Katalóg parfumov
$NRVLY\EUDĢWHQSUDYê"
Najdôležitejším ukazovateľom je osobný názor. Každý má predsa iný vkus, iný
cit. Vďaka typu pleti, spôsobom stravovania aj životným zvyklostiam má každý
človek svoju špecifickú vôňu.
Ideálnym riešením k dokonalému výberu toho správneho parfumu je využitie vzoriek
vôní. Vonné zložky sa uvoľňujú postupne niekoľko hodín, preto je možné jednotlivé
vône otestovať v pokoji a vybrať si tú najlepšiu, vytvorenú práve pre vás.
Každá situácia si vyžaduje iný typ vône, inú intenzitu. Do školy či do zamestnania
volíme vône ľahš ie, ktoré okolie nedráždia, naopak, na večerné akcie sa núka
zvoliť si parfum ťažší a odzbrojujúci.
.~]ORGOKRWUYDM~FHMY{QH
Existuje pár jednoduchých trikov k dosiahnutiu maximálneho efektu. Parfum pôsobí
najlepšie tam, kde je pokožka najprekrvenejšia. V malom množstve sa preto aplikuje
za uši, na zápästie, lakťovú jamku, ale aj na členky. Je dobré nechať vôňu pokožkou
najskôr vstrebať a až potom sa obliecť. Pre intenzívnejší dojem je možné parfum
naniesť na čerstvo umyté vlasy, kde veľmi dobre drží. Naopak, pre nižšiu intenzitu
postačí vstúpiť do obláčika, vytvoreného strieknutím parfumu pred seba.
Veľmi intenzívna vôňa, ktorú cítiť hneď
po aplikácii. Tento vnem trvá pár sekúnd, ale pri
niektorých parfumoch to môže byť aj 15 minút.
Vôňa, ktorú je cítiť okamžite po odznení
hlavy, intenzita sa pohybuje okolo 2-3 hodín.
HLAVA
SRDCE
ZÁKLAD
V tejto fáze sa vonné látky uvoľňujú pozvoľna, doba trvania
sa predlžuje na niekoľko, niekedy aj desiatky hodín.
Nesmieme zabudnúť, že výsledná vôňa je našou vizitkou, ovplyvňuje správanie nás i
nášho okolia a má tiež vplyv pri nadväzovaní nových vzťahov.
9LWDMWHYRVYHWHY{Qt
Milí priatelia,
radi by sme vám predstavili náš katalóg, v ktorom nájdete kompletnú
ponuku parfumovaných produktov ESSENS.
Parfumy ESSENS sú vyrábané predovšetkým s dôrazom na kvalitu.
Dodávateľ je nositeľom certifikátu GMP (Good Manufacturing Practice)
a certifikátov ISO 9001-2008. Parfumy obsahujú 20% vonných
esencií, č o im zaručuje zaradenie k elite medzi parfumami. Uveďme
aspoň zjednodušený postup výroby. Tie najkvalitnejšie vonné esencie
sa najskôr zmiešajú so š peciálnym parfumérskym alkoholom.
Táto zmes sa podchladí na teplotu -7 °C a dokonale sa prefiltruje.
K filtrácii sú používané filtre s jemnosťou 10 mikrónov. Parfum následne
najmenej 8 týždňov zreje v nerezových nádobách, aby sa mohli všetky
zložky dokonale spojiť. Táto dostatočne dlhá doba zrenia umožňuje
vytvoriť harmonický celok s intenzívnou a oslňujúcou vôňou. Vyzretý
parfum je následne naplnený do vzduchom čistených flakónov vytvorených
talianskymi majstrami vo vyhlásenej sklárskej dielni a ď alej zabalený
do obalu. Všetky výrobné kroky podliehajú najprísnejšej kontrole kvality
a pre výrobu sú použité výhradne bezchybné materiály. Jednotlivé vône
sú vyrábané podľa tajných receptúr, ktoré sú chránené patentmi.
Sme presvedčení, že si naše produkty parfumovaného radu skutočne
zamilujete.
Ivana Štěpánová
Vedenie ESSENS
'iPVNHSDUIXP\
PODIEL VONNÝCH ESENCIÍ 20 %
W 101 |
W 103 |
Hlava: mimóza, kosatec, fialka, frézia,
jazmín, konvalinka, bergamot, ruža
Srdce: koriander, tuberóza, harmanček,
galbánum, jazmín, brazílske ružové drevo,
pomarančový kvet
Základ: ambra, pižmo, cédrové a santalové
drevo, vanilka
Hlava: ananás, orgován, broskyňa, kvet
marhule, konvalinka, bergamot, ruža
Srdce: kosatec, heliotrop, jazmín
Základ: santalové drevo, ambra, pižmo,
vanilka
9{ĖDNWRUi]YêUD]QtMHPQRVĢ
DSULURG]HQ~åHQVN~NUiVX2þDUtYiV
ĐDKNRVĢRXLQãSLURYDQRXVYLHåRVĢRXOHWD
W 102 |
9iãQLYiY{ĖDSOQiHPyFLtNWRU~VL
]DPLOXMHWH
Hlava: orgovánová zeleň, lístky sicílskeho
citrónu
Srdce: kvet broskyne, wistéria, červená
pivónia, zelený čaj, čínsky osmanthus
Základ: ambra, pižmo, cédrové drevo
5RPDQWLFNiVODGNiQHåQi
DYêUD]Qi]iURYHĖ7DNiMHY{ĖD
åHQVNRVWL
W 104 |
1HRGRODWHĐQiY{ĖDUDGRVWL]R
åLYRWDNWRUiYiV]DKDOtVYLHåRVĢRX
Hlava: zelené jablko, céder, zvonček,
sicílsky citrón
Srdce: biela ruža, bambus, jazmín
Základ: cédrové drevo, pižmo, ambra
W 105 |
3UtMHPQiVR¿VWLNRYDQiDMHPQH
SURYRNXM~FDY{ĖDYNWRUHMVD
NYHWLQRYpWyQ\SUHOtQDM~VRYRFtP
Hlava: magnólia, uhorka, grapefruit
Srdce: tuberóza, fialka, jablko, konvalinka,
ruža
Základ: lesné tóny, pižmo, biela ambra
W 106 |
1HVS~WDQiY{ĖDSUHVLOQ~D
VORERGRP\VHĐQ~åHQX
Hlava: citrón Amalfi, mäta
Srdce: jazmín, ružové korenie, pivónia
Základ: francúzsky labdanum, cédrové
drevo, cukor
W 107 |
0iWH]P\VHOSUHPyGXDãWêO"7DN
SRWRPMHWiWRY{ĖDVWYRUHQiSUHYiV
Hlava: pivónia, frézia, liči
Srdce: ruža, magnólia, konvalinka
Základ: ambra, cédrové drevo
W 108 |
1DPLHãDMWHVLNRNWDLOSOQêOiVN\
DUR]NRãH
W 113 |
9{ĖDSULH]UDþQHMVYLHåRVWL
Hlava: bambus, hruška Nashi
Srdce: lotosový kvet
Základ: drevité tóny
W 114 |
=YRGQiDHOHNWUL]XM~FDY{ĖDSUH
FLHĐDYHGRPpåHQ\NWRUpYHGLDþR
FKF~
Hlava: čierna ríbezľa, pomaranč, mandarínka,
škorica Cassia, grapefruit, bergamot
Srdce: marhuľa, jazmín, konvalinka, ľalia, ruža
Základ: cédrové drevo, fazuľa Tonka, pižmo,
vanilka, jantár
Hlava: frézia, ľalia, ruža
Srdce: konvalinka, gardénia, palmové
drevo, narcis
Základ: čierne ríbezle, pižmo, dubový mach
W 109 |
2þDUXM~FDDQMHOVNiY{ĖDNWRUHM
VODGNpWyQ\YiVSUHQHV~GRGHWVWYD
âĢDYQDWiD]YiG]DM~FDY{ĖDNYHWtQ
DRYRFLD
Hlava: melón, broskyňa, jablko
Srdce: mimóza, tuberóza, ľalia, frézia,
jazmín, konvalinka
Základ: santalové drevo, pižmo, dubový
mach, ylang ylang
W 110 |
W 115 |
Hlava: melón, kokos, pomaranč, škorica,
jazmín, bergamot, cukrová vata
Srdce: med, marhuľa, ostružiny, slivka,
orchidea, broskyňa, jazmín, červené
ovocie, ruža
Základ: fazuľa Tonka, ambra, pačuli,
pižmo, vanilka, karamel, tmavá čokoláda
1iGKHUQiNYHWLQRYiY{ĖDNWRUiYiV W 116 |
QDGFKQHVYRMRXþLVWRWRXDMHPQRVĢRX âLEDOVNiY{ĖDNWRUHMYRQQpWyQ\V~
Hlava: listy fialky, ružový grapefruit, lesné
RVODYRXVSRQWiQQRVWL
jahody
Srdce: gardénia, fialka, jazmín
Základ: pižmo, biele drevo, vanilka
W 111 |
Hlava: jamajské korenie, frézia, jablko
Srdce: fialka, ibištek, jazmín, heliotrop, ruža
