A X A LTA C O AT I N G S Y S T E M S
Alesta
Podkłady ZeroZinc
®
Przyjazna dla środowiska najlepsza w swojej
klasie ochrona antykorozyjna
Alesta®
Podkłady ZeroZinc
Odpowiednie rozwiązanie
na miarę wszystkich
potrzeb
Korozja stali generuje wysokie koszty napraw i serwisu. Wstępna obróbka powierzchni a następnie
zastosowanie najbardziej odpowiedniego systemu antykorozyjnego na przeznaczonej do pokrycia powierzchni
przedłuży cykl życia struktury nałożonej farby.
Po ponad 10 latach badań i rozwoju (i ponad 20 latach doświadczenia w zakresie systemów antykorozyjnych),
wachlarz produktów Alesta® ZeroZinc rozszerza się w celu zapewnienia najlepszego rozwiązania na miarę każdej
przeznaczonej do pokrycia powierzchni.
Alesta
Podkłady ZeroZinc
Zalety
®
• Znakomite właściwości antykorozyjne
- Znakomita odporność na chemikalia i wilgotność dzięki efektowi wzmocnionej bariery
- Ochrona antykorozyjna do C5 zgodnie ze standardem ISO 12944-6
• Znakomite właściwości mechaniczne
• Podkład ZeroZinc dla każdej powlekanej powierzchni: stal, elementy z ostrymi krawędziami,
podłoża narażone na zjawisko gazowania (stal galwanizowana, metalizacja itp.)
• Charakterystyczna niska gęstość podkładów:
- Łatwe w użyciu (ponowne wykorzystanie aplikatorów)
- Zwiększona wydajność na m2 (zoptymalizowane zużycie proszku)
- Zmniejszone zużycie sprzętu do powlekania (zwężki Venturiego, elektrody itp.)
• Znakomita adhezja środkowych warstw i warstw wierzchnich Alesta® (bez piaskowania)
• Znakomita adhezja metali żelaznych
• Części z zaaplikowanym podkładem mogą być przechowywane na czas oczekiwania na pokrycie
wierzchnią warstwą. Proszę przestrzegać wskazówek odnośnie ich przechowywania i obchodzenia
się z nimi
Ochrona antykorozyjna przyjazna dla środowiska
Podkłady Alesta® ZeroZinc:
•
•
•
•
•
Są pozbawione cynku
Brak etykiet
Łatwy transport
Brak emisji VOC
Zwiększona wytrzymałość powlekanych elementów
Oferta Alesta® ZeroZinc
Połysk
Kompletne warunki
utwardzania
(GU-Gloss units)
Kod produktu
Przezna czenie
Kolor
Podkład Alesta®
ZF90017192420
Metale żelazne
± RAL 7032
90 ± 10
10‘ @ 140 °C *
Podkład Alesta®
ZF80027273020
Powierzchnie
narażone na
zjawisko gazowania
(stal galwanizowana,
metale)
± RAL 7036
85 ± 5
15‘ @ 180 °C
Podkład Alesta®
ZF00017121720
Elementy z ostrymi
krawędziami
(aluminium / stal)
± RAL 7032
3±2
12‘ @ 180 °C *
ZeroZinc Steel
Prime
ZeroZinc
Antigassing Prime
ZeroZinc Edge
Prime
* Utwardzanie części zwiększa adhezję warstwy wierzchniej.
W celu uzyskania więcej informacji, patrz arkusz danych technicznych produktu.
Podkład Alesta® ZeroZinc Steel Prime – do stali
dla metali żelaznych
Podkład Alesta® ZeroZinc Antigassing Prime przeciw zjawisku gazowania
dla powierzchni narażonych na występowanie zjawiska
gazowania, dla stali galwanizowanej i metalizacji
Podkład Alesta® ZeroZinc Edge Prime - do krawędzi
dla części z ostrymi krawędziami,
dzięki swojej unikalnej lepkości
Technology
HDC
High
Density
Cross-linking
Wszystkie trzy wyżej wymienione podkłady antykorozyjne Alesta® ZeroZinc są oparte
na formule technologii High Density Crosslinking (HDC). Wzmacnia ona efekt bariery
podkładu w celu uzyskania całkowicie szczelnej powłoki, która odizoluje podłoże od
środowiska.
