Saadet GARAN
Kimdir?
Saadet GARAN , Ankara Yüksek Öğretmen Okulu, sonrasında
Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümünü bitirerek
öğretmenlik hayatına başlamıştır.
Yeditepe Üniversitesi Eğitim Denetimi ve Yönetimi Yüksek
Lisansını tamamlayan Saadet GARAN, 15 yıl Milli Eğitime
bağlı okullarda öğretmenlik yaptıktan sonra 20 yıldır
kendisine ait eğitim kurumları açarak gelişmiş toplumların
öncülüğüne hizmet eden eğitim işletmecilik alanında
faaliyet göstermektedir.
Sosyal projeler ve toplumun temel dinamik gücü olan sivil
toplum kuruluşlarında aktif sorumluluk üstlenerek, halk ile
iç içe yaşayan bir eğitimcidir.
[email protected]
NEDEN ADAYIM?
Her uyandığımız gün yeni bir dünyaya, yeni bir yarına uyanıyoruz. Hızlı bir değişimden daha ziyade dönüşümün
yaşandığı, bizleri çevreleyen her şeyin tüm farklılıklara rağmen birbirine dönüştüğü bir süreçten geçiyoruz. Yerel
seçimlerin yaklaşıp, siyasal tercihlerin şekillenmeye başladığı bugünlerde bu dönüşümün bir değişik örneğini
siyasi yaşantımızda görüyoruz. Her aday farklı sloganlar, farklı söylemlerle siyasi çalışmalar yürütürken bir diğer
adaya dönüştüğünün farkında bile değildir. Her sabah, isimleri, partileri, vaatleri, amblemleri farklı olmasına
rağmen, birbirine benzeyen adaylar ve partiler ile uyanıyoruz.
Demokratik Sol Parti bu siyasal dönüşüme direnen tek partidir. DSP ile siyasi hayatıma yön vermemde ki en
önemli nedenler arasında kurucusu olan ve kendisini minnet, şükran rahmetle andığımız, Karaoğlan olarak
bağrımıza bastığımız Sayın Bülent Ecevit’in bu siyasal benzeşmeyi önceden fark etmesi ve bugünkü DSP’yi
kurmuş olmasıdır.
DSP’nin kurumsal kimliği ile örtüşen siyası anlayışım beni bugün Ataşehir belediye başkan adayı olma sürecine
getirdi. 19 yıllık Ataşehirli kültürüm, 37 yıllık eğitimci deneyimimle sokak sokak tanıdığım, hayatımın en büyük
mutluluk ve acılarını yaşadığım, Ataşehir’i DSP bayrağı altında kültürü, eğitimi, sağlığı, ulaşımı ile yeniden inşa
etmek düşüncesiyle Ataşehir’i sizlerle yönetmeye talip oldum.
Halkla çatışma değil; halkla uyumlu bir belediyecilik anlayışıyla halktan aldığımız güçle Ataşehir ve Ataşehirlilerin
sorunlarına hızlı ve pratik çözümler sunmak için çıktığımız bu yolda halkın efendisi değil; halkın hizmetçisi olmayı
kendimize görev biliyoruz.
Demokratik Sol Parti, ülke sorunları karşısındaki milli duyarlılığıyla, sosyal, demokratik devlet anlayışıyla,
toplumun tüm kesimlerini kucaklayan siyasal anlayışıyla, yürüttüğü çağdaş, barışçıl ve halkçı politikalarla zor bir
dönemden geçen ulusumuz için bir umut güvercini olarak tekrar havalanacağı ve yüreğimize konacağı günlerin
çok yakın olduğuna inanıyorum.
Liyakat ve hizmetin esas alındığı, milli ve manevi değerlere saygılı, geleneksel ile çağdaşın harmanlandığı yeni bir
Ataşehir için sorun çıkaran değil sorunlara çözüm bulan bir belediyecilik anlayışıyla eğitimden, sağlığa, ulaşımdan
sosyal aktivitelere, halkımızın ihtiyacı olan projeler yeni bir Ataşehir için sizlerin desteğinizi bekliyoruz.