Základ: Labdanum, santalové drevo,
kadidlo, cédrové drevo, mach
9]iFQ\SRNODGNWRUêXNUêYD
MHPQ~]P\VHOQRVĢDNULãWiĐRY~
SULH]UDþQRVĢ
W 117 |
Hlava: granátové jablko, yuzu
Srdce: pivónia, magnólia, lotosový kvet
Základ: ambra, pižmo
Hlava: pomaranč, mandarínka, bergamot
Srdce: mimóza, jazmín, turecká ruža,
ylang ylang
Základ: fazuľa Tonka, pačuli, sladká
myrha, vanilka, vetiver, biele pižmo
W 112 |
9]UXãXM~FDDRULJLQiOQDY{ĖD
NWRUiVLYiVSRGPDQt
Hlava: lupene africkej frézie, broskyňa,
gardénia
Srdce: koriander, ruža, jazmín
Základ: vanilka, pačuli, vetiver
6YLHåDRULHQWiOQDY{ĖDLQãSLURYDQi
PRGHUQRXåHQRX
W 118 |
9êUD]QHåHQVNiY{ĖDYNWRUHMVD
VQ~ELMHGQRGXFKRVĢVHOHJDQFLRX
Hlava: mandarínka, ruža, africká orchidea
Srdce: ostružina, slivka, fialka
Základ: pižmo, amarantové drevo, brečtan
W 119 |
([SOy]LDåHQVNRVWL
Hlava: čierne ríbezle, broskyňa
Srdce: slivka, jazmín, pivónia, konvalinka
Základ: santalové drevo, pižmo, vanilka
W 120 |
ďDKNiVYLHåDDNUiVQDY{ĖDNWRUi
YiPRGKDOtWDMRPVWYiUDMVNHM]iKUDG\
Hlava: ananás, mučenka, bergamot
Srdce: frézia, broskyňa, ružová pivónia
Základ: ambra, pižmo, cédrové drevo
W 121 |
3UtMHPQHQiND]OLYiY{ĖDãĢDYQDWpKR
RYRFLDNYHWtQD]YRGQêFKGUHYLWêFK
WyQRY
Hlava: čierne ríbezle, bergamot, citrón
Srdce: jazmín, konvalinka, ruža
Základ: santalové drevo, ambra, cédrové drevo
W 122 |
1HåQiY{ĖDVWYRUHQiSUH
URPDQWLFNpåHQ\NWRUpYHULDQD
SUDY~OiVNX
Hlava: zázvor, harmanček, citrusové plody,
žltá frézia, ruža
Srdce: ľalia, karafiát, biela fialka, lotosový kvet
Základ: exotické dreviny, pačuli, dubový
mach, biele pižmo
W 123 |
9{ĖDVWHOHVĖXM~FDQHRE\þDMQ~
VYLHåRVĢDåHQVNêFLW
Hlava: dubový mach, broskyňa, cyklámen,
melón, čierna ríbezľa, zelené jablko
Srdce: jazmín, koreň kosatca, ľalia,
vodný hyacint
Základ: santalové drevo, céder, ambra,
vanilka, orchidea, živica
W 124 |
9OQDH[WUpPQHMVYLHåRVWLSOQi
HQHUJLHDYLWDOLW\NWRUiVYRMH
QRVLWHĐN\SUHNYDStQH]Y\þDMQRX
SUHPHQOLYRVĢRX
Hlava: ananás, kosatec, pačuli, ružové
korenie, hyacint
Srdce: jazmín, citrusy
Základ: pižmo, pačuli, biele pižmo, vetiver
W 125 |
6LOQHSRGPDQLYi7DNiMH
RULHQWiOQDY{ĖDSOQiH[RWLFNpKR
RYRFLDD]YiG]DM~FLFKNYHWtQ
Hlava: granátové jablko
Srdce: lotosový kvet, orchidea
Základ: fialka, ambra, pižmo, mahagónové
drevo
W 126 |
2VODYDVYLHåRVWLLQãSLURYDQiVLORX
SUtURGQêFKåLYORYNWRUi]YiG]DN
KUDYRVWL
Hlava: bergamot, mandarínka, figy
Srdce: ľalia, jazmín, kardamón
Základ: santalové a cédrové drevo,
olivovník, pižmo
W 127 |
=P\VHOQiY{ĖDVRKQLYêP
FKDUDNWHURPXUþHQiSUHGRPLQDQWQ~
åHQXNWRUi]YiG]DLEH]VORY
Hlava: Neroli, citrón, malina
Srdce: kvet afrického pomaranča, jazmín,
gardénia
Základ: pačuli, biely med
W 128 |
1HVPLHUQH]DXMtPDYiWDMRPQi
Y{ĖDVþDURYQêPL~þLQNDPL
MDPDMVNHMÄNUiĐRYQHMQRFL³
Hlava: kvet Albízie, listy mandarínky
Srdce: pomarančové kvety, nočný kvet
Cereus, jazmín, ruža
Základ: santalové drevo, fazuľa Tonka, vanilka
W 129 |
.HćKRGLQ\XGU~SROQRFYãHWNRVD
OHQ]DþtQD3RRþDUXM~FHM]YRGN\QL
]RVWiYD]iYDQMHMY{QH
Hlava: mandarínka, bergamot
Srdce: čierna ruža
Základ: pačuli, ambra, vanilka
W 130 |
.YHWLQRYiY{ĖDSUHDPELFLy]QH
åHQ\NWRUpQH]DE~GDM~DQLQDVYRM
SULURG]HQêãDUP9{ĖDVYLHåDD
URYQDNR]YRGQiDNRMHMQRVLWHĐND
Hlava: čierne ríbezle, citrusy, lesné jahody,
červené jablko
Srdce: frézia, sladký hrášok, jazmín, ruža
Základ: santalové drevo, ambra, pižmo,
maliny
W 131 |
6YLHåDNRUHQLVWiY{ĖDVNYHWLQRYêP
QiG\FKRP=RVREĖXMHãDUPDKUDY~
HOHJDQFLXVHEDYHGRPHMåHQ\
Hlava: citrusy, vodka, fialka
Srdce: narcis, lotos, orchidea
Základ: breza, drevité tóny
W 132 |
2þDUXM~FDDQHRGRODWHĐQi7DNi
MHåHQDNWRUi]YiG]DRGSUYpKR
RNDPLKX=P\VHOQpWyQ\YWHMWR
Y{QLWYRULDKDUPyQLXPHG]LYiãĖRX
DQHKRX
Hlava: pomarančový kvet, mandarínka,
pomaranč
Srdce: biela kamélia, ľalia, ruža
Základ: santalové drevo, pižmo
W133 |
9{ĖDþLVWiDNRKRUVNêSUDPHĖGR
NWRUpKRVDYOLHYDM~WyQ\ODKRGQêFK
NYHWRYVYLHåHKRYRGRSiGX
DMDUQpKROHVD
Hlava: cyklámen, ružová voda, melón, frézia,
lotos, ruža
Srdce: morská riasa, levanduľa, kvet bavlníka
Základ: pačuli, drevité tóny, céder virginia,
ambra
W134 |
3UtĢDåOLYiY{ĖDVWYRUHQiSUH
VR¿VWLNRYDQ~DHOHJDQWQ~GiPX
NWRUiVDQDMOHSãLHFtWLY~ORKH
VNXWRþQHM)HPPH)DWDOH-HMYRQQp
WyQ\VDSRVWXSQHRGKDĐXM~DY\VD
VWiYDWHVWiOHYLDF]YRGQHMãRX
Hlava: taliansky pomaranč
Srdce: kvet pomarančovníka, jazmín
Základ: med, vanilka
W 135 |
7iWRXQLNiWQD]PHVRYRFLDNYHWRY
DH[RWLFNêFKGUHYLWêFKWyQRYYiV
SUHVYHGþtRH[LVWHQFLLUDMD
Hlava: kosatec, ruža
Srdce: nektárinka, broskyňa, hyacint
Základ: ovocie, santalové drevo, biele pižmo
W 136 |
1HFKDMWHVDXQiãDĢQDYOQHVYLHåRVWL
NWRUiYiVSRY]EXGtDGRELMH
HQHUJLRX
Hlava: rebarbora, mäta, pomarančová
kôra, bergamot, citrón
Srdce: zelený čaj, karafiát, jazmín
Základ: dubový mach, rasca, ambra, pižmo
W 137 |
=P\VHOQHKUHMLYiRULHQWiOQH
NYHWLQRYiNRPSR]tFLDYNWRUHMVD
PLHãDM~VYLHåHWyQ\RYRFLDDNYHWRY
VRGYiåQRXDOHSUtMHPQHSLNDQWQRX
SUtFKXĢRXNRUHQLD-HMQRVLWHĐNDMH
RN~]ĐXM~FDRGYiåQDDãLN
Hlava: mandarínka, pomaranč, ružové korenie
Srdce: pelargónia, broskyňa, orgován
Základ: pačuli, ambra
W 138 |
3RQRUWHVDGRIDVFLQXM~FHKRN~SHĐD
]QDMYRĖDYHMãtFKNYHWtQDQHFKDMWH
VDXQiãDĢVODVWQêPLSRFLWPLãĢDVWLD
DKDUPyQLH
Hlava: bergamot, čaj
Srdce: jazmín, africký pomarančový kvet,
frézia, ruža, orchidea
Základ: pižmo, pačuli
W 139 |
2SRMQiY{ĖDEODKRGiUQHKRNDYLiUX
DVODGNpKRRYRFLDYćDNDNWRUHM
SRFtWLWHVSROXSDWULþQRVĢVRYãHWNRX
NUiVRXVYHWD
Hlava: figové listy
Srdce: figa, kaviár
Základ: figovník
W 140 |
3UHNYDSLYiDYêEXãQi9{ĖDDNR
VWYRUHQiSUHPLORYQtþN\]YOiãWQHKR
RULHQWX
Hlava: mandarínka, pomaranč, klinček,
kardamón
Srdce: rasca, mango, heliotrop, ylang-ylang,
gardénia
Základ: ambra, pačuli, vanilka
Parfum 50 ml | 17 €
Parfum 15 ml | 8,50 €
3iQVNHSDUIXP\
PODIEL VONNÝCH ESENCIÍ 20 %
M 001 |
9{ĖDSOQiNRQWUDVWRYNWRUpY\WYiUDM~
GRNRQDO~KDUPyQLX
Hlava: levanduľa, mandarínka, hloh,
muškátový kvet, bergamot, harmanček, citrón
Srdce: muškátový orech, zemolez, klinček,
santalové drevo, listy fialky, jazmín, cédrové
drevo
Základ: koža, fazuľa Tonka, jantár, pačuli,
pižmo, vetiver
M 002 |
(QHUJHWLFNiY{ĖDXUþHQiSUHPXåRY
