FAS
FOTOĞRAF
TURU
10 – 17 EKİM
2015
www.gazella.com | 0 212 233 15 98
1
1
FEZ (1,2)
Once Kazablanka’ya inecek ve Hassan II
Camisi’ni fotograflaacak ardından Safran kokulu pazarları, dar sokakları ile
Fez’i keşfedecek, dunyanın en ikonik
yerlerinden birisi olan, tabakanelerin
fotogranı çekecegiz.
MARAKEŞ (6,7)
Marakeş’in medinalarını gezecek, dunyaca unlu Djema El Fna
Meydanı’nda yılan oynatıcılarını
fotograflama şansına sahip olacagız
6
2
ERFOUD (3,4)
Akşam guneşini kum tepelerinde
batıracagız, develeri ile bedevilerin fotograflayacak, çolde deve
sırtında ilerleyecegiz.
7
4
3
Boumalne
5
Erfoud
BOULMALNE (5)
Quarzazate’den ilerleyecek.
UNESCO Dunya Kultur Mirasi
listesinde yer alan Ait Ben Haddou’yu gezecegiz. Todga geçidinde mola verecegiz.
www.gazella.com | 0 212 233 15 98
2
TÜM EKSTRA TURLAR DAHİL
Muşterileriniz seyahatlerini
Gazella Turizm ile bir kere satın alır;
daha sonra “ekstra turlar” için ayrı
ayrı odemeler yapmaz, seyahatleri
boyunca herhangi bir odeme surprizi
ile karşılaşmaz.
PROGRAM
7 GECE, 8 GÜN
FAS - ÇÖL VE KÜLTÜREL YAġAM
FOTOĞRAF ATÖLYESĠ
Rengarenk “medina”leri, uçsuz bucaksız çölleri, filmlerde gördüğümüz palmiyeli vahaları, uçsuz bucaksız geçit vermez dağları ve çarpıcı Mağribi mimarisi ile Fas… Efsanevi Casablanca, imparatorluk Ģehri Rabat, büyüleyici
Fez ve MarakeĢ, Sahara Çölü’nün sınırlarında Erfoud bu gizemli yolculukta
sizleri bekliyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde 5 yeri göreceğimiz bu gezide Kuzey Afrika’nın en batısını keĢfedecek, yaĢam boyu sizinle kalacak
hatıralar edineceksiniz…
1. Gün / 10 EKĠM 2015 Cumartesi ĠSTANBUL – CASABLANCA -FEZ
Turumuz, sizi havalimanındaki buluşma noktamıza götürmek üzere verdiğiniz adrese gelecek olan özel aracınızın evinize ulaşması ile başlıyor. Saat 07.25’de Atatürk
Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali Gazella kontuarı önünde buluşup, check-in
işlemlerinin yapılmasının ardından saat 10.25’de Türk Hava Yolları’na ait TK 617
sefer sayılı uçak ile dünyanın en çok bilinen ve en çok izlenen filmlerinden birine de
adını vermiş Casablanca’ya hareket ediyoruz. Yaklaşık 5 saat süren bir yolcuğun
ardından yerel saat ile 13.25’de Casablanca’ya varıyoruz. Özel otobüsümüz ile kısa
bir şehir turu yapıyor ve öğle yemeğimizi alıyoruz. Yemeğimizin ardından Fez şehrine doğru hareket ediyoruz.
2. Gün / 11 EKĠM 2015 Pazar FEZ
Kahvaltının ardından Fas’ın en otantik şehirlerinden birisi olan Fez şehrini tüm gün
boyunca fotoğraflayacağız. Hala geleneksel yöntemler ile boyacılar ve deri tabaklayan esnaflar, dar sokakları, baharatçıları ile Endülüs bölgesi gezimize devam ediyoruz. Öğle yemeğimiz yerel bir restoranda. Yemekten sonra turumuza kaldığımız
yerden devam ediyoruz.
www.gazella.com | 0 212 233 15 98
KİŞİYE ÖZEL
EVİNİZ - ALAN - EVİNİZ TRANSFERİ
Gazella Turizm her turuna muşterilerinizin rahatlıgı için duşunulmuş,
kişiye ozel araçlar ile eviniz - alan eviniz transferlerini dahil etmiştir.
Bu hizmet Istanbul, Ankara, Izmir,
Adana, Antalya, Gaziantep, Trabzon,
Bodrum ve Kayseri’de
VADE ve KUR FARKI YOK
Muşterileriniz odemelerini
Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi
Bankası ve Iş Bankası kredi kartlarına 6 taksite kadar vade farksız olarak
yapabilir.
Odemelerde Kur Farkı adı altında
komisyon alınmaz.
3
3. Gün / 12 EKĠM 2015 Pazartesi FEZ – IRFANE –
ERFOUD
Kahvaltının ardından özel otobüsümüz ile imparatorluk
şehri Fez’i ardımızda bırakıyor ve “Küçük İsviçre” olarak adlandırılan Ifrane’e gidiyoruz. 1935 yılında -34
santigrat derece ile Afrika’da kaydedilen en düşük sıcaklığı görmüş olan bu kayak merkezinde öğle yemeği
ve kısa bir gezinin ardından Sahara Çölü’ne yolculuğumuz başlıyor. Günü, çölün sınırlarında kurulmuş olan
Erfoud şehrinde, kum tepelerinde güneşi batırarak bitiriyoruz (hava şartları el verirse). Akşam yemeği ve
konaklama otelimizde.
