Občianske združenie
8-9/2011
MOJA
STUPAVA
www.mojastupava.sk
KANALIZAČNÉ
SYSTÉMY
REVÍZNE ŠACHTY
KOMPLETNÝ SORTIMENT
KANALIZAČNÝCH RÚR Z PVC
A BETÓNU, KANALIZAČNÉ
POKLOPY A ODVODŇOVACIE ŽĽABY
Novinka
VODOMERNÉ ŠACHTY
A BETÓNOVÉ SKRUŽE
Moja Stupava
Cementárenská 8
900 31 Stupava
tel.: 0917/892 508
e-mail:
[email protected]
nezávislý mesačník občanov Stupavy
NEPREDAJNÉ
STAVEBNÝ
MATERIÁL
stavebný materiál
kanalizačný materiál
hutnícky materiál
armovňa
Poligono
ZÁMKOVÉ – 30 %
DLAŽBY
Graniko
HUTNÍCKY
MATERIÁL
Akcia platí do 15. 10. 2011
VÝPREDAJ JOKLOV
ZA SUPER CENY
Stupava, Malacká cesta 39; tel.: 0917 754 966; Lakšárska Nová Ves 465; tel.: 0917 622 472
STUPAVSKÝ ODPAD ALEBO
AKO ZAHODIŤ DÔVERU
V nasledujúcich riadkoch by sme chceli reagovať na článok
o plánovaní “pyrolitickej spaľovne” odpadu v Stupave
(Podpajštúnske zvesti 6/2011). Schválne používam termín “pyrolitická spaľovňa” hoci autor i sám primátor niekoľkokrát
zdôrazňujú, že to spaľovňa nie je a ozdobujú ju rôznymi eufemistickými dobre-znejúcimi názvami ako “bioelektráreň”
alebo “pyrolitická jednotka” .
Nuž nie je to tak. Pri pyrolitickom “termickom spracovaní odpadu” nedochádza síce k priamemu horeniu odpadu a vzniku
spalín. Dochádza však k tepelnému rozpadu odpadových materiálov za vysokej teploty v uzavretých peciach - a následnému
zuhoľnateniu a uvoľneniu množstva plynov. Podľa smernice
EÚ spadajú technologicky pyrolitické jednotky pod “Spaľovne
odpadu” (nem. Müllverbrennungsanlagen) - a tam si ich aj
môžete nájsť na Internete.
Jedná sa teda o chemickú prevádzku, ktorej vstupom sú
nebezpečné látky (odpady) a tepelná energia a výstupom tiež
nebezpečné, chemické látky: strusky, oleje a plyny. Nazvať
takéto zariadenie “bioelektrárňou” by bolo možné iba za prís-
www.krajn.sk
•
[email protected]
V tomto čísle nájdete:
• Podujatia v Stupave
• Stupavské dopravné
sudoku
• Dejny Záhoria - Mást
• Kde sme a kam
kráčame
• Realitná realita
v Stupave
a iné...
reakcia na článok “Stupavský odpad alebo ako nezahodiť
príležitosť”
neho predpokladu, že sa v nej bude spracovávať naozaj len
biologický odpad a vzniknuté oleje a plyny sa budú používať
len na výrobu elektrickej energie. Je to však len návnada - autor elegantne pretancuje od tohto druhu odpadu (kompostu),
ktorý je skoro nulovým problémom, k chemickým koktailom
ako sú kaly z čističiek, škodliviny (asi - pesticídy, ťažké kovy,
jedy?), plasty, elektroodpady, atď..... až vlastne úplne všetko!
Je to nezmysel, má sa spracovávať len „odpad na báze uhlíka“
(papier, plasty, drevo, tetra-paky, bioodpad z domácností)... podobne ako tvrdenie, že to nezaťaží životné prostredie a že bude
spracovávať len stupavský odpad. A že to bude výhodné.
Základná myšlienka však nie je zlá.
Ale v Stupave je postavená na hlavu. Dokumenty hovoria
o postupnej premene biologického komunálneho odpadu
na zdroj surovín, ktoré možno použiť na výrobu energie
a súčasne sa ich zbaviť. Zámer predstavovaný v článku je
však naservírovaný netransparentne, so starostlivo preosiatymi
a zamlčanými informáciami. A pritom rozhodujúce subjekty pokračovanie na strane 9
Moja Stupava
strana 1
PODUJATIA V STUPAVE
1) 14.08.2011 - 14.9.2011 :: EMIL MADER Z cestovateľského denníka
MKIC pozýva na výstavu fotografií Emila Madera Z cestovateľského denníka, ktorá je inštalovaná vo Výstavnej
sieni Kultúrneho domu v Stupave. Výstava je sprístupnená
vchodom z Kúpeľnej ulice v pondelok až piatok od 9:00 do
16:00 h (okrem obedňajšej prestávky) a v sobotu zo Sedliackeho dvora od 9:00 do 12:00 h. Výstava je predajná.
2) 7.9.2011 :: Šmolkovia (USA, MP, rodinný, dabing)
Letné kino Borník a MKIC si vás dovoľujú pozvať na premietanie so začiatkom o 20:00 h, resp. po zotmení. Vstupné je 2,5
eura.
3) 16.9.2011 :: Muži v nádeji (ČR, MP15, komédia)
Letné kino Borník a MKIC si vás dovoľujú pozvať na premietanie so začiatkom o 20:00 h, resp. po zotmení. Vstupné je 2,5
eura.
4) 20.9.2011 :: MC FIFIDLO - ReadAndLearn
Polhodinka určená deťom, aby si získavali pozitívny vzťah ku
knihám a prístup k učeniu anglického jazyka. O 10:00 začína
prvá polhodinka, určená deťom od 12 mesiacov do 3 rokov.
O 11:00 začína druhá polhodinka a je určená deťom od 3 do 6
rokov. Vstupné je 1 euro.
5) 30.09.2011 - 2.10.2011 :: Deň zelá 2011
6) 08.10.2011 :: Jablkové hodovanie
STUPAVA KONEČNE
ZÍSKA KINO
prebudovalo
Tak, tak, znie to až neuveriteľne, ale po niekoľkých rokoch, keď mesto nezmyselne
multifunkčnú sálu na konferenčnú, bude mať Stupava nové kino. A veru nebude to kino hocijaké.
Vzniká v priestoroch bývalej kaviarne Delta, kam mnohí Stupavčania vrátane mňa chodili na diskotéky. V týchto priestoroch totiž
vzniká Komorné kultúrne centrum. Jedná sa vlastne o sálu, v ktorej sa môžu konať
jednak divadelné predstavenia, hudobné predstavenia ale aj spomínaná filmová
produkcia.
Ako som mal možnosť vidieť, tak kino je vybavené naozaj špičkovou technikou,
vrátane možnosti premietania 3D filmov. Zvuk je zabezpečený kvalitnou zvukovou aparatúrou vo formáte 7.1. (Dolby a Surround = špičkový priestorový zvuk).
Samozrejmosťou je podpora najnovších štandardov, čo sa týka kín. A tak si myslím, že sa majú Stupavčania naozaj na čo tešiť.
Branislav Rác, www.branorac.sk
LETO V STUPAVE
Tohto roku sa občianske združenia ELIAH a URSUS rozhodli
svojimi aktivitami spestriť leto v našom mestečku. Keďže
obidve združenia pôsobia v Stupave, rozhodli sme sa urobiť
každý letný mesiac, aspoň jedno podujatie pre Stupavčanov.
A to nielen pre dospelých, ale hlavne pre deti, ktoré majú v tieto
mesiace koniec školského roka a samozrejme prázdniny.
Nebolo vôbec jednoduché spojiť činnosť obidvoch združení,
nakoľko cez leto majú toho veľa nielen v iných regiónoch Slovenska, ale aj za hranicami našej vlasti, kde šíria dobré meno
Stupavy a Slovenska.
Aby sa vôbec mohli tieto podujatia konať, sa zaslúžili nielen
ELIAH a URSUS, ale samozrejme ich partneri.
Touto cestou sa chceme poďakovať podnikateľom zo Stupavy.
Bez ich pomoci, a to nielen finančnej, by nebolo možné tieto
projekty zrealizovať.
Poďakovanie patrí firmám:
KOLIESKO, Pedikúra VILMA, Výroba reklamy BOBO,
Pivárnička TOČKA, Požičovňa ANDY , Zlatníctvo Woletz ,
Igor Veselý - Stavebné práce, RED POINT, Hračky – kočíky
- papiernictvo , Mäsiarstvo HORECKÝ
Za podporu a poskytnutie priestorov na všetky projekty
ďakujeme Mestu Stupava a MKIC.
Radi by sme poďakovali aj našim mediálnym partnerom:
Moja Stupava , Podpajštúnske zvesti, Malacko
Veľká vďaka patrí aj všetkým ľuďom dobrej vôle v Stupave,
ktorí radi priložili ruku k dielu. A veru, nebolo ich málo.
