ESET
LICENSE
ADMINISTRATOR
Používateľská príručka
Pre stiahnutie najnovšej verzie tohto dokumentu kliknite sem
ESET LICENSE ADMINISTRATOR
© 1992 – 2015 ESET, spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.
ESET, spol. s r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava Slovenská republika Obchodné
oddelenie [email protected] tel.: +421 (2) 322 44 250
Pre viac informácií navš tívte stránku www.eset.sk.
Vš etky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť reprodukovaná
žiadnym prostriedkom, ani distribuovaná akýmkoľvek spôsobom bez
predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti ESET, spol. s r. o.
Spoločnosť ESET, spol. s r. o. si vyhradzuje právo zmien programových produktov
popísaných v tejto publikácii bez predchádzajúceho upozornenia.
kontaktný formulár: http://www.eset.com/sk/podpora/formular/ tel.: +421 (2) 322 44
444
REV. 2/25/2015
Obsah
1. Úvod .......................................................4
2. Čo to .......................................................5
je ESET License Administrator?
3. Vlastník
.......................................................6
licencie
3.1 Licenčný
....................................................................................................6
kľúč
3.1.1
Zabudnuté
..............................................................................7
heslo - Vlastník licencie
3.2 Konvertovať staršie verzie licenčných
....................................................................................................8
údajov
3.3 Licencia
....................................................................................................9
3.3.1
Autorizovať
..............................................................................11
správu
3.4 Správa
....................................................................................................12
jednotiek
3.5 Registrácia
....................................................................................................13
3.6 Nastavenia
....................................................................................................13
4. Bezpečnostný
.......................................................15
správca
4.1 Riadiaci
....................................................................................................16
panel
4.1.1
Účet..............................................................................17
bezpečnostného správcu
4.1.2
Potvrdenie
..............................................................................17
správy
4.1.3
Požiadať
..............................................................................18
o distribúciu jednotiek
4.1.4
Pridať
..............................................................................18
licenciu podľa licenčného kľúča
4.2 Distribúcia
....................................................................................................19
jednotiek
4.2.1
Stiahnutie
..............................................................................20
Offline alebo Klasickej licencie
4.3 Správa
....................................................................................................22
jednotiek
4.4 Nastavenia
....................................................................................................23
4.5 Zabudnuté
....................................................................................................24
heslo - Bezpečnostný správca
1. Úvod
ESET License Administrator je komplexné riešenie na spravovanie licencií vlastníkom licencie alebo bezpečnostným
správcom. Môžete sledovať licencie a aktivované jednotky a sledovať stav a udalosti licencií ako napríklad vypršanie
licencie alebo jej autorizácie.
Hlavná stránka ESET License Administrator je rozdelená na dve sekcie Vlastník licencie a Bezpečnostný správca.
Ako Vlastník licencie môžete vykonávať nasledujúce akcie:
Sledovať stav licencie/licencií v čase.
Sledovať jednotlivé zariadenia s možnosťou ich deaktivácie.
Nastaviť oznámenia o stave licencie.
Zachovať licencie v novom aj starom formáte pre zmiešané prostredia.
Ako Bezpečnostný správca môžete vykonávať nasledujúce akcie:
Vytvoriť z licenčného kľúča Prihlasovací email a heslo, ktoré budú použité na aktiváciu produktov.
Pridať viaceré licencie k jednému účtu.
Autorizovať tretie strany pre použitie licencie.
Nastaviť oznámenia o stave licencie.
4
2. Čo to je ESET License Administrator?
ESET License Administrator vo verzii 6 používa úplne nový systém licencií.
Prihlasovacie meno a heslo používané pre staršie verzie produktov od spoločnosti ESET sú nahradené Licenčným
kľúčom a Verejným identifikačným číslom licencie (Public License ID). Licenčný Kľúč je jedinečný reťazec znakov,
ktorý sa používa na aktivácia produktov od spoločnosti ESET a na identifikáciu vlastníka licencie. Public ID (PLID) je
krátky reťazec znakov používaný na identifikáciu licencie treťou stranou (napríklad Bezpečnostným správcom
zodpovedným za Distribúciu jednotiek).
