TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU
Multi Sistem Kanallı tip Inverter Split Klima
İÇ ÜNİTE MODEL BİLGİLERİ
MTBI-09HWFN1-QRC8
MTBU-12HWFN1-QRC8
MTBI-18HWDN1-QRC8
DIŞ ÜNİTE MODEL BİLGİLERİ
M3OD-27HFN1-Q
Bu El Kitabını Lütfen Okuyunuz
Bu el kitabını kullanıcıların kolaylıkla bulabileceği bir yerde saklayın. İçinde klimanızın
düzgün biçimde kullanımı ve bakımlarının yapılması hakkında faydalı bilgiler
bulunmaktadır. Yapacağınız basit bir koruyucu bakımla, klimanızın kullanım ömrü
boyunca önemli derecede zaman ve para tasarrufu sağlayabilirsiniz. Sorun giderme
ipuçları tablosunda, sıkça karşılaşılan problemlere yönelik birçok cevap bulacaksınız.
Herhangi bir sorun durumunda, öncelikle Arıza Giderme İpuçları tablosuna bakarak,
servis çağırma ihtiyacını ortadan kaldırabilirsiniz.
2
İÇİNDEKİLER
1) İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI GÜVENLİK TEDBİRLERİ VE KULLANICI HATALARINA KARŞI UYARILAR
Dikkat .............................................................................................................................................................5
Uyarı ...............................................................................................................................................................6
2) TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR ..........................................................7
3) PARÇALARIN İSİMLERİ
İç ünite ...........................................................................................................................................................8
Dış ünite .........................................................................................................................................................8
Led Gösterge Paneli ........................................................................................................................................8
4) ÇALIŞMA AÇIKLAMALARI VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Çalışma sıcaklığı ..............................................................................................................................................9
Klimanın çalıştırılması ....................................................................................................................................10
5) BAKIM, ONARIM VE TEMİZLİKTE UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Bakım ve Muhafaza ........................................................................................................................................12
Hava filtresinin temizlenmesi .........................................................................................................................12
Çalıştırılmadan önce kontroller ......................................................................................................................13
Uzun süre çalıştırılmayacaksa yapılacak hazırlıklar.........................................................................................13
6) KLİMALARDA ENERJİ TASARRUFU YAPMAK İÇİN BİLİNMESİ GEREKEN BİLGİLER ...................................13
7) SORUN GİDERME İPUÇLARI
Klimanın normal işlevleri ................................................................................................................................15
Sorun giderme rehberi ...................................................................................................................................17
8) TEKNİK DEĞERLER
Teknik Değerler Tablosu .................................................................................................................................18
9) TÜKETİCİLER İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR
Yetkili Servis Listesi .........................................................................................................................................19
3
1) İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI GÜVENLİK TEDBİRLERİ VE KULLANICI HATALARINA KARŞI
UYARILAR
Kullanım süresince aşağıdaki bilgiler dikkate alınmalıdır:
• Tüm klimalar özellikleri gereği risk içerebileceğinden 8 yaşından küçük çocuklar ile
fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri kısıtlı kişiler tarafından kullanılamaz. Çocuklar cihazla
oyun oynamamalıdır. Temizlik ve bakım işlemleri çocuklar tarafından KESİNLİKLE
yapılmamalıdır.
Çöpe Atma Koşulları:
A)
B)
C)
D)
E)
Bu ürünü ayrıştırılmamış şehir atıkları ile birlikte atmayın. Bu tür atıkların özel arıtma için
ayrı olarak toplanması gereklidir. Bu cihazın evsel atıklarla birlikte atılması yasaktır. Cihazın
atılması için birkaç seçenek mevcuttur:
Belediyeler, elektrikli ve elektronik atıkların kullanıcı tarafından ücretsiz olarak elden
çıkartılabildiği toplama sistemleri kurmuştur.
Yeni bir ürün satın alırken, bayi eski ürünü ücretsiz olarak geri alacaktır.
Üretici atık elektrikli ve elektronik aygıtları kullanıcıdan ücretsiz olarak geri alacaktır.
Eski ürünler değerli kaynaklar içerdiğinden, hurdacılara satılabilir.
Elektrikli ve elektronik atıkların orman ya da araziye atılması, tehlikeli maddeler yeraltı
suyuna sızdığında ve besin zincirine karıştığında, sağlık için tehlike oluşturacaktır.
Cihaz içerisindeki soğutkan akışkanın direkt olarak atmosfere salınmaması gerekmektedir.
Yetkili bir servis tarafından özel soğutkan toplama cihazları ile soğutkanı geri toplayıp,
devletin öngördüğü atık toplama yerlerine ulaştırılması gerekmektedir.
4
GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Kullanıcının ve diğer kişilerin yaralanmasını ve malınızın zarar görmemesi için, aşağıdaki açıklamalara
uyulmalıdır. Talimatların göz ardı edilmesi nedeniyle hatalı çalıştırma kişisel yaralanma ya da maddi hasara yol
açabilir.
Ciddiyet derecesi aşağıdaki sembollerle sınıflandırılır:
Bu sembol ölüm veya ciddi yaralanma olasılığını gösterir.
DİKKAT
UYARI
Bu sembol yaralanma veya maddi hasar olasılığını gösterir.
Bu kılavuzda kullanılan sembollerin anlamı aşağıda gösterilmiştir.
Bunu asla yapmayın.
Bunu her zaman yapın.
DİKKAT:
Aygıt gücünü doğru şekilde
bağlayın.
• Aksi halde, aşırı ısı üretiminden
dolayı elektrik çarpması ya da
yangına neden olabilir.
Enerji kablosu boyunu
değiştirmeyin veya prizi diğer
cihazlarla paylaşmayın.
• Aşırı ısı üretiminden dolayı
elektrik çarpması ya da yangına
neden olabilir.
