Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 118
im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu na rok szkolny 2014/2015
Wrocław, 1 września 2014 roku
„Popękany dzban”
Pewien wieśniak codziennie dostarczał do wioski wodę ze źródła w dwóch pękatych amforach, przytroczonych do grzbietu osła,
kroczącego u jego boku. Z jednej z amfor, starej i pełnej pęknięć, podczas wędrówki wyciekała woda. Druga, nowa i bez skazy, utrzymywała
całą zawartość co do kropli. Stara, spękana amfora czuła się biedna i nieużyteczna, tym bardziej, że nowa nie przepuściła żadnej okazji, by
podkreślać swoją doskonałość. "Ja nie tracę nawet kropeleczki wody!". Pewnego ranka stara amfora zwierzyła się właścicielowi:
- Wiesz, jestem świadoma moich ograniczeń. Przeze mnie tracisz czas, trud i pieniądze. Kiedy dochodzimy do wioski, jestem w połowie pusta.
Wybacz mi moją niedoskonałość i moje rany. Następnego dnia, podczas wędrówki, właściciel zwrócił się do spękanej amfory, mówiąc:
- Popatrz na pobocze drogi.
- Jest przepiękne, pełne kwiatów.
- To dzięki tobie - odpowiedział właściciel.
- To ty każdego dnia podlewasz pobocze drogi. Kupiłem paczuszkę nasion kwiatów i posiałem je wzdłuż drogi, a ty, nie wiedząc o tym,
niechcący podlewasz je każdego dnia.
Krótkie opowiadanie Bruno Ferrero „Popękany dzban” zawiera wiele cennych myśli, które będą nam towarzyszyły w tym roku
szkolnym. Również nasze szkoły partnerskie z Anglii i z Indii razem z nami chcą odkrywać ukryte w tym opowiadaniu wartości, będziemy
szukali okazji, aby dzielić się naszymi przemyśleniami. Pierwsza myśl płynąca z opowiadania – warto być uczciwym, szczerym względem
siebie i innych. Po drugie – winni jesteśmy szacunek każdemu, bez względu na dzielące nas różnice, zgubne jest w skutkach wyśmiewanie
słabości i ograniczeń innych. Bruno Ferrero pokazuje jak piękną cechą jest skromność, uczy, że słabość, niedoskonałość, dzięki wytrwałej pracy
może przeobrazić się w zaletę, a szczera rozmowa – zaufanie do nauczycieli, rodziców – pomaga w rozwoju. Zachęcam naszych uczniów,
aby wykorzystali każdą lekcję do tego by się uczyć. Korzystali także z indywidualnych spotkań z nauczycielami podczas konsultacji, zajęć
dodatkowych.W szkole możecie odkrywać swoje słabe i mocne strony, dowiadywać się nad czym należy pracować, co dalej ćwiczyć, aby
wzrastać. Dla nauczycieli, rodziców opowiadanie „Popękany dzban” niech będzie zachętą do poszukiwania nowych rozwiązań, metod pracy
(wieśniak posiał ziarno), aby każdy uczeń miał szansę „zakwitnąć”. W rozpoczynającym się roku szkolnym pochylmy się nad rozpoznawaniem
indywidualnych cech, zdolności talentów, odkrywajmy niepowtarzalność każdego ucznia. Dzięki temu, że każdy z nas jest inny, wyjątkowy,
jedyny w swoim rodzaju nasz świat jest pełen kolorów.
Decyzją Parlamentu Europejskiego rok 2015 będzie ogłoszony rokiem Współpracy Rozwojowej pod hasłem "Nasz świat, nasza godność, nasza
przyszłość". Będzie to rok, w którym wiele debat zostanie podjętych, na temat jak rozwiązać problem światowego ubóstwa. W naszej szkole
również poprzez edukację globalną będziemy starali się wpływać na losy Naszej Planety oraz Ludzi, którzy na niej mieszkają.
Chcemy także w tym roku szkolnym razem z Naszym Miastem, poprzez realizację projektów edukacyjnych przygotowywać się do roku 2016,
kiedy to Wrocław stanie się Europejską Stolicą Kultury.
1. Priorytety przyjęte do realizacji w roku szkolnym 2014/15:
1. Koncentrujemy się na dobrym nauczaniu i efektywnym uczeniu się uczniów poprzez wdrażanie oceniania kształtującego do codziennej
praktyki szkolnej.
2. Odkrywamy i rozwijamy uzdolnienia, poszukujemy skutecznych metod pracy, aby każdy uczeń miał szansę „zakwitnąć”, celebrujemy
i promujemy sukcesy naszych uczniów.
3. Współpracując z rodzicami, wyrabiamy u naszych uczniów dobre nawyki związane z prawidłowym odżywianiem i kulturą spożywania
posiłków, aktywnością ruchową podczas lekcji w-fu oraz zajęć pozalekcyjnych, troską o higienę osobistą.
4. Zarówno w domu, jak i w szkole zwracamy uwagę na korzyści wynikające z nowoczesnych technologii, promujemy kulturę w sieci,
zdecydowanie przeciwstawiamy się cyberprzemocy.
2. Sposoby realizacji zadań priorytetowych - załącznik nr 1 (plany pracy poszczególnych zespołów i komisji).
3. Organizacja pracy:
Dyrektor Szkoły: p. Barbara Rotte
Zastępcy Dyrektora: p. Jolanta Skotnicka (oddziały przedszkolne, świetlica szkolna),
p. Dorota Skibin(I etap edukacji - klasy I-III),
p. Teresa Świrska (II etap edukacji - klasy IV-VI).
Liczba pracowników zatrudnionych w roku szkolnym 2014/15: 108 pracowników
Liczba zatrudnionych nauczycieli: 87
Liczba pracowników administracji i obsługi: 21 (5 pracowników administracji i 16 pracowników obsługi)
1. Oddziały przedszkolne:
L, p.
oddział
Imię i nazwisko wychowawców grupy:
1.
A
Ewelina Leszczyńska, Anna Gorzelak
2.
B
Anna Daniluk- Ścibura, Joanna Filipkowska
2.
l.p.
Nadzorujący pracę:
z-ca dyrektora
Jolanta Skotnicka
I etap edukacyjny – klasy I - III
KLASA
IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY
1.
klasa I a
Renata Sosulska
2.
klasa I b
Anna Człapińska
3.
klasa I c
Elżbieta Jeziorek
4.
Klasa I d
Krystyna Kwasigroch
5.
Klasa I e
Justyna Boruszewska
6.
Klasa I f
Agnieszka Zasańska
7.
Klasa I g
Magdalena Job
8.
Klasa I h
Katarzyna Pietrowska
9.
Klasa I i
Joanna Kowalewska
10.
Klasa I j
Barbara Dicuk
11.
klasa II a
Dorota Mroczek
Nadzorujący pracę
z-ca dyrektora
Dorota Skibin
12.
klasa II b
Lucyna Maśluszczak
13.
klasa II c
Bożena Wyporkiewicz
14.
klasa II d
Bernarda Holzhausen
15.
klasa II e
Małgorzata Wolańczyk
16.
Klasa III a
Anna Bisikiewicz
17.
klasa III b
Ewa Podsiadło
18.
klasa III c
Kinga Chojcan
19.
Klasa III d
Dorota Bodkowska
3. II etap edukacyjny - klasy IV-VI
l.p.