Ataşehir’i bir kadın elinin zarafetiyle, bir anne yüreğinin hassasiyetiyle, bir öğretmenin dikkatiyle, dürüstlüğün
simgesi DSP birikimleriyle Ataşehir’de ARTIK DEĞİŞİM ZAMANI!
YENİ BİR ATAŞEHİR
• Ataşehir’de Eğitim
Temel Eğitim Desteği
Ata Kütüphanesi
Okul Projeleri
Engelli Okulu ve Engelli Geliştirme Merkezleri
• Ataşehir’de Sağlık
Ata Poliklinikleri
• Ataşehir’de Ulaşım
Yer Altı Otoparkları
Küçükbakkalköy Işıklar Sorunu
Tem ve Sahil Yoluna Bağlantı Yolları
İmar Sorunu
• Ataşehir’de İstihdam
Mikro Kredi Sistemi
• Ataşehir’de Kültür & Sanat
Spor Kompleksleri
Ataşehir Kongre ve Kültür Sarayı
• Ataşehir’de Kentsel Dönüşüm ve İmar
Yüksek Gerilim Hatlarının Yer Altına Alınması
Pazar Yerleri
Dere İyileştirme Çalışmaları
• Ataşehir’de Sosyal Hizmetler
İyi Günde Kötü Günde Belediyecilik
Evde Sağlık Hizmeti
Ataşehir Kadın Konuk Evi
Ata Kreş ve Gündüz Bakım Evi
Aşevleri
Yaşlı Bakım Merkezleri
Hayvan Barınakları ve Hayvan Hastaneleri
Sosyal Tesisler ve Düğün Evleri
Gümrük Projesi
Bağımlılıkla Mücadele
• Ataşehir’de Çevre
Yaya ve Bisiklet Yolları
Bölge Parkları ve Hobi Bahçeleri
Raylı Sistem Ağı
YENİ BİR BELEDİYECİLİK
FARKLI BİR BAŞKAN
• Yaşayanların her şeyden haberdar olduğu,
• Sorunlara ve çözümlere katılım sağladığı,
• Birlikte yönetelim anlayışıyla, her mahalleye eşit hizmetin sağlanacağı
çağdaş, ilkeli, insan odaklı bir yönetim.
• Birilerinin değil, herkesin başkanı olmak için,
• Partilerin değil halkın başkanı olmak yolunda çağdaş çizgisi
ile üreten, çalışan, dürüst ve halk arasında benimsenmiş,
• Halkın her zaman kolay ulaşabildiği bir başkan.
Ataşehir’de Eğitim
Mahalli idarelerin yetkileri dünya üzerinde de görüldüğü üzere yetkinin yerele devri prensibini kabul etmiştir.
Yerel yönetimler teknik anlamda yerel nitelikli hizmetleri sağlarken, artık yerel yönetimler sosyal
belediyeciliği benimsemiştir.
Eğitim belediyecilik anlayışının en önemli maddelerinden biridir. Ataşehir ilçesindeki okul sayılarına
bakıldığında toplamda 84 adet resmi ve özel, ilk ve orta öğretim okulu bulunmaktadır. Resmi ve özel
ilköğretim okulları öğrenci ve derslik sayıları incelendiğinde derslik başına 48, resmi ve özel ortaöğretim
okulları öğrenci ve derslik sayıları incelendiğinde derslik başına 31 öğrenci düşmektedir.
Resmi ve özel ilk ve ortaöğretim okullarında 58.237 öğrenciye 2697 öğretmen düşmektedir.
Tablo 1: Ataşehir İlçesi İlk ve Orta Öğretim Verileri
Okul/Kurum Sayısı
SBS İl Sıralaması
Derslik Sayısı
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
84
4
1468
58237
2697
Tablo 2: Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı
İlköğretim
Ortaöğretim
Mesleki ve Teknik Eğitim
48
31
27
Tablodan da anlaşılacağı üzere yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımız kalabalık sınıflarda
eğitim yapmaktadır. Üstün zekalı çocuklarımız için özel okullar dışında bir eğitim kurumunun
olmaması, engelli çocuklarımız için bir eğitim kurumunun olmaması dikkat çekmektedir.
