsiadowi szyby lub porysowanego przez nasze
dziecko samochodu sąsiada.
Poza ochroną majątku polecamy ubezpieczenie swojej osoby poprzez wykupienie polisy na życie. W przypadku
naszej śmierci taką polisą zapewnimy
bezpieczeństwo rodzinie (Życie Casco,
Życie Plus 100 000, Życie Kapitał).
Wyjeżdżając na wakacje za granicę pewnie marzy nam się spokojny wypoczynek. Spełni się nasze marzenie, jeśli
oprócz paszportu i bagażu zabierzemy ze
sobą solidną polisę. Wykupując koszty leczenia w odpowiednim wariancie, Towarzystwo może nawet zagwarantować, że
nie będziemy musieli płacić z własnych
pieniędzy za leki, wizytę u lekarza, pobyt
w szpitalu, opiekę nad dzieckiem – koszty od razu pokryje ubezpieczyciel (Concordia Turysta).
Czy oferta ubezpieczeniowa dla rolnika
może spełnić jego oczekiwania i czy są takie produkty ubezpieczeniowe, które rolnicy chętniej nabywają?
I znowu odpowiem, że jest ich cała gama.
Produktem najchętniej nabywanym jest
ubezpieczenie upraw rolnych. Może to
wynika częściowo z faktu, że jest ono
obowiązkowe, ale ostatnie lata pokazały, że naprawdę warto. W ryzyku skutków złego przezimowania, kiedy docho-
NA SZE POR ADY FINANSOWE
dzi do wymarznięcia upraw wypłacone
odszkodowanie ma pokryć straty z tytułu kosztów poniesionych na ich założenie. Uzyskane w ten sposób środki mogą
być przeznaczone na zasianie kolejnej rośliny uprawnej.
Ciekawą ofertę stanowi agrocasco maszyn rolniczych, które zabezpiecza przed
skutkami zniszczenia, uszkodzenia lub
utraty maszyny rolniczej. Zakres ubezpieczenia jest naprawdę szeroki. Wrażliwym okresem na różnego typu zdarzenia są żniwa. Niejednokrotnie podczas
żniw ma miejsce uszkodzenie kombajnu
w wyniku jego zderzenia z przedmiotami, albo zdarzają się awarie, które uszkadzają maszynę. W takich okolicznościach
na pewno przydaje się ubezpieczenie
Agro Ekspert.
Czy oferta dla przedsiębiorcy jest równie
interesująca?
Również i w tym segmencie są produkty
godne polecenia. Oczywiście, jak najbardziej ochrona nieruchomości od ognia
i innych zdarzeń losowych, od kradzieży
z włamaniem i rabunku. Przedsiębiorca
sam może dobierać ryzyka, od których
chce zabezpieczyć majątek firmy (Concordia Biznes, Concordia Profit).
Zawsze będę doradzała przedsiębiorcy
zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC).
Właściciel firmy i jego pracownicy są
chronieni na wypadek wyrządzenia osobom trzecim szkody w ich mieniu lub
na ich osobie w związku z posiadaniem
i użytkowaniem nieruchomości oraz maszyn, urządzeń, prowadzeniem działalności gospodarczej, wprowadzeniem rzeczy do obrotu.
Warto rozważyć Ochronę Prawną Biznes,
dzięki której właściciel firmy uzyskuje
dostęp do usług prawnych i natychmiastową pomoc prawnika. Wysokie sumy
ubezpieczenia gwarantują dochodzenie
odszkodowań z pomocą adwokata lub
radcy prawnego bez konieczności płacenia wysokich prowizji.
Natomiast w Ochronie Prawnej Wierzytelności przedsiębiorca ma zapewnione wsparcie prawnika, dostęp do kancelarii prawnej i firmy windykacyjnej
oraz pokrycie kosztów windykacyjnych
w przypadku kontrahenta – dłużnika nie
wywiązującego się z płatności za faktury
VAT.
Twój Bank | Listopad 2012 17
SPR AW Y C ZŁONKOWSKIE
Istota działalności banków spółdzielczych
Na czym polega specyfika banku spółdzielczego?
Jakie są zadania i uprawnienia Zebrania Przedstawicieli?
Polskie prawo bankowe przewiduje dwie możliwe formy prawne działalności banku: spółka akcyjna lub spółdzielnia.
Najwyższym organem Banku jest Zebranie Przedstawicieli.
Do wyłącznej właściwości Zebrania Przedstawicieli należy między innymi:
uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku,
rozpatrywanie sprawozdań Rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co
do wniosków członków Banku, Rady lub Zarządu w tych sprawach
i udzielanie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,
rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Banku oraz podejmowanie uchwał
w tym zakresie, podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia innych niż własne funduszy Banku,
podejmowanie uchwał w przedmiocie zbycia nieruchomości lub innej
wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
podejmowania uchwał w sprawach połączenia się, podziału i likwidacji Banku,
rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od
uchwał Rady,
uchwalanie zmian Statutu.