Prvým projektom združení ELIAH a URSUS v Stupave bol
začiatkom leta „Deň detí“. Podujatie sa konalo v Stupavskom
amfiteátri dňa 4.6.2011. Predstavili sa tu mladí šermiari zo
skupiny historického šermu URSUS, írske tanečnice zo skupiny
ELIAH, Detský umelecký krúžok pod vedením Silvie Gabrielovej a Lucie Strakušovej a bábkové divadlo Lienka. Deti mali
možnosť zahrať sa, zasúťažiť si, alebo si vymodelovať pekný
suvenír s tvorivými dielňami Pohodka.
Súčasťou bohatého programu bola aj tombola, kde mali deti
možnosť vyhrať 25 hodnotných darčekov. Tie venovala
predajňa HRAČKY - KOČÍKY - PAPIERNÍCTVO a tanečná
skupina ELIAH.
Druhým projektom v strede leta bol „Country Rock Fest“,
ktorý sa konal v stupavskom amfiteátri dňa 23.7.2011. Festipokračovanie na strane 3
Vydáva: OZ Moja Stupava, Cementárenská 8, 900 31 Stupava, tel.:0917 892 508, e-mail: [email protected]
sk, web: www.mojastupava.sk, registračné číslo: EV 4258/11,redakčná rada: Ing.Ľubomír Bugala, Ing. Adrian
Lakoštík, Ing. Milan Frolo, Ing. Stanislav Voda, grafická úprava: Marianna Volná
strana 2
kultúra
pokračovanie zo strany 2
Na záver podujatia sa premietal historický film Robin HOOD
(GB 2010).
Zámerom občianskych združení ELIAH a URSUS bolo
priniesť hodnotnú zábavu a kultúru pre obyvateľov v našom
mestečku. Pevne veríme, že sa nám podarilo urobiť niečo pre
našich Stupavčanov a naše mesto, a že aj v budúcnosti budeme
môcť naďalej cez naše združenia prinášať ľuďom ďalšie kvalitné podujatia.
Na záver by som rád poďakoval všetkým partnerom,
zúčastneným a samozrejme divákom, za ich podporu a priazeň
na všetkých našich podujatiach.
val bol určený pre milovníkov dobrej hudby, divadla a tancov.
V bohatom programe sa predstavili hudobné country skupiny
NEW FAIRWAY, IVAN TERY ZEMAN & HARVESTRI, OUKAY, rockové skupiny PARONYMIA a WE WANT JAM.
Ing. Peter Vagač
ELIAH & URSUS
Tanečno-divadelné predstavenie Can-can, v podaní tanečnej
skupiny ELIAH, nenechalo chladným ani jedného diváka.
Nechýbala ani pravá westernová prestrelka - divadelné
vystúpenie z divokého západu „ARIZONA“ v podaní URSUS
a ELIAH. Na záver podujatia si na chytľavé country zatancovali aj návštevníci.
Tretím projektom na záver leta boli „Stupavské historické
slávnosti“. Festival sa konal opäť v amfiteátri a to 20.08.2011.
Bol venovaný všetkým, ktorí majú radi históriu, divadlo a historické hry. V programe sa predstavili skupiny historického
šermu ARGYL (Stredovek), URSUS (Renesancia), CORVUS
ARMA (Baroko) a írske tance predviedla skupina ELIAH.
Večer sa diváci mohli pokochať aj ohňovou show. Súčasťou
areálu bol aj historický tábor, dobové atrakcie i hry pre deti.
... k stupavskej prírode i k obyvateľom. A tým aj priateľskejší
(stupavjan-friendly.-)
Som rekreačný cyklista a mám rád „bikerskú“ komunitu, jej
podujatia a kultúru. Okrem extrémnych hltačov kilometrov
alebo nositeľov najposlednejších-výkrikov-módy sú to sympatickí športovci, milovníci pohybu a prírody. A Stupavský cyklomaratón – na konci júla - je akousi regionálnou čerešničkou
na torte: prierezové, komponované podujatie pre všetkých
s výbornou atmosférou a dobrým zvukom v širokom medzinárodnom okolí.
Je tu ale jedno malé ALE. Ten zvuk má pre domácich aj jednu nepríjemnú stránku – hluk. Bicykle sú tiché stroje a preto
celkom dobre nerozumiem, prečo ich musí sprevádzať rev
aparatúry v hladine hluku štartujúceho lietadla a to od skorého
rána do neskorého večera. Zdá sa, že niektorí zvukári sú jednoducho hluchí od profesie.
Stupavčania naopak veľmi ocenili citlivé a primerané nastavenie zvukových aparatúr iných dvoch veľkých podujatí: „Stupavského širáka“ a „Country Rock festu“, pričom to boli vyslovene
hudobné podujatia a nepoužívali hudbu len ako „podmaz“.
Ďalším zdrojom hluku boli vyhliadkové lety vrtuľníkom. Reklamná publikácia ponúkala „možnosť vychutnať si pohľad
STUPAVSKÝ CYKLOMARATÓN
BY MAL BYŤ ŠETRNEJŠÍ
na maratónsku trať, priebeh pretekov a okolie Stupavy
z nezvyčajnej perspektívy“, Stupavčanom ostala len možnosť
„vychutnať si“ pekelný hluk stroja lietajúci nízko nad domami.
Pravidlá lietania zakazujú lety nad husto zastavanými miestami
„... vo výške, ktorá je menšia ako 300 m“. Spomínate si, že by
vrtuľník lietal v úrovni 6-násobnej výšky kostola či 3 vežiakov
v Stupave? Myslím, že dosiahol ledva polovicu tejto výšky,
čo by už mohlo zaujímať aj letecký úrad. Podstatnejšie je, že
odvtedy som nevidel nad Borníkom krúžiť rodinku 7 krásnych
bocianov. Dúfam, že sa im nič nestalo a že na nás nezanevreli –
pretože normálne odlietajú do Afriky až o mesiac neskôr.
Naproti tomu lety balónom poskytovali krásnu kulisu nielen
samotným vzduchoplavcom ale aj domácim. Niektoré pohľady
vyzerali ako namaľované majstrom Lhotákom – tiché vzdušné
koráby nad krajinou, šinúce sa ako nadýchané obláčiky
sprevádzané impulzmi horákov ako výdychmi veľrýb. Vtedy
Stupavci na vzduchoplavcov mávali a pozývali do záhrad na
opekačku.
Preto apelujem na OZ Maratón, aby na zimný beh maratónu
nastavili aparatúru na úsporný režim a vrtuľníky nechali
v hangároch - k tichým dvojkolesovým strojom nepatria. Za
pokračovanie na strane 4
kultúra strana 3
pokračovanie zo strany 3
ŠIESTY-KRÁT SA STRETLA BOHATÁ
ZMESKA BAJKEROV
odmenu budú mať bikeri radosť zo zvedavých veveričiek, vrabcov, srniek a zajacov. A v neposlednom rade sa potešia aj deti
v kočiaroch, seniori v Dome dôchodcov a vôbec všetci, ktorí tu
žijú. Nestojí to za to?
rôznych národností v Stupave na Intersport Stupava
<ollo>
Stupavský MTB Maratón patrí, čo do počtu návštevníkov, medzi jeden z najnavštevovanejších. Určite za to môže vďačiť svojej
polohe pod Malými Karpatmi, čo do domáceho prostredia láka nielen početnú komunitu bratislavských jazdcov, ale blízkosťou
k hraniciam troch ďalších štátov i cezhraničných bajkerov. Ďalším plusom je vcelku nenáročná polmaratónska trať s porciou
42 km, ktorú za rozumný čas a bez “hrotenia” zvládne aj víkendový cyklista. No a pre maratóncov je k dispozícii taktiež náročnejšia,
76 kilometrová trať, s väčším prevýšením.
V sobotu moja cesta smerovala do Stupavy po druhýkrát.