Temel Eğitim Desteği
Müfredat eğitiminin dışında, ana okulu ve ilkokul eğitimi öncesindeki çocuklara toplumsal düzen ve
gelişmiş milletler düzeyindeki çocuk eğitimini sağlayabilmek için özel eğitim alanları oluşturacağız.
Çalışan annelerin çocuklarına kreşte toplumsal ve ailesel eğitim desteği verecek kreşler yapacağız.
İlkokul ve ortaokul dönemi öğrencilerine okul meclisi oluşturup kültürel ve bilimsel alanlarda sorgulama,
eleştirme yapabilen eğitimli bireyleri yetiştirmek öncelikli eğitim çalışmalarımızdan biridir.
Projelerimiz
•Kamu kurumları ve STK aracılığıyla okul ve derslik sayısının artırılması,
•İlçemiz bünyesinde üstün zekalı çocuklarımız ve engelli çocuklarımız için okulların kurulmasının teşvik edilmesi,
•Meslek edindirme kurslarının günümüz ihtiyaçlarına göre gözden geçirilerek, çeşitlendirilmesi,
•İlçemize yönelik akademik araştırmalara destek verilmesi,
•Okulların temel ihtiyaç ve gereçlerinin karşılanması,
•Öğrenci servis hizmetlerinin kontrolü
•Öğrencilere merkezi sınavlara yönelik hazırlık kursları
•Gençlere yönelik müzik, resim, tiyatro vs kursları açmak
•Çok sayıda kreş ve anaokulu açmak
•Eğitim seviyesini arttırmak için özel sektöre teşvik
•Belediye merkezinde Eğitim ile ilgili bir başkanlığın kurulması
•Üniversiteler ile ortak çalışma yaparak Gençlik Araştırma Merkezi’nin kurulması
•Uluslararası gençlik merkezinin kurulması
•Çocuklar için güvenli oyun alanları kurmak ve eğitime kalite getirmek
www.saadetgaran.com
Okul Projeleri
Ülkelerin kalkınmasındaki en önemli
kişiler öğretmenlerdir. Donanımlı, çağdaş,
çağı takip eden sosyal ve kültürel
açıdan yetişmiş; ilim araştırmalarında
öğrencilerini yetiştirecek öğretmenlere
ihtiyacımız vardır. Bu nedenle
öğretmenlerin eğitim donanımları için
gereken eğitim yatırımını sağlayarak
öğretmenlerimizin mesleklerini severek ve
gururla yapar hale getireceğiz.
Doğu Ataşehir, Ferhatpaşa ve Aşık
Veysel gibi mahallelerimize bütün sistem
gereksinimlerine sahip çocuklarımızın
rahat eğitim ve öğretim göreceği okullar
yapılmasını sağlayacağız.
www.saadetgaran.com
Ata Kütüphanesi
En küçüğünden en yaşlısına kadar tüm yaş
kesimlerine ve tüm Ataşehir halkına hitap edecek,
onların kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak eserler
ile dolu, içinde kitap-cafelerin, okuma salonlarının
ve internet odalarının bulunduğu bir şehir
kütüphanesi yapacağız.
www.saadetgaran.com
Engelli Okulu ve
Engelli Geliştirme
Merkezleri
Engelli okulu Ataşehir’de önemli bir ihtiyaçtır.
Engelli okullarının yanı sıra Ataşehir’de
yaşayan engellilerimizin toplumsal
gelişimlerden faydalanmaları, üretime
katkıda bulunmaları, yaşam koşullarının
iyileşmesi için engelli merkezleri yapacak,
engellilerimizi çeşitli seminer ve eğitimlerle
üretebilir hale getireceğiz.
Ataşehir’de Sağlık
Bölgede yaşayan halkın sosyo-ekonomik yapısı düşünüldüğünde, özel hastaneler bölge halkı
tarafından genel olarak tercih edilebilecek hizmet kurumları olarak görülmemektedir. Sağlık
ocaklarının vermiş olduğu hizmet sınırlılığından dolayı Ataşehir’deki Devlet Hastanesinde yığılma ve
yoğunluk yaşanmaktadır.
