#16
u nit h e a
DEUTSCH-POLNISCHES THEATERFESTIVAL
NIEMIECKO-POLSKI FESTIWAL TEATRALNY
1
www.unithea.com
03. | 04.| 05.| 06.
JUNI 2013
UNITHEA
THEATERFESTIVAL
FESTIWAL TEATRALNY
S UBICE & FRANKFURT (ODER)
S UBICE & FRANKFURT NAD ODRĄ
unithea #16
unithea #16
UNITHEA #16! 4
RAHMENPROGRAMM PROGRAM RAMOWY
7
Eröffnungsabend Otwarcie festiwalu
6
bahnlesung Odczyt w pociągu
8
Liederabend wieczór piosenek
Abschlussabend Zakończenie festiwalu
8
10
PROGRAMM PROGRAM
Logenstr.
2
1 3
5
7
Kleist Forum — Platz der Einheit 1 2
St. Marienkirche — Oberkirchplatz 1
4
EUROPA-UNI. VIADRINA — Gräfin-Dönhoff-Gebäude, Europaplatz 1 Basswood 7 — Lindenstraße 7 6
SMOK — ul. 1. Maja 1 Theater Direkt Teatr bezpośredni
12
Hirnstrom Hirnstrom
14
some were some some were some
16
Katharina Blum Katharina Blum
18
Living in a box Living in a box
20
Club der polnischen Versager Klub polskich nieudaczników
22
In Allem Gold Za Całe Złoto
24
Margarete Margarete
26
tage des Zorns Dni gniewu
28
The Taming of the Screw The Taming of the Screw
30
Auf hoher See Na Otwartym Morzu
32
This is Niedersachsen… To jest Dolna Saksonia …
34
Ich habe ein Geheimnis Mam Tajemnicę
36
Festivaltreff FForst — Forststraße 4
Theater des Lachens — Ziegelstraße 31
Das Verbuendungshaus fforst e.V. ist ein internationales, selbstverwaltetes Wohnprojekt im Herzen von Frankfurt
(Oder). Der Plattenbau ist unter dem Motto „Hier fängt Europa an“ von Menschen aus aller Welt bewohnt,
die zusammen verschiedenste Veranstaltungen und unvergessliche Partys organisieren und so das kulturelle
Angebot der Stadt Frankfurt aktiv beleben. Diese Veranstaltungen sind der wesentliche Aspekt des fforst-Lebens
und bieten die Möglichkeit für interkulturellen Austausch zwischen Studierenden und Berufstätigen, zwischen
Deutschen und Polen, zwischen Deutschland und dem Rest der Welt. Die Idee des fforstes entstand 2006 im Rahmen eines Seminars an der Europa-Universität Viadrina zur Umnutzung leerstehender Plattenbauten.
Verbuendungshaus fforst e.v. jest międzynarodowym, samorządowym projektem mieszkaniowym, zlokalizowanym w samym sercu
Frankfurtu nad Odrą, którego motto brzmi „Tutaj zaczyna się Europa”. Wspólnota jest zamieszkiwana przez ludzi z całego świata,
którzy oragnizują razem różne wystawy i niezapomniane imprezy, urozmaicając w ten sposób ofertę kulturalną Frankfurtu. Te projekty są ważnym aspektem funkcjonowania fforsta i oferują możliwość międzykulturowej wymiany pomiędzy studentami i osobami
czynnymi zawodowo, pomiędzy Niemcami i Polakami, pomiędzy Niemcami i resztą świata. Idea utworzenia fforsta powstała w 2006
roku w ramach seminarium Uniwersytetu Europejskiego Viadrina odnośnie przebudowy wolnostojącego budynku.
Festivalübersicht Zarys festiwalu
38
schirmherrschaft patronatem
40
Tickets Bilety
41
Karten(vor)verkauf Przedsprzeda ż biletów
41
Impressum odcisk
42
unithea #16
4
unithea #16
Unithea #16!
