Özel Öğretim Kurumları
Genel Müdürlüğü
Trafik Ve Sürücü Eğitimleri
Daire Başkanlığı
ARALIK 2014
TRAFİK VE SÜRÜCÜ EĞİTİMLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI
KURULUŞ:
Daire Başkanlığımız 03/10/ 2012 tarih ve 102955
sayılı Makam Oluru ile TRAFİK ve SÜRÜCÜ EĞİTİMLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI kurulmuştur.
GÖREVLERİ:
Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları, İş Makineleri Sürücü Eğitim
Kursları, Gemi Adamı Yetiştirme Kursları ve Pilot Yetiştirme
Kurslarının açılması ile ilgili valiliklerce verilen izin onaylarını
incelemek,
Kurumların kursiyerlerinin sınav, ücret, burs, sertifika ve
benzeri iş ve işlemlerini yürütmek,
2
TRAFİK VE SÜRÜCÜ EĞİTİMLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI
 Kurumların iş ve işlemlerinin elektronik ortamda
yürütülmesini sağlamak,
 Sürücü adaylarının adli sicil şartının uygunluğu ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek,
 Karayolları Trafik Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta
Bakanlığımıza verilen görevleri Bakanlığımız birimleri ve
diğer birimlerle koordineli yürütmek,
 Karayolları Trafik Güvenliği Kurulunda Bakanlığımızı temsil
etmek,
 Trafik ve sürücü eğitimleri ile sınavların geliştirilmesi yönelik
çalışmalar yapmak,
 Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
3
TRAFİK VE SÜRÜCÜ EĞİTİMLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI
Motorlu Taşıt
Sürücüleri Kursları
Pilot Yetiştirme Kursları
Kurum Sayısı : 3447
Kurum Sayısı : 14
Çalışan Sayısı: 36926
İş Makineleri Sürücü
Eğitim Kursları:153
Denizcilik ve Gemi Adamı
Yetiştirme Kursları
Kurum Sayısı : 32
Bu Kurumlarda Çalışan
Personel sayısı : 757
4
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu
Yönetmeliği
 Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursu Yönetmeliği
29 Mayıs 2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
 02 Nisan 2014 tarih ve 1365421 sayılı Makam
Oluru ile Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursu
Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi
yürürlüğe girmiştir.
 İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları İle İlgili
Yönergesi 08 Mart 2014 tarih ve 1009860 sayılı
Makam Oluru ile yürürlüğe girmiştir.
5
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu
Yönetmeliği
AB ÜLKELERİ
TEORİK SINAV BAŞARI YÜZDESİ
TÜRKİYE
TEORİK SINAV BAŞARI YÜZDESİ
YÖNETMELİK
YAYIMLANMADAN
ÖNCE
% 45
% 80
YÖNETMELİK
YAYIMLANDIKTAN
SONRA
% 80
6
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu
Yönetmeliği
YÖNETMELİKTEN ÖNCE
(29 Mayıs 2013)
AB ÜLKELERİ
İLK GİRİŞTE UYGULAMA SINAVINDA BAŞARI YÜZDESİ (B SINIFI)
TÜRKİYE
% 95
AB ORTALAMASI
%58
ALMANYA
% 72
İSVİÇRE
% 65
İSVEÇ
% 61
DANİMARKA
% 60
FRANSA
% 55
HOLLANDA
% 48
İNGİLTERE
% 45
AB
%58
7
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği
'B'' SINIFI SERTİFİKA DİREKSİYON
UYGULAMA SINAVI
TÜRKİYE ORTALAMASI
63,7
8
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği
SERTİFİKA SINIFLARININ TÜRKİYE ORTALAMALARI (2014)
SERTİFİKA SINIFI
BAŞARILI
BAŞARISIZ
TOPLAM
YÜZDE
B
1356962
774372
2131334
63,7
D-E
263214
61500
324714
81,1
H
6076
1210
7286
83,4
A1 - A2
327224
57806
385030
85
TÜRKİYE GENELİ
1953476
894888
2848364
68,5
9
DİREKSİYON UYGULAMA SINAV VERİLERİ 2014
DİREKSİYON UYGULAMA SINAVLARI (2014)
(SINAV SONUÇLARI DÜŞÜK İLK ON İL)
DENİZLİ
% 48,9
İZMİR
% 53,5
ANTALYA
% 54,3
ÇORUM
% 54,6
ORDU
% 55,0
BURDUR
% 55,2
UŞAK
% 55,5
MERSİN
% 55,7
K.MARAŞ
% 55,9
EDİRNE
% 56,9
10
DİREKSİYON UYGULAMA SINAV VERİLERİ 2014
DİREKSİYON UYGULAMA SINAVLARI (2014)
(SINAV SONUÇLARI YÜKSEK İLK ON İL)
ŞIRNAK
% 90,3
HAKKARİ
% 89,9
SİİRT
% 89,5
KARS
% 85,2
MUŞ
% 84,4
IĞDIR
% 83,7
BİTLİS
% 83,4
ARDAHAN
% 82,0
DİYARBAKIR
% 81,4
TUNCELİ
% 79,8
11
DOĞU İLLERİ SINAVLARI (1-5)
SIRA
NO.
