Niecodzienny dziennik I Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum Ad Astra w Miliczu
W T YM NUMERZE:
Święta za granicą i w Polsce:
Advent in Deutschland
2
Weinachtsmärkt
3
Der Nicolaus
4
Рождество в России
5
Christmas in English
Boże Narodzenie na pięć sposobów
6-7
8-9
Święty Mikołaj w SOSW
10
Wspólne kolędowanie w Gimnazjum Ad
Astra i 1 LO w Miliczu
11-12
Co słychać w szkole?
Klasowy Kącik
13
Strzelecki Band
14-15
Recenzja—Minecraft
16
Konkursy i projekty
17-22
Handlowiec- zawód dla ciebie?
23
Od redakcji
24
STR.
2
Święta za granicą
Advent in Deutschland
Czas przedświąteczny
w Niemczech, czas adwentu „die Vorweihnachtszeit” jest czasem
bardzo radosnego
oczekiwania narodzin
Jezusa; adwent nie
oznacza postu, ale wyznacza czas oczekiwania i przygotowania się
do powitania Jezusa i
jest dla Niemców tak
samo ważny jak same
Święta. Już cztery niedziele przed Wigilią w
każdym domu wystawiany jest wieniec adwentowy z czterema
świeczkami symbolizującymi cztery niedziele
adwentu; w pierwszą
niedzielę adwentu zapala się jedną świeczkę, w drugą niedzielę
ZIELONA
dwie, w trzecią trzy i w
czwartą niedzielę palą
się cztery świeczki.
Trochę wcześniej, w
drugiej połowie listopada w wielu niemieckich
miastach ulice, domy,
zabytki i ratusze przystrojone są choinkami i
światełkami. Dzieci już
od pierwszego dnia
grudnia mają kalendarze adwentowe w
kształcie domku z dwudziestoma czterema
okienkami; każdego
dnia adwentu mogą
otworzyć jedno okienko
i wyciągnąć z niego
niespodziankę. Najczęściej są to słodycze,
czekoladki, ale niektórzy rodzice przygotowują samodzielnie dla
swoich po-
GALAKTYKA
ciech kalendarze, w
których okienkach
można znaleźć ciasteczka, krótkie wierszyki albo małe obrazki
– krajobrazy zimowe.
Drzwi do domku zrobionego przez rodziców otwierane są Wigilię i ukazują szopkę z
dzieciątkiem Jezus i
świętą rodziną. Ważną
datą w czasie adwentu
jest 6 grudzień, dzień
Świętego Mikołaja.
Wieczorem przed tym
dniem dzieci wystawiają swoje buty przed
drzwi domów, żeby Mikołaj mógł zostawić w
nich prezenty ,słodycze.
ZIELONA
GALAKTYKA
STR.
Weinachtsmarkt
Smakowicie pachnące , roztaczające świąteczną aurę z bożonarodzeniowymi dźwiękami i przysmakami jarmarki.
Na świątecznie przystrojonych straganach można kupić wyroby
rzemieślnicze , wypieki , grzane wino i regionalne specjały .
Świąteczne dźwięki chórów i orkiestr dętych tworzą oprawę muzyczną. Na niemieckich jarmarkach można poznać zwyczaje i
tradycje naszych sąsiadów.
Do najbardziej znanych należą jarmark w Norymberdzie
(Christkindlmarkt) i Striezeltmarkt , który swoją nazwę wywodzi
od charakterystycznych dla niego świątecznych strucli. Na takich
jarmarkach można kupić także zabawki , pieczone jabłka i różne
inne rzeczy. Atmosfera jest niepowtarzalna.
3
STR.
4
Der Nicolaus
Prezenty przynosi pierwszego dnia świąt Bożego
Narodzenia Mikołaj lub też Dzieciątko Jezus (das
Christkind). Często towarzyszy mu Knecht Ruprecht
– postać negatywna, która straszy dzieci rózgą.
Dzieci dostają też prezenty wcześniej – 6 grudnia w
dzień Świętego Mikołaja. Dzieci wystawiają wówczas
przed drzwiami swoje buty, mając nadzieję że Mikołaj napełni je słodyczami i owocami. Przynosi on ze
sobą dużą księgę z której wyczytuje co dobrego a co
złego dzieci zrobiły w czasie minionego roku. Czasami niegrzeczne dzieci dostają od niego rózgę, na
ogół jednak każdy dostaje jakiś mały prezent.
ZIELONA
GALAKTYKA
ZIELONA
GALAKTYKA
STR.
Рождество в России
По юлианскому
календарю,
согласно
которому
Русская
Православная
Церковь жива отмечается в
неделю после
Нового года. Это
очень радостный
праздник.
Многие
россияне
традиционно
идут в церковь.
Литургия в честь
Рождества
начинается
обычно после
полуночи, с 6 на
7 января.
Золотые
украшения
храмов, и
радостные
мелодии молитв
и
рождественские
песни создают
неповторимую
атмосферу.
Празднование
Рождества
начинает
Рождественский
сочельник. На
столе должны
включать
обязательное 12
постных блюд.
Традиционно,
это крупы,
грибы, овощные
салаты, пироги и
пряники. Иногда
- даже рыба. Это
модно среди
молодых
фарамушка, суп
или пива,
известный в
России как
традиционные
польские блюда
поста.
В России менее
торжественно
отмечается
Рождество, чем
Новый год. Это
следует из того,
что в
православной
традиции,
Рождество
никогда не
играла такой
роли, как в
католической
церкви.
Большинство
россиян хотели
бы
приветствовать
Новый год с
семьей или
друзьями, елкой
и богато
нагруженным.
Детям подарки обычно это
игрушки и
конфеты традиционно
приносят Дед
Мороз и
Белоснежка.
Встрега Нового
года также
время веселого
активного
отдыха. В
Москве они
традиционно
проводятся на
Красной
площади,
Театральной
площади и
Тверской
площадию
Около миллиона
россиян
встречаем
Новый год за
рубежом.
