Global Cleantech Innovation Programme (GCIP) Türkiye Aday Başvuru Yönergesi
1. Program Tanıtımı
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) için Küresel Temiz Teknolojiler Yenilik Programı (GCIP),
Türkiye’de temiz teknolojilerde yenilikleri teşvik eden, KOBİ ve yeni iş girişimlerinin desteklemesi
amacı taşıyan küresel bir inisiyatiftir. Hızlandırıcı iş geliştirme programı ile bir yarışmayı birleştiren
GCIP, programda her katılımcının başarılı olma şansını en üst düzeye çıkarmayı hedeflerken aynı
zamanda Türkiye ve Uluslararası pazar ve piyasalarda ticari başarıyı yakalayabilme şanslarını de
artırmayı hedeflemektedir.
UNIDO tarafından ilk kez 2011 yılında Güney Afrika da uygulanan ve şu anda Ermenistan, Hindistan,
Güney Afrika, Malezya, Pakistan, Rusya Federasyonu, Tayland ve Türkiye’nin katılımları ile
uluslararası olarak tekrarlanan; KOBİ’ler için GEF- UNIDO Global Cleantech Innovation Programme
(GCIP) gelecek vaat eden temiz teknoloji girişimlerinin teşvik edilmesi, yerel girişimcilik ekosisteminin
desteklenmesi, özendirilmesi ve katılımcı şirketlerin risklerinin giderilmesine (de-risks)
odaklanmaktadır.
Temiz teknolojiler konusunda faaliyet gösteren en başarılı Girişimci Takımları ile KOBİ’lerin iş
modellerinin değerlendirmesi, yatırımcı sunumları, hem pazara yönelik hem de yatırımcıyı
cezbedecek mevcut ürünlerinin geliştirilmesi için program sürecince eğitim ve Mentorluk hizmeti
sağlanacaktır. Ülke birincilerine verilecek Ulusal Ödüle ilave olarak her ülkenin en başarılı GCIP
şirketleri Kasım ayında Silikon Vadisinde düzenlenecek Global Forum’da, dünyanın farklı yerlerinden
gelen potansiyel ortaklar, müşteriler ve yatırımcılar ile bir araya geleceklerdir.
2. Neden Başvurulmalıdır?
Yenilikçi girişimler, en ileri seviyedeki temiz teknolojilerin ticarileştirilmesine veya ispatlanmış temiz
teknoloji çözümleri olan KOBİ’lere odaklanmaktadır.
Değerlendirme Kriterleri:








Yenilikçi teknoloji; seri gazlarının (GHG) emisyonlarının azaltılmasını desteklemelidir.
Yenilikçi teknoloji; özgün ve çığır açacak temiz bir teknoloji olmalıdır veya
Yenilikçi teknoloji; mevcut temiz teknolojilere adapte edilebilecek ve/veya ticari olarak
mevcut bir teknolojinin özel bir uygulaması/uyarlaması ile sera gazı (GHG) emisyonlarının
Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji, Su kaynaklarının korunması ve tüketimin azaltılması
ve/veya Atıktan Enerji Eldesi yollarıyla azaltılmasını desteklemelidir.
Yenilikçi Teknoloji; verimlilik performanslarını geliştirmeyi, kârlılığı ve/veya rekabetçiliği
desteklemelidir.
Yenilikçi teknoloji yeni iş kaynaklarının yaratılmasını teşvik etmelidir (doğrudan ve dolaylı
olarak)
Yenilikçi teknoloji gelişimi kanıtlanmış kavram aşamasında veya daha ileri bir teknik aşamada
olmalıdır.
Yapılacak başvurular tatbik edilmesi ve yapılması mümkün bir kavrama ve/veya ürüne
yönelik olmalıdır.
Cazip pazar ve mali yatırım imkânına ulaşabilecek nitelikte olmalıdır (ihraç potansiyeli)
3. GCIP’den Sağlanacak Faydalar
GCIP, çok önemli çeşitli aktiviteler ve iş geliştirme kaynaklarından oluşmaktadır. Bunlardan bazıları
yoğunlaştırılmış mentorluk çalışması, eğitimler, yatırımcı ve sermayeye ulaşım, tanıtıma yönelik
imkânlar ve kendisi ile yarışarak bu sayede kendini tanıma imkânıdır.
Tüm Girişimciler program aracılığı ile sağlanan bütün imkânlardan en üs düzeyde faydalanırken bu
esnada kendilerini işlerini genişlemeye yönelik oldukça hızlandırılmış bir yolda bulacaklardır. GCIP’e
başvurup, yarı finalist seçilecekler; yatırımcılar, sponsorlar, mentorlar, gönüllüler, program ekibi ve
başarılı şirketlerden oluşan bir iletişim ağına dâhil olacaklardır. Ekosistemin her bir parçası sizin
fikriniz aracılığı ile büyüyerek, gerçekleştirilebilir bir temiz teknolojiler işine sahip olmanızı
hedefleyecektir.
Ulusal Birinciye 50.000 TL’lik nakdi Ulusal Para Ödülü ile Silikon Vadisinde Cleantech Open Global
Forum’a seyahat imkânlarını yakalama şansı.
Konu uzmanları tarafından verilecek 9 aşamalı Cleantech Eğitim Webinar’larına katılabilme imkânı
Ulusal mentor programına giriş imkânı kazanma
Ulusal Ödül Aktivitesinde tanıtım ve vitrin oluşturma imkanı.
