Podstawy
Programowania
Stymulatorów Serca
19-20 marca 2015
Ołtarzew k. Warszawy
Program_A5_OK2.indd 1
14.02.2015 01:22
Program_A5_OK2.indd 2
14.02.2015 01:22
Nowa, unikalna,
formuła sympozjum!
W programie m.in.:
• Pokazy praktyczne programowania NAJNOWSZYCH
stymulatorów serca
• Pokazy równoległe programowania stymulatorów
• AKTUALNE zasady implantacji i reimplantacji AD 2014
• Procedury implantacji stymulatorów serca w różnych ośrodkach
• EDUKACYJNE pokazy filmowe technik implantacji i reimplantacji
stymulatorów serca - po raz pierwszy!
• Aspekty prawne zabiegów implantacji / świadoma zgoda chorego
• Trudny problem kliniczny? Rozwiążmy go razem !
• Pokazy podwiązywania różnego typu elektrod
Program_A5_OK2.indd 3
14.02.2015 01:22
Program_A5_OK2.indd 4
14.02.2015 01:22
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Trzy kolejne edycje Podstaw Implantacji
Stymulatorów w Pałacu w Mierzęcinie
zorganizował głównie Oddział Lubelski PTK przy wsparciu organizacyjnym ze strony Ośrodka Białostockiego
(MSW)
i
Łódzkiego
(Sterling).
Minęło 10 lat od rozpoczęcia naszej
wspólnej ogólnopolskiej edukacji, realizowanej przez Zespół Entuzjastów pod
znanym wszystkim szyldem Oddziału Lubelskiego PTK. Rozwój elektroterapii ze
stałym rozszerzaniem problematyki i stałe
przybywanie adeptów tej dziedziny kardiologii spowodowały konieczność powstania
i kontynuacji licznych eventów edukacyjnych obejmujących m.in. programowanie stymulatorów i techniki implantacji.
Warto wspomnieć, że pierwsza konferencja
Programowanie
Stymulatorów
odbyła się na Zamku Arcybiskupów
Gnieźnieńskich w Uniejowie w 2006 roku,
kolejne edycje tego eventu miały miejsce
w Pałacu Odrowążów w Chlewiskach
(2007), w Pałacu Ossolińskich w Sterdyni
(2008-2010) a od 2011 r. zatrzymaliśmy się
w Łochowie (Pałac Zamojskich). Pierwsze
trzy edycje konferencji zorganizował
Oddział Lubelski PTK (wtajemniczeni
wiedzą co realnie kryje się za tą nazwą),
potem główny ciężar organizacyjny wziął
na siebie Ośrodek Łódzki (Sterling).
Program_A5_OK2.indd 5
Realizując wizję naszego Nauczyciela prof.
Mariana Stopczyka, który twierdził, że elita
kardiologii jaką onegdaj było „Środowisko
Elektro” zasługuje, by spotykać się tylko
w pałacach (sam pierwsze dwie konferencje zorganizował w Pałacu w Radziejowicach) – mieliśmy okazję poznać parę
niepowtarzalnych miejsc w Polsce.
Niesłabnące zapotrzebowanie na edukację
z coraz trudniejszej dziedziny jaką staje się
programowanie stymulatorów oraz stałe
przybywanie
młodych
Adeptów
elektroterapii gwarantuje wieloletnią
przyszłość tej konferencji i dlatego ze spokojem przekazuję (prawie)
wszy-stkie sprawy organizacyjne Akademii
Elektroterapii
licząc,
że
poziom
organizacyjny będzie jeszcze wyższy
a koszty – umożliwiające dostępność
dla naszych Najmłodszych Koleżanek
i Kolegów.
Profesor Andrzej Kutarski
14.02.2015 01:22
Program_A5_OK2.indd 6
14.02.2015 01:22
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Tym samym, jest to integracja dwóch
bliskich
tematów,
które
dotychczas były prezentowane na odrębnych
sympozjach
(Mierzęcin,
Łochów).
Niezmiernie istotne w pogłębianiu wiedzy
z zakresu elektroterapii jest łączenie
wiedzy teoretycznej z umiejętnościami
praktycznymi.
Wychodząc
naprzeciw
oczekiwaniom
wszystkich osób specjalizujących się
w elektrokardiologii, mam przyjemność
i zaszczyt zaprosić Państwa do udziału
w Konferencji:
Podstawy programowania i implantacji
stymulatorów.
Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że jest
to pierwsza konferencja o tematyce
elektrostymulacji organizowana przez
Akademię Elektroterapii.