Традиция
Рождества
должна
включать в себя
зажиганле свечи
в окнах и костры
на улицах, в
которых тепло
зимой. Дети с
бумажными
звездами и
фонарями в
руках, поют
колядки. Хозяева
приглашают их
домой к своим
Рождественским
столам или за
вознаграждают
сладостямию
автор:
Филип Варочык
Класса: II Б
5
STR.
6
Christmas in English
Mexicans start Christmas celebrations on 16th December with a nineday festival called Las Posadas. It commemorates the journey of Mary
and Joseph to Bethlehem and their search for lodging. During the festival, people form a procession and visit homes asking for shelter.
Each night the procession is invited into a different house for a Posadas party.
In Poland, Ukraine and Lithuania, there
are twelve meatless dishes in the
Christmas Eve supper.
According to the Christian tradition,
they represent the twelve Apostles.
Guests must try each dish. Before the
meal a wafer is broken and shared
among the guests. During the evening
Christmas carols are sung. After the supper many people go to church
for Midnight Mass.
In Ukraine, artificial spiders and webs are often used to decorate the
Christmas trees. Finding a real spider’s web in the house on Christmas
morning is believed to bring good luck
On Christmas Eve evening, British children hang Christmas stockings
on their beds or in front of the fi replace. At night each stocking is
filled with small gifts. Larger gifts
are placed under the Christmas
tree. Children believe that the
gifts are brought by Father
Christmas.
Everybody opens
their gifts on Christmas morning.
ZIEL
ZIELONA
GALAKTYKA
In Greece, terrible creatures called Kallikantzaroi are believed to
play tricks on people at Christmas.
In order to get rid of them, an old shoe or salt must be burnt as
the creatures hate the stench.
Christian children in Syria believe that their gifts are brought by a
camel which belonged to one of the Three Wise Men who visited
the baby Jesus in Bethlehem. In the evening Syrian children leave
water and hay outside of their house for the camel. In the morning those offerings are replaced by gifts.
In December, Jewish people celebrate Hanukkah, also known as
the Festival of Lights. This holiday lasts eight days and nights.
Each day a candle is lit on a special candlestick called a menorah
and then gifts are exchanged. Children’s favourite snack eaten
during Hanukkah are latkes, pancakes made of potatoes
and onions, served with apple sauce
Another December festival is Kwanzaa, which is celebrated by African-American families in the USA.
The festival is secular. It honours African-American heritage and
culture. It lasts one week. Traditions
include lighting a candle on each day of the festival, exchanging
gifts and having a special meal. Kwanzaa decorations are black,
red or green and they contain traditional African images
STR.
7
STR.
8
Boże Narodzenie na pięd sposobów
Święta Bożego Narodzenia
kojarzą się wszystkim z miłą,
domową atmosferą i słodkim
lenistwem. Bez względu na to
czy jesteśmy chrześcijanami
czy nie, święta to dla nas w
większości symbol czegoś do-
brego .
W wielu europejskich krajach
świąteczny czas spędza się podobnie. Jest uroczysta kolacjawigilia, choinka- pięknie przystrojona w kolorowe bombki,
łaocuchy i anielskie włosy, są
Kolędy nucone przez wszystkich domowników podczas
przygotowao, w wannie pływają karpie, które ostatecznie zostają przyrządzone i podane na
wigilijny stół przykryty białym
obrusem pod którym leży
odrobina siana, wieczorem
pod choinką domownicy znajdują podarunki od świętego
Mikołaja, które kolejny raz pojawiły się tam w cudowny, taZIELONA
jemniczy sposób. Europejskie
Boże Narodzenie jest pełne
symboliki bez której ten czas
nie byłby tak wyjątkowy. A jak
te nastrojowe dni spędzają
mieszkaocy krajów na innych
kontynentach? Jakie są ich
symbole, tradycje?
Otóż w Chinach tylko dla bardzo niewielu ludzi (ok. 1% ludności) jest to święto religijne. Dla większości
jest to kolejny abstrakcyjny dzieo w kalendarzu, uznawany
za świąteczny. Jednakże nawet mieszkaocy Chin ulegli symbolom i
nastrojowi tych dni.
W wielu dużych miastach między innymi w Pekinie w hotelach,
restauracjach, holach
apartamentowców widad
symbole przejęte z Europy, a
więc choinki,
ozdoby, lampki, Mikołajów
zwanych tam „Shendan Laoren” (Bożonarodzeniowy
starzec) rozdających dzieciom
słodkości. Dla Chioczyków jest
to dzieo na odpoczynek i spotkania z przyjaciółmi po roku
wytężonej pracy jednak cieszy
ich niezwykła atmosfera tych
„zachodnich” świąt.
W Australii święta są zupełnie inne, a to głównie ze wzglę-
GALAKTYKA
du na odmienną pogodę panującą w tym czasie na tym kontynencie. Wigilia wypada w
środku lata przy temperaturze
30-35 stopni C. Sprawia to, że
rodzina spotyka się np. przy
basenie, na tarasie domu. Nie
przyrządza się tam wieczerzy,
ale zwyczajem jest "Carols by
Candellight" wieczorne spotkanie wszystkich rodzin, w wigilię
Bożego Narodzenia w parku i
śpiewanie tam kolęd przy blasku świec.
W Stanach Zjednoczonych
święta (a właściwie święto, ponieważ to tylko jeden dzieo
świąteczny) są bardzo kolorowe. Chod święta wyglądają
tam podobnie jak w Europie
jednak są bardziej kolorowe, z
dużym wyprzedzeniem ulice,
witryny sklepowe i domy przystrajane są milionami migoczących światełek . Pod choinką
piętrzą się stosy wielkich prezentów, które rozpakowuje się
rano przed uroczystym śniadaniem (ponieważ nie przygotowuje się tam wieczerzy wigilijnej). Prezenty w Stanach Zjednoczonych są najważniejszą
tradycją. Nie są symboliczne
tak jak w większości paostw
leżących w Europie. Punktem
kulminacyjnym Bożego Narodzenia w USA jest świąteczny
obiad na którym nie może zabraknąd bliższej i dalszej rodziny.