NWRUtåLM~VYRMåLYRWQDSOQR
Hlava: grapefruit, aníz
Srdce: levanduľa, malina
Základ: drevité tóny, heliotrop
M 003 |
6YLHåDĐDKNiY{ĖDNWRUHMYRQQpWyQ\
V~VWHOHVQHQtPVORERG\DQH]iYLVORVWL
Hlava: pomaranč, limetka, mandarínka,
jazmín, bergamot, citrón
Srdce: cyklámen, muškátový orech, rezeda,
koriander, fialka, frézia, morské tóny,
broskyňa, hyacint, ruža
Základ: ambra, pačuli, dubový mach, céder,
biele pižmo
M 004 |
6R¿VWLNRYDQiDPRGHUQiY{ĖD
Hlava: listy hrušky, cédrové drevo, bergamot
Srdce: bazalka, mäta, drvený ľad
Základ: pačuli, pižmo, cédrové drevo
M 005 |
2GYiåQDY{ĖDSUHPXåDNWRUêYLH
þRFKFH
Hlava: citrón, mandarínka
Srdce: cédrové drevo, koriander, fialka
Základ: francúzsky labdanum, ambra, živica,
benzoín, koža
M 006 |
(OHJDQWQiGUHYLWiY{ĖDNWRUiRGKDĐXMH
QRYêSRKĐDGQDNODVLNX
Hlava: grapefruit, bergamot, citrón,
živica Elemi
Srdce: vetiver, cédrové drevo, zázvor
Základ: santalové drevo, rozmarín,
levanduľa
M 007 |
9êUD]QiY{ĖDVWYRUHQiSUHVLOQpKR
~VSHãQpKRDFLHĐDYHGRPpKRPXåD
Hlava: slivka, dubový mach, jablko, citrusové
ovocie, bergamot, citrón
Srdce: geranium, klinček, škorica
Základ: santalové drevo, olivovník, vanilka,
vetiver, céder
M 008 |
M 012 |
Hlava: mandarínka, grapefruit
Srdce: mäta, ruža, škorica
Základ: pačuli, ambra, koža, drevité tóny
Hlava: palina, levanduľa, mäta, bergamot,
kardamón
Srdce: rasca, pomarančový kvet, škorica
Základ: santalové drevo, fazule Tonka,
ambra, vanilka, cédrové drevo
1HRGRODWHĐQiY{ĖDNWRUiY\MDGUXMH
1HRGRODWHĐQHLQWHQ]tYQDDMHPQi
WULXPIiOQ\QiYUDWNRNi]DOHMPXåQRVWL ]iURYHĖ"7DNiMHY{ĖDSOQiNRQWUDVWRY
M 009 |
3ULSUDYWHVDQDY{ĖXSOQ~YiãQH-H
GLYRNiVYLHåDD]iURYHĖ]P\VHOQH
NRUHQLVWi
Hlava: palina, bazalka
Srdce: primento, pačuli
Základ: živica, benzoín
M 010 |
9êQLPRþQiY{ĖDXNUêYDM~FD
WDMRPVWYR
Hlava: kardamón
Srdce: bergamot, cédrové drevo, levanduľa
Základ: vetiver, kumarín
M 011 |
(OHJDQWQiY{ĖDFKDUDNWHUL]XM~FD
PRGHUQpKR]P\VHOQpKR!
DQRQãDODQWQpKRPXåDNWRUê
RGPLHWDNRStURYDĢãWêO\RNRORVHED!
D]RVWiYDViPVHERX
Hlava: bergamot, cypruštek, fialka
Srdce: tabak, jazmín
Základ: pačuli, kadidlo, ambra, živica Elemi
M 013 |
)DVFLQXM~FDY{ĖDVFLWUXVRYêPLWyQPL
LQãSLURYDQiRVWURVĢRXKRUVNpKR
Y]GXFKXDþLVWRWRXYRGRSiGRY
Hlava: bergamot, mandarínka
Srdce: zelený čaj, čierne ríbezle
Základ: galbánum, pižmo, santalové drevo,
horký pomaranč
M 014 |
6YLHåDWUHQGRYiY{ĖDVYRGQêP
QiG\FKRPSUHVHEDYHGRPpKRPXåD
PLOXM~FHKRVORERGXNWRUêVDY\]QiY
PyGQ\FKWUHQGRFK
Hlava: bergamot, ružové drevo, kardamón,
citrón
Srdce: estragón, šalvia, cédrové drevo, korenie
Základ: ambra, šafrán, pižmo, drevité tóny
M 015 |
9{ĖDLQWHUSUHWXM~FDVLOXDQH]iYLVORVĢ
Hlava: citrón, pomaranč, grapefruit, ružové
korenie, mentol, muškátový!orech
Srdce: cédrové drevo, trpké tóny, vetiver,
zázvor, jazmín
Základ: pačuli, kadidlo, santalové drevo, živica
Labdanum
M 016 |
=P\VHOQpWyQ\þHUVWYpKR
VWUHGRPRUVNpKRY]GXFKXNWRUpV~
LGHiOQ\P]iNODGRPRþDUXM~FHMDVYLHåHM
HOHJDQFLH9HĐPLĐDKNiFLWUXVRYiY{ĖD
SUHQLNêPDQLþtPQHVS~WDQpKRPXåD
NWRUêVDFKFHOHQWDNRVYLHåLĢDQHS~WDĢ
QDVHEDSUtOLãQ~SR]RUQRVĢ
Hlava: sicílska mandarínka, jalovec, grapefruit
Srdce: rozmarín, brazílsky palisander, korenie
Základ: pižmo, dubový mach, kadidlo
M 017 |
6YLHåDY{ĖDVFLWUXVPL]HOHĖRX
DWURFKRXNRUHQLDY\]êYDM~FDNUDGRVWL
]RåLYRWD3UHMHMQRVLWHĐDQLHMH
SRGVWDWQêYRQNDMãtY]KĐDGFKFHVDOHQ
FtWLĢSRKRGOQHDURELĢOHQWRþRKREDYt
Hlava: bergamot, tangerínka
Srdce: čierne korenie, ruža
Základ: santalové drevo, pačuli
M 018 |
,VNULYiSRGPDQLYiY{ĖDQDELWi
HPyFLDPLVWYRUHQiSUHVHEDYHGRPpKR
PXåDVMDVQRXP\VĐRXNWRUêVD
VSROLHKDQDVYRMXLQWXtFLXDSUHWRMH]D
NDåGHMRNROQRVWLÄQDGYHFRX³
Hlava: kvet pomarančovníka, mandarínka
Srdce: morská tráva, levanduľa, kvet bavlníka
Základ: pačuli, drevité tóny, céder Virginia,
ambra
M 019 |
.RPSR]tFLDVYLHåLFKDHQHUJLFNêFK
WyQRYNWRUiYiVVNXWRþQHVFKODGt
DEXGHWHVDFtWLĢVYLHåRDXYRĐQHQH
Hlava: rozmarín, ananás, neroli,
bergamot, citrón
Srdce: cyklámen, jazmín, koriander,
dubový mach
Základ: santalové drevo, kardamón,
fazuľa Tonka, pižmo, céder
M 020 |
6NXWRþQHOX[XVQiK\SQRWL]XM~FDY{ĖD
SUHQiURþQêFK3UHGVWDYXMHVLOXPRF
Yt]LXD~VSHFK
Hlava: bergamot, čierne ríbezle, červené
jablko, ananás
Srdce: jazmín, breza, pačuli, ruža
Základ: pižmo, dubový mach, ambra, vanilka
Parfum 50 ml | 17 €
6SUFKRYp
JpO\
Sprchový gél vo vašej
obľúbenej vôni s hydratačným
komplexom a konopným
olejom. Účinne umýva
pokožku a ošetruje ju vďaka
vlastnostiam telového
mlieka. Vďaka hydratačnému
komplexu a pH 5,5, ktoré
má zdravá pokožka, je pleť
po umytí hladká, hebká a
chránená proti vysušovaniu.
Konopný olej, ktorý sa používa
aj k liečbe oparov, popálenín
a pľuzgierov, podporuje
regeneráciu pokožky a
blahodárne pôsobí na
pohybový aparát.
Sprchové gély sú dostupné
v týchto dámskych vôňach:
w101 - w130
Sprchové gély sú dostupné
v týchto pánskych vôňach:
m001 - m015
Obsah: 200 ml
Sprchový gél | 4,20 €
7HORYp
EDO]DP\
Telový balzam vo vašej
obľúbenej vôni s obsahom
marhuľového oleja, hydratačných
zložiek a vitamínu E. Je vhodný
pre každodennú starostlivosť
všetkých typov pleti po kúpeli,
opaľovaní a depilácii. Balzam
sa dobre vstrebáva a zanecháva
pokožku jemnú a vláčnu.
Obsahuje marhuľový olej, ktorý
má zvláčňujúce, čistiace, výživné
a regeneračné účinky, vitamín E,
ktorý pôsobí protizápalovo
a pomáha zabraňovať
poškodeniu pokožky voľnými
radikálmi. Maslo karité podporuje
ochranu pleti pred UV žiarením,
napomáha udržať pleť pružnú,
upokojuje a regeneruje ju.
Telové balzamy sú k dispozícii
v týchto dámskych vôňach:
w101 - w130
Obsah: 200 ml
Telový balzam | 6,30 €
Druhy vôní
Podľa vôní sa parfumy delia do niekoľkých základných skupín, ktoré sa medzi sebou môžu
kombinovať.
.YHWLQRYpY{QH
Kvetinové vône môžu byť svieže, ako aj sladké. Hlavné zložky tvoria
kvetiny: jazmín, ruža, konvalinky, ylang-ylang, tuberóza, kosatec, fialka
a ďalšie. Zvyčajne ide o dámske vône, ale v tejto kategórii nájdeme aj
pánske. V kombinácii s inými druhmi vôní dostávame podskupiny, ako
napr. kvetinovo - orientálne, kvetinovo - ovocné a pod.
