DOC.plaquette DAMPER-PL:Plaquette Suspension RA 2007
3/11/10
8:57
Page 1
Najwaniejsza jest jakość !
AMORTYZATORY NTN-SNR
www.ntn-snr.com
Two brands, One group, One strategy
DOC.plaquette DAMPER-PL:Plaquette Suspension RA 2007
3/11/10
8:57
Page 2
TŁUMIK DRGAŃ KOŁA PASOWEGO – CO TO TAKIEGO?
Tłumiki drgań koła pasowego paska napędu monto-
zastępować nową wersją razem z wymianą paska
wane są na wale korbowym silnika przy rozrządzie.
napędu rozrządu i rolek, mniej więcej, co 120 000
Ich główną funkcją jest amortyzacja oraz redukcja
przejechanych kilometrów lub co 5 lat.
drgań i hałasu.
Jeśli chodzi o technologie, części te są niezwykle
Większość silników diesel, oraz sporo modeli spali-
zaawansowane: masa oraz sztywność gumy, z któ-
nowych, wyposaonych jest w tłumiki drgań koła
rej wykonane są tłumiki drgań, wybierane są bardzo
pasowego.
dokładnie, by odpowiednio współpracowały z
Producenci
nie
zawsze
zalecają
wymianę tej części, jednak powinno się ją
wałem korbowym silnika.
GAMA PRODUKTÓW NTN-SNR:
JAKOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM
Gama produktów NTN-SNR zawiera 108 pozycji,
NTN-SNR przykłada wielką wagę do pochodzenia
dzięki czemu jest jedną z największych na rynku.
projektu.
Nasza gama produktów zawiera zarówno produkty
Jest to dla nas gwarancją Waszego bezpieczeństwa!
OE jak i produkty oryginalne.
PO CO WYMIENIAĆ TŁUMIKI DRGAŃ?
ŁATWOŚĆ I REDUKCJA KOSZTÓW:
POŁOENIE: koło pasowe znajduje się w pobliu
wymieniasz rolki i pasek rozrządu? Wymień take
elementów, które mogą je uszkodzić; wyciek oleju
tłumiki drgań koła pasowego, a zredukujesz czas
lub chłodnica moe naruszyć tłumik drgań.
przestoju pojazdu.
UWAGA!
BEZPIECZEŃSTWO: zuycie tłumika drgań koła
pasowego, moe doprowadzić do uszkodzenia wału
korbowego
Proszę nie mylić tłumika drgań koła pasowego DPF
z tłumikiem (nr ref. SNR DAMP1) mającym zastosowanie w wale korbowym, powiązanym z rozrządem
WYGODA: zuycie tłumika drgań koła pasowego,
silnika.
moe doprowadzić do powstawania hałasu i drgań,
które znacznie obniają komfort jazdy kierowcy
UWAGA NA PODRÓBKI!
Na rynku pojawiły się podrobione produkty. Cięko je
rozrónić, bez ich uprzedniego demontau. Mona je
poznać, na przykład, po gumowo metalowej złączce.
Jakość złączki w produktach podrobionych jest
oczywiście o wiele nisza ni w tych oryginalnych.
zauwayć, e ich budowa jest zupełnie inna ni
Po rozłoeniu podróbki na części, mona od razu
konstrukcja oryginału.
Oryginalna część
Część podrobiona
DOC.plaquette DAMPER-PL:Plaquette Suspension RA 2007
3/11/10
8:58
Page 3
RADY EKS
PERTA
DEMONTA-MONTA TŁUMIKA DRGAŃ KOŁA PASOWEGO
(źródło : Doc Metaldyne)
120°C podczas uytku ciągłego
- Nie uywać ściągaczy, śrubokrętów lub innych
- 40°C najnisza temperatura operacyjna
pierścień.
ZASIĘG TEMPERATURY DZIAŁANIA:
max 140°C podczas uytku okresowego/
DEMONTA:
urządzeń, które mogą wywierać obciąenie na
- Nie podgrzewać części w celu demontau: nie
MONTA:
- Naley unikać nacisku na tę stronę koła pasowego,
uwaać równie na śruby nastawcze oraz paski
która ma kontakt z paskiem lub rozrządem. Naley
urządzeń będących źródłami ciepła (istnieje ryzyko
uywać palnika, lampy lutowniczej lub innych
uszkodzenia gumy, zniekształcenia wymiarów lub
spłaszczenia).
napędu. Monta musi przebiegać ostronie, by
uniknąć zbyt mocnego napręenia, zuycia paska, czy
- Nie korzystać z nowych części, które zostały w
wycieku smaru spod uszczelki.
jakikolwiek sposób uszkodzone (np. w wyniku
śruby (istnieje ryzyko złamania lub zniekształcenia).
- Nie przekraczać maksymalnego momentu dokręcenia
upadku), gdy nie są ju one zdatne do uycia.
- Nie uywać bez paska napę
- Nie dotykać części bez czystych, suchych
ntaktu ze
wszelkiego ko
ać
ik
un
y
y
Nale
, kwasami, cz
uszczalnikiem
zp
ro
i,
am
ar
sm
uszkodzenia
tnieje ryzyko
(is
i
am
er
ki
la
gumy).
rękawiczek, co uchroni przez utlenieniem.
PRZECHOWYWANIE:
Części naley przechowywać w dedykowanych
pojemnikach i opakowaniach, aby uchronić je przed
zanieczyszczeniami i wilgocią.
3/11/10
8:58
Page 4
www.ntn-snr.com
/
A E R O S P A C E
/
I N D U S T R Y
DOC.RAPLAQDAMPER.PLa
A U T O M O T I V E
Conception et réalisation Service publicité SNR / SNR © 2009 / 12 - Photos: © Pedro Studio Photos
DOC.plaquette DAMPER-PL:Plaquette Suspension RA 2007
NTN-SNR ROULEMENTS - 1, rue des usines - 74000 Annecy - FRANCE
RCS Annecy B325 821 072 - Code NAF 291 H – Code NACE 29.1
www.ntn-snr.com
Download

AMORTYZATORY NTN-SNR - Ntn