ZIELONA
GALAKTYKA
W Namibii w Afryce święta są bardzo różnorodne ze względu na wielokulturowośd
tego kraju. W większości święta w miarę
możliwości przygotowuje się na wzór europejski (tradycje świąteczne zostały tam
przeniesione przez niemieckich kolonizatorów i trwają po dziś dzieo) jednak zamiast
tradycyjnych choinek królują tam sztuczne
drzewka lub przystrojone drzewa akacji
charakterystyczne dla tego krajobrazu pustynnego. Atutem akacji są długie kolce
ułatwiające przystrojenie drzewka. Dla ludów Himba czy Owombo, żyjących na północy kraju, święta mogą oznaczad jedynie
zwiększoną ilością turystów odwiedzających ich wioski. Dla namibijskich potomków niemieckich osadników najważniejszym dniem jest Wigilia, podczas której
śpiewa się tradycyjne pieśni, a cała rodzina
zbiera się nad „potjiekos” (w afrikaans znaczy „mały garnek z jedzeniem”), tradycyjnym żeliwnym gankiem, do którego wrzuca się rozmaite mięsa i warzywa i przez kilka godzin dusi nad ogniem. Z kolei rodziny
wychowane w tradycji anglosaskiej spotykają się na uroczystym grillu (w afrikaans
„braai”) w pierwszy dzieo świąt.
Chod święta Bożego Narodzenia na różnych kontynentach w każdym kraju spędza
się nieco odmiennie to jednak łączy je niepowtarzalna atmosfera, nastrój, a także
symbole bez których Święta nie byłyby tak
piękne i otoczone tajemniczą aurą jak są
teraz. Wyobrażacie sobie święta bez choinki symbolizującej życie i odrodzenie się?
Święta bez opłatka-symbolu pojednania,
miłości i wybaczenia? W każdym kraju jest
coś tradycyjnego bez czego tamtejsi mieszkaocy nie wyobrażają sobie świąt. Wszak
święta to magiczny czas w dużym stopniu
właśnie dzięki symbolice świątecznej. „It’s
STR.
the season, love and understanding” jak
śpiewa Shakin’ Stevens w jednej ze swych
świątecznych piosenki.
WESOŁYCH ŚWIĄT
I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!:)
Aleksandra Wolarz, klasa I D
9
STR.
10
Święty Mikołaj w SOSW
Każdy ma jakieś marzenia i nie jest to
dla nas szczególnym zaskoczeniem.
Niestety nie każdy zdaje sobie sprawę,
jak drobny gest możne uszczęśliwid
drugiego człowieka. Na szczęście w naszej szkole znalazły się osoby, które
potrafią zrobid coś bezinteresownie.
Dnia 14 grudnia kilkoro przedstawicieli naszej szkoły wraz z P. Nowacką i P.
Rybką wybrało się w roli św. Mikołajów
do SOSW by chod trochę
umilid dzieciom przedświąteczny czas.
W chwilę po przybyciu uczniowie zorganizowali podopiecznym szkoły zabawę w formie quizu. Dzieci bardzo chętnie brały w nim udział, gdyż każda poprawna odpowiedź była nagradzana
drobnym upominkiem w postaci cukierków. Nie zabrakło również wspólnego
kolędowania przy akompaniamencie gitar Julity Plewy oraz Przemka Kowalczyka. W międzyczasie
do sali został zaproszony św. Mikołaj,
który z drobną pomocą Aniołków rozdawał dzieciom prezenty. Niektórzy uczniowie odważyli się powiedzied wierszyk
bądź wykonad kilka dwiczeo by udowodnid, że zasługują na nagrodę. Szczególne podziękowania należą się nauczycielom, którzy całą akcję zorganizowali, uczniom Gimnazjum Ad Astra i I LO oraz Ł.
Gościniakowi, który poświęcił swój cenny czas aby wykonad kilka zdjęd. W imieniu podopiecznych SOSW z całego serca dziękujemy.
Ewa Gradzik
ZIELONA
GALAKTYKA
ZIELONA
GALAKTYKA
STR.
Wspólne kolędowanie w Gimnazjum Ad
Astra i 1 LO w Miliczu
19 grudnia 2011 roku o godzinie
17:00 odbyły się spotkania rodziców z
wychowawcami poszczególnych klas.
Po omówieniu bieżących spraw, wszyscy mogli spotkać się w nastrojowo
udekorowanej auli. Występom uczniów
klas I Gimnazjum Ad-Astra towarzyszyła tradycyjna choinka, światło świec
i błyszczące gwiazdki dekoracji. W tle
wyróżniał się napis, będący tematem
spotkania – „Betlejem jest w nas…”.
Na scenie grupa żywiołowo wykonywała piękne, bożonarodzeniowe utwory np. „Jest taki dzień” , „Wigilia” z
akompaniamentem Pana Sławomira
Morawskiego. Były też występy w duetach np. „Pada Śnieg” oraz solowe
recytacje i śpiewy np. „Maleńka Miłość”. Widzowie wysłuchali również
utworu „ Znak Pokoju „wykonanego na
skrzypcach przez Olę Dobroszczyk.
Uczniowie starali się przedstawić Tajemnicę Świąt Bożego Narodzenia,
stawiali ważne pytania, które wszystkich poruszyły do głębi. Cytowali Pismo Św., przypomnieli stare afrykańskie przysłowie: „Bóg ciągle przychodzi do nas, ale nas często nie ma w
domu”, składali życzenia zaznaczając,
że „ Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń,
aby uczynić z niej Betlejem” a dzieląc
się opłatkiem powinniśmy przebaczać i
dzielić się własnym sercem. Występ
młodzieży został przygotowany przez
panią R.Moczulską (wychowawcę klasy Ib), panią Florkowską-Sip
(nauczyciela języka polskiego) i pan
S.Morawskiego (nauczyciela muzyki).
