T.C.
MİMAR SİNAN
GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
GİRİŞ YETENEK SINAVLARI
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
GİRİŞ YETENEK SINAVLARI
2014-2015 Öğretim Yılında Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacak programlar ve kontenjanları:
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Resim
: 40
Tekstil ve Moda Tasarımı
: 20
Heykel
: 10
Sahne Dekorları ve Kostümü
: 10
Seramik ve Cam Tasarımı
: 15
Geleneksel Türk Sanatları
: 35
Grafik Tasarım
: 20
Fotoğraf
: 10
Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu
: 10
MİMARLIK FAKÜLTESİ
İç Mimarlık
: 30
Endüstri Ürünleri Tasarımı
: 30
BAŞVURU KOŞULLARI;
Başvuracak adaylar;
a) Lise ya da dengi okul mezunu olmak.
b) ÖSYM tarafından 2014 yılında yapılan YGS’nin herhangi bir puan türünden Üniversitemiz Senatosunca belirlenen taban
puanları almış olanlar en fazla 3 (üç) tercih yapmak üzere bölümlere başvurabilirler.
c) Resim Bölümü’ne başvuracakların, 2014 YGS’nin herhangi bir puan türünden en az 185 taban puan almış olmaları
gerekmektedir.
d) Diğer bölümlere başvuracakların (Heykel, Seramik ve Cam Tasarımı, Grafik Tasarım, Tekstil ve Moda Tasarımı,
Geleneksel Türk Sanatları, Sahne Dekorları ve Kostümü, Fotoğraf, Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu, İç
Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı) 2014 YGS’nin herhangi bir puan türünden en az 225 taban puan almış olmaları
gerekmektedir.
BAŞVURU VE ÖN KAYIT TARİHLERİ;
Başvuru ve Ön kayıtlar, 11 Ağustos (Pazartesi), 12 Ağustos (Salı), 13 Ağustos (Çarşamba), 14 Ağustos (Perşembe),
15 Ağustos (Cuma) 2014 tarihlerinde , MSGSÜ İNTERNET SAYFASINDAN, (www.msgsu.edu.tr ) yapılacaktır.
Başvuru ve Ön Kayıtlar 11 Ağustos Pazartesi günü başlayacak, 15 Ağustos 2014 Cuma günü saat 16.00’da sona erecektir.
SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER;
Adayların,
a) Başvurularını internet üzerinden tamamladıktan sonra, çıktısını alacakları Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi çıktısı,
b) Üzerinde TC Kimlik Numarası ve fotoğraf bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportla sınava katılmaları
gerekmektedir.
ENGELLİ ADAYLARIN BAŞVURU KOŞULLARI VE BÖLÜM TERCİHLERİ
Bölümlere başvuracak engelli adayların (bedensel engelli, görme engelli, otizm), engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla
ÖSYM tarafından 2014 yılında yapılan YGS’nin herhangi bir puan türünden en az 100 puan almış olmaları gereklidir. 2014
YGS’nin herhangi bir puan türünden yeterli puana sahip engelli adaylar, en fazla 3 (üç) tercih yapmak üzere bölümlere
başvurabilirler.
ENGELLİ ADAYLARIN ÖN KAYITLARI VE YERİ
Engelli adayların ön kayıtları için doğrudan MSGSÜ Rektörlüğü, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na (Meclis-i Mebusan Cad.
No: 24 Fındıklı/İSTANBUL) 11–12–13–14–15 Ağustos 2014 tarihlerinde ve 9:30-12:00, 13:00-16:00 saatleri arasında şahsen
başvurmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Kayıt esnasında engelli adaylardan;
a) 2014 YGS sonuç belgesi, Fotoğraflı, onaylı Özel Kimlik Belgesi (Yalnızca Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi ve Pasaport özel
kimlik belgesi olarak kabul edilecektir),
b) 4 adet vesikalık fotograf, (Vesikalık Fotoğraf, adayların son altı ay içerisinde, yüzü açık, sakalsız ve kolaylıkla tanınmalarını
sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş ve net olmalıdır. Uygun formatta olmayan fotograflar ile yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir),
c) Üniversite veya tam teşekküllü Devlet Hastanesi’nden alacakları ve engellilik durumlarının yüzdelik oranını gösteren Sağlık
Kurulu Raporu istenmektedir.
SINAV TARİHLERİ VE YERİ;
2014-2015 Giriş yetenek sınavları, 19 Ağustos- 05 Eylül tarihleri arasında MSGSÜ BOMONTİ yerleşkesinde yapılacaktır.