Podkłady Alesta® ZeroZinc:
• Wykazują znakomite właściwości adhezyjne w kontakcie z podłożem i warstwą
wierzchnią
• Należą do drugiej generacji podkładów epoksydowych opracowanych w celu
uzyskania wysokiej odporności na korozję budynków w najbardziej surowych
warunkach otoczenia, klimatu, nasłonecznienia i wilgotności
• Zostały opracowane i poddane badaniom z uwzględnieniem klas korozyjności i
wytrzymałości określonych w standardzie ISO 12944-6
• Są przeznaczone do zastosowania na rynku architektonicznym (struktury metalowe,
meble przemysłowe, konstrukcje żelazne itp.), transportowym (korpusy, sprzęt itp.),
maszyn przemysłowych, sprzętu rolniczego oraz dla każdego, kto jest
zainteresowany najlepszą w swojej klasie ochroną antykorozyjną charakteryzującą
się wszystkimi znanymi zaletami powlekania metodą proszkową: brak emisji VOC,
łatwość aplikacji, dobry przepływ i reaktywność itp.
Alesta
Podkłady ZeroZinc
Szczegóły dotyczące
produktów
®
Podkład Alesta® ZeroZinc Steel Prime
do podłoży z “metali żelaznych”
1. Wybierz powierzchnię aplikacji oraz system zgodnie z załączoną tabelą.
2. Oszacuj trwałość wybranego system zgodnie
z korozyjnością środowiska.
Podkład
Wykończenie
Środowiska
Fosforanowanie żelazowe i cynkowe(1)
–
Alesta® IP, AP, SD
C5-M
*
C5-I
*
Fosforanowanie żelazowe i cynkowe(1) +
pasywacja
–
Alesta® IP, AP, SD
Fosforanowanie żelazowe i cynkowe(1) +
pasywacja
ZF90017192420
Alesta® IP, AP, SD
Metoda nadmuchu lub piaskowania
Sa 21/2 mini / Rz=50/80 µm –Ra=7/12(2)
ZF90017192420
Alesta IP, AP, SD
Fosforanowanie cynkowe(1)
+ pasywacja
ZF90017192420
(3)(4)
C4
C3
C2
®
C1
5
Alesta® IP, AP, SD
* Kontakt z nami
Inne przykłady w studium przypadku – prosimy o kontakt
(3)
(4)
(1)
(2)
Stal
Lub alternatywne procesy z zastosowaniem ekwiwalentów.
Sa oznacza czystość a Ra/Rz chropowatość poddawanych obróbce profili metodą nadmuchu lub piaskowania.
Właściwości medium są wybierane w zależności od technologii i chropowatości profili.
Kształt mediów musi być regularnie sprawdzany pod względem zachowywania właściwości.
10
15
Wytrzymałość (lata)A1
Podkład Alesta® ZeroZinc Antigassing Prime
przeciw zjawisku „gazowania”
Stal galwanizowana
Galwanizacja musi spełniać wymogi standardu NF A 35-503 oraz NF EN ISO 1460.
1. Wybierz sposób przygotowania powierzchni oraz swój system na podstawie
poniższej tabeli.
2. Określ wytrzymałość wybranego systemu
w zależności od korozyjności środowiska.
Podkład
Wykończenie
Środowisko
Odtłuszczanie/wytrawianie
lub śrutowanie(1)
–
Alesta®
IP, AP, SD
C5-M
Fosforanowanie(2)
–
Alesta®
IP, AP, SD
Fosforanowanie(2) +
pasywacja lub chromowanie
–
Alesta®
IP, AP, SD
Fosforanowanie(2) +
pasywacja lub chromowanie
ZF80027273020
Alesta®
IP, AP, SD
Galwanizacja na gorąco
C5-I
C4
C3
C2
C1
5
Inne przykłady w studium przypadku – prosimy o kontakt
10
15
Wytrzymałość (lata)A1
(1)
Podłoże obojętne na cynk (stal nierdzewna, korund).
Lub alternatywne procesy z zastosowaniem ekwiwalentów.
(2)
Stal metalizowana
Grubość metalizacji musi spełniać wymogi standardu ISO 20.
1. Wybierz sposób przygotowania powierzchni oraz swój system na
podstawie poniższej tabeli.
2. Określ wytrzymałość wybranego systemu
w zależności od korozyjności środowiska.
Podkład
Wykończenie
Środowisko
50 μm cynku lub ocynkowanego
aluminium
–
Alesta® IP, AP, SD
C5-M
100 μm cynku lub ocynkowanego
aluminium
–
Alesta® IP, AP, SD
100 μm cynku lub ocynkowanego
aluminium
ZF80027273020
Alesta® IP, AP, SD
Inne przykłady w studium przypadku – prosimy o kontakt
Metalizacja
C5-I
C4
C3
C2
C1
5
10
15
Wytrzymałość (lata)A1
Podkład Alesta® ZeroZinc Edge Prime
Ostre krawędzie
Wzornictwo przeznaczonych do powlekania części zgodnie z zaleceniami standardu
ISO 12944-3 w odniesieniu do ostrych krawędzi zwiększy wydajność podkładu.