Po nagrodzeniu uczniów brawami,
głos zabrała pani Dyrektor Gimnazjum
– Renata Moczulska. Podziękowała
młodzieży za wprowadzenie w świąteczny nastrój, życzyła wszystkim
pięknego obchodzenia Świąt Bożego
Narodzenia i wiele radości w Nowym
Roku. Do życzeń przyłączył się pan
Sławomir Strzelecki - Dyrektor Liceum,
który zaprosił wszystkich na słodki poczęstunek. Miłym rozmowom towarzyszył występ gitarzystów: Jakuba Legendziewicza i Kacpra Kociumbasa w
znanej piosence zespołu Red Hot Chili
Peppers „Californication”.
MM
11
ZIELONA
GALAKTYKA
Wspólne kolędowanie to jedna z
wielu tradycji bożonarodzeniowych.
Tradycji tej uczyniliśmy zadośd również
w I LO w Miliczu. We wtorek 20 grud-
nia przy choince w auli szkolnej spotkali się gospodarze i zaproszeni goście. Zespół wokalny dziewcząt ze
Szkoły Podstawowej w Miliczu wykonał pastorałkę „Światło nad Betlejem”.
Nastrojową kolędę wykonała uczennica Klaudia Tyskowska z Zespołu Szkół,
a na fortepianie akompaniował jej Pan
T. Kuśnierz
Wyobraźmy sobie, że w gorącym Rio powstała kolęda „Wśród nocnej ciszy”, a w Argentynie śpiewa się
„Nie było miejsca dla Ciebie”. Wyob-
raźmy sobie czym byłyby polskie święta bez pasterzy z Podhala, bez górali,
bez skrzypek i piszczałek? No cóż, wyobraźnia podsuwa rozwiązania. Zespół
Strzelecki Band wystąpił z kolędami w
STR.
rytmie samby, tanga, a „Pójdźmy wszyscy do stajenki” wykonano na góralską
nutę.
Okres świąt
Bożego Narodzenia
to też czas zadumy i
refleksji. W nieco
inny nastrój wprowadziła słuchaczy
Anita Abrantowicz, śpiewając „Kolędę
dla nieobecnych” Zbigniewa Preisnera.
Kolejna wokalistka Ada Zielioska przypomniała dawne czasy, kiedy za oknem w Boże Narodzenie piętrzyły się
zaspy. Ada zaśpiewała piosenkę „Pada
śnieg”. W wykonaniu gimnazjalisty z
publicznego Gimnazjum w Miliczu
usłyszeliśmy piosenkę o świętach w
języku angielskim, a uczennice z naszej
szkoły Ola i Patrycja Dobroszczyk wykonały refleksyjny utwór na skrzypce i
fortepian.
Świąteczna atmosfera towarzyszyła również Gronu Pedagogicznemu,
które po kolędowaniu w auli spotkało
się na wspólnej Wigilii. Natomiast
w czwartek 22 grudnia w auli szkolnej
odbyły się jasełka, po których uczniowie udali się na Wigilie klasowe. Były
życzenia, uściski, łamanie się opłatkiem, prezenty i smaczne potrawy wigilijne.
Michał czy nadal twierdzisz, że
nie lubisz świąt??? (e.h.)
Eugenia Hajdun
12
STR.
13
Klasowy Kącik
Oto my- klasa IIIa
Trzecią „a” każdy zna,
bo jednego
chłopaka-Adama w klasie
ma.
Jesteśmy klasą
humanistów z głową pełną pomysłów.
Ciągle hiperbolizujemy,
paradoks w każdym zdaniu odszukad umiemy.
W naszej własnej utopii
żyjemy, lecz się do tego
nie przyznajemy.
Trzy lata w liceum zielonym były dla nas czasem
wspaniale spędzonym.
Lecz nasz czas tutaj dobiega kooca, przed nami matura i nauka wciąż nieustająca.
Hiperbole, parabole,
Na szkole średniej poprzeprawdopodobieostwo,
dla nas to nie jest żadne stad nie chcemy, ponieważ więcej
przekleostwo.
Pytania retoryczne wciąż wiedzy zdobywad prazadajemy, deltę także ob- gniemy.
Naszą wychowawczynią
liczyd umiemy.
W naszych mądrych gło- jest Pani od niemieckiego,
która dobrym słowem słuwach geniusze siedzą,
ży dla każdego.
którzy na każdy temat
W naszej szkole pilnie
wszystko wiedzą.
pracujemy, lecz w innych
ZIELONA
GALAKTYKA
miejscach też się integrujemy.
W składzie prawie z samymi babami, najbardziej
przepadamy za biwakami.
Chod jednego chłopaka w
klasie mamy, to i tak sobie radę damy.
Jednak czasu już nie mamy, więc się z wami już
żegnamy.
Nasza klasa jest the best,
zawsze była, będzie, jest !
ZIELONA
GALAKTYKA
STR.
Strzelecki Band
Mało osób wie, że
nasza szkolna grupa muzyków powstała przy okazji
zjazdu absolwentów 1LO
w dniu 25 września 2010 r.
Pani dyr. Lewandowska
poprosiła Adama Chołodeckiego i Henryka Grzyw-
ści, więc mieli trudności ze
„zgraniem się”… Jak to
zawsze bywa- wszystko
jest dziełem przypadku.
Podczas relaksowania się
czyli oglądania
„Filharmonii Dowcipu” pana Malickiego zrodził się
ne. Później było już tylko z
górki- kolejne występy
podczas szkolnych apeli.