Bezpečnostný správca je osoba, ktorá spravuje licencie produktov od spoločnosti ESET na vašej sieti a nemusí to byť
samotný vlastník licencie. Vlastník licencie autentifikuje (poveruje) bezpečnostného správcu na spravovanie
licencie (bezpečnostný správca toto poverenie musí prijať predtým ako začne licenciu spravovať). Pre viac informácií
o autentifikácii tu. Po akceptovaní role správcu, môže bezpečnostný správca začať spravovať licenciu (robiť zmeny,
priraďovať jednotky, atď.) a môže použiť licenciu na aktiváciu produktov od spoločnosti ESET (priradenie jednotky).
Licencie môžu byť spravované pomocou ESET License Administrator alebo pomocou web konzoly ESET Remote
Administrator.
5
3. Vlastník licencie
Sekcia ESET License Administrator Vlastník licencie , ktorá sa nachádza vo vrchnej časti prihlasovacieho okna
obsahuje nasledujúce časti:
Licenčný kľúč pre vaše konto.
Konvertovať prihlasovacie údaje na licenčný kľúč (textové polia Prihlasovacie meno a Heslo).
3.1 Licenčný kľúč
Sú dve možnosti ako získať nový licenčný kľúč bez konvertovania existujúcich prihlasovacích údajov, môžete zakúpiť
licenciu cez internet alebo prostredníctvom predajcu.
1. Ak ste si zakúpili licenciu cez internet, licenčný kľúč vám bol odoslaný v dvoch e-mailoch po zakúpení od
spoločnosti ESET. Prvá e-mailová správa obsahuje váš licenčný kľúč, PLID číslo (verejné identifikačné číslo
licencie), názov produktu (alebo zoznam produktov) a ich množstvo. Druhá e-mailová správa obsahuje vaše PLID
číslo a heslo do ESET License Administrator.
Pre otvorenie riadiaceho panela ESET License Administrator zadajte váš licenčný kľúč (kombináciu čísel a písmen,
ktorú ste obdržali po zakúpení licencie), ktorý je v nasledujúcom formáte: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX a kliknite na
Spravovať licenciu.
Budete vyzvaný k zadaniu vášho hesla do ESET License Administrator, ktoré nájdete v druhej licenčnej e-mailovej
správe. Kliknutím na Overiť sa prihlásite do ESET License Administrator a budete presmerovaný na riadiaci panel. Ak
ste zabudli alebo neviete svoje heslo, kliknite na Zabudli ste heslo? pre odoslanie hesla na vašu e-mailovú adresu.
2. Ak ste zakúpili licenciu prostredníctvom predajcu, musíte svoju licenciu najskôr registrovať až potom môžete
6
aktivovať váš produkt od spoločnosti ESET. Pre registrovanie licenčného kľúča, zadajte licenčný kľúč (kombináciu
písmen a čísel) v nasledujúcom formáte: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX a kliknite na Spravovať licenciu. Riadiaci
panel ESET License Administrator zobrazí oznámenie Licencia nie je registrovaná. Kliknite na registrovať licenciu.
Registráciu môžete preskočiť, odporúčame však zaregistrovať licenciu čo najskôr pre umožnenie aktivácie
produktov od spoločnosti ESET.
3.1.1 Zabudnuté heslo - Vlastník licencie
Pre vynulovanie zabudnutého hesla do ESET License Administrator, kliknite na Zabudli ste heslo?. Budete vyzvaný k
zadaniu e-mailovej adresy, na ktorú sú odosielané oznámenia pre váš účet.
Štandardne je to e-mailová adresa bezpečnostného správcu, ktorú ste zadali pri zakúpení alebo registrácii licencie.
Po zadaní e-mailovej adresy kliknite na Odoslať.
7
3.2 Konvertovať staršie verzie licenčných údajov
Ak máte vaše prihlasovacie údaje v starom formáte (Prihlasovacie meno a heslo, kliknite na Konvertovať a
konvertuje ich na licenčný kľúč.
Budete vyzvaný k zadaniu prihlasovacích údajov. Následne vám bude vygenerovaný nový licenčný kľúč. Pre
opätovné zaslanie licenčného kľúča na váš registračný e-mail, potvrďte možnosť Znovu odoslať licenčný e-mail.