ESSENS
w101, w102, w103, w104, w105, w106, w107, w108, w109, w110, w111,
w113, w114, w116, w117, w118, w118, w119, w120, w122, w123, w124,
w125, w126, w127, w128, w130, w131, w131, w132, w133, w134, w135,
w137, w138, m001
2ULHQWiOQHY{QH
Zvyčajne ide o ťažšie a zmyselné vône, v ktorých prevládajú zložky
ako ambra, vanilka, kadidlo, santalové drevo a korenie. Tento typ vôní
sa vyskytuje medzi pánskymi aj dámskymi parfumami.
ESSENS
w103, w105, w107, w110, w114, w115, w116, w119, w125, w128, w129,
w131, w134, w137, w139, w140, m001, m005, m007, m008, m009, m010,
m012, m018
2YRFQpY{QH
Pri týchto vôňach býva veľmi výrazná ovocná zložka. Obsahuje
väčšinou zložky broskyne, jablka, marhule, čiernych ríbezlí a ďalšie.
Najčastejšie sa vyskytujú v kombinácii s kvetinovými vôňami.
ESSENS
w104, w108, w109, w111, w112, w118, w120, w121, w122, w123, w127,
w130, w132, w135, w136, w139, m016, m020
'UHYLWpY{QH
Drevité vône sa vyskytujú medzi dámskymi aj pánskymi vôňami a
zvyčajne sa kombinujú s orientálnymi zložkami, korením, citrusmi a
kvetinami. Najčastejšími zložkami sú santalové, cédrové aj ružové drevo.
ESSENS
w105, w110, w114, w116, w126, w129, m001, m004, m005, m006, m007,
m008, m010, m011, m014, m015, m017
&K\SURYpY{QH
Do tejto kategórie zaraďujeme suchšie, elegantné vône. Medzi
základné zložky radíme dubový mach, bergamot aj pačuli. Časté sú
kombinácie chyprových tónov s kvetinovými alebo zelenými tónmi.
ESSENS
w112, w117, w124, m011, m020
9RGQpY{QH
Kategória typicky sviežich vôní, ktoré obsahujú zložky vodného melónu či
vodných kvetov. Často sa kombinujú s kvetinovými či ovocnými zložkami.
ESSENS
w113, w133, m003, m014, m018
)RXJHURYpY{QH
Klasická skupina sviežich pánskych vôní obsahujúcich papradie,
kumarín a často aj levanduľu.
ESSENS
m002, m012
=HOHQpY{QH
Zelené vône obsahujú prvky, ako sú drevo, mach, ihličie, svieže
lístie, konvalinka a pod. Najčastejšie sa vyskytuje v kombinácii s
kvetinovými zložkami.
ESSENS
w102, w135, m013
&LWUXVRYpY{QH
Šťavnaté a svieže vône s výraznou citrusovou zložkou pomaranča,
bergamotu, citrónu. Do tejto kategórie zaraďujeme dámske aj pánske
vône, ale aj vône unisex, teda vhodné pre obe pohlavia. Citrusové tóny
sa kombinujú napr. s drevitými, korenenými či kvetinovými zložkami.
ESSENS
w104, w108, w125, w136, m003, m006, m013, m014, m016, m019
=R]QiPWHVDVćDOãtPL
SURGXNWDPL"##"$#
ALOE VERA
Výživové doplnky
• Aloe vera gél na pitie 500 ml - hrozno
• Aloe vera gél na pitie 500 ml - vitamín C
• Aloe vera koncentrát s výťažkami z bylín 100 ml
• Aloe vera + Boswellia 60 kapsúl
• Aloe vera + Q10 60 kapsúl
Vlasová kozmetika
• Šampón pre všetky typy vlasov 200 ml
• Kondicionér pre všetky typy vlasov 200 ml
• Šampón na farbené a suché vlasy 200 ml
• Kondicionér na farbené a suché vlasy 200 ml
COLOSTRUM
Výživový doplnok
• Colostrum 60 kapsúl
Pleťová kozmetika Colostrum+
• Denný krém 50 ml
• Nočný krém 50 ml
• Sérum 30 ml
• Očný gél 30 ml
• Pleťové tonikum 150 ml
• Pleťové mydlo 150 ml
Telová kozmetika Colostrum
• Sprchový gél s colostrom 200 ml
• Krém proti celulitíde s colostrom 200 ml
• Výživný telový krém s colostrom 200 ml
DeVobis - sila vizualizácie
revolučná novinka na svetovom trhu
parfum s digitálnym LCD displejom
Vďaka unikátnej technológii môže DeVobis
slúžiť ako jedinečný vizualizačný materiál
ESSENS. Jednoduchým spôsobom je možné
do pamäti nahrať vlastné fotografie, hudbu
či videoklipy. Vznikne tak úplne originálny
darček! Darujte parfum, vyznajte lásku,
poprajte k výročiu, k narodeninám, promócii…
Nech už ste kdekoľvek, počúvajte hudbu,
prehrajte si svoj obľúbený film, učte sa cudzie
jazyky, alebo si len tak prezerajte fotky.
Je to len na vás a vašej fantázii!
K dispozícii sú tri farebné varianty:
čierna, biela a červená.
DeVobis disponuje displejom s uhlopriečkou 3,5
palcov s kapacitou vnútornej pamäte 4 GB.
Kapacitu pamäte je možné rozšíriť až o 16 GB z
pamäťovej karty SD. Prístroj sa nabíja pomocou
mikro USB kábla, který je súčasťou balenia.
Darujte DeVobis, darujte emócie...
www.devobis.eu
www.essensworld.com
Ovládanie je tak jednoduché!
• Prístroj zapnete tlačidlom on/off na boku prístroja, na displeji sa zobrazí jednoduché menu.
• Pomocou šípok umiestnených pod displejom si vyberiete požadovaný
súbor a výber potvrdíte tlačidlom play/pause. Rovnaké tlačidlo potom
použijete pre pozastavenie obrazu.
• Spätným tlačidlom je potom možné vrátiť sa do pôvodného menu.
Ďalšie podržanie tlačidla umožní rotáciu obrázkov na displeji.
• Hlasitosť sa ovláda tlačidlami na boku a jej nastavenie signalizuje ikona
v rohu displeja.
• Nahrávanie súborov v požadovanom formáte je možné pomocou mikro
USB kábla priamo z vášho počítača alebo pomocou SD karty.
• DeVobis je vybavený tiež konektorom na slúchadlá (jack 3,5 mm)
pre diskrétne počúvanie vašej obľúbenej hudby či sledovanie videí.
Parfum s objemom 50 ml je dômyselne ukrytý v obale s LCD displejom a
po jeho vyprázdnení je možné flakón jednoducho vymeniť za iný. Na výber
sú tie najobľúbenejšie vône ESSENS: w102, w104, w105, s107, w117 a
m001, m003, m007.
Technické parametre:
Rozmery: 66 x 135 x 39 mm
Displej: 3,5”, TFT LCD 480x320 px
USB: USB 2,0
Vnútorná pamäť: 4 GB
Typ pamäťovej karty: SD karta
Formát obrázkov: JPG, GIF, BMP
Formát audio: MP3, WAV, WMA
Formát video: AVI, MP4, WMV, RMVB, MOV
Podporovaný jazyk: angličtina, francúzština, španielčina, turečtina
Kompatibilita: Windows (7/Vista/XP), Mac OS X (v10,7/10,6/10,5)
Napájanie: DC 5V
Druh a kapacita batérie: 3,7V Li-ion 1000mAh
Obsah balenia: DeVobis by ESSENS, užívateľská príručka, mikro USB,
čistiaci obrúsok
Colostrum ESSENS
NYDOLWQêDþLVWRSUtURGQê]GURMLPXQLW\
Katalóg parfumov
ýRMH&RORVWUXP"
&RORVWUXPVORYHQVN\POHG]LYR je prvé mlieko produkované
cicavcami niekoľko hodín po pôrode. Má jedinečné zloženie, ktoré sa líši od zloženia
bežného mlieka. Táto prvá potrava je veľmi dôležitá pre zdravý vývoj a rast a je
prirodzeným prostriedkom pre naštartovanie imunitného systému novonarodeného
jedinca.
Colostrum je cenné pre svoj vysoký obsah imunitných zložiek nevyhnutných pre
prežitie vo svete plnom mikroorganizmov. Je najbohatším zdrojom imunoglobulínov
(protilátok) a rastových faktorov. V colostre možno ďalej nájsť celý rad prospešných
látok, ktoré stimulujú činnosť imunitného systému. Colostrum je zaujímavé
i z výživového hľadiska. Ide o potravinu s komplexným výživovým profilom, ktorá
obsahuje ideálne zloženie bielkovín, tukov, cukrov, vitamínov, minerálov a enzýmov.
Colostrum ESSENS je vhodné pre všetkých, ktorí chcú podporovať svoje zdravie
prirodzeným spôsobom. Jedná sa o potravinový doplnok vyrobený z kravského
(bovinného) colostra najvyššej kvality. Bovinné colostrum je svojím zložením veľmi
podobné colostru ľudskému. Preto je stále častejšie využívané ako komplexná
prírodná látka na podporu imunity u detí, dospelých, športovcov i seniorov.
Colostrum ESSENS by mala pravidelne užívať celá rodina pre posilnenie svojho
zdravia.
ESSENS vám prináša colostrum od jediného certifikovaného českého výrobcu,
je vyrobené na čisto prírodnej báze z tých najkvalitnejších českých surovín a pod
farmaceutickým dohľadom.