Właścicielami banków spółdzielczych są jego członkowie. Członkowie
banku spółdzielczego są posiadaczami udziałów danego banku, stąd
nazywani są także udziałowcami. Kapitał banku zgromadzony z wpłat
na udziały nazywany jest funduszem udziałowym.
Aby zostać udziałowcem należy wpłacić niewielką sumę, zwykle jest
to udział o wartości kilkuset złotych. Członek banku spółdzielczego
może posiadać jeden lub wiele udziałów. Niektóre banki w swoich statutach określają minimalną i maksymalną liczbę udziałów. Niezależnie
jednak od liczby posiadanych udziałów, każdy spółdzielca ma prawo
do jednego głosu na Zebraniach Grup Członkowskich czy też Zebraniu
Przedstawicieli.
Jaki jest cel działania banków spółdzielczych?
Z punktu widzenia współwłaściciela spółdzielni głównym celem działania nie powinno być osiąganie jak najwyższego zysku. Zazwyczaj
celem tym jest realizacja celów członków spółdzielni - chęć zagwarantowania sobie dostępu do usług bankowych, a przede wszystkim do
względnie tanich kredytów. Bardzo często placówka banku spółdzielczego jest jedyną zlokalizowaną w danej gminie i służy jej mieszkańcom. Nie da się jednak ukryć, że generowanie optymalnych zysków
jest niezbędne do dalszego rozwoju banku i osiągania odpowiednich
wskaźników stabilności działania.
Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego
w Toruniu odbędzie się 11 kwietnia 2013 r.
w Hotelu FILMAR w Toruniu.
Zebranie Przedstawicieli jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej
raz w roku w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
W Zebraniu Przedstawicieli biorą udział osobiście lub przez pełnomocnika Przedstawiciele Banku wybrani przez członków Banku na Zebraniach
Grup Członkowskich.
Każdy uprawniony do głosowania na Zebraniu Przedstawicieli ma 1 (jeden) głos.
Zebranie Przedstawicieli może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
Uchwały Zebrania Przedstawicieli obowiązują wszystkich członków Banku oraz wszystkie jego organy.
Początki polskiej spółdzielczości bankowej
Spółdzielczość oszczędnościowo-pożyczkowa jest najstarszą gałęzią spółdzielczości w Polsce. Prekursorami polskiej
spółdzielczości oszczędnościowo-pożyczkowej byli:
w zaborze pruskim (na terenie Wielkopolski) – Karol Marcinkowski, ksiądz Augustyn Szamarzewski
i ksiądz Piotr Wawrzyniak,
w zaborze austriackim - dr Franciszek Stefczyk,
w zaborze rosyjskim – Edward Abramowski.
Za pierwszą polską spółdzielnię oszczędnościowo-kredytową uważa się założone przed 1861 r. Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców m. Poznania. Do najstarszych spółdzielni należą założone rok później Towarzystwo Pożyczkowe w Brodnicy i Gołubiu, działające obecnie jako banki spółdzielcze.
Mimo wielu form organizacyjnych i różnych zasad działalności w poszczególnych zaborach, wszystkie
spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe, łączył jeden cel - integrowanie wysiłków na zasadach
samopomocy w walce z lichwą oraz utrzymanie polskiego stanu posiadania.
Spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe, oprócz działalności ekonomicznej, prowadziły również
działalność oświatową i uświadamiającą, mającą na celu obronę polskości i przeciwdziałanie wynarodowieniu.
Wypracowane wówczas zasady funkcjonowania spółdzielczości oszczędnościowo-pożyczkowej są aktualne do dziś,
dzięki czemu spółdzielczość ta mogła prowadzić działalność w różnych formacjach społeczno-ekonomicznych.
18
Twój Bank | Marzec 2013
REDAKC JA POLEC A
Rockowe brzmienie Pameli
Hard Rock Pub Pamela to, jak sama nazwa mówi, pub w iście rockowym stylu. Na co dzień pub oferuje
gościom spokojne wieczory przy dobrej muzyce, jednak prawdziwą esencją atmosfery lokalu stanowią koncerty grup rockowych, które gromadzą liczne grono wiernych fanów tego typu muzyki. Unikalny repertuar
muzyczny oraz klimatyczna aranżacja małych wnętrz sprawia, że częstymi gośćmi są zarówno studenci jak
i starsi fani gitarowych brzmień.
To wszystko czyni ten pub wyjątkowym. To jeden z nielicznych, jak nie jedyny z toruńskich pubów, gdzie
mamy możliwość wzięcia udziału w darmowych koncertach oraz turniejach sportowych.