Po kliknutí na Konvertovať sa zobrazí váš nový licenčný kľúč. Pre spravovanie licencii pre váš účet v ESET License
Administrator budete potrebovať nové heslo, ktoré vám bude odoslané na váš registračný e-mail.
Licenčný kľúč si môžete skopírovať pre potreby aktivácie produktov a neskôr ho vložiť (Ctrl + V) do aktivačného okna
produktu.
8
Po skončení kliknite na Návrat domov pre návrat na úvodnú stránku. Váš licenčný kľúč zadajte do poľa Licenčný kľúč
a kliknite na tlačidlo Spravovať licenciu budete presmerovaný na do Riadiaceho panela ESET License Administrator
(tak ako to popisuje sekcia Licenčný kľúč ).
3.3 Licencia
V sekcii Licencia môžete sledovať dôležité informácie o licencii ESET produktu.
Licencia nie je registrovaná:
Nie je možné autorizovať licenciu pre bezpečnostného správcu pokiaľ nie je licencia registrovaná (priradená k emailovej adrese). Kliknite na registrovať licenciu.
Zadajte registračné detaily:
9
Poznámka: Nezabúdajte prosím na to, že zadaná e-mailová adresa bude použitá k autorizácii licencie.
Po kliknutí na Registrovať licenciu, vám príde heslo do ESET License Administrator, pomocou ktorého sa môžete
prihlásiť do riadiaceho panelu.
Registrovaná licencia:
1. Horná časť ESET License Administrator portálu obsahuje odkaz na používateľskú príručku, informácie o aktívnych
licenciách (licenčný kľúč, ktorý ste vložili) a tlačidlo Odhlásenie, ktorým sa môžete odhlásiť z vášho účtu a zároveň
sa vrátiť na úvodnú stránku portálu.
2. Po ľavej strane sa nachádza navigačná lišta, ktorá je rozdelená na nasledujúce sekcie - Licencia, Správa jednotiek a
Nastavenia.
3. V sekcii Licencia môžete sledovať nasledujúce informácie o aktívnej licencii:
Typ produktu - Zobrazuje typ bezpečnostného produktu ESET, pre ktorý je určená licencia.
Stav - Zobrazuje stav licencie. Ak licencii skončí platnosť, je použitá na viac jednotiek ako je zakúpených alebo
existuje riziko týchto stavov, bude v tejto časti zobrazené upozornenie.
Dátum aktivácie/uplynutia platnosti - Zobrazuje dátum aktivácie (deň kedy bola licencia aktivovaná, môže sa
líšiť od dňa kedy bola licencia zakúpená) a dátum vypršania licencie.
Počet jednotiek a podjednotiek - Zobrazuje na koľkých jednotkách a podjednotkách je licencia použitá.
Informácie o licencii - E-mailová adresa použitá pri zakúpení licencie, licenčný kľúč a súbory pre licencie
staršej verzie alebo offline.
Zväzok produktov - Ak sa jedná o licenciu zväzku (jednu licenciu pre viaceré produkty), informácie o tom sa
zobrazia v tejto časti.
4. Správa - Tu môžete sledovať stav licencií - možné stavy sú napríklad Čaká sa na potvrdenie (od bezpečnostného
správcu), Správa autorizovaná alebo odmietnutá.
5. Ak chcete autorizovať bezpečnostného správcu na spravovanie licencie, použite možnosť Autorizovať správcu.
Poznámka: Ak chcete stiahnuť offline licenčný súbor alebo licenčný súbor pre staršie verzie a príslušné prihlasovacie
meno a heslo, postup nájdete v kapitole Stiahnutie offline licenčného súboru alebo licencie staršej verzie.
10
3.3.1 Autorizovať správu
Pre autorizáciu správy kliknite na Autorizovať správcu, vami zadaný Bezpečnostný správca bude môcť spravovať vašu
licenciu/licencie.
V sekcii Licencia kliknite na Autorizovať správcu.