İL ADI
1
'B'' SINIFI SERTİFİKA ORANLARI
BAŞARILI
BAŞARISIZ
TOPLAM
YÜZDE
BİNGÖL
2746
1872
4618
59,5
2
ADIYAMAN
9894
6130
16024
61,7
3
ELAZIĞ
9812
5332
15144
64,8
4
ERZURUM
12456
6508
18964
65,7
5
MALATYA
11070
5006
16076
68,9
12
DOĞU İLLERİ SINAVLARI (6-10)
SIRA
NO.
İL ADI
6
'B'' SINIFI SERTİFİKA ORANLARI
BAŞARILI
BAŞARISIZ
TOPLAM
YÜZDE
BAYBURT
1020
420
1440
70,8
7
BATMAN
8528
3802
12330
69,2
8
VAN
11486
4466
15952
72,0
9
ŞANLIURFA
17694
7836
25530
69,3
10
GÜMÜŞHANE
1772
598
2370
74,8
13
DOĞU İLLERİ SINAVLARI (11-15)
SIRA
NO.
İL ADI
11
'B'' SINIFI SERTİFİKA ORANLARI
BAŞARILI
BAŞARISIZ
TOPLAM
YÜZDE
ERZİNCAN
3268
1196
4464
73,2
12
AĞRI
4542
1240
5782
78,6
13
MARDİN
6516
1970
8486
76,8
14
TUNCELİ
648
164
812
79,8
15
ARDAHAN
894
196
1090
82,0
14
DOĞU İLLERİ SINAVLARI (16-20)
SIRA
NO.
İL ADI
16
'B'' SINIFI SERTİFİKA ORANLARI
BAŞARILI
BAŞARISIZ
TOPLAM
YÜZDE
BİTLİS
2330
464
2794
83,4
17
DİYARBAKIR
18652
4268
22920
81,4
18
MUŞ
2972
548
3520
84,4
19
IĞDIR
1774
346
2120
83,7
20
ŞIRNAK
3464
370
3834
90,3
15
DOĞU İLLERİ SINAVLARI (21-23)
SIRA
NO.
İL ADI
21
'B'' SINIFI SERTİFİKA ORANLARI
BAŞARILI
BAŞARISIZ
TOPLAM
KARS
2438
424
2862
85,2
22
HAKKARİ
2236
252
2488
89,9
23
SİİRT
2742
322
3064
89,5
138954
53730
192684
TOPLAM
(23 İL )
TÜRKİYE ORTALAMASI
YÜZDE
72,1
63,7
16
ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DİREKSİYON
UYGULAMA SINAV YÖNERGESİ GENEL AÇIKLAMALAR
• Direksiyon eğitimi dersi il sınav sorumlusu ve direksiyon eğitimi dersi sınav
yürütme komisyonunun görevleri
• İl millî eğitim müdürü direksiyon eğitimi dersi il sınav sorumlusu olarak;
• a) Sınavların Yönetmelik ve bu Yönergeye uygun yapılmasını sağlar.