Po minuloročnej premiére som mal predstavu, čo ma čaká
a čím by som bol rád prekvapený. Plánovaný skorší odchod,
za účelom bezproblematického parkovania nevyšiel, spánok
bol predsa len silnejší než chuť vstávať. Ono, s nedostatkom
parkovacích miest a inými „parking“ trampotami sa stupavská
akcia potýka už dlhšie a aj podľa odoziev zúčastnených, sa
stáva zlatou baňou pre mestských policajtov. Tohto roku sa
celý „ansámble“ presťahoval spred námestia pred kostolom na lúčku v mestskom parku, kde vyrástlo malé bajkerské mestečko, v ktorom boli sústredené
všetky náležitosti potrebné na bezproblémový chod takejto akcie. Na jednom
mieste ste sa mohli odprezentovať,
doservisovať bajk, dať si nastaviť
správny posed, alebo sa občerstviť
v jednom zo stánkov. Prezentácia prebehla rýchlo a bezproblémovo, výborným
riešením bolo rozdelenie štartovného
poľa do viacerých vĺn, takže skúsenosti s predieraním sa cez
dlhý špalier z minulého roka boli minulosťou. Tomu pomohlo
aj posunutie štartovného oblúka a dlhšia zavádzacia rovinka,
kde sa pole rýchlo natiahlo. Po dvoch týždňoch, počasím zavineného núteného oddychu, mi ostávalo len dúfať, že mi bude
viac prospešný než pravidelný tréning. A veru to tak aj vyzeralo. Prvé tiahle stúpanie po asfalte, prechádzajúce do zvážnice
s tvrdým podkladom, bolo kvalitným zahriatím pred riadnou rýchlojazdou po mierne zvlnených zvážniciach. Kto má
„našvácané“ kilometre na ceste, má na Stupave veľké šance
na dobré umiestnenie. Prudkých výjazdov nie je veľa, väčšinu
trate tvoria rýchle horizontálne zvážnice. Ale aj milovníci tech-
nickej jazdy si prídu na svoje, o to sa báť nemusia. Pekných
technických „singlov“, popretkávaných korenistou niťou je
tiež dostatok, takže netreba sa báť len „hlušenia“. Na tratiach
je slušný počet miest, na ktorých nedostatok techniky môže
znamenať pád do kvalitného “tigra”,alebo na “držku”. Oproti
minulému roku ostalo minimum asfaltových úsekov, čo môžem
len pochváliť, veď na asfalte sa dá vyblázniť kedykoľvek, na
horský maratón sa chodí kvôli horským/ lesným podmienkam.
A samozrejme dôležité je nezablúdiť,
o čo sa stará značenie, ktoré bolo na
krátkej trati spolu s regulovčíkmi, kvalitné. Žiaľ na “dlhej” sa našiel väčší
počet zblúdivcov, ktori do cieľovej
rovinky prichádzali z rôznych strán, len
nie z tej správnej, o čo sa podľa slov pár
z nich, postaral “prispatý” regulovčík
na jednej z odbočiek. Dúfam, že tam nespí doteraz :).
I keď oproti minulému roku bolo na trati
menej blatistých úsekov, v cieli bolo pripravených 8 “wapiek”,
čo prispievalo k rýchlemu vyčisteniu špinavých strojov. Už
horšie to bolo s umytím zmorených bajkerských tiel, pretože
prírodná podlaha spŕch pripomínala skôr pamätný Woodstock
69, než miesto na očistu.
Veľkým plusom Stupavského maratónu pre nejazdiaci doprovod je sprievodný program. Súťaže pre deti, freestylisti VSA
EXTREME, predvádzajúci svoje ohromujúce kúsky na umelej
dráhe, správne ukecaný moderátor Piňďo, koncertné vystúpenie
a mnoho ďalšieho.
Autor a foto: Tomáš Jakubčík , www.cyklomania.sk
STUPAVA - JUH A JEJ 15 MINÚT
SLÁVY
Kamery dobzučali, z trikolóry ostali rezance a politici si zasa
zarečnili na svoju obľúbenú tému o ružových zajtrajškoch
Minister dopravy … pri otvorení diaľničnej križovatky
povedal, že jej uvedenie do užívania pomôže doprave
v Záhorskej Bystrici, Stupave, Devínskej Novej Vsi, ale aj
investorom, napríklad spoločnosti Volkswagen. (Agentúra
SITA, 1.8.2011)
a múdrych politikoch. Je to veru na nezaplatenie, keď sa môžu objaviť na obrazovke v budovateľských súvislostiach. Všedný deň
križovatky diaľnic Stupava-juh ukázal aj druhú stranu mince – nedomyslenosť a predraženosť.
Predĺženie prác o 5 mesiacov a zvýšenie ceny o 2,7 milióna eur vraj spôsobila tendrová dokumentácia, ktorá nezohľadňovala
reálne vlastnosti podložia a vysokú hladinu spodnej vody. Za socializmu by sme povedali, že to spôsobil súdruh SATO (ono sa to
nezohľadnilo). Odvtedy doba pokročila, máme digitálne modely terénu, geofyzikálne prieskumy zo satelitov, prepojené databázy lenže to všetko prekazila tá zlá tendrová dokumentácia.
Toto poznanie stálo každého občana Slovenska 50 centov, podnikatelia zasa získali neoceniteľnú istotu, že tendrovú cenu možno na
Slovensku pozitívne zmeniť poukázaním na zlú prírodu alebo anonymné podklady...
pokračovanie na strane 5
strana 4
šport
pokračovanie zo strany 4
Nedômyslenosť zasa okúsi každý, kto sa na križovatku vyberie.
Prvou dilemou je chýbajúca značka o bezplatnosti tohto úseku
diaľničného obchvatu Bratislavy. Ak nemáte známku, stočíte
volant a vrátite sa na starú cestu – tak ako väčšina dochádzajúcich do Bratislavy. Počas prvého mesiaca prevádzky
križovatky D4 a D2 sa jasne ukázalo, že záťaž cesty
1. triedy v úseku Stupava – Lamač sa takmer vôbec neznížila.
A v Stupave takisto – cez mestečko stále prechádza neutíchajúci prúd vozidiel, ktoré buď na diaľnicu nechcú, alebo sa jej dokonca programovo vyhýbajú - kvôli známkam.
Aj keby si všetci Stupavčania zakúpili diaľničné známky, bude
to sotva poznať – 2500 stupavských áut v premávke je slabých
13 % z celkovej záťaže. Väčšinu tvoria cezpoľní a diaľkový
tranzit. A tí sa vyhnú Stupave, len ak bude diaľnica bezplatná
až za Stupavu – po neexistujúcu severnú križovatku. Alebo ak
bude mať Stupava obchvat. Rozprávka?
3. Kyvadlový autobus
Druhou dilemou je zasa návrat z diaľnice do Stupavy – diaľničná
prípojka končí zbytočne ostrou zákrutou, takže prevádzkovateľ
tam musel znížiť rýchlosť na 50 km/h – pre dlhé ťahače je aj to
príliš riskantné a tak zdržujú premávku. Ak nie oni, tak určite
vás zdrži prípoj na cestu č. 2 - na odbočenie doľava potrebujete poriadnu akceleráciu alebo guráž. Nemáte totiž prehľad,
čo sa deje hore za kopcom a sprava sa šinie temer nepretržitý
prúd vozidiel. Keby tu za tie navýšené peniaze aspoň urobili
kruhový objazd!
Takže sčítané a podčiarknuté: jediným prínosom tejto stavby
pre Stupavčanov je to, že majú k dispozícii tretiu variantu príjazdu do Bratislavy – pokiaľ budú mať včas informáciu o dopravnej zápche, môžu sa vybrať priepustnejšou trasou.
D. Bošňák
STUPAVSKÉ DOPRAVNÉ SUDOKU
V súčasnosti je verejná doprava v štyroch – kedysi spolu spravovaných obciach, v mikroregióne – Stupava, Záhorská Bystrica,
Marianka a Borinka – veľmi rozdielna. Jej dostupnosť, frekvencia a grafikony sú dokonca dramaticky odlišné, hoci ich obyvatelia
žijú vzdialení od seba v niektorých lokalitách doslova pár stoviek metrov. Ich hlavnou spoločnou dopravnou potrebou je dostať sa
do hlavného mesta (vzdialenosť 18-25 km) denne za prácou, vzdelaním, kultúrou a nákupmi. Dôsledkom súčasného stavu verejnej
dopravy je vysoká motorizácia regiónu, ktorá neustále narastá a bude v tejto tendencii pokračovať – až kým sa niečo nestane.
Napríklad úplné paralyzovanie cestnej dopravy v špičke, ako sme toho denne svedkami v JV časti Bratislavy (Rovinka - D.Lužná
- Šamorín) alebo hromadný presun cestujúcich do dostupnej a kvalitnej verejnej dopravy. My by sme chceli samozrejme hovoriť
o druhej možnosti.
Príčiny dopravného stavu v obciach na JV okraji Bratislavy
sú podľa nás tri:
• neschopnosť obcí čeliť záujmom developerov (investorov)
a/alebo prispôsobovať dopravnú infraštruktúru prudko rastúcemu počtu obyvateľov
• nedostatok vysokokapacitnej, dostupnej a kvalitnej verejnej
dopravy
• neexistencia alternatívneho, koľajového spojenia (trať do
Šamorína bola zrušená v r. 2001)
Je rozumné poučiť sa z cudzích chýb a predísť podobnému
stavu v našom mikroregióne, zvlášť keď všetky tri spomenuté
príčiny sú latentne prítomné aj v Stupave a okolí. Spomínali
sme posledný trend v Bratislavskom kraji – sťahovanie ľudí
za bývaním na vidiek, pričom ich pracovné miesta ostávajú
v metropole. Odhadujeme, že developeri privedú do tohto
regiónu v najbližších 5 rokoch okolo 10.000 nových reziden-
tov (viď červené oblasti na obr.). Všetci developeri unisono
v inzerátoch tvrdia, že pozemky sú len „15 min. od Bratislavy“.
To už dávno nie je pravda, a navyše to bude znamenať 4-5.000
nových vozidiel na ceste č. 2. Tá už v súčasnosti dosahuje záťaž
vyše 20.000 vozidiel denne a všetci vieme, že je to už na jej
hranici. Takýto scenár bude pravdepodobný vtedy, keď rodiny
nebudú mať k dispozícii dostupnú a kvalitnú verejnú dopravu
– jediné riešenie pre ne je potom druhé (a tretie) auto v rodine.
Na obce sa potom presunie problém stavu preťažených ciest
a samozrejme aj statickej dopravy (parkovania).
Verejná doprava v Stupave
Stupava, ako najväčšie sídlo, “mjestečko“ s prihlásenými 9383
obyvateľmi (august 2010 - a podľa nás aspoň ďalšími 3.000
neprihlásenými) je prirodzeným centrom mikroregiónu a mala
by mať primeranú dopravnú obslužnosť. Stupavu s hlavným
pokračovanie na strane 6
doprava strana 5
pokračovanie zo strany 5
mestom spája denne 85 autobusových spojov: 61 cezpoľných, 14 zo Stupavy, 10 z Borinky a naspäť je to dokonca až 89 spojov. Zdá
sa, že je to v poriadku, ale nie je to tak. Stupavu obsluhuje ten istý dopravca ako Marianku a Borinku a jeho grafikony sú nastavené
predovšetkým na to, aby dopravil pracovné sily zo Záhoria do Bratislavy a naspäť. Ostatné dopravné potreby zatiaľ nerieši.
Stupava je pre drvivý počet spojov len poslednou zástavkou regionálnej trasy – a preto sa stáva to, že v grafikone idú tri autobusy
tesne za sebou, napr.: 9:57(Borinka), 10:02(Malacky), 10:03 (Senica) a potom ďalší až o 37 minút - 10:40 (Rohožník) Stačí malé
zdržanie na týchto rozdielnych trasách a tri autobusy prídu prakticky v jednej minúte. Stupava nemá ani tak mestskú verejnú ako tranzitujúcu dopravu – a tá má svoje muchy:
Nepravidelnosť grafikonu - to je prvá nevýhoda autobusovej
dopravy v Stupave. Ak teda v spomínanom príklade nechytíte
autobus o 10:03 (šiel o 2 minúty skôr), ďalší vám ide až o 10:40
alebo 11:22. To je počas pracovného dňa v desaťtisícovom
meste neprijateľný interval – len o 3 km ďalej vám v tom čase
ide autobus pravidelne každých 20 minút. V Stupave nie sú
nepravidelné len jednotlivé odchody ale aj celé frekvencie –
striedajú sa v nevhodnom rytme počas celého dňa. Napríklad,
z pohľadu cestujúceho je nepochopiteľné zníženie počtu spojov medzi 16:00-17:00, 18:00-19:00 a 20:00-21:00 a úplný
výpadok od 21:47 do 4:31
(nie sú nočné spoje). Z toho
profituje akurát súkromná
taxi služba.
Podobná situácia je aj
v opačnom smere Bratislava
– Stupava. Hlavný nedostatok je zníženie počtu spojov
medzi 16:00 a 18:00 a úplný
výpadok od 22:45 do 5:25
(nie sú nočné spoje).
Radiálnosť - to je druhá
nevýhoda autobusovej dopravy v Stupave. Všetky spoje sú
radiálne (t.j. do BA), malú výnimku tvorí 5 spojov denne do
Volkswagenu v DNV. Stupava má pritom ďalšie dopravné
potreby, ktoré vyplývajú z jej geografickej dispozície a funkcie:
od hotela Stupava (Obora) po vstup do Mástu meria 4,3 km
a na túto vzdialenosť nemá k dispozícii vnútrosídelnú verejnú
dopravu. Je však pozitívne, že časť spojov (14) je vypravovaná
zo Stupavy alebo skončí v Stupave (18) a prechádza obcami
mikroregiónu.
Záťaž na ceste č. 2 - je nevýhodou / hrozbou do budúcnosti –
ale Stupava má potenciál na alternatívnu dopravu. Diaľničná
križovatka Stupava-Juh mala prevziať časť dopravnej záťaže
prechádzajúcej cestou č. 2, ale zatiaľ to veľmi necítiť. V Stupave je aj stále funkčná železničná trať, ktorú sa podarilo
zachrániť pred rozpredajom a spolu s VÚC existuje zámer na
jej sprevádzkovanie – to bude významná pomoc, ak motorizácia pokročí do objemov známych z JV Bratislavy
Iné riešenie
Dlho sa zdalo, že jediným riešením je predĺženie trasy MHD
č. 37 do Stupavy – ale tá rieši len nevýhodu nepravidelnosti
grafikonu. Alternatívou je kyvadlový autobus - domnievame
sa, že všetky predpoklady a zložky tohto riešenia sú už v mikroregióne prítomné, treba ich len inak zorganizovať.
Kyvadlový spoj Borinka - Stupava - (Z. Bystrica) – Marianka
Základom návrhu je zriadenie nového pravidelného spoja verejnej dopravy v záhorskom mikroregióne – a to u existujúceho
dopravcu Slovak Lines Express, a.s. Tento dopravca denne
strana 6
doprava
vypravuje zo Stupavy 18 autobusov, ktorých podstatná časť trasy vedie paralelne s bratislavskou MHD. Len týchto 18 spojov
denne najazdí 750 km. Ak k tomu pripočítame 5 spojov denne
z Bratislavy do Borinky (cez Marianku) zvýši sa toto číslo
o ďalších 310 km. Tieto výkony by bolo možné použiť na pravidelné spojenie Borinka - Stupava - (Z. Bystrica) – Marianka
a späť s grafikonom 3x za hodinu v špičke. Trasa a zástavky
kyvadlového spoja - celková dĺžka 12,6 km, 25 zastávok:
Grafikon by mal byť synchronizovaný s minimálnym
grafikonom MHD autobusu č. 37 – v bode Z. Bystrica, zástavka
Záhorská, t.j. po 23. hod. jeden spoj, v 5., 21. a 22. hodine dva
spoje, v hodinách 7. - 20. tri spoje za hodinu (spolu 52 spojov,
denne 1310 km).
Prínosy riešenia
• celý mikroregión získa rovnakú dostupnosť verejnej dopravy
do Bratislavy
• mikroregión prepojí vlastná dopravná os – pravidelná linka
spájajúca všetky 4 obce
• Marianka a Borinka získajú podstatné zlepšenie dostupnosti
verejnej dopravy do Bratislavy (52 spojov namiesto 13)
• zníži sa dopravná zaťaženosť cesty č. 2
• odbremenia sa sídla od statickej dopravy
Stupava
• získa zlepšenie dostupnosti verejnej dopravy do Bratislavy (pravidelnosť); predpokladom sú mierne úpravy ostatných cezpoľných spojov (posuny o 5-10 minút), aby vznikol
pravidelnejší a stabilnejší grafikon
• získa pravidelné spojenie s ostatnými obcami mikroregiónu,
čím sa posilnia jej funkcie a (ekonomický) význam
• získa pravidelnú verejnú vnútrosídelnú dopravu, ktorá odbremení centrum od áut
D. Bošňák
Pošta Borinka
AS Marianka
2,8
2
STUPAVA
2,3
2,5
2,4
MiÚ Z.B
AS
MHD
riadková inzercia
Hľadám skúsenú opatrovateľku na plný úväzok
pre 2 ročnú dcéru. V prípade záujmu ma kontaktujte na t.č. 0915 912 334.
Osídlenie Mástu v 16. storočí
DEJNY ZÁHORIA - MÁST
Mást je v dnešnej dobe súčasťou mesta Stupava, ku ktorému bol pripojený v r. 1952.
V nasledujúcom roku (1953) tu robotníci pri prácach našli 6 popolníc. Následne archeológovia odkryli niekoľko žiarových hrobov, ktorým patrí jedno prvenstvo - sú to
najstaršie známe slovanské hroby na Záhorí (6. stor.). Prítomnosť Slovanov dokazuje
aj pohrebisko z veľkomoravskej doby.
Najstaršia písomná zmienka o Máste pochádza z r. 1314. Vtedy si dal Oto z Tallesbrunnu potvrdiť u kráľa Karola Róberta svoje léna a medzi inými je v listine uvedený aj Mást ako Messuch (alebo Messuth). Rudolf Krajčovič hľadá pôvod názvu
v nemčine a k neslovanskej verzii sa prikláňa aj Branislav Varsik. Vincent Sedlák zase
dokazuje slovanskosť názvu Mást (ako Mečice). Značné nemecké osídlenie v okolí aj
prítomnosť nemeckého majiteľa dovoľujú usudzovať, že táto dedina bola tiež z veľkej
časti nemecká. Branislav Varsik prisudzuje túto skutočnosť nemeckému doosídľovaniu
po období tatárskeho vpádu v 13. stor.