Budete vyzvaný na zadanie e-mailovej adresy Bezpečnostného správcu, následne potvrďte kliknutím na
Autorizovať správcu (viď na obrázku). Na vašu e-mailovú adresu bude odoslaná pozvánka. Bezpečnostný správca
bude upozornený prostredníctvom e-mailu a oznámením v sekcii Riadiaci panel po prihlásení do účtu
bezpečnostného správcu v ESET License Administrator.
11
Bezpečnostný správca bude upozornený po prihlásení do svojho účtu (je možné nastaviť upozornenie
prostredníctvom e-mailu). Nový správca bude zobrazený v sekcii Riadiaci panel.
Ak bezpečnostný správca príjme licenciu, stav sa zmení na Správa autorizovaná. Bezpečnostný správca teraz môže
spravovať licencie.
3.4 Správa jednotiek
V sekcii Správa jednotiek môžete sledovať klientov aktivovaných pomocou vašich licencií.
Ikona stavu
označuje aktuálny stav každej jednotky. Pre zobrazenie alebo skrytie daného stavu
kliknite na ikonu stavu v hornej časti zoznamu jednotiek. Ikona stavu označuje aktuálny stav každej jednotky.
Licencia je platná a aktivovaná.
Licencia nie je aktívna, skončila jej platnosť, v licencii nie sú žiadne jednotky alebo je nutná ďalšia akcia
(napríklad aktivácia).
Blíži sa skončenie platnosti licencie alebo je nutná ďalšia akcia.
Platnosť licencie skončila alebo je aktivovaných viac jednotiek ako je obsiahnutých v licencii.
V tejto sekcii môžete sledovať stav počítačov. Ak zariadenie nie je pripojené viac ako 14 dní, jeho stav sa zobrazí
oranžovou farbou. Ak zariadenie nie je pripojené viac ako 30 dní, jeho stav sa zobrazí červenou farbou. Pre zoradenie
jednotiek na základe špecifických atribút, kliknite na požadovaný stĺpec. Aktivovaný z ERA znamená, že produkt bol
aktivovaný pomocou ESET Remote Administrator. Počet Podjednotiek sa týka serverových produktov od spoločnosti
ESET — napríklad počet e-mailových adries v programe ESET Mail Security pre Microsoft Exchange Server.
Ako vlastník licencie môžete deaktivovať všetky jednotky aktivované s vašou licenciou. Ak počítač nie je aktívny,
máte možnosť ho Deaktivovať čím sa uvoľní jedna jednotka v licencii. Aplikácia bude deaktivovaná v priebehu
ďalšieho synchronizačného intervalu - synchronizácia sa spúšťa každých 6 hodín. Označte políčko vedľa počítača a
kliknite na Deaktivovať.
12
3.5 Registrácia
V sekcii Registrácia sú uchované osobné informácie vlastníka licencie.
Ak bola vaša licencia zakúpená cez distribútora a ešte nie je registrovaná, budete presmerovaný do tejto sekcie po
zadaní licenčného kľúča do poľa Licenčný kľúč na hlavnej stránke. Zadajte svoje osobné údaje a kliknite na
Registrovať licenciu pre zaregistrovanie licencie vo vašom mene.
Ak ste zakúpili licenciu na internete, registračné údaje sa vyplnia automaticky pomocou údajov, ktoré ste zadali pri
kúpe. Registračné údaje môžete zmeniť kedykoľvek zadaním nového údaju do príslušného poľa a kliknutím na
Aktualizovať registračné údaje.
Poznámka: E-mailová adresa zadaná pri registrácii vlastníka licencie bude použitá na autentifikáciu licencie po zadaní
licenčného kľúča na úvodnej stránke portálu. Je to takiež adresa, na ktorú budú odosielané oznámenia nastavené v
sekcii Nastavenia.
3.6 Nastavenia
Sekcia Nastavenia umožňuje nastaviť rôzne oznámenia a vybrať ktoré licenčné súbory budú dostupné (offline a
staršie verzie).
Môžete tiež zadať e-mailovú adresu na, ktorú budú odosielané oznámenia. Štandardne je to e-mailová adresa
bezpečnostného správcu, ktorú ste zadali pri zakúpení alebo registrácii licencie. Môžete tiež zmeniť e-mailovú
adresu priradenú k vášmu účtu, používanú na odosielanie oznámení:
Oznámenia
Upozornenia e-mailom odosielať na túto adresu - štandardne je to e-mailová adresa bezpečnostného správcu.
Použiť e-mailovú adresu z licencie - po aktivovaní tejto možnosti budu upozornenia posielaná na e-mailovú
adresu uvedenú pri nákupe/registrácií licencie.
Upozornenia e-mailom odosielať v nasledujúcich prípadoch:
Žiadosť o autorizácia - Budete upozornený na novú autorizáciu licencie.
Skončenie platnosti - Budete upozornený pri vypršaní distribúcie jednotiek.
Prekročenie limitu počtu použití - Budete upozornený pri prekročení počtu jednotiek.
Blíži sa koniec platnosti - Budete upozornený pri riziku vypršania distribúcie jednotiek (14 dní alebo menej
vopred).
Blíži sa limit počtu použití - Budete upozornený, ak licencia využíva takmer všetky dostupné jednotky.
Pripojenie z offline počítača - Ak sa počítač, ktorý používa offline licenciu pripojí na internet (a licenčné servery),
budete upozornený na vašu e-mailovú adresu.
Licenčné súbory
Staršie verzie licenčných súborov - Dostupné v prípade ak vám licencia povoľuje stiahnutie licenčného súboru
(koncovka .lic) alebo Prihlasovacieho mena a hesla na aktiváciu starších bezpečnostných produktov.
13
Offline licenčné súbory - Dostupné v prípade ak vám licencia povoľuje stiahnutie offline licenčného súboru
(koncovka .lf ) na aktiváciu verzií bezpečnostných produktov bez nutnosti pripojenia na internet (offline aktivácia).
Počet offline licencií bude odrátaný z celkového počtu dostupných licencií.
Pre potvrdenie zmien kliknite na Uložiť nastavenia. Nové nastavenia budú uložené.
Poznámka: Oznámenia o Autorizácii a Pripojenia z offline počítača sú odosielané okamžite, všetky ostatné
oznámenia sú odosielané len raz za deň.
Prihlasovacie heslo do vášho účtu môžete zmeniť kliknutím na možnosť Zmeniť heslo.
14
4. Bezpečnostný správca
V dolnej časti portálu ESET License Administrator sa nachádza sekcia Bezpečnostný správca.
Účet bezpečnostného správcu
Ak už máte vytvorený účet Bezpečnostného správcu zadajte svoju E-mailovú adresu a Heslo a kliknite na Prihlásenie.
Po prihlásení budete presmerovaný do sekcie Riadiaci panel. Pre obnovenie zabudnutého hesla, kliknite na Zabudli
ste heslo?. Mailová správa s odkazom, na vynulovanie hesla bude zaslaná do vašej mailovej schránky.
Zaregistrovať účet bezpečnostného správcu
Ak nemáte konto Bezpečnostného správcu, vytvorte ho po kliknutí na odkaz. Tento účet je zadarmo a umožní vám
spravovať viac licencií z jedného miesta a dostávať dôležité upozornenia. Kliknite na Registrovať pre vytvorenie
nového účtu.
15
4.1 Riadiaci panel
Sekcia Riadiaci panel zobrazuje bezpečnostnému správcovi prehľad licencií, ktoré spravuje.
1. Horná časť sekcie stránky ESET License Administrator zobrazuje odkaz na túto používateľskú príručku, vaše
prihlasovacie meno (do účtu bezpečnostného správcu) a tlačidlo Odhlásenie. Kliknutím na vaše prihlasovacie
meno môžete zobraziť váš profil. V profile je možné zmeniť informácie o používateľovi, zmeniť heslo alebo
odstrániť účet bezpečnostného správcu. Môžete tu tiež vybrať jazyk pre ESET License Administrator, po prihlásení
bude portál zobrazený vo vybranom jazyku.
2. Ponuka na ľavej strane stránky obsahuje hlavné sekcie časti bezpečnostného správcu portálu ESET License
Administrator - Distribúcia jednotiek, Správa jednotiek a Nastavenia vášho konta bezpečnostného správcu.
3. Žiadosti o distribúciu jednotiek - V tejto sekcii, môžete sledovať autorizácie licencií od ich vlastníkov. Môžete sa
rozhodnúť prijať alebo odmietnuť spravovanie a potom nepripomínať - po vybratí tejto možnosti sa vám viac
nebude zobrazovať zamietnutá žiadosť.
4. Problémy distribúcie jednotiek - Tu môžete sledovať a riešiť problémy s distribúciou jednotiek ako napríklad
skončenie platnosti licencie, prekročenie limitu počtu použití, atď.
5. Prehľad distribúcie jednotiek - Toto zobrazenie poskytuje komplexný prehľad distribúcie jednotiek - Licencie pre
individuálne typy produktov, počet jednotiek, dostupné/použité jednotky atď.
Poznámka: Počítače s nainštalovanými produktami starších verzií sú zarátané iba ak sú spravované nástrojom ESET
Remote Administrator. Produkty starších verzií sú aktivované pomocou Prihlasovacieho mena a hesla. Tieto
produkty sú zarátané iba ak sú spravované pomocou nástroja ESET Remote Administrator.
6. Po kliknutí na Distribúciu jednotiek sú dostupné nasledujúce možnosti:
Distribúcia jednotiek
Požiadať o distribúciu jednotiek
Pridať licenciu podľa licenčného kľúča
16
4.1.1 Účet bezpečnostného správcu
Kliknutím na Názov vášho účtu vpravo hore vedľa tlačidla Odhlásiť, budete presmerovaný na Profil bezpečnostného
správcu.
Tu môžete meniť nastavenia vášho profilu. Prihlasovacie heslo do vášho účtu môžete zmeniť kedykoľvek, táto
zmena neovplyvní spravované licencie a aktivované produkty. Môže tu tiež nastaviť svoje meno, jazyk, krajinu,
časové pásmo, heslo a odstránenie svojho profilu. Tieto nastavenia budú aktívne aj pri budúcich pripojeniach na
stránku. Ak zmažete svoj účet, všetky oprávnenia a žiadosti budú zrušené, aktivované produkty však zrušením účtu
ovplyvnené nebudú.
Zmeny sa prejavia až po kliknutí na Uložiť nastavenia.
4.1.2 Potvrdenie správy
Vlastník licencie môže autorizovať bezpečnostného správcu na spravovanie licencie a použitie tejto licencie na
aktivovanie jednotiek (počítačov) alebo sledovanie licencie. Z bezpečnostných dôvodov, správca nevidí celú
licenciu, len verejné identifikačné číslo licencie - krátky reťazec znakov (XXX-XXX-XXX) na identifikovanie licencie.
Po prijatí autorizácie
1. V časti Riadiaci panel budete informovaný oznámením o autorizácii.
2. V sekcii Správa na pravej strane, vyberte možnosť Prijať a potvrďte akciu po zobrazení výzvy.
3. Po potvrdení môžete začať spravovať licenciu a klientov.
17
4.1.3 Požiadať o distribúciu jednotiek
V tejto sekcii môžete vlastníkovi licencie poslať požiadavku o distribúciu jednotiek.
1. Kliknite na Distribúcia jednotiek > Požiadať o distribúciu jednotiek v dolnej časti stránky Riadiaci panel. Zadajte
verejné ID licencie a kliknite na možnosť Odoslať žiadosť.
2. Požiadavky čakajúce na schválenie vlastníkom licencie sú zobrazené červenou farbou v sekcii Žiadosti o
distribúciu jednotiek.
3. Ak vlastník licencie akceptuje požiadavku, licencia bude pridaná do zoznamu vami spravovaných licencií.
4.1.4 Pridať licenciu podľa licenčného kľúča
Pre pridanie licencie do vášho účtu bezpečnostného správcu zadajte Licenčný kľúč a vaše heslo do ESET License
Administrator spolu s danou licenciou.
Po kliknutí na Pridať licenciu sa licencia zobrazí v riadiacom paneli a môže byť odtiaľ spravovaná.
18
4.2 Distribúcia jednotiek
V sekcii Distribúcia jednotiek, môžete vidieť jednotky, ktoré sú aktivované pre vaše licencie, tiež akým spôsobom sú
licencie distribuované a ich stav. Môžete meniť zobrazenie všetkých licencií na licencie s problémom, varovaním
alebo oznámením
pod tlačidlom Odhlásenie.
Licencie sú identifikované podľa ich jedinečného verejného identifikačného čísla Každá licencia zobrazuje Produkt,
pre ktorý je Licencia určená, Vlastník licencie, jej Stav, počet Jednotiek, ktoré môžu byť s danou licenciou
aktivované, počet Podjednotiek (pre serverové produkty - ich klienti), možnosť vytvorenia Offline licenčného
súboru (pre offline aktiváciu) alebo licencie Staršie verzie (s prihlasovacím menom/heslom a licenčným súborom) a
dátum kedy Uplynie platnosť licencie.
Poznámka: Možnosti offline a staršia verzia musia byť povolené v sekcii Nastavenia.
19
4.2.1 Stiahnutie Offline alebo Klasickej licencie
Ak chcete stiahnuť licenčný súbor, ktorý môže byť použitý na offline aktiváciu produktov alebo súbor na aktiváciu
produktov starších verzií, ktoré používajú prihlasovacie meno a heslo, postupujte podľa nasledujúceho návodu:
1. Stiahnuť Offline licenčný súbor
2. Stiahnuť licenčný kľúč pre produkty staršej verzie
Stiahnuť Offline licenčný súbor
1. Vyberte licenciu, pre ktorú chcete stiahnuť offline licenčný súbor. Nezabúdajte na to, že licencie sú špecifické pre
každú platformu - pre každý produkt musíte stiahnuť špecifický súbor. Kliknite na ikonu dokumentu pod
nápisom Offline.
Poznámka: Ak boli licenčné súbory použité na aktiváciu produktov, ikona dokumentu bude nahradená číslom počtom aktivovaných počítačov. V takom prípade kliknite na číslo.
2. Prekontrolujte podrobnosti licencie a kliknite na Pridať licenčný súbor.
20
3. Vyberte typ produktu z dostupných možností zo zoznamu Produkt, zadajte počet Jednotiek, ktoré chcete
aktivovať offline a kliknite na Generovať.
4. Budú vygenerované nové licenčné súbory. Ako môžete vidieť, počet dostupných jednotiek sa znížil, pretože
offline licencie sú odrátané z celkového počtu dostupných jednotiek. Kliknite na ikonu dokumentu pre odoslanie
.lic súboru na klientské počítače. Ak chcete vytvoriť offline súbor, kliknite na Pridať licenčný súbor.
Stiahnuť licenčný kľúč pre produkty staršej verzie
1. Vyberte licenciu, pre ktorú chcete stiahnuť licenčný súbor. Nezabúdajte na to, že licencie sú špecifické pre každú
platformu - pre každý produkt musíte stiahnuť špecifický súbor. Kliknite na ikonu dokumentu v stĺpci Staršia
verzia.
21
2. Pre stiahnutie súboru, kliknite na Stiahnuť vedľa popisu Licenčný súbor. Ak potrebujete prihlasovacie meno a
heslo, budú zobrazené na tejto stránke.
3. Kliknite na Stiahnuť pre začatie sťahovania súboru do vášho počítača. Tento súbor môžete použiť na aktivovanie
produktov starších verzií.
4.3 Správa jednotiek
V sekcii Správa jednotiek môžete sledovať všetky spravované licencie, aktivované jednotky s licenciami a ich stavy.
Ikona stavu
označuje aktuálny stav každej jednotky. Pre zobrazenie alebo skrytie daného stavu
kliknite na ikonu stavu v hornej časti zoznamu jednotiek. Ikona stavu označuje aktuálny stav každej jednotky.
Licencia je platná a aktivovaná.
Licencia nie je aktívna, skončila jej platnosť, v licencii nie sú žiadne jednotky alebo je nutná ďalšia akcia
(napríklad aktivácia).
Blíži sa skončenie platnosti licencie alebo je nutná ďalšia akcia.
Platnosť licencie skončila alebo je aktivovaných viac jednotiek ako je obsiahnutých v licencii.
22
Licencie sú jedinečne identifikované podľa ich verejného identifikačného čísla, ktoré je zobrazené v stĺpci
Distribúcie. Pre zobrazenie podrobnejších informácií o licenciách, kliknite na šípku v stĺpci Distribúcie a označte
atribút, ktorý chcete zobraziť.
