www.vetropack.sk | Časopis pre zákazníkov spoločnosti Vetropack | č. 2 / 2013
TRH
Mušt, ovocné vína
a cider – tekuté
ovocie vo fľašiach
z Vetropacku
ŽI VOTNÉ PROSTRED I E
Balenie potravín pod lupou
2
Edito riàl
V E T ROT I M E
| TRH
Mušt – tekuté ovocie zo sklenenej fľaše
03
| VYZNAMENANIA
Ocenené fľaše i filmy
06
| NO VÉ MODELY
Aktuálne zákaznícke modely zo závodov skupiny Vetropack
08
| Ž IVOTNÉ PROSTREDIE
Obaly na potraviny pod lupou
13
| U MENIE
Viac než písmená
14
Vážení čitatelia,
občas sa mi podarí pozrieť si nové vydanie časopisu Vetrotime ešte predtým, než ide
do tlače. Len občas, pretože zvyčajne sa nechávam jeho obsahom prekvapiť rovnako
ako Vy. Tentokrát to bolo inak. Mal som možnosť si časopis prehliadnuť. Čo ma pritom
zaujalo? Rozmanitosť sklenených obalov. Tvary, farby, hmotnosť, dizajnérske prvky –
to všetko oslovuje spotrebiteľov, priťahuje ich pozornosť. Skrátka, obal síce nevytvára
obsah, ale prezentuje ho. To vyplýva už z výberu noviniek v tomto vydaní. Ako rozdielne
sa balí napríklad taký mušt: s nádychom tradície do štvorhrannej fľaše, mondénne
a trocha žoviálne do fľaše na sekt alebo trendovo – v svetáckom štýle do pivovej fľaše
(viď strana 3 a 4). Tieto rozdiely ovplyvňujú rozhodovanie pri nákupe – s výrobkom
sa kupuje a pije aj jeho imidž. Také jednoduché, a predsa rozmanité.
Ale je tu ešte niečo – ako všetko, čo sa riadi podľa estetických zásad, sú aj sklenené
obaly vystavené určitému trendu. A ak si myslíte, že fľaša ako fľaša, tak sa mýlite.
Niekedy sú modifikácie v duchu doby zrejmé až na druhý pohľad. Preložené do marketingovej reči by sa dalo povedať, že sa obal modifikuje, aby sa mohol zachovať nezmenený obsah. Pre sklo to nie je žiaden problém, pretože môže mať dizajn, ktorý môžeme
nielen vidieť, ale aj cítiť a vnímať hmatom. V závislosti na gravírovaní a hmotnosti
sa mení fľaša na dotyk. Vyskúšajte si to: pohrajte sa s najbližšou sklenenou fľašou, ktorú
vezmete do ruky a nechajte kĺzať prsty po jej povrchu.
A ešte niečo ukazujú príklady dizajnu v tomto vydaní: fantázii sa nekladú takmer žiadne
medze... A tam, kde je z technických dôvodov nutné stanoviť nejaké hranice, urobia
to naši odborníci citlivo a s pomocou rozsiahleho know-how.
V tomto zmysle vám želám nekonečne pekné a pohodové letné dni.
Claude R. Cornaz
TR H V E T ROT I M E
V y l isova né a vykvasen é
Mušt – tekuté ovocie
Mušt je vylisovaná šťava
z ovocia – najčastejšie z jabĺk,
hrušiek alebo hrozna, ktorá
sa používa buď na priamu
konzumáciu alebo sa ďalej
spracováva. Po vykvasení
vzniká ovocné víno. Pôvodne
sa tento osviežujúci nápoj pil
najmä v severnej Európe, ale
postupne si podmanil aj jej
južné oblasti.
Kým v Rakúsku, vo Švajčiarsku a v niektorých častiach Nemecka sa označenie mušt používa aj na víno z jabĺk a/alebo
hrušiek, ľudia okolo Frankfurtu nad Mohanom hovoria o jablkovom víne ako o „äbbelwoi“ alebo „ebbelwei“. V povodí riek
Mosela a Saar ho nazývajú „viez“. Pod hroznovým muštom
sa tu rozumie len čerstvo vylisovaná hroznová šťava, po jej
vykvasení už je to „perry“.
Perlivý variant vykvaseného muštu sa nazýva cider. Pod týmto
názvom sa pije hlavne vo Francúzsku, Veľkej Británii a v Írsku.
V USA sa volá cider, v Španielsku sidra, v Slovinsku jabolčnik
a vo Fínsku siideri. V Českej republike a na Slovensku bol
donedávna prakticky neznámy, v súčasnosti sa už ale
cider objavuje v regáloch obchodov medzi ovocnými pivami
a miešanými nápojmi.
3
4
V E T ROT I M E
Žiadaný výrobok
Mušt a ovocné vína sa tešia veľkej popularite. Rebríček spotreby na osobu vedú s 20,3 litra ročne Íri, nasleduje Fínsko
s 11,2 l, Veľká Británia s 8,6 l a Švédi s 2,3 l. Vo Francúzsku,
Španielsku a Nemecku je to okolo 1,5 litra na osobu. V Rakúsku
a vo Švajčiarsku, ktoré nie sú členmi AICV (European Cider
and Fruit Wine Asociation), sa spotreba na hlavu neudáva.
Príznačné názvy
V oblastiach, kde sa mušt vyrába, sa stretávame aj s jeho podobami v názvoch. Muštu vďačia za svoje pomenovanie celé
regióny. „Mostviertel“ (Muštová štvrť) leží napríklad v Dolnom
Rakúsku – uprostred tejto oblasti sa nachádza aj závod Vetropacku v Pöchlarne. Keď sa hovorí o „Mostindien“ (Muštová
India), nemyslia Švajčiari na Áziu, ale skôr na kantón Thurgau,
ktorý je bohatý na úrodu jabĺk a hrušiek. Jeho obyvateľov
neraz titulujú aj „muštoví indiáni“– malý pozdrav od Kryštofa
Kolumba. O obyvateľoch Horného Rakúska sa hovorí, že svojho obľúbeného nápoja sa nikdy nedokážu vzdať, preto s
a im ľudovo hovorí aj „muštové hlavy“.
Pre skutočných labužníkov
Víno z muštu je zdravé a bohaté na vitamíny a minerálne
látky. Chuťová paleta siaha od jemnej až po intenzívnu chuť,
odborne nazývanú tiež „resch“. Podľa toho sa mení aj kyslosť
od 5 do 8 promile.
Nápoj osvieži najlepšie vychladený – ideálna teplota na
servírovanie je od 6 do 8 stupňov Celzia. Ak sa ovocné víno
podáva kultivovane pri jedle, tak v pohári na stopke. V ňom sa
ovocná muštová aróma uvoľní najlepšie. Inak je nápoj obľúbený
aj zo skleneného alebo keramického džbánu s uchom, ktorý
ho uchováva dlhšie chladným. V Bretónsku sa pije cider- tiež
dobre vychladený – z malých šálok alebo misiek (francúzsky
bolées, bretónsky bolennoù).
Dobre zabalený v skle
Pre rakúsky trh s muštom a ovocnými vínami vyrába Vetropack
Rakúsko jednolitrové vratné fľaše. Ich dizajn sa opiera
o historické poháre na mušt: má hranatú spodnú časť s lizénou
(optická hrana ako dizajnový prvok) a vyrazené logo v oblasti
ramien. Vetropack ďalej zásobuje výrobcov cidra fľašou 0,75 l
Frizzante. Vetropack dodáva sklenené fľaše aj pre Strongbow
Cider, ktorý sa predáva na celom svete.
Veľmi často sa mušt, ovocné víno či cider plní aj do 0,33 l fliaš
na pivo, do fliaš na víno a sekt, ktoré patria k štandardnému
sortimentu všetkých závodov skupiny Vetropack. Výrobcovia vo
väčšine krajín preferujú bežné papierové etikety s informáciami
o nápoji, slovenský pivovar Steiger ide u svojho nápoja Cider
v trende s fóliou sleeve.
TR H V E T ROT I M E
2 0 00 000 000 fľiaš
San Benedetto a Vetropack Straža ‒ v dobrých
aj zlých časoch
Už 38 rokov si necháva taliansky výrobca nápojov San Benedetto vyrábať sklenené fľaše pre svojich
spotrebiteľov v chorvátskom závode Vetropack Straža. A nedávno – 7. júna – oslávili spoločne výrobu fľaše
s úctyhodným poradovým číslom 2-miliardtá.
