GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
a n G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
l e Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA Sİ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
GİRİŞİMCİ ADI
Y
:
P
İŞ FİKRİ
: ASANSÖR
SİSTEMLER İMALATI
MONTAJI
BAKIM
ONARIMI
VE
RAYLI
%
10
0
İŞLETMENİN ADI : Polat ASLANBAY- ASSİS ASANSÖR ARCHIMED
MECHANICS
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
1
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
Z
BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER
İ
ZI İLE
R
LI
YO
R
U
1.1 Girişimci
(Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız)
Merk Orta Okulunda tamamladım. Daha sonra 2000 yılında
02 HA
oldum. 2001 yılında
D BR
ES Ü
TE KS
w K
w A U
w L Z
.is
M
pl A A
an G
io
AR
AN I
kl
er T DA
i.c İ
om KO I M
05 G
3 EB LIK
7
Ş
PL D
Ş
N T
IP G
Ü
VE
J
32 E
2 S
Endüstri Meslek Lisesinin Elektrik Bölümünden mezun
ES
7 Ağu’te Denizli’de doğdum. İlkokulumu Raşit özkardeş ilkolunda, ortaokulumu ise Denizli
Denizli
İ
Açı köğr
Fakültesi Anadolu Üniversitesinin İktisat fakültesinin İktisat Bölümüne başladım.
NC
11
Bunun
yanında 2002 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Dazkırı Meslek Yİüks
15
ekokuluna başladım. Her iki okula da aynı anda devam ettim. 2004 yılında iki okuluda
bırakmak
zorunda kaldım. 2005 yılında Denizli’de bir arkadaşım vasıtasıyla Klas Asa
RO
04nsörde işe başladım. Asansör montaj ve bakımını bu işletmede öğrendim.
--- LT
2007’de
A Asbağ Asansör ’de 17montaj arıza ve bakım işlerinde uzmanlaştım. 2008 yılında
İstanbul’ da Beta İ
Asansör Ltd. Şti’ de göreve başladım. 1 yıl kadar bu firmada
55
çalıştıktan sonra yine İs AN
tanbul’da asans
ör montaj sektöründe taşeron olarak çalıştım.
Ş
06
r Ltd. Şti. işletmesinde arıza bakım ve montaj sorumlusu
Daha sonra Ermas Asansö
etim
olarak devam ettim. 2011 yılında KOSGEB ve Denizli Ticaret Odasının ortaklaşa düzenlediği
4 SNİ L
girişimcilik eğitimlerine katıldım v e 72 saatlik Uygulamalı Yeni Girişimcilik Eğitimi
katılım belgesi aldım. Asker
liğimi 2012 yılı Mayıs ayında tamamladım Denizli
Merkezde kurmuş olduğum ASSİS Asansör
NL
AR
İşletmesine gerekli ekipman malzeme ve
kalifiye personel ile yatay ve dikey asansör, raylı si
ARCHIMED MECHANICS markası il
inanıyorum.
e hızlı
0
ve emin adımlarla başarılı olacağıma
M
EL
rne
%
10
stemler sektöründe oluşturduğum

bölge dağıtıcısı olmak,
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
2
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
U
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
a n G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA Sİ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
3.1 Pazarın Büyüklüğü, Hedeflenen Pazar Payı
Z
BÖLÜM 3: PAZAR BİLGİLERİ VE PAZARLAMA PLANI
Ülkemizde son yıllardaki hızlı kentleşme ve buna bağlı olarak gelişen dikey yapılaşma
asansör ve yürüyen merdiven sektörünü de doğrudan etkilemektedir. Bu gelişmelere bağlı
olarak güvenlik başta olmak üzere kalite konfor ve ekonomiklik gibi faktörler ön plana
çıkmaktadır.
Asansör sanayi pazar payının son beş yıl içinde ivme kazandığını gözlemlenmektedir.