Daima etkin topraklama
sağlayın.
Gücü açarak veya keserek
üniteyi çalıştırmayın ya da
durdurmayın.
• Aşırı ısı üretiminden dolayı
elektrik çarpması ya da yangına
neden olabilir.
^
Enerji kablosuna zarar
vermeyin veya belirtilen haricinde
bir enerji kablosu kullanmayın.
• Elektrik çarpması veya yangına
neden olabilir.
Islak ellerle veya nemli
ortamlarda çalıştırmayın.
Hava akımını doğrudan odada
bulunan kişilerin üzerine
yönlendirmeyin.
• Elektrik çarpmasına neden olabilir. • Bu sağlığınıza zarar verebilir.
Elektriksel parçaların
içerisine su girmesine izin
vermeyin.
• Topraklama olmaması elektrik
• Cihazın arızalanmasına veya
çarpmasına neden olabilir.
elektrik çarpmasına neden
olabilir.
Klimadan tahliye edilen suyu
Cihazdan garip sesler, koku
veya duman gelmesi halinde gücü içmeyin.
kesin.
• Yangın ve elektrik çarpmasına
• Kirletici maddeler
neden olabilir.
içerdiğinden hastalanmanıza
neden olabilir.
Elektrik kablosunun ısıtma
Uygun değerde kesici veya
cihazlarının yakınından geçmesine
sigorta kullanın.
izin vermeyin.
• Yangın veya elektrik çarpma
• Yangın ve elektrik çarpmasına
tehlikesi vardır.
neden olabilir.
Başka bir cihazda bir gaz kaçağı varsa klimayı
çalıştırmadan önce odayı havalandırın.
• Patlama, yangın ve yanıklara neden olabilir.
Daima bir devre kesici ve
sisteme tahsisli bir enerji devresi
monte edin.
• Bir devre kesici veya sisteme
tahsisli enerji devresi olmaması.
yangın ve elektrik çarpmasına
neden
olabilir.
Çalışma
sırasında üniteyi
açmayın.
• Elektrik çarpmasına neden olabilir.
Enerji kablosunu benzin, benzen
ve tiner gibi kolay tutuşabilen gaz
veya yanıcı maddelerin yakınında
•kullanmayın.
Bir patlama veya yangına neden
olabilir.
Üniteyi parçalarına ayırmayın veya değiştirmeyin.
• Arıza ve elektrik çarpmasına neden olabilir.
5
GÜVENLİK TEDBİRLERİ
UYARI
Hava filtresi söküleceğinde, ünitenin
metal kısımlarına temas etmeyin.
Klimayı suyla
temizlemeyin.
• Bu bir yaralanmaya neden
olabilir.
• Su ünite içerisine girip, yalıtımı
bozabilir. Elektrik çarpmasına neden
olabilir.
Doğrudan hava akışına maruz kalan
yerlere evcil hayvan veya ev bitkisi
koymayın.
• Bu evcil hayvan veya
bitkinin zarar görmesine yol
açabilir.
Ünite temizleneceğinde, üniteyi
devreden çıkartın ve devre kesiciyi
kapatın.
• Yangın ve elektrik çarpmasına ya da
bir yaralanmaya neden
olabileceğinden, üniteyi enerjiliyken
temizlemeyin.
Cihaz soba vb. ile birlikte
kullanıldığında odayı iyice
havalandırın.
• Oksijen eksikliği
meydana gelebilir.
Özel amaçlara yönelik
olarak kullanmayın.
• Klimayı, hassas aygıtları,
yiyecek, evcil hayvan, bitki
ve sanat eserlerini
korumak için kullanmayın.
Kalite bozulması vb.ne
neden olabilir.
Üniteyi
uzun süre
kullanmadığınızda ana
enerji anahtarını kapatın.
Fırtına veya güçlü rüzgarlarda
çalışmayı durdurun ve pencereleri
kapatın.
• Pencereler açıkken ünitenin
çalıştırılması iç ünitenin ıslanmasına ve
ev eşyalarınızın su almasına neden
olabilir.
Parafin veya tiner gibi güçlü
deterjanlar kullanmayın.
Temizlik için yumuşak bir
kumaş kullanın.
• Ürün renginde değişme veya yüzey
çizilmesi nedeniyle görünüm
bozulacaktır.
Hava girişleri etrafına veya
hava çıkışı içerisine engeller
koymayın.
• Bu cihazın
arızalanmasına veya
kazaya neden olabilir.
Enerji kablosunun üzerine ağır
cisimler koymayın ve kablonun
sıkışmamasına özen gösterin.
Ambalajdan çıkartırken veya
monte ederken dikkatli olunuz.
Cihazın keskin kenarları
yaralanmaya neden olabilir.
• Cihazla oynamamaları için çocuklar
gözetim altında tutulmalıdır.
• Ünite içerisine su girerse,
üniteyi kapatın ve gücü kesin
ve yetkili bir servis teknisyeni
ile irtibata geçin.
• Yangın veya elektrik
çarpma tehlikesi vardır.
Bu ürün korunmalarından sorumlu
kişilerin gözetimi veya talimatı altında
olmadıkları sürece kısıtlı fiziksel, algısal
veya zihinsel kapasiteye ya da yetersiz
tecrübe ve bilgiye sahip insanların
(çocuklar dahil) kullanımı için
düşünülmemiştir.
Besleme kablosu hasar
gördüğü takdirde, bir tehlike
yaratmamak için kabloyu
imalatçı, onun servis acentesi
veya bunun gibi kalifiye kişiler
değiştirmelidir.
• Klimanızı banyo veya çamaşır odası gibi
ıslak bir odada çalıştırmayın.