Yarışmacı
Ulusal Birinci
Nakit
50.000 TL
Yatırım Teşviki İmkanları Medya Tanıtımları
İş Destek Hizmeti
Medya
Tanıtım
Garantisi
 SilikonVadisindeki
Kuluçka ve/veya
Cleantech
Open
Global
Forum’a  Tanıtım
Reklamı İş Geliştirme
Katılma ve Tanıtım
/Dergi ve Gazate destekleri
imkanı
Makaleleri
 Ulusal İş ve Ekonomi
 Cleantech
Ulusal
Medyası ve TV
Ödül
Aktivitesine  Radyo Röportajı
Katılma ve Tanıtım
imkanı
Kategori
20.000 TL  Cleantech
Ulusal Medya Tanıtım Garantisi İş Geliştime
Birincileri
Uzmanları
Ödül
Aktivitesine
Katılma ve Tanıtım  Tanıtım
Reklamı tarafından
imkanı
/Dergi ve Gazate verilecek 2
Günlük Danışma
Makaleleri
hizmeti (İş Planı
Geliştirme ve IP
desteği).
* Verilecek ödüller nakit para ödülü ile ayni destek servislerinden oluşmaktadır. Tüm nakit ödüller
nakit hibe desteği şeklinde olup, olağan dışı durumlarda değişikliğe tabi olabilir.
4. Program Nasıl İşleyecek
GCIP ödül kazanma şansı olan bir yarışma olmaktan öte, başarılı ve takdir toplayan eğitim programı
ile tüm katılımcıları hızlandırarak, ikinci aşamada sürdürülebilir ticari başarıyı yakalayabileceği bir
girişim hızlandırıcı programdır.
a) Katılımcı Olabilmek için
Başvurular 2 Haziran – 1 Temmuz 2014 tarihleri arasında http://turkey.cleantechopen.org
adresinden Online olarak, Apply Now sekmesinden yapılmalıdır.
Küresel Programın küresel niteliği nedeniyle başvuru sayfasındaki formlar İngilizcedir. Ancak;
Başvurular Türkçe ve İngilizce olarak yapılabilir.
* Önemli tarihler ve içeriği öğrenmek için lütfen Program Takvimini İnceleyiniz.
b) İlk Eleme: Seçilecek Katılımcıların İlan Edilmeleri – Temmuz Ayı Ortası
i)
Tüm başvurular Temmuz ayı başından itibaren ilk elemeye tabi tutulacaktır. Bu süreçte,
başvuran takımların liderlerine ilave bilgiler sağlamaları yönünde talepler olabileceğini
özellikle belirtmek isteriz. Bu türden taleplere belirtilen zaman dilimi içerisinde cevap verme
sorumluluğu takım liderine aittir.
ii) Takım liderleri başvurularının durumu hakkında bilgilendirilecektir; Eğer başvurunuz ilk
aşamayı geçen başarılı takımlar arasında ise, başta tarafların sorumluklarını içeren
hususlarda dâhil olmak üzere Program içeriği hakkında daha detaylı görüşme yapılacaktır.
Yarı-Finalist Girişimci olarak seçildiğiniz takdirde başarılı bir temiz teknoloji işi oluşturmak
üzere yola çıktınız demektir.
iii) Girişimcilerin tam sayısı önceden belirlenmemiş olmakla birlikte, programda hedefimiz
başvuruların üçte birinin hızlandırıcı programa dâhil edilmesidir.
iv) Yarı Finalist Girişimci takımı seçildiğinizde programımıza katıldınız demektir. Aşağıda
detayları belirtilen tüm faaliyet ve aktiviteler başarılı ve sürdürülebilir bir temiz teknoloji
işletmesi oluşturabilmeniz için size sağlanacaktır.
Not: Katılınması zorunlu aktiviteler *ile gösterilmiştir.
c) Eğitim: Ulusal Akademi, Webinar’lar & İş Kampı – Temmuz Sonundan – Eylül Ortasına kadar
Programımıza dahil olma hakkı kazandığınızda, işletmenizin geliştirmeye çalıştığı spesifik
alanlara yönelik tavsiye ve yardım sağlayacak Specialist Mentor (teknik uzman) talep etme
hakkına sahipsiniz. Program tarafından sizi destekleyecek ve program süresince size yardımcı
olarak Generalist Mentorlar (İş Rehberleri) atanacaktır.
d) Eğitim Programı; Online Webinar’lar
Ağustos başından başlayarak Eylül ortasına kadar devam edecek Webinar’lar konu olarak iş
modellerinizi, pazarlama planlarınızı ve yatırımcı sunumlarınızı yapılandırmak için sizlere gerekli
bilgi ve araçları derinliğine işleyecektir. Takımların tüm üyelerinin Webinar’lara katılması
hedeflenirken, Cleantech Open’in Uluslararası kanıtlanmış iş modelleri ve tecrübe ve
birikimden faydalanarak iş girişiminizdeki başarı ihtimalinizi kuvvetlendirin.