O vývoji osídlenia Mástu v 15. stor. nie sú známe doklady. Možno však predpokladať
podobný vývoj ako v okolitých obciach pajštúnskeho panstva – rastúci vplyv slovenského etnika, hospodársky rozvoj vďaka polohe na významnej ceste, nepríjemnosti
spojené s prítomnosťou bratríkov. Zdá sa, že k vyľudneniu Mástu došlo v r. 1509, keď
obyvatelia podľahli moru, ktorý sem prinieslo cisárske vojsko.
Po bitke pri Moháči (1526) dochádza k znovuoživeniu Mástu. Tentoraz je však osídlený čisto chorvátskym etnikom. V súpise z r. 1533 je uvedená osada s názvom Dedina Chorvátov (villa Crovacorum). Podľa poradia, v ktorom je v súpise uvedená, je
zrejmé, že ide o Mást. Obec bola pomerne malá, mala len 6 usadlostí schopných platiť dane. Patrila grófovi Františkovi zo Sv. Jura
a Pezinka. O tri roky neskoršie (1536) sa v portálnom súpise už uvádza pod názvom Maaz. Noví osadníci zrejme pôvodný názov
pochorváčtili (meč je po chotvátsky „mač“) V r. 1541 bola dedina spustošená, avšak vzápätí sem prišla nová vlna chorvátskych
kolonistov a v r. 1544 už mala 15 zdanených usadlostí.
Stav osídlenia v Máste na ku koncu 16. stor. podrobne zachytáva urbár stupavského panstva z r. 1592. Vtedy sa tu nachádzalo
28 celých usadlostí a 10 polovičných. Keďže richtár žil na celej usadlosti a bol slobodný, ročne odvádzaný cenzus z dediny predstavoval 32 zlatých. Pri Máste bol jeden neveľký rybník patriaci zemepánovi. Vinice mali spoločné so Stupavčanmi a jednu zemepanskú lúku (Malina) kosili spolu s obyvateľmi Záhorskej Bystrice. Druhú lúku (Tenze) si v jednotlivých rokoch delili medzi sebou.
Z ovocia a vína odvádzali desiatky arcibiskupovi a z prosa zemepánovi.
Z 35 mien uvedených v urbári možno až 27 identifikovať ako
chorvátskych. Z toho dve sú priamo prímená Chorvát (Horuath
Blasius a Matthias). Ďalšie 4 priezviská poukazujú na slovinský pôvod ich nositeľov (Zlouinecz 2x, Slouinecz, Zlouenicz).
Len dve sú typické slovenské (Ztary Lucas, Veliky Urbanus)
a dve sú maďarské (Barbely Michael, Wher Urbanus). Je
celkom pochopiteľné, že aj richtár Mástu bol Chorvát (Wilchitz
Matthaeus).
sti platiť dane, ale zrejme aj počtu obyvateľstva. Mást bol od
druhej štvrtiny 16. stor. takmer úplne chorvátskou dedinou.
Od r. 1599, podobne ako v okolitých obciach, nastal prudký
pokles počtu zdanených usadlostí. V Máste ich r. 1599 bolo 36,
r. 1600 23, r. 1601 18 a v r. 1602 – 1604 už len po 14.
V Stupave je široký a kvalitný výber nehnuteľností všetkého
druhu. Ako mesto s kvalitnou občianskou vybavenosťou
a širokými možnosťami športového a rekreačného využitia
si Stupava získava stále viac sympatií ľudí zo širokého okolia, ktorí hľadajú svoj nový domov. Veľkým plusom je dobrá
dostupnosť do hlavného mesta, významným prínosom je
samozrejme nový diaľničný privádzač.
Dedina Mást sa vyvinula z malej osady medzi dvomi oveľa
väčšími sídlami Stupavou a Záhorskou Bystricou. Postavenie
malého sídla si zachovala počas celého 14. a 15. stor. Z toho
dôvodu aj prípadný vonkajší podnet pre opustenie dediny znamenal nie čiastočné, ale úplné vyľudnenie. Tak sa stalo aj na
začiatku 16. stor. (a potom v r. 1541). Po odsťahovaní sa nemeckého obyvateľstva zostala dedina pustá. Opätovný rozvoj
nastal po znovuosídlení Chorvátmi na prelome dvadsiatych
a tridsiatych rokov 16. stor. Toto osídlenie bolo ešte posilnené
v štyridsiatych rokoch. Od polovice 16. stor. sa stav
obyvateľstva v Máste ustálil približne na počte 20 port. Na
začiatku deväťdesiatych rokov počet stúpol asi o polovicu,
avšak koniec 16. stor. znamenal zase pokles nielen schopno-
Pavol Vrablec,
www.dejinyzahoria.sk
REALITNÁ REALITA V STUPAVE
Často sa stretávam s prekvapením ľudí, ktorí prídu na obhliadku
do Stupavy mimo Hlavnej ulice. Väčšinou sa mi priznávajú, že
naše mesto vnímali len ako jednu ulicu s pár domami. Obyčajne
sú prekvapení, aká je Stupava rozľahlá, koľko má ulíc a nových
lokalít, aké má široké možnosti využitia. Zistila som, že len
veľmi málo ľudí z okolia pozná naše mesto. Preto je dobré, ak
každému, kto príde na obhliadku Vašej nehnuteľnosti aspoň
v rýchlosti spomeniete základné veci, ktoré naše mesto ponúka.
pokračovanie na strane 12
história strana 7
IDEME PODĽA PLÁNU
SČK Stupava I mal v pláne pre členov urobiť pešiu túru pod názvom POCHOD ZA ZDRAVÍM. Vytýčený bol smer Červený
domček. Bolo to dňa 21. mája 2011. Spoločný odchod bol od kostola. Naše motto znelo: Zober celú rodinu, na túto hodinu,
slaninky bude dosť, kto príde bude hosť. Účasť bola veľmi dobrá,
zábava a veselá nálada sa prejavovala počas celej túry. Bolo nás
dosť, z čoho sa dá usudzovať, že sa členom a kamarátom, ktorí
boli s nami, páčilo. Občerstvenie bolo zabezpečené. Tradične
sme diplomom ocenili najstaršieho a najmladšieho účastníka.
Najmladší účastník bola Kristínka Krempaská (3 mesiace), ktorú
priviezli rodičia v kočíku v plnej poľnej paráde, mlieko, plienky,
chrastítko v ruke a cumlík v puse. Najstarším účastníkom bol pán
Zavara. Opäť sme strávili jeden pekný deň spolu. Zostáva nám
len veriť, že sa o našom pochode ponesie dobrý chýr a o rok nás
bude ešte viac.
Na 25. jún 2011 sme naplánovali autobusový zájazd na Moravu do Buchlovíc. Autobus bol zaplnený do posledného miesta.
V buchlovickom zámku bolo čo obdivovať, historické pamiatky, dobový nábytok a na záver pohľad do izby Fernandy Karolyovej
(poslední majitelia stupavského kaštieľa), našej rodáčky zo Stupavy, ktorá sa vydala do Buchlovíc. Obdivovať sa dal aj park okolo
zámku. Potom nákup kvetín zo skleníka, chutný obed a šup do autobusu. Cestou späť sme sa zastavili v Břeclavi minúť posledné
české koruny a potom už len cesta domov.
Turanská
FIFIDLÁCKY L.E.S.I.K.
Pomaly, ale isto sa blížime do finále :-)
ako dopadovú plochu pod hojdačky (všetkým darcom veľmi
pekne ďakujeme).
V roku 2009 sa MC Fifidlo v Stupave rozhodlo zrealizovať
veľmi odvážny plán: postaviť ďalšie verejné detské ihrisko
v Stupave. Postupne a pomalými krokmi sa mu to darilo. Získal
sa pozemok, na ktorom bude ihrisko vybudované, získali sa
i všetky povolenia a dokonca sa podarilo získať aj peniaze na
oplotenie a na detské preliezky.
Začiatkom augusta bola zaslaná objednávka spoločnosti Kupas,
s.r.o. a už každým dňom očakávame telefonát, aby sme sa dohodli na presnom dátume osadenia preliezok (je dosť možné,
že v čase vydania tohto čísla Moja Stupava, už bude ihrisko
postavené :-) )
Pozemok, na ktorom bude onedlho nové ihrisko, sa nachádza
vedľa MKIC. MC Fifidlo ho dalo minulý rok v októbri na vlastné náklady oplotiť, aby vzniklo bezpečné miesto pre deti.
Potom už zostáva len dúfať, že počasie dovolí našim deťom
stráviť príjemné chvíle počas tohtoročnej jesene na novom
ihrisku.
V tomto roku sa nám podarilo našetriť a získať peniaze na
samotné preliezky. Získali sme dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja, od Mesta Stupava, z nadácie Orange,
z 2% daní a spoločnosť Krajn, s.r.o. nám venuje plavený štrk
Ešte raz sa chcem poďakovať všetkým, bez pomoci ktorých by
sme nemohli sen o novom ihrisku dotiahnuť do konca.