&RORVWUXP
ESSENS
60 kapsúl | 29,90 €
Aktívne látky
Colostrum IgG40, 400 mg/kapsula
Zloženie
Bovinné colostrum, stearan horečnatý
(kĺzadlo), zloženie kapsuly (želatína, oxid
titaničitý)
Dávkovanie
2 kapsuly denne (najlepšie večer pred
jedlom zapiť dostatočným množstvom
tekutiny)
Colostrum ESSENS je
doporučované ako doplnok stravy
tiež pri:
` častých bakteriálnych a vírusových infekciách
` ochoreniach spojených s poruchami imunity
` nádorovom ochorení
` zápalových ochoreniach zažívacieho traktu
(žalúdočné vredy a pod.)
` infekciách čriev spojených s hnačkou
` rekonvalescencii
` intenzívnej športovej príprave alebo fyzickej
námahe (zníženie prejavov starnutia)
2Wi]N\
DRGSRYHGH
Aké je zloženie Colostra ESSENS?
Colostrum obsahuje mnoho potrebných
protilátok (imunoglobulíny, cytokíny,
laktoferín), esenciálne aminokyseliny,
vitamíny (A, D, E, C, B1, B2, B6, B12,
kyselinu listovú, kyselinu pantotenovú,
biotín, niacín), minerály a stopové
prvky (sodík, draslík, vápnik, fosfor,
horčík, železo, jód, chróm), ktoré sa
významným spôsobom podieľajú
na ochrane čerstvo narodeného jedinca
pred škodlivinami okolitého prostredia.
Čo sú to imunoglobulíny a aký majú
význam?
Imunoglobulíny (protilátky) sú
špecializované molekuly vytvárané
imunitným systémom pri stretnutí
s cudzorodými látkami, napr. vírusmi
a baktériami. Ich úlohou je rozoznať,
neutralizovať a zaistiť odstránenie
škodlivých mikroorganizmov,
odštartovať správnu a rýchlu obrannú
reakciu na možné zdravie poškodzujúce
činitele.
Colostrum je veľmi bohaté najmä
na imunoglobulíny typu IgG, ďalej IgA
a IgM. Kvalita colostra sa všeobecne
stanovuje podľa množstva
imunoglobulínov IgG, ktorých je
v colostre najviac. Colostrum ESSENS
má obsah IgG najmenej 40 %
z celkového množstva bielkovín.
Aká je úloha rastových faktorov?
Rastové faktory zaisťujú nášmu
telu nielen normálny rast a vývoj, ale
pomáhajú tiež regenerovať a urýchľovať
obnovovanie poškodených svalov, kože,
kostí, šliach a nervových tkanív.
Rastové faktory sú biologicky veľmi
aktívne látky, ktoré pozitívne ovplyvňujú
rast a vývoj buniek a tkanív, podporujú
metabolizmus tukov, cukrov a tiež
potlačujú rast a rozmnožovanie
telu škodlivých buniek. V colostre
sú rastové faktory obsiahnuté vo
vysokých koncentráciách, napr. IGF inzulínu podobný rastový faktor, TGF
- transformačný rastový faktor, EGF epiteliálny rastový faktor.
Rastové faktory stimulujú tvorbu
svalových tkanív, čo je dôležité
napríklad pre športovca alebo pri
rekonvalescencii. Podporujú spaľovanie
prijatých tukov - využiteľné pri diétach.
Omladzujú pokožku (s pribúdajúcim
vekom, už od 25 rokov, hladina
rastových hormónov klesá).
Je Colostrum ESSENS skutočne
na prírodnej báze?
Áno. Colostrum ESSENS je mlieko
z prvých dvoch dní laktácie vo
forme sušeného prášku. U tohto
mlieka bola iba odstránená voda
cestou sprejového sušenia za prísne
stanovených a sledovaných
podmienok. Tento proces spracovania
zabraňuje poškodeniu biologicky
cenných látok vyskytujúcich sa
v colostre.
Je Colostrum ESSENS vhodné i pre
deti?
Áno! Colostrum je vhodné pre
deti od 3 rokov. Je známe, že
deti v detskom kolektíve si často
vzájomne prenášajú rôzne druhy
prechladnutí. Colostrum ESSENS
je tak výborným pomocníkom pre
posilnenie ich imunity.
Môžu Colostrum ESSENS užívať
i osoby, ktoré horšie znášajú príjem
laktózy?
Vďaka veľmi nízkemu obsahu mliečnej
laktózy je colostrum alergikmi
oveľa lepšie znášané ako bežné
mlieko. Okrem iného sa colostrum
tiež stará o zdravie našich čriev,
najmä o vyvážené zloženie črevnej
mikroflóry. Z tohto pohľadu možno
zaradiť Colostrum ESSENS medzi
prebiotiká.
Ako je to teda v skutočnosti
s užívaním Colostra ESSENS
u tehotných žien alebo dojčiacich
matiek?
Je nepísaným pravidlom, že tehotné
a dojčiace ženy by mali konzultovať so
svojím lékarom užívanie čohokoľvek.
Hoci je colostrum prvou potravinou
vytvorenou samotnou prírodou, je
netoxické, nenávykové a nemalo by
ublížiť tehotným ženám ani dojčiacim
mamičkám, konzultujte jeho užívanie
v tehotenstve a v období dojčenia
s lekárom.
Aké je doporučené dávkovanie
Colostra ESSENS?
Pre udržanie zdravia odporúčame
užívať dve balenia, teda dvojmesačnú
kúru. Potom 1 - 2 mesiace vynechať
a následne kúru opakovať. Možné je
ale i celoročné užívanie.
Možno Colostrum ESSENS užívať
spoločne s inými liekmi alebo
doplnkami stravy?
U colostra nie sú známe žiadne
vedľajšie reakcie (interakcie) s inými
liekmi či doplnkami stravy. Colostrum
ESSENS pomáha zvyšovať absorpčnú
schopnosť tráviaceho traktu
a zároveň sa stará o zdravie čriev.
Potraviny, byliny, prírodné látky aj
lieky sa potom stávajú pre naše telo
biologicky dostupnejšími.
Sprchový gél
s colostrom
Aŗĺchový gél s colostrļĻķļķaWNŗļSļSĹŗĺlRĹĻUvWsěř
a zložky v ňom obsiahnuté pokožku hydratujú a vyživujú.
>ĺlĽļĻUļVĩOļTļVĽĺa v zložení sprOŖļWhŖļĸhTřUNWQNO
ŗļķŗļĺřRĹĺĹĸĹUĹĺaOQřSļUOŖĶřUQĹSNUĽQNĸQUĸĹPĹSĽ
ķļķaWNŗļSļSĹŗļĽĺebné vitamíny a mineraTĿUĹWĿŖUřĽUh
ŗĺĹRĹRWQĽNTQĽř>ĺĹSNķļķĹUUvVĽNĺostlivosť o telo, vhodný
ŗĺĹWĹĽSĿĽĿŗĿŗTĹĽQ
ĻT["'ŏ
Krém proti
celulitíde
s colostrom
/SĽlWUĹYTļSĿUNRĻd
komplex látok z riasy
4řOřVĶĺĹ÷ĽNUĸřNĺNUN
ŖļĺSŗļĻNĺNU÷
a rļYĻNĺlUļĶVQNŖUřĽh
v tomto výrļĶSř
ŗļĻaŖNRvVĽQĻřTļWNĩ
štiepenie tukov v pokožke,
ĺĹķřSļWNĩŗĺĹRNWĿ
celulitídy a formovať
kontúry tela (v oblasti
VĽĹŖQĹUĶļSļWĺNĻQĹU
a brucha). Prítomnosť
OļTļVĽĺa v zložení
SĺhĻřUNWQNOŗļķŗļĺřRĹ
ĺĹĸĹUĹĺaOQřSļUOŖ
ĶřUQĹSNUĽQNĸQUĸĹPĹSĽ
ķļķaWNŗļSļSĹŗļĽĺĹĶUh
vitamíny a mineraTĿ
UĹWĿŖUřĽUhŗĺĹRĹRWQĽNTQĽř
a má pozitívny vplyv
na potlačenie prĹRNWļW
VĽNĺUřĽQN>ĺĹSNķļķĹUUv
VĽNĺostlivosť o telo
a pomoc v boji prļĽQ
OĹTřTQĽlķĹ
ĻT[%%ŏ
Výžživný
telový krém
s colostrom
Belový krém s obsahom
vitamínov a prírļķUOŖ
ļTĹRļW>ĺlĽļĻUļVĩ
OļTļVĽĺa v zložení
SĺhĻřUNWQNOŗļķŗļĺřRĹ
ĺĹĸĹUĹĺaOQřSļUOŖ
ĶřUQĹSNUĽQNĸQUĸ
ĹPĹSĽķļķaWNŗļSļSĹ
ŗļĽĺĹĶUhWQĽNĻlUĿ
a mineraTĿUĹWĿŖUřĽUh
ŗĺĹRĹRWQĽNTQĽř2ļķaWN
ŗļSļSĹŗĺřUļVĩ
ŖĹĶSļVĩNWĿQWřRĹRř>ĺĹ
SNķļķĹUUvVĽNĺļVĽTQWļVĩ
ļĽĹTļWŖļķUŗĺĹWĹĽSĿ
ĽĿŗĿŗTĹĽQ
ĻT[%%ŏ
Exkluzívna kolekcia
SOHĢRYHMDWHORYHMNR]PHWLN\
Colostrum
od ESSENS
Je prirodzenou vlastnosťou človeka starať
sa nielen o svoje zdravie, ale i o svoj vzhľad.
Využitie colostra v kozmetickom priemysle
nemá dlhú históriu, ale i za pomerne krátku
dobu si získava stále širší okruh priaznivcov
a propagátorov. Sú to predovšetkým
antibakteriálne a protizápalové účinky
colostra, ktoré z neho urobili stále
žiadanejšiu súčasť krémov, gélov
a sér. Rastové faktory obsiahnuté
v colostre sú ideálnymi
pomocníkmi pri obnove
a regenerácii
pokožky.