Ağustos ayı boyunca siz ve takımınız, kendini kanıtlamış uzmanlar ile bire bir çalışma imkânınız
yakalayarak, iş modelleri konusundaki her alanda ince detayları şekillendirebileceksiniz. Bu
birebir çalışmalar esnasında mevcut sorularınızın cevaplarını alabilecek, ipuçları yakalayabilecek
ve çalışma sayfalarınızı yeniden gözden geçirebileceksiniz.
e) Deneme Jürisi – 15 – 18 Eylül 2014
Yarı finalistlerin faaliyet gösterdiği bölgeler bağlı olarak Ankara’da merkezi ve/veya Bölge/İller
bazında Deneme Jürisi etkinlikleri gerçekleştirilecektir. Yarı finalistlerin dağılımı büyük
bölgelerde ise bölgesel toplantılar yerine bu aktiviteler önemli alt bölgelerde de
gerçekleştirilebilir. Deneme Jürisi çalışmasında her Girişimci takım, düzenlenecek panelde
Jüriye karşı sunum yapıp, fikirlerinin savunmasını yapabileceklerdir. Deneme Jürisi çalışması,
Ekim ortasında gerçekleştirilecek ve kategori birincilerinin belirleneceği ikinci jüri
değerlendirmesi öncesinde, kendilerine yapacağınız sunum ve iş planlarınıza ilişkin gerekli
iyileştirme ve/veya düzeltmeleri yapabilmeniz için size oturum esnasında geri beslemelerde ve
eleştirilerde bulunabileceklerdir. Bu aktivite yapılması zorunlu olmayan bir çalışma olmakla
birlikte, özellikle tavsiye edilmektedir.
f)
İkinci aşama Jüri Öncesi Final Başvurusu
İkinci aşama Jüri öncesi Son Başvuru tarihi 26 Eylül 2014, Cuma Saat: 17.00’ye kadar
yapılmalıdır.
İş çalışma sayfalarının en son halleri 26 Eylül 2014, Cuma Saat: 17.00’ye kadar yapılmalıdır. Bu
çalışma sayfaları hakemler tarafından değerlendirilecektir.
g) Ulusal Ödül Aktiviteleri – Ekim
Ulusal Ödül Programı yıl boyunca yapılan tüm aktivite ve çalışmaların zirvesidir. Bu aktivitede
kendinizi tanıtma, muhtelif yatırımcılar ile tanışma ve dinleyicilere canlı olarak hitap etme
imkânını bulacaksınız.
Finalist olarak seçilen tün takımların bu aktiveye katılmaları ve sunum yapmaları
gerekmektedir. Finalist takımlar sahneye çıkarak ulusal jüri önünde sunumlarını
gerçekleştireceklerdir. Programın biçimi tıpkı finalistlerin belirlendiği ikinci aşama jürisinde
olduğu gibi 10 dakikalık Sunum & 10 dakikalık Soru ve Cevaplar şeklinde olacaktır.
Yapılacak değerlendirme sonucunda Finalist takımlardan birisi Ulusal Birinci seçilecektir.
h) Global Cleantech Innovation Program (GCIP) Mezunu Oluyorsunuz!
Her şey Ulusal Ödül Aktivitesi ile bitmiyor aksine hızlandırıcı programa katılan her girişimci
takım otomatik olarak GCIP’den mezun oluyor. Bu sayede devam edecek süreçte; basın ve halk
tanıtımları, yatırımcı ilişkileri, yeni eğitimlere davet ve sürekli mentorluk sağlama gibi sürecek
imkânlardan otomatikman faydalanacaklardır.
5.
Önemli günler
Program Girişimcileri için 2014’ün Önemli Günleri
12 Temmuz: Programa katılma hakkı kazanan yarı finalistlerin ilan edilmesi
22-25 Temmuz: Ulusal Akademi ( 1 gün)
15-18 Eylül: Deneme Jürisi (Tüm bölgelerde)
6.
Başvuru Nasıl Yapılacak?
a. Başvurmak için gerekli yeterlilik koşullarını anladığınızdan ve bu koşulları taşıdığınızdan emin
olunuz. Başvuru kriterleri bölümü; girişiminizin mevcut durumu, program ayırmanız gereken
zaman, vb. koşulların tamamını içermektedir. Lütfen bu koşulları dikkatle inceleyerek aranan
koşullara uyduğunuzu teyit ediniz.
b. Kategorinizi belirleyiniz. Belirtilen 4 kategori alanından ürününüze veya hizmetinize en iyi
uyan kategoriyi seçiniz.
c. Takımınızı Oluşturun: Önce bir profil ve ardından bir takım oluşturunuz.
Not: Final Başvurunuzu tamamlamak için 1 Temmuz 2014 tarihinden önce en az iki kişilik bir
takıma ihtiyacınız olacaktır.
*Her takım üyesinin kendine ait bir profili olmalıdır.
Bu işlem için yaklaşık iki saatinizi ayırmanız yeterli olacaktır. Yapmış olduğunuz başvuruya 1
Temmuz 2014 saat: 17.00’ye kadar tekrar tekrar ulaşabilir ve değişiklikler yapabilirsiniz.
d. Başvurunuzu 1 Temmuz 2014, Saat:17.00’den önce tamamlayınız.
Başvurunuza isteğiniz zaman başlayıp, 1 Temmuz 2014, Saat: 17.00’den önce istediğiniz zaman
ve dilediğiniz kadar revizyon yapabilirsiniz.
Jüriler tüm başvuruları değerlendirerek hem başarılı olan hem de olamayan başvuru sahiplerine
geri besleme sağlayacaktır. Programa devam etme hakkı kazanan takımlar bilgilendirilecektir ve
ihtiyaç halinde programa başlamadan da mülakat yapılabilecektir.
7. Katılımcı Olabilmek:
Takım üyelerinden en az bir kişi öngörülen Program Aktivitelerinin tamamına katılmak
zorundadır, bu nedenle yapılacak aktiviteler ve günlerini Önemli Günler bölümünden dikkatle
gözden geçiriniz. Sizlere, mümkün olduğu kadar fazla takım üyesi ile her aktiviteye katılmanızı
tavsiye ediyoruz. Bu sayede girişiminizi hızlandırarak bir sonraki adıma geçmesini sağlayacak
eşsiz profesyonel geliştirme programımızdan en üst düzeyde fayda sağlayacaksınız.