Asansör aksamı üretimi 1980 ile 2000 arasındaki süreçte gelişme göstermiş. Bugün asansör
aksamı üretiminin yarısı ihraç edilmektedir. Sektörün gelişimiyle birlikte üretici firmalar da
arttı. 2000-2004 arası sektörün yıllık büyüme hacmi %40 2003 -2010 yılları arasında ise %50
seviyelerine ulaşmıştır.2006 yılında ülkemizde piyasaya 17 bin civarı asansör arz edildi. Bu
sayının içinde ithalat yok denecek kadar az olmasına karşın rakamsal boyutu
küçümsenemeyecek düzeydedir. Ancak çok nitelikli yüksek katlarda gökdelenlerde kullanılan
hızlı asansörler ithal ediliyor. Yedek parça veya aksam olarak baktığımızda ise aşağı yukarı
yüzde 60 civarı ülkemizde üretiliyor. Dünyada da asansör pazarı yılda 260 bin adedi buluyor.
Toplam ciro bazlı bakıldığında ise sektör yılda yaklaşık 700 milyon Euro’ya ulaşıyor.
Aksamların ihracatını ele aldığımızda ise bu 80 milyon Euro’luk ihracata denk geliyor.
İthalatımız ise 110 milyon Euro seviyelerinde. Türkiye sayılı üreticilerden biri olmakla
beraber dünyadaki Pazar payımız açısından henüz %10’un altında görülüyor Türkiye’de
yaklaşık 150.000 civarında asansör hizmet vermektedir. 2006 2007 2008 2009 yılında yapılan
Asansör Freni imal eden Ray imal eden veya Kabin imal eden firmaların yurt içi satışları
%
10
0
üzerinden yapılan bir değerlendirmede toplam asansör kurulum sayısı 2006 yılı için 17.000
adet 2007 yılı için 17500 adet olarak tahmini sonuç alınmıştır. Bu sayının 2008 yılında
küresel finansal kriz nedeniyle inşaat sektöründeki daralmanın %25 civarında olduğu var
sayılarak 2008 de kurulan toplam asansör sayısı 13300 olarak tahmin edilebilir. 2009 yılının
ilk yarısında ise 90.000 adet civarındadır. Bu yılın ikinci yarısında rakamların artacağını
piyasalardaki iyileşmelerle tahmin edilmektedir. Bu asansörlerin yaklaşık %13 ‘ünün Hidrolik
Asansör olarak gerçekleştiğini gözlemlemekteyiz.
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
3
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
U
yaklaşık 4.500’dür. Sanayi Bakanlığımızın elinde bulunan verilere göre 422 adet asansör
Z
Ülkemizde asansör sektöründe faaliyet gösteren firmaların sayısı (taahhüt imalat montaj)
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
firması var. Onaylanmış kuruluşların elindeki verilerden bakıldığında ise montaj ve taahhüt
firması sayısı 3800 civarında bunun %8 ini emniyet aksamı üreticileri alıyor. Ayrıca
asansörün diğer aksamlarını üreten firma sayısı ise 250 civarında. Sektörde istihdam edilen
kişi sayısı ise 13.000 civarındadır. Bu rakam aile bireyleri ile birlikte düşünüldüğünde 55.000
kişilik bir büyüklüğe ulaşıyor. Yabancı menşeli firmaların sayısı toplam firma sayımızın %1
gibi az olmasına rağmen toplamdaki iş hacimleri bakımından sektörde önemli bir yerdedirler.
Buradan anlaşılacağı üzere firmalarımızın kurumsallaşmaları ve sonrasında güç birliği
yapmak için şirket evlilikleri yaparak büyümeleri gerekmektedir.
İnşaat sektörü ülkenin olduğu gibi bölgeninde
en canlı sektörüdür gerek Güney Ege
Kalkınma ajansı 2010-2013 ön gelişim planı, gerek TÜİK’in resmi sitesindeki veri tabanı
incelendiğinde bölgemizde, inşaat sektörü sürekli gelişen bir sektör olarak görülmektedir. (
Sektörde 2011 ‘de göre %8.2 büyüme
var TUİK
verilerine göre 2011 yılının üçüncü
döneminde önceki yılın aynı dönemine göre konut satışlarında 3 bölgede artış olurken, diğer
23 bölgede düşüş gerçekleşti.Artış oranı Denizli ilinde % 9,06 olarak belirlendi.)
İnşaat sektörü, yaklaşık 250 alt sektörü kapsadığından bir çok iş alanını doğrudan
etkilemektedir sektördeki durgunluk yada canlılık ise ekonomiye yansımaktadır. Bölgemizde
yıllar süren küçülme döneminden sonra sektör,2004 ten itibaren canlanmaya başlamış 2005 te
faizlerin düşmesi ve vadelerin uzaması ile konuta yönelik talebi arttırmıştır.Ayrıca TOKİ
projeleri ile ülke genelinde olduğu gibi Denizli ilindede
haraketlenme olmuştur.İnşaat
sektörünün gelişmesindeki en önemli kriterler ; uzun vadeli kredi imkanları ,enflasyon ve reel
faizidir.İnşaat sektöründeki büyümeye paralel olarak
%
10
0
özellikle son yıllarda
yan sektörler de hareketlenecek
dikey kentleşmeye paralel olarak her türlü yapının( gerek kamu
kurumu binası gerekse şahıslara ait binalarda) asansör kurulumu ve kurulduktan sonra rutin
olarak asansör bakım ve onarımına ihtiyacı vardır.
Denizli ilinde gelişen inşaat sektörü ve yapılarda olmazsa olmaz olan asansör ve var olan
asansörler için sunulan bakım ve onarım hizmetler için Denizli ili boyutunda ise pazarın
büyüklüğü yıllık 35 milyon tl civarında olduğu tahmin edilmektedir bizim bu pazardan
hedef pazar payımız ilk yıl % 1,354 ikinci yıl %1,625 üçüncü yıl % 2 dır .
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
4
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
U
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
4.5 Hukuki Gereksinimler
(Ruhsat, izin vs.)
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI

İşletmemizin faaliyete geçmesinden sonra gerekli Ruhsat, izin vs. alımlar
yapılacaktır.

Hizmet sunumumuz için gereken TSE belgeleri ilerleyen süreçte KOSGEB
desteğiyle işletmeye kazandırılacaktır.
ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ
Asansör Bakım Ve İşletme Yönetmeliği
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
Resmi Gazete Tarihi : 18/11/2008
Resmi Gazete Sayısı : 27058
BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların ve/veya yüklerin taşınmasında
kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve
güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı ve
0
yıllık kontrolleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir.
%
10
Kapsam
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamında monte edilmiş asansörleri ve aynı
Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce monte edilmiş ve halen faal olan asansörleri
kapsar.
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
5
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret
Z
Dayanak
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddeleri ile
23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 19 uncu
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Asansör: Belirli seviyelerde hizmet veren, sabit ve yataya 15 dereceden fazla
bir açı oluşturan raylar boyunca hareket eden bir kabine sahip olup; insanların, insanların ve
yüklerin, bir kişi kabine zorlanmadan girebiliyorsa ve kabinin içinde bulunan veya kabin
içindeki kişinin erişim mesafesinde yer alan kumandalarla teçhiz edilmiş ise sadece yüklerin
taşınmasına yönelik bir tertibatı,
b) Asansör monte eden: Asansörlerin tasarım, imalat, montaj ve piyasaya arzından
sorumlu olan, asansöre CE uygunluk işaretini iliştiren ve AT uygunluk beyanı düzenleyen
gerçek veya tüzel kişiyi,
c) AT uygunluk beyanı: Asansör monte edenin piyasaya arz ettiği asansörün
Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) hükümlerine uygunluğunu beyan ettiği belgeyi,
ç) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
d) Bakım: Asansörün hizmete alınmasından sonra tasarlandığı biçimde, kullanım
%
10
0
ömrü boyunca kendisinin ve bileşenlerinin, fonksiyonlarını ve güvenlik gereklerinin
devamlılığını sağlamaya yönelik bütün işlemleri,
e) Bina sorumlusu: Asansörün, güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla
düzenli olarak bakımını, onarımını ve yıllık kontrolünü yaptırmaktan sorumlu olan, binanın
maliki veya kat maliki/malikleri veya bunların yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiyi,
f) Kurtarma çalışması: Asansör içerisinde insanın/insanların mahsur kaldığına dair
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
6
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
bilginin alınmasıyla başlayan, asansörün teknik dosyasında yer alan kurtarma talimatına
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
uygun olarak yapılan ve insanın/insanların serbest kalmasıyla sonuçlanan çalışmayı,
g) Yetkili mühendis: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Elektrik
Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odasınca asansörlere yönelik olarak proje,
montaj, bakım, tadilat, standartlar ve mevzuat üzerine mesleki yeterliliği belgelendirilen
Elektrik/Elektronik ve Makine Mühendislerini,
ğ) Yetkili servis: Asansör monte edenin, asansörlerin bakım hizmetlerini
yürütmek için; sorumluluğu kendinde olmak üzere noter huzurunda yapılan sözleşme ile yetki
verdiği TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip gerçek veya tüzel kişiyi,
h) Yıllık kontrol: Asansörün, güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde
çalıştığının tespiti için, hizmete alınmasını müteakip iki yıl sonra, devamında yılda en az bir
kere bina sorumlusu tarafından yaptırılacak kontrolü,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM: Asansörlerin Tescili
Asansörlerin tescili
Madde 5 - (1) Asansörün monte edildiği binaya uygunluğu ile ilgili işlemler,
Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar
çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından 3/5/1985
tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili diğer kanunlar ve bu kanunlar kapsamında
%
10
0
yürürlükte bulunan mevzuata göre yürütülür.
(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren asansörlerin kayıt altına alınması amacıyla,
işletmeye alınacak asansörler, belediyeye veya belediye hudutları dışındaki yapılar için
valiliğe veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve
kuruluşlara tescil ettirilir. Asansör monte eden, asansörün AT Uygunluk Beyanı ile birlikte
adı geçen kuruluşlara başvurarak asansörün tescilini yaptırır.
(3) Belediyeler veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilikler veya ilgili
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
7
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
U
tesciller, altı aylık dönemler itibariyle asansörün bulunduğu ildeki Sanayi ve Ticaret İl
Z
kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca yapılan
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
Müdürlüğüne listeler halinde bildirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Asansörlerin Bakımı, Bakımın Kapsamı ve Bakımla İlgili
Diğer Hususlar
Bakım
Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki asansörlerin kullanılması esnasında,
can ve mal güvenliğini teminen sürekli kontrol altında tutulabilmesi için;
a) Asansörü monte eden veya onun yetkili servisi, monte edilen asansör için
garanti süresi boyunca aylık bakım ve servis hizmetlerini vermek zorundadır. Garanti süresi
içinde bina sorumlusu ile asansörü monte eden veya onun yetkili servisi arasında aylık bakım
ve servis hizmetleri sözleşmesi yapılması zorunludur.
b) Bina sorumlusu garanti süresinin bitiminden sonra asansörü monte eden veya
onun yetkili servisiyle veya bir başka asansör monte eden veya onun yetkili servisiyle aylık
bakım ve servis hizmetleri sözleşmesi yapmak zorundadır.
c) Asansör monte edenle yetkili servisi arasında yapılacak olan yetkili servis
sözleşmesi, montaj ve revizyon konuları hariç, sadece bakım ve servis konularını içerir.
ç) Asansör monte eden, yaptığı her tip ve özellikteki asansörün yedek parçalarını
10 (on) yıl süreyle temin etmek ve kendisince monte edilen asansöre aylık bakım ve servis
hizmeti veren bir başka asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin veya bina
%
10
0
sorumlusunun bu konudaki talebini acilen ve normal piyasa koşullarında karşılamak
zorundadır. Bununla birlikte asansör monte eden, kendi bilgi ve becerisini içeren ticari sırları
saklı kalmak kaydıyla, yedek parçaların yanı sıra bakım hizmeti verilebilmesini temin eden
diğer araç ve bilgileri de ilgililere sağlar. Asansörü monte eden, asansöre müdahale
edilmesine engel olunması amacıyla çeşitli cihaz ve şifreleme yöntemlerini kullanmış ise,
ilgilinin asansöre müdahale edebilmesi için gerekli tüm bilgi ve imkânı sağlamak zorundadır.
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
8
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Madde 7 - (1) Can ve mal güvenliğinin devamını sağlamak için; asansörün ve tüm
Z
Bakımın kapsamı
aksamlarının bakımı, bakım ve işletme kılavuzlarında yer alan talimatlara göre yapılmalıdır.
a) Bakım;
1) Yağlama ve temizlemeyi,
2) Kontrolleri,
3) Kurtarma çalışmalarını,
4) Ayarlama işlemlerini,
5) Kullanıma veya yıpranmaya bağlı olarak meydana gelebilen ve asansörün
karakteristiklerini etkilemeyen bileşen onarımı veya değiştirilmesini,
kapsar.
b) Bakım;
1) Yeni bileşenin karakteristikleri orijinali ile aynı olsa dahi makine, asansör
kabini, kapısı, kontrol paneli, kılavuz ray gibi bir ana bileşenin veya güvenlik aksamının
değiştirilmesini,
2) Asansörün yerinin değiştirilmesini,
3) Asansörün hız, taşıyabildiği yük v.b. gibi herhangi bir karakteristiğinin
4) İtfaiye tarafından yapılan kurtarma çalışmalarını,
%
10
0
değiştirilmesi de dahil modernizasyonunu,
5) Asansör boşluğunun (kuyusunun) dış bölümlerinin temizlenmesini,
6) Asansör kabini iç kısmının temizlenmesini,
kapsamaz.
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
9
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
U
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
Madde 8 - (1) Bakımla ilgili diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.
Z
Bakımla ilgili diğer hususlar
a) Bakım yapan firmaca temin edilecek asansör bakım defteri, yapılacak
kontrollerde görevliler tarafından incelenir. Bu defter asansörün varsa makine dairesinde veya
bina sorumlusunca kalıcı olarak muhafaza edilir. Her bakımdan sonra asansör bakımı ile ilgili
yapılan bütün işlemler asansör bakım defterine işlenir. Bakım defterine işlenecek kayıtların
bir nüshası bakım yapan firma tarafından da muhafaza edilecektir.
b) Bakım yapan firmalar, asansörlerin bakımını bu Yönetmeliğe uygun olarak
yapacak olup, can ve mal güvenliği yönünden asansörün risk taşıması durumunda, bina
sorumlusunu yazılı olarak bilgilendirir. Bilgilendirme yapıldıktan sonra bina sorumlusu,
asansörün uygun hale getirilmesini sağlayacaktır. Bakım yapan firmanın yazılı ihtarına
rağmen uygunsuzluk giderilmediği takdirde sorumluluk bina sorumlusuna ait olacaktır.
c) Bakım işini üstlenen firma, bakım sözleşmesi imzalanması akabinde söz
konusu asansör için detaylı bir durum tespit raporu hazırlayıp, bina sorumlusuna verecektir.
ç) Bakım yapan firma, bakımını yaptığı asansörün durumu hakkında talep
edilmesi halinde, ilgililere gerekli her türlü bilgiyi verecektir.
d) Bakımı yapan firma, bina sorumlusunun, iki kişiden az olmamak üzere asansör
sayısını dikkate alarak belirleyeceği sayıda kişiye acil durumlarda kurtarma çalışması
konusunda eğitim vermek zorundadır. Verilen bu eğitim bir tutanakla kayıt altına alınacaktır.
Ayrıca kurtarma çalışmalarını içeren talimat, kurtarma çalışmasını yapacak olanların
kolaylıkla görebilecekleri yerlerde muhafaza edilecektir. Bina sorumlusu, eğitim alan kişilerin
%
10
0
değişmesi halinde yeni görevlilere eğitim verilmesini sağlayacaktır.
e) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (b) bendinin (1), (2), (3) numaralı alt
bentlerinde yer alan ve bakım çalışması olarak değerlendirilmeyen asansöre ait değişiklikler,
herhangi bir asansör monte eden tarafından yerine getirilmelidir.
f) Asansör bakımı yapılırken, yürürlükte bulunan bakım ile ilgili standartlar
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
10
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
U
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
g) Bakım sözleşmelerinde bu Yönetmeliğe aykırı hususlar yer alamaz.
Z
dikkate alınmalıdır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Bina Sorumlusu ve Yıllık Kontrol
Bina sorumlusu
Madde 9 - (1) Bina sorumlusu; asansörün bu Yönetmelik kurallarına uygun olarak
güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla ayda en az bir defa düzenli olarak bakımını
yaptırmaktan ve kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek
kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin
önlenmesi için ilk yıllık kontrolünü asansörün hizmete alınmasını müteakip iki yıl sonra,
devamında ise yılda en az bir kere yaptırmaktan sorumludur.