KLASA
IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY
Nadzorujący pracę
Wychowawca „cień” ***
1
Klasa IV a
Marcin Bednarkiewicz
Sara Pradelli
2
Klasa IV b
Ewa Krzyżaniak
Justyna Wilk
3
Klasa IV c
Małgorzata Niedziela
Mariusz Mielczarek
4
Klasa IV d
Magdalena Krawczyk
Karolina Fingas
5
Klasa IV e
Aleksandra Jakubowska
Ryszard Jakubowski
6
klasa V a
Jolanta Dyjakon
z-ca dyrektora
Ewa Żmidzińska
7
klasa V b
Ewa Rakoczy
Teresa Świrska
Elżbieta Dołęga
8
klasa V c
Bożena MIchoń
Agnieszka Madej
9
klasa V d
Marek Palica
Dagmara Nowicka-Sójka
10
klasa VI a
Violetta Szewczyk
Andrzej Zajączkowski
11
klasa VI b
Anna Dzierżanowska-Słowik
Krystyna Zagórska
12
klasa VI c
Bogumiła Hucaluk-Pacek
Renata Barsznica-Kalinowska
13
Klasa VI d
Eryk Cichocki
Mariusz Durlak
*** Wychowawca „cień” pełni zastępstwo za wychowawcę w przypadku jego nieobecności.
4. Kalendarz roku szkolnego:
1
Rozpoczęcie roku szkolnego
1 września 2014 r.
Klasy pierwsze godz. 12.00
klasy II i III godz. 10.30
klasy IV-VI godz. 9.00
2
Zimowa przerwa świąteczna
22 - 31 grudnia 2014r.
3
Ferie zimowe
19 stycznia 2014 r. – 01 lutego 2015r.
4
Wiosenna przerwa świąteczna
02 - 07 kwietnia 2015r.
5
Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
01 kwietnia 2015r., godz. 9.00 - j.polski i matematyka,
godz. 11.45 –język obcy,
(termin dodatkowy 1 czerwca 2015r.)
6
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
- 26 czerwca 2015 r.
7
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
- 02 stycznia 2015 (piątek)
- 01 kwietnia 2015 (środa)
- 05 czerwca 2015 (piątek)
Godziny pracy sekretariatu szkolnego: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7. 30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 17.00.
sekretarz – p. Grażyna Boczek, specjalista ds. uczniowskich – p. Aneta Klim
Kierownik ds. gospodarczych - p. Grzegorz Szymański: wtorek, środy, piątki od 7.30 do 15.30,
poniedziałki i czwartki od godziny 9.00 do 17.00
Konserwatorzy dyżur popołudniowy: 1 Konserwator: poniedziałek, środa, 9.00 - 17.00
2 Konserwator: wtorek, czwartek 10.00 - 18.00
Specjalista ds. kadr p. Anna Czuryło: codziennie od 7.30 do 15.30
Inspektor bhp p. Marta Kowalska: dyżur piątki od 9.00 do 14.00
Godziny pracy wicedyrektorów:
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
T. Świrska
7.30 - 14.00
7. 30 - 14.00
7.30- 14.00
10.00 - 15.00
7.30 - 14.00
D. Skibin
8.30 - 15.00
8.30 - 15.00
10.00 - 17.00
7.30 – 14.00
8.30 - 13.00
J. Skotnicka
9.00 - 17.00
11.00- 17.00
7.30 - 13.00
11.30- 17.00
11.00- 17.00
Godziny pracy biblioteki: codziennie od 8. 00 do 14.00 - p Adriana Grochala –Kopeć, p. Alina Rodak
Godziny pracy - pedagoga, psychologa:
Dni tygodnia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Aneta Paruszewska
9.00 - 14.30
8.00 – 13.00
8.00 -13.00
12.00 – 17.00
9. 00 -14.30
10.00 - 15.00
9.00-15.00
12.00 - 17.00
8.00-13.00
8.00-13.00
13.00-17.00
8.30-14.30
8.30 – 13.30
8.30 - 14.30
8.30 - 13.30
pedagog klas 0-III
Renata Barsznica-Kalinowska
pedagog klas IV-VI
Dagmara Nowicka-Sójka
psycholog
Terapia pedagogiczna:
• p. Aneta Paruszewka: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - 8 godzin, socjoterapia - 2 godziny, biofeedback – 5 godzin
( 13 godzin w ramach etatu oraz 2 godziny wynikające z art.42 KN),
• p. Dagmara Nowicka-Sójka: tutoring 5 godzin, biofeedback - 5 godzin(w ramach etatu), zajęcia terapeutyczne – 5 godzin (13 godzin w
ramach etatu oraz 2 godziny wynikające z art. 42 KN),
• p. Joanna Dominik: zajęcia korekcyjno - kompensacyjne – 4 godziny(w ramach etatu),
• p. Renata Barsznica –Kalinowska: tutoring – 5 godzin, wolontariat – 5 godzin, zajęcia stymulujące rozwój 5 godzin (13 godzin w ramach
etatu oraz 2 godziny wynikające z art. 42 KN),
• p. Anna Daniluk-Ścibura: logopedia – 4 godziny (oddziały przedszkolne i klasy pierwsze – w ramach etatu),
• p. Karolina Chyc: logopedia - 4 godziny – (klasy pierwsze i drugie) – w ramach etatu,
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna:
• p. Arleta Lech-Wawrzynkowska: 2 godziny – oddziały przedszkolne, 3 godziny klasy pierwsze,
• p. Justyna Wilk: 2 godzin klasy drugie.
Godziny pracy pielęgniarki: p. Irena Dębowska pracuje codziennie od 8.00 do 15.00
Przydział gabinetów do opieki:
NR GABINETU
OPIEKUN
61
A. Dzierżanowska-Słowik
63
M. Krawczyk
64
M. Mielczarek
65
B. Michoń
66
T. Sienkiewicz, M. Bednarkiewicz
69
M. Niedziela
70
E. Cichocki
8
Pielęgniarka - I. Dębowska
9
S. Pradella, M. Palica
10
B. Hucaluk-Pacek, E.Wdowczyk
11
E. Żmidzińska, E. Dołęga
15
E. Rakoczy
16
A. Jakubowska
18
J. Dominik, K. Chyc,
R. Barsznica-Kalinowska
(zajęcia terapeutyczne
dla uczniów, miejsce spotkań
z rodzicami)
19
A. Grochala-Kopeć, A. Rodak
20
A. Zajączkowski
21
E. Krzyżaniak, J.Dyjakon
23
A. Zasańska
24
D. Bodkowska
25
K. Chojcan, A. Rodak, A. Grochala-Kopeć
26
R. Sosulska, J. Dominik
27
A. Człapińska, J. Bejmowicz
30
A. Bisikiewicz
31
E. Podsiadło
38
V. Szewczyk
39
E. Jeziorek, L. Cichal, J.Skotnicka
40
K. Kwasigroch, D. Olenderek
41
J. Boruszewska, N. Matczyszyn
Segment – D
Sala 0 „a” – E. Leszczyńska, A. Gorzelak
Sala 0 „b” – J. Filipkowska, A. Daniluk-Ścibura
Segment D - gabinet terapii
D. Nowicka-Sójka, A. Daniluk-Ścibura
pedagogicznej
Segment – A
01
J. Kowalewska, P. Matyja
02
B. Dicuk, M. Deresińska
06
K.Pietrowska, B.Waluśkiewicz
48
M. Job
49
D. Mroczek, P. Banaszak
50
M. Wolańczyk, A. Lech-Wawrzynkowska
51
L. Maśluszczak, J. Jarek
52
(archiwum)
53
(pralnia, magazyn)
54
55
świetlica- s1, s2
świetlica – s3
Radosna Szkoła
G. Boczek, A. Czuryło
E. Bogusz, E. Cieśla
B. Wyporkiewicz, K. Chyc
B. Holzhausen, M. Paulewicz
M. Sonnek/D. Stanaszek, M. Pawlina
D. Kozińska-Kaleta
Wychowawcy klas I-III koordynują;
A.Zasańska, B. Holzhausen, E. Podsiadło
Hala sportowa
Nauczyciele wychowania fizycznego
oraz magazyn sprzętu
sala gimnastyki korekcyjnej A. Lech-Wawrzynkowska, J. Wilk
Mała sala
Nauczyciele w-fu
14
Psycholog – D. Nowicka-Sójka
42
Pedagog 0-III – A. Paruszewska
72
Pedagog IV-VI – R. Barsznica-Kalinowska
33
Pokój nauczycielski
„2”
Pokój nauczycielski– nauczycieli w-fu
”3” – Klub Uczniowski
Zajęcia pozalekcyjne (modelarnia, ceramika, zajęcia
plastyczne, techniczne) – E. Dołęga
35
Gabinet wicedyrektora –T. Świrska
34
Gabinet wicedyrektora – D. Skibin
33 „a”
Kadry – A. Czuryło
43
Gabinet wicedyrektora –J. Skotnicka
2a
Sekretariat –A. Klim, G. Boczek
2b
Dyrektor – B. Rotte
2c
Kierownik gospodarczy –G. Szymański,
pracownik ds. bhp – M. Kowalska
Przydział tablic na korytarzu do opieki:
LOKALIZACJA TABLICY
„Szkoła Rodzica” – obok portierni
Hol główny
72
23 - 31
OPIEKUN
D. Nowicka-Sójka, A.Paruszewska
E. Żmidzińska
A.Rodak, A. Grochala-Kopeć, R. Barsznica-Kalinowska
R. Sosulska, A. Człapińska, K. Chojcan, A. Bisikiewicz, E. Podsiadło,
D. Bodkowska, A.Zasańska
28
PPP nr 4
48
M. Job
49-55
wychowawczynie klas drugich
39-40
nauczyciele pracujący w salach 39 – 41
wejście do szkoły – po lewej stronie
sala gimnastyczna
Segment -A
Oddział przedszkolny
Rada Rodziców
nauczyciele wychowania fizycznego
B. Dicuk, J. Kowalewska, K. Pietrowska
wychowawcy O a, b
„Tablice Sukcesów” oraz informacje o planowanych R. Sosulska – 0-III, J.Dyjakon – IV-VI
konkursach (obok gabinetu pielęgniarki jedna
tablica- 0-III, druga tablica IV-VI)
Tablice Samorządu Szkolnego-zejście do szatni:
T. Sienkiewicz, E. Żmidzińska
1 - aktualności szkolne
2 - sprawy samorządu szkolnego
Tablice w gabinetach
Opiekunowie poszczególnych gabinetów
Informacje na tablicach w salach lub na korytarzu powinny być umieszczone na estetycznym papierze lub mieć podkładkę
kolorową (passe-partout), ozdobione elementami dekoracyjnymi, napisy powinny być czytelne (komputerowe lub pismo
ozdobne), informacje nie mogą zawierać błędów, prace nie mogą wystawać za tablicę
Organizacja pracy świetlicy szkolnej:
Świetlica po
zakończonych lekcjach:
Wychowawca grupy
Poranna świetlica
gabinet - klasa
25 – klasy czwarte
A. Rodak, A. Grochala-Kopeć
26 – I a
J. Dominik
27 – I b
J. Bejmowicz
od godziny 6.30 do 7.00 w sali S3.
39 – I c, f
L. Cichal, J.Skotnicka
Od godziny 7.00 podział na grupy:
40 - I d, f
D. Olenderek
41 – I e, f
N. Stopka
Klasy pierwsze a-f: S 3 i „Radosna Szkoła”
01 – I h, g
P. Matyja
Klasy pierwsze g-j: segment A (02 i 06)
02 – I i, g
M. Deresińska
06 – I j, g
B.Waluśkiewicz
49 – II a
P. Banaszak
50 –II e
A. Lech-Wawrzynkowska
51 – II b
J. Jarek
54 – II c
K. Chyc
55 – II d
M. Paulewicz
S1 – III a, III d
M.Sonnek/D.Stanaszek
Wspólna świetlica dla wszystkich dzieci
7.00 - 7.40:
7.00 -7.45:
Klasy II – IV ; s1, s 2
(do momentu zakończenia sal s 1, s 2 - harcówka)
S2 – III b, III d
M. Pawlina
S3 – III c, III d
D. Kozińska-Kaleta
Wychowawcy klas pierwszych oraz nauczyciele rozpoczynający pierwszą lekcję w klasie pierwszej odbierają dzieci ze świetlicy
o godzinie 7.40 !!!
Kalendarium prac w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2014/2015:
Termin:
Zadanie:
Odpowiedzialni:
Uwagi
do 30 sierpnia
Przygotowanie gabinetów na rozpoczęcie nowego roku
Wszyscy nauczyciele
Wicedyrektorzy zgodnie
z nadzorem
do 5 września
Złożenie do biblioteki nowych programów wychowania
Wszyscy nauczyciela
przedszkolnego i programów nauczania.
Wicedyrektorzy zgodnie
z nadzorem
Oświadczenia nauczycieli o realizacji programów w
poszczególnych klasach. Zaopiniowanie programów
przez radę pedagogiczną w dniu 28 sierpnia 2014.
1 września
Pogadanki na temat bezpiecznej drogi dziecka do szkoły
wychowawcy
Zapis w dzienniku
Wszyscy nauczyciele
Tabela - D.Skibin
i ze szkoły(ścieżka na placu manewrowym, przejścia dla
pieszych….)
2 – 9 września
Zapoznanie uczniów z PSO, sformułowanie wymagań
edukacyjnych z poszczególnych zajęć - na pierwszych
lekcjach(wklejenie do zeszytu, podpis rodzica)
umieszczenie PSO w widocznym miejscu w gabinecie
T. Świrska
przedmiotowym.
2 - 9 września
Zapoznanie uczniów z WSO – system oceniania
Wychowawcy klas I-VI
Tabela - D.Skibin
zachowania - (wklejenie do zeszytu informacyjnego,
podpis rodzica) umieszczenie zasad oraz punktów
z zachowania (IV-VI) w widocznym miejscu w gabinecie
T. Świrska
w którym uczniowie klas IV-VI mają godzinę
wychowawczą.
2 - 9 września
Szczegółowe omówienie procedur związanych
Wychowawcy klas I-VI
Tabela - D. Skibin
z bezpieczeństwem.
Zebranie informacji, którzy uczniowie sami wracają
Informację przechowuje
do domu, którzy pozostają w świetlicy, kto jest
wychowawca w teczce
upoważniony do odbierania dziecka po zakończonych
wychowawcy.
lekcjach lub ze świetlicy.
16 września
Poinformowanie rodziców o zbieraniu
Wychowawcy klas 0 – I
i przetwarzaniu przez szkołę danych osobowych,
oraz II-VI (w przypadku nowych wychowawczych
poproszenie rodziców o zgodę na umieszczanie zdjęć
uczniów)
uczniów na stronie www, umieszczanie informacji
o sukcesach na stronie szkoły i na tablicy sukcesów
W teczkach
2 - 9 września
Zdiagnozowanie, którzy uczniowie nie będą uczęszczać
wychowawcy klas
Tabela –D.Skibin
na lekcję religii – dzieci, które nie uczęszczają na lekcje
religii przebywają w bibliotece lub biorą udział w
zajęciach dodatkowych o charakterze opiekuńczo-
Informacja u wychowawcy
wychowawczym. W przypadku, gdy jest to pierwsza
w teczce wychowawcy.
lub ostatnia lekcja wówczas rodzice mogą w formie
pisemnej zwolnić dzieci do domu.
do 12 września
Zaplanowanie przez wychowawców klas w uzgodnieniu
wychowawcy klas oraz
z pedagogiem, psychologiem form wsparcia dla
pedagodzy i psycholog(karta do
uczniów. Poinformowanie rodziców o udzielanej
wypełnienia przez
uczniom pomocy psych.- pedagogicznej - zebranie zgód
wychowawcę)
B. Rotte
od rodziców na udział w planowanych zajęciach.
do 5 września
Zdiagnozowanie, którzy uczniowie klas VI-tych nie będą
wychowawcy klas szóstych
(zajęcia od 8 IX)
uczęszczać na zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie” A. Zasańska
do 12 września
Opracowanie planów pracy komisji przedmiotowych -
Tabela – D. Skibin
koordynatorzy komisji
Zgodnie z nadzorem
V. Szewczyk, B. Michoń
B. Rotte
pedagodzy, psycholog
B. Rotte
złożenie w sekretariacie oraz umieszczenie w public
( pod planem podpisują się wszyscy członkowie zespołu).
do 9 września
Spotkanie Rady Szkoły – zaopiniowanie Planu Pracy
Szkoły, zmiany w statucie.
do 9 września
Przygotowanie tematów na godziny wychowawcze -
przekazanie wychowawcom
do 9 września
Opracowanie planu „Szkoły Rodzica” przekazanie
pedagodzy, psycholog
B. Rotte
Wszyscy nauczyciele
Zgodnie z nadzorem
wychowawcom
do 12 września
Zapoznanie się z dokumentami obowiązującymi w
szkole lub zmianami w dokumentach (statut, program
rozwoju szkoły, regulamin pracy, program profilaktyki,
program wychowawczy, procedura udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, procedura
bezpieczeństwa, plan ewakuacji, polityka ochrony
danych osobowych).
do 12 września
Zagospodarowanie tablic na korytarzach i w salach.
nauczyciele
Zgodnie z nadzorem
do 12 września
Opracowanie planów pracy komisji zadaniowych
koordynatorzy zespołów
Zgodnie z nadzorem
nauczyciele
Zgodnie z nadzorem
nauczyciele, wychowawcy
Zgodnie z nadzorem
wszyscy nauczyciele
B. Rotte
pedagoga, psychologa, koordynatora
ds. bezpieczeństwa, świetlicy, biblioteki, czytelni,
wolontariatu, Samorządu Szkolnego i inne.
od 15 września
Rozpoczęcie zajęć pozalekcyjnych, konsultacji
indywidualnych.
do 19 września
Plan pracy wychowawczej, teczka wychowawcy,
dzienniki, arkusze, plany nauczania.
do 19 września
Opracowanie przez nauczycieli indywidualnych planów
rozwoju – określenie celu i kierunku rozwoju
Liderzy WDN-u
w danym roku szkolnym m.in.: podjęcie decyzji
w związku z doskonaleniem zawodowym, wybór pary
do obserwacji koleżeńskiej.
do 22 września
Aktualizacja strony Internetowej szkoły
A. Grochala-Kopeć,
B. Rotte
A. Zajączkowski,
M.Mielczarek
do 10 października
W związku z intensywną eksploatacją kopiarek w ciągu
wychowawcy klas
Wpłaty w sekretariacie
roku szkolnego kalkulacyjny koszt obsługi kopiarki na
szkoły
jednego ucznia wynosi 10 zł. w semestrze (toner,
czyszczenie, naprawy)
Ważne terminy 2014/15 :
Termin:
Zadanie:
Odpowiedzialni:
SIERPIEŃ
27,28, 29 sierpnia
Spotkania Rady Pedagogicznej: Plan pracy szkoły w roku szkolnym
B. Rotte,
godz. 9.00
2014/15. Ocenianie kształtujące, zmiany w prawie oświatowym,
Wicedyrektorzy
procedury bezpieczeństwa.
27 sierpnia
Godz. 8.00 - przegląd szkoły i terenu przyszkolnego pod względem
Marta Kowalska, Grzegorz Szymański,
28 sierpnia
bhp, 13.00- szkolenia wstępne nowych pracowników;
Marta Kowalska
Szkolenie stanowiskowe nowych pracowników
Wicedyrektorzy
WRZESIEŃ
09 września godz. 15.00,
Rada pedagogiczna: przyjęcie do realizacji planu pracy, omówienie
sala 11
planu nadzoru pedagogicznego, uzgodnienie dostosowania
B. Rotte
warunków podczas sprawdzianu
Jak organizować spotkania z rodzicami?
Platforma edukacyjna – nowoczesne narzędzie pracy z uczniami.
godz. 17.00
Wychowawcy świetlicy – Świetlica miejscem odkrywania i rozwijanie
sala 11
uzdolnień uczniów.
16 września
Spotkania z rodzicami
Wychowawcy klas I-VI
Wychowawcy omawiają w klasach przebieg ewakuacji, drogi
Wszyscy wychowawcy
- godz. 17.00 – kl. 0-III
- godz.18.00 – kl. IV-VI
do 16 września
ewakuacyjne, zasady zachowania się uczniów w czasie ewakuacji
ogłoszonej podczas lekcji jak również podczas przerwy.
19 września
Próbna ewakuacja
G. Szymański, M. Kowalska
22-26 IX
Apele porządkowe (podczas godzi wychowawczych klas IV-VI i w
pedagodzy
uzgodnieniu z wychowawcami klas I-III)
26 września
Festyn Szkolny „Znam zasady bezpieczeństwa – bezpiecznie w domu, Nauczyciele w-fu, Samorząd Szkolny,
szkole, na drodze”.
Rada Rodziców,
Akcja „Posadź drzewko dla pokoju”.
Nauczyciele przyrody, p. E. Bogusz (pracownik
obsługi odpowiedzialny za zieleń)
Dzień Języków Obcych
komisja języków obcych
do 26 września
Zajęcia integracyjne w klasach pierwszych i czwartych
Wychowawcy oraz pedagodzy i psycholog
30 września
Dzień Chłopca
Wychowawcy klas
PAŹDZIERNIK
1-8 października
Projekt ogólnoszkolny „Zakwitniemy na Wiosnę” – sadzenie cebulek
Nauczyciele przyrody, p. E.Bogusz
kwiatów.
05-10 października
Wizyta w szkole partnerskiej
B. Rotte, A. Dzierżanowska -Słowik,
M. Bednarkiewicz, P.Kuśmierek
11 października (sobota za
Pasowanie uczniów klas pierwszych na „Ucznia z Orlińskiego”:
wychowawcy klas pierwszych,
dzień wolny 1 IV2015).
Godz. 9.00 - klasy: a, b, c ,d, f
z-ca dyr. D. Skibin – hala sportowa
Godz. 11.00 - klasy: e, g, h, i, j
13 października godz. 17.00
Spotkanie Pracowników w związku z Dniem Edukacji Narodowej
B. Rotte
14 października –
Uroczysty apel (klasy IV-VI) o godz. 9.00 z okazji Dnia Nauczyciela
Samorząd Szkolny
(od 8.00 do 11.45 – zajęcia
z udziałem nauczycieli i zaproszonych pracowników emerytowanych,
opiekuńczo-wychowawcze
zaprzysiężenie Samorządu Szkolnego i Pocztu Sztandarowego.
z wychowawcami
i nauczycielami uczącymi,
następnie zajęcia opiekuńcze
w świetlicy)
14 października
Ogłoszenie Konkursu na Najładniejszy Gabinet
B. Rotte
15 października
Ostateczny termin dostarczenia opinii PPP przed sprawdzianem
Wychowawcy klas VI
R. Barsznica-Kalinowska
21 października
RADA SZKOLENIOWA – ocenianie kształtujące i nowe technologie.
B. Rotte
27-30 października
Odwiedziny uczniów klas czwartych na grobie Patrona
wychowawcy klas czwartych
27-30 października
Apele porządkowe
Pedagodzy, wychowawcy
15.00 - 0-VI
17.00 –świetlica
LISTOPAD
4 listopada
Konsultacje dla rodziców
Wychowawcy klas I-VI
10 listopada
Święto Odzyskania Niepodległości
Kl. I-III ; wychowawcy klas II,
kl. IV-VI: E. Rakoczy, S. Pradella, E. Cichocki
11 listopada
Radosna Parada Niepodległości
E. Rakoczy, Samorząd Szkolny
17 listopada
Międzynarodowy Dzień Tolerancji
Wychowawcy Klas, Pedagodzy
18 listopada
Rada szkoleniowa – 15.00
17.00 - świetlica
17-21 listopada
Tydzień Edukacji Globalnej
Nauczyciele przyrody, wychowawcy 0-I
20 listopada
II Festiwal Piosenki Szkolnej
Odpowiedzialni wszyscy wychowawcy:
Koordynują:
oddziały przedszkolne –p. E. Leszczyńska
Klasy I-III – p. K. Chojcan
Klasy IV-VI – p. S. Pradella
21 listopada
Dzień Życzliwości
Wolontariat, Samorząd Szkolny
24-28 XI
Apele porządkowe
Pedagodzy, wychowawcy
25 listopada
Światowy Dzień Pluszowego Misia
Świetlica Szkolna
27 listopada
„Otrzęsiny klas czwartych i andrzejki”
Samorząd Szkolny,wychowawcy klas IV-VI
GRUDZIEŃ
2 grudnia
Rady prognozujące klasyfikację
wicedyrektorzy
5 grudnia
Wystawienie ocen prognozowanych
5 grudnia
Mikołaj w szkole
wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy
9 grudnia
Zebrania z rodzicami, konsultacje – poinformowanie
Prace na kiermasz przygotowują:
o prognozowanych ocenach
- wychowawcy oddziałów przedszkolnych
Kiermasz Świąteczny
koord. A.Gorzelak,
wychowawcy klas I-III - koord. B.Wyporkiewicz,
klasy IV-VI - koord. E. Dołęga, E. Żmidzińska,
wychowawcy świetlicy – koord. D. Olenderek
15-19 grudnia
Wspólne kolędowanie w szkole
Samorząd Szkolny, nauczyciele religii, komisja
języków obcych
19 grudnia
Wigilie klasowe i spotkanie opłatkowe dla pracowników, wspólne
wychowawcy klas, program artystyczny
kolędowanie – konkurs kolęd karaoke
przygotowują katecheci z podziałem na
poziomy 0, I-III, IV-VI
STYCZEŃ
do 9 stycznia
Wystawienie ocen - poinformowanie o ocenach uczniów
Nauczyciele, wychowawcy
i rodziców
13 stycznia godz. 15.00
RADA KLASYFIKACYJNA
B. Rotte
19 stycznia -1 lutego
Ferie zimowe dla klas I-VI
30 stycznia 2015 r.
Przegląd szkoły i terenu przyszkolnego pod względem bhp
M. Kowalska, G.Szymański
LUTY
03 lutego
Zebrania rodziców – przekazanie ocen uzyskanych
- 0-III godz. 17.00
w I semestrze, podsumowanie pracy. Poinformowanie rodziców klas
-IV-VI godz. 18.00
piątych o sprawdzianie w klasie szóstej, poinformowanie rodziców
Wychowawcy klas
klas szóstych na temat rekrutacji do gimnazjum, zdiagnozowanie,
którzy uczniowie klas V -tych nie będą uczęszczać na zajęcia
„Wychowanie do życia w rodzinie”.
05 lutego
Rada plenarna – informacje o pełnionym nadzorze,
B. Rotte
podsumowanie pracy w I semestrze
09, 10, 11, 12 lutego
Zabawy karnawałowe:
wychowawcy klas, wychowawcy grup
09 II - oddziały przedszkolne - od 15.00 do 17.00,
świetlicowych, rodzice
10 II – klasy I - od 15.00 do 17.00,
11 II– klasy II i III - od 15.00 do 17.00
12 II – klasy IV-VI -od 16.00 - 18.00
13 lutego
Urodziny Szkoły, Święto Patrona
Samorząd Szkolny, Rada Rodziców
23-27 lutego
Apele porządkowe
Pedagodzy, wychowawcy klas
MARZEC
9 marca
14 marca
Dzień Dziewczynek
„Dzień Otwarty Szkoły”
- od godziny 10.00 do 13.00 dla przyszłych uczniów klas pierwszych
20 marca
Powitanie Wiosny , „Godzina dla Ziemi”
Wychowawcy klas
Zespół kierowniczy
Zespół ds. badania losów absolwentów
Samorząd Szkolny, wychowawcy klas
Nauczyciele przyrody
23-27 marca
Apele porządkowe
Pedagodzy, wychowawcy
24 marca
Zebrania z rodzicami, konsultacje.
Wychowawcy,
KIERMASZ CIAST – Pomoc dla Szkoły w Muvalii
Samorząd Szkolny
KWIECIEŃ
01 kwietnia godz. 9.00
Sprawdzian szóstoklasisty
B.Rotte, T.Świrska
14 kwietnia
Konferencja „Partnerstwo w wychowaniu”
pedagodzy, psycholog
20-24 kwietnia
Spotkania indywidualne z rodzicami – diagnoza dojrzałości szkolnej
Wychowawcy oddziałów przedszkolnych
22 kwietnia
Międzynarodowy Dzień Ziemi
Nauczyciele przyrody
Światowy Dzień Książki
Nauczyciele biblioteki
23 kwietnia
Finał Konkursu Ekologicznego
Zespół –koordynuje M. Pawlina
30 kwietnia
Święto Uchwalenia Konstytucji – 3 maja
Samorząd Szkolny
MAJ
5 maja
Rady prognozujące klasyfikację
Wicedyrektorzy
8 maja
Wystawienie ocen prognozowanych - poinformowanie o ocenach.
Nauczyciele, wychowawcy
12 maja
Międzynarodowy Dzień Sprawiedliwego Handlu
Komisja języków obcych
12 maja
Zebrania z rodzicami, konsultacje - informacja o prognozowanych
Wychowawcy 0-VI
ocenach
15 maja
Próbna ewakuacja
M. Kowalska, G. Szymański
25- 29 maja
Wyjazdy na wycieczki, zielone szkoły.
Wychowawcy, rodzice
CZERWIEC
10 czerwca
Spotkanie rodziców przyszłorocznych klas pierwszych
Wychowawcy klas trzecich, D. Skibin
11 czerwca
Spotkania dla rodziców klas trzecich
Wychowawcy klas szóstych,
„Jak przygotować dziecko do nauki w czwartej klasie ?”
T. Świrska
11 czerwca
Wystawienie ocen, poinformowanie uczniów, rodziców
Nauczyciele, wychowawcy
16 czerwca
Dyskoteka pożegnalna klas szóstych
Wychowawcy klas szóstych, T. Świrska
18 czerwca
Rada klasyfikacyjna
B. Rotte
22 czerwca
Odwiedziny klas szóstych na grobie Patrona
Wychowawcy klas szóstych
23 czerwca
Dzień Sportu
Nauczyciele w-fu
24 czerwca
Kiermasz książek
T. Świrska
25 czerwca
Apele porządkowe omówienie zasad zachowania podczas wakacji.
Koordynatorzy poszczególnych pionów,
Rozdanie nagród dla zwycięzców konkursów.
pedagodzy
Zakończenie roku szkolnego 2014/2015
10.30 klasy I-III –wychowawcy klas trzecich
26 czerwca
8.00 klasy IV-VI - Samorząd Szkolny
29 czerwca
Sprzątanie gabinetów przed wakacjami, zabezpieczenie pomocy
Zespół kierowniczy
dydaktycznych, przekazanie dokumentacji do archiwum.
30 czerwca godz. 9.00
Rada pedagogiczna –podsumowanie pracy w roku szk. 2014/2015.,
B. Rotte
wnioski z pełnionego nadzoru pedagogicznego.
•
Apele porządkowe i okolicznościowe dla klas I-III i IV - VI: prowadzone są przez pedagogów we współpracy z wychowawcami, odbywają się
raz w miesiącu podczas godzin do dyspozycji wychowawcy.
•
Wszystkie konkursy organizowane są po lekcjach, z wyjątkiem konkursów zewnętrznych, gdzie godzina jest określona przez organizatora.
•
Wyjścia, wycieczki należy zaplanować na początku roku szkolnego uwzględniając realizację podstawy programowej.
•
W trosce o bezpieczeństwo oraz unikając anonimowości - każdy uczeń i pracownik szkoły posiada identyfikator.
•
Rodzice klas I- III odbierają od wychowawców klas wejściówki do szkoły.
•
Uczniowie pozostawiają zmienne obuwie w szatni w podpisanym worku z materiału – wychowawcy sprawdzają porządek w szatni swojej
klasy, pedagodzy systematycznie prowadzą kontrolę w szatniach.
•
Pomimo różnorodności stanowimy dużą zintegrowaną społeczność szkolną, w symboliczny sposób uczymy się szacunku i tolerancji dla
innych - piątek jest również dniem integracji zespołów klasowych oraz integracji społeczności szkolnej – w każdy piątek uczniowie z
poszczególnych klas przychodzą w jednakowych koszulkach – wyróżniających klasę (z rodzicami wychowawcy uzgodnią zakup koszulek
dla klasy).
Schemat organizacyjny obowiązujący w szkole - Dyrektorowi Szkoły bezpośrednio podlegają:
↓
Wicedyrektor -
Wicedyrektor -
Wicedyrektor ds.
Pracownicy biblioteki:
Pracownicy administracji:
II etap edukacyjny
I etap edukacyjny
oddziałów
Alina Rodak
sekretarz szkoły, archiwista
(klasy IV-VI):
( klasy I-III):
przedszkolnych
Adriana Grochala-Kopeć
- Grażyna Boczek
Teresa Świrska
Dorota Skibin
i grup świetlicowych
Pedagodzy:
specjalista ds. uczniowskich - Aneta Klim
Jolanta Skotnicka
Renata Barsznica-Kalinowska Inspektor bhp – Marta Kowalska
Aneta Paruszewska
specjalista ds. kadr, ABI - Anna Czuryło
Psycholog:
kierownik gospodarczy, ASI - Grzegorz
Dagmara Nowicka-Sójka
Szymański - nadzoruje pracę
pracowników obsługi.
Skład zespołu kierowniczego szkoły – spotkania w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 12.00:
1) Dyrektor
2) Wicedyrektorzy
3) Kierownik gospodarczy
Zespół konsultacyjny: pedagodzy, psycholog,koordynatorzy zespołów przedmiotowych
Spotkania komisji przedmiotowych - raz w miesiącu, spotkania przewodniczących komisji z wicedyrektorem – raz na dwa miesiące.
Zespół wychowawców:
koordynator
Nadzorujący pracę:
oddziały przedszkolne – 0 a, b
E. Leszczyńska
Wicedyrektor J.Skotnicka
grupy świetlicowe –klasy I, II, III:
– I kl.
– II kl.
Wicedyrektor J.Skotnicka
– III kl.
klasy pierwsze
A. Zasańska
Wicedyrektor D. Skibin
klasy drugie
B. Holzhausen
Wicedyrektor D. Skibin
klasy trzecie
E.Podsiadło
Wicedyrektor D. Skibin
klasy czwarte
M. Niedziela
wicedyrektor T. Świrska
klasy piąte
J. Dyjakon
wicedyrektor T. Świrska
klasy szóste
A. Dzierżanowska-Słowik
wicedyrektor T. Świrska
komisje przedmiotowe RP:
Nazwa komisji
Skład zespołu
Koordynator
Nadzorujący pracę:
Humanistyczna
Nauczyciele j. polskiego, historii,
T. Sienkiewicz
Teresa Świrska
Języków obcych
Nauczyciele j. obcych
A. Dzierżanowska-
Teresa Świrska (zadania
Słowik
realizowane dla klas IV-VI), Dorota
Skibin (zadania realizowane dla
klas I-III)
Matematyczna
Nauczyciele matematyki
M. Niedziela
Teresa Świrska.
Sportowa
Nauczyciele w-fu
M.Durlak
Teresa Świrska
Przedmiotów artystycznych
Nauczyciele techniki,
Teresa Świrska
informatyki, plastyki, muzyki
Przyrodnicza
Nauczyciele przyrody
Nauczycieli religii
Nauczyciele religii
E. Wdowczyk
Teresa Świrska
Teresa Świrska (zadania
realizowane dla klas IV-VI, Dorota
Skibin zadania realizowane dla
klas I-III)
Wychowania przedszkolnego
Wychowawcy oddziałów
E.Leszczyńska
przedszkolnych, nauczyciele uczący
Jolanta Skotnicka
w oddziałach przedszkolnych
Wychowawców świetlicy
Wychowawcy klas pierwszych
Wychowawcy klas drugich
Jolanta Skotnicka
Wychowawcy klas trzecich
Edukacja Wczesnoszkolna
Wychowawcy klas pierwszych
A.Zasańska
Wychowawcy klas drugich
B. Holzhausen
Wychowawcy klas trzecich
E. Podsiadło
Dorota Skibin
zespoły zadaniowe RP:
Nazwa zespołu:
Skład zespołu:
Koordynator zespołu:
Nadzorujący pracę:
Zespół ds. pomocy
Aneta Paruszewska
psychologiczno-pedagogicznej Dagmara Nowicka-Sójka
oraz spraw opiekuńczoRenata Barsznica-Kalinowska
wychowawczych
oraz wychowawcy klas
Aneta Paruszewska -w zakresie klas I-III,
Barbara Rotte
Dagmara Nowicka-Sójka –w zakresie
oddziałów przedszkolnych oraz
nauczania indywidualnego
Renata Barsznica-Kalinowska
– w zakresie klas IV-VI
Koordynatorzy WDN
„0” – J. Filipkowska, I -III - E. Podsiadło, IV-VI -M. Niedziela,
Barbara Rotte
Świetlica – L. Cichal
A. Jakubowska
Barbara Rotte
Lidia Cichal,
Anna Daniluk-Ścibura,
Barbara Rotte
Marek Palica,
Bogumiła Hucaluk-Pacek
Zespól ds. szkolnego
Aleksandra Jakubowska
oceniania – zmiany w WSO
Bożena Michoń
oraz propagowanie oceniania
kształtującego.
Violetta Szewczyk
Nowelizacja Statutu
Eryk Cichocki
SP 118 (zmiany w PSO do 1 IX
Marcin Bednarkiewicz
zgłosić do p.A.Jakubowskiej)
Zespół ds. promocji zdrowia
Elżbieta Dołęga,
Elżbieta Wdowczyk,
Magdalena Krawczyk
Bogumiła Hucaluk-Pacek
Irena Dębowska
Krystyna Zagórska
Mariusz Durlak
Ryszard Jakubowski
Anna Daniluk-Ścibura
Zespół ds. rozpoznawania
Wychowawcy klas oraz pedagodzy
Renata Sosulska, Barbara Dicuk,
Dorota Skibin
i wspierania rozwoju
i psycholog
Agnieszka Zasańska, A.Paruszewska
Teresa Świrska
uzdolnień
-(klasy I-III)
Jolanta Dyjakon, M. Niedziela, Eryk
Cichocki, Elżbieta Dołęga, R. BarsznicaKalinowska, D. Nowicka – Sójka – (klasy
IV-VI)
Zespół ds. diagnoz
Teresa Sienkiewicz ; nauczyciele j.
Teresa Sienkiewicz
Teresa Świrska
wewnętrznych i analizy
polskiego, matematyki, języków
sprawdzianu zewnętrznego
obcych,
Dorota Skibin
(szczegółowa analiza, wnioski, Elżbieta Jeziorek, Dorota Mroczek,
realizacja zadań, ocena
Dorota Bodkowska
efektów)
Anna Gorzelak
Zespół ds. promocji szkoły
Anna Człapińska,
Jolanta Skotnicka
Anna Człapińska
Barbara Rotte
Monika Pawlina
Jolanta Skotnicka
Kinga Chojcan, Justyna Boruszewska,
Joanna Bagińska,
Agnieszka Zasańska
Alina Rodak
Adriana Grochala-Kopeć
Andrzej Zajączkowski
Mariusz Mielczarek
Katarzyna Pietrowska
Magdalena Job
Zespół odpowiedzialny za
Agnieszka Zasańska
organizację
Monika Pawlina
Międzynarodowego Konkursu
Jolanta Skotnicka
Ekologicznego
Paulina Kuśmierek
Teresa Sienkiewicz
Karolina Fingas
Kinga Chojcan
Magdalena Job
Anna Dzierżanowska-Słowik
Adriana Grochala-Kopeć
Krystyna Kwasigroch
Joanna Bagińska
Magdalena Krawczyk
Bogumiła Hucaluk-Pacek
Bożena Michoń
Elżbieta Wdowczyk
Ewa Żmidzińska
Ewa Rakoczy
Marcin Bednarkiewicz
Bożena Wyporkiewicz,
Andrzej Zajączkowski
Zespół koordynujący
A. Dzierżanowska-Słowik,
współpracę ze szkołami
P. Kuśmierek,
A. Dzierżanowska-Słowik
Barbara Rotte
partnerskimi
M. Bednarkiewicz,
(również poszukiwanie
K. Kwasigroch
nowych możliwości
A. Madej
współpracy, nowych
partnerów)
Opracowanie programu
Koordynatorzy: Lidia Cichal, Bogumiła Hucaluk-Pacek
Barbara Rotte
Ewaluacja Programu
Koordynatorzy: R. Barsznica-Kalinowska, A.Paruszewska, D. Nowicka-Sójka
Barbara Rotte
Wychowawczego 2014/2015.