• b) Sınavlara, direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme
komisyonlarına, sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler ile
direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonlarına rehberlik eder ve
denetler.
• c) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonlarının, sınavı mevzuat
hükümlerine uygun olarak yapmadığını veya sınav güzergâhında
bulunmadığını tespit etmesi durumunda ya da gerek görmesi hâlinde, o
ilçenin bir sonraki sınavında görev alacak olan direksiyon eğitimi dersi sınav
yürütme komisyonunun başkan ve üyelerini maarif müfettişleri başkanı, milli
eğitim müdür yardımcısı ve/veya şube müdürleri arasından görevlendirir.
17
ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DİREKSİYON
UYGULAMA SINAV YÖNERGESİ GENEL AÇIKLAMALAR
• ç) Sınav güzergâhı mevzuat hükümlerine uygun olmayan veya il
sınav sorumlusunun gerek görmesi hâlinde ilçelerin sınavını
güzergâhı uygun olan ilçede yapılmasını sağlar.
• d) Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklerin
görevlendirmelerini, aralarından birini denetim görevi ile birlikte
ilçe sınav denetim koordinatörü olarak belirleyerek yapar.
• e) Sınava girecek kursiyer sayısı 250 ve daha fazla olan ilçelerde
direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonuna dördüncü
üye olarak ilçe millî eğitim şube müdürü görevlendirebilir.
• f) Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler ile direksiyon
eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu
başkan ve üyelerinden sınavda mevzuata aykırı hareket edenlere
sınavlarda herhangi bir inceleme veya soruşturmaya gerek
kalmaksızın bir daha görev verilmemesini sağlar.
18
ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU
DİREKSİYON UYGULAMA SINAV YÖNERGESİ
GENEL AÇIKLAMALAR
-Her Şube Müdürü çalıştığı alanla ilgili
hazırlanan Yönetmelik, Yönerge, Genelge ve
yazıları takip ederek kendi mevzuat bilgisini
geliştirecektir.
-Şube müdürlerimizin alanı ile ilgili
modülleri onayları zamanında verebilmek
için takip edeceklerdir.
19
ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU
DİREKSİYON UYGULAMA SINAV YÖNERGESİ
GENEL AÇIKLAMALAR
-Direksiyon Uygulama Sınavı öncesi saat 07:00 de
Sınav uygulama ve değerlendirme komisyonları
ile toplantı yaparak sınav uygulama kuralları
komisyonlara ayrıntılarıyla beraber anlatılacaktır.
-Toplantı
sonrası
komisyonların
kurası
öğretmenlerin huzurunda yapılacaktır.
-Yedek komisyonlar için de aynı işlem
yapılacaaktır.
-Yedek Komisyon üyelerine Boş bekletmemek
adına güzergahta görev verilebilmektedir.
20
ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU
DİREKSİYON UYGULAMA SINAV YÖNERGESİ
GENEL AÇIKLAMALAR
-Sabah yapılan toplantı sonrasında
araçlar güzergahlara çıkmadan önce
Sınav yürütme komisyonu olarak
güzergahların(dubalar arası geri geri
park alanı, yokuşta dur kalk yapılan
alan, geri geri 25 m gidilen ve A2 sınav
alanı) hazırlanmasının sağlanması
21
ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU
DİREKSİYON UYGULAMA SINAV YÖNERGESİ
GENEL AÇIKLAMALAR
-Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları her ayın onuna
kadar üç farklı tarihte dönem açmaktadırlar.
Açılan bu dönemlere kayıt olan kursiyerlerin
Teorik ve Direksiyon Eğitim tarihleri tarafınızdan
onaylandığı için elinizde bu tarihler mevcut
olacak ve sizler tarafından ayrıca Teorik ve Akan
trafikte yapılması gereken Direksiyon Uygulama
Eğitim Dersleri takip edilecek proğramda
belirtilen tarihte Ders yapmadığı tesbit edilen
kurslar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilerek
soruşturma talep edilecektir.