Profilinizi bir kez oluşturduğunuzda, Online başvuru kısmına ulaşabilirsiniz.
8. Teknoloji Kategorileri
Önkoşul, sunduğunuz teknolojinin doğrudan veya dolaylı olarak sera gazları (GHG) emisyonunu
azaltılmasına katkıda bulunmasıdır. Bu yöndeki detaylı bilgiyi Değerlendirme Kriterleri başlığı
altında bulabilirsiniz.
Teknolojinizin gelmiş olduğu seviye en az uygulanabilirliği Fikri Açıdan İspat Edilmiş veya daha
ileri bir seviyede olmalıdır.
a) ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Enerji Verimliliği kategorisi endüstriyel proseslerde, ticari uygulamalarda ve de evsel
uygulamalarda bizlere enerji tasarrufu sağlayabilecek teknoloji alanlarını içermektedir. Enerji
tasarrufu sera gazı emisyonlarını azaltırken aynı zamanda enerji harcamaları üzerinde de
olumlu etkileri olacaktır. Bazı örnekler vermek gerekir ise ileri teknoloji aydınlatma sistemleri
ve bunların kontrol sistemleri, kullanıcı dostu akıllı enerji yönetim sistemleri, enerji verimli su
ısıtıcıları ve diğer alet ve ekipmanları, yüksek verimli endüstriyel proses sistemleri, yapılarda
enerji verimli; motor, pompa, ısı sensörleri ve soğutma sistemleri kullanımları.
b) YENİLENEBİLİR ENERJİ
Kategori, güneş, rüzgar, hidro, dalga ve biokütle gibi bitmeyen ve tükenmeyen yenilenebilir
kaynaklardan enerji üretim teknolojilerinin geliştirilebilmesi için açılmıştır. Bu teknolojilerin
kullanımlarının artması fosil yakıtlardan üretilen enerjiye bağımlılığı azaltılacaktır. Bu
teknolojileri kullanmak, fosil yakıtların kullanımları azaltacak, enerji faturalarını düşürecek ve
herkesin enerjiye ulaşabilmesi ile toplumsal ve sosyal faydalar sağlayacaktır. Bazı örnekler
vermek gerekirse güneş enerjisi ile çalıştırılan aletler, mini-hidro, hibrit güneş ve rüzgar
enerjisi sistemleri ve ısı enerjisinin geri kazanımı.
c) ATIKTAN ENERJİ ÜRETİMİ (WtE)
Bu kategori, atıklardan ısıl ve/veya ısıl olmayan yöntemlerle elektrik enerjisi ve/veya ısı
şeklinde enerji üretilen prosesler olarak tanımlanmaktadır. Atıktan Enerji Üretimi, enerji geri
kazanımının yöntemlerinden birisidir. Çoğu WtE prosesi direk yakma yoluyla veya metan,
metanol, etanol veya sentetik yakıtlar gibi yanabilen yatık karışımları üreterek elektrik
ve/veya ısının üretildiği proseslerdir.
d) SU VERİMLİLİĞİ
Bu kategori içme suyu dağıtımı, kullanımı, endüstriyel ve evsel atık kullanım sularının
arıtılması, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı, atık yönetimi, temiz su üretimi için alternatif
kaynakların belirlenmesi ve atık ve su yönetimlerinin entegrasyonu konusundaki girişimleri
içeren teknolojileri adres göstermektedir. Sunulacak çözümler saflaştırma, su tasarrufu
cihazları, yağmurlama sistemleri ve etkin su tüketimi için su takip ve izleme sistemleri.
9. MENTORLUK PROGRAMI
GCIP Mentorluk programı, programımızın en önemli bileşenlerinden birisidir. Mentor
programımızın misyonu her katılımcının ödül kazanma şansını en üst düzeye çıkarabilmektir,
fakat daha da önemlisi yatırım sermayesinin artırılması ve sürdürülebilir ticari başarıya
ulaşılabilmesidir.
Bir takım programa katılım hakkı kazandığında, mentor eşleştirme prosesi başlar. Eşleştirme,
takımın talep ve ihtiyaçları ile Mentor’un güçlü olduğunu belirttiği alanlar gibi karşılıklı
beklentiler esas alınarak her iki taraf içinde ortaklaşa belirlenir. Bir takım iş planlarını ve yatırımcı
sunumlarının detaylarını oluştururken birden fazla Specialist (teknik) Mentor’den destek
alabileceklerdir.
a) Mentorlerimiz
Tüm Mentorlarımızın, zamanlarını katılan takımlarımızın tamamının başarısını sağlamak
üzere gönüllü olarak ayırmaya hazır, tecrübeli iş liderleri ve rehberleridir. Uygun mentorlerin
takımlar ile eşleştirilmesi ile takımlar öncelikle aşağıdaki konularda destek alacaklardır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İş plan/modellerinizin temelini oluşturacak çalışma sayfalarının tamamlanması ve
iyileştirilmesi
Yatırımcı sunumlarınızın tamamlanması ve iyileştirmesi
Takımınızın geliştirilmesi
Pazarlama
Satış/İş Geliştirme
Finansal Planlama ve Modelleme Planning and Modeling
Teknoloji
Üretim
Sürdürülebilirlik Pratikleri
Yasal Hususlar & Fikri Mülkiyet Hakları (IP)
Programımız aracılığı ile destek almayı arzu ettiğiniz özel uzmanlık alanları ve ihtiyaçlarınız
esas alınarak çok çeşitli mentorlara ulaşabileceksiniz.