W koocu nadszedł czas na
oczekiwany koncert mikołajkowy. Do dziś wspominają go jako najlepszy, najbardziej dopieszczony i
nę, aby zagrali „coś” na tej
uroczystości. Następnego
dnia przynieśli ze sobą instrumenty i zaczęli grad…
Wraz z pierwszymi
dźwiękami zrodził się pewien problem. W ciągu
całej swojej kariery muzycznej grali oni jako soli-
pomysł- „zróbmy swoją
Filharmonię…J W ciągu
kilku dni skompletowali
skład i dali pierwszy występ. Po tym wydarzeniu
komentarze były różne,
lecz to nie podcięło im
skrzydeł. Od początku stawiali na walory artystycz-
najbardziej dopracowany
w każdym detalu. Publiczności spodobała się szczególnie „herbatka lipton”,
która dla zespołu była inspiracją do stworzenia całego konceptu tego wydarzenia.
c.d. str 14
14
STR.
15
Następnym razem mogliśmy ich usłyszed na dniu frankofooskim. Twierdzą, że
to właśnie wtedy poczuli atmosferę sztuki,
Następnie wzruszenia,
pożegnania lecz koncepcja jest wciąż taka
sama- zabawa muzyką,
dawanie radości własną grą oraz czerpanie
Henryk Grzywna, Adrianna Marek, Konrad
Kozak, Patrycja Przeworska, Judyta Waroczyk, Aleksandra
Szkwarek, Agnieszka
Hasiak, Błażej
Święcicki, pani
dyr. Iwona Lewandowska oraz
pan dyr. Sławomir Strzelecki –
oto wszyscy, którzy chociaż raz
zagrali w zespole
Strzelecki Band;)
Tom & Jerry
gdyż była tam i cisza i
muzyka. Wtenczas powstała nazwa zespołuStrzelecki Band, którą
wymyśliła Milena Kozłowska. Za to jak i a
Habanerę do dziś
wdzięczny jest jej pan
dyr. Strzelecki.
Później wypłynęli na głębokie wodyudział w Milickich Deskach Muzycznych.
Skromnie twierdzą, iż
był on nieudany lecz
świat o nich usłyszał.
ZIELONA
z niej frajdy w tym czasem zabieganym świecie.
Janek Pudłowski,
Mateusz Michalak, Izabela Michalak, Anna
Chołodecka, Magdalena Stolarek, Aleksandra Dobroszczyk, Sara
Waroczyk, Milena Kozłowska, Kornelia Pacyna, Adrianna Franas,
Izabela Wołyniak, Marcin Połczyk, Michał Laskowski, Adam Chołodecki, Jędrzej Wołk,
GALAKTYKA
ZIELONA
GALAKTYKA
STR.
Recenzja—Minecraft
Minecraft jest Sand
boksową grą stworzoną przez Markusa Perssona , założyciela Mojng AB,
zainspirowanego
Infiniminerem.
Prace nad grą
rozpoczęły się w
okolicach 10 maja
2009 roku. Grę można zakupid w sklepach za ok. 80 zł .
Oficjalna Wersja Gry
została wydana 18 listopada 2011 . Nazwa tej wersji to Minecraft 1.0.0 .
Teraz opowiem trochę coś o samej grze . Jest to gra typowa na przetrwanie i rozwijanie kreatywnego myślenia przez gracza . W grze wyróżniamy
trzy rodzaje (funkcje) gry , mianowicie : Creativ , Survival oraz dodany w
ostatniej aktualizacji gry tryb Hardcore . Więcej informacji dowiecie się
oglądając poniższy materiał na temat gry .
Recenzja na You-Tube—KLIKNIJ TUTAJ
(lub: http://www.youtube.com/watch?v=ASKUpYQnjiQ )
Krzysztof Czech
1b Gimnazjum
16
STR.
17
Konkursy i projekty
1 GRUDNIA –ŚWIATOWY DZIEO WALKI Z AIDS
W tym dniu, jak od wielu lat przypominamy wszystkim
uczniom , że mimo iż wiedzą o HIV bardzo dużo a o
AIDS też nie mniej , to jest to groźna choroba zbierającą
śmiertelne żniwo. W tym roku p. Aneta Nowak i klasa
2d oraz Beata Jaskulska organizator corocznych obchodów tego dnia przygotowały tradycyjne czerwone wstążeczki symbole solidarności z osobami chorymi na AIDS i ulotki , o które zadbała Iza Michalak, która tradycyjnie przynosi je ze Stacji SANEPID-u.
W tym dniu odbył się również tradycyjny Konkurs Wiedzy o AIDS dla
chętnych uczniów gimnazjum Ad Astra oraz uczniów klas 1 LO.
Zwycięzcy , którzy będą nas reprezentowad w etapie powiatowym
I LO
Pola Dziedzic, Ola Wolarz, Piotrek Ficek z 1d
Ad Astra
Emilia Brojanowska 3a
Jakub Bielawski 3b
Filip Posacki 2b
IX TURNIEJ SZKÓŁ W HONOROWYM KRWIODAWSTWIE POD HASŁEM „MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE”
5 listopada 2011 roku szkoła została
zgłoszona do turnieju w honorowym krwiodawstwie. Tradycja honorowego oddawania krwi przez
uczniów i nauczycieli w naszej szko-
ZIELONA
GALAKTYKA
le ma już ponad 20 letnia tradycję.
Zawsze można było liczyd na ich
ofiarnośd . Koordynatorem turnieju
jest Beata Jaskulska nauczycielka
biologii, która dla potrzeb konkursu
dokumentuje całą akcję. Mamy zamiar utworzyd w naszej szkole
Szkolne Koło PCK a byd może Kub
Honorowych Dawców Krwi.
ZIELONA
GALAKTYKA
STR.
POMÓŻ ZWIERZĘTOM PRZETRAD ZIMĘ
Uczennice z Ad Astry Małgosia Bruder i Kinga Klauza zainicjowały wraz z
wychowawczynią Alicja Susser akcje zbierania karmy dla mieszkaoców
schroniska dla zwierząt w Krotoszynie.