22
ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU
DİREKSİYON UYGULAMA SINAV YÖNERGESİ
GENEL AÇIKLAMALAR
-Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
hükümleri gereği işlemlerini mevzuata
uygun yapmayan kurumlar geçici olarak
ayın 1 ile 15 i arası geçici kapatma cezası
alacağından işlemlerin sıkı takip edilmesi
gerekmektedir.
-Kurslar yıllarca biz eğitim yapmadık ama
Bakanlığımızda bizi gerekli şekilde
Denetlemedi diyorlar, onun için bu
denetimleri çok önemsiyoruz.
23
ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU
DİREKSİYON UYGULAMA SINAV YÖNERGESİ
GENEL AÇIKLAMALARI
-Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları her ay kursiyer
kaydı yaptıklarından, bu adayların MTSK sınav
takviminde belirtilen günlerde ilçe onayları
yapılmaktadır. Bu onaylar zaman zaman
ilçelerimiz tarafında unutulmakta ve adaylar
mağdur olmaktadırlar. Bu onayların MTSK sınav
takvimi
takip
edilerek
unutulmaması
gerekmektedir.
UNUTAN VE ONAYLAMAYAN İLÇELERİMİZ İÇİN
İLGİLİ KİŞİLERE SORUŞTURMA AÇILMAKTA VE
GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI TEKLİF
EDİLMEKTEDİR.
24
ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU
DİREKSİYON UYGULAMA SINAV YÖNERGESİ
GENEL AÇIKLAMALAR
-Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları ile ilgili
yapılacak acil işlemler(ilçe onay, kurs onay ve
banka süre uzatma) gibi işlemler için Genel
Müdürlüğümüz internet sayfasının gün
içerisinde zaman zaman kontrol edilmesi
gerekmektedir.
-Ayrıca Bakanlıktan İl Milli Eğitim İlsis
yöneticisi kanalı ile atılan maillerin ilgililerine
ulaştırılması önem arzettiğinden takibi çok
önemlidir.
25
ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU
DİREKSİYON UYGULAMA SINAV YÖNERGESİ
AÇIKLAMALAR
-Direksiyon Sınav GENEL
Uygulama
Alanlarına Motorlu Taşıtlar
Sürücüleri Sınav güzergahı levhaları asılarak güvenlik için
bütün tedbirler alınacaktır.
-Ayrıca her alan için geri geri dubalar arası park alanı, geri
geri 25 m şerit değiştirmeden gidilen alan, dur kalk
işleminin yapıldığı eğimli alan ve A2 sınav alanı şekilde
tabelalar yapılarak ilgili alanlara bu yazılı tabelalar
asılmalıdır. Ayrıca daha sonraki haftalar işlemler kolay
yapılabilsin diye dubaların yeri boya ile belirlenmeli,
kaldırımlı alanlar 50 cm mesafeden çizilmelidir. Bu alanlar
için muhakkak kaldırımlı yerler belirlenmeli, güvenlik şeridi
şeklinde belirlenmemelidir.
26
ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU
DİREKSİYON UYGULAMA SINAV YÖNERGESİ
GENELsınavlarında
AÇIKLAMALAR
-Direksiyon Uygulama
Özellikle dubalar
arası geri geri park alanı belirlenirken her kursun
kendi adının bulunduğu duba konarak alanların
kullanılamaz hale geldiği görülmektedir. Bu alanda
yer belirlenirken her kursa bir yer değilde sabah
Uygulama ve Değerlendirme komisyonları ile
yapılan toplantıda komisyonlara uygun ve boş
alanları kullanmaları gerektiği ve bu alanları
kullanmadan
sınavın
sonuçlanmayacağı
belirtilmelidir.
27
ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU
DİREKSİYON UYGULAMA SINAV YÖNERGESİ
GENEL
AÇIKLAMALAR
Yine Sabah uygulama
ve Değerlendirme
Komisyonları ile yapılan
toplantıda EK-3 ve EK-4 formlara göre değerlendirme krıterlerinin
değiştiği ve ellerinin güçlendiği ve değerlendirme yaparken vijdani
değilde Profosyonel değerlendirme yapmaları gerektiği hatırlatılmalı.