T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıkta Dönüşüm programı kapsamında hastanenin fiziksel, donanımsal
ve hizmet potansiyeli bağlamında gerçekleştirmiş olduğu çalışmalara rağmen beklentiyi karşılama
hususundaki sonuçlar yetersizdir.
Projelerimiz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yaşlılar için; Yaşlı gündüz bakım evlerinin kurulması, yeni huzur ve bakım evlerinin açılması
Diyabet Hastaları için diyaliz merkezleri sayısının artırılması
Bakıma muhtaç vatandaşlar için evde tedavi/sağlık hizmeti
Acil Mobil müdahale merkezinin kurulması
Tüm ilçede düzenli olarak geniş kapsamlı gezici sağlık taramalarının yapılması
Ağız ve diş sağlığı kontrolü
Yaşlılara yönelik düzenli sağlık kontrolü
Yaşlılara evlerinde yemek dağıtımı
Bağımlılıkla savaş merkezlerinin kurulması
Günümüz hastalığı olan Alzheimer, yaşamı olumsuz etkilemektedir. Alzheimer gündüz bakım evlerinde,
hastalar emin ellerde olurken; onlara bakmakla yükümlü olan ailelere ve özellikle çalışan evlatlara destek
olacağız.
www.saadetgaran.com
Ata
Poliklinikleri
Halkımızın sağlık ihtiyaçlarını
karşılamakta büyük hastaneler de zaman
sıkıntısı çekmemesi için, ihtiyacı bulunan
tüm semtlerimize semt poliklinikleri
yapılacak.
Ataşehir’de Ulaşım
Bölge Ulaşım sorunu ilçe halkının diğer çözümsüz bırakılmış sorunlarından biridir.
Ataşehir ilçesinin, şehrin önemli güzergâhlarına ulaşımında önemli sorunlar mevcut olup, mevcut
belediyenin ulaşımın iyileştirilmesine dair hiçbir çalışması söz konusu değildir. Mevcut toplu taşıma
potansiyeli arttırılarak; sefer sayıları talebi karşılayacak oranda yeterli hale getirilmeli, sefer süreleri
sıklaştırılmalı, farklı ulaşım alternatifleri değerlendirilmelidir. Ulaşımın bir parçası olarak ortaya çıkan
otopark sorunu çok katlı otopark gibi yöntemler ile çözülmelidir.
Bunun dışında Ataşehir Bulvarı’nın Karaman Çiftlik Caddesi’ne bağlandığı, benzin istasyonu önündeki
kavşağın tıkanması, Ataşehir çıkışında trafiğin tıkanması ile oluşan araç kuyruğu, Ataşehir Meydanı’na
kadar uzanan araç kuyrukları, sürücülerin yoğun tepkilerine neden olmaktadır.
Projelerimiz
•
•
•
•
•
Belediye otobüs güzergah ve saatlerinin düzenlenmesi
Dolmuş ve minibüslerin düzenli kontrolünün yapılması
Ataşehir’ de ana istikametlere seferlerin konması
Sinyalizasyon ve trafik işaretlerinin, uyarı levhalarının standardizasyonu
Trafik yoğunluğunu azaltma için yeni yolların inşası
www.saadetgaran.com
Yer Altı
Otoparkları
Şehrimizin en büyük problemlerinden
olan park sorunu Ataşehir’in kalabalık
noktalarına çok katlı yer altı otoparkları
yapılarak, yaşanan park sorunu en azami
seviyeye çekilecektir.
www.saadetgaran.com
Küçükbakkalköy
Işıklar Sorunu
Küçükbakkalköy merkez ışıklarında
yaşanan İçerenköy ve Küçükbakkalköy
trafiğinin yoğunluğunu taşıyan bu alanda
araç trafiği yer altına alınacaktır ve bu
alandaki trafik akışı hızlanarak yaya
yolları yapılacaktır.
www.saadetgaran.com
Tem ve Sahil
Yoluna Bağlantı
Yolları
İlgili kurumlarla iş birliğine gidilerek
Ataşehir’in içinden geçen TEM otoyolu ve
Sahil Yoluna trafik sıkışıklığını engellemek
için bağlantı yolları yapılması çalışmalarını
başlatacağız.
www.saadetgaran.com
İmar Sorunu
Büyükşehir Belediyesiyle etkin iş birliği içinde
bulunup 17 mahalleye adil ve eşit imar yasası
çıkarma çalışması yaparak, Ataşehir’in kanayan
yarası olan imar sorunu için bekleme durumuna
son verip ilk iş olarak imar sorununu çözeceğiz.
