Szpital powiatowy to placówka najbliższa lokalnemu pacjentowi - Wy...
http://www.zdrowie.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/szpital-powiatowy-to-...
Zarejestruj się! | Zaloguj się
Newsletter |
Wyszukaj:
Strona główna
Wiedza
Prawo i opinie
Narzędzia
Księgarnia
Partnerzy
Zgodność, ryzyko, ład (GRC)
Strona główna » Wiedza » Wydarzenia » Szpital powiatowy to placówka najbliższa lokalnemu pacjentowi
AAA
Podziel się ▼
Szpital powiatowy to placówka najbliższa lokalnemu pacjentowi
Szpital powiatowy to placówka, do której pacjent powinien trafiać w
pierwszej kolejności, taki, który jest najbliżej pacjenta i który posiada
przede wszystkim cztery podstawowe oddziały: interny, chirurgii,
ginekologii i położnictwa oraz pediatrii- mówi Waldemar Malinowski,
przewodniczący Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych,
organizatora I Ogólnopolskiej Konferencji „Miejsce szpitala powiatowego w
systemie opieki zdrowotnej”
Zaloguj się:
Aktualności - Zdrowie
Ustawa o refundacji leków reguluje
relacje między podmiotami
MSW: nowe rozporządzenie w
Zaloguj do Publikacji
elektronicznych ABC
ONLINE Premium »
sprawie chorób zawodowych
Brakuje specjalistów patomorfologów
NFZ: będzie więcej środków na
Polecamy:
leczenie
Ubezpieczenie nie gwarantuje zwrotu
kosztów leczenia za granicą
Finansowanie ochrony
zdrowia. Wybrane
zagadnienia
- Oczywiście, zdarzają się sytuacje, gdy pacjent, na przykład
z poważnym wielonarządowym urazem, trafia od razu do
specjalistycznego szpitala wojewódzkiego – mówi Waldemar
Zdjęcia dostarczone przez
osoby zainteresowane lub
zrobione prywatnie przez
redakcję.
Najpopularniejsze
Malinowski. – Szpitale powiatowe otwierają także inne
Technik rtg od 2 lipca 2014 może
oddziały, poza czterema podstawowymi, co wynika z
pracować 12 godzin na dobę
zapotrzebowania na danym terenie, a także z chęci
Zasady dokonywania obdukcji
pozyskania dodatkowych środków z NFZ.
Sejm przedłużył czas stosowana
cena już od:52 zł
papierowej dokumentacji medycznej
Podczas konferencji spotkają się dyrektorzy placówek z
Wykaz zawodów medycznych
czterech województw – dolnośląskiego, opolskiego,
15 czerwca 2014: zmiany w
wielkopolskiego i lubuskiego. Zaproszeni zostali także przedstawiciele władz
podstawowej opiece zdrowotnej
samorządowych oraz oddziałów NFZ z tych województw.
Nowe definicje i podmioty -
- Naszym celem jest rozpoczęcie dyskusji o miejscu szpitala powiatowego w systemie
przewodnik po ustawie z dnia 15
ochrony zdrowia, jego zadaniach i kierunkach rozwoju – mówi Waldemar Malinowski.
kwietnia 2011 r. o działalności
– Jest to pierwsze tego typu spotkanie. Mamy nadzieję, że stanie się cykliczną
leczniczej
konferencją.
Będą nowe zasady kontroli placówek
LEX Navigator Ochrona
Zdrowia - program dla
nowych Klientów (licencja
jednostanowiskowa)
medycznych przez NFZ
cena już od:2 525,19 zł
W trakcie konferencji, oprócz wykładów odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem
Białystok : rekordowa ilość
przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz wojewódzkich oddziałów NFZ. Będzie to
przypadków zapalenia opon
okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń, a także omówienia problemów z jakimi w
mózgowych
codziennej pracy spotykają się zarządzający podmiotów leczniczych.
Rzecznik Praw Pacjenta: w szpitalu
Małgorzata Gałązka-Sobotka z Uczelni Łazarskiego, członek Rady NFZ będzie mówiła o
im. Św. Rodziny naruszono prawo do
roli dyrektora szpitala, Patrycja Gołąbek przedstawi temat wykorzystani pozytywnych
informacji i do sprzeciwu
skutków stresu w pracy zawodowej przez menedżera i jego pracowników. Piotr
Nie można przyjąć nowego pacjenta
Welenc, dyrektor rozwoju rynku GRC Wolters Kluwer powie na temat zarządzania
ryzykiem medycznym i jego skutecznym wdrożeniu w szpitalu. Justyna Zajdel zajmie
Mierzenie efektywności w
ochronie zdrowia
w miejsce tego, który zrezygnował z
wizyty
się sprawa bezpieczeństwa szpitala w aspekcie prawidłowo prowadzonej dokumentacji
medycznej.
Tego samego autora
cena już od:69 zł
Organizatorem I Ogólnopolskiej Konferencji "Miejsce Szpitala Powiatowego w
MSW: nowe rozporządzenie w
systemie opieki zdrowotnej” jest także Konwent Powiatów Województwa
sprawie chorób zawodowych
Dolnośląskiego.
Brakuje specjalistów patomorfologów
NFZ: będzie więcej środków na
Spotkanie odbędzie się w dniach 22 i 23 maja 2014 w hotelu Bornit w Szklarskiej
leczenie
Porębie.