V tejto sekcii môžete sledovať stav počítačov. Ak zariadenie nie je pripojené viac ako 14 dní, jeho stav sa zobrazí
oranžovou farbou. Ak zariadenie nie je pripojené viac ako 30 dní, jeho stav sa zobrazí červenou farbou. Pre zoradenie
jednotiek na základe špecifických atribút, kliknite na požadovaný stĺpec. Aktivovaný z ERA znamená, že produkt bol
aktivovaný pomocou ESET Remote Administrator. Počet Podjednotiek sa týka serverových produktov od spoločnosti
ESET — napríklad počet e-mailových adries v programe ESET Mail Security pre Microsoft Exchange Server.
Ako vlastník licencie môžete deaktivovať všetky jednotky aktivované s vašou licenciou. Ak počítač nie je aktívny,
máte možnosť ho Deaktivovať čím sa uvoľní jedna jednotka v licencii. Aplikácia bude deaktivovaná v priebehu
ďalšieho synchronizačného intervalu - synchronizácia sa spúšťa každých 6 hodín. Označte políčko vedľa počítača a
kliknite na Deaktivovať.
4.4 Nastavenia
Sekcia Nastavenia umožňuje nastaviť rôzne oznámenia a vybrať ktoré licenčné súbory budú dostupné (offline a
staršie verzie).
Môžete tiež zadať e-mailovú adresu na, ktorú budú odosielané oznámenia. Štandardne je to e-mailová adresa
bezpečnostného správcu.
Upozornenia e-mailom odosielať v nasledujúcich prípadoch:
Žiadosť o autorizácia - Budete upozornený na novú autorizáciu licencie.
Skončenie platnosti - Budete upozornený pri vypršaní distribúcie jednotiek.
Prekročenie limitu počtu použití - Budete upozornený pri prekročení počtu jednotiek.
Blíži sa koniec platnosti - Budete upozornený pri riziku vypršania distribúcie jednotiek (14 dní alebo menej
vopred).
Blíži sa limit počtu použití - Budete upozornený, ak licencia využíva takmer všetky dostupné jednotky.
Pripojenie z offline počítača - Ak sa počítač, ktorý používa offline licenciu pripojí na internet (a licenčné servery),
budete upozornený na vašu e-mailovú adresu.
23
Licenčné súbory
Staršie verzie licenčných súborov - Dostupné v prípade ak vám licencia povoľuje stiahnutie licenčného súboru
(koncovka .lic) alebo Prihlasovacieho mena a hesla na aktiváciu starších bezpečnostných produktov.
Offline licenčné súbory - Dostupné v prípade ak vám licencia povoľuje stiahnutie offline licenčného súboru
(koncovka .lf ) na aktiváciu verzií bezpečnostných produktov bez nutnosti pripojenia na internet (offline aktivácia).
Počet offline licencií bude odrátaný z celkového počtu dostupných licencií.
Pre potvrdenie zmien kliknite na Uložiť nastavenia. Nové nastavenia budú uložené.
Poznámka: Oznámenia o Autorizácii a Pripojenia z offline počítača sú odosielané okamžite, všetky ostatné
oznámenia sú odosielané len raz za deň.
Kliknutím na názov účtu vpravo hore vedľa tlačidla Odhlásiť budete presmerovaný na Profil bezpečnostného
správcu. Môže tu tiež nastaviť svoje meno, jazyk, krajinu, časové pásmo, heslo a odstránenie svojho profilu. Tieto
nastavenia budú aktívne aj pri budúcich pripojeniach na stránku.
4.5 Zabudnuté heslo - Bezpečnostný správca
Pre vynulovanie zabudnutého hesla do ESET License Administrator, kliknite na Zabudli ste heslo?. Budete vyzvaný
na zadanie e-mailovej adresy k účtu bezpečnostného správcu.
Zadajte e-mailovú adresu zaregistrovanú k účtu bezpečnostného správcu a kliknite na Odoslať:
24
Následne bude na túto adresu odoslaná e-mailová správa s odkazom, na vynulovanie hesla.
25
Download

ESET License Administrator