Eva Mrázová, MC Fifidlo
inzercia
KDE SME A KAM KRÁČAME
Sme v období, kedy sa začínajú zase prípravy na spracovanie
najdôležitejšieho dokumentu mesta Stupava, ktorým bude
rozpočet na nasledujúce tri roky. Orientačný pre roky 2013
a 2014 a záväzný pre rok 2012. Pre jednoduché pochopenie
čitateľa uvediem, z čoho mesto financuje potreby občanov
a rozvoj mesta. Sú to peniaze zo štátneho rozpočtu takzvané
podielové dane, mestské dane ako napr. dane z nehnuteľností
( pozemky, stavby a byty) , daň za psa, za ubytovacie služby
a podobne a potom sú to vlastné príjmy napr. z prenájmu majetku, predaja majetku, z darov a rôznych príspevkov. Poslednou
položkou sú príjmy z cudzích zdrojov a to sú úvery z bankových inštitúcií, prípadne eurofondy.
pokračovanie na strane 11
strana 8
oddych a zábava
VIKA trade, s.r.o.
Malacká 1, Stupava
Tel.: 0903 427 571
STAVEBNÁ ČINNOSŤ
PREDAJ A MONTÁŽ:
- PLECHOVEJ STREŠNEJ KRYTINY
- PLASTOVÝCH OBKLADOV
SÚŤAŽ
Zapojte sa s nami do
súťaže o hodnotné
ceny, ktorú každý
mesiac vyhlasujeme
v mesačníku Moja
Stupava a na stránke
www.mojastupava.sk.
Aktuálna súťaž: Vyhlasujeme súťaž 2 x kupón v hodnote 50
EUR (ceny spolu v hodnote 100 EUR) na nákup stavebného
materiálu z celého sortimentu v stavebninách Krajn.
Súťažná úloha: Koľko prevádzok majú stavebniny Krajn na
Záhorí a kde sídli stupavská prevádzka?
Tip: Odpoveď nájdete na web stránke www.krajn.sk
Odpovede na súťažnú otázku spolu so svojimi kontaktnými údajmi (Meno, Priezvisko, Adresa, tel. číslo alebo e-mail) zasielajte
do 01.10.2011, 10.00 hod. na e-mailovú adresu [email protected], pod heslom SÚŤAŽ MOJA STUPAVA, písomne na
adresu Cementárenská 8, 900 31 Stupava alebo volajte na tel.
číslo 0917 892 508. V prípade viacerých správnych odpovedí
budú výhercovia vyžrebovaní.
Zároveň srdečne blahoželáme výhercom súťaže o 2x dva
lístky na Country Rock Fest, ktorý sa konal 23.07.2011
v Stupavskom amfiteátri Petre Handlovej a Radovanovi
Slezákovi.
STUPAVSKÝ ODPAD ALEBO
AKO ZAHODIŤ DÔVERU
pokračovanie zo strany 1
občania Stupavy majú byť len štatistami. Spracovanie takej
hory odpadu (26.000 ton ročne) je nebezpečná a netriviálna
vec, ktorá vyžaduje starostlivé plánovanie, poctivú verejnú diskusiu, kontrolu a hlavne čistú hru.
Tento čudný newspeak: ne-spaľovne, ne-odpadu a ne-skládky
možno rozmotať odzadu – od generovania zisku. Celá pointa je v tom, že vláda /ÚRSO dlhodobo (10 rokov) garantuje
výkupnú cenu megawathodiny vyrobenej z odpadnej biomasy
na 128 eur/MWh. Je to viac než dvojnásobok priemernej ceny
elektriny na dennom trhu (www.okte.sk). Ak ste podnikateľ,
ľahko si vyrátate, že ak máte vstupnú biomasu za nízku cenu
a niekto (štát) platí dlhodobo vysokú cenu za produkt, nemôžete
prerobiť. Ešte lepšia je situácia, keď vstupy nemáte, ale niekto (obce) vám ich generuje ako odpady a ešte aj platí za ich
odstraňovanie. To je celé tajomstvo „bioelektrárne“. Zisk je
istý a risk nesie obec, resp. “misera contribuens plebs” (úbohý
ľud platiaci dane). Vybratá firma potrebuje len jedno od mesta:
stavebné povolenie, aby rozbehla biznis a zmluvné krytie, že
elektrina je vyrábaná naozaj z odpadu. To nesmú dostať bez
konsenzu s občanmi mesta.
Čo je postavené na hlavu.
• LOBBING. Súkromná firma diktuje mestu a občanom, kde
má spaľovňa stáť; toto rozhodnutie by malo urobiť mesto
v úzkej komunikácii s občanmi – aby sa minimalizovali dopady
na životné prostredie a zdravie; rozhodne to nie je lokalita pri
ČOV.
• ZÁŤAŽ. V článku sa píše, že “produkcia plynov z tohto zariadenia je porovnateľná s odpadom z vykurovacích kotlov troch rodinných domov”. Je to hrubá manipulácia. Pyrolitická jednotka bude
okrem spalín výstupných plynov produkovať tony a tony pevných a kvapalných substancií, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné
chemické látky a musia byť primerane skladované a transportované. To nakoniec priznáva aj firma vo svojej prezentácii. Pokiaľ sa
však umiestnia v blízkosti produktívnych polí a obydlí, a nedajbože dôjde k havárii, Stupava na dlhý čas príde o svoj imidž farmárskeho a rekreačného miesta. Usporiada potom “Deň toxického zelá”, 5.-7. 10. 2013?
• CUDZÍ ODPAD. Firma nezakryte počíta s objemom 26.000 ton odpadu ročne, ktorý bude musieť na 85% dovážať, pretože Stupava vyprodukuje len 4000 ton za rok. Znamená to nepretržitý denný prísun 70 ton a skladovanie asi 300 ton odpadu v areáli. Čiže
hluk, prašnosť, zápach. Tendencia – rast, pretože zisky sú lákavé. Od budúceho roku bude povolené dovážať odpad aj mimo územia
SR. Chceli by ste mať takú hromadu odpadu v susedstve?
• FINANCIE . Firma premení odpad na 7000 MWh/rok, pričom
inkasuje cca 900.000 eur. Po odčítaní nákladov a poplatkov jej
ostane čistý zisk (náš odhad) 500.000 eur/rok. Pri takom biznis
modeli je ľahké investovať na začiatku 2 milióny eur. Dokonca
10% z nich „darovať“ ako akcie mestu spolu s dobre plateným
miestom v dozornej rade. Alebo populisticky znížiť na 1 rok
poplatok občanov za smeti o 200 Sk (6,55 eur).
Kde je sedliacky rozum?
Každý rozumný a dobrý hospodár potrebuje hlavne zdravý
rozum a pevný chrbát. Keby sa vedenie mesta držalo týchto
dvoch základných hodnôt, celú situácii by malo otočiť naspäť
na nohy
o LOKALITA. Mesto by malo vybrať samo vhodnú lokalitu
a nechať si ju odsúhlasiť občanmi. Optimálnu nie pre firmu
ERC, ale pre riziká, dopravu a skladovanie odpadu v záujme
Stupavčanov. Je to ich vec a nie súkromnej firmy ERC.
o ZÁŤAŽ a CUDZÍ ODPAD. Mesto by malo mať priamu
kontrolu nad množstvom, druhom a pôvodom spracovávaného
odpadu a malo by preferovat zeleznicnu cestu na prisun odpadu. To nedokáže cez jedného driemajúceho člena dozornej
rady – len cez rovné partnerstvo.
o FINANCIE . Mesto by sa malo podieľať na zisku ako rovnocenný partner. To jest minimálne 50% účasť; fifty-fifty a nie
žiadne drobné. Riziká nesie aj tak samo.
Pokiaľ s tým nebude súhlasiť firma ERC, je to jej problém.
Treba nájsť firmu, pre ktorú je aj 250 tisíc eur ročne významný
zisk. Keď malá, neznáma firma dokáže „mať garanciu zo strany
štátu, cez odber elektrickej energie a od banky prísľub na dofinancovanie projektu.“- prečo by to nedokázalo desaťtisícové
pokračovanie na strane 10
mesto
strana 9
pokračovanie zo strany 9
mesto? Ale to závisí na jeho vedení – primátorovi.
Primátorská funkcia je verejná služba, ktorú platíme z našich
daní (teda toho zlomku, čo nášmu mestu milostivo uvoľní štát).
Primátor nás stojí mesačne 3825 eur, čistú mzdu má 2085
eur. Za 4 roky to znamená výdavky = 183.600 eur, čo je asi
5.5 mil. Sk. Za tieto peniaze občania očakávajú, že primátor
bude hájiť ich záujmy a bude zveľaďovať služby, majetok
a životné prostredie v meste. Určite neočakávajú, že sa pri
rozhodovaní nechá ovplyvňovať privátnymi firmami, nech sú
odkiaľkoľvek.
Občania Stupavy očakávajú od vedenia mesta aj toľko
premieľanú „transparentnosť“ a načúvaniu „lobbingu“ jeho
hlavných sponzorov – občanov. V žiadnom prípade nejde
o „ovčanov“, ktorý sa dajú bez odporu ošklbať.