Supraśl: powstanie ośrodek
rehabilitacyjny Caritas
Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie:
Konieczny jest program pilotażowy w
http://www.szpitale-powiatowe.pl
zakresie elektronicznej dokumentacji
medycznej
Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych działa od 2009 roku. Zrzesza 22
placówki działające na terenie województwa.
Polecane lektury
Głównym celem Konsorcjum jest wzmacnianie pozycji szpitali i udzielanie im wsparcia,
a także zajmowanie stanowisk we wszelkich sprawach związanych z ich statutową
działalnością, w szczególności w ich relacjach z organami władzy i administracji
rządowej, administracji samorządowej, dysponentami środków publicznych
1z3
Więcej »
Wzory szkolnych dokumentów w
jednej książce
Eksperci radzą jak odzyskać
świadczenie pielęgnacyjne
przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia w tym świadczeń opieki zdrowotnej,
Wszystko o pomocy społecznej w
związkami zawodowymi, dostawcami materiałów, sprzętu i usług (np. sprzętu
jednej publikacji
medycznego, leków, wykonawców robót budowlanych i innych), ubezpieczycielami
Prawo spółdzielcze – ruszyła
komercyjnymi oraz innymi instytucjami, których działania oraz współpraca z nimi,
przedsprzedaż kompleksowego
2014-07-03 13:46
Szpital powiatowy to placówka najbliższa lokalnemu pacjentowi - Wy...
http://www.zdrowie.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/szpital-powiatowy-to-...
może mieć wpływ na wykonywanie zadań statutowych członków Konsorcjum.
komentarza
Poznaj tajniki rachunkowości
zarządczej
Konsorcjum przyjęło zasadę podejmowania działań związanych z realizacją swoich
celów, przy ścisłej współpracy z Konwentem Powiatów Województwa Dolnośląskiego.
Magdalena Okoniewska 15.05.14
Skomentowano 0 razy
Powrót na górę
Inne artykuły o zbliżonej tematyce
Dolnośląskie szpitale powiatowe podpisały kontrakty na 2014 r.
Na Dolnym Śląsku wszystkie 23 szpitale powiatowe podpisały kontrakty na 2014 r. Negocjacje
wydłużono do soboty na wniosek Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych i konwentu
starostów. W regionie w 2014 r. na leczenie szpitalne będzie ponad... Więcej »
Pielęgniarka oddziałowa to menedżer operacyjny
Wykształcony personel pielęgniarski z doświadczeniem w zakresie finansów i kontrolingu pełni
kluczową rolę w zakresie zarządzania placówką medyczną – mówi Waldemar Malinowski,
przewodniczący Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych. Konsorcjum... Więcej »
Powrót na górę
Zapisz się na bezpłatny Newsletter Prawa Ochrony Zdrowia
Moc i design
Lexus IS- poznaj go już teraz.
Reklama BusinessClick
Średnia ocena arty kułu (oddany ch głosów: 0)
Imię i nazwisko
Email
Treść komentarza
O nas
2z3
O firmie
Kontakt
Polityka prywatności
Zarządzanie cookies
Regulamin
Reklama
Księgarnia Profinfo.pl
Mapa strony
Helpdesk
2014-07-03 13:46
Szpital powiatowy to placówka najbliższa lokalnemu pacjentowi - Wy...
Serwisy ABC
ABC.com.pl
Akty prawne
Oświata
Dyrektor Szkoły
Kadry
BHP
Podatki
Doradca Podatkowy
Budownictwo
Środowisko
Zdrowie
Twoja firma
Księgarnia internetowa
Profinfo.pl
3z3
Serwisy prawnicze LEX
LEX.pl
Akty prawne
Serwis samorządowy
Zamówienia publiczne
Kancelaria
Portal dla studenta
Mediacje
Zastepstwo.pl
Narzędzia Software
Kancelaria Prawna
Kancelaria Notarialna
Kleos - mobilne zarządzanie
biurem
LEX Baza Dokumentów
http://www.zdrowie.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/szpital-powiatowy-to-...
Produkty on-line
LEX Omega
LEX Sigma
LEX Gamma
LEX dla Samorządu Teryt.
LEX Zamówienia Publiczne
LEX Administracja Skarbowa
LEX dla Banków
LEX dla Sędziego i Prokuratora
Czasopisma on-line
Informator Prawno-Gospodarczy
Prawo i Zdrowie
LEX Szkolnictwo Wyższe i Nauka
E-Dyrektor Szkoły
LEX Touch
LEX Windykacje
LEX Miejscowe Plany
Zagospodarowania Przestrzennego
Vademecum Dyrektora
Finansowego
Vademecum Głównego
Księgowego
Vademecum Głównego
Księgowego Administracja
Vademecum Doradcy
Podatkowego
Vademecum Biegłego Rewidenta
Serwis HR
Serwis Prawa Pracy i Ubez. Społ.
Serwis BHP
Serwis Budowlany
Prawo Oświatowe
Prawo Ochrony Środowiska
Prawo Europejskie
LEX Tłumaczenia
LEX dla Notariusza
LEX Ochrona Zdrowia
LEX Navigator
LEX dla Studenta
LEX TEST
2014-07-03 13:46
Download

Wolters Kluwer - Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych