AKDENİZ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.AKİB.GSK.EĞT.2014/71-9063
Dış Ticaret Semineri
Mersin, 20/08/2014
DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
1 Eylül 2014 Niğde
2 Eylül 2014 Kayseri
Sayın Üyemiz,
Ekonomi Bakanlığı ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği işbirliği ile 1 Eylül
2014 tarihinde Niğde’de Niğde Ticaret ve Sanayi Odası’nda ve 2 Eylül 2014 tarihinde Kayseri’de
Kayseri Sanayi Odası’nda “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” düzenlenecektir.
Katılımın ücretsiz olduğu seminere katılım 50 kişi ile sınırlandırılmış ve son başvuru tarihi
29 Ağustos 2014 Cuma günü olarak belirlenmiştir. Seminere katılabilmek için aşağıdaki formu
[email protected] adresine ya da 324 325 41 42 numaralı faksa iletmeniz gerekmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
İsmail ÇETİN
Genel Sekreter
Ek : 1 (Program + Katılım formu)
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince İSMAİL
Ayrıntılı bilgi için: Şebnem TİNLİ - Şube Müdürü
ÇETİN (20.08.2014 15:47:48)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:5954072652014820151916
Bu Kod İle http://evrak.akib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:5954072652014820151916. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
AKDENİZ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.AKİB.GSK.EĞT.2014/71-9063
Dış Ticaret Semineri
1/9/2014
Niğde
14.00– 14.30
14.30-14.45
14.45-16.15
2/9/2014
Kayseri
09.00-09.30
09.30-09.45
09.45-11.15
16.15 – 16.30
16.30 – 17.00
11.15-11.30
11.30-12.00
17.00– 17.30
12.00-12.30
DETAYLI BİLGİ İÇİN
Mersin, 20/08/2014
PROGRAM
Kayıt
Açılış
İhracatta Sağlanan Destek Programları
Muhammed Emrah SOĞANCI - TC Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü - Dış Ticaret Uzmanı
Çay, kahve arası
Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları
Talat KAYA - TC Ekonomi Bakanlığı - Anlaşmalar Genel
Müdürlüğü - Şube Müdürü
İş Dünyası İçin Ticari Bilgiye Erişim
Dr. M. Tayfun GÜLLE – TC Ekonomi Bakanlığı - İhracat
Genel Müdürlüğü - Şube Müdürü
Eğitim Kalite Şubesi ● Tel : (324) 325 37 37 (dhl 1130) ● www.akib.org.tr
● e-mail : [email protected]
DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ KATILIM FORMU
Katılımcı Adı Soyadı
:.......................................................................................................................
Görevi
:.......................................................................................................................
Firma / Kurum Adı
:.......................................................................................................................
Faaliyet Alanı
:.......................................................................................................................
Telefon
:(..........)...............................
Internet
:...........................................
Faks
:(........)..................................................
E-Mail :............................................................
1 Eylül 2014 Niğde seminerine kabulümü rica ederim.
□
2 Eylül 2014 Kayseri seminerine kabulümü rica ederim.
□
İmza ve Tarih
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Şebnem TİNLİ - Şube Müdürü
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:5954072652014820151916. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 1 Eylül 2014 Niğde 2