Dobrý obchod a perspektívna spolupráca spoločne rastú,
pokiaľ majú ľudia spoločné ciele a vzťah, v ktorom sa
na seba môžu spoľahnúť. To potvrdzuje aj každodenná
skúsenosť talianskeho výrobcu nápojov San Benedettto
a spoločnosti Vetropack Straža.
Spolupráca medzi firmou San Benedetto a sklárňou v Straži
začala v roku 1975. Vtedy podpísali obe zmluvné strany
dohodu o dodávke 4 miliónov fliaš. Prešli roky a množstvo
sklenených fliaš narastalo. V najlepších rokoch až na 110
miliónov kusov ročne.
7. júna 2013 vznikla z horúcej skloviny 2-miliardtá
(2 000 000 000.) fľaša pre San Benedetto. A túto udalosť
sa chorvátsky závod Vetropacku rozhodol spoločne so San
Benedettom osláviť. Pohľad späť ukazuje, že tá spolupráca
nebola vždy jednoduchá: boli tu vojnové roky, neistota,
hospodársky prepad... San Benedetto zostal v týchto
ťažkých časoch chorvátskej sklárni verný. Táto lojálnosť bola
skutočným prejavom solidarity a veľmi významná pre ďalšie
prežitie závodu.
Niet divu, že oslava emotívne spojila ľudí, z ktorých sa
niektorí nevideli vyše 30 rokov. Riaditeľ Vetropacku Straža,
Tihomir Premužak, vo svojom príhovore zdôraznil, že to
určite nie je začiatok nejakého konca spoločných úspešných
dejín. „Naopak, je to stimul pre všetkých prítomných, aby
pokračovali naďalej, aby sme o 15 až 20 rokov mohli opäť
spoločne osláviť fľašu, ktorá bude znamenať 3 miliardy!“,
povedal.
5
6
V E T ROT I M E
Fi l mové fes tiva ly
Dvakrát striebro pre film „Sklo ostáva sklom“
Animované filmy sa tešia veľkej obľube – nielen ako zdroj zábavy ale aj ako učebná pomôcka. Informácie od
kreslených hrdinov radi prijímame. To môže byť aj dôvodom, prečo bol film spoločnosti Vetropack „Sklo ostáva
sklom“ znova ocenený.
Animovaný film „Sklo ostáva sklom“ získal v máji 2013 na
festivale World Media v Hamburgu a v júli na festivale US International Film & Video v Los Angeles striebornú cenu v kategórii
„Education“.
Oba festivaly udeľujú každoročne ceny vynikajúcim riešeniam
okrem iného aj u firemných filmov na medzinárodnej úrovni.
Príspevky sa neposudzujú len podľa ich kreativity alebo technického spracovania ale aj podľa toho, ako oslovujú cieľovú
skupinu.
Pr e zn alc ov
Pilsner Urquell
Dejiny legendárneho plzenského ležiaka začali pred 171 rokmi, keď sa v českom meste Plzeň začalo variť pivo.
Odvtedy sa toto pivo teší obľube po celom svete a našlo si svojich priaznivcov pod názvom Plzeň, Plzeňské alebo
Pilsner Urquell. Avšak ocenenie nezískalo len pivo, ale aj jubilejná fľaša.
Pri príležitosti 170. výročia založenia firmy v roku 2012 mal
pivovar SAB Urquell originálnu novinku: litrovú jubilejnú fľašu
so strmeňovým uzáverom. Fľaša vyrobená v slovenskej sklárni
Vetropack Nemšová predstavuje symbiózu tradície a moderny. Podobá sa na mladú štíhlu dámu vo vznešenej róbe. Sú
to elegantné dlhé sklenené šaty, ktoré sa na krinolíne namiesto
V YZNAM ENANIA
V E T ROT I M E
krajok pýšia množstvom sklenených bodiek. Znak Prazdroja – na jednej
strane dokonca s nápisom – decentne podčiarkuje krásu fľaše, ktorá
je vďaka dlhému úzkemu hrdlu takmer nedostižná. Človek by na prvý
pohľad nepovedal, že do tejto priam vznášajúcej sa krásy sa zmestí
1 liter nápoja.
Toľko krásy a elegancie sa nedá prehliadnuť! To dokazuje aj ocenenie,
ktoré jubilejná fľaša Plzeňského Prazdroja získala na súťaži Design Touch
2013. Túto súťaž organizuje česká obalová asociácia SYBA. Porotu tvoria
okrem iných členov aj marketingoví odborníci. Slávnostné odovzdávanie
ceny sa bude konať v Čestliciach u Prahy 27. novembra. Ešte predtým
bude táto výnimočná pivová fľaša bojovať o cenu World Star Award.
Držíme palce.
Zaos trené n a …
Nová hviezda
Hviezdy nepadajú z neba – ale v obalovom priemysle sa udeľujú. Avšak len výnimočným výrobkom. Vínová
fľaša „Bordolese Light“, ktorú vyrába Vetropack Gostomel, je jedným z nich.
„Bordolese Light“ pôsobí na prvý pohľad rovnako klasicky
ako jej predchodkyňa. Rozdiely sú minimálne, napriek tomu
majú veľký efekt. Zmenou dizajnu dna fľaše sa celková
hmotnosť znížila o 12 %. Śtíhla fľaša ocenená hviezdou
„Ukrainian Packaging Star“ váži 410 gramov. Porota ocenila
mnoho výhod tejto fľaše, ku ktorým patrí okrem zníženej
hmotnosti aj úspora materiálu a energie. To prináša zníženie
emisií CO2 a nákladov na dopravu. Fľaša z odľahčeného
skla s objemom 0,75 l sa vyrába vo farbách feuille morte,
cuvée a olivová
Andrey Antonenko (vpravo), konštruktér vo Vetropacku Gostomel,
preberá cenu v Kyjeve.
Od februára 2013 umožňuje svetová obalová organizácia
World Packaging Organisation (WPO) výrobkom s vyznamenaním „Ukrainian Packaging Star“ aj účasť na „World Star
Awards“. Kto vie...
7
8
NOVÉ M ODELY
V E T ROT I M E
Ze l ený panter
Striebro pre videoclip „Ale“
Pivová fľaša z odľahčeného skla s objemom 0,33 litra od spoločnosti Vetropack sa vznáša v hypergalaktickyých
výšinách vo videoklipe a získava trofej – striebornú sošku Zelený panter (Green Panther) v štajerskej súťaži
v kreatívnej komunikácii.
nekonvenčný a plný prekvapení. Presvedčte sa sami na
www.vetropack.com, Vetropack Filme, Vetropack Innovation
& Design Ale alebo jednoducho len naskenovaním kódu QR.
Zábavný videoklip „Ale“ zobrazuje odľahčenú pivovú fľašu
so všetkými jej prednosťami a vlastnosťami. Krátky film je
Zelený panter, cena udeľovaná v Štajersku (Rakúsko),
zahŕňa zlaté, strieborné a bronzové ocenenie pre všetky
kreatívne komunikačné oblasti. Udeľovanie cien sa konalo
6. júna 2013 v rámci slávnostného galavečera v divadle v Grazi. Agentúra Hartinger
Consulting, ktorá krátky film pre Vetropack
pripravovala, prevzala s veľkou radosťou
cenu v kategórii «Motion Picture».
Zahalené
Nádych exotiky
Fľaša vytvorená špeciálne pre pivovar Plzeňský Prazdroj sa mení na
kultový obal pre moderné pivo s príchuťou pomaranča a koriandra.
Obal so sleeve fóliou zdôrazňuje prednosti nápoja.
Miešané pivové nápoje sú stále viac obľúbené u mladšej generácie, a to
hlavne v lete. Prísady od ovocných po korenisté a náležitý dizajn fľaše
dodávajú pocit voľnosti a ľahkosti. Tak ako pivo Fénix, ktoré sa vyrába
a predáva v Českej republike. Jeho základom tentokrát nie je ležiak, ale
pšeničné pivo. Tajomstvo sviežej a ľahko exotickej chute spočíva v prísadách ako je pomarančová kôra a koriander, ktorými je pivo „vylepšené“
– jazykom súčasnej mladej generácie má ten správny „tuning“.
Prv než sa pivo objavilo na trhu vo fľaši – dovtedy sa predávalo len
čapované, bola vypísaná súťaž o najlepšiu etiketu. Zo 400 návrhov
vybrala odborná porota 12 najlepších. Tri najlepšie potom zvolili fanúšikovia na facebooku. Pod dizajnovou fóliou sleeve sa ukrývajú fľaše
z hnedého skla s objemom 400 ml, ktoré vyrába Vetropack Moravia
Glass špeciálne pre Plzenský Prazdroj.