• Bu cihaz sadece gözetim altında
bulunmaları veya cihazın güvenli bir
şekilde kullanımı ile ilgili talimatlar
verilmesi ve ilişkili tehlikelerin
bilincinde olmaları durumunda 8
yaşından küçük çocuklar ile fiziksel,
algısal veya zihinsel becerileri kısıtlı
kişiler tarafından kullanılabilir.
Çocukları cihazla oyun oynamamalıdır.
Gözetim altında olmadıkları sürece,
temizlik ve bakım işlemleri çocuklar
tarafından yapılmamalıdır.
Dış ünite montaj braketinin uzun süre
yüke maruz kalmadan dolayı hasar
görmediğine emin olun.
• Montaj braketinin hasar görmesi
durumunda, ünitenin düşme tehlikesi
mevcuttur.
6
• Bu cihazın
arızalanmasına veya
yangına neden
olabilir.
Filtreleri daima güvenli
bir şekilde takın. Filtreyi iki
haftada bir temizleyin.
Filtresiz çalıştırma arızaya
neden olabilir.
2) TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR.
* Klimaların ambalajları üzerinde bulunan taşıma ve nakliye uyarı işaret ve yazılarına mutlaka
uyulması gerekmektedir.
* Klimalar taşınırken mutlaka taşımaya uygun noktalarında hazırlanmış olan taşıma yuvalarından
tutularak taşınmalıdır.
* Dış üniteler mutlaka dik pozisyonda yatırılmadan istiflenmeli ve taşınmalıdır.
Her ürünün üst üste kaç adet kendinden taşıyabileceği ürün üzerinde işaretlemeler ile belli edilmiş
olup belirtilen sayıların dışında adet ile istifleme ile saklamak ve hareket sağlamak ürünlere ciddi
mekanik zararlar verecektir.
* Ürünlerin elektronik aksamlarının zarar görmesi ihtimaline karşı özellikle içi ünitelerin ıslanmaması
ve su ile temasından kaçınılması gerekmektedir.
* Ambalajların üzerine basmak ve üzerinde yürümek ürünlerde ambalajlarda gözle görünmese bile
ürünlerin üzerlerinde ciddi mekanik hasara neden olabilir.
* Taşıma esnasında ürünleri sürüklemek ürünlere taban ve bağlantı noktalarında zarar verebileceği
için uygun kaldırma şekilleri ve noktalarından faydalanarak taşıma gerçekleştirilmesi gereklidir.
* Taşıma ve nakliye esansında insan sağlığına zarar verebilecek ve hayati tehklikeye sebep
olabilecek herhangi usulsuz taşıma metodlarında bulunmamak gerekmektedir.
* Demonte edilip yeniden monte edilecek bir split klimadan istenilen verimin alınabilmesi için klimanın
demontajının doğru ve kurallara uygun şekilde yapılması gerekir. Ve detayları aşağıda belirtilmiştir.
Ayrıca lütfen montaj kılavuzundan bu husus ile ilgili bilgi alabilirsiniz.
Split klimaların bulundukları yerden sökülerek yeni kurulacak ortamlara taşınmaları demontaj olarak
adlandırılmaktadır. Demontaj işlemi, split klimanın kurulu olduğu ortamdan belirli kurallara uyularak
sökülmesi işlemiyle başlar. Demontaj yapılacak bir klima uzun yıllar kullanılmış olabilir. Uzun yıllar,
basınç altında sürekli genleşip büzülmüş malzemeler, eğer uygun şekilde sökülmezlerse büyük
tahribatlara uğrayabilirler. Kurallara uygun şekilde sökülmeyen bir klima kullanılmaz hale gelebilir.
Demonte işlemi, soğutucu akışkanın dış üniteye toplanmasıyla başlar. Elektrik tesisatı, drenaj tesisatı
ve bakır boru tesisatı, iç ve dış üniteden ayrılır. Sonra iç ve dış üniteye zarar verilmeden iç ünite askı
sacından, dış ünite askı ayaklarından ayrılarak emniyetli bir noktaya alınır. Taşıma işleminde zarar
görmemesi için özellikle iç ünitenin taşınmaya uygun hale getirilmesi gerekir.
7
ÇALIŞTIRMA AÇIKLAMALARI
3) Parçaların İsimleri
Kanal tipi
İç ünite
İç ünite
1.
2.
3.
4.
Hava çıkışı
Hava girişi
Hava filtresi
Uzaktan kumanda
Bire-Beş
Dış ünite
5.
6.
7.
8.
Bire-Dört
Drenaj hortumu, soğutucu bağlantı borusu
Bağlantı kablosu
Durdurma valfı
Fan kapağı
GÖSTERGE PANELİ:
ÇALIŞMA lambası
Bu gösterge ünite çalıştığı zaman yanar.
Bire-Üç
ZAMANLAYICI gösterge lambası
Zamanlayıcı çalışması sırasında yanar.
Bire-İki
ÖN-TANIM/FAN gösterge lambası
Isıtma çalışmasında klima otomatik olarak buz
çözmeye başladığı zaman veya sadece fan
modu seçildiği zaman yanar.
ALARM gösterge lambası
Bir arıza olduğu zaman yanıp söner.
DURUM butonu
Bu buton uzaktan kumandayı bulamadığınız
zaman veya uzaktan kumandanın pilleri yoksa
üniteyi çalıştırmak için kullanılmaktadır.
Manüel kontrol tuşuna tek basışta zorlanmış
AUTO işlemine yönlendirilecektir. Butona beş
saniye içinde iki defa basılırsa ünite cebri
SOĞUTMA modunda çalışacaktır. Cebri
SOĞUTMA çalışması sadece test amaçlı
kullanılır, lütfen gerekli olmadığı sürece bu
seçimi yapmayın.