Hard Rock Pub Pamela organizuje także turnieje w darta, piłkarzyki oraz imprezy taneczne.
Polecamy stronę: www.pubpamela.pl
Jabłka zapiekane z kruszonką
Zimowe szaleństwo w Unisławiu
Składniki:
Miłośnicy sportów zimowych szukają terenów
narciarskich najczęściej gdzieś na południu kraju
bądź zagranicą. Tymczasem odrobiny zimowego
szaleństwa można doświadczyć na stoku w Unisławiu. Stacja narciarska Unisław to profesjonalnie
zorganizowany ośrodek narciarski, usytuowany
na zboczu „Pradoliny Dolnej Wisły”. Posiada on
odpowiednio przygotowaną trasę zjazdową, z wyciągiem orczykowym o długości 400 m z różnicą
wzniesień do 40 m. Stacja wyposażona jest w ratrak
do równania pokrywy śnieżnej oraz armatki do naśnieżania stoków. Profesjonalne oświetlenie stoku
pozwala na jazdę do późnego wieczora. Narciarze
jak i snowboardziści mają do dyspozycji trzy wyciągi narciarskie o długości około 300 m, Amatorzy
mocniejszych wrażeń na stoku mogą spróbować
swoich sił na Snowparku, złożonym z szeregu przeszkód, takich jak rampy czy stepy. Goście mogą skorzystać z wypożyczalni sprzętu, a także ze szkoły narciarskiej i snowboardowej. Po trudach na stoku warto zajrzeć do ”Knajpy Cud”, gdzie w miłej atmosferze
można zjeść smaczny posiłek oraz skosztować grzańca. Zaletą miejsca jest również wygodny i bezpłatny parking. Stok jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od
11.00 do 21.00 oraz w soboty i niedziele od 10.00 do 21.00. Możliwość korzystania ze
stoku jest uzależniona od warunków pogodowych. Serdecznie zapraszamy.
- 1 kg kwaśnych jabłek
- ½ kostki masła
- ½ szklanki cukru pudru
- ¾ szklanki mąki pszennej
- 1 opakowanie cukru waniliowego
- 1 łyżeczka cynamonu
- szczypta soli
- tłuszcz do wysmarowania formy
Sposób przygotowania:
Masło posiekać, dodać mąkę, cukier waniliowy, ½ cukru pudru i sól. Ciasto rozkruszyć
palcami na kawałeczki. Jabłka obrać, pokroić na ćwiartki, oczyścić z gniazd nasiennych.
Ćwiartki pokroić w plasterki. Ułożyć w wysmarowanej tłuszczem formie.
Pozostały cukier puder wymieszać z cynamonem, posypać nim równomiernie owoce,
przykryć je warstwą kruszonki. Deser piec
ok. 30 min w temp 180 oC, aż jabłka będą
miękkie, a kruszonka chrupiąca i rumiana.
Podawać z bitą śmietaną lub lodami.
Polecamy stronę: www.unisław-stok.pl
Koszt wykonania ciasta: ok. 10 zł.
Życzymy smacznego.
Przepis z książki kucharskiej „Kuchnia polska
dawniej i dziś” wydawanej Klientom Banku
w ramach promocji kart MasterCard.
Awix Racing Arena w Toruniu
Toruński tor Awix Racing Arena to
w pełni profesjonalny obiekt z licencją wyścigową. Ścigać można się
zarówno na wypożyczonym lub własnym gokarcie, ale także na swoim
motocyklu, bądź quadzie. Jazda na
torze to przede wszystkim bezpieczeństwo. Dzięki wytyczonej trasie,
odpowiednio zabezpieczonej bandami z opon jazda staje się przyjemnością. Amatorzy, jak i wyczynowi kierowcy, mają możliwość sprawdzenia
przyczepności na profesjonalnie do
tego przygotowanej nawierzchni
asfaltowej. Tor ma długość kilometra i trzydziestu siedmiu metrów, jego szerokość to blisko
dziesięć metrów, a na prostej startowej dwanaście. Niesamowita moc silnika oraz systemy
bezpieczeństwa dają pełną satysfakcję z jazdy.
Polecamy stronę: www.racingarena.pl
Twój Bank | Marzec 2013 19
DBAMY O POTRZEBY
KLIENTÓW
INDYWIDUALNYCH
PRZEDSIĘBIORCÓW
ROLNIKÓW
KREDYTOBIORCÓW
SOLIDNE
UBEZPIECZENIA
Bank Spółdzielczy w Toruniu, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń
tel. 56 639 95 00, fax 56 639 95 10,
[email protected], www.bstorun.pl
www.concordiaubezpieczenia.pl
Download

potrzeby - Bank Spółdzielczy w Toruniu