O ilin bütün ilçelerinde aynı uygulamalar yaptırılarak sonuçların üç
aşağı üç yukarı aynı olması sağlanmalı. İlçeler arasında çok absürf
farklılıklar olduğunda kursiyerler yakın ilçeler arasında yer
değiştirmekte bu ise işini düzgün yapan kurumlara zarar vermektedir.
Bu durum Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir. İşini düzgün
yapmadığı tesbit edilen ilçelerin komisyonları sınav yönergesi
hükümleri gereği İl Sınav Sorumlusu tarafından il den yeniden
komisyon kurularak yaptırılacak veya o ilçenin sınav yeri başka ilçeye
alınabilecektir.
28
ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU
DİREKSİYON UYGULAMA SINAV YÖNERGESİ
GENEL AÇIKLAMALAR
Sınav Güzergahında özellikle Denetim yapacak
görevlilerin durduğu alanları yaz/kış ( geri geri
dubalar arası park alanı, dur kalk yapılan
eğimli alan, geri geri 25 m lik alan ve A2 sınav
alanı) rahat görev yapabilecek şekilde
düzenlenmesi ( sandalye , şemsiye ,kapalı alan
şeklinde) gerekmektedir. İlçelere sınavlardan
artık gelir kalmaktadır. Bu paralardan ilçeler
sınav alanları ve alınacak malzemeler için
harcama yapabileceklerdir.
29
ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU
DİREKSİYON UYGULAMA SINAV YÖNERGESİ
GENEL AÇIKLAMALAR
-Sınav güvenliği için yönerge gereği emniyet
görevlilerinin
görevlendirilmesini
muhakkak
sağlayın.
-Sınav güzergahı belirlenirken muhakkak Toplantı
yapabilmek için sınav yapıcıların ve kursiyerlerin
kullanımı için uygun bir okulu görevlendirin.
-Her toplantıda usta öğreticilerin araçta hiçbir şeye
müdahale hakları olmadığını hatırlatın.
-Kursların sınav günü yapılan yemek davetinin yanlış
anlamalara sebep verdiğinden uygun olmayacağını
her toplantıda komisyonlara hatırlatın.
30
ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DİREKSİYON
UYGULAMA SINAV YÖNERGESİ GENEL AÇIKLAMALAR
• Direksiyon eğitimi dersi sınavında sınav sürecini
kontrol edecek ve denetleyecek personelin görev
yapacakları
yerler
ilgi
(b)
Yönergede
belirlenmiştir. Sınavlarda 100 kursiyere kadar 1,
diğer her yüz kursiyer için ise 1 sınav sürecini
kontrol edecek ve denetleyecek personelin
görevlendirilmesi esastır. Kursiyer sayısının az
olduğu veya ilgi (b) Yönergede belirlenen yerlere
yeterli sayıda görevlendirilemediği durumda bu
yerlerdeki denetimler direksiyon eğitimi dersi
sınav yürütme komisyonu tarafından yapılacaktır.
31
ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DİREKSİYON
UYGULAMA SINAV YÖNERGESİ GENEL AÇIKLAMALAR
• Sınav sürecini kontrol, denetim ve
takibinin kolay olması için kursların
sınav başlama yerlerinin yan yana
veya birbirine yakın yerlerde
olmasına dikkat edilecektir.
32
ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DİREKSİYON
UYGULAMA SINAV YÖNERGESİ GENEL AÇIKLAMALAR
• İlgi (b) Yönerge ile belirlenen ve Genel müdürlüğümüz
web sayfasında ilan edilen ücret tablosunda gösterilen
rakamlar günlük olup görevlendirilen kişilere bu ücretler
yine günlük olarak üç iş günü içerisinde ödenecektir.