Ataşehir’de İstihdam
Ataşehir ilçesinde de özellikle gençler arasında da yoğun bir şekilde hissedilmektedir. Pek çok sanayi iş
kolunun faaliyet gösterdiği ilçede istihdam sorunu çözülebilecek ancak çözülmemiş bir sorundur.
Projelerimiz
• Meslek edindirme kurslarına ağırlık verilmesi
• İstihdamı sağlayacak iş alanlarının belirlenmesi ve kurulması için kamu ve STK ortak platformlarının
oluşturulması,
• Sanayi sitelerinin kurulması
• Girişimcilere yatırım yapabilmeleri için Mikro Kredi Projesi hayata geçirilmelidir
• Kadınların, kendi yaptığı ve ürettiği ürünleri pazarlama fırsatı vermek için kent meydanlarına özel satış
alanları tahsis edilecektir.
Mikro Kredi
Sistemi
Girişimci kişiler ve meslek sahibi olup da iş olanağı olmayan kişiler için yurt içi ve yurt dışı kredi fonlarından iş istihdam projeleriyle birlikte kredi sağlayarak iş olanağı kurma imkânları oluşturacağız.
Bu projemizi meslek eğitimi kurslarından iş yapma yeteneğine sahip olanlara özellikle mikro kredi sistemiyle destek olacağız. Bir de geri dönüşüm üzerine hayatını istihdam eden vatandaşlarımızı aracı şirketlerden kurtaracağız ve kendi istihdam alanlarını oluşturmalarına yardımcı olacağız.
Ataşehir’de
Kültür & Sanat
Ataşehir zengin kültürel dokusuna rağmen İstanbul ilçeleri içinde yeterince tanındığı söylenemez.
Özellikle konumu itibariyle merkezi bir yerde olmasına rağmen bir cazibe merkezi olmaktan uzaktır.
• Sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmak
• Sanat ve kültür şenliklerinin düzenlenmesi ve desteklenmesi
• İlçenin tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımının yapılması
• Sinema günlerinin düzenlenmesi, Yazarlar ve Düşünürler Ataşehir’i anlatıyor etkinliklerinin
düzenlenmesi
• Tiyatro festivallerinin düzenlenmesi
• Büyük spor merkezlerinin inşası ve etkinliklere ev sahipliği yapmak
Projelerimiz
• Farklı etkinlikler yapılarak Ataşehir adının ön plana çıkarılması
• Öncelikle ilçenin ihtiyaç duyduğu ve altyapısı hazır olan işkolları tespit edilip bunun için gerekli planlanmalar
yapılarak bu iş kollarının Ataşehir’de faaliyet göstermelerinin teşvik edilmesi
• Yeşil alanların halkın daha aktif kullanımı için yeniden düzenlenmesi ile bu bölgelerdeki aktivitelerin her
kesime hitap etmesinin sağlanması
• Dar gelirli vatandaşların nikâh ve sünnet şölenlerine katkı sağlamak
• Emektar sanatçılar, yaşlılar ve güçsüzler evlerinin yapılması
• Hayvan Barınak ve koruma evlerinin açılması
www.saadetgaran.com
Spor
Kompleksleri
Gençlerimizin, çocuklarımızın,
beylerimizin ve kadınlarımızın, tüm
herkesin kolay ulaşmasını ve kullanmasını
sağlayacak, spor ile iç içe sağlıklı bir
toplum için; özellikle Esatpaşa, İçerenköy,
Kayışdağı, Ferhatpaşa mahallelerimize
içinde her türlü sporu yapmanın imkânı
olduğu spor kompleksleri inşa edeceğiz.
www.saadetgaran.com
Ataşehir
Kongre ve
Kültür Sarayı
Ataşehir’in 17 mahallesindeki kültür
evlerinin yanı sıra Doğu Ataşehir’de
ve bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak
sergi alanları, kokteyl alanları, toplantı
salonları ve kongre salonlarının olduğu
büyük ölçekli bir kongre ve kültür sarayı
inşa edilerek, bu kültür sarayında birçok
organizasyona ev sahipliği yapacağız.