Gösterge paneli
Kızılötesi sinyal alıcı
Çalışma lambası
Durum butonu
Zamanlayıcı göstergesi
Alarm göstergesi
ÖN-TANIM göstergesi (soğutmalı ve ısıtmalı
tip) veya sadece fan göstergesi (sadece
soğutmalı tip)
8
4) ÇALIŞMA AÇIKLAMALARI VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
NOT: Bu kılavuz, Uzaktan Kumanda İşlemlerini içermez, ayrıntılar için ünite ile birlikte verilen
<<Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu>>'na bakınız.
Çalışma sıcaklığı
Mod
Sıcaklık
Oda sıcaklığı
Dış ortam sıcaklığı
Soğutma işlemi
Isıtma işlemi
17oC~32°C(62oF~90°F)
0°C~30oC(32oF~86°F)
0°C~50°C
(32°F~122°F)
(-15°C 50°C/ 5°F-122°F:
Düşük sıcaklıklı soğutma
sistemli modeller için)
-15°C~24°C
(5°F~76°F)
Nem alma işlemi
17oC~32°C(62oF~90°F)
0°C~50°C
(32°F~122°F)
NOT:
1. Optimum performans bu çalışma sıcaklık değerleri arasında sağlanacaktır. Eğer klima
yukarıdaki koşulların dışında kullanılırsa, bazı güvenlik ve koruma özellikleri çalışabilir ve klimanın
anormal biçimde çalışmasına neden olabilir.
2. Eğer klima bağıl nem oranı %80 değerinin altında bir odada çalışıyorsa, klimanın yüzeyinde
su yoğunlaşması olabilir. Dikey hava akış panjurunu maksimum açıya (zemine dik olarak) göre
ayarlayın ve HIGH (YÜKSEK) fan modunu seçin.
Öneri: Elektrikli Isıtıcı kullanılan ünite için dış ortam sıcaklığı 0°C (32°F) altına düştüğünde düzgün
çalışmasını garanti etmek için makineyi prizde bırakmanızı şiddetle tavsiye ederiz.
9
ÇALIŞTIRMA AÇIKLAMALARI
Klimanın çalıştırılması
UYKU çalışması
Ayarlı sıcaklık
1 saat
1 saat
7 saat kapalı zamanlayıcı
Soğutma
UYKU çalışması
Ayarlı sıcaklık
1 saat
1 saat
Isıtma
7 saat kapalı zamanlayıcı
Otomatik işletim
• Klimayı OTOMATİK moda ayarladığınızda seçtiğiniz
sıcaklığa ve oda sıcaklığına bağlı olarak otomatik
olarak soğutma, ısıtma (sadece Soğutma ve Isıtma
modellerinde) veya sadece fan işlemi seçilir.
• Klima oda sıcaklığını otomatik olarak
tarafınızdan ayarlanan sıcaklık noktası etrafında
tutacaktır.
• OTOMATİK modu konfor sağlamazsa istenilen
koşulları manüel olarak seçebilirsiniz.
UYKU çalışması
• Soğutma, ısıtma (sadece soğutma tipli) veya
OTOMATİK işlemi sırasında uzaktan kumanda
üstündeki UYKU tuşuna basıldığında klima
otomatik olarak saatte 1oC artacaktır (soğutma)
veya azalacaktır (ısıtma).
• Ayar sıcaklığı 2 saat sonra kararlı hale gelecektir.
Klima 7 saat içinde zamanlayıcı ile kapanacaktır.
• Fan hızı otomatik olarak kontrol edilir.
• Bu özellik en uygun sıcaklığı sağlayıp sizin için daha
çok enerji tasarrufu yapar.
NEM ALMA çalışması
• Nem alma işleminde fan devri otomatik olarak
kontrol edilir.
• Nem alma işlemi sırasında oda sıcaklığı 10°C altında
olursa kompresör çalışmayı durdurur ve sıcaklık 12°C
üstüne çıkınca yeniden başlar.
10
ÇALIŞTIRMA AÇIKLAMALARI
Çalışma modu seçimi
İki veya daha fazla iç ünitenin aynı anda çalıştırılması durumunda, bu ünitelerin çalışma modlarının
birbirlerini etkilemediğinden emin olun. Isıtma modunda çalışan ünitelerin talepleri diğer tüm modlara
göre öncelikli olarak değerlendirilir. Eğer çalışmaya ilk başlayan ünite ısıtma modunda çalışıyorsa, diğer
üniteler sadece ısıtma modunda çalışabilir. Örneğin: Eğer çalışmaya ilk başlayan ünite soğutma (veya
fan) modunda çalışıyorsa, diğer üniteler sadece ısıtma haricinde diğer herhangi bir modda çalışabilir.
Eğer ünitelerden birinde ısıtma modu seçilirse, çalışmakta olan diğer üniteler duracak ve ekranlarında
“P5” (sadece gösterge pencereli üniteler için) görüntülenecek ya da Otomatik ve Çalışma gösterge
lambaları hızla yanıp sönecek, Buz Çözme gösterge lambası sönecek, Zamanlayıcı gösterge lambası yanık
kalacak (gösterge penceresi olmayan üniteler için) ya da Buz Çözme ve Alarm gösterge lambaları (eğer
varsa) yanacak, Çalışma göstergesi hızla yanıp sönecek ve Zamanlayıcı göstergesi sönecektir (Yer ve
Ayaklı tip üniteler için).
En uygun çalışma
En uygun performansı elde etmek için lütfen aşağıdakilere dikkat edin:
• Hava akış yönünü insanlara gelmeyecek şekilde ayarlayın.
• Sıcaklığı en yüksek konfor seviyesini elde etmek için ayarlayın. Üniteyi aşırı sıcaklık seviyelerine
ayarlamayın.
• Performansın azalmaması için SOĞUTMA veya ISITMA modlarda kapı ve pencereleri kapatın.
