UNIA EUROPEJSKA
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Rzeszów 11.03.2011
ZMM MAXPOL realizuje projekt „ Innowacyjne i biodegradowalne produkty szansą rozwoju
ZMM MAXPOL” , współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Osi Priorytetowej 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
W ramach powyższego projektu ZMM MAXPOL zakupi dwie wtryskarki do tworzyw
termoplastycznych, w tym jedną przystosowaną do wtrysku dwukomponentowego.
1. Opis przedmiotu dostawy:
Przedmiotem dostawy jest dostawa, montaż i uruchomienie dwóch wtryskarek, w tym jednej
przystosowanej do wtrysku dwukomponentowego.
A. Wtryskarka z robotem o następujących parametrach technicznych:
- siła zamknięcia minimum 2200 kN
- płyty magnetyczne do mocowania form
- wyrzutnik płytowy 88,9x88,9 mm i 406,4x101,6 w pionie i poziomie
- podwójny napęd rdzeni hydraulicznych z blokiem redukcji ciśnienia montowany na
płycie ruchomej
- 16 stref sterowania grzaniem gorących kanałów formy sterowanych z pulpitu
maszyny
- wychylny na bok agregat wtryskowy
- bimetaliczny cylinder wtryskowy L/D=24
- ślimak barierowy fi 60 mm, L/D = 24, hartowany na wskroś o podwyższonej
odporności na korozję i ścieranie
- elementy grzejne cylindra ceramiczne
- maty izolacyjne dla grzałek cylindra
- hydraulika oparta na pompach z elektro-hydrauliczną regulacją
- zwiększona moc napędów na dozowaniu i wtrysku
- hydraulika z ruchami równoległymi napędów rdzeni, wyrzutnika, agregatu do
innych funkcji wtryskarki
- akumulator do szybkiego wtrysku
- zewnętrzna stacja filtracji oleju
- sterowanie z ekranem dotykowym min 15”
- zapis ustawień formy na zewnętrznych nośnikach za pomocą portu USB i pen-drive
- biblioteka gotowych programów
- powiadomienie o alarmach przez e-mail
- graficzna optymalizacja cyklu
- język polski na monitorze
- alarm akustyczny i świetlny
- kontakt bezpotencjałowy do sterowania dozownikiem barwnika ( aktywny podczas
plastyfikacji )
- złącze do zabezpieczenia powrotu wyrzutnika, montowane na płycie ruchomej
- program do produkcji kartonowej
- 2 gniazda 230V/16A
- 3 gniazda 400V/16A
- 4 zawory magnetyczne powietrza 2 drogowe do zdmuchiwania wyprasek
- oddzielne podłączenie wody chłodzącej do chłodzenia wtryskarki (olej ) i form
(rotametry )
- 10-krotny rotametr do podłączenia chłodzenia form
- zawór magnetyczny automatycznie wyłączający chłodzenie formy programowalny
z ekranu sterowania
- rozprowadzenie wody chłodzącej od rotametrów do płytek montowanych przy
płytach wtryskarki, po 5 obwodów do każdej płyty, doprowadzenie do płyty ruchomej
z gąsienicą ochronną po przeciwnej stronie od operatora
- robot przemysłowy, odkładanie po stronie przeciwnej od operatora, min 3 osie x,y,z
sterowane serwomotorami, pełne osłony bezpieczeństwa obejmujące robot i
taśmociąg zintegrowane z maszyną, sterowanie robota z pulpitu wtryskarki
- taśmociąg o szerokości min 500 mm, wyjazd detali poza długość maszyny min 150
mm, taktowanie taśmociągu w połączeniu z robotem
- min 2 obwody próżniowe / sprężonego powietrza
- gniazda do dodatkowego podłączania urządzeń w połączeniu z robotem, dowolnie
programowalne 12 wejść/4 wyjścia
- system szybkiej wymiany głowicy robota i przyłączy pneumatycznych
- olej hydrauliczny
- poduszki osadcze
- bezstykowe czujniki drogi
- zbiornik na tworzywo CS3 firmy Moretto – 2 sztuki
- zawór czyszczący linię VPC600 – obieg otwarty firmy Piovan – 2 sztuki
- lej odwilżający 300L dla aplikacji PTU-PTU300 firmy Piovan – 2 sztuki
- podajniki systemowe 30L C30 firmy Piovan – 2 sztuki
- puszka rozdzielająca sygnał podajnika systemu EASY3 (AL38) – 2 sztuki
- licencja systemu WinFactory dla 1 leja odwilżającego firmy Piovan – 2 sztuki
- podajnik systemowy 50L C50 firmy Piovan – 1 sztuka
- podajnik stanowiskowy S50 z filtrem papierowym + sonda materiałowa firmy
Piovan – 1 sztuka
- lej izolowany 50L T50M firmy Piovan – 1 sztuka
- dozownik wolumetryczny MDP2 firmy Piovan – 1 sztuka
- flansze adaptujące dla lejów T10M T20M firmy Piovan – 1 sztuka
- klawiatura sterująca systemu EASY3 (język polski) (ALT30M)
- zawór proporcjonalny VP60 + sonda materiałowa firmy Piovan – 1 sztuka
- puszka rozdzielająca sygnał podajnika systemu EASY3 (AL38) firmy
Piovan – 1 sztuka
- puszka rozdzielająca sygnał do dozownika SVS, przewód L=6 m firmy
Piovan – 1 sztuka
- rozszerzenie sterownika dozownika MDP2 do WinFactory firmy Piovan – 1 sztuka
- wyświetlacz do systemu WinFactory firmy Piovan – 1 sztuka
- licencja systemu WinFactory dla 1 wyświetlacza firmy Piovan – 1 sztuka
- instrukcja obsługi – język polski (w formie papierowej i elektronicznej)
B. Wtryskarka dwu komponentowa z robotem o następujących parametrach
technicznych:
- siła zamknięcia minimum 1800 kN
- wyrzutnik płytowy 88,9x88,9 mm i 406,4x101,6 w pionie i poziomie
- 2 pozycyjny stół obrotowy napędzany hydraulicznie z kontrolą pozycji przez zawór
proporcjonalny, obrót o 180 stopni naprzemienny w prawo i lewo z mechaniczną
2
blokadą, średnica min 820 mm
- 3 krotne złącze do podłączenia mediów na stole obrotowym
- 2 krotny napęd rdzenia hydraulicznego, montowany na płycie ruchomej
- odkładanie sztuk przez robot po przeciwnej stronie od operatora
- osłony robota i taśmociągu zintegrowane z maszyną
- montaż robota płyta stała
- taśmociąg szerokość minimum 500 mm, zintegrowany z robotem, wyjazd detali
poza długość maszyny min 150 mm, taktowanie taśmociągu w połączeniu
z robotem
- 2 krotne sterowanie dyszami pneumatycznymi zamykanymi w formie wtryskowej
( grzany kanał )
- 16 stref sterowania grzaniem gorących kanałów formy, optymalizacja grzania,
kontrola funkcji
Jednostka wtryskowa pozioma
- wychylny na bok agregat wtryskowy
- bimetaliczny cylinder wtryskowy, podwyższona odporność na korozję i ścieranie
- ślimak fi 60 mm, L/D=20 hartowany na wskroś o podwyższonej odporności na
korozję i ścieranie
- ceramiczne elementy grzejne
- maty izolacyjne dla grzałek cylindra
Jednostka wtryskowa ukośna, nad poziomą
- dystans między dyszami 200 mm
- bimetaliczny cylinder wtryskowy, podwyższona odporność na korozję i ścieranie
- ślimak fi 40 mm, L/D=20 hartowany na wskroś o podwyższonej odporności na
korozję i ścieranie
- ceramiczne elementy grzejne
- maty izolacyjne dla grzałek cylindra
Robot
- udźwig 10 kg, głowica i wypraska
- robot, osie x,y,z serwomotory, oś c pneumatyka
- strona odbierająca robota ruchoma część formy
- podłączanie pneumatyki przez szybkozłączki
- 2 obwody próżniowe / sprężonego powietrza, przełączane
- sterowanie robota zintegrowane ze sterowaniem maszyny, sterowanie robota z
pulpitu maszyny
- graficzne programowanie sekwencji pracy robota
- biblioteka gotowych programów robota
- zapis parametrów pracy przez USB na pen-drive
- wizualizacja obszarów pracy robota w 3D
- automatyczne rozpoznawanie masy
- system szybkiej ręcznej wymiany głowicy robota i podłączania powietrza
- gniazda do dodatkowego podłączania urządzeń w połączeniu z robotem, dowolnie
programowalne 12 wejść/4 wyjścia
- hydraulika maszyny z ruchami równoległymi napędów rdzeni, wyrzutnika lub jazdy
agregatu w stosunku do innych funkcji wtryskarki
- hydraulika oparta na serwopompach
- zewnętrzna filtracja oleju
- sterowanie z ekranem dotykowym min 15”