Prezydium
Akademii
Elektroterapii
powierzyło mi zadanie ułożenie programu
tej konferencji.
Dziś serdecznie zapraszamy na
II Konferencję Akademii Elektroterapii:
Akademię Elektrostymulacji.
W
imieniu
Prezydium
Akademii
Elektrotarapii pragnę zapewnić Państwa,
że priorytetem jest dla nas przekazywanie Państwu aktualnej wiedzy na temat
elektrostymulacji
popartej
wieloma
edukacyjnymi pokazami, które stanowią
konieczne
i
niezwykle
pomocne
uzupełnienie części teoretycznej naszych
spotkań.
Z wyrazami szacunku
Dr n. med. Michał Chudzik
Twórcą i organizatorem dotychczasowych poprzednich edycji jest Pan
Profesor Andrzej Kutarski, który ma swój
niepodważalny wkład w rozwój elektrokardiologii w Polsce. Dzięki licznym organizowanym szkoleniom i konferencjom Pana
Profesora mieliśmy okazję do podnoszenia
swoich umiejętności i zdobywania wiedzy
z tej dziedziny kardiologii.
Mając na uwadze kontynuację działań
edukacyjnych Pana Profesora Andrzeja
Kutarskiego, tegoroczne spotkanie będzie
połączeniem wiedzy na temat podstaw
implantacji i programowania stymulatorów.
Program_A5_OK2.indd 7
14.02.2015 01:22
KIEROWNICTWO NAUKOWE KONFERENCJI :
Prezydium AKADEMII ELEKTROTERAPII
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski
Dr hab. n. med. Oskar Kowalski
Dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski
Dr hab. n. med. Andrzej Przybylski
Dr hab. n. med. Maciej Sterliński
WYKŁADOWCY:
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski (Lublin)
Dr hab. n. med. Marcin Grabowski (Warszawa)
Dr hab. n. med. Barbara Małecka (Kraków)
Dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski (Poznań)
Dr hab. n. med. Maciej Sterliński (Warszawa)
Dr hab. n. med. Anna Polewczyk (Kielce)
Dr n. med. Michał Chudzik (Łódź)
Dr n. med. Bogdan Galar (Białystok)
Dr n.med.Marcin Gułaj (Białystok)
Dr n. Med. Maciej Kempa (Gdańsk)
Dr n. Med. Krzysztof Krzyżanowski (Koszalin)
Dr n. med. Ewa Makowska (Warszawa)
Dr n. med. Włodzimierz Mojkwski (Warszawa)
Dr n. med. Artur Oręziak (Warszawa)
Dr n. med. Marian Pieniak (Warszawa)
Dr Jarosław Blicharz (Tarnów)
Dr Jacek Kuśnierz (Warszawa)
Dr Krzysztof Oleszczak (Lublin)
Mgr Anna Nowek (Łódź)
Program_A5_OK2.indd 8
14.02.2015 01:22
ORGANIZATOR:
Akademia Elektroterapii
Kontakt do Organizatora:
Agnieszka Ostrowska - Sekretarz Redakcji Akademii Elektroterapii
Kom.+48 691-941-458
e-mail: [email protected]
Zapisy na konferencję: www.akademiaelektroterapii.pl
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW I OPŁATY ZA KURS:
Warunkiem zakwalifikowania uczestnika do udziału w kursie jest wypełnienie
formularza rejestracyjnego (dostępny na stronie Akademii Elektroterapii) oraz
wpłata należności zgodnej z informacjami podanymi przez uczestnika w formularzu
zgłoszeniowym na podane konto.
OPŁATY:
opłaty rejestracyjne za uczestnictwo w Konferencji w dniach 19-20.03.2015 r.
wynoszą:
• opłata rejestracyjna za uczestnictwo bez noclegu (z wyżywieniem) wynosi
231 zł netto + VAT 23%
• opłata rejestracyjna za uczestnictwo z noclegiem (w pokoju jednoosobowym)
i z wyżywieniem wynosi 398 zł netto + VAT 23%
• opłata rejestracyjna za uczestnictwo z noclegiem (w pokoju dwuosobowym)
i z wyżywieniem wynosi 324 zł netto + VAT 23%
Opłaty należy wnosić do 04.03.2015r.
O rezygnacji w terminie do 09.03.2015r. należy poinformować Organizatora Konferencji.
Rezygnacja w terminie po 09.03.2015r. wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów
kursu zadeklarowanych w formularzu zgłoszeniowym.
PUNKTY EDUKACYJNE:
Komisja ds. Szkolenia i Specjalizacji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
przyznała 14 pkt. edukacyjnych za udział w Kursie.