1) Generalist Mentors
Generalist mentorlar, ilgili temiz teknoloji endüstrilerinde veya innovasyon esaslı
girişimcilik alanlarında, kendilerini başarılıları ile kanıtlamış deneyimli
profesyonellerdir. Hızlandırıcılık bağlamında Generalist mentorlar, takımınızın
şampiyon olması için, jüri değerlendirmesine tabi tutulacak en iyi iş modellerini ve
yatırımcı sunumlarını hazırlamanız için takımınıza liderlik ve koçluk yapacaktır.
Hızlandırıcı program haricinde de başarılı mentorlar takımları potansiyel yatırımcı,
ortak ve müşteriler ile tanıştıracak güvenilir danışmanlar haline gelmektedir.
2) Specialist (Teknik) Mentorlar
Temel bilimler, mühendislik bilimleri, sürdürülebilirlik ve yasal mevzuatlar gibi önemli
fonksiyonel disiplinlerde en üst düzeyde tecrübeye sahip uzmanların varlığı,
adaylarımızın başarılı şirketler kurabilmeleri için hayati öneme sahiptir. Specialist
Mentorlar, hızlandırıcı program boyunca bilgisine başvurabileceğiniz ilgili konulardaki
uzmanlardan oluşan elit bir gruptur. Çalıştıkları alanların liderleri olarak kabul edilen;
araştırmacı, akademisyen, özel sektör yöneticileri ve teknik uzmanlar Specialist
Mentor’lar için verilebilecek tipik örneklerdir.
10. Deneme Jürisi
Eylül ayında gerçekleştirilecek Deneme Jürisi, katılan takımların, davet edilecek mentorlar ve
diğer uzmanlar önünde sunum yaparak pratiklerini geliştirecekleri bir aktivitedir. Tüm diğer
değerlendirme jürilerinin (elemelerin) aksine herhangi bir puanlama yapılmayacak olup aksine,
takımınız katılımcılardan yüz yüze ve doğrudan kendileri ile ilgili yorumlarını ve geri bildirimleri
alabileceklerdir. Ardından aldıkları geri bildirimleri değerlendirmek ve sunumlarını güçlendirerek
Ekim ayındaki Jüri Finallerine hazırlanmak üzere mentörleri ile çalışmaya devam edeceklerdir.
11. Jüri Değerlendirme Kriterleri
Hızlandırıcı programınıda katılımcı olabilmek, ardından finalistler arasında yer alabilmek ve belki
de birincilik ödülünü kazabilmenin yolu 3 turlu jüri elemelerinden geçmektedir. Her tur bir geri
bildirim, eğitim ve başarılı ve sürdürülebilir bir işin yaratılmasındaki temellerin kaynağıdır.
1. Tur | Başvuruların Değerlendirilmesi
Bu turdaki değerlendirme çalışması 1 Temmuz tarihindeki son başvuru tarihinden hemen
sonra yapılacaktır. Başvurular hakemlerden oluşan bir ekip tarafından incelenecektir.
Başvurular panellerde akademik, araştırma, iş ve yatırım dünyasından profesör, mühendis,
melek ve risk sermayesi yatırımcıları, çevre uzmanları ve hukuk uzmanları gibi
profesyonellerden oluşan en az üç veya daha fazla kişiden oluşan jüri tarafından
değerlendirilecektir. Hakemlerin sormak istedikleri sorular olması halinde başvuru sahipleri
ile telefon görüşmesi yapabileceklerdir
Birinci Turda tüm başvurular şu konularda değerlendirileceklerdir:
•
•
•
•
Konsept ve Ürün (Kabul edilebilir bir teknoloji mi?)
Ürün Fizibilitesi? (Ümit vaat eden bir teknoloji mi?)
Türkiye’de üretilen ve Fikri Mülkiyet Hakkı (IP) korunabilir bir fikir ve/veya ürün mü?
Takım Türk kökenli mi?
•
•
Takımın programın tüm içeriğini hakkında bilgisi var mı?
Takım oluşturulmuş mu (En az 2 üyesi ve takım lideri bulunan bir takım mevcut mu)?
Birinci turu geçtiğiniz takdirde bu yılki program süresince Cleantech Innovation Programme
girişimcisi oluyorsunuz.
2. Tur Değerlendirme | Finalistlerin Belirlenmesi
İkinci tur esnasında, tüm başvuran takımların bir seri çalışma sayfasını doldurmuş olmaları ve
her takımın canlı değerlendireceği jüri öncesinde, jüri tarafından istenebilecek çeşitli
dokümanları sağlamaları beklenmektedir. Panele katılacak jüri, akademik, araştırma, iş ve
yatırım dünyasından profesör, mühendis, melek ve risk sermayesi yatırımcıları, çevre
uzmanları ve hukuk uzmanları gibi profesyonellerden oluşacaktır.
İkinci Turdaki jüri değerlendirmesi ekim ayında gerçekleştirilecektir. İkinci Tur
değerlendirmesinin Ankara’da tek bir aktivite halinde mi yoksa birkaç farklı bölgede, bölgesel
düzeyde mi yapılacağına ilerleyen tarihlerde karar verilecektir. Bu kararda yarı finalist
takımların faaliyet gösterdikleri bölge ve illerden katılımların sayısı etkili olacaktır. Etkinliğin
bölgesel yapılması halinde, her bölge aynı hafta içerisinde ve farklı günlerde kendi
değerlendirmesini gerçekleştirecektir.