- zapis ustawień formy na zewnętrznych nośnikach za pomocą portu USB i pen-drive
- biblioteka gotowych programów
- powiadomienie o alarmach przez e-mail
3
- graficzna optymalizacja cyklu
- język polski na monitorze
- alarm akustyczny i świetlny
- 2 kontakty bezpotencjałowe do sterowania dozownikiem barwnika ( aktywny
podczas plastyfikacji ), jedno złącze dla każdego agregatu
- złącze do zabezpieczenia powrotu wyrzutnika montowane na płycie ruchomej
- program do produkcji kartonowej
- 4 gniazda 230V/16A
- 4 gniazda 400V/16A
- 2 zawory magnetyczne powietrza 2 drogowe do zdmuchiwania wyprasek na płycie
ruchomej
- oddzielne podłączenie wody chłodzącej do chłodzenia wtryskarki (olej ) i form
(rotametry )
- 10-krotny rotametr do podłączenia chłodzenia form
- zawór magnetyczny automatycznie wyłączający chłodzenie formy programowalny
z ekranu sterowania
- rozprowadzenie wody chłodzącej od rotametrów do płytek mocujących przy płytach
wtryskarki, po 5 obwodów do każdej płyty, doprowadzenie do płyty ruchomej z
gąsienicą ochronną po przeciwnej stronie od operatora
- olej hydrauliczny
- poduszki osadcze
- bezstykowe czujniki drogi
- zbiornik na tworzywo CS3 firmy Moretto – 1 sztuka
- zawór czyszczący linię VPC600 – obieg otwarty firmy Piovan – 1 sztuka
- sterowanie dla zaworów czyszczących linię VPC 24VDC (VPC04) firmy
Piovan – 1 sztuka
- odwilżacz DP644 dryer dla aplikacji PTU firmy Piovan – 1 sztuka
- lej odwilżający 600L dla aplikacji PTU-PTU600xDP640-644 firmy Piovan – 2 sztuki
- dodatkowy pakiet zasilający PTU POWER PACK (>30kW)
- pakiet konwertujący stację odwilżającą do systemu MODULA firmy
Piovan – 1 sztuka
- podajniki systemowe 30L C30 firmy Piovan – 2 sztuki
- puszka rozdzielająca sygnał podajnika systemu EASY3 (AL38) firmy
Piovan – 2 sztuka
- licencja systemu WinFactory dla podajników firmy Piovan – 1 sztuka
- alarm akustyczny dla systemu EASY2/3 (AL35) firmy Piovan – 1 sztuka
- podwójny zawór czyszczący linię fi 60 mm dla obiegu zamkniętego firmy
Piovan – 2 sztuki
- sterowanie dla zaworów czyszczących linię VPC 24VDC dla obiegu zamkniętego
Firmy Piovan – 1 sztuka
- licencja systemu WinFactory dla 1 odwilżacza firmy Piovan – 1 sztuka
- licencja systemu WinFactory dla 1 leja odwilżającego firmy Piovan – 2 sztuki
- podajnik systemowy 50L C50 firmy Piovan – 1 sztuka
- podajnik systemowy 30L C30 firmy Piovan – 1 sztuka
- podajnik stanowiskowy S50 z filtrem papierowym + sonda materiałowa firmy
Piovan – 2 sztuki
- lej izolowany 50L T50M firmy Piovan – 1 sztuka
- lej izolowany 20L T20M firmy Piovan – 1 sztuka
- dozownik wolumetryczny MDP2 firmy Piovan – 2 sztuki
- flansze adaptujące dla lejów T10M T20M firmy Piovan – 2 sztuki
- zawór proporcjonalny VP60 + sonda materiałowa firmy Piovan – 1 sztuka
- puszka rozdzielająca sygnał podajnika systemu EASY3 (AL38) firmy
4
Piovan – 2 sztuki
- puszka rozdzielająca sygnał do dozownika SVS, przewód L=6 m firmy
Piovan – 2 sztuki
- rozszerzenie sterownika dozownika MDP2 do WinFactory firmy Piovan – 2 sztuki
- licencja systemu WinFactory dla dozowników MDP firmy Piovan – 1 sztuka
- instrukcja obsługi wtryskarki – język polski( w formie papierowej i elektronicznej)
2. Planowany termin dostawy i wdrożenia: nie później niż do 20 sierpień 2011r.
3. Okres ważności oferty nie może być krótszy niż 30 dni roboczych.
4. Termin składania ofert do: 26.03.2011r.
5. Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów :
- cena,
- termin wdrożenia,
- referencje
- warunki gwarancji
- kompatybilność z posiadanym parkiem maszynowym
5
Download

Rzeszów 11.03.2011 ZMM MAXPOL realizuje projekt „ Innowacyjne