Akcje podchwycili uczniowie klas gimnazjalnych ale przede wszystkim licealiści.
Zebraliśmy około 50 kg suchej karmy oraz
dwa legowiska , które w gabinecie p. Beaty Jaskulskiej czekają na odwiezienie do
Krotoszyna . Z pewnością Małgosia i Kinga będą chciały pod opieka p Jaskulskiej i p. Susser zrobid zwierzętom
przedświąteczną niespodziankę.
PROJEKT YURA
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy” oraz Fundacja Edukacji Międzynarodowej z siedzibą w Krzyżowej zaprosiły uczniów naszej szkoły do udziału w międzynarodowym projekcie YURA pod hasłem
„Przyszłośd w regionie”.
Do projektu zgłosili się uczniowie z klasy 2c Ewelina Czuk, Mateusz Trzaska,
3d Ewa Krupa i Weronika Lech oraz 2d Kamila Kaczmarek, Maja Bielecka ,
Magdalena Wilk i Klaudia Strzech.
Uczniowie uczestniczyli w wyjazdach studyjnych po regionie Doliny Baryczy
gdzie poznawali specyfikę wybranych instytucji, organizacji głównie pozarządowych oraz gospodarstw agroturystycznych. Wyjazdowe wizyty miały na
celu przede wszystkim poznanie ciekawych sposobów na samo zatrudnienie, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz prezentacje strategii regionu w tym
szans dla młodych ludzi. Odbyły się również spotkania z fachowcami podpowiadającymi jak założyd własna firmę oraz jak znaleźd prace w NGO.
10 grudnia uczniowie pod opieką pani B.Jaskulskiej i Z. Pietryki pojechali na
podsumowanie projektu do Krzyżowej.
Uczniów wspierały wychowawczynie pp.Aneta Nowak 2d, Anna Walenska 3di Iwona Lewandowska 2c.
18
STR.
19
WIZYTA PREZESA STOWARZYSZENIA EKO-EDUKACJA
5 grudnia w naszej szkole odbyło się spotkanie gimnazjalistów z Ad
Astra i uczniów klas 2b,c,d z prezesem Stowarzyszenia EKO-EDUKACJA
Violettą Sołtysik i Bogumiłą Maj. Obie panie przygotowały i wygłosiły
wykłady na temat świadomych zakupów produktów spożywczych, zwracania uwagi na konserwanty , opakowania i sztuczki stosowane przez
handlowców w celu skutecznej sprzedaży swoich produktów. Pani Maj
opowiedziała również uczniom o swoich przemyśleniach na temat potrzeb pokarmowych organizmu ludzkiego ,diet stosowanych przez młodych ludzi io związanych z tym zagrożeo oraz o zdrowym stylu życia.
III KONKURS „NASZA RACJA ŚWIADOMA SEGREGACJA”
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji
Ekologicznej ogłosiło w ramach projektu edukacyjnego „Segreguj razem z nami” ogłosiło konkurs na
plakat, film oraz komiks pokazujący
sposoby na ograniczanie ilości
śmieci przez świadome segregowanie odpadów oraz właściwych zachowao w życiu codziennym.
Do 15 listopada uczniowie naszej
szkoły pod opieka nauczycieli biologii pp.Marzeny Rokity, Patrycji Pa-
ZIELONA
GALAKTYKA
pież i Beaty Jaskulskiej przygotowywali swoje prace. Oceniana była nie
tylko wartośd artystyczna , ale również walory merytoryczne.
W kategorii komiksu wygrała uczennica 1d Daria Zawadzka a Mariola
Buczkowska z 1c otrzymała wyróżnienie w kategorii plakatu.
ZIELONA
GALAKTYKA
STR.
KONKURS NA CHOINKĘ EKOLOGICZNĄ
Organizatorzy Jarmarku „Dolina Baryczy-Świąteczna Kraina”, Stowarzyszenie
„Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Milicki Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Miliczu oraz gmina Milicz po raz drugi zaprosiły młodzież do
konkursu na „Choinkę Ekologiczną”. W ubiegłym roku w tym konkursie
uczestniczyli uczniowie obecnej klasy 3a gimnazjum Ad Astra i ten konkurs
wygrali w kategorii szkół gimnazjalnych. W tym roku zarówno gimnazjum jak
i uczniowie liceum będą 18 grudnia , w niedzielę stroid świąteczne drzewko
na milickim rynku. Choinka musi byd ozdobiona wyłącznie własnoręcznie
wykonanymi ozdobami z surowców naturalnych takich jak papier, orzechy,
owoce, szyszki. Organizatorzy zapewniają choinkę i nagrody. Udekorowane
drzewka będą przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do
najuboższych rodzin gminy Milicz.
Opiekunami grup są panie Marzena Rokita w gimnazjum Ad Astra i Beata
Jaskulska W ILO.
20
STR.
21
OLIMPIADA MŁODEGO HANDLOWCA
Dnia 21.11.2011 odbył się szkolny etap Olimpiady Młodego Handlowca. Była
to pierwsza edycja tego drużynowego konkursu, nad którym patronat objął
Jerzy Buzek- Przewodniczący parlamentu Europejskiego. W olimpiadzie wzięło
udział 9 trzyosobowych drużyn, których opiekunami merytorycznymi były
nauczycielki podstaw przedsiębiorczości Krystyna Dutkowiak i Beata Jaskulska.
Olimpiada (test = pytania otwarte) odbyła się w szkole, w komisji konkursowej
były.:PP.Alicja Susser, Renata Moczulska i Beata Jaskulska jako osoba
wyznaczona do kontaktu z organizatorami czyli Wyższą Szkoła Handlowa we
Wrocławiu.