Her takım en fazla 10 dakikalık bir sunum gerçekleştirilecek ardından soru ve cevaplar için 10
dakikalık ikinci bir bölüm olacaktır. Jüri her sunumun ardından 5 dakikalık bir gizli
değerlendirme yapacaktır.
İkinci Aşama Jürisindeki Değerlendirme Esasları Şu Şekildedir.
•
•
•
•
•
•
Ürün ve Konsept
Fizibilite
Pazar
Finansal Hususlar ve Karlılık
Sürdürülebilirlik
Takım
Bu turda jürilerin yapacakları değerlendirme de;
Her bölgenin kategori birincilerinin ve bölge finalistini belirleyecektir. Seçilecek takımlar
Ekim ayındaki Ulusal Ödül Aktivitesinde Ulusal kategori birincisi ve Ulusal Birinci olmak
üzere yarışacaklardır.
3.Tur | Finalistlerden Ulusal Birincinin Seçilmesi
Üçüncü tur jüri değerlendirmesi (Ulusal Birincinin belirlenmesi için) Ekim ayındaki Ulusal
Ödül aktivitesinde gerçekleştirilecektir. İkinci turda uygulanan ve uygulana tüm kriterler
üçüncü ve sonuncu bu son turda da aynen uygulanacaktır. Jüri üyeleri tüm temiz teknoloji
kategorilerini temsil edebilecek ve değerlendirebilecek şekilde oluşturulacaktır.
Bu final turunda jüri üyeleri;
 Ulusal Birinciyi
 Kategori Birincilerinin seçeceklerdir.
12. Başvuru Koşulları ve Aranan Nitelikler
Önemli: Başvurular Türkçe veya İngilizce Olarak Yapılabilir.
Tüm Başvurular;
a) Yarışmanın dört temiz teknoloji ve innovasyon kategorisinden birisine uygun olmalı
ve/veya başvuru konusu ilgili kategori içerisinde tanımlanabilmelidir.
Başvurunuz ile ilgili olarak en doğru kategoriyi tespit etmek için arzu ederseniz bizimle
iletişimine geçebilirsiniz. Eğer başvurunuzu değerlendiren jüriler, fikir veya ürününüzün diğer
başka bir kategoriye daha çok uyduğuna kanaat getirirse, bu durum aynı süreçte sizinle
birlikte değerlendirilecektir.
b) Başvuru sahipleri Girişimci veya KOBİ niteliğinde olmalıdır.
Başvuru için Girişimcilerin şirket sahibi olma veya kurma zorunluluğu aranmayacaktır. Ancak
girişimcilik hızlandırıcı programımız kapsamında finalist olan girişimcilerden henüz şirket
yapısında olmayan takımların program hibelerini almaya hak kazanmaları ve programın diğer
desteklerinden faydalanabilmeleri için şirket kurmaları gerekmektedir.
Kurulu işletmelerinde büyüklüğüne ve işletme sınıfına bakılmaksızın, mevcut mevzuat ve
yönetmelik hükümlerine göre KOSGEB tarafından tanımlanan; Küçük ve Orta Ölçekli İşletme
(KOBİ) niteliğinde olması gerekmektedir. KOBİ niteliğindeki işletmelerin ön elemeyi başarıyla
geçmeleri halinde, bu beyanlarını doğrulayacak işletme belgesini sunmaları istenecektir.
c) Ürün ve/veya projenin Fikri Mülkiyet Hakkına ve/veya Özel Telif Haklarına (IP) sahip ise
belirtilmesi veya bu tür bir başvuru yapılması düşünüyorsa kısaca açıklanması.
d) Takımın en az iki kişiden oluşması,
i) Takım üyelerinden en az birisinin T.C. vatandaşı olması veya Türkiye’de resmi kayıtlı
ikametgâhının olması
ii) Programa başvurmak için henüz yeni bir takım kurmuş olabilirsiniz. Program
başvurusu için kayıtlı bir şirkete sahip olma şartı aranmamaktadır. Bunula birlikte
ödüllerden birinin takımınız tarafından kazanılması halinde, ödülü alabilmeniz için
işletme niteliğinde bir ticari bir şirket yapısı kurmanız gerekecektir. Belirtilen tüm
ödüller girişim sermayesi olarak hibe niteliğinde verilecektir.
iii) Türkiye’de geçerli bir fiziksel adresinizin bulunması ve takımınızın/şirketinizin
satış, pazarlama, araştırma, geliştirme veya yönetim işlerinin Türkiye’de yapıyor
olması gerekmektedir.
İlave Olarak
e) Başarılı takımların, ödülü almaya hak kazanabilmeleri için geçerli bir vergi levhasına sahip
olmaları gerekecektir. Başarılı takımlara şirket kuruluşları esnasında hukuki ve fikri destek
ve yönlendirme program paydaşları tarafından sağlanacaktır.
f) İş Geliştirme ve Mentor programlarına katılmaya hak kazanan tüm başvuru sahipleri ile
Gizlilik ve Güvence anlaşması imzalanacaktır.
g) Mentorluk ve Eğitim programlarına katılacak yarı finalistlerin olası toplantı ve etkinlikler
için yolculuk ve konaklama masrafları kendilerine aittir.
h) Finalistlerden, ikameti Final Ödülleri Organizasyonunun yapılacağı şehirde
olmayanlardan, her takımdan belirli sayıdaki kişiler olmak üzere seyahat (gidiş-dönüş) ve
konaklama bedelleri program tarafından karşılanır.