V E T ROT I M E
Pr iateľs t vo
Na prvý pohľad
Priatelia sa poznajú na prvý pohľad. To platí aj pre novú fľašu pivovaru
Karlovačka v Chorvátsku, ktorý patrí do skupiny Heineken.
Nová vratná fľaša pivovaru Karlovačka je na trhu od marca 2013. Trvalo to
18 mesiacov, kým fľaša dostala svoj mladý a ľahký krásny vzhľad. O 26gramov
ľahšia prestavuje úsporu energie a šetrnejšie zaobchádzanie so životným prostredím. Ale to nie je všetko. Nová fľaša slúži ako obal pre celú rodinu nápojov:
Karlovačko (pivo), Karlovačko Radler limun (citrónový Radler), Karlovačko Radler
grejp (grapefruitový Radler ), Karlovačko crno (tmavé pivo) a Karlovačko Rally
(nealkoholické pivo). Niet divu, že priateľov a Karlovačko nič nerozdelí – ako to
znie v slogane novej kampane.
Ti t u lu s
Nomen est omen
Meno je osud (nomen est omen). To platí veľmi často – a v súvislosti
s fľašou vína Titulus od talianskej firmy Fazi Battaglia celkom určite.
Titulus, biele víno so slamovožltou farbou, v ktorej sa odráža zelenkavý
nádych fľaše, je ikonou medzi vínami spoločnosti Fazi Battaglia. To sa odráža
aj v jeho názve. Pojmom titulus nazývali Rimania nápisy na kresbách, neskôr
sa z toho vyvinulo označenie „titul“. Víno s takýmto menom si vyžaduje
fľašu osobitného tvaru. To si uvedomili aj majitelia vinice v regióne Marche
v strednom Taliansku. Už v roku 1953 vypísali súťaž s cieľom nájsť pre Titulus,
klasické Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico, ten správny obal. Vyhrala to
smaragdovozelená fľaša, korene ktorej siahajú k starej amfore Etruskov. Silueta
fľaše v podobe amfory je v dokonalej harmónii s chuťou vína. V roku 2006
sa dizajn po prvýkrát modifikoval, avšak jeho zásadný charakter sa nezmenil.
Koncom roku 2012 prevzala výrobu spoločnosť Vetropack Nemšová a odvtedy vyrába amforu Titulus z odľahčeného skla.
9
10
NOVÉ M ODELY
V E T ROT I M E
P r ak t ick é
Pivo Žuja – bezpečne v ruke
Chorvátske Ožujsko pivo je také obľúbené, že má dokonca aj prezývku:
Žuja. V novej fľaši prináša pôžitok nielen pre pery, ale páči sa aj ruke.
Na to, aby sa fľaša piva stála miláčikom, musí spĺňať mnohé kritériá. K tým
najdôležitejším patrí aj to, že musí byť správne vychladená. Ale pozor: tu hrozí
riziko, že potom sa môže vyšmyknúť z ruky – ak teda nemá také praktické protišmykové dizajnové riešenie ako Žuja. Nová fľaša na Ožujsko pivo zaujme
na prvý pohľad soklom, z ktorého sa fľaša kónicky rozširuje smerom k hrdlu.
Ďalšími výraznými prvkami sú reliéfy, ktoré zdôrazňujú tradíciu kvality.
Fľašu vyrába chorvátsky závod Vetropack Straža novou metódou úzkohrdlého
lisofuku (lisovanie – fúkanie), čo umožňuje v porovnaní s predchádzajúcim
modelom výraznú redukciu hmotnosti. Osobitná fľaša so všetkými jej ozdobami
bola výzvou nielen pri výrobe foriem, ale kladie mimoriadnu náročnosť aj na jej
výrobu samotnú a kontrolu kvality.
3 plus 1
Krištáľovo čistý pôžitok
v litrovej fľaši
Do rodiny Gasteiner – fliaš pre gastronómiu –
pribudol nový člen: 1-litrová fľaša.
Vyrába sa od júna 2013 v spoločnosti
Vetropacku Rakúsko a odvtedy majú
hostia na výber fľaše s objemom 0,35 l, 0,5
l, 0,75 l alebo 1 liter sviežej alpskej vody
Gasteiner. Už samotný výber poteší
a uhasí aj ten najväčší smäd.