Ataşehir’de Kentsel
Dönüşüm ve İmar
Çarpık kentleşme ve alt yapı yetersizliği Ataşehir’i her geçen gün daha yaşanmaz hale getirmektedir.
Ayrıca deprem riski altında olan bölgede binaların depreme hazırlıksız olduğu ve bu konunda yeterli
çalışmaların yapılmadığı görülmektedir.
Projelerimiz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kentsel Dönüşüm programlarının belediye tarafından yürütülmesi,
Yerleşime uygun olmayan bölgelerdeki yapılaşma yerine TOKİ aracılığı ile yeni imar alanlarının sağlanması,
Toplu konut projeleri
Tüm Ataşehir ilçesinde çevre ve alt yapı düzenlemelerinin yapılması
Bina sağlamlık raporlarının belediye tarafından hazırlanması,
İlçe bünyesinde bulunan mahallelerdeki tapu sorunlarının çözülmesi
İçme suyu ve kanalizasyon çalışmalarının yapılması
Park ve bahçe sayılarının artırılması
Çevre düzenlemesinin yapılması
Cadde ve sokakların engelli vatandaşların kullanabileceği şekilde yapılması
İlçede otoparklar inşası
www.saadetgaran.com
Yüksek Gerilim
Hatlarının Yer
Altına Alınması
Ataşehir’in ciddi sorunu olan ve yaşamı
sağlık yönünden olumsuz etkileyen
YÜKSEK GERİLİM HATLARI Ataşehir’e
yakışmıyor.
Bunun çözümü olarak AYEDAŞ ile
işbirliği çalışması yapacağız ve
Ataşehir’i bu sorundan kurtaracağız.
Ayrıca bu gerilim hatlarının yer
altına alınmasıyla birçok alan imara
kazandırılmış olacak.
www.saadetgaran.com
Pazar
Yerleri
Mahallerimizi sokak arası pazarlardan
kurtarıp, geniş hareket alanı bulunan,
güvenlik görevlilerine sahip ihtiyacı olan
her mahalleye pazar yerleri yapılacak.
www.saadetgaran.com
Dere İyileştirme
Çalışmaları
Derelerimizin yaşamı olumsuz
etkilerinden kurtarmak için iyileştirme
çalışmaları yapıp daha sonra bu alana
yürüyüş parkurları, yapay havuzlar, yeşil
alanlar ve dinlenme alanları yapılarak
buralar toplumun kullanımına açık hale
gelecektir.
Ataşehir’de
Sosyal Hizmetler
Ataşehir halkının kamusal, dini, ailevi ve hukuki sorunlarına danışmanlık yapacak birimler oluşturarak,
vatandaşın sorunun çözülmesi için gerektiğinde ilgili birim ve kuruluşlar ile bağlantıya geçecek
birimler oluşturulması planlanmıştır.
İyi Günde Kötü Günde
Belediyecilik
Dar gelirli ve maddi yoksunluğu olan vatandaşlarımızdan düğünü ya da cenazesi olanlara kolaylıklar
sağlaması için her mahallemizde düğün evleri ve taziye evleri bulunacaktır. Düğün ve cenazelerdeki
ulaşım ve ikram hizmetleri belediyemiz tarafından karşılanacaktır.