i) Kazanılacak ödül, yürüyen şirket veya üniversite projelerini sübvanse etmek için
kullanılamaz. Takımlar başvuruları esnasında varsa teminat olarak gösterdikleri
yatırımların miktarını ve kaynağını açıkça belirtmelidirler.
j)
Kazanılan ödül vergiye tabii olabilir ve beyan edilmesi gerekebilir. Başvuru sahiplerinin
bu konuda bağlı oldukları mali müşavirleri veya serbest mali müşavirlerden bilgi
almalıdırlar.
k) Yukarıda belirtilmeyen hususlar dışında ortaya çıkabilecek farklı durumlarda, belirsizlik
ve/veya mevcut yeni durum Global Cleantech Innovation Program (GCIP) düzenleme ve
icra komitesi tarafından değerlendirilecek olup, bu ekibin alacağı karar nihai karar
olacaktır. Proje komitesi ve hakemler yukarıda belirtilmeyen hususlar ve/veya belirtilen
ancak daha ayrıntılı değerlendirmenin gerekli olduğu yeni durumlarda, önceden
belirtilmeksizin kurallarda değişikliğe gitme hakkına saklı tutacaktır.
13. PROGRAMA KATILIM
Sizin veya en az bir takım arkadaşınızın programım parçası olan toplantı, etkinlik ve çağrılara
katılması gerekmektedir. Yarı finalist olmanız halinde, bir takım arkadaşınızı aşağıdaki listede yer
alan beş etkinliğe göndermeniz gerekecektir.
22-25 Temmuz: Ulusal Akademi * (Her il/bölgede bir gün)
13-17 Ekim: İkinci Tur Eleme Finali *
20 Ekim: Finalistler için Webinar * – tüm finalist takımların katılması zorunludur.
24 Ekim: Ulusal Final Etkinliği * – tüm finalist takımların katılması zorunludur.
14. PROGRAMA KATILAMAYACAKLAR
a) Program için çalışan ve faaliyet gösteren gönüllüler, jüri üyeleri, kategori uzmanları,
Mentorlar, Kurul Başkanları, Ulusal Program Takımının üyeleri, GCIP danışmanları, programın
organizasyonel ve operasyonel kısımlarında görev alanlar başvuru yapamazlar. Belirtilen
kişilerin aile yakınları ve akrabaları da yine aynı şekilde başvuru yapma hakkına sahip değildir.
b) GCIP program sponsorları ve ortakları ile yakın ilişkileri bulunan kişilerde programa
başvuru yapamazlar.
15. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI (Telif Hakları)
a) Gerekli olduğunu düşündüğünüz durumlarda, program başvurunuzu yapmadan önce,
innovasyonunuzun fikri mülkiyet hakkını korumaya yönelik ilgili başvuruların yapıldığından
emin olunuz.
b) Başvurunuzu tamamlamadan önce, eğer gerekli ise İşveren, Üniversite, Takım veya
innovasyonda katkısı bulunanlardan ilgili diğer kişi ve taraflardan izin alınız.
c) Eğer yukarıda belirtilen 1 ve 2 nolu maddeler hakkında aklınızda hala soru işaretleri var ise
fikri mülkiyet hakları konusundaki yasal düzenleme hükümlerine bakınız.
* GCIP programı başvurunuz esnasında, başvuru kılavuzunda, Fikri Mülkiyet Hakları ile ilgili
durumunuzu belirtmenizi istemektedir. Program durumunuz her ne olursa olsun paylaştığınız
bilgilerin özel ve gizliliğinin çeşitli mekanizmalar ile korunacağını taahhüt eder.
16. GİZLİLİK BEYANI
Panelistler, Jüri Üyeleri, Mentorlar ve Program Servis Sağlayıcılarının gizlilik beyanı
antlaşmasını imzalayarak program içeriğinin gizliliği resmi olarak teminat altına almaktadırlar.
17. DİSKALLİFİYE EDİLME
Global Cleantech Innovation Progamme (GCIP) organizatörleri, jüri değerlendirmelerini kabul
etmeyen, olası itirazları değerlendirme süreci sonrasında reddedilen, programın ruhuna
aykırı ve uymayan türde davranışlar sergileyen takımları programın her hangi bir seviyesinde
eleme hakkını saklı tutmaktadır. Eğer yarı finalist olarak seçilirseniz, takımınızdan en az
üyesinin belirtilen eğitim ve ödül törünlerine katılması zorunludur. Katılım olmaması halinde
takımınız programdan diskalifiye edilebilir.
18. YARIŞMA TAAHÜTÜ
Katılımcılar Global Cleantech Innovation Programme’in (GCIP) jürilerinin, sponsorların,
program ortaklarının ve organizasyon komitesinin hiçbir karşılık beklemeksizin ve sadece
program yararına olmak üzere şeffaf ve adil bir süreç gerçekleştirme yönündeki iradelerini
peşinen kabul ederler. Benzer şekilde her başvuran, programa katılmakla programdaki tüm
aktivitelerin, alınan kararlardaki yegâne takdir yetkisinin ve bunun yanında jüri üyeleri,
sponsorlar, program ortakları ve organizasyon yetkililerinin seçilmesi ve belirlenmesinde
programın takdir yetkisini de peşinen kabul etmiş sayılırlar. Başvuru sahibi program
başvurusunu gerçekleştirmekle, programı düzenleyenler adına çalışanlarından, Mentorlar,
Jüri Üyeleri, Sponsorlar ve ortakları hakkında, programın herhangi bir aktivitesinde ve
seviyesinde, özellikle de kazananların belirlenmesi ve diskalifiye edilmeleri gibi durumlarda
zarar ve ziyana uğradığı gibi iddia ve taleplerle gelmeyeceğini peşinen kabul etmektedir ve
bildirmektedir.