SIK SORULAN SORULAR
4. Gün / 13 EKĠM 2015 Salı ERFOUD
Sabah gün doğumu ile birlikte güne başlıyor ve çölde
güneşi karşılıyoruz. Önce develerin sırtında güneşin
doğumuna tanıklık etmek için kumul tepelerine hareket ediyoruz. Kahvaltı için otelimize dönüyoruz. Ardından 4x4 jeepler ile özel bir köy evini ziyaret edecek ve
müzik dinletisine tanıklık edeceğiz. Ardından öğle yemeğimiz için otelimizdeyiz. Akşam üstüne kadar
serbest zamanımız olacak. Daha sonra çöl kumullarının
oluşturduğu özel grafikleri desenleri, develeri ile birlikte bedevileri çekeceğiz. Akşam güneşi batırdıktan sonra otelimize dönüyoruz.
Fas gezisi için en uygun zamanlamalar Mart ayı ortasından itibaren Mayıs sonuna kadar olan
ilkbahar dönemi ile Eylül ile Kasım sonu arasındaki sonbahar dönemidir.
5. Gün / 14 EKĠM 2015 ÇarĢamba ERFOUD –
TODGHA GEÇĠDĠ - BOULMALNE
Kahvaltının ardından muhteşem bir doğal oluşum olan
Todgha Geçidi’ne gidiyoruz. Atlas Dağları’nın bir parçası olan bu geçitte yerel halk eşekleri ve develeri üzerinde, keçi sürülerini yönetirken görülebilir ve gerçekten güzel enstanteneler yakalanabilir. Öğle yemeğimiz
bu inanılmaz doğada, yerel bir restoranda alıyor ve
Boulmalne’ye doğru ilerliyoruz. Akşam Boulmalne’daki
otelimize ulaşıyor ve akşam yemeğimizi otelimizde alıyoruz.
TELEFON KULLANIMI
SAĞLIK
Fas’a giriĢlerde herhangi bir aĢı zorunluluğu bulunmamaktadır. Bölgenin iyi restoranlarında
ve otellerde alınacak yemeklerde, sağlığınızı tehdit edecek bir sorun ile karĢılaĢılacağını
düĢünmüyoruz. Buna karĢın grupla birlikte olmadığınız anlarda yeme içme konusunda dikkatli olmanızı, kesinlikle kapalı ĢiĢe suyu tüketmenizi, buz, süt ve süt ürünlerinden kaçınmanızı, iyi piĢirildiğine emin olduğunuz et ve balık ürünleri tüketmenizi, meyve konusunda
muz, ananas gibi kabuğu soyulabilen meyveler yemenizi öneriyoruz.
VĠZE
Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden
muaftır.
GEZĠ ZAMANLAMASI
UÇUġ SÜRELERĠ
İstanbul – Casablanca arası direkt uçuş olup, uçuş süresi 5 saattir. Casablanca – İstanbul
arası direkt uçuĢ olup, uçuĢ süresi 4 saat 34 dakikadır.
PARA BĠRĠMĠ
Fas’ın para birimi Moroccan Dirhem’dir (MAD). 1 Euro’nun MAD karĢılığı 11,14, 1 USD’nin
MAD karĢılığı ise 8,5’tur. Büyük Ģehirlerde, oteller ve restoranlar gibi yerlerde Visa ve MasterCard çoğunlukla geçerlidir. Küçük yerlerde kredi kartı kullanımı sorun olabilir. Moroccan
Dirhem’in ülke dıĢına çıkarılması yasaktır. Elinizde kalan Dirhem’in ülkeden ayrılmadan önce
tekrar USD ya da Euro’ya çevrilmesi gerekmektedir.
SAAT DĠLĠMĠ
Türkiye ile Fas arasında -3 saat fark bulunmaktadır. Türkiye’de saat 12.00 iken Fas’ta 09.00.
Tüm cep telefonu operatörleri eğer telefonunuz uluslararası dolaĢıma açıksa kullanılabilmektedir. Ancak ülkenin bazı kesimlerinde Ģebeke olmayabilir.
GEZĠ ĠÇĠN ALINABĠLECEK KIYAFET VE GEREKLĠ EġYALAR
Yanınıza kolayca giyip çıkarabileceğiniz tiĢörtler, kısa ve uzun kollu gömlekler, pamuklu
pantolonlar, rahat yürüyüĢ ayakkabıları ve akĢamları için ince bir mont almanızı öneririz.