Na pripomenutie: dizajn, ktorý pripomína
horský krištáľ, dostal v roku 2009 rakúsku
štátnu cenu za vzorný obal. Všetky štyri
fľaše sa príjemne držia v ruke a zároveň
lahodia oku. Nezvyčajný dizajn urobil
z krištáľovej fľaše vo všetkých veľkostiach hit.
V E T ROT I M E
«Princípom všetkých vecí je voda. Všetko je z vody a do vody
sa všetko vracia späť. Voda je pôvodom všetkého – voda je život.»
(Thalés z Milétu, grécky filozof)
V športovom štýl e
Vydarené partnerstvo: voda a sklo
Má voda pamäť? Dokáže si spomenúť a aktivovať sa tak, aby zmenila svoju štruktúru? Otázka za otázkou,
na ktoré – pokiaľ sledujeme najrôznejšie publikácie – neexistuje jednoznačná odpoveď. Nech je ako chce,
jedno je isté: voda a sklo predstavujú ideálnu a nadovšetko harmonickú a zdravú kombináciou.
Chorvátsky závod Vetropack Straža v Hume na Sutli vyvinul
v spolupráci so slovinskou firmou i91422 športovú sklenenú
fľašu, v ktorej sa bežná voda energeticky aktivuje. To aspoň
sľubuje výrobca kódu, ktorý prenáša aktivačné informácie
na vodu. Tento kód je umiestnený na vonkajšej strane fľaše.
Prenos informácie prebieha na základe Poznikovej technológie, ktorá má vďaka kombinácii rôznych vedeckých
procesov prenášať na vodu pozitívnu vibráciu. Poznikova
technológia sa opiera okrem iného o výskumy a poznatky
Samuela Hahnemanna (lekára a zakladateľa homeopatie,
1755-1843), Wilhelma Reicha (psychiatra, 1897 – 1957)
a Viktora Schaubergera (prírodného filozofa a priekopníka
v oblasti výskumu vody, 1885 – 1958). Za zmienku stojí
aj japonský paravedec a alternatívny lekár Masaru Emoto
(*1943). Jeho práce a fotografie vody ho preslávili po
celom svete. Fotografuje vodu počas zamŕzania a vytvára
súvislosti medzi esteticko-morfologickým vzhľadom ľadových
kryštálov a kvalitou, stavom vody. Viac o „aktivovanej vode“
podľa Poznikovej technológie a sklenenej športovej fľaši
si môžete prečítať na adrese www.i91422.com.
Fľaša – moderná a zdravá
Už spomenutý informačný kód nesúci informáciu je zapustený do fľaše v jej strede a je dobre chránený skleneným
medailónom, ktorý ho obklopuje. Vďaka svojmu zoštíhleniu
v drieku sa športová fľaša dobre drží v ruke. Ergonómiu
podporujú gumové pásiky, ktoré fľašu obopínajú a zároveň
ju chránia pred rozbitím, keby náhodou padla na zem.
V gumenom pásiku je vyrazená internetová stránka
«www.i91422.com, informed water bottle» a na uzávere
sa vyníma logo «sport glass». Okrem toho nesie fľaša gravírovanie «glass».
Čerstvá ako z prameňa
Aktivovaná voda má byť pre človeka elixírom života – chutí
čerstvejšie a budí energiu. Sklo je najlepšou ochranou
pre všetko, čo je pre nás hodnotné, pretože sklo je inertné
a nedovoľuje žiadnu výmenu medzi vnútorným obsahom
a vonkajším prostredím. Okrem toho je sklo 100% recyklovateľné a tak ako voda 100% prírodné.
11
12
Ž IVOTNÉ PROSTREDIE
V E T ROT I M E
R e c y k l ácia s k l a
Krok za krokom
až po experta na recykláciu
„Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko...“, hovorí známe príslovie. A preto sa deti v Rakúsku učia veľkú abecedu zberu skla už
od školského veku. Niet preto divu, že táto alpská republika patrí
ku krajinám s najvyššou recyklačnou kvótou.