• Klimayı başlatmak istediğiniz bir zamanı seçmek için uzaktan kumanda üstündeki AÇMA ZAMANLAYICISI
tuşunu kullanın.
• Klimanın verimliliği azalabileceği ve klima çalışmayı durdurabileceği için hava girişinin ve hava çıkışının
yakınına herhangi bir cisim koymayın.
• Hava filtresini periyodik olarak temizleyin. Aksi durumda soğutma veya ısıtma performansı azalabilir.
• Üniteyi kapalı konumda yatay havalandırma panjuru ile çalıştırmayın.
Öneri: Elektrikli Isıtıcı kullanılan ünite için dış ortam sıcaklığı 0°C altına düştüğünde düzgün
çalışmasını garanti etmek için makineyi prizde bırakmanızı şiddetle tavsiye ederiz.
11
5) BAKIM, ONARIM VE TEMİZLİKTE UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Bakım, Muhafaza ve Filtre Temizliği
KANALLI TİP
1. Arkadan hava emişli ünitelerde, lütfen filtrenin
üzerinde bulunan vidaları (2 adet) sökün ve filtreyi
üniteden çıkarın. Bakınız Şekil G1.
2. Alttan hava emişli ünitelerde, sabitleyicinin sabit
flanş noktalarından çıkması için lütfen filtreyi biraz
yukarı kaldırın ve filtreyi Şekil G2’de gösterilen ok
yönünde çekerek dışarı çıkarın.
3. Hava filtresini temizleyin Hava filtresinin
temizlenmesi için elektrik süpürgesi ya da saf su
kullanılabilir. Eğer biriken çok fazla ise,
temizlemek için lütfen yumuşak bir fırça ve
yumuşak bir deterjan kullanın ve serin bir yerde
kurutun.
Şekil G1
4. Elektrik süpürgesi kullanırken hava giriş tarafı
yukarı bakmalıdır. (bakınız Şekil G3)
Su kullanılırken hava giriş tarafı aşağı bakmalıdır.
(bakınız Şekil G4).
Şekil G2
Şekil G3
Şekil G4
12
Bakım
Uzun süre çalıştırmayacaksa yapılacak hazırlıklar
1. İç üniteyi ve hava filtresini temizleyin.
2. Sadece FAN modunu seçin, iç ünite fanının bir süre çalıştırarak ünitenin içini kurutmasını bekleyin.
3. Güç kaynağını kesin ve uzaktan kumandanın pillerini çıkarın.
4. Dış ünitenin bileşenlerini periyodik olarak kontrol edin. Ünitenin servise ihtiyacı varsa, bölgenizdeki
bayiye ya da müşteri hizmetlerine başvurun.
Not: Klimaya temizlemeye başlamadan önce, elektrik fişini prizden çıkarın.
Klima yeniden kullanılacağı zaman:
• İç üniteden toz üflenmemesi için, hava giriş ızgarasının arkasında toplanan tozları temizlemek için
kuru bir bez kullanın.
• Kablolarda kopuk olmadığını veya sökülmediğini kontrol edin.
• Hava filtresinin takılı olduğunu kontrol edin.
• Klima uzun bir süre kullanılmadıktan sonra hava çıkış veya girişinin tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin.
6) KLİMALARDA ENERJİ TASARRUFU YAPMAK İÇİN BİLİNMESİ GEREKEN KONULAR
1.Klimada Model Seçimi
Klima alırken diğer elektrikli eşyaları seçtiğimiz gibi hangi enerji sınıfında olduğuna dikkat etmemiz
gerekir.
2. Eski Klimalar
Eğer kullandığınız klimanın ömrü 10 yılı geçmişse gerek enerji sınıfı yeterince yüksek olmadığı için
gerekse kullanımdan ötürü enerji tüketimi fazladır. Aradaki enerji tüketimi farkı yüzde 40'lara ulaşabilir.
3. Klimada BTU Seçimi
Bir klima alırken ısıtmak veya soğutmak istediğiniz mekanın boyutuna uygun bir model seçmek
gereklidir. Yetersiz veya gereğinden güçlü klimalar enerji tüketiminizi arttırır.
- Mekana göre küçük BTU'lu klima alınırsa klima odayı bir türlü istenilen sıcaklığa ulaştıramayacağı için
sürekli çalışacak ve elektrik tüketimi artacaktır.
- Mekana göre büyük BTU'lu klima alınırsa mekan birden soğuyacak, kompresör sık sık kapanıp açılacağı
için fazla elektrik kullanılacaktır.
4. Kaç BTU'luk Klima Almalıyım
Klima alırken BTU denilen ısıtma ve soğutma kapasitesinin kullanacağınız odanın şartlarına uygun olması
gerekir. BTU hesaplamanın en uygun yolu bunu yetkili servise bırakmaktır. Odanın metrekaresi BTU
seçimi için önemli olsa da tavan yüksekliği her evde aynı olmayacağı için metreküp cinsinden hesaplama
yapmak da gerekebilir. Ayrıca odadaki tv, aydınlatma, bilgisayar, kişi sayısı vb. ısı değişimine neden
olacak faktörler de BTU hesaplarken dikkat edilecek noktalardandır.
5. Klima ve Güneş Işınları
Klimayla soğutma yapılan mekanlarda güneş ışınlarının pencereden içeri girmesi soğutmaya negatif etki
yapar. Bu nedenle mümkünse güneşlikler açılmayarak güneş ışınlarının eve girmesi engellenebilir.
Odanın karanlık olmaması için güneşe bakmayan pencere perdelerini açılarak oda içi aydınlatma
sağlanabilir.
6. Isı Yalıtımının Klima Kullanımına Etkisi
Evinizin ısı yalıtımlı olması, klimayla ısıtma ve soğutma yaparken iç ısı daha uzun süre korunacağı için
enerji tasarrufu açısından olumlu katkı sağlar.