Yıllık kontrol
Madde 10 - (1) Yapının bağlı bulunduğu Belediye veya Belediye hudutları
dışındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle
yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca, asansörün hizmete alınmasını müteakip iki yıl sonra,
devamında yılda en az bir kere olmak üzere, her asansörün kontrolü yapılır. Ancak,
kadrosunda yeterli sayıda Elektrik/Elektronik ve Makine Mühendisi bulunmayan Belediye
veya Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve
kuruluşlar, yıllık kontrol işini, o asansörün yapımında görev almamış Yetkili Mühendislere
yaptırabilirler. Bu mühendisler tarafından can ve mal güvenliği yönünden tesisin işletilmesine
engel bulunmadığına dair en az üç nüsha halinde bir rapor düzenlenir. Hazırlanan raporun
birer nüshası Belediyede veya Valilikte veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı
%
10
0
vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarda, bakım yapan firma ve bina sorumlusunda
muhafaza edilir. Bu raporun tanzim ettirilmesinin takibi sorumluluğu, asansörün bulunduğu
bina sorumlusuna aittir.
(2)
Yıllık
kontrol,
asansörün
bakımını
üstlenen
firma
nezaretinde
gerçekleştirilecektir.
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
11
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
U
bentlerinde yer alan ve bakım çalışması olarak değerlendirilmeyen asansöre ait değişiklikler
Z
(3) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (b) bendinin (1), (2), (3) numaralı alt
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
sonrasında veya meydana gelebilecek bir kaza sonrasında yıllık kontrol tekrarlanacaktır.
(4) Yıllık kontrol neticesinde, asansörün çalışmasında can ve mal güvenliği
açısından bir tehlike söz konusu ise; asansörün çalışmasına can ve mal güvenliği sağlanıncaya
kadar izin verilmez. Buna rağmen, asansörün çalıştırılmasından bina sorumlusu sorumludur.
(5) 1/1/2012 tarihinden itibaren yapının bağlı bulunduğu Belediye veya Belediye
hudutları dışındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle
yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar, bina sorumlularının yapacakları başvurular uyarınca
yapılacak yıllık kontrolleri, TS EN 17020 standardına göre asansör konusunda akredite olmuş
A tipi muayene kuruluşlarına yaptıracaklardır. Bu kuruluşça verilecek olan muayene raporu
üç nüsha olarak tanzim edilerek, birer nüshası Belediyede veya Valilikte veya ilgili kanunlar
çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarda, bakım yapan
firmada
ve
bina
sorumlusunda
muhafaza
edilecektir.
Yıllık
kontrolün
yaptırılıp
yaptırılmadığının denetiminden ise Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için
Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve
kuruluşlar sorumludur.
BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler
Aykırı davranışlarda uygulanacak hükümler
Madde 11 - (1) Bu Yönetmeliğin hizmete ilişkin hususlarına aykırı hareket
edenler hakkında; 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
Yürürlükten kaldırılan hükümler
%
10
0
tarafların bu Kanun kapsamı dışında kaldığı durumlarda ise genel hükümler geçerlidir.
Madde 12 - (1) 15/2/2003 tarihli ve 25021 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
Asansör Yönetmeliğinin (95/16/AT) 14 ilâ 26 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
12
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
U
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
Yürütme
Z
Madde 13 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Madde 14 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
%
10
0
Uygun olarak yapılmasıdır.