2014/2015: Jak realizowana jest edukacja europejska w SP 118?
Opracowanie programu
W jaki sposób wykorzystujemy wiedzę ekologiczną uczniów SP 118?
profilaktyki na lata 2015 –
2020(do XII 2014)
wychowawczego na lata
2015-2020 (do XII 2014)
Opracowanie programu
Zespół kierowniczy - skład poszerzony
Barbara Rotte
Liderzy WDN
Barbara Rotte
rozwoju szkoły na lata
2015-2020 (do XII 2014)
Opracowanie Planu
Doskonalenia Nauczycieli na
lata 2015-2020 (do XII 2014)
Inne zadania dodatkowe przydzielone przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2014/15:
Zadanie
Osoby odpowiedzialne
Koordynator
Nadzorujący pracę
Opieka nad Samorządem Szkolnym
Teresa Sienkiewicz, Ewa Żmidzińska
-
Barbara Rotte
Opieka nad Pocztem Sztandarowym
Ryszard Jakubowski, Krystyna Zagórska
-
Barbara Rotte
Szkolny wolontariat „Klub Ośmiu”
Renata Barsznica – Kalinowska
-
Barbara Rotte
- organizowanie akcji dobroczynnych
Katarzyna Walkowiak,
w szkole, krzewienie idei wolontariatu
Katarzyna Wojtowicz
SKO – współpraca z Bankiem PKO – nauka
Joanna Dominik
-
Barbara Rotte
Joanna Dominik, Joanna Kowalewska, Anna
Joanna Dominik
Barbara Rotte
oszczędzania.
Klub Szkół UNICEF
Gorzelak, Justyna Bejmowicz
Gazetka Szkolna „Ikarek”
Adriana Grochala –Kopeć, Alina Rodak
-
Barbara Rotte
Strona Internetowa Szkoły
Andrzej Zajączkowski
Adriana Grochala-Kopeć
Barbara Rotte
-
Barbara Rotte
Mariusz Mielczarek
Adriana Grochala – Kopeć
Protokoły Rad Pedagogicznych
Nauczyciele w kolejności alfabetycznej
Konkurs „zDolny Ślązaczek”
J. Dyjakon, E. Cichocki
-
T. Świrska
Program „Edukacja Lotnicza”
Wszyscy nauczyciele
„0” – E. Leszczyńska
Wicedyrektorzy –
Kl. I – K. Pietrowska
zgodnie z rejonem
Kl. II – L. Maśluszczak
Kl. III – D. Bodkowska
Kl. IV-VI – E. Żmidzińska,
A. Rodak
„Cisza”
Zespół promocji zdrowia oraz E. Cichocki,
Barbara Rotte
Paulina Kuśmierek, E. Dołęga, Samorząd Szkolny
„Rowerowa szkoła”
Elżbieta Dołęga, Krystyna Zagórska, Ryszard
E. Dołęga
Barbara Rotte
E. Leszczyńska,
Jolanta Skotnicka
Jakubowski, Mariusz Durlak, Marek Palica
Projekt „Przyjaciele Zibiego”
Wychowawcy oddziałów przedszkolnych
J. Filipkowska
Projekt „Edukacja Globalna dzieci zmienia
Wychowawcy oddziałów przedszkolnych i klas
Agnieszka Zasańska,
nasz świat”
pierwszych
Joanna Bagińska,
Jolanta Skotnicka
Magdalena Job,
Anna Gorzelak
Projekt „Szare na zielone”
G. Szymański
-
Barbara Rotte
Projekt „Liga Klas”
Samorząd Szkolny
T. Sienkiewicz,
Barbara Rotte
E. Żmidzińska
Przygotowanie arkusza organizacji pracy
Teresa Świrska
-
Barbara Rotte
Zmiany w planie lekcji i planie dyżurów
Dorota Skibin, M. Krawczyk
D. Skibin
Barbara Rotte
Plan pracy oddziałów przedszkolnych
Jolanta Skotnicka
-
Barbara Rotte
p. T. Świrska – organizacja i rozliczenie -
-
Barbara Rotte
D. Olenderek
J. Skotnicka
E.Leszczyńska
D.Skibin
szkoły i aneksy do arkusza.
i świetlicy
Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli
I semestr
p. Dorota Skibin – organizacja i rozliczenie II semestr
p. J. Skotnicka – organizacja zastępstw (świetlica,
oddziały przedszkolne)
Kalendarz Imprez na rok szk. 2014/15:
Księga Laureatów
1) Świetlica, oddziały przedszkolne
3) klasy I-III
D.Bodkowska
4) Klasy IV-VI
M.Mielczarek
Ewa Żmidzińska
-
T. Świrska
Barbara Rotte
Kronika Szkolna
Dorota Olenderek
-
Barbara Rotte
Projekt “Od Inspiracji do Kreacji” ”
Ewa Żmidzińska, Sara Pradelli,
-
Barbara Rotte
Bożena Wyporkiewicz
„Odyseja Umysłu”
Rodzice - Wolontariat
-
Barbara Rotte
“Distination Imagination
D. Nowicka - Sójka, R. Barsznica-Kalinowska,
-
Barbara Rotte
A. Paruszewska
Marsze na orientację
Jolanta Dyjakon, Małgorzata Niedziela
-
Barbara Rotte
Wrocław Europejską Stolicą Kultury
E. Żmidzińska, Sara Pradelli, Elżbieta Dołęga,
-
Barbara Rotte
nauczyciele w-fu
Działalność dydaktyczna:
• Szkolny Zestaw Programów Wychowania Przedszkolnego oraz Szkolny Zestaw Programów Nauczania – załącznik nr 1.
• Szkolny Zestaw Podręczników - załącznik nr 2.
• Plan zajęć pozalekcyjnych - załącznik nr 3.
• Plan pracy zespołu ds. rozpoznawania i rozwijania uzdolnień uczniów - załącznik nr 4.
• Programy własne realizowane w roku szkolnym 2014/15 – w planach pracy komisji, zespołów.
Działania wychowawczo-opiekuńcze, profilaktyka:
•
•
•
Plany wychowawcze klas – w teczkach wychowawców klas.
Plan pedagogizacji w ramach „Szkoły Rodzica” oraz tematyka spotkań z wychowawcą – załącznik nr 5.
Plan pracy zespołu ds. promocji zdrowia - załącznik nr 6.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kalendarz konkursów i imprez szkolnych w roku szkolnym 2014/15 - załącznik nr 7.
Plan pracy świetlicy - załącznik nr 8.
Plan pracy biblioteki - załącznik nr 9.
Plan pracy pedagoga klas 0-III - załącznik nr 10.
Plan pracy pedagoga klas IV-VI – załącznik nr 11.
Plan pracy psychologa -załącznik nr 12.
Plan pracy Samorządu Szkolnego - załącznik nr 13.
Plan pracy szkolnego wolontariatu „Klubu Ośmiu” – załącznik nr 14.
Wzbogacenie bazy szkoły – załącznik nr 15.
Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2014/15:
Rodzaj spotkania:
Termin spotkania:
Cel spotkania
Odpowiedzialny:
Spotkanie z wychowawcą
16 września
0-III (godz.17.00)
Organizacja pracy w nowym roku szkolnym, zapoznanie
Wychowawcy 0 -VI
z ważnymi dokumentami szkoły, ustalenie planu pracy
(przygotowanie zaproszenia dla
wychowawczej, wybór reprezentanta do Rady Rodziców
rodziców, odpowiednie ustawienie
opracowanie zasad współpracy.
stołów i krzeseł, aby rodzice się widzieli,
IV-VI (godz.18.00)
przygotowanie estetycznie dekoracji na
tablicach wystawienniczych).