A pokiaľ pán primátor nechytí situáciu správne do ruky, je na
najlepšej ceste ako prísť o dôveru, ktorú si tak prácne získaval
počas volebnej kampane.
Ako hovorí klasik: “Všetci chcú len naše dobro. Nedajme si
ho vziať”
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
ROKOVALO DŇA 27.06.2011
Úvodom zamyslenie nad volebným sľubom primátora mesta
Mgr. Pavla Slezáka, ktorý znie „Stupavčania majú právo byť
informovaní o všetkých dôležitých rozhodnutiach ich primátora a poslancov mestského zastupiteľstva“. Z volebnému
sľubu negatívne vyznieva fakt, že v mestskom periodiku
„Podpajštúnske zvesti č. 5 a 6/2011“, ktoré boli vydané v 07.
a 08.2011, nie je žiadna zmienka o obsahu rokovania a rozhodnutiach MsZ dňa 27.06.2011.
Do určitej miery, populisticky vyznieva rubrika
v Podpajštúnskych zvestiach „Opýtali sa primátora“, nakoľko
vo vydaniach č. 3, 4 a 5/2011 sa nevie, ktorí občania kládli
otázky primátorovi. Kto teda kládol otázky ?, nie snáď primátor sám sebe ?
V úvodných častiach rokovania MsZ, bol z programu rokovania stiahnutý bod 10. Investičný zámer firmy ERC Solution
s.r.o. (odpadové hospodárstvo mesta Stupava – medializovaná
spaľovňa). Pre úplnosť uvediem niektoré súvisiace informácie.
K uvedenému bodu programu poslanci obdržali 4 materiály:
Dôvodovú správu, Komentár, Zneškodňovanie odpadov pyrolýzou, Finančná analýza spoločnosti ERC. Z materiálov vyplýva, že záujem o riešenie odpadu v Stupave mali 3 subjekty.
Primátor, ako dôvod stiahnutia uvedeného bodu programu
z rokovania MsZ uviedol, že neobdržal stanovisko právnikov,
ktorí mestu poskytujú právne služby. Následne, MsZ k danej
problematike uložilo prednostovi dve úlohy:
a. pripraviť podklady verejného obstarávania na odpadové
hospodárstvo
T: júl 2011
b. pripraviť návrh zmluvy na zabezpečenie likvidácie odpadu v meste
T: august 2011
Z uvedených dvoch úloh nie je jednoznačne zrejmé, ako má
byť odpadové hospodárstvo riešené. Indície však poukazujú na to, že ide o spoločnosť ERC Solution – pyrolýza
(spaľovňa). Nejednoznačné zadanie úlohy je v rozpore s volebstrana 10
mesto
nými sľubmi primátora „Odborne a zodpovedne pri rozhodovaní a Stupavčania majú právo byť informovaní o všetkých
dôležitých rozhodnutiach ich primátora a poslancov mestského
zastupiteľstva“
Rozhodnutie o stiahnutí materiálu z programu rokovania MsZ
bolo podľa môjho názoru rozumné. Vhodnejšie by bolo, keby
MsZ miesto dvoch úloh uložilo jednu, na vypracovanie variantného riešenia odpadov s technickými a ekonomickými
charakteristikami (spracované prehľadnou tabuľkovo-textovou
formou), s následným predložením občanom na diskusiu.
Z následnej časti rokovania MsZ, vyberám zaujímavé časti:
K bodu 3:Kontrola uznesení z predchádzajúcich rokovaní MsZ
a. Úloha E/1 zo dňa 26.05.2011 - Prednostovi aktualizovať
internú Smernicu o verejnom obstarávaní v zmysle zákona
25/2006 Z.z. platného od 01.04.2011
T: jún 2011
V diskusii som navrhol, aby v Smernici, v súlade s § 40 ods.
(2) Zákona o verejnom obstarávaní, bola zakotvená aj účasť
občanov vo výberových komisiách. V zmysle Zákona občania
nemajú hlasovacie právo, avšak plnia funkciu pozorovateľov
nad transparentnosťou výberového konania.
Diskusia zo strany MsÚ poukázala na to, že návrh je z pohľadu
mesta „problematicky realizovateľný“, aj keď má známky
transparentnosti verejného obstarávania.
Podľa primátora, by mala stačiť komisia ním menovaná zložená
z poslancov a pracovníkov MsÚ. Je toho názoru, že ak zloženie
komisie schváli MsZ, je to transparentný postup. Problém menovania občanov vidí v tom, na základe akých kritérií by sa mal
robiť výber občanov.
Poslanec Ukropec odporučil, aby prednesený občiansky návrh
bol podchytený v zápisnici. Návrh poslanca Ukropca však
v oficiálnej zápisnici nie je podchytený – čo k tomu dodať ?.
K bodu 4: Správa z kontroly mzdovej a personálnej agendy na
mestskom úrade
Informáciu predniesla hlavná kontrolórka, vyplynulo z nej, že je
potrebné: aktualizovať poriadok odmeňovania a pracovný poriadok, zapracovať reálny stav zamestnancov do organizačnej
štruktúry, zastupiteľnosť zamestnancov vo vzťahu k verejnosti, vypracovať a zverejniť organizačný poriadok, vypracovať
a doplniť pracovné náplne zamestnancov.
V rámci diskusie, s ohľadom na moje poznatky a skúsenosti
som podal návrh na doplnenie pracovných náplní o povinnosť
ovládania práce s PC, pravidelné zálohovanie údajov v počítači,
samoštúdium a plnenie ďalších úloh stanovených vedúcim.
Ďalej som vyslovil názor, že by bolo potrebné vyvodiť dôsledky za to, že niektorí pracovníci nemajú pracovné náplne a nie
je k dispozícii aktuálny organizačný poriadok mesta. Návrh za
vyvodenie dôsledkov voči zodpovednej osobe za neplnenie
úloh, ostal bez povšimnutia.
V rámci diskusie, občianska návšteva Ing. Mihalič, opakovane otvoril problém personálnej zodpovednosti za zbabranú
kanalizáciu. Primátor mesta uviedol, že za zbabranú kanalizáciu
nenesie zodpovednosť žiadny súčasný pracovník MsÚ,
prisľúbil písomnú odpoveď Ing. Mihaličovi (k 31.08.2011, t.j.
2 mesiace ju nemá). Čo k tomu dodať ?
K bodu 6: Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy
pokračovanie na strane 11
pokračovanie zo strany 10
Poslancom bol predložený materiál o spoločnom postupe
(partnerstvo mesta) Malaciek a Stupavy na riešení projektu,
cieľom ktorého je získať nenávratné finančné prostriedky na
modernizáciu elektronizácie miestnej samosprávy. Mesto by
chcelo získať 28.800,- € a 1.440,- € by malo uhradiť zo svojho
rozpočtu.
V diskusii som upozornil na to, že z materiálu nie je jasné, aký
je vzťah k pripravovanej inovácii servera na MsÚ za čiastku
16.000,- € (havarijný stav), a čo má byť zabezpečené za čiastku
28.800 + 1.440 = 30.240,- €. V odpovedi primátor uviedol, že
sa jedná hlavne o zabezpečenie programového vybavenia PC.
Napriek upozorneniam na nejasnosti, materiál bol poslancami
schválený. Jeho schválenie bolo vynútené tým, lebo „zajtra –
28.06.2011“ bol posledný deň jeho predloženia do Malaciek.
Rozhodovanie v časovej tiesni !!!, Odbornosť ?
K bodu 7: Koncepcia rozvoja informačných systémov mesta
Poslancom bol predložený materiál, ktorý bol vypracovaný
v marci 2011. Materiál nadväzuje na pripravovanú elektronizáciu verejnej správy. Cieľom bolo analyzovať súčasný stav
Informačno - komunikačných technológií s väzbou na Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy. Predkladateľ materiál označil za otvorený, t.j. bude následne upravovaný.
V diskusii som uviedol, že i napriek tomu, že materiál je otvorený, chýba jasnejšia vízia cieľového riešenia, vzťah k inovácii servera MsÚ a Elektronizácii samospráv Malacky
a Stupava, vplyv na ľudské zdroje (úspora) a pod. Tu vystupuje do popredia otázka, prečo Koncepcia ... bola schvaľovaná
v časovej tiesni, keď bola vypracovaná pred troma mesiacmi
a mohla byť pripomienkovaná a náležite upravená. Opäť vystupuje do popredia v negatívnom zmysle volebný sľub „Odborne
a zodpovedne pri rozhodovaní“.
Primátor apeloval na poslancov aby materiál bol schválený,
lebo „zajtra - 28.06.2011“ musí byť predložený spolu s pro-
jektom Elektronizácie Malaciek a Stupavy. Poslanci, materiál
schválili.