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
13
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
Z
BÖLÜM 6: FİNANSAL PLAN
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
6.1 Başlangıç Maliyetleri ve Diğer Başlangıç Giderleri
İlk etapta yapılacak harcamalar
İşletme Kuruluş Giderleri
Ticaret odası kaydı
106,00
Ticaret odası kaydı- Oda Kayıt Belgesi
13,00
TOBB Kaydı
60,00
Maliye kaydı ve giderleri
23,85
Maliye kaydı ve giderleri
182,55
Maliye kaydı ve giderleri
9,93
Kuruluş Noter Giderleri (İmza Beyannamesi)
41,88
Kuruluş Noter Giderleri (İmza Beyannamesi)
47,63
Kuruluş Noter Giderleri (İmza Beyannamesi)
28,70
Kuruluş Noter Giderleri (İmza Beyannamesi)
28,70
ARA
542,24 TL
TOPLAM -1
%
10
0
İşletme alt yapısının hazırlanması için gerekli araç ve gereç listesi
sıra no: Ürün adı
Adet
Birim
fiyatı
1- Kırıcı
1 adet
1320
Toplam fiyat
1320
2
Matkap (darbeli)
2 adet
380
760
3
Matkap
2 adet
180
360
4
Akülü vidalama aleti
1 adet
660
660
5
Düz tornavida takımı
2 adet
60
120
6
Kaynak makinesi
2 adet
500
1000
7
Taşlama (küçük)
2 adet
180
360
8
Taşlama (büyük)
2 adet
270
540
9
Açıkağız anahtar takımı
2 adet
90
180
10
Yıldız anahtar takımı
2 adet
165
330
11
Takım çantası
2 adet
55
110
12
Pense
10
20
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
2 adet
14
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
2 adet
15
30
14
Çekiç 500 gr
2 adet
15
30
15
Çekiç 1500 gr
2 adet
20
40
16
Muhafazalı Keski
2 adet
20
40
17
Yan keski
2 adet
15
30
18
Allen anahtar takımı
2 adet
30
60
19
Kumpas
1 adet
20
40
20
Multimetre
2 adet
75
150
21
Mikrometre (motor mili ve balata
aşınmalarını ölçme)
2 adet
20
40
22
Metre
2 adet
5
10
23
Havya
ASUS K53SD-SX139D Cİ52450M 2.50Ghz 4GB 500GB
15.6"
Intel Core İ5 650, Seagate
500GB, Kingston 4GB DDR3,
1GB (256 Bit) Ekran Kartı,
500W Kasa, 18.5" LCD Monitör,
DVDRW Klv. Mou. Spk.
HP CE841A LASERJET
M1212NF YAZ/TAR/FOT/FAX
WIEWSONIC PJD512 SVGA
800X600-2500 ANS.DLP
PROJEKSIYON
GIGASET DA310 KABLOLU
TELEFON - BEYAZ
KAREL MS48S TELEFON
SANTRALİ - 4/12
MS OEM W7 HOME PREM
64BİT TR
18000 BTU KLIMA
100 EKRAN LCD TV
2 adet
1adet
30
60
U
Kargaburun
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
13
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
24
25
26
27
28
29
%
10
0
30
31
32
33
34
35
36
37
160CM LIK Masa Takımı
75*38" 190 cm’lık Dosya Dolabı
Krom Ayaklı Müdür koltuğu
Tekli mînisafir koltuğu krom
ayaklı
İkili misafir koltuğu krom
ayaklı
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
1980
1980
1adet
1790
1790
1adet
500
500
1adet
800
800
2adet
30
60
1adet
800
800
1adet
400
400
1adet
1adet
1600
1050
1600
1050
1 takım
1adet
1adet
2adet
1100
450
300
180
1100
450
300
360
250
250
1adet
15
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
296
169
3500
1750
296
169
3500
1750
U
1 adet
1adet
1adet
1adet
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
Buzdolabı Börotipi
Su pınarı
Sabit Matkap 32 sevindik
Profil Kesme Makinesi 10 hp
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
ARA TOPLAM -2
23.445 TL
İşletmeye alınacak personel desteği
Personel Maaşı 8kişi (12 Ay )
95196
Elektirik ( 12 ay )
3.600
Su ( 12 ay )
1500
Kira
6000
Isıtma ( 5 ay )
1450
Telefon &ADLS ( 12 ay )
1200
ARA TOPLAM 3
126.688,24TL
%
10
0
TOPLAM -1 -,2 -,3
108.946
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
16
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
BİZİ TERCİH EDEN GİRİŞİMCİLERE 2011-2013 YILINDA
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI İLE TOPLAMDA
4 MİLYON TL’
600’
HİBE ALDIK. HAZIRLADIĞIMIZ
Yİ AŞKIN
Ü AŞKIN
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI DESTEKLENDİ.