Duvar yalıtımları inşaat aşamasında ancak ayarlanabilir. Yine de kapı ve pencerelerden yaşanacak ısı
kayıplarını önlemek için çeşitli teknikler kullanılabilir.
13
7. Klimada Uygun Sıcaklık
Evinizin ne kadar ısınacağı ya da ne kadar soğuyacağına iyi karar vermelisiniz. Dışarısı 27 dereceyken oda
sıcaklığını 18 dereceye düşürmek çok soğuk bir ortam oluşturur. Olması gerekenden daha soğuk
ortamlar hem sağlık hem de enerji tüketimi açısından önerilmez. 22-23 selsiyus dereceler soğuk
hissetmeniz için yeterli olabilir.
Isıtmada da aynı ölçütlere dikkat etmek gerekir.
Klimanızda her 1 derecelik sıcaklık farkı elektrik tüketiminde %4'e yakın değişiklik yapar.
8. Klima Dış Ünitesi
Klimanın iç ünitesi kadar dışarıda bulunan bölümü de önemlidir. Dış ünite doğrudan güneş ışığı alıyorsa,
ünitenin hava akımını engellemeyecek şekilde gölgede kalmasını sağlayacak şekilde etrafı kapatılabilir.
Bu enerji tüketimini azaltır.
9. Klimalarda Nem Alma Özelliği
Sıcaklık kadar ortamdaki nem de bizi rahatsız eder. Nemli bir iklimde yaşıyorsanız ortamı soğutmaktan
çok nemi azaltmayı tercih edebilirsiniz. Bu sayede saha az enerji harcayarak konforunuzu arttırabilirsiniz.
Klimaların nem alma özelliği bulunur.
10. Klimanın Çalışma zamanı
Akşam olduğunda dışarısı soğur. Bu durumda klima çalıştırmak yerine pencereleri açarak hava akımı
sağlamak daha ekonomik bir çözüm olacaktır.
11. Klimalarda Filtre Temizliği
Filtrelerin periyodik bakımının yapılması gerekir. Filtreleri temizlenmemiş bir klima hem iyi nem almaz
hem de soğutma işleminde daha çok elektrik harcar. Filtreler üretici firmanın belirttiği zaman
dilimlerinde yenisiyle değiştirilmelidir.
12. Akıllı Klimalar
Klima alırken programlanabilir olanlarından tercih etmeniz faydalı olacaktır. İhtiyaca göre ayarlanan
programlar ekonomik mod, uyku modu gibi özellikler içerir.
13. Klima ve Lambalar
Evinizde akkor flamanlı ampuller kullanıyorsanız bu lambaların yaydığı ısı nedeniyle soğutma işleminde
klimanız daha fazla elektrik harcayacaktır. Kompakt floresanlar(tasarruflu ampul) çok fazla ısınmadığı için
hem aydınlatmada hem de klima kullanımında elektrik tasarrufu yapmanızı sağlar.
Evde ısı yayan televizyonu gereksiz yere açık bırakmamak faydalı olacaktır.
14
7) SORUN GİDERME İPUÇLARI
Normal çalışma sırasında aşağıdaki durumlar meydana gelebilir.
1. Klimanın korunması.
Kompresör koruması
• Kompresör durduktan sonra 3 dakika içinde yeniden başlayamaz.
Soğuk hava önleme (yalnızca soğutma ve ısıtma modelleri için)
• Bu ünite iç ısı eşanjörü aşağıdaki üç durumdan birindeyken ve ayar sıcaklığına
ulaşılmadığında ISITMA modunda soğuk hava üflemeyecek şekilde tasarlanmıştır.
A) Isıtma henüz başladığında.
B) Buz çözme esnasında.
C) Alçak sıcaklık ısıtması esnasında.
• İç veya dış fan buz çözme sırasında çalışmayı durdurur (Sadece soğutma ve ısıtma modellerinde).
Buz çözme (Sadece ısıtma ve soğutmalı modeller)
• Dış hava sıcaklığı çok düşükse ve nemlilik yüksekse ısıtma döngüsü içinde dış ünitede buzlanma
meydana gelebilir ve bu da klimanın ısıtma verimliliğini düşürür.
• Bu durum oluştuğunda klima ısıtmayı durdurur ve otomatik olarak çözme işlemine başlar.
• Buz çözme süresi, dış ortam sıcaklığı ve dış ünite üzerinde biriken buzlanma miktarına
bağlı olarak 4 ila 10 dakika arasında değişebilir.
2. İç üniteden beyaz duman geliyor.
• Yüksek nispi neme sahip bir iç ortamda, SOĞUTMA modunda hava girişi ile hava çıkışı arasında
aşırı sıcaklık farkı olmasından dolayı beyaz buğu oluşabilir.
• Klima buz çözme işleminin ardından ISITMA modunda yeniden başlatıldığında buz çözme
işleminin sonucunda oluşan nem yüzünden beyaz duman çıkabilir.
3. Klimadan gelen kısık ses
• Kompresör çalışırken veya çalışması henüz durduğunda alçak bir tıslama sesi duyabilirsiniz.
Bu ses soğutucu akışkanın akarken veya dururken gelen sestir.
• Kompresör çalışırken veya çalışması henüz durduğunda alçak bir “gıcırdama” sesi de duyabilirsiniz.
Bunun sebebi sıcaklık değiştiğinde ünitenin içindeki plastik parçaların ısınıp genleşmesi ve
soğuyup büzüşmesidir.
• Güç ilk açıldığında havalandırma kanadı orijinal yerine geri geldiğinde bir ses duyulabilir.
15
4. İç üniteden toz üflenir.
Klima uzun süre kullanılmadığında veya ünitenin ilk kullanımında bu normal bir durumdur.