BARAJ SINAVI TARİHLERİ
Baraj Sınavı Sonuçlarının İlan Tarihi
YERLEŞTİRME SINAVI TARİHLERİ
Yerleştirme Sınavı Sonuçlarının İlan Tarihi
Kesin Kayıt Tarihleri
Yedek Yerleştirme Listesinin İlan Tarihleri
Yedek Yerleştirme Kesin Kayıt Tarihleri
:19-20 Ağustos 2014
: 22 Ağustos 2014
: 25-26-27-28-29 Ağustos 2014 01-02-03-04-05 Eylül 2014
: 08 Eylül 2014
: 08-09-10-11-12 Eylül 2014
: 15-17-19 Eylül 2014
: 15-16-17-18-19 Eylül 2014
Adayların Baraj ve Yerleştirme Sınavlarının saatleri, 16 Ağustos 2014 Cumartesi günü MSGSU İnternet sitesinde ve
BOMONTİ yerleşkesi girişinde ilan edilecektir.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN
GİRİŞ YETENEK SINAVLARI
2014-2015 Öğretim Yılında Yetenek Sınavı ile yabancı uyruklu öğrenci alınacak programlar ve kontenjanları:
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Resim
:2
Geleneksel Türk Sanatları
:5
Heykel
:1
Fotoğraf
:1
Tekstil ve Moda Tasarımı
:1
Fotoğraf
: 2 (KKTC uyruklu)
Sahne Dekorları ve Kostümü
:1
MİMARLIK FAKÜLTESİ
İç Mimarlık
:1
BAŞVURU KOŞULLARI;
Yabancı uyruklu adayların,
- Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
- YGS ve/veya Ulusal ya da Uluslararası sınavlardan herhangi birine girerek istenilen puanı almış/başarmış olmaları
gerekmektedir.
a) Başvuruları Kabul Edilecek Adaylar:
1) Yabancı uyruklu olanların,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk
vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan
Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Soy Bağı
başlıklı 7. maddesinde “ (1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk
Türk vatandaşıdır.“ hükmü amirdir.)
3) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,
4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC
dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar
ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip
olanların,
başvuruları kabul edilecektir.
b) Başvuruları Kabul Edilmeyecek Adaylar:
1) TC uyruklu olup, ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010
tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya
sahip olacaklar hariç),
3) a maddesinin 2. numaralı bendinde tanımlanan, doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını
KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk
okullarında tamamlayanlar hariç),
4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip
olanlar ile dışında yabancı bir ülkede 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak
GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenim gören TC
uyrukluların veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların,
başvuruları kabul edilmeyecektir.
UYARI
Türk Vatandaşı; 5901 sayılı Kanunun 3/ç maddesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan
kişiyi ifade eder. Anılan kanunun 5.,6. ve 7. maddelerinde ise;
a) Türk vatandaşlığı, doğumla veya sonradan kazanılır.
b) Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan
vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder.
c) Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık;
1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.
2) Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır.
3) Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve
esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır. hükmü amirdir.
Adaylar, hem TC uyruklu, hem de yabancı uyruklu adaylar için yapılan sınavların ikisine birden başvuramazlar.
Yabancı uyruklu adayların yetenek sınavlarına, ön kayıt esnasında eksik, yanlış bilgi ve belge ile başvuranların, eğer girdi ise
TC uyruklu adaylar için yapılan yetenek sınavları da dahil olmak üzere, tüm sınavları iptal edilir.
Kabul Edilen Ulusal ve Uluslararası Sınavlar:
Ön Kayıt İçin
Kabul Koşulları
*SAT sınavından toplam en az
1100 puan
ACT sınavından toplam en az
22 puan
GCE sınavından, en az biri başvurulan programla
ilgili olmak üzere
Lübnan’da yapılan Bakalorya sınavında
Diploma notu en az
En az 2 konuda
A seviyesi puan
Fransız Bakalorya sınavında
Başarılı olmak
ABITUR sınavında
Başarılı olmak
MATURA sınavında
Başarılı olmak
Uluslararası Bakalorya sınavında Diploma notu en
az
28
Tawjihi sınavlarında
Herhangi bir dalın tüm derslerinden alınan sınav notu
ortalaması en az 80
TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim
olimpiyatlarında
Altın, gümüş ve bronz madalya almış olmak
ÖSS/YGS/LYS’den
Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel, Sahne Dekorları ve
Kostümü, Fotoğraf, Tekstil ve Moda Tasarımı
Bölümleri için YGS’nın herhangi bir puan türünden en
az 180 taban puan almış olmak. Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü YGS’den en az 180 taban puan
almak.
14
*SAT sınavının geçerlilik süresi 2 (iki) yıldır.