Prídavok colostra zvyšuje u kozmetických
prípravkov ich pozitívny vplyv na hydratáciu
pokožky, urýchľuje odstraňovanie
mimických vrások, chráni zvrchnú časť
pokožky pred celodenným pôsobením
nepriaznivých vonkajších vplyvov
a v neposlednom rade napomáha pri
odstraňovaní a liečbe kožných defektov.
V tomto smere je najmä kladne hodnotený
vplyv kozmetiky s obsahom colostra
na liečbu akné.
Účinok kozmetických prípravkov obsahujúcich colostrum možno účinne podporiť súčasným užívaním colostra vo forme potravinového doplnku. Táto možnosť kombinácie iba podčiarkuje celistvosť
účinkov colostra na ľudský organizmus a jeho pozitívny vplyv.
'HQQêNUpP
obmedzujúci prejavy starnutia
Pleťový krém s obsahom prírodnej
látky colostrum a s výťažkami zo
špeciálnych rias. Intenzívny účinok
starostlivo zvolených zložiek krému
podporuje obnovu kožných buniek
a zjemňuje vrásky. Nanášajte každé
ráno na očistenú a osušenú pleť
tváre a krku.
50 ml | 29,90 €
1RþQêNUpP
obmedzujúci prejavy starnutia
Pleťový krém pre nočnú regeneráciu
pokožky s látkami, ktoré predlžujú mladý
vzhľad pleti - prírodnou látkou colostrum
a patentovanou látkou cyklopeptid. Cielene
zvolená kombinácia účinných zložiek zlepšuje
elasticitu a pevnosť kožných buniek.
Colostrum
Nanášajte každý večer na dobre
očistenú a osušenú pleť tváre a krku.
Odporúča sa používať v kombinácii so
sérom.
50 ml | 29,90 €
6pUXP
obmedzujúce prejavy starnutia
Pleťové sérum s prírodnou látkou
colostrum, kyselinou hyalurónovou
a patentovaným prípravkom
Dermotenseur, ktorý má spevňujúci
účinok na pokožku, podporuje tvorbu
nových kolagénových a elastických
vlákien a tonizuje pleť. Pokožka je
po nanesení séra mäkšia a získava
prirodzený vzhľad.
Odporúča sa používať pred nanesením
nočného krému, nanášajte na očistenú
a osušenú pleť tváre a krku.
30 ml | 29,90 €
2þQêJpO
obmedzujúci prejavy starnutia
Očný gél obsahuje prírodnú látku
colostrum, zmes extraktov z kôry jaseňa
a kyselinu hyalurónovú. Gél redukuje
vačky pod očami a osviežuje okolie očí.
Nanášajte na pleť ľahkým vklepaním
od vnútornej k vonkajšej strane očí.
30 ml | 29,90 €
3OHĢRYpWRQLNXP
obmedzujúce prejavy starnutia
Bezalkoholové tonikum na tvár
obsahuje prírodnú látku colostrum
a Physiogenyl. Jeho nanesením dodáte
pleti osvieženie a hydratáciu. Používajte
na čistenie pleti ráno i večer.
150 ml | 13,20 €
-HPQpSOHĢRYp
P\GOR obmedzujúce prejavy starnutia
Jemné mydlo na tvár s prírodnou látkou
colostrum, Aloe vera a morskými riasami.
Kombinácia látok intenzívne čistí pleť,
pritom pokožku nevysušuje a nedráždi.
Šetrné k pokožke, neobsahuje farbivá.
Colostrum
Používajte na čistenie pleti ráno i večer.
Malé množstvo mydla naneste na
navlhčenú pleť a krúživými pohybmi mydlo
napeňte, následne opláchnite vodou.
150 ml | 13,20 €
Yogurt Maker
&
Probiotics
Jogurtovač ESSENS
Minimálne náklady, jednoduchá príprava živého jogurtu,
ľahká údržba výrobníka
Jogurtovač ESSENS sa vyznačuje mimoriadne ľahkou obsluhou bez nutnosti akéhokoľvek nastavovania, ovládania
alebo dohľadu. Ohrev zabezpečuje samoregulačné inteligentné vyhrievacie teleso PTC, ktoré zaručuje najvyššiu možnú
bezpečnosť a súčasne úspornú prevádzku. Jogurtovač je vyrobený podľa noriem
Európskej únie, všetky použité materiály
sú stabilné a nádoba na prípravu jogurtu
je zhotovená z vysoko kvalitnej nerezovej
ocele, určenej pre potravinárske účely.
Základné vlastnosti a parametre:
• úsporný príkon 20W
• samoregulačné PTC vyhrievacie teleso
• kvalitná nerezová nádoba na prípravu
jogurtu so samostatným plastovým
vekom. Celkový objem nádoby 1,5 l
(s rezervou pre ľahké rozmiešanie probiotickej zmesi v 1 l mlieka)
• čistý dizajn bez komplikovaného ovládania s hladkým povrchom pre ľahkú
údržbu
• priehľadné plastové veko umožňuje
sledovať prípravu jogurtu
• kontrolná dióda (signalizuje zapnutý stav)
Rozmery: priemer 214 mm, výška
145 mm (rozmery balenia:
223×223×242 mm)
Hmotnosť: 0,91 kg (hmotnosť balenia: 1,05 kg)
Súčasťou balenia je návod v slovenskom
jazyku.
Jogurtovač | 33,60 €
ESSENS
Colostrum Probiotics
Skutočne ZDRAVÝ JOGURT
Výživový doplnok ESSENS Colostrum
Probiotics obsahuje štyri vybrané probiotické kultúry - kmene mikroorganizmov s priaznivými účinkami, prebiotikum
inulín a colostrum, ktoré je zdrojom účinných látok. Výrobok je určený pre individuálnu prípravu „živých“ domácich jogurtov vysokej kvality.
* PROBIOTIKÁ = živé organizmy, ktoré
vytvárajú rovnováhu črevnej mikroflóry
** PREBIOTIKÁ = zdroj energie pre
„jogurtové“ mikroorganizmy a symbiotické črevné baktérie.
Jogurt vyrobený z pro/prebiotickej zmesi
ESSENS predstavuje takzvanú „funkčnú
potravinu“. Tj. potravinu vyrobenú z prirodzene sa vyskytujúcich zložiek, ktoré
majú vedľa výživovej hodnoty aj priaznivý
účinok na zdravie konzumenta.
Colostrum Probiotics | 21,00 €
Obsah balenia:
6ks sáčkov/ 10g zmesi v jednom sáčku
Obohatené o Colostrum ESSENS
Vďaka spojeniu ESSENS Colostrum Probiotics obohatených o colostrum a jogurtovača
ESSENS získavate jedinečnú možnosť vytvoriť si skutočne zdravý bioaktívny jogurt
najvyššej možnej kvality, ktorý ideálnym
spôsobom a bez prídavných chemických látok prirodzene prispieva k obnove vnútornej
metabolickej rovnováhy a k zvýšeniu obranyschopnosti organizmu.
AKO SI VYROBIŤ JOGURT
Potrebujeme len 1 l (najlepšie plnotučného) čerstvého mlieka, 1 sáčok probiotickej zmesi ESSENS a jogurtovač ESSENS.
Doba prípravy je 8 hodín pri teplote 43 °C.
Výroba jogurtu:
• zmiešajte jeden sáčok ESSENS Colostrum
Probiotics s 1 l čerstvého mlieka zahriateho
na izbovú teplotu
• uzatvorte zásobník vekom a vložte ho do
hlavnej časti jogurtovača. Zapojte napájací
kábel do elektrickej zásuvky
• proces výroby jogurtu v Jogurtovači
ESSENS je automatický (bez nastavenia)
a najlepší výsledok dosiahnete, keď jogurtovač odpojíte zo zásuvky za 8 hodín
• pokiaľ necháte jogurtovú zmes zrieť dlhšie,
bude jogurt hustejší a kyslejší. Neodporúčame nechať zmes zrieť dlhšie ako 12 hodín.
Prečo jogurt od nás? Ide o bioaktívny
jogurt najvyššej možnej kvality vyrábaný bez
konzervantov, sladidiel a ďalších chemických
prísad. Obsahuje stonásobne vyšší počet živých baktérií ako bežne predávané jogurty.
Prínos živých jogurtov z ESSENS Colostrum
Probiotics slúži k doplneniu mliečnych baktérií do tráviaceho traktu, upravuje črevnú
mikroflóru, zlepšuje a upravuje trávenie, zabraňuje množeniu škodlivých látok a chráni
sliznicu žalúdka a čriev. Svojím pôsobením
napomáha zvýšiť odolnosť organizmu voči
prípadným infekciám a napomáha celkovému posilňovaniu imunitného systému.
ESSENS Colostrum Probiotics ďalej napomáha znižovať hladinu cholesterolu v krvi,
prispieva k prirodzenej ochrane proti hnačkám, kvasinkovým infekciám, pomáha telu
regulovať hladinu cukru v krvi, môže podporovať vstrebávanie vápnika a zmierňovať
príznaky laktózovej intolerancie. Colostrum
obsiahnuté v probiotickej zmesi ESSENS
napomáha podporovať obranyschopnosť
organizmu, upravuje trávenie a má protizápalový účinok.
www.essensworld.com
Aloe vera ESSENS
99,5% gél na pitie
Aloe vera prispieva k celkovej fyzickej pohode
ýRMH$ORHYHUD"
Aloe vera je subtropická rastlina bez stonky, ktorá dosahuje
výšku až 100 cm. Aloe pochádza pravdepodobne zo severnej Afriky,
v súčasnosti sa ale pre svoje blahodárne účinky pestuje po celom
svete. Aloe má dužinaté zelené listy, ktorých okraje sú zubaté
a majú tŕne.