İş Geliştirme ve Mentor programlarına katılmaya hak kazanan tüm başvuru sahipleri ile
Gizlilik ve Güvence anlaşması imzalanacaktır.
Panelistlerin ve program servis sağlayıcılarının gizlilik beyanı antlaşmasını imzalamaları
gerekmektedir.
Girişimci Takım olarak Global Cleantech Innovation Programme’a (GCIP) kabul edilirseniz
(yarı-finalist veya finalist olarak), GCIP programı için çalışan mentor ve danışmanlar, program
kuralları çerçevesinde program süresince size destek olacak ve yol göstermeye
çalışacaklardır. Ancak sağlanan bu destek, sahibi olduğunuz şirketiniz ile ilgili olarak Mentor’a
direk bir hak (ortaklık yüzdesi veya sürekli faaliyet imkanı vb..) ve ayrıcalık sağlamaz ve
kazandırmaz. Benzer şekilde Mentor’a, bu yılki Ulusal Ödül Aktivitesi sonrasında ilgili takıma
üye olma ve takımla mentorluk faaliyetlerine devam hakkı da kazandırmaz.
Ekler
Form TURCT1: Ön Başvuru
Başvurunuzun Başlığı:
Adınız:
Pozisyonunuz:
*Şirketin Ana İş Alanı:
İletişim Bilgileri:
Adres:
Posta adresi:
İl/İlçe:
Bölge:
Posta Kodu:
Telefon:
Faks:
E-posta
Kategori (X ile işaretleyiniz)
Yenilenebilir Enerji
Enerji Verimliliği
Atıktan Enerji Üretimi
Su Verimliliği
Programı nereden öğrendiniz?
Cleantech Innovation Programme (CIP) ile İlgili Tavsiye ve Önerileriniz
Başvuru yaptığınız teknolojiniz ile ilgili olarak
ihtiyaç duyduğunuz en önemli iki destek ve eğitim
konusu hangisidir?
1.
Şirketinizin ilerleyebilme için, önemli olduğunu
düşündüğünüz dış kaynaklı en faydalı 2 katkı ne
olabilir?
1.
2.
2.
* Bu formda kullanılan Şirket terimi rastgele kullanılmış olup, belirtilen kurallar çerçevesinde
programa başvuracak girişimcilerin oluşturacakları ekip ve takımları da temsil etmektedir
Form TURCT2: Yarışma Başvuru Anketi
Aşağıdaki sorulara vereceğiniz cevaplar Cleantech Innovation Programme (CIP)
katılımcı aday listelerinin oluşturulmasında kullanılacak temel bilgileri içermektedir.
Vereceğiniz cevapların açık, anlaşılabilir, kısa ve öz olması önemlidir. Bu nedenle
her bölümde belirtilen kelime limitine dikkat edilmelidir. Lütfen Cleantech Innovation
Programme başvuru ile ilgili olarak Kurallar bölümünü okuyunuz.
Başvurunuzun Başlığı:
İsminiz:
Pozisyon:
*Şirketin Ana İş Alanı:
İletişim Bilgileri:
Adres:
Posta adresi:
İl/İlçe:
Bölge:
Posta Kodu:
Telefon:
Faks:
E-posta:
Kategori (X ile işaretleyiniz)
Yenilenebilir Enerji
Enerji Verimliliği
Atıktan Enerji Üretimi
Su Verimliliği
1
Çözümünüz ile Sunduğunuz Fırsat Nedir? (“Yükselten Alanınızı” açıklayınız)
(En fazla 200 kelime)
2
Hedef Pazarınız? (Lütfen, fikriniz ile çözmüş olduğunuz sorunu, kilit müşterileri, pazar
segmentini, rakipleri ve konu ile ilgili düzenlemeleri KISACA açıklayınız (En fazla 200 kelime)
3
Getirmiş olduğunuz çözümünüz nedir? (Lütfen rakiplerinize karşı avantajınızı, var ise müşteri
geri bildirimlerini ve telif hakkı ile ilgili mevcut durumunuzu açıklayınız).
(En fazla 300 kelime)
4
Oluşturmuş olduğunuz İş Modeliniz? (Nasıl oluşturduğunuz, deliver and capture value?)
(300 words maximum)
5
Çevresel, Sosyal ve Finansal sürdürülebilirliğe nasıl ulaşmayı hedeflediğiniz?
(En fazla 300 kelime)
6
Pazara ulaşma stratejiniz? (Lütfen stratejik ortaklarınızı ve dağıtım ağınızı açıklayınız)
(En fazla 200 kelime)
7
Finansal beklenti ve öngörüleriniz ve yatırım ihtiyaçlarınızı belirtiniz? (Lütfen önemli kilometre
taşlarını açıklayınız)
(En fazla 300 kelime)
8
Lütfen takımınızı anlatınız? (Uzmanlık alanlarınızı ve zayıf yönlerinizi tartışınız. Kritik olduğunu
düşündüğünüz zayıf yönlerinizi tamamlamak için neye ihtiyacınız var?)
(En fazla200 kelime)
Download

day Başvuru Yönergesi - tc sakarya valiliği ab, dış ilişkiler ve proje