KOSGEB Girişimcilik Destek Programı ile KOSGEB’ten 30.000 tl hibe 70.000 tl %0
Faizsiz kredi almak için KOSGEB’e eksiksiz ve profesyonelce hazırlanmış bir girişimci iş
planı dosyası sunmalısınız. İş Planı Dosyanız eksik ve yanlış ise İş Planı Dosyanız KOSGEB
tarafından revize( değişiklik) edilmek için girişimciye geri iade edilir. Girişimci tekrar eksik
ve yanlış iş planı verirse KOSGEB tekrar revize verir ancak girişimci tekrar iş planı
projesini eksik ve yanlış verir ise İş Planı Dosyası bir daha KOSGEB tarafından
değerlendirilmez. Girişimcinin 2 revize hakkı vardır daha fazla revize edilmez ve İş Planı
Dosyası KOSGEB tarafından değerlendirilmez ve yapmış olduğunuz bütün işlemler boşa
gider.
İşinizi Riske Atmadan KOSGEB Girişimcilik Desteğine % 100 Destek Alma garantisi ile
ulaşmak istiyorsanız .Brüksel Uzmanları Danışmanlık yanınızda.
Girişimciler için sunulan Danışmanlık Hizmet Paketimiz;
%
10
0
1-İş Fikrinin geliştirilmesi
(Yapacağınız iş ile ilgili en yeni, güncel ve inovatif teknik ve yöntemler konusunda danışmanlık)
2-KOSGEB Girişimcilik Desteği başvrusu için başvuru evrak ve işlemleri için danışmanlık.
(Desteği almanız başvuru evrak ve işlemleri eksiksiz olarak hazırlanmalıdır.Bunun için KOBİ Uzmanlarımız
size yol gösterecektir.
3-KOSGEB Girişimci İŞ Planlarınız % 100 Destek Alma Garantili Hazırlanır .
(Girişimci İş Planlarınızı %100 destek almanızı sağlayacak düzeyde profesyonel KOBİ Uzmanları hazırlıyor)
4-KOSGEB İş Planı’nızı onayladıktan sonrada ‘’desteğin başlangıcından desteğin bitişine kadar 2
yıl boyunca danışmanlık hizmeti’’ yapılmaktadır.
(KOSGEB’in İş Planınızı desteklenmesinin ardından desteğin başlangıcından desteğin bitişine kadar 7/24 size
atanan KOBİ uzmanını arayıp bilgi ve danışmanlık almaya devam edebilirsiniz.
KOSGEB Girişimcilik Sertifikası almış ve % 100 Destek alma garantili iş planı projesi
hazırlamak isteyen
girişimciler için üstte
bahsi geçen danışmanlık hizmeti bir paket
olarak sunulmaktadır.
**KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ İLE HİÇ BİR RESMİ VE ORGANİK BAĞIMIZ YOKTUR. %100 DESTEK ALMA GARANTİSİNİ ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE ÇALIŞAN ALANINDA
PROFESYONEL KOBİ UZMANI PERSONELİMİZİN BİLGİ, DENEYİM VE ALMIŞ OLDUKLARI AKADEMİK EĞİTİME DAYANARAK VERMEKETEYİZ
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
17
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
U
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
TÜRKİYE’DE İLK
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ PROGRAMI İLE %100
YATIRIM VE DESTEK ALMA GARANTİSİ VERİYORUZ
TÜRKİYE’DE İLK
ALACAĞINIZ HİZMETLER ‘’DANIŞMANLIK HİZMET GARANTİ
SÖZLEŞMESİ’’ İLE TEMİNAT ALTINA ALINIYOR.
TÜRKİYE’DE İLK
İŞ PLANI PROJENİ DESTEK ALMADIĞI TAKTİRDE 5 İŞ GÜNÜ
İÇİNDE %100 PARA İADE GARANTİSİ
%
10
0
% 100 DESTEK ALMA GARANTİLİ KOSGEB
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI PROJESİ HAZIRLATMAK İÇİN
BRÜKSEL UZMANLARI DANIŞMANLIK LTD ŞTİ
(0432) 215 11 02
(0534) 706 55 17
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
18
Download

Asansör kabini imalatları imalathanesi girişimci iş planı örneği