KURS ZOSTANIE ZORGANIZOWANY DZIĘKI:
bezwarunkowemu grantowi edukacyjnemu firmy Biotronik Polska Sp. z o.o.
Program_A5_OK2.indd 9
14.02.2015 01:22
Program_A5_OK2.indd 10
14.02.2015 01:22
MIEJSCE KONFERENCJI
JAK DOJECHAĆ?
Hotel Lamberton
ul.Poznańska 492
Ołtarzew k/Warszawy
www.hotellamberton.pl
JAK DOJECHAĆ?
Nasza pozycja GPS: 52.21255°N, 20.74339°E
DOJAZD DO HOTELU:
Zjazd z autostrady A2 na 450 kilometrze,
na drogę krajową 718 - Pruszków,
Borzęcin w kierunku - Borzęcin, dojazd (2
km) do trasy E30 Warszawa - Poznań,
w lewo w ul. Poznańską (2 km)
DOJZAD Z LOTNISKA CHOPINA:
Południową Obwodnicą Warszawy (S2)
w niepełne 20 minut!
Hotel
Lamberton
Program_A5_OK2.indd 11
14.02.2015 01:22
19.03.2015 CZWARTEK
Czas
Temat i wykładowca
12:00-12.30
Lunch
12:00
Otwarcie kursu /P.Rowiński /M.Chudzik
I SESJA
Aktualne zasady implantacji i reimplantacji stymulatorów serca
(Cz. 1) /B.Galar / A.Oręziak
12:30-12:45
Aktualne zalecenia dla implantacji stymulatorów /M.Chudzik
12:45-12:55
Przygotowanie pacjenta do implantacji bądź wymiany stymulatora
/M.Gułaj
12:55-13:10
Mycie chirurgiczne rąk, przygotowanie pola operacyjnego
i dlaczego ma to aż takie znaczenie – pokazy filmowe /M.Gułaj
13:10-13:25
Dostęp żylny uzyskiwany przez wypreparowanie żyły
odpromieniowej – krok po kroku. Praktyczne pokazy filmowe
/B.Małecka
13:10-13:25
Dostęp żylny uzyskiwany przez nakłucie żyły pachowej /podobojczykowej – krok po kroku. Praktyczne pokazy filmowe. /J.Blicharz
13:40-14:00
Przerwa kawowa
II SESJA
Aktualne zasady implantacji i reimplantacji stymulatorów serca
(Cz. 2) /M.Kempa / J.Kuśnierz
14:00-14:15
Akceptacja ostatecznego położenia końcówki elektrody – czyli
pomiary „elektryczne” P/S/I (pacing/sensing/impedance). Jak
mierzymy i na co zwracać uwagę? /K.Oleszczak/M.Łtuczak
14:15-14:30
14:30-14:40
14:40-14:50
Przebieg elektrod w układzie żylno-sercowym znaczenie dla
późniejszych losów pacjenta i układu stymulującego /A.Kutarski
Umocowanie wejścia elektrody do układy żylnego, wykonanie
kieszonki stymulatora, oraz ułożenie pętli elektrod i jednostki
w loży – to tylko pozornie mniej ważne elementy zabiegu /B.Galar
Implantacja elektrody komorowej poza „standardowym”
wierzchołkiem prawej komory – praktyczne wskazówki z pokazami
filmowymi - od RTG do EKG wg aktualnych zaleceń /J.Blicharz
Wybór elektrody – niedoceniany aspekt zabiegu /A.Kutarski
14:50-15:00
15:00-15:10
15:10-15:25
Program_A5_OK2.indd 12
Przedoperacyjne zaprogramowanie stymulatora – czy można tego
nie robić i czym to grozi? /M.Łuczak
Przerwa kawowa
14.02.2015 01:22
III SESJA
Błędy popełniane podczas implantacji oraz wymiany stymulatora
/A.Kutarski /M.Pieniak
15:25-15:40
Nakłucie przymostkowe /W.Mojkowski
15:40-15:55
Niewłaściwy przebieg elektrody (TR, tarcie, przyrastanie, późne
perfo i dysfunkcje) /A.Kutarski
15:55-16:10
Kolejna repozycja elektrody wkrętkowej /J.Kuśnierz
16:10-16:25