Wyniki etapu szkolnego;
I m-ce Mateusz Trzaska-2c, Jakub Moczulski-2c, Adam Chołodecki-3a
II m-ce Agata Kuhn-3a, Kamil Kuhn-1d, Karolina Hyża-3a
III m-ce Paweł Hałas-3c, Filip Osiczaoski-3c, Wojciech Sobkowiak-3c
OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
1 grudnia 2011r. odbyła się już 5 w naszej szkole Olimpiada Przedsiębiorczości. Do konkursu zgłosiło się 15 uczniów z klas 2 i 3. Olimpiada organizowana jest przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Uczniowie rozwiązali składający się z 50 pytao test.
Komisja konkursowa Renata Moczulska, Konrad Góral oraz Beata Jaskulska
jako koordynator i osoba wyznaczona do kontaktu z organizatorami.
Wyniki etapu szkolnego ;
I m-ce Aleksandra Jaskulska -3c
II m-ce Mateusz Trzaska- 2c
III m-ce Bartosz Lewek- 2c
ZIELONA
GALAKTYKA
ZIELONA
GALAKTYKA
STR.
ZAJĘCIA Z UNIWERSYTETEM EKONOMICZNYM
W tym roku szkolnym już po raz trzeci dr hab. Jerzy Niemczyk spotkał
się z naszą młodzieżą w ramach podpisanej przez Pana Dyrektora
Sławomira Strzeleckiego umowy z Uniwersytetem Ekonomicznym o
przeprowadzeniu wykładów i zajęd
warsztatowych z przedsiębiorczości. Właśnie przed chwilą o
trzymałam propozycję wyjazdu naszej młodzieży na zajęcia do
Wrocławia na UE.
Do tej pory wykłady i warsztaty dotyczyły biznesu i przedsiębiorczości.
KOLEJNA EDYCJA „MAM HAKA NA RAKA”
Uczniowie klasy 2c Alina Kurowska i Mateusz Trzaska, 2a Krzysztof Jaworski
i 2d Madzia Wilk i Kamila Kaczmarek.
Edycja 5 dotyczy raka jelita grubego. Bierzemy się do roboty. Rejestracja
zespołów zakooczyła się dzisiaj. Dalsze informacje niebawem.
22
STR.
23
Handlowiec- zawód dla ciebie?
Planujesz swoje działania i lubisz rozliczad się z tego planu? Uważasz, że dobrze radzisz sobie ze stresem, a do tego
bez kłopotu nawiązujesz nowe kontakty? Zastanów się nad profesją handlowca.
Lepiej się czujesz, gdy ciągle w ruchu i uważasz, że praca za biurkiem zanudziłaby cię na śmierd, sprawdź się w naszym
teście predyspozycji. Może praca handlowca będzie odpowiednia dla ciebie? Przeczytaj pytania i zapisz odpowiedzi,
które najlepiej do ciebie pasują.
1. zbliża się nieuchronnie termin dwóch sprawdzianów, a na kursie angielskiego szykuje sie ogromny test ze słownictwa. Jak wygląda stan twoich przygotowao?
a) Rzetelnie się przygotowałeś i zrobiłeś wszystko, by móc napisad sprawdziany najlepiej, jak możesz.
b) Nie lubisz tych przedmiotów, angielski cię ostatnio jakoś nudzi, więc zabrałeś się do intensywnej nauki w ostatniej
chwili; w efekcie- umiesz niewiele, ale jesteś już trochę zmęczony.
2. Na imprezie, która jest zresztą dośd niemrawa, znasz tylko gospodarza. Jak ci idzie nawiązywanie nowych kontaktów?
a) Nie masz z tym żadnych kłopotów, wybierasz do rozmów te osoby, które budzą twoją ciekawośd i inicjujesz dyskusje, zresztą niekoniecznie ciekawe, ale w koocu tak jak zawsze, nie tylko na imprezach.
b) Próbujesz kontaktu z kilkoma osobami, ale nie bardzo możecie złapad wspólny język, więc w pewnym momencie
dajesz sobie spokój, jednak zostajesz z poczuciem, że impreza była naprawdę kiepska.
3. Czy lubisz porządek?
a) Tak, i to bardzo, bo nie możesz się skupid, gdy wokół ciebie jest rozgardiasz. O niebo lepiej się czujesz, gdy wszystko
jest na swoim miejscu.
b) Masz do niego dośd luźne podejście, jak jest, to okej, ale gdy go nie ma, tez sobie dobrze radzisz.
4. Jaki masz stosunek do planowania swoich działao?
a) Porządek lubisz mied również w kalendarzu, więc nic ci nie umyka, bardzo rzadko o czymś zapominasz i czujesz się
generalnie dobrze zorganizowany.
b) W sumie nie wiesz, jaki masz stosunek do planowania, bo mało rzeczy, którymi się zajmujesz, tego wymaga. Dlatego
uważasz, że możesz zajmowad się wszystkim na ostatnią chwilę i dobrze sobie z tym radzid.
5. Czy czytasz działy ekonomiczne i biznesowe w portalach internetowych?
a) Tak, bo to cię zwyczajnie ciekawi i myślisz, że trzeba mied jakąś orientację w takich kwestiach.
b) Nie częściej niż inne, a czasami nawet rzadziej.
6. Jak wyobrażasz sobie swoją pracę?
a) Chciałbyś zarabiad rozsądne pieniądze, nie zabijad się o awans, nie pracowad w weekendy i mied jakieś życie osobiste poza pracą.
b) Jesteś gotowy zaangażowad się bardzo poważnie w swoja pracę, by zdobyd doświadczenie i móc awansowad - takie
są twoje priorytety na początek.
7. Czy ulegasz działaniu reklamy?
a) Bardzo rzadko, bo wydaje ci się, że rozumiesz jej działanie i dlatego jesteś na nią uodporniony.
b) Czasami tak i nawet sprawia ci to frajdę, że możesz sobie kupid coś fajnego z reklamy.