1. Wybierz sposób przygotowania powierzchni oraz swój system na podstawie
poniższej tabeli.
2. Określ wytrzymałość wybranego systemu
w zależności od korozyjności środowiska.
Podkład
Wykończenie
Środowisko
Fosforanowanie żelazowe i cynkowe(1)
–
Alesta® IP, AP, SD
C5-M
*
Fosforanowanie żelazowe i cynkowe(1) +
pasywacja
–
Alesta® IP, AP, SD
C5-I
*
Fosforanowanie żelazowe i cynkowe +
pasywacja
ZF00017121720
Alesta IP, AP, SD
Metoda nadmuchu lub podłoża
osypywane pod kątem(3) (4)
Sa 21/2 mini / Rz=50/80 µm – Ra=7/12(2)
ZF00017121720
Alesta® IP, AP, SD
Fosforanowanie cynkowe(1)
+ pasywacja
ZF00017121720
Alesta® IP, AP, SD
(1)
®
C4
C3
C2
C1
5
* Kontakt z nami
Inne przykłady w studium przypadku – prosimy o kontakt
(3)
(4)
(1)
(2)
Stal
Lub alternatywne procesy z zastosowaniem ekwiwalentów.
Sa oznacza czystość a Ra/Rz chropowatość poddawanych obróbce profili metodą nadmuchu lub piaskowania.
Właściwości medium są wybierane w zależności od technologii i chropowatości profili.
Kształt mediów musi być regularnie sprawdzany pod względem zachowywania właściwości.
10
15
Wytrzymałość (lata)
A1
Aluminium
1. Wybierz sposób przygotowania powierzchni oraz swój system na
podstawie poniższej tabeli.
Podkład
Wykończenie
Fosforanowanie(1)
–
Alesta® IP, AP, SD
Fosforanowanie(1)
–
Alesta® IP, AP, SD
Żółte lub zielone chromowanie™
ZF00017121720
Alesta® IP, AP, SD
Żółte lub zielone chromowanie™
ZF00017121720
Alesta® IP, AP, SD
Żółte chromowanie™
ZF00017121720
Alesta® IP, AP, SD
Inne przykłady w studium przypadku – prosimy o kontakt
Lub alternatywne procesy z zastosowaniem ekwiwalentów.
(1)
2. Określ wytrzymałość wybranego systemu
w zależności od korozyjności środowiska.
Klimat
(na zewnątrz)
A1)
Aluminium
Szacowany okres wytrzymałości
nie jest gwarantowany. Stanowi
jedynie termin techniczny,
który ma pomóc klientowi w
ustaleniu programu działania.
Okres gwarancji jest terminem
prawnym stanowiącym część
umowy. Okres gwarancji jest
zasadniczo krótszy niż okres
wytrzymałości.
E19
E17/E18
E16
E15
E14
E13
E12
E11
5
10
15
Wytrzymałość (lata)A1
Atmosfera (wewnątrz
pomieszczeń)
Aluminium
I5
Niniejsza informacja ma
charakter wskazówki w oparciu o
doświadczenie i wyniki uzyskane
w laboratorium i nie stanowi
deklaracji.
Podane tutaj informacje
odpowiadają naszemu stanowi
wiedzy w dniu publikacji.
Informacje te mogą ulec zmianie
w momencie pojawienia
się nowego stanu wiedzy
oraz nowych doświadczeń.
Wskazane dane obejmują
standardowy zakres właściwości
produktów i odnoszą się tylko
do specyficznych znajdujących
zastosowanie materiałów.
Dane te mogą być inne w
przypadku stosowania tego
typu materiałów w połączeniu
z innymi materiałami lub
dodatkami, jak również w
przypadku poddawania ich
innym procesom, o ile brak
innego zapisu. Udostępnione
dane nie powinny być używane
jako granice specyfikacyjne
ani stosowane jako wyłączna
podstawa projektowania. Nie
mogą one zastępować żadnych
form testów, które muszą
Państwo przeprowadzić w
celu określenia wytrzymałości
specyficznego materiału
stosowanego w danym celu.