Projelerimiz
•
•
•
•
•
•
•
•
İlçe bünyesinde kadın eğitim merkezlerinin kurulması
Aile sosyal destek birimlerinin kurulması
Madde bağımlılığı ile mücadele birimlerinin oluşturulması
Tüm ibadethanelerin her türlü gider ve hizmetlerinin belediye tarafından karşılanması
Belediye yardım evleri
Muhtarlıklarda fatura ödeme noktaları
Taziye evleri
Maddi durumu yetersiz olanlar için belediye tesislerinde düğün salonu imkanı
www.saadetgaran.com
Evde Sağlık
Hizmeti
Belediyemiz bünyesinde açılacak olan
evde sağlık hizmet birimimiz yaşlı ve
muhtaç kimselere evde sağlık hizmeti
verilecektir.
Ayrıca bu birimimiz içinde yerel alacak olan
psikolojik destek üniteleri de yer alacaktır.
www.saadetgaran.com
Ataşehir Kadın
Konuk Evi
Mağdur kadınların ve çocuklarının
şiddetten ve yoksulluktan uzak,
ihtiyaçlarının giderildiği, günümüzün
modernliğine uygun Ataşehir Kadın
Konuk Evi...
www.saadetgaran.com
Ata Kreş
ve Gündüz
Bakım Evi
Şu an Ataşehirimizde belediye
çalışanlarımızın dahi bir kreşi ve
anaokulu yoktur. Çalışanların hayatını
kolaylaştırmanın ötesinde okul çağı
gelmiş çocukları yarınlara yetiştirmek
amaçlı çağdaş donanımlı okul öncesi
birimleri kurarak dar gelirli ailelerin
çocuklarına da eğitim fırsatı vereceğiz.
www.saadetgaran.com
Aşevleri
Kentimizin belirli bölgelerinde bulunacak
olan Aşevleri, yemek yapacak durumu
olmayan, maddi imkansızlıklar içinde olan,
muhtaç durumda olan vatandaşlarımızın
evlerine kadar sıcak yemek hizmeti
götürülecektir.
www.saadetgaran.com
Yaşlı Bakım
Merkezleri
17 mahallemizde yapılacak olan yaşlı bakım
merkezlerimizde bakıma muhtaç yaşlılarımıza
bakım hizmeti sağlanacaktır. Ayrıca günümüz
hastalığı Alzheimer hastaları için gündüz
bakım evleri yaparak çalışan evlatlarına
yardımcı olmuş olacağız.
www.saadetgaran.com
Hayvan
Barınakları ve
Hayvan
Hastaneleri
Ataşehir ilçesindeki sahipsiz ya da bakıma
muhtaç hayvanlara sıcak bir yuva olacak
barınaklar inşa edilecektir. Aynı zamanda
bu barınaklarda ve hastanelerde çalışacak
olan veteriner hekim, teknikerler ve bakım
elemanlarını ve hayvanların tedavilerini
belediyemiz üstlenecektir.
Ayrıca, hayvan sever derneklerle iş birliği
yaparak vatandaşlara hobi alanları açıp, onları
hayvanlarla buluşturacak, sevgiyle bakımlarını
üstlendirecek eğitim ve yarışmalarla, özellikle
yeni neslin ve çocukların hayvan sever
yetişmesine katkıda bulunacağız.
www.saadetgaran.com
Sosyal Tesisler
ve Düğün Evleri
Vatandaşların temiz ve sağlıklı bir şekilde
daha makul fiyatlara restoran hizmeti
alacağı, içlerinde dinlenme alanı ve küçük
nikah salonlarının olduğu Sosyal Tesisler
yapılacaktır.
www.saadetgaran.com
Gümrük
Projesi
Ataşehir’de bulunan gümrük alanına
otopark, kent parkı, yeşil alanlar, çiçek
bahçeleri, yürüyüş parkurları, spor aletleri,
gölet ve sosyal tesislerin yer alacağı geniş
çapta bir şehir parkı yapılacaktır.
Ayrıca kent sarayı birimini konuşlandırarak
insanların yukarıdaki olanaklardan
yararlanmalarının yanı sıra zamanlarından
tasarruf edebilmeleri için bu alanlara
Ayedaş, İgdaş, İski vb. gibi dairelerin hizmet
noktalarını taşıyarak vatandaşımızın
Kadıköy’e, Küçükyalı’ya Bostancı’ya kadar
gitmemelerini sağlayacağız.
www.saadetgaran.com
Bağımlılıkla
Mücadele
Ne yazık ki Ataşehirimiz bağımlılık
sorunu olan gençlerimizin çok yoğun
olduğu bölgededir. Rehabilitasyon
merkezlerimizle bu sorunu ele almak en
ciddi görevlerimizden olacaktır.