To, že recyklácia skla
má svoj význam, je
nesporné. Ale to,
že dokáže byť aj
zábavná a osloviť
tak aj najmladšiu
generáciu, dokazuje
Austria Glas Recycling,
GmbH, zodpovedná za
zber obalového skla v Rakúsku. Jej „džin vo fľaši“ Bobby
Bottle učí hravou formou deti na
základných školách v Rakúsku, ako sa stať
odborníkom na recykláciu skla. Bobby – profesionálny herec, ktorý vždy skĺzne do roly džina vo fľaši – je
na misii už od roku 2001 a do konca júna tohto roka oslovil v rámci každoročnej školskej akcie „Bobby Bottle“ už 50 000 detí.
Už od 70. rokov minulého storočia zbiera Austria Glas Recycling v Rakúsku
použité sklo a vďaka svojim programom zameraným na deti dbá o to, aby sa
zábavnou formou dozvedeli viac o skle a ekologickom zaobchádzaní s týmto
materiálom. K faktorom úspechu tejto spoločnosti, ktorá sa zaoberá recykláciou skla, patrí práve dôsledná komunikácia zameraná na cieľové skupiny.
V E T ROT I M E
Obaly n a potravi n y
Osveta je nutná
Obaly na potraviny môžu ohrozovať zdravie – to je skutočnosť, ktorá ešte nie je veľmi známa. Nadácia Food
Packaging Forum, FPF (www. foodpackagingforum.org), zverejňuje vedecké poznatky o obaloch na potraviny
a ich vplyve na zdravie a podporuje dialóg medzi všetkými ľuďmi, ktorí sa o túto tému zaujímajú.
Denne prichádzame do styku s balenými potravinami.
Primerane požiadavkám moderného sveta umožňujú obaly
hygienickú prepravu a uchovávanie potravín. Môžu však
zohrať veľkú úlohu pri prenikaní syntetických, hormonálne
aktívnych chemikálií do potravín a tým aj do ľudského tela.
Sú preto dôležitým, doteraz však skôr prehliadaným potenciálnym zdrojom chorôb. Z tohto dôvodu a tiež preto, aby sa
každý spotrebiteľ mohol rozhodovať na základe vedeckých
faktov, bola založená nadácia Food Packaging Forum, v
skratke FPF.
Možnosť vysloviť svoj názor
FPF je platforma pre vyvážené vedecké informácie, komunikáciu a diskusiu o zdravotných otázkach vo veci balenia potravín. Má za úlohu zvyšovať povedomie o význame týchto
obalov pre zdravie ľudí a ochranu životného prostredia,
pričom sa posudzujú všetky materiály. Vďaka komunikačným
metódam 21. storočia je nadácia FPF dostupná pre každého
a ponúka neutrálne, objektívne, vedecky presné a aktuálne
informácie.
Ďalším cieľom je pritiahnuť pozornosť na medzery v poznatkoch a iniciovať tak ďalší vedecký výskum o účinkoch obalov
na zdravie. Pre zaručenie vedeckej objektívnosti spolupracuje FPF s poprednými nezávislými vedcami viacerých
relevantných odborov.
Sklo získava veľký náskok
Pre spotrebiteľov, ktorí chcú znížiť zaťaženie svojho tela
chemikáliami, tak existujú rôzne alternatívy. Napríklad sklo.
Ako obalový materiál nedovoľuje prenikaniu chemikálií do
potravín. Nedávno vykonaná intervenčná štúdia o výžive
ukázala, že osoby, ktoré konzumujú len potraviny balené
do skla alebo nebalené vôbec, mali v moči len polovicu
špecifických chemikálií súvisiacich s obalmi (bisfenol,
ftaláty) oproti ostatným spotrebiteľom. To je samozrejme
pre výrobcov sklenených obalov potešujúca správa, pretože
teraz majú lepšiu možnosť prezentovať svoje výrobky ako
zdravé, bezpečné a ekologické.
Vedecká pracovníčka v oblasti
životného prostredia Dr. Jane
Muncke, autorka tejto správy
a vedúca nadácie Food Packaging
Forum, študovala na ETH Zürich.
Žije a pracuje vo Švajčiarsku.
www.foodpackagingforum.org
13
14
UMENIE
V E T ROT I M E
Stará chorvátska abeceda vznikla pred viac ako
1000 rokmi a už neraz poslúžila ako inšpirácia pre
kreatívnych ľudí. V uplynulom roku aj pre umelecký
pár Željku a Borisa Rogićovych, známy vďaka
umeleckým dielam zo skla v štýle Tiffany.