5. İç üniteden tuhaf koku geliyor.
Bu, klima hava girişinden alınan bina malzemesi, mobilya ya da duman kokusunun iç üniteye
girmesinden kaynaklanır.
6. Klima COOL (Soğutma) veya HEAT (Isıtma) (Yalnızca soğutmalı ve ısıtmalı modellerde) modundan sadece
FAN moduna dönüyor.
İç ortam sıcaklığı klima üzerinde ayarlı sıcaklığa ulaştığında, kompresör otomatik olarak durur ve klima sadece
FAN moduna geçer. İç ortam sıcaklığı, SOĞUTMA modunda yükseldiğinde veya ISITMA modunda düştüğünde
kompresör, ortam sıcaklığını ayar değerine getirmek üzere, tekrar çalışmaya başlayacaktır (Yalnızca soğutma
ve ısıtma modelleri için).
7. Yüksek oranda rutubetli bir ortamda soğutma yaparken iç ünitenin yüzeyinde su oluşabilir (rutubet %80'in
üzerindeyse). Yatay panjuru maksimum hava çıkış konumuna ayarlayın ve YÜKSEK fan devrini seçin.
8. Isıtma modu (Sadece ısıtma ve soğutmalı modeller için)
Klima ısıtma işlemi sırasında dış üniteden ısı çeker ve bunu iç ünite üzerinden ortama yayar. Dış ortam sıcaklığı
düştüğünde, klima tarafından ortama çekilen ısı da buna uygun olarak azalır. Aynı zamanda, iç ortam ile dış
ortam arasındaki büyük ısı farkından dolayı klimanın ısı yükü artar. Şayet klima tarafından konforlu bir sıcaklık
elde edilemez ise, ilave bir ısıtma aygıtı kullanmanızı öneririz.
9. Otomatik yeniden başlatma fonksiyonu
Çalışma sırasında enerji kesildiğinde ünite tamamen duracaktır.
Otomatik Yeniden Başlatma özelliği olmayan bir ünitede, elektrik geri geldiğinde, iç ünite üzerindeki ÇALIŞMA
göstergesi yanıp söner. Çalışmayı tekrar başlatmak için, uzaktan kumanda üzerindeki ON/OFF (Açma/Kapama)
butonuna basın. Otomatik yeniden başlatma fonksiyonu olan ünitelerde, ünite hafızasına aldığı eski ayarlar ile
otomatik olarak tekrar çalışmaya başlayacaktır.
10. Şimşek veya yakında çalışan kablosuz bir araç telefonu ünitenin hatalı çalışmasına neden olabilir.
Ünite gücünü kesin ve gücü üniteye tekrar bağlayın. Çalışmayı tekrar başlatmak için, uzaktan kumanda
üzerindeki ON/OFF (Açma/Kapama) butonuna basın.
16
Sorun Giderme Rehberi
Aşağıdaki arızalardan biri meydana gelirse klimayı hemen durdurun. Elektriği kesin ve en yakın
müşteri servis merkeziyle irtibata geçin.
Sorun
Eğer E( 0,1
) veya P( 0, 1
) kodları LED (LCD) pencerede görünürse, elektrik fişini
prizden çekin ve servis personeline başvurun.
Sigorta sıkça atıyor veya devre kesicisi sıkça atıyor.
Klimaya başka cisim veya su girer.
Uzaktan kumanda çalışmaz veya anormal çalışır.
Diğer anormal durumlar.
Arızalar
Neden
Ne yapılmalı?
Ünite çalışmaya
Elektrik kesintisi
Elektriğin gelmesini bekleyin.
başlamıyor
Ünitenin elektrik fişi çıkmış olabilir.
Fişin duvar prizine sıkıca yerleştirilmiş
olup olmadığını kontrol edin.
Sigorta yanmış olabilir.
Sigortayı değiştirin.
Uzaktan kumandanın pili bitmiş olabilir.
Pili değiştirin.
Zamanlayıcıyı ayarladığınız zaman
Bekleyin veya zamanlayıcı ayarını iptal edin.
yanlış olabilir.
Klimadan hava akışı
olurken ünite odayı
iyi derecede
ısıtmıyor ve
soğutmuyor
(sadece
soğutma/ısıtma
modellerinde)
Tahsis edilmemiş sıcaklık
Sıcaklığı doğru ayarlayın. Ayrıntılı yöntem
ayarı
için lütfen “Uzaktan kumanda
kullanılması” bölümüne bakın.
Hava filtresi tıkanmış.
Hava filtresini temizleyin
Kapılar veya pencereler açık.
Kapıları veya pencereleri kapatın.
İç veya dış ünitenin hava girişi
Önce tıkayan nesneleri çıkarın sonra
veya çıkışı tıkanmış.
üniteyi yeniden çalıştırın.
Kompresör 3 dakika koruması
etkinleştirilmiş.
Bekleyin.
Sorun düzelmezse lütfen yerel bir satıcı veya en yakın müşteri servis merkezi ile irtibata geçin.
Ayrıntılı arıza ve ünite modelini verin.
Notlar: Üniteyi kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
Her zaman yetkili bir servis tedarikçisine başvurun.
17
8) TEKNİK DEĞERLER
Teknik Değerler Tablosu
18
9) TÜKETİCİ İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR
KULLANIM ÖMRÜ:
Klimaların kullanım ömrü “T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ,Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel
Müdürlğü’nün ilgili tebliği uyarınca 10 yıldır.”
İTHALATÇI FİRMA
UNVAN
ADRES
:Modern Klima Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
:Altındağ Mah. Turgut Reis Cad.147 sok. 6/12 Muratpaşa - ANTALYA
TEL
FAKS
:0242 243 8843
:0242 242 1562
İMALATÇI FİRMA
UNVAN
ADRES
:GD MIDEA AIR-CONDITIONING EQUIPMENT CO.LTD.