Z uwagi na fakt, iż Axalta
Coating Systems nie może
przewidzieć wszystkich
możliwych wariacji
rzeczywistych warunków
zastosowania końcowego,
Axalta Coating Systems nie
może dać żadnych gwarancji ani
nie ponosi odpowiedzialności
za wykorzystanie niniejszych
informacji. Żaden fragment
niniejszej publikacji nie może być
rozpatrywany jako udzielenie
licencji lub jako zalecenie
naruszenia patentów lub praw
ochronnych osób trzecich.
I4
I3
I2
I1
5
10
15
Wytrzymałość (lata)A1
Homologated by Qualisteelcoat
Jak wybrać najbardziej odpowiedni system antykorozyjny
dla danego zastosowania?
1 – OKREŚLENIE ŚRODOWISKA:
Proszę wybrać środowisko, w którym ma zostać użyty produkt
A / Dla elementów stalowych i stali galwanizowanej standard ISO 12944-2 określa 6 klas korozyjności (C1 jest klasą “w pomieszczeniach”)
Kategoria
korozyjności
Na zewnątrz
W pomieszczeniach
C1
(ISO 12944-2)
Wytrzymałość* Działanie korodujące
rozpylanej soli h(1)
–
Ogrzewane budynki z czystym powietrzem
wewnątrz np. szkoły, hotele, sklepy, biura
–
–
C2
Atmosfery o niskim poziomie zanieczyszczeń.
Głównie obszary wiejskie
Nieogrzewane budynki, w których może zachodzić
zjawisko kondensacji, np. magazyny, hale sportowe
Atmosfery miejskie i przemysłowe,
o umiarkowanym zanieczyszczeniu dwutlenkiem
siarki. Obszary wybrzeży o niskim poziomie zasolenia
Pomieszczenia produkcyjne o wysokiej wilgotności
i umiarkowanym zanieczyszczeniu powietrza np.
zakłady przemysłu spożywczego, pralnie, browary,
mleczarnie
–
–
–
C3
C4
C5-M
C5-I
Obszary przemysłowe i obszary wybrzeży
o umiarkowanym poziomie zasolenia. Wybrzeże
morskie >3 km od brzegu.
Zakłady chemiczne, pływalnie, stocznie przy
wybrzeżu (instalacje wodnego czyszczenia
ciśnieniowego, laboratoria, rzeźnie)
Obszary wybrzeży oraz przybrzeżne o wysokim
zasoleniu (od 1 do 3 km od brzegu)
Budynki lub obszary, w których niemal stale
występuje zjawisko kondensacji oraz o wysokim
zanieczyszczeniu
Obszary przemysłowe o wysokiej wilgotności
i agresywnej atmosferze
Budynki lub obszary, w których niemal stale
występuje zjawisko kondensacji oraz o wysokim
zanieczyszczeniu (para wodna, kryte pływalnie,
fabryki chemiczne)
niska
120
średnia
240
wysoka
480
niska
240
średnia
480
wysoka
720
niska
480
średnia
720
wysoka
1440
niska
480
średnia
720
wysoka
1440
(1) Z oznakowaniem dla powierzchni stalowych oraz bez oznakowania dla stali galwanizowanej do standardu ISO 12944
*Wytrzymałość: niska: < 5 lat; średnia: 5 - 15 lat; wysoka > 15 lat
B / Dla powierzchni aluminiowych standard NFP 24-351 określa środowiska korozyjne:
Kategorie
korozyjności
(na zewnątrz)
Opis
Kategorie
korozyjności
(na zewnątrz)
Opis
E11
Klimat wiejski o niskim zanieczyszczeniu
I1
Obszar o niskiej wilgotności
E12
Klimat miejski lub przemysłowy (niskie zanieczyszczenie)
I2
Obszar o średniej wilgotności
E13
Kwaśny klimat miejski lub klimat przemysłowy (wysokie zanieczyszczenie)
I3
Obszar o wysokiej wilgotności
E14
Klimat morski (10- 20 km od brzegu)
I4
Obszar o bardzo wysokiej wilgotności
E15
Klimat morski (3-10 km od brzegu)
I5
Agresywna atmosfera
E16
Klimat morski (wybrzeże < 3 km; poza brzegiem morza)
E17
Zwykły klimat mieszany (wybrzeże oraz klimat miejski lub przemysłowy)
E18
Kwaśny klimat mieszany (wybrzeże oraz kwaśny klimat miejski lub przemysłowy)
E19
Bardzo kwaśny klimat (korozyjność, abrazja, piana morska, temperatura, pomiar
wilgotności)
2 – OKREŚLENIE CYKLU ŻYCIA:
Wybierz wymagany cykl życia. Cykle życia dzielą się na 5-letnie interwały umożliwiające wybór najbardziej odpowiedniego systemu
powlekania proszkowego dla Twoich potrzeb.