Pułapki implantacji elektrody komorowej /A.Kutarski
16:25-16:40
Wymiana to niebezpieczniejszy zabieg niż implantacja /P.Mitkowski
16:40-16:55
Najczęstsze błędy popełniane przy „prostej” wymianie jednostkijak to bywa w praktyce…. /A.Oręziak
16:55-17:15
Zabiegi u pacjentów wymagających antykoaguulacji. Zabiegi u
pacjentów na leczeniu p.płytkowym (czy grupa leków ma
znaczenie?) /B.Małecka
IV SESJA
Wczesne powikłania implantacji wymiany stymulatora
/A.Kutarski/A Oręziak
17:30-17:45
Wczesna dysfunkcja elektrody – postępowanie /P.Mitkowski
17:45-18:00
Krwiak – postępowanie /B.Galar
18:00-18:15
Wczesna infekcja po implantacji PM /M.Gułaj
18:15-18:30
Krwiak i infekcja po wymianie PM – czym się różni postępowanie
w porównaniu do pierwszorazowej implantacji /M.Kempa
18:30-18:45
Wczesna / opóźniona perforacja serca elektrodą endokawitarną
/A.Kutarski
18:45-19:00
Funkcje diagnostyczne w rozpoznawaniu powikłań i codziennej
praktyce klinicznej. /M.Grabowski
19:00-19:10
Akademia Elektroterapii – prezentacja /M.Chudzik
19:10-19:20
Prezentacja firmowa – BIOTRONIK. /M.Łuczak
20:00
KOLACJA
Program_A5_OK2.indd 13
14.02.2015 01:22
20.03.2015 PIĄTEK
Czas
Temat i wykładowca
V SESJA
Podstawy stymulacji serca, cz. I
Próg stymulacji – jeden z najważniejszych parametrów stymulacji.
/W.Mojkowski /J.Kuśnierz
Cykle czasowe stymulatora – czym różnią się w poszczególnych
firmach? /M.Chudzik /A.Nowek
9:00-9:45
10:00-10:20
Próg stymulacji - jak mierzyć? Jak programować amplitudę impulsu? /K.Oleszczak /M.Pieniak
10:20-10:35
Konfiguracja stymulacji-jakie to ma znaczenie i kiedy?
/K.Oleszczak
10:35-10:50
Nowoczesne algorytmy do kontroli skuteczności stymulacji – aspekty kliniczne – kiedy włączać, jak działają, jakie
niebezpieczeństwa? /M.Kempa
10:50-11:00
Przerwa kawowa
VI SESJA
Podstawy stymulacji serca, cz. II
Sensing– jako uzupełnienie progu stymulacji.
/K.Oleszczak /M.Pieniak
11:00-11:15
Elektrostymulacja serca - sensing zwany wyczuwaniem.
Jak mierzyć? Jak programować wyczuwanie? /A.Oręziak /M.Łuczak
11:15-11:45
Prawidłowa kontrola stymulatora serca – pokazy praktyczne.
/A.Oręziak/M.Łuczak
11:45-12:15
Kontrola stymulatora czy pacjenta ze stymulatorem?
Zasadnicze różnice i skutki pierwszej opcji. /A.Kutarski
VII SESJA
Przygotowanie i programowanie stymulatorów do:….
/M.Chudzik /M.Grabowski
12:15-12:30
Badania MRI, CT itp. /J.Blicharz
12:30-12:40
Terapii promieniowaniem jonizującym. Zabiegów chirurgicznych
/M.Gułaj
12:40-12:55
Statystyki stymulatorowe ważnym parametrem diagnostycznym.
/M.Grabowski
12:55-13:45
Lunch
VIII SESJA
Podstawy stymulacji serca, cz. III /E.Makowska /K.Krzyżanowski
13:45-14:00
Trochę informacji o bateriach stymulatora i czynnikach wpływających
na ich żywotność. Co nowego w pomiarze baterii w nowoczesnych
stymulatorach? /K.Oleszczak
Program_A5_OK2.indd 14
14.02.2015 01:22
14:00-14:10
Kiedy należy kierować chorego do wymiany stymulatora?