26 września - Partnerstwo w Wychowaniu - Festyn Szkolny „Znam zasady bezpieczeństwa – bezpiecznie w domu, w szkole, na drodze”.
Akcja „Posadź drzewko dla pokoju”.
Konsultacje dla rodziców
04 listopada
Informacje o postępach uczniów w nauce, zachowanie
Nauczyciele 0 - VI
od 17.00 do 19.00
ucznia w szkole.
Spotkanie z wychowawcą
09 grudnia
Kiermasz świąteczny od 16.30.
oraz konsultacje
godz.17.00
Poinformowanie o ocenach prognozowanych na
konsultacje:
I semestr – omówienie postępów uczniów w nauce, sprawy
17.30 – 19.30
klasowe (m.in. wigilie klasowe).
Spotkanie
03 lutego
Podsumowanie pracy w I semestrze – wnioski
z wychowawcą
0 -III (godz.17.00)
Terminy rekrutacji do gimnazjum – kl. VI
IV-VI (godz.18.00)
Sprawdzian na zakończenie klasy szóstej- kl. V
Spotkanie z wychowawcą
24 marca
Sprawy klasowe.
wychowawcy 0 – VI
oraz konsultacje
Godz.17.00
Kiermasz ciast – wsparcie Muvalii.
Samorząd Szkolny
konsultacje:
Wychowawcy 0-VI
wychowawcy 0-VI
17.30 – 19.30
14 kwietnia - Konferencja Partnerstwo w wychowaniu A.Paruszewska, D. Nowicka- Sójka, R. Barsznica- Kalinowska
Spotkanie z wychowawcą
12 maja
Podsumowanie pracy, rozliczenia finansowe,
oraz konsultacje
godz.17.00
poinformowanie o ocenach prognozowanych na koniec
konsultacje:
roku, omówienie wycieczek i wyjazdów na „zielone szkoły”.
wychowawca
17.30 – 19.30
Spotkanie z rodzicami klas
11 czerwca
trzecich.
godzina 17.00
Jak przygotować ucznia do nauki w klasie czwartej ?
wychowawcy klas szóstych, pedagog,
wicedyrektor T. Świrska
Spotkanie rodziców klas
10 czerwca
pierwszych –2015/16
godzina 17.00
Jak przygotować dziecko do rozpoczęcia nauki
w szkole?
wychowawczynie klas trzecich,
pedagog, wicedyrektor D. Skibin
Inne formy współpracy z rodzicami:
Forma współpracy:
Odpowiedzialny:
wybory rodziców do Rady Rodziców i Prezydium Rady – do 30 IX
przewodniczący Rady Rodziców, Dyrektor, wychowawcy klas,
(na pierwszych zebraniach – głosowanie tajne)
Poinformowanie Rady Rodziców o planowanym dokonaniu oceny Dyrektor, Prezydium RR
nauczycieli - pracy oraz za okres stażu
„Szkoła Rodzica”- gazetki, spotkania z rodzicami, materiały na
pedagodzy, psycholog,
zebrania
pomoc rodzicom uczniów dyslektycznych
koordynator Aneta Paruszewska
wyjazdy integracyjne
wychowawcy klas, rodzice
konsultacje e-mail
wszyscy nauczyciele
Wigilie klasowe
wychowawcy klas, trójki klasowe rodziców
spotkania okolicznościowe
nauczyciele zgodnie z planem pracy
zajęcia otwarte dla rodziców
nauczyciele zgodnie z planem pracy
Spotkania prezydium Rady Rodziców
dyrektor we współpracy z Przewodniczącym Rady Rodziców
Sadzenie drzewek, roślin, przygotowanie kiermaszów, festynu
Dyrektor, Rada Rodziców
Konkurs „Najładniejszy gabinet lekcyjny” X 2014 - III 2015
nauczyciele, dyrektor
Plan doskonalenia pracowników administracji i obsługi:
Imię i nazwisko pracownika
Grzegorz Szymański
Tematyka szkolenia
Zamówienia publiczne
termin
Terminy do uzgodnienia
Marta Kowalska
BHP
Aneta Klim
Profesjonalna obsługa sekretariatu
Terminy do uzgodnienia
Anna Czuryło
Zmiany w prawie
Terminy do uzgodnienia
Grażyna Boczek
Profesjonalna obsługa sekretariatu
Terminy do uzgodnienia
Konserwatorzy
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, obsługa sprzętu
komputerowego, nagłośnienie sali na uroczystości szkolne.
IX, X 2014r. III 2015 r.
Inni pracownicy obsługi
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
IX 2014 r., III 2015 r.
Terminy do uzgodnienia
Cele strategiczne oraz system zarządzania ryzykiem w roku szkolnym 2014/2015:
Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
Liczba punktów
Przesłanki
Wysoce prawdopodobne
3
Ryzyko wystąpi w ciągu roku.
Prawdopodobne
2
Ryzyko wystąpi w ciągu roku, o ile nie zostanie wyeliminowane w wyniku
przeciwdziałania.
Mało prawdopodobne
1
Ryzyko wystąpi w ciągu roku, tylko w wyniku niezwykłych okoliczności.
A. Szacowanie skutku ryzyka:
Skutek wystąpienia ryzyka
Liczba
Przesłanki
punktów
Poważny
3
Poważne zagrożenie dla celów strategicznych. Dotkliwa strata finansowa. Znaczny
uszczerbek na wizerunku. Długotrwały i trudny proces przywracania stanu
poprzedniego.
Średni
2
Zakłócenie w działalności.Niewielka strata finansowa. Nieznaczny negatywny wpływ
na wizerunek. Trudny proces przywracania stanu poprzedniego.
Mały
1
Krótkotrwałe zakłócenie w działalności bez uszczerbku dla wizerunku. Skutki łatwe do
usunięcia.
B.
Mapa ryzyka
Prawdopodobieństwo
Wysoce prawdopodobne
3
6
9
Prawdopodobne
2
4
6
Mało prawdopodobne
1
2
3
mały
średni
poważny
C.
Cele strategiczne:
skutek
Rejestr ryzyka dla celów strategicznych w roku szkolnym 2014/2015:
Koncentrowanie się na dobrym
Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień,
Współpraca z rodzicami
Zarówno w domu, jak i w szkole
nauczaniu
poszukiwanie skutecznych metod
wyrabianie u uczniów dobrych
zwracanie uwagi na korzyści
i efektywnym uczeniu się uczniów
pracy, aby każdy uczeń miał szansę
nawyków związanych z ;
wynikające z nowoczesnych
poprzez wdrażanie oceniania
„zakwitnąć”, celebrowanie
prawidłowym odżywianiem i
technologii, promowanie kultury w
kształtującego.
i promowanie sukcesów uczniów.
kulturą spożywania posiłków,
sieci, zdecydowanie
aktywnością ruchową podczas
przeciwstawianie się
lekcji w-fu oraz zajęć
cyberprzemocy.
pozalekcyjnych, troską o higienę
osobistą
Termin realizacji:
Cały rok szkolny.
Cały rok szkolny.
Cały rok szkolny.
Cały rok szkolny.
P- prawdopodobieństwo
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
1
1
1
1
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1
wystąpienia ryzyka (1-3 pkt)
S- skutek wystąpienia ryzyka
(1-3 pkt)
I – istotne znaczenie ryzyka
(P x S)
A – akceptowalny poziom
istnienia ryzyka
Mechanizmy ograniczające
ryzyko (czynności, które mają
zapobiegać negatywnym
zdarzeniom)
Osoby odpowiedzialne
(właściciele ryzyka)
Plan pracy zaopiniowany pozytywnie przez Radę Szkoły, przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu
w dniu 09 września 2014.
Download

Plan pracy - Witamy na stronie Sp 118 we Wrocławiu