:Midea Residential Air-Conditioning Iternational Building
22 Lingang Road,Northern of No.5 Industrıal District Beijiao,
Shunde ,Foshan, Guangdong, P.R China
TEL
FAKS
: +86 -757- 26333936
: +86 -757- 26338232
“ CE ve EEE ve ROHS YÖNETMELİĞİNE” uygun üretilmiştir. ”
SERVİS İSTASYONLARI ve YEDEK PARÇA TEMİNİ: Klimanızın bakım, onarım ve yedek parça ihtiyaçları için,
Klimanızı satın aldığınız yetkili satıcıya veya aşağıda belirtilen merkezlerimize lütfen başvurunuz.
Not: Tüm Türkiye’deki yetkili servislerimiz için cihazınızın içinden çıkan “Garanti Belgesi ve Yetkili Servis El
Kitabı”na başvurabilirsiniz.
SERVİS İSTASYONLARI:
MERKEZ SERVİS (ANTALYA)
UNVAN
ADRES
: Modern Klima Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
: Altındağ Mah. Turgut Reis Cad.147 sok. 6/12 Muratpaşa-ANTALYA
TEL
FAKS
: 0242 243 88 43
: 0242 242 15 62
MERKEZ SERVİS (İSTANBUL)
UNVAN
ADRES
: Modern Klima Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
: İncirli Bostan Yeni yol Sok. No 24/2 80010 Acıbadem Kadıköy-İSTANBUL
TEL
FAKS
: 0216 428 72 35 / 428 72 45
: 0216 428 66 75
19
Yetkili Servis Listesi :
BÖLGE
İL
İLÇE
AKDENİZ
ADANA
MERKEZ
ATLANTİK İKL.MAK. MÜH. İNŞ. MİM. EML.TİC. VE SAN. LTD.ŞTİ.
0322 2268576
AKDENİZ
ADANA
SEYHAN
ÇELİK PVC ALU.DOĞ.İKLİM.HAVA.SİST.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
0322 2271044
AKDENİZ
HATAY
ANTAKYA
YÜCE SOĞUTMA - ÖZCAN YÜCE
0326 2146507
AKDENİZ
ANTALYA
MURATPAŞA
MODERN KLİMA TEKNOLOJİLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
0326 2160986
AKDENİZ
HATAY
ANTAKYA
ÖZ YÜCE ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ-HÜSEYİN YÜCE
0326 2238686
AKDENİZ
HATAY
ANTAKYA
ÇEKMEN TEKNİK-MUSTAFA ÇEKMEN
0326 2124345
DOĞU ANADOLU
ELAZIĞ
MERKEZ
DOĞU İKLİMLENDİRME-MEHMET SERTKAYA
0424 2186804
EGE
İZMİR
EŞREFPAŞA
KOÇAK BEYAZ EŞYA-ERDOĞAN KOÇAK
0232 2285414
EGE
İZMİR
BORNOVA
ONK MÜH. ISI. SOĞ. KLİMA VE İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ
0232 3744455
MERKEZ
MELTEM İKLİMLENDİRME ISIT ve SOĞ SİST SAN.veTİC.LTD.ŞTİ.
0342 3224880
G.DOĞU ANADOLU GAZİANTEP
FİRMA ADI
TELEFON
İÇ ANADOLU
ESKİŞEHİR
MERKEZ
OSMAN KARABUDAK-OSKA KLİMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ
0322 3203535
KARADENİZ
GİRESUN
MERKEZ
ALASKA SOĞUTMA-FATİH MEHMET İNCE
0454 2162089
MARMARA
İSTANBUL
MALTEPE
ARDA KLİMA ELEKT.MAKİNA SAN.veTİC.LTD.ŞTİ.
0216 3713007
MARMARA
İSTANBUL
BAHÇELİEVLER ALPEREN MÜH.ISIT.SOĞ.SİS.SAN.veTİC.LTD.ŞTİ.
0212 5033536
MARMARA
İSTANBUL
ÜMRANİYE
DOĞ-TEK MÜHENDİSLİK TEKNİK SER. HİZ.-GÜLÇİN ERDAL KORKMAZ
0216 6117722
MARMARA
İSTANBUL
BAĞCILAR
HASSAS KLIMA MEKANIK BAKIM HİZ.
0212 6346088
MARMARA
İSTANBUL
BEŞİKTAŞ
ULUS KLİMA
0212 2656011
MARMARA
ADANA
SEYHAN
SONES MÜHENDİSLİK
0322 8880011
MARMARA
İSTANBUL
BEYLİKDÜZÜ
ENDER KLİMA HAVALANDIRMA
0212 8541941
MARMARA
İSTANBUL
ATAŞEHİR
BATU KLİMA SAN.
0216 4692249
MARMARA
BURSA
NİLÜFER
ERİŞ ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA LTD. ŞTİ.
0224 2431528
MARMARA
BALIKESİR
MERKEZ
EMYIL TEKNİK
0266 2393968
20
“Son kullanıcı ve montörlere yardımcı olmak amacı ile bu kitapçık üretim esnasında fabrika tarafından ambalaj içine yerleştirilmiştir.Kitapçıklar ile ilgili üretim
sonrası tespit edilebilecek olası revizyonlar ihtimali ile montaj ve kullanım esnasında, ithalatçı distribütör firma tarafından hazırlanmış ve yayınlanmış revize
kitapçıklar ve duyurular esas alınmalıdır. Kitapçıklar için lütfen www.modernklima.com.tr adresini ziyaret ediniz.”
21
Ürün gelişimi gerekçesiyle önceden bildirim yapılmadan ürün tasarımında ve özelliklerinde değişiklikler yapılabilir.
Download

202000191054 user manual - Modern Klima Teknolojileri