Sınavlarda görev alanlara ücret ödenirken ilgi (b)
Yönerge’nin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer
alan bir aylık sure içinde en fazla ödenebilecek ücretin
üzerinde ödeme yapılmayacaktır. Bir ay içerisinde en fazla
alması gereken miktarı dolduranlara aynı ay içerisinde
almış oldukları sınav görevleri için ücret ödenmeyecektir.
Sınav yürütme komisyonu başkan ve üyeleri aynı günde
başka bir sınavda görev almayacaklardır. Ancak zorunlu
görev alanlara o gün tek ücret ödenecektir.
33
FOTOĞRAF KARELERİNE YANSIYAN
TRAFİK KAZALARI
TÜRKİYEDE TRAFİK KAZALARININ ÖLÜM NEDENLERİ
ARASINDA ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ?
34
ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DİREKSİYON
UYGULAMA SINAV YÖNERGESİ GENEL AÇIKLAMALAR
• Bu genelgenin yayınlanmasından
sonra 120 veya 96 saatlik “Sınav
Sorumlusu Yetki Belgesi” olmayanlara
sınav uygulama ve değerlendirme
komisyonlarında
görev
verilmeyecektir.
35
FOTOĞRAF KARELERİNE YANSIYAN TRAFİK
KAZALARI
SİZ HÂLA BU FOTOĞRAFIN
GERÇEKLEŞMESİNDE
VEBALİMİZİN OLMADIĞINI MI
DÜŞÜNÜYORSUNUZ?
36
ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DİREKSİYON
UYGULAMA SINAV YÖNERGESİ GENEL AÇIKLAMALAR
• Sınavda kursiyerin konilerin veya araçların arasına
yola paralel olacak şekilde geri geri giderek park
yapılan alanın; aracın kaldırıma paralel ve
kaldırımla araç arasında en fazla 50 cm mesafede
olması, park edilecek konilerin veya araçların
arasındaki mesafenin sınav aracının uzunluğunun
bir buçuk katı kadar olması, park yapılacak alanın
genişliğinin sınav aracının genişliğinden 50 cm
fazla olması gerekmektedir. Bu genişlikten daha
fazla veya daha az olmasına izin verilmeyecektir.
37
ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DİREKSİYON
UYGULAMA SINAV YÖNERGESİ GENEL AÇIKLAMALAR
• Bazı direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu başkan ve
üyelerinin, sınav süresince sınav güzergâhında sınavın işleyişini
takip etmedikleri, görevleri değilmiş gibi güzergâhta yaşanan
olumsuzluklara müdahale etmedikleri, komisyon başkanlarının
görevlerine gelmedikleri veya geç geldikleri, il milli eğitim
müdürlüğünden
görevlendirilen
personelin
görevlerine
zamanında gelmedikleri veya geç geldikleri, geldiklerinde sınavın
işleyişi ile ilgilenmedikleri tespit edildiğinden bu şekilde
davranan görevlilere bir daha görev verilmeyeceğinin bilinmesi
gerekmektedir. Komisyon başkan ve üyeleri toplantının
başlangıcından sınav sürecinin sonuna kadar sınav güzergâhında
bulunacaklardır. Bu konuda il sınav sorumlusu gerekli tedbirleri
alacaktır.
38
FOTOĞRAF KARELERİNE YANSIYAN TRAFİK
KAZALARI
BU ARACIN İÇERİSİNDE SİZİN VE SEVDİKLERİNİZİNDE
OLABİLECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?
39
ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DİREKSİYON
UYGULAMA SINAV YÖNERGESİ GENEL AÇIKLAMALAR
• Direksiyon
eğitimi
ve
sınavlarında
kullanılan Yönetmelik ekindeki (EK-5) “K”
belgesi Karayolları Trafik Yönetmeliğinde
belirtilen
altı
aylık
sürede
kullanılacağından bu belgenin geçerlilik
tarihi yazılacaktır. Belgenin başlama tarihi,
kursiyerin akan trafikte direksiyon eğitimi
almaya başladığı tarih, bitiş tarihi ise
başlangıç tarihinden itibaren altı aylık
sürenin tamamlandığı tarih olacaktır.