K bodu 11: Úprava úplatu primátora
Novela zákona o odmeňovaní starostov a primátorov, znížila
koeficienty pre stanovenie platov. Súčasne zrušila odmeny,
a dáva MsZ možnosť zvýšiť plat až o 70 %. Teda možný plat
primátora má hranice od 1.800 do 3.060,- €. MsZ predložený
písomný materiál odporúčal plat primátora vo výške 2.300,€. Na návrh viceprimátora Ing. Gašpárka, poslanci za stranu
SMER (mimo Ukropca), schválili plat primátora vo výške
2.900,- € (prehlasovali ostatných poslancov). Plat primátora,
bez ohľadu na výsledky je teda konštantný – 2.900,- €.
V rámci diskusie, občianska návšteva Ing. Mihalič sa opýtal,
koľko stojí mesto osobný šofér primátora a či jazdí sám. Ďalej
uviedol, že plat má byť výsledkom výkonu ... Prednosta úradu
odpovedal, že primátor nemá osobného šoféra, na MsÚ nie je
taká pracovná funkcia.
K bodu 19: Rôzne
• Kronikárkou mesta bola schválená pani Gabriela Prokešová
s ročnou odmenou 1.000,- €.
• Poslanec Maroš požadoval vo veci Billa diskusiu s občanmi.
Primátor uviedol, že bude zverejnené verejné prerokovanie.
Informácia k zápisniciam z rokovaní MsZ.
Zo všetkých rokovaní MsZ je vyhotovovaný zvukový záznam,
ktorý je štruktúrovaný podľa prerokovávaných bodov programu. V zápisnici, pred príslušným bodom programu rokovania MsZ je uvedené „nahrávka č.“. Tu sa občanom naskytá
možnosť, aby v prípade záujmu o získanie podrobnejších
informácií, vyžiadali si na sekretariáte príslušný zvukový
záznam. Sekretariát, na prinesený USB kľúč záznam nahrá (ja
to tak praktizujem, problém nie je).
Autor článku: Ing. Stanislav Voda
KDE SME A KAM KRÁČAME
pokračovanie zo strany 8
Do roku 2009 bolo vždy v Stupave hojno vďaka prevádzke skládky, ktorá prinášala v posledných rokoch do mestskej kasy cca 500
až 550 tisíc euro ročne. Tento výpadok nie je možné nahradiť žiadnymi inými príjmami. Ale vráťme sa na začiatok a povedzme si,
kde sme teraz.
Dokončuje sa projekt takzvanej zbabranej kanalizácie (chvalabohu, že sa dokončí) a dôsledkom tejto zbabranosti je úver vo výške
1 milión euro na pleciach mesta. Jednoznačná položka mesačných výdavkov vo výške cca 12 000 euro na najbližších 9 rokov.
Krytie týchto výdavkov je naplánované zo zvýšených tržieb zo stočného po napojení cca 95 % všetkých obyvateľov mesta. Môj
subjektívny názor ako člena finančnej komisie je, že tieto výpočty, ktoré majú potvrdiť tento plánovaný predpoklad tržieb neobstoja
a krytie splátok úveru z týchto tržieb bude nepostačujúce.
neho sporu o vlastníctvo pozemkov v areáli bývalej skládky,
Posledné dva roky bolo všetko zamerané na prefinancovanie
ktoré sa pohybujú v stovkách tisícok eur.
spoluúčasti projektu veľkej kanalizácie a ozdravný režim
Bude veľmi dôležité, aby bol reálne zhodnotený skutočný
v minulom roku rapídnym spôsobom zastavil akékoľvek
stav, v ktorom sa teraz nachádza mesto Stupava z hľadiska
väčšie výdavky do oblasti údržby majetku mesta (výrazne je
finančného a tento stav bude jednoznačnou východiskovou
to vidieť na miestnych komunikáciách, vrátane chodníkov)
pozíciou pre návrh rozpočtu pre rok 2012. Nezodpovedným
a jedinou investíciou bola športová tréningová hala pri základprikrášľovaním skutočnosti by sme si pripravili riadnu pascu,
nej škole. Mnoho prioritnejších investičných akcií sa za posdo ktorej by sme vtiahli všetkých občanov mesta. Je dôležité,
ledné tri roky zmietlo zo stola v dôsledku nedostatku peňazí.
aby široká verejnosť mala možnosť dostať včas informácie aj
Avšak požiadavky občanov na zabezpečovanie občianskej
o tejto stránke života mesta a mohla vo vzájomnej komunikácii
vybavenosti mesta rastú a pod týmto tlakom za v tomto roku
s predstaviteľmi mesta (vedenie mesta a poslanci mestského
riešia kapacity materských škôl v objeme cca 330 tisíc euro.
zastupiteľstva) hľadať čo najprofesionálnejšie, najefektívnejšie
Sanovanie týchto výdavkov sa robí zväčša predajom mestských
a najmenej bolestivé riešenia pre naše spolužitie.
nehnuteľností – pozemkov. Zároveň sú dnes na stole vedenia
mesta prvé finančné požiadavky protistrany z prehratého súd-
Ján Valachovič
mesto
s t r a n a 11
pokračovanie zo strany 7
V posledných rokoch tu vyrástli novostavby ako huby po daždi.
Na realitnom trhu je tak veľa ponúk s predajom nových alebo
starších rodinných domov, radových zástavieb, 1 až 5 – izbových bytov, pozemkov. Ich cena je závislá od vývoja cien
v blízkej Bratislave. Treba si však uvedomiť, že Stupava nie je
Bratislava a ceny treba tejto skutočnosti aj prispôsobiť. Videla
som veľa cenových máp, v ktorých boli uvedené priemerné
ceny, aké môžu ich majitelia pýtať za svoje nehnuteľnosti. Tieto cenové mapy nie sú reálne, pretože nevychádzajú z cien
predajných, ale z cien, za ktoré sa dané nehnuteľnosti len
ponúkajú. Ponuka znesie akúkoľvek cenu, pokiaľ však chcete
predať, mali by ste sa vedieť odosobniť a reálne zhodnotiť Vašu
nehnuteľnosť. To znamená, že by ste mali vedieť zvážiť všetky
plusy, ale aj mínusy. Časy, keď ľudia kupovali nehnuteľnosti
kvôli investícii, sú preč. Dnes kupujú len tí, ktorí potrebujú
bývať.
Je jasné, že majiteľ staršieho bytu nemôže pýtať rovnakú cenu
ako majiteľ novostavby. S týmto problémom sa stretávam ešte
pomerne často. Ani 10-ročnú stavbu nemôžete predávať ako
novostavbu, pretože táto už nie je novostavbou. Cena je samozrejme závislá od veku stavby, celkovej veľkosti bytu a jeho
vybavenia. Pod vybavením bytu teraz nemám na mysli jeho
zariadenie, ale najmä to, či byt disponuje balkónom, prípadne
terasou. Výhodou tiež je, ak sa spolu s bytom ponúka aj prislúchajúce parkovacie státie vonku alebo v garáži. Dôležitým
faktorom je okolie a samozrejme slnečná orientácia bytu.
Vyhrávajú byty, ktoré sa nachádzajú v tichom a pokojnom
prostredí, s dobrou dostupnosťou do centra a dopravnou
automatické systémy pre krídlové a posuvné brány
garážové vráta
automatické závory
mechanické komponenty pre brány
PREDAJ • MONTÁŽ • SERVIS
AXIAL, s.r.o.
Dlhá 25/B
900 31 Stupava
Tel./fax: 02 6545 7107
[email protected]
www.axial.sk
strana 12 mesto
REALITNÁ REALITA V STUPAVE
dostupnosťou na hlavné ťahy
(u nás Hlavná ulica). Cenu
bytu mierne znižuje jeho orientácia na severnú stranu.
Vyhľadávané sú orientácie JV,
JZ, prípadne západ.
Pri starších bytoch a domoch
platia v podstate tie isté parametre, tu však zohráva výraznú
úlohu zateplenie domu, prípadne
iné
rekonštrukcie
vykonané na samotnom byte alebo dome. Veľmi zle na klienta
pôsobí, keď sú zničené alebo neupratané spoločné priestory
v dome alebo pivničné priestory. S týmto sa stretávam najmä pri
starších bytových domoch. Je jedno, či je neporiadok Váš alebo
suseda, s ktorým si nemôžete dať rady. V konečnom dôsledku
sa tento fakt odrazí v celkovom dojme z bytu a samozrejme
v cene.
V Stupave je rovnaký dopyt po novostavbách ako po starších
bytoch. Naše mesto je síce rozľahlé, no ceny nehnuteľností na
základe konkrétnej lokality sa odlišujú len minimálne. Klienti
si väčšinou vyberajú Stupavu kvôli blízkosti do Bratislavy.
Zároveň tu však hľadajú kúsok pokoja, ktorý v hlavnom meste
už absentuje. Veľa ľudí poteší výhľad z okna na zeleň a hory,
ktoré sú blízko.
Petra Kajzerova
Certifikovany partner predaja, RE/MAX Elite
0903 584 044
Download

stiahnúť tu. - Moja Stupava