Z dužiny listov sa získava priehľadná tekutina, ktorá sa pre svoje
priaznivé účinky na zdravie využíva ako výživový doplnok. Aloe sú
prisudzované upokojujúce účinky na pokožku, preto je hojne
využívaná aj v kozmetike. Klinické štúdie preukázali, že gél
z Aloe vera obsahuje aminokyseliny, vitamíny, minerály, enzýmy,
polysacharidy a mnoho ďalších prospešných látok.
Aloe vera ESSENS sa získava z listov druhu Aloe vera Barbadensis
Miller najvyššej kvality. Rastliny sa pestujú v prirodzenom prostredí
bez znečistenia v oblasti Jaumave v Mexiku. Rastliny sú v BIO
kvalite, pri ich pestovaní neboli použité žiadne hnojivá, insekticídy
alebo herbicídy. Rastliny sú polievané iba dažďovou vodou alebo
pramenitou vodou z okolitých hôr. Kvalita surovín i výrobného
procesu je doložená mnohými certifikátmi.
Aloe vera ESSENS
99,5% gél na pitie s vitamínom C
99,5% gél na pitie s hroznovým koncentrátom
500 ml | 13,45 €
výživový doplnok
gél z Aloe vera 99,5%
Doplnok výživy obsahuje prírodný 99,5%
gél s malými kúskami dužiny Aloe vera
Barbadensis Miller pochádzajúcej z Mexika
spracovanej metódou Totaloe
Neobsahuje aloín.
Výrobca suroviny je certifikovaný
Medzinárodnou vedeckou radou pre Aloe
vera, I.A.S.C.
Doporučené dávkovanie: 15 až 90 ml denne
v niekoľkých dávkach (1 pol. lyžica = cca 15 ml)
Obsah: 500 ml
Zloženie (s vitamínom C): Aloe vera
Barbadensis Miller gél, kyselina askorbová
(vitamín C), xanthan, regulátor kyslosti kyselina
citrónová, konzervačné látky benzoan sodný,
sorban draselný.
Zloženie (s hroznovým koncentrátom): Aloe
vera Barbadensis Miller gél, fruktóza, hroznový
koncentrát, aróma Aloe vera, xanthan, regulátor
kyslosti kyselina citrónová, konzervačné látky
benzoan sodný a sorban draselný.
Skladovanie: Skladujte do +25 °C. Po otvorení
uchovávajte pri teplote do +6 °C. Skladujte
mimo dosahu detí!
Upozornenie: Výrobok nie je určený deťom do
3 rokov. Neprekračujte doporučené denné
dávkovanie. Prípravok neužívajte ako náhradu
pestrej stravy. Pred použitím pretrepte.
V prípade špecifických zdravotných problémov
konzultujte užívanie Aloe vera s lekárom.
Aloe vera:
• prispieva k ochrane proti mikroorganizmom
a celkovej fyzickej pohode
• pôsobí priaznivo proti únave
• podporuje trávenie, prispieva k zdraviu
tráviaceho systému
• pomáha udržiavať normálnu hladinu
krvného cukru
• prispieva k udržaniu zdravej pokožky
Metóda TOTALOE
umožňuje spracovať Aloe vera a zachovať 200 aktívnych
látok a viac než 75 druhov živín
Metóda TOTALOE sa skladá
z nasledujúcich krokov:
Zber listov
Umývanie a
odstránenie nečistôt
z listov
Pasterizácia
Mikronizácia
Mikrobiologická
analýza
Balenie a finálne
odoslanie
Gél z našich rastlín sa získava novou revolučnou metódou Totaloe,
ktorá využíva najnovšie poznatky a technológie. Gél si zachová
v priebehu spracovania všetky priaznivé účinky, ktoré sú potom
prenesené aj do konečných produktov. Proces Totaloe kombinuje
tradičnú metódu ručného spracovania s ďalšími fázami, ktoré
zaisťujú, že získaný gél si zachová vysoký obsah účinných látok
a je zbavený všetkých nežiadúcich zložiek. Vynikajúca kvalita je
daná nielen metódou spracovania, ale aj kvalitou rastlín, ktoré
sú pestované v prirodzenom subtropickom prostredí nádherného
údolia Jaumave.
Odkrojenie vŕšku
a spodku listu,
odstránenie tŕňov
Drvenie filiet z aloe
(prírodné dužiny)
Filetovanie listov
Zber šupiek, ktoré sa
potom pridávajú ako
zelené hnojivo späť na
plantáže
Mikronizácia
je jedným zo spôsobov, akým sa dá u liečiv, prírodných látok, vitamínov a minerálnych látok zvýšiť ich biologická dostupnosť.
Vstupná surovina sa postupne mikronizuje na častice o veľkosti
niekoľkých mikrometrov. Výsledná látka tak získa väčší povrch a
vytvára tak predpoklady pre zlepšenie a zrýchlenie rozpúšťania v
organizme a dosiahnutie vyššej účinnosti prípravku.
Výrobca suroviny Aloe vera má nasledujúce certifikácie:
Aloe vera
vlasová kozmetika
šampón pre všetky typy vlasov
kondicionér pre všetky typy vlasov
šampón na farbené a suché vlasy
kondicionér na farbené a suché vlasy
Šampón
200 ml | 5,6 0 €
Kondicionér
200 ml | 6,30 €
Šampón pre všetky typy vlasov
s obsahom Aloe vera, konopného oleja, extraktom zo siedmich bylín a soli z Mŕtveho mora
Obsahuje extrakt Aloe vera, ktorý podporí zdravý rast vlasov, výrazne zlepší ich kvalitu, dodá im objem a nádherný lesk.
Preniká hlboko do štruktúry vlasu, dokonale hydratuje a regeneruje poškodené a vysušené končeky vlasov. Prírodné
látky obsiahnuté v konopnom oleji dodávajú vlasom pevnosť, účinne ich vyživujú a dokonale chránia pred vysychaním.
Mastné kyseliny konopného oleja podobné mastným kyselinám v ľudskom tele zvlhčujú pokožku hlavy, bránia vysychaniu
vlasov a tvorbe lupín. Šampón obsahuje extrakt zo siedmich druhov bylín: prasličky roľnej, hluchavky bielej, podbeľa lekárskeho, žihľavy dvojdomej, brezy bielej, harmančeka lekárskeho a lopúcha väčšieho pre zlepšenie vzhľadu a kvality vlasov.
Soľ z Mŕtveho mora s vysokým obsahom dôležitých minerálov a stopových prvkov má liečebné a relaxačné účinky.
Kondicionér pre všetky typy vlasov
s obsahom Aloe vera a extraktom zo siedmich bylín
Extrakt Aloe vera zahrnie vaše vlasy blahodárnymi účinkami, podporí ich zdravý rast, výrazne zlepší kvalitu vlasov, dodá
im objem a nádherný lesk. Preniká hlboko do štruktúry vlasu, dokonale hydratuje a regeneruje poškodené a vysušené
končeky vlasov. Obsahuje extrakt z nasledujúcich siedmich bylín:
•
•
•
•
•
praslička roľná posilňuje vlasy, dezinfikuje a vyživuje pokožku, zmierňuje tvorbu lupín
hluchavka biela obmedzuje nadmerné mastenie vlasov a tvorbu lupín
podbeľ lekársky zvyšuje kondíciu vlasov, posilňuje ich a dodáva im viac lesku
žihľava dvojdomá posilňuje vlasy a pomáha v boji proti lupinám
breza biela dodáva vlasom lesk a zdravý vzhľad, extrakt je účinný proti tvorbe lupín, obmedzuje mastnotu, po umytí
vlasy zostávajú lesklé a poddajné
• harmanček lekársky má upokojujúci účinok na pokožku hlavy, obsahuje látku alfa-bisabolol, ktorá je antiseptická,
protizápalová a antimikrobiálna, navyše zvyšuje lesk vlasov
• lopúch väčší sa oddávna používa na posilnenie vlasových cibuliek a na liečenie vlasov, obsahuje látky, ktoré výrazne
zastavujú vypadávanie vlasov a regenerujú vlasové korienky
Silikóny obsiahnuté v kondicionéri prepožičiavajú vlasom vysoký lesk a poskytujú im ochranu pri fénovaní a žehlení.
Silikóny vlas obaľujú a uzatvárajú. Tento obal chráni vlas proti štiepeniu, horúčave, mechanickému poškodeniu a
UV žiareniu. Obal je čiastočne nepriepustný pre vodu, zabraňuje tak strate prirodzenej vlhkosti vlasu a zamedzuje
krepovateniu vlasov vo vlhkom počasí.
Šampón na farbené a suché vlasy
s obsahom Aloe vera, konopného oleja, extraktom zo šiestich druhov ovocia a soli z Mŕtveho mora
Obsahuje extrakt Aloe vera, ktorý podporí zdravý rast vlasov, výrazne zlepší ich kvalitu, dodá im objem a nádherný
lesk. Preniká hlboko do š truktúry vlasu, dokonale hydratuje a regeneruje poškodené a vysušené končeky vlasov.
Vhodná starostlivosť pre farbené a poškodené vlasy. Prírodné látky obsiahnuté v konopnom oleji dodávajú vlasom
pevnosť, účinne ich vyživujú a dokonale chránia pred vysychaním. Mastné kyseliny konopného oleja podobné mastným kyselinám v ľ udskom tele zvlhčujú pokožku hlavy, bránia vysychaniu vlasov a tvorbe lupín. Konopný olej obnovuje vlhkosť pokožky a vlasov, ktorú denne strácame kvôli slnečnému žiareniu, suchému vzduchu a nesprávne
používaným mydlám, šampónom a umývacím prostriedkom. Obsahuje extrakt zo šiestich druhov ovocia: citróna,
jablka, broskyne, manga, marhule a kivi. Soľ z Mŕtveho mora s vysokým obsahom dôležitých minerálov a stopových
prvkov má liečebné a relaxačné účinky.
