Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sinavinin (Mbsts) Ölçme, Seçme Ve
Yerlestirme Merkezi (Ösym) Tarafindan Yapilacagina Iliskin Duyuru
Diyanet Isleri Baskanligi ilgili mevzuati uyarinca;
1.
Cami görevlilerinin görev yeri degisikligi,
2.
Baskanligi mi z personelinden baska unvanlarda görev yapmakta iken Kur’an kursu
ögreticisi, imam-hatip veya müezzin-kayyim unvanlarina müktesebi olanlarin naklen, müktesebi
olmayanlarin ilk defa naklen atanmalari,
3.
Kariyer unvanlari basamaklarinda yükselmeler,
4.
Yurtdisi ile hac ve umre hizmetlerinde (hac ve umre hi metleri için Müftü, Vaiz ve Egitim
Görevlileri hariç) din görevlisi görevlendirmeleri,
için Baskanlikça yapilacak sinavlara katilmak isteyenlerin Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sinavindan
(MBSTS) Baskanlikça belirlenen puani almalari sarttir.
Diyanet Isleri Baskanligi Sinav Yönetmeliginin 6 nci maddesinin 1 inici fikrasinda “Görevlilerin bilgi
seviyelerini ölçmek ve mesleki baki mdan göreve iyi sekilde hazir bulunmalarini saglamak amaciyla
yilda bir Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sinavi (MBSTS) yapilabilir. Bu sinav Baskanlikça yapilabilecegi
gibi baska kamu kurum veya kuruluslarina da yaptirilabilir. Sinavin yeri ve zamani ile sinavda
sorulacak sorular Baskanlikça belirlenir ve sinavi yapacak kuruma bildirilir. Baskanlikça gerekli
görülmesi halinde sinav sorulari ÖSYM’ye veya üniversitelere de hazirlatilabilir.” hükmü yer
almaktadir.
Bu itibarla, Bas kanligim iz ile Ölçm e, Seçm e v e Yerlestirm e Merkezi (ÖSYM) aras inda im zalanan
protokol uyarinca 2015 yilinda MBSTS, ÖSYM tarafindan yapilacaktir.
Sinavin organizasyonu, sinavin uygulanmasi ve sinav sorularinin hazirlanmasi tamamen ÖSYM’nin
sorumlulugunda gerçeklestirilecektir.
SINA V TARIHI:
Sinav, 22 Subat 2015 tarihinde saat 14.00’da yapilacaktir.
BASVURU ZAMA NI:
Sinava basvurular Ölçme, Seçme ve Yerlestirme Merkezi (ÖSYM) tarafindan 22 Aralik 2014-31
Aralik 2014 tarihleri arasinda alinacaktir.
BASVURU SARTLARI:
Bu sinava Diyanet Isleri Baskanligi personeli (kadrolu ve sözlesmeli) katilabilecektir.
SINA V SORULARI:
Sinavda adaylara, çoktan seçmeli 80 sorudan olusan bir test uygulanacaktir.
SINA V SONUÇLARININ DEGERLENDIRILMESI:
1.Degerlendirme sirasinda yalni z dogru cevaplar dikkate alinacak, yanlis cevaplar dikkate
alinmayacaktir. Degerlendirme, her sorunun degeri ayni olmak üzere 100 puan üzerinden
yapilacaktir. Adaylarin dogru cevap sayisi ham puani olacaktir. Asagidaki formül kullanilarak
adaylarin 100 üzerinden puanlari hesaplanacaktir.
2.Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafindan “geçersiz”
sayildigi takdirde bu soru, ilgili testte en az bir isareti bulunan tüm adaylar için dogru cevaplanmis
kabul edilecektir.
SINA V KONULARI:
1.
Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’i anlama ve meal bilgisi)
2.
Tefsir
3.
Akaid & Kelam
4.
Fikih & Ilmihal
5.
Hadis
6.
Siyer & Islam Tarihi
7.
Dinler ve Mezhepler Tarihi
KAYNAK K ITAPLAR:
S.No
KITAP ADI
YA ZAR ADI (YA YINEVI)
1
Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri
Komisyon (DIB Yayinlari)
2
Tefsir Usulü
3
Ilmihal I. ve II. Ciltler
Prof. Dr. Ismail CERRAHOGLU
(TDV Yayinlari)
Komisyon (TDV Yayinlari)
Doç. Dr. Ismail Karagöz
4
Hac Ilmihali
Mehmet Keskin
Doç. Dr. Halil Altuntas
(DIB Yayinlari)
Dr. Ekrem KELES
5
Hacci Anlamak
8
Dini Kavramlar Sözlügü
9
Hz. Muhammed ve Evrensel Mesaji
10
11
12
13
14
Hadis Usûlü
Riyazü’s-Sâlihîn –Metin ve ÇeviriYasayan Dünya Dinleri
Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi
Diyanet Islam Ansiklopedisi
Prof. Dr. Bünyamin ERUL
(DIB Yayinlari)
Komisyon (DIB Yayinlari)
Prof. Dr. Ibrahim SARIÇAM
(DIB Yayinlari)
Prof. Dr. Talat KOÇYIGIT (TDV)
Ebû Zekeriyya en-Nevevî (DIB Yayinlari)
Komisyon (DIB Yayinlari)
Davut KAYA (DIB Yayinlari)
TDV Yayinlari
Download

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sinavinin (Mbsts) Ölçme, Seçme Ve