Hr a s vetl a
Viac než iba písmená
Sklo a svetlo – perfektný pár. V skle sa môže svetlo odrážať,
meniť farby, šíriť zvláštnu atmosféru. A naopak sklo získava
vďaka svetlu fascinujúce vyžarovanie. Keď sa nejaká vec
zo skla ocitne v tom pravom svetle, stáva sa exkluzívnym
dielom.
Práve také niečo chceli dosiahnuť umelci Željka a Boris
Rogićovi s hlaholikou. Znaky vytvorené okolo roku 863
sú niečo viac ako iba „holé“ písmená. Spájajú navzájom
život, vedomosti a filozofické myslenie. Sú to čísla, anagramy a symboly v jednom. Nejde iba o obyčajnú abecedu.
A práve v tom spočíva genialita tohto písma. Sú to rôzne
styčné plochy, ktoré sa u „bežného“ písma nevyskytujú.
Hlaholika patrí k histórii a charakteru Chorvátska. Spoluutvárala kultúru, od nápisov vrytých do skál cez fresky až
po tlačené knihy. Po celé stáročia až po súčasnosť. Výstava
manželov Rogićovych «Light of the Glagolitic» oslovila preto
mnohých Chorvátov. Pre nich je písmo kultúrnym dedičstvom
a kúskom ich domova.
V E T ROT I M E
História
Byzantský cisár Michal III. poveril v roku 862/3 učenca
Konštantína, aby pre prípravu moravsko-panónskej misie
preložil bohoslužobné knihy do slovanského jazyka. Keďže
grécka abeceda sa pre slovanské jazyky dala využiť len
v obmedzenej miere a Konštantín chcel zdôrazniť kultúrnu
osobitosť Slovanov, vytvoril hlaholiku. Ako základ síce použil
grécky systém „logického písma“, teda písmená s hláskovou
a numerickou funkciou, ale vytvoril novú nezávislú abecedu.
Od 10./11. storočia hlaholské písmo stále viac vytláčala
cyrilika. Kým na ostatnom území hrala ku koncu 12. storočia
určitú rolu už len ako tajné písmo, v Chorvátsku sa dokázala
udržať ešte dlho.
Glagolika, hlaholika
Týmtom označením sa definuje staroslovanské písmo. Pojem
sa vyvinul zo slovanského dialektu, ktorý prevládal vo vnútrozemí okolo Thessalonik/Solúna. Etymologicky sa odvodzuje od slova „glagoliti“, čo v preklade znamená hovoriť.
Umelci
Željka a Boris Rogićovi sú v Chorvátsku známy umelecký
pár. Zručnosť techniky rezania skla si osvojili v Zürichu
vo Švajčiarsku a potom si otvorili vlastný ateliér v Rijeke,
v Chorvátsku. Tvoria predovšetkým umelecké diela v štýle
Louisa Comforta Tiffanyho (1848-1933). Písmená zo skla
pre výstavu «Light of the Glagolitic» vyrobili pomocou fúzovania. Pri ňom sa jednotlivé narezané časti skla kladú vedľa
seba tak, aby sa pri vysokých teplotách spojili a vytvorili
želaný tvar. www.atelierrogic.hr
15
08/2013 200 sk
Kontak tné�adres y
preda j
Švajčiarsko
Telefón +41­44 863 34 34
Fax +41­44 863 34 45
[email protected]
[email protected]
Rakúsko
Telefón +43 2757 7541
Fax +43 2757 7691
[email protected]
Česká�republika
Telefón +420 518 603 111
Fax +420 518 612 519
[email protected]
Slovensko
Telefón +421 32 6557 111
Fax +421 32 6589 901
[email protected]
Chorvátsko,�Slovinsko,
Bosna-Hercegovina,
Srbsko,�Čierna�Hora,
Macedónsko
Telefón +385 49 326 326
Fax +385 49 341 154
[email protected]
Ukrajina
Telefón +380 4597 313 44
Fax +380 4597 320 77
[email protected]
Ostatné�krajiny�západnej� Európy
Telefón +43 7583 5361
Fax +43 7583 5361 225
[email protected]
Ostatné�krajiny�východnej� Európy
Telefón +420 518 603 111
Fax +420 518 612 519
[email protected]
Download

Mušt, ovocné vína a cider – tekuté ovocie vo fľašiach z Vetropacku