Kondicionér na farbené a suché vlasy
s obsahom Aloe vera a extraktom zo šiestich druhov ovocia
Extrakt Aloe vera zahrnie vaše vlasy blahodárnymi účinkami, podporí ich zdravý rast, výrazne zlepší kvalitu vlasov,
dodá im objem a nádherný lesk. Preniká hlboko do štruktúry vlasu, dokonale hydratuje a regeneruje poškodené a
vysušené končeky vlasov. Poskytuje starostlivosť farbeným, suchým alebo poškodeným vlasom. Obsahuje extrakt z
nasledujúcich šiestich druhov ovocia:
• citrón je prospešný pre rast vlasov
• jablko dodáva vlasom novú energiu, posilňuje a chráni vlasy v chladnom počasí
• broskyňa obnovuje, zjemňuje a vyživuje vlasovú pokožku
• mango vlasy oživuje, regeneruje a navracia im prirodzenú hydratáciu a silu, zanecháva ich zamatovo hebké a zdravo
vyzerajúce
• marhuľa je známa pre svoje vyživujúce vlastnosti, hlboko hydratuje pokožku, obnovuje mäkkosť a pružnosť
• kivi dodáva vlasom hebkosť, objem, hydratáciu a prirodzený lesk
Obsiahnuté silikóny poskytujú vynikajúcu ochranu farbeným a poškodeným vlasom. Sú určené pre starostlivosť
o silne poškodené vlasy a zvlášť pre ochranu ich končekov. Silikóny vlas obaľujú a uzatvárajú. Tento obal chráni
vlas proti štiepeniu, horúčave, mechanickému poškodeniu a UV žiareniu. Obal je čiastočne nepriepustný pre vodu,
zabraňuje tak strate prirodzenej vlhkosti vlasu a zamedzuje krepovateniu vlasov vo vlhkom počasí.
Aloe vera
YêåLYRYpGRSOQN\
Aloe vera + Boswellia
Aloe vera + Q10
Výživové doplnky Aloe vera Essens + Boswellia a Aloe vera Essens + Q10 obsahujú
extrakt z rastliny Aloe vera Barbadensis Miller, bohatú zmes vitamínov, minerálov,
aminokyselín a enzýmov.
Boswellia: Rastlina Boswellia (slovensky
kadidlovník) je strom, ktorého používanie má
niekoľkotisícročnú tradíciu. Jeho na terpény
bohatá miazga slúžila ako vzácna obeť
Bohom už v starom Egypte. Živica tohto
stromu je tým známym kadidlom, ktoré bolo
ako kráľovský dar vo svojej dobe cenené viac
ako zlato.
Extrakt Boswellia napomáha udržiavať
zdravé kĺby a má na ne „čistiaci“ účinok
(Antiartrotický efekt). Môže tiež prispievať
k prirodzenej tvorbe kolagénu a komplexne
pôsobiť na posilnenie kostí a kĺbov.
Koenzým Q10: Koenzým Q10 je látka
podobná vitamínom. Je prirodzene
obsiahnutý v tele každého jedinca, a to
najmä v mozgu a v bunkách srdcového
svalu. Pôsobenie koenzýmu Q10
chráni bunky v tele pred predčasným
opotrebením a prirodzene tak chráni
bunky aj celý organizmus pred prejavmi
predčasného starnutia.
Napomáha redukcii voľných radikálov
v tele, má pozitívny vplyv na posilnenie
imunity a obranyschopnosti organizmu.
Môže tiež pozitívne ovplyvniť odolnosť
proti únave a napomáha dodať energiu
organizmu pri fyzickej námahe. Koenzým
Q10 sa uplatňuje pri chronickej únave,
slabosti a úbytku síl (najmä vo vyššom
veku).
Zelené korenie: Extrakt zeleného korenia
zvyšuje efekt pôsobenia Aloe vera a
koenzýmu Q10. Stimuluje vstrebávanie
účinných látok a napomáha dosiahnutiu
jej vyššej a tým aj účinnejšej hladiny v krvi.
60 kapsúl | 33,75 €
Doporučené dávkovanie: 2 kapsuly denne (zapiť dostatočným množstvom tekutiny)
Aloe vera
YêåLYRYêGRSOQRN
Aloe vera koncentrát s výťažkami z bylín
Výživový doplnok Aloe vera koncentrát so sladidlom (z rastliny Stevia rebaudiana
bertoni) obsahuje koncentrát Aloe vera Barbadensis Miller (10:1), bioaktívnu látku
cholín a extrakty z bylín: púpava lekárska, pestrec mariánsky a žihľava dvojdomá.
Aloe vera
Aloe vera je rastlina, ktorá napomáha
udržiavať zdravú epiteliálnu vrstvu
pokožky, prispieva k udržaniu a posilneniu
prirodzenej imunity, obranyschopnosti proti
mikroorganizmom. Pôsobí pozitívne proti
únave, podporuje tráviaci systém a celkovo
prispieva k pohode organizmu. Rovnako
napomáha udržiavať normálnu hladinu cukru
v krvi. Priaznivo pôsobí na reprodukčné
ženské orgány, reguluje menštruačný cyklus.
Cholín
Cholín je bioaktívna látka, kedysi radená
medzi vitamíny skupiny B, teraz zaradená
medzi „kvázivitamíny“ alebo medzi
„vitagény“ ktoré na rozdiel od vitamínov
majú pre organizmus význam aj ako
stavebné a energetické zdroje.
Púpava lekárska
Extrakt z koreňa byliny púpavy lekárskej má
priaznivý vplyv na hladinu cholesterolu v krvi,
čím pôsobí priaznivo na kardiovaskulárny
systém. Prispieva k dobrej funkcii
zažívacieho traktu a podporuje trávenie.
Pestrec mariánsky
Extrakt zo semien byliny pestrec mariánsky
má hepatoprotektívne účinky. Podporuje
správnu funkciu pečene. Napomáha
udržiavať zdravé srdce.
Žihľava dvojdomá
Extrakt z listov byliny žihľavy dvojdomej
podporuje obranyschopnosť organizmu.
Prispieva k celkovej telesnej vitalite a
životnej energii. Má priaznivé účinky pre
zdravie srdca a respiračného systému.
Taktiež podporuje žilovú cirkuláciu a pomáha
tak redukovať pocit ťažkých a unavených
nôh. Priaznivo pôsobí na posilnenie vlasov,
nechtov a kostí.
Doporučené dávkovanie: 2x denne 2,5ml (1 čajová lyžička= cca 5ml)
100 ml | 13,45 €
ie
n
e
l
o
h
a
n
a
k
i
t
e
m
z
Ko
a
r
e
v
e
o
l
s A
ahom
nie s obs ť,
le
o
h
a
n
os
ky
kozmeti jemnosť, hladk rbenia
d
a
r
ý
v
e
v
s
Produkto dodáva pokožk ríjemný pocit tnu zložku
p
a
á
e
r
n
ik
e
uje un
Aloe v iu a eliminuje
máha
ež obsah
c
inkov po
hydratá po holení. Takti eneračných úč
eg
pokožky , ktorá okrem r
in
Allanto pokožky.
í
pri hojen
Aloe Vera
je okrem širokospektrálneho efektu pri vnútornom užívaní taktiež veľmi cenné pre svoje vynikajúce
dermatologické účinky. Vďaka svojmu adaptogénnemu charakteru vyhovuje všetkým typom
pokožky. Podporuje procesy bunečnej regenerácie, hojí poranenia, vďaka adstrigentným
vlastnostiam zastavuje krvácanie a zabraňuje tvorbe jaziev. Podporuje liečbu akné a spojených
kožných problémov. Má zvláčňujúce antioxidačné účinky (eliminuje voľné radikály). Aloe vera
obsiahnuté v kozmetike na holenie ESSENS pochádza z organických plantáží v Mexiku.
Allantoin
podporuje obnovu tkanív a pre svoje cenné vlastnosti je veľmi využívaný
v kozmetike aj v lekárstve. Je často obsiahnutý v krémoch proti akné, čistiacich
a upokojujúcich tonikách, regeneračných pleťových krémoch, sprchových géloch
či šampónoch, uplatňuje sa pri liečbe rán, zápalov pokožky, zlomenín a dokonca
sa užíva aj vnútorne pri liečbe poškodených slizníc
hltana a žalúdka.
PENA NA HOLENIE
s Aloe vera a Allantoinom
Ochranná a hydratačná pena na holenie pre pohodlné, hladké a rýchle oholenie. Vďaka
obsahu výťažkov z pšeničných klíčkov, pivných (vínnych) kvasiniek, kyseliny hyalurónovej
a panthenolu napomáha regenerovať a hydratovať ochrannú lipidovú vrstvu poškodenej
pokožky, pôsobí proti svrbeniu a upokojuje podráždenú kožu. Pena na holenie bola
navrhnutá tak, aby ju vďaka svojmu zloženiu a jemnej sviežej vôni používali muži aj ženy.
Obsah: 200 ml
Pena na holenie: 5,85 €
BALZAM PO HOLENÍ
s Aloe vera, Allantoinom a bambuckým maslom
Upokojujúci a hydratačný balzam po holení s príjemnou korenistodrevitou vôňou dokonale zvláčňuje a chráni oholenú pokožku. Obsahuje
bambucké maslo, ktoré tvorí predovšetkým komplex prospešných
nenasýtených mastných kyselín. Tie sa veľmi ľahko vstrebávajú
do pokožky a vynikajú schopnosťou viazať vodu (udržujú pokožku
hydratovanú). Bambucké maslo chráni pred škodlivými vplyvmi
ovzdušia, zvyšuje elasticitu pokožky a spomaľuje proces starnutia. Má
protizápalové a hojivé účinky, obsahuje vitamíny A,D,E,F a podporuje
prirodzenú obranyschopnosť pokožky. Balzam po holení je teda ideálny i
pre osoby s citlivou pokožkou.
Obsah: 100 ml
Balzam po holení: 5,85 €
www.essensworld.com
Download

kliknutím sem - Vitajte | Essens