3 – OKREŚLENIE WŁAŚCIWOŚCI DODATKOWYCH:
Określenie przeznaczonej do pokrycia powierzchni jest zależne od jej rodzaju oraz/lub faktury:
• Powierzchnie żelazawe (stal o niskiej zawartości węgla, stopy stali, kute żelazo)
• Zwalczanie zjawiska gazowania (odlewy, stal galwanizowana, stal metalizowana)
• Elementy z ostrymi krawędziami
• Aluminium (profile, blachy)
Uwaga: Szacowana wytrzymałość jest zależna od częstotliwości czyszczenia pokrytych farbą powierzchni z uwzględnieniem
korozyjności środowiska.
Norway
Axalta Coating Systems Norway AS
Postboks 6154 Etterstad
NO - 0602 Oslo
Tel: +47 22 08 79 00
Fax: +47 22 08 79 21
[email protected]
Belgium, Luxembourg
Axalta Coating Systems Belgium bvba
Dellestraat 45
B - 3550 Heusden-Zolder
Tel: +32 13 53 90 90
Fax: +32 13 53 90 80
[email protected]
Poland
Axalta Coating Systems Poland Sp. z o.o.
ul. Lodowa 130
PL - 93 - 232 Łódź
Tel: +48 426 77 16 70
Fax: +48 426 77 16 80
[email protected]
France
Axalta Coating Systems France SAS
Z.I. de la Croix Meyssant
BP 33 – Savigneux
F - 42601 Montbrison Cedex
Tel: +33 477 96 70 00
Fax: +33 477 96 70 10
[email protected]
Spain, Portugal
Axalta Coating Systems Spain S.L.
c/ Jesus Serra Santamans nº4, 2º A
E - 08174 Sant Cugat del Vallès
Tel: +34 93 61 06 02 2
Fax: +34 93 52 07 06 5
[email protected]
Germany
Axalta Coating Systems Germany GmbH
Siemensstraße 4
D - 84051 Essenbach-Altheim
Tel: +49 87 03 93 18 0
Fax: +49 87 03 93 18 10 65
[email protected]
Italy
Axalta Coating Systems Italy S.r.l.
Socio Unico
Via Roma 80
I - 20873 Cavenago di Brianza (MB)
Tel: +39 02 959 19 61
Fax: +39 02 36 04 92 56
[email protected]
Netherlands
Axalta Coating Systems
Teodur BV
Nikkelstraat 45
NL - 4823 AE Breda
Tel: +32 13 53 90 95
Fax: +32 13 53 90 80
[email protected]
Axalta Coating Systems GmbH
Horbeller Straße 15
D - 50858 Köln
Tel: +49 (0) 22 34 60 19 22 70
Fax: +49 (0) 22 34 60 19 11 10
www.alestapowder.com
www.axaltacs.com
Sweden, Denmark, Finland
Axalta Powder Coating Systems Nordic AB
Box 520
SE - 593 25 Västervik
Tel: +46 49 06 62 00
Fax: +46 49 01 40 72
[email protected]
UK, Ireland
Axalta Powder Coating Systems
UK Limited
Whessoe Road, Darlington
UK - DL3 OHX
Tel: +44 13 25 34 70 00
Fax: +44 13 25 28 89 97
[email protected]
Russia
Axalta Coating Systems Rus
Krylatskaya, 17, block 3
RUS - 121614 Moscow
Tel: +7 49 57 97 22 00
Fax: +7 49 57 97 22 01
[email protected]
The Axalta logo, Axalta™ , Axalta Coating Systems™ and all products denoted with ™ or ® are trademarks or registered trademarks of Axalta Coating Systems, LLC and its affiliates. Axalta trademarks may not be used in
connection with any product or service that is not an Axalta product or service. Pictures: © Richard Kittenberger | Dreamstime, Jorgeantonio | Dreamstime, Aliaksandr Nikitsin | Dreamstime, Matière Grise, Axalta property.
Austria
Axalta Coating Systems Austria GmbH
Mödlinger Straße 15
A - 2353 Guntramsdorf
Tel: +43 223 65 00 0
Fax: +43 223 65 30 41
www.axaltacs.com
Download

ZeroZinc Brochure - Axalta Coating Systems