Yağmur ihtimaline karĢı bir yağmurluk ve Ģemsiye de getirebilirsiniz. Bunun dıĢında Ģapka,
güneĢ gözlüğü, güneĢ kremi, olası gürültüye karĢı kulak tıkacı, fotoğraf makinesi, video
kamera ve bunların Ģarj aletleri ve yedek hafıza kartları da getirebilirsiniz. Safariler için rahat
ve doğaya uygun renklerde kıyafetler giymenizi, parlak renklerden çok açık renkli kıyafetlerden kaçınmanızı öneririz.
YEMEK KÜLTÜRÜ
Mutfak kültürü Türk mutfağına göre farklı bir bölgeye gidildiği unutulmamalıdır. Fas mutfağı,
Akdeniz, Arap, Yahudi, Ġran, Batı Afrika ve Berberi mutfağından etkilenmiĢtir. Yemekler
baharatlı olabilir.
6. Gün / 15 EKĠM 2015 PerĢembe BOULMALNE ELEKTRĠK
OUARZAZATE – AIT BEN HADDOU – MARAKEġ
Kahvaltının ardından uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. İlk
durağımız film setlerine ev sahipliği yapan Ouarzazate Fas genelinde elektrik 110 ve 220 volttur. Prizler C tipi ikili ince yuvarlak uçlu ve E tipi ikili
yuvarlak kalın uçludur. Prizlerin örnekleri http://localti.me/morocco sitesinden görülebilir.
olacak. Kısa bir fotoğraf molasının ardından UNESCO
Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve “Çağrı”, “Mumya”, ALIġVERĠġ
“Gladyatör” ve “Cennet Krallığı” gibi birçok filme set
Fas bir alıĢveriĢ cennetidir. MarakeĢ ve Fez’de karĢımıza çıkacak “souk” adı verilen kapaolmuş muhteşem kasır Ait Ben Haddou gezisini ger- lıçarĢılar bir yanda yerel ürünleri beğeninize sunarken, Casablanca’da bulunan “Morocco
çekleştiriyoruz. Öğle yemeğimiz yerel bir restoranda. Mall” Kuzey Afrika’daki en büyük alıĢveriĢ merkezidir. El yapımı ürünler, geneneksel lambalar, yerel kıyafetler, halı ve kilimler bu ülkeden alınabilecek birçok Ģeyden yalnızca birkaçı.
Yemekten sonra Atlas Dağları’nın büyüleyici manzaraları eşliğinde Tizi n'Tichka üzerinden “Kırmızı Şehir” Marakeş’e ulaşıyoruz. Şehre varır varmaz, dünyaca ünlü Marakeş
çarşıları bizleri kucaklıyor. Otelimizde, gün boyunca çekilen fotoğrafları Faruk Akbaş ile değerlendiriyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.
7. Gün / 16 EKĠM 2015 Cuma MARAKEġ
Kahvaltının ardından imparatorluk kentlerinin arasında belki de en bilineni Marakeş’i keşfetmeye başlıyoruz. İlk geziler bizleri Marakeş’i hak ettiği üne kavuşturan ve geçmişin hatıralarını canlandıran manzaralar ile kavuşturuyor. Önce,
labirenti andıran dar sokakları ve caddeleri ile her yana yayılmış, hayal edilebilen her şeyin satıldığı dükkanları ve tezgahları ile safran kokulu Medina’yı geziyoruz. Bahia Sarayı ve falcıları ile ünlü Djemma El Fna Meydanı gezileri ile günü tamamlıyoruz Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.
www.gazella.com | 0 212 233 15 98
4
8. Gün / 17 EKĠM 2015 Cumartesi MARAKEġ – CASABLANCA - ĠSTANBUL
Kahvaltıdan sonra ile Casablanca havalimanına transfer oluyor ve saat 15.05’de Türk Hava Yolları’na ait TK 618 sefer
sayılı uçak ile İstanbul’a hareket ediyoruz. Varışımız yerel
saat ile 21.40’ta.
Ġki KiĢilik Odalarda KiĢi BaĢı:
TURA DAHĠL OLAN HĠZMETLER
TBA
* Türk Hava Yolları ile Ġstanbul – Casablanca – Ġstanbul arası
ekonomi sınıf uçak bileti
* Fez’de 2 gece 5* otelde yarım pansiyon konaklama
Tek KiĢilik Oda Farkı:
* Erfoud’da 2 gece 4* otelde yarım pansiyon konaklama
TBA
* Boulmalne de 1 gece 4* otelde yarım pansiyon konaklama
* MarakeĢ’te 2 gece 5* otelde yarım pansiyon konaklama
* Eviniz- havalimanı - eviniz transferi
* Programda belirtilen tüm öğle yemekleri
TURA DAHĠL OLMAYAN HĠZMETLER
* Programda belirtilen tüm akĢam yemekleri
*
*
*
*
* Faruk AkbaĢ ile 2 temel fotoğrafçılık eğitimi
* Gazella Turizm profesyonel fotoğraf sanatçısı tur liderliği
Şahsi harcamalar,
Programa dahil edilen yemeklerdeki içecekler
Vize ücreti
Bahşişler
* Seyahat Sigortası
* YurtdıĢı çıkıĢ harcı
www.gazella.com | 0 212 233 15 98
5
Download

FOTOĞRAF TURU - Gazella Turizm