Praktyczne wskazówki. Co oznacza ERI ? Zalecenia firmy. /M. Łuczak
14:10-14:25
Histereza (częstości i AV). Znaczenie, zastosowania
i przeciwwskazania. /B.Małkowska
14:25-14:40
Algorytmy do unikania stymulacji prawej komory – kiedy,jak działają,
korzyści kliniczne i jak unikać błędów w programowaniu? /A.Oręziak
14:40-15:00
Algorytmy zapobiegające nadmiernemu przyspieszeniu akcji komór
w stymulacji DDD – Upper TrackingRate. Czy lepsza hemodynamicznie
jest periodyka Wenckebacha? Jak programuje UTR? /E.Makowska
15:10-15:15
Częstoskurcze „stymulatorowe”. Znaczenie wstecznego przewodzenia
VA. /J.Kuśnierz
15:15-15:30
Algorytmy do zapobiegania i przerywania częstoskurczy
stymulatorowych. Zasady programowania u pacjentów ze wstecznym
przewodzeniem VA-pokazy praktyczne. /A.Oręziak /M.Łuczak
15:30-15:45
Funkcje Mode Switch – dla kogo, kiedy? Zasada działania
i programowania. /E.Makowska
15:45-16:00
Jak programować funkcję Rate Responsive w dostępnych stymulatorach serca? Pokazy praktyczne. /M.Chudzik /A.Nowek /M.Łuczak
16:00-16.15
Przerwa kawowa
IX SESJA
Akademia Elektroterapii TOP – trudny problem kliniczny.
Późne powikłania implantacji i wymiany stymulatora /A.Kutarski
/J.Kuśnierz
16:15-16:30
Późne infekcje kieszonki urządzenia /A.Oręziak
16:30-16:45
Odelektrodowe zapalenie wsierdzia i inne postacie infekcji
uogólnionej – różnicowanie /A.Polewczyk
16:45-17:00
Postępowanie w późnych infekcjach /A.Kutarski
17:00-17:15
Upgrading zabieg o obarczony wysokim ryzykiem powikłań /M.Kempa
17:15-17:30
Lead mnanagement – czyli optymalne postępowanie w przypadku
dysfunkcji elektrody /A.Kutarski
17:30-17:45
Implantując stymulator pamiętajmy o późnych powikłaniach.
/A.Kutarski
18:00
ZAKOŃCZENIE KURSU
/A.Kutarski/M.Chudzik
Program_A5_OK2.indd 15
14.02.2015 01:22
SZKOLENIA 2015
Zapraszamy na szkolenia z zakresu wszczepiania, programowania i kontrolowania
urządzeń wysokoenergetycznych. Szkolenia prowadzone są przez znakomitych
specjalistów z najlepszych ośrodków w kraju.
W najbliższym czasie odbędą się następujące szkolenia:
1.ICD – kliniczne aspekty programowania i kontroli pacjenta z ICD
Szkolenia dwudniowe, w grupach max.8-mio osobowych i obejmują część wykładową,
programowanie ICD oraz naukę implantacji na symulatorze.
2. CRT – kliniczne aspekty implantacji, programowania i kontroli pacjenta z CRT
Szkolenia dwudniowe , w grupach max.8-mio osobowych i obejmują część wykładową,
programowanie CRT-D, naukę implantacji na symulatorze i porady kliniczne doboru
elektrody LV, oraz optymalnego miejsca stymulacji lewej komory.
Szkolenia zabiegowe – „Hands on”
Poziom – dla zaczynających implantacje CRT
a) Klinika Elektrokardiologii UM w Łodzi - Podstawy implantacji i programowania
defibrylatorów CRT-D serca
Więcej: www.akademiaelektroterapii.pl
KONFERENCJE 2015
Terapia Resynchronizująca - kurs dla zaawansowanych
Termin: 15-17 kwietnia 2015
Miejsce: Koszalin/Mielno
Heart Rhythm 2014 36th Annual Scientific Sessions
Termin: 13-16 maja 2015
Miejsce: Boston, USA
Więcej informacji: http://www.hrsonline.org/
POLSTIM
Termin: 28 – 30 maja 2015
Miejsce: Gdańsk
EHRA EUROACE CARDIOSTIM Cardiac Electrophysiology & Cardiac Techniques
Termin: 21 - 24 czerwca 2015
Miejsce: Milan, Włochy
Więcej informacji: http://www.cardiostim.com/
Program_A5_OK2.indd 16
14.02.2015 01:22
ECS Congress 2015
Termin: 29 sierpnia – 2 września 2015
Miejsce: Londyn, Wielka Brytania
XVIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Termin: 01 – 03 października 2015
Miejsce: Wrocław
Więcej informacji: http://www.ptkardio2015.pl/
IX ICD TRAIN
Termin: 24 - 26 września 2014
Miejsce: wkrótce
Nagły Zgon Sercowy
Termin: 11 – 12 grudnia 2014
Miejsce: wkrótce
Program_A5_OK2.indd 17
14.02.2015 01:22
Program_A5_OK2.indd 18
14.02.2015 01:22
Program_A5_OK2.indd 19
14.02.2015 01:22
www.akademiaelektroterapii.pl
Program_A5_OK2.indd 20
14.02.2015 01:22
Download

agendą - Akademia Elektroterapii