8. Czy wyobrażasz sobie pracę w biurze?
a) Na samą myśl już się coś w tobie burzy, nie wytrzymałbyś całych dni za biurkiem.
b) Zdecydowanie tak, lubiłbyś mied zapewnione miejsce i warunki pracy.
9. Czy lubisz uczyd się języków obcych?
a) Tak, to sprawia ci sporo frajdy, wybrałeś jakiś czas temu jeden język, którego systematycznie się uczysz.
b) Owszem, ale sam nigdy nie wyskakujesz przed szereg; uczysz się na tyle, ile wymaga szkoła lub kurs językowy.
ZIELONA
GALAKTYKA
ZIELONA
GALAKTYKA
STR.
10. Ktoś nie zgadza się z tym, co mówisz.
a) Zostajesz przy swoim zdaniu, ale delikatnie zachęcasz rozmówcę, by kiedyś jeszcze pomyślał o istocie waszego sporu.
b) Forsujesz swoje stanowisko i czujesz narastające napięcie.
11. Jaki jest twój stosunek do podróży?
a) Bardzo lubisz podróże i nie miałbyś nic przeciwko temu, by łączyd je z pracą.
b) Lubisz podróże, ale pod warunkiem, że ktoś ci je zorganizuje, przewiezie cię, kupi ci bilet i zapewni na miejscu rozrywkę- w takiej sytuacji bawisz się najlepiej.
Jeśli zebrałeś więcej odpowiedzi A, to byd może zawód handlowca dobrze odpowiada twoim predyspozycją
osobowościowym.
Jedną z najważniejszych umiejętności, jaką musi posiadad ktoś, kto chce dobrze czud się w handlu, to umiejętnośd osiągania zakładanych celów. Dobry handlowiec nie tylko realistycznie zaplanuje swoja pracę, ale będzie
umiał tak ją realizowad, by w czasie, który ma wyznaczony, zdążyd ze wszystkim. Musi byd dośd świadomy
siebie- swoich mocnych i słabych stron. z tych pierwszych musi umied zręcznie sobie radzid.
Jego predyspozycje do skupiania uwagi w trudnych warunkach pozwalają mu pracowad poza biurem, także w
podróży. Dzięki temu niestraszne mu spotkania z klientami w warunkach innych niż małe sale konferencyjne.
Jest dośd elastyczny w komunikacji, nie pozostawi po sobie złego wrażenia, nawet jeśli nie osiągnie porozumienia. Łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi i umie je podtrzymywad, co wbrew pozorom jest trudniejsze od
tej pierwszej kwestii. Korzysta z kalendarza w smartfonie nie dlatego, że to modny telefon, tylko dlatego, że
kalendarz i organizer w komórce bardzo pomagają mu mądrze zaplanowad zadania. Handlowiec jest pogodną
osobą, umie wykorzystywad swój dobry nastrój, by zarazid nim rozmówcę i zmienid klimat rozmowy na bardziej przyjazny. Przy tym wszystkim jest bardzo poukładany, dba o nienaganny wygląd i lubi ład w każdej sferze życia. Nietrudno taką osobę prawdziwie polubid, a ona na pewno umiejętnie wykorzysta to w pracy.
Jeśli w tym opisie odnajdujesz siebie, zastanów się poważnie nad pracą handlowca, ale zauważ, że same predyspozycje to nie wszystko, warto dowiedzied się, jak to działa w praktyce i czy mógłbyś tak pracowad.
Jeśli masz więcej odpowiedzi B, to najprawdopodobniej lepiej się sprawdzisz w innych zawodach związanych
z kontaktem z ludźmi, ale niewymagających tak intensywnego rozliczenia z wyników, które trzeba osiągnąd w
krótkim czasie.
Jeśli wydaje ci się, że mógłbyś pracowad jako handlowiec, ale po podliczeniu punktów trafiłeś do tej kategorii,
to może zastanów się nad praca menedżera? Tak jak i w przypadku handlowca, musiałbyś się wykazad dużym
zaangażowaniem, sumiennością, doskonałą organizacja własnej pracy, komunikatywnością oraz braniem odpowiedzialności za własne decyzje.
Praca menedżera będzie wymagała więcej zaangażowania i prawdopodobnie będziesz spędzał w pracy więcej
godzin. Ale przełoży się to na wyższe zarobki, możliwości szybszego awansu, a także dynamiczny rozwój zawodowy. Wykonywanie tego zawodu wymaga dużej odporności psychicznej, bo od naszych decyzji zależą
obowiązki i tempo pracy całego zespołu. A więc naszą pracę można rozliczad w zależności od efektów, jakie
osiągnęli inni.
Jeśli masz wyczucie do ludzi, umiesz poznad ich motywację, słabe i mocne strony, to tak zaplanujesz pracę dla
każdego członka zespołu, by mógł się jak najlepiej realizowad, a cały zespół- by dał radę wyrobid się z projektem na czas. Menadżerowie chwalą sobie, że chod podróżują służbowo, nie muszą robid tego tak często jak
handlowcy, a do tego zazwyczaj ktoś im tę podróż planuje i organizuje. W tym zawodzie przyda się otwarta
głowa i ciekawośd świata, a także talent do nauki języków obcych, bo ich znajomośd to obowiązkowy element, gdy myślimy o awansie w strukturach międzynarodowych korporacji.
24
Od reda
kcji
Kiedy g
wiazdk
a zabły
śoie oa
każdy
oiebie
złoży ż
yczeoia
łamiąc
od sieb
się opła
ie,
tkiem o
awzaje
każdy
m
wtedy c
iepło p
Tak pro
odaje.
sto do
serca s
łowam
ze świą
i
teczoyn
i życzeo
I siada
iami.
my do
stołu w
około
kolędy
śpiewa
my wes
choiok
oło,
a migo
cze lam
przybr
pkami
aoa ko
lorowy
ni bom
bkami.
Download

Niecodzienny dziennik I Liceum Ogólnokształcącego i