40
ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DİREKSİYON
UYGULAMA SINAV YÖNERGESİ GENEL AÇIKLAMALAR
• “A1”, “A2” ve “H” (Motosiklet) hariç bütün
sertifika sınıfı araçlarının şoför ve
komisyon başkanının oturacağı koltukta
emniyet kemerinin bulunması zorunlu olup
aracın komisyon başkanının oturduğu
bölümünde sadece fren ve debriyaj
pedalları ile sesli veya ışıklı uyarıcı alet
bulunacaktır.
41
ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DİREKSİYON
UYGULAMA SINAV YÖNERGESİ GENEL AÇIKLAMALAR
• Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları
Yönetmeliğinin 53 üncü maddesi hükmü gereği,
kurslar kayıt esnasında, kurum ve kursiyerlerin görev,
sorumluluk ve haklarının belirlendiği ekteki “Kursiyer
Kayıt Sözleşmesi” ni düzenleyip kurum müdürü ve
kursiyer tarafından imzalandıktan sonra bir nüshası
kursiyere verilir. Sözleşmede belirlenen öğrenim
ücreti defaaten, taksitli veya kredi kartı kullanılarak
tahsil edilen ödemeler daha önceden bildirilen
kurumun banka hesap numarasına yatırılacaktır.
Hesap numarasını bildirmeyen sürücü kursları en geç
01.09.2014 tarihine kadar il/ilçe milli eğitim
müdürlüklerine bildirmeleri gerekmektedir.
42
ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DİREKSİYON
UYGULAMA SINAV YÖNERGESİ GENEL AÇIKLAMALAR
• Kurslarımızda asıl görevli ve ders saati ücretli
görevli olmak üzere iki türlü eğitim personeli
istihdam edilmekte olup asıl görevlilerin o ayda
okutacakları ders sayısına bakılmaksızın sigorta
primlerinin tam ay yatırılıp yatırılmadığına, ders
saati ücretli personelin ise sözleşmede belirtilen
ders saati dikkate alınarak günlük 7,5 saat
esasına göre o ayda gireceği ders saati sayısına
bölünerek primlerin
yatırılmasına dikkat
edilecektir.
43
ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DİREKSİYON
UYGULAMA SINAV YÖNERGESİ GENEL AÇIKLAMALAR
• Bazı ilçelerin; kursta çalışan eğitim personelinin
tamamının
sigorta
bilgilerine
bakılmaksızın
“sigorta prim borcu yoktur” yazısına göre dönem
açtıkları görülmüştür. Dönem sigorta prim borcunun
olup olmadığının kontrolü, ilgili dönemde kursta
çalışan tüm eğitim personelinin modül üzerinden
kontrolü yapıldıktan sonra onay verilecektir. Sigorta
primlerinin kontrolünde gerekli titizliği göstermeyen
ilçeler, il milli eğitim müdürlükleri tarafından takibe
alınarak
talimatlara
uymayanlar
hakkında
yasal işlem yapmaları gerekmektedir.
44
ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DİREKSİYON
UYGULAMA SINAV YÖNERGESİ GENEL AÇIKLAMALAR
• Sınava alınmayacaklar
• Sınavlarda komisyonların veya diğer görevlilerin çalışmasını
tehdit veya zor kullanarak engelleyen ya da engellettiren
kursiyerler hakkında işlem yapılabilmesi için direksiyon
eğitimi dersi sınavı yürütme komisyonu tarafından olay
tutanakla tespit edilir.
• Bu durum il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce sınav tarihinden
sonraki ilk iş günü içerisinde Özel MTSK modülüne girilerek
söz konusu kursiyerin sınav tarihi itibari ile dört ay sınav
hakkı kullandırılmaz.
45
TRAFİK VE SÜRÜCÜ EĞİTİMLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI
TRAFİK VE SÜRÜCÜ EĞİTİMLERİ DAİRE
BAŞKANLIĞI
Teşekkür ederim.
ealpay@meb.gov.tr
0312 2125362
46
Download

mtsk denetimleri ve sınav uygulamaları