Ataşehirli gençleri sanata ve spora
yöneltecek temel istihdamlarını
karşılayacak, onları kötü alışkanlıklardan
uzak tutup topluma kazandırmayı sağlamak.
Ataşehir’de Çevre
Temizlenmeyen sokaklar, toplanmayan çöpler, çöp bidonlarının yetersizliği, bakımsız cadde ve yollar,
cadde ve kaldırımların düzensizliği Ataşehirlinin başlıca şikâyet konularıdır.
Projelerimiz
•
•
•
•
•
•
Alt yapı çalışmalarının tamamlanması,
Çöp toplama ve çevre temizliği konusunda dünya standartları
İlçe geneline geri dönüşüm bidonlarının yerleştirilmesi
Yaz aylarındaki ilaçlama işlemlerinin sıklaştırılması
Kaldırım ve yol çalışmalarının standardizasyonu
Trafoların ve yüksek gerilim hatlarının kaldırılması
www.saadetgaran.com
Yaya ve
Bisiklet Yolları
Yayalarımızın güvenle yürüyebilmeleri
ve şehir trafiğini azaltabilmek için
bisiklet kullanımının artmasını sağlamak
istiyoruz.
Bunun için yollara ve caddelere yaya ve
bisiklet yolları ilave edilmesi.
www.saadetgaran.com
Bölge Parkları
ve Hobi
Bahçeleri
Vatandaşlarımızın şehir ortamından
uzaklaşarak rahat bir nefes alabileceği
içinde dinlenme noktaları, çiçek bahçeleri,
yürüyüş parkurları, oyun parkları olan
bölgesel nitelikteki parklarımızla Ataşehir
rahat bir nefes alacak.
www.saadetgaran.com
Raylı
Sistem Ağı
Trafik yoğunluğunu en aza indirgeme
çalışmamızın yanı sıra, mevcut raylı
sistem ağlarıyla bütünleşmiş bir şekilde
şehrimizin önemli noktaları arasında
hafif raylı sistem ağı kurmak için gereken
kurumlarla işbirliği yapılarak raylı sistem
gibi çağdaş ürünlerden vatandaşımızın
faydalanmasını sağlayacağız.
SAADET GARAN
2014 SEÇİM PROJELERİ
• Ataşehir’de Eğitim
• Ataşehir’de Sosyal Hizmetler
Temel Eğitim Desteği
İyi Günde Kötü Günde Belediyecilik
Ata Kütüphanesi
Evde Sağlık Hizmeti
Okul Projeleri
Ataşehir Kadın Konuk Evi
Engelli Okulu ve Engelli Geliştirme Merkezleri
Ata Kreş ve Gündüz Bakım Evi
• Ataşehir’de Sağlık
Ata Poliklinikleri
• Ataşehir’de Ulaşım
Aşevleri
Yaşlı Bakım Merkezleri
Hayvan Barınakları ve Hayvan Hastaneleri
Yer Altı Otoparkları
Sosyal Tesisler ve Düğün Evleri
Küçükbakkalköy Işıklar Sorunu
Gümrük Projesi
Tem ve Sahil Yoluna Bağlantı Yolları
Bağımlılıkla Mücadele
İmar Sorunu
• Ataşehir’de İstihdam
Mikro Kredi Sistemi
• Ataşehir’de Kültür & Sanat
Spor Kompleksleri
Ataşehir Kongre ve Kültür Sarayı
• Ataşehir’de Kentsel Dönüşüm ve İmar
Yüksek Gerilim Hatlarının Yer Altına Alınması
Pazar Yerleri
Dere İyileştirme Çalışmaları
• Ataşehir’de Çevre
Yaya ve Bisiklet Yolları
Bölge Parkları ve Hobi Bahçeleri
Raylı Sistem Ağı
Download

2014 Ataşehir Projeleri