BAŞVURU, ÖN KAYIT TARİHLERİ VE YERİ
Başvuru ve Ön kayıtlar, MSGSÜ FINDIKLI MERKEZ YERLEŞKESİ’nde (Meclis-i Mebusan Caddesi No:24 Fındıklı-İstanbul)
20 Ağustos (Çarşamba), 21 Ağustos (Perşembe), 22 Ağustos (Cuma) 2014 tarihlerinde ve 9.30-12.00, 13.00-16.00 saatleri
arasında ŞAHSEN yapılacaktır. Şahsen yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU VE ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Yukarıda belirtilen uluslararası sınav belgelerinin aslı ve fotokopisi ile uluslararası belgelerinin yeminli tercümandan
yapılmış çeviri belgeleri
b) Pasaport aslı ve fotoğraflı kimlik bilgileri bölümünün fotokopisi.
c) Adayların son altı ayda, yüzü açık ve kolaylıkla tanınmalarını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş 3 adet vesikalık
fotoğrafları.
d) Lise mezuniyet belgesinin aslı, fotokopisi ve denklik belgesi.
Yetenek Sınav Tarihi: 25 Ağustos 2014
Kesin Kayıt Tarihleri : 28-29 Ağustos 01-02 Eylül 2014
Sınav Sonucunun İlan Tarihi: 26 Ağustos 2014
Boş Kontenjanların İlan Tarihi: 03-04-05 Eylül 2014
DEVLET KONSERVATUVARI
GİRİŞ YETENEK SINAVLARI
2014-2015 Öğretim Yılında Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacak programlar ve kontenjanları :
MÜZİK BÖLÜMÜ
Yaylı Çalgılar ASD
: 16
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği ASD : 10
Piyano-Arp-Gitar ASD
: 15
Üfleme ve Vurma Çalgılar ASD
: 16
MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Müzikoloji
: 20
SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ
Bale ASD
: 35
Opera ASD
: 12
Tiyatro ASD
: 12
BAŞVURU KOŞULLARI
Yetenek Sınavlarına başvuracak adayların,
1) Lise ya da dengi okuldan mezun olmaları,
2) ÖSYM tarafından yapılan 2014 YGS’nın herhangi puan türünden, en az 200 taban puan almış olmaları gerekmektedir.
BAŞVURU, ÖN KAYIT TARİHLERİ VE YERİ
Başvuracak adayların ön kayıtları, MSGSÜ Devlet Konservatuvarı yerleşkesinde, (Dolmabahçe Cad. Akaretler Durağı
Beşiktaş-İSTANBUL 11 Ağustos (Pazartesi), 12 Ağustos (Salı), 13 Ağustos (Çarşamba), 14 Ağustos (Perşembe), 15 Ağustos
(Cuma) 2014 tarihleri arasında ve 9.30-12.00, 13.00-16.00 saatlerinde ŞAHSEN yapılacaktır. Şahsen yapılmayan ve posta ile
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU VE ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a)
b)
c)
2014 YGS Sınav Sonuç Belgesi.
Adayların son altı ayda, yüzü açık ve kolaylıkla tanınmalarını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş 3 adet vesikalık
fotoğrafları
Üzerinde TC Kimlik Numarası olan nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinin aslı ile fotokopisi.
Başvuru ve Ön Kayıt Tarihleri
Eleme Sınavları Tarihleri
Kesin Kayıt Tarihleri
:
:
:
11-12-13-14-15 Ağustos 2014
19-20-21-22-25-26-27-28-29 Ağustos 2014
15-16-17-18-19 Eylül 2014
DEVLET KONSERVATUVARI
YABANCI UYRUKLU ADAYLAR
GİRİŞ YETENEK SINAVLARI
2014-2015 Öğretim Yılında Yetenek Sınavı ile yabancı uyruklu öğrenci alınacak programlar ve kontenjanlar:
MÜZİK BÖLÜMÜ
Yaylı Çalgılar ASD
:2
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği ASD : 2
Piyano-Arp-Gitar ASD
:4
Üfleme ve Vurma Çalgılar ASD
Müzikoloji
:1
:2
SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ
Bale ASD
:5
Opera ASD
:2
BAŞVURU KOŞULLARI
Yabancı uyruklu adayların,
- Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
- YGS ve/veya Ulusal ya da Uluslararası sınavlardan herhangi birine girerek istenilen puanı almış/başarmış olmaları
gerekmektedir.
a) Başvuruları Kabul Edilecek Adaylar:
1) Yabancı uyruklu olanların,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk
vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan
Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Soy Bağı
başlıklı 7. maddesinde “ (1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk
Türk vatandaşıdır.“ hükmü amirdir.)
3) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,
4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC
dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar
ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip
olanların,
başvuruları kabul edilecektir.
b) Başvuruları Kabul Edilmeyecek Adaylar:
1) TC uyruklu olup, ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010
tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya
sahip olacaklar hariç),
3) a maddesinin 2. numaralı bendinde tanımlanan, doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını
KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk
okullarında tamamlayanlar hariç),
4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip
olanlar ile dışında yabancı bir ülkede 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak
GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenim gören TC
uyrukluların veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların,
başvuruları kabul edilmeyecektir.
UYARI
Türk Vatandaşı; 5901 sayılı Kanunun 3/ç maddesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan
kişiyi ifade eder. Anılan kanunun 5.,6. ve 7. maddelerinde ise;
a) Türk vatandaşlığı, doğumla veya sonradan kazanılır.
b) Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan
vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder.
c) Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık;
1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.
2) Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır.
3) Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve
esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır. hükmü amirdir.
Adaylar, hem TC uyruklu, hem de yabancı uyruklu adaylar için yapılan sınavların ikisine birden başvuramazlar.
Yabancı uyruklu adayların yetenek sınavlarına, ön kayıt esnasında eksik, yanlış bilgi ve belge ile başvuranların, eğer girdi ise
TC uyruklu adaylar için yapılan yetenek sınavları da dahil olmak üzere, tüm sınavları iptal edilir.
Kabul Edilen Ulusal ve Uluslararası Sınavlar:
Ön Kayıt İçin
Kabul Koşulları
*SAT sınavından toplam en az
1100 puan
ACT sınavından toplam en az
GCE sınavından, en az biri
programla ilgili olmak üzere
Lübnan’da yapılan Bakalorya sınavında
Diploma notu en az
22 puan
başvurulan
En az 2 konuda
A seviyesi puan
14
Fransız Bakalorya sınavında
Başarılı olmak
ABITUR sınavında
Başarılı olmak
MATURA sınavında
Başarılı olmak
Uluslararası Bakalorya sınavında Diploma notu en az
28
Tawjihi sınavlarında
Herhangi bir dalın tüm derslerinden alınan sınav notu
ortalaması en az 80
TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim
olimpiyatlarında
Altın, gümüş ve bronz madalya almış olmak
ÖSS/YGS/LYS’dan
Devlet Konservatuvarının tüm bölümleri için YGS’nın
herhangi bir puan türünden en az 180 taban puan almış
olması,
*SAT sınavının geçerlilik süresi 2 (iki) yıldır.
BAŞVURU, ÖN KAYIT TARİHLERİ VE YERİ
Yabancı uyruklu adayların başvuru ve ön kayıtları, MSGSÜ Devlet Konservatuvarı yerleşkesinde, (Dolmabahçe Cad.
Akaretler Durağı Beşiktaş-İSTANBUL) 20 Ağustos (Çarşamba), 21 Ağustos (Perşembe), 22 Ağustos (Cuma) 2014
tarihlerinde ve 9.30-12.00, 13.00-16.00 saatleri arasında ŞAHSEN yapılacaktır.
Şahsen yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU VE ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Yabancı uyruklu adayların ön kayıtları için gerekli belgeler,
a)
Yukarıda belirtilen uluslararası sınav belgelerinin aslı ve fotokopisi ile uluslararası belgelerinin yeminli tercümandan
yapılmış çeviri belgeleri.
b)
c)
d)
Lise mezuniyet belgesinin aslı, fotokopisi ve denklik belgesi.
Pasaport aslı ve fotoğraflı kimlik bilgileri bölümünün fotokopisi.
Adayların son altı ayda, yüzü açık ve kolaylıkla tanınmalarını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş 3 adet vesikalık
fotoğrafları
Başvuru ve Ön Kayıt Tarihleri
: 20-21-22 Ağustos 2014
YETENEK SINAVLARI (YERLEŞTİRME)
Yerleştirme Sınav Tarihi
: 25 Ağustos 2014
Sınav Sonucunun İlan Tarihi
: 26 Ağustos 2014
Kesin Kayıt Tarihleri
: 28-29 Ağustos 2014 01-02 Eylül 2014
Boş Kontenjanların İlan Tarihi
: 03-04-05 Eylül 2014
Adres : Dolmabahçe Cad. Akaretler Durağı Beşiktaş-İSTANBUL
Giriş yetenek sınavları ile ilgili detaylı bilgi ve koşullar için, MSGSÜ 2014-2015 Eğitim-Öğretim
Yılı Giriş Yetenek Sınav Kılavuzuna www.msgsu.edu.tr internet adresinden erişilebilir.
Download

msgsü 2014-2015 eğitim öğretim yılı özel yetenek sınavları basın ilanı