Unithea #16!
Mitteilen, Aufteilen, Verteilen...
Teile des Ganzen: 3.6. – 6.6.
Podzielić, wydzielić, rozdzielić.
Dzielenie się wszystkim: 3.6. – 6.6.
Das deutsch-polnische Theaterfestival unithea geht dieses Jahr
den Gemeinsamkeiten auf die
Spur – was teilen die Städte an der
Oder miteinander im Alltag – und
wie golden kann dieser sein?
Niemiecko-polski Festiwal Teatralny Unithea porusza w tym roku
temat tego, co wspólne. Czym
dzielą się mieszkańcy nadowdrzańskich miast każdego dnia –
i jakie to ma znaczenie?
Teilen wir mit Versagern, Katzen
und Poeten unsere Geschichten
auf alten und neuen Bühnen!
Podzielmy się naszymi historiami
z artystami różnych środowisk
twórczych: nieudacznikami,
kotami i poetami.
Wir erwarten euch und hoffen,
dass wir alle gemeinsam ein Teil
von unithea 2013 werden.
Oczekujemy Was i mamy nadzieję,
że wszyscy razem staniemy się
częścią Unithei 2013.
5
proGraMM unitheaunithea
rahMenproGraMM
#16
#16
6
proGraM
proGraMa
raMowy unithea #16
erÖffnunGsaBenD
OTWARcIE fEsTIWAlU
unithea freut sich, sie unD euch
aM 3.6.2013 uM 19:30 iM fforst VerBünDunGshaus BeGrüssen zu
Dürfen! DORT ERÖFFNEN WIR DAS 16.
UNITHEA FESTIVal. Drei Musikerinnen aus Berlin teilen Mit uns ihre
Musik. Die reDnerinnen teilen
sich Mit. Das fforst teilt Mit uns
seinen rauM. wir teilen Mit euch
Den sekt. reGt Dieses aMBiente
zuM GeMeinsaMen GeDankenteilen an? Viele tun es Bei faceBook,
aM aBenD Des 3. Juni kann JeDoch
real Geteilt werDen...
UNITHEA cIEszY sIę NA WAszE PRzYbYcIE 3.6.2013 O GOdzINIE 19:30 dO
VERbUENdUNGsHAUs ffORsT. jEsT
TO 16. OTWARcIE fEsTIWAlU UNITHEA
TYM RAzEM POd HAsłEM „dzIElIć”.
TRzY MUzYkANTkI z bERlINA POdzIElą sIę z NAMI sWOją MUzYką. WE
ffORścIE będzIEMY dzIElIć jEdNą
PRzEsTRzEń. POdzIElIMY sIę z WAMI
lAMPką szAMPANA. czY TAkA ATMOsfERA zAcHęcA dO WsPólNEj REflEksjI? WIElU z NAs dzIElI sIę sWOIMI
PRzEMYślENIAMI NA fAcEbOOkU, W
PONIEdzIAłkOWY WIEczóR będzIE
RóWNIEż TAkA MOżlIWOść, AlE W
REAlNYM śWIEcIE…
Mo 3.6. / 19:30 fforst
pn 3.6. / 19:30 fforst
7
rahMenproGraMM unithea #16
proGraM raMowy unithea #16
BahnlesunG
OdczYT W POcIąGU
Auch das unithea Team teilt sich mit. Am 3.6.2013 wird zum ersten Mal eine
nur für unser Festival ins Leben gerufene Gruppe aus einigen OrganisatorInnen und Künstler Innen gemeinsam auftreten. Der RE1 wird unsere Bühne sein
– szenische Lesungen, Kurzgeschichten und spontane Einfälle erwarten euch.
Także grupa Unithea dzieli się wzajemnie. Dnia 3.6.2013 wystąpią po raz
pierwszy razem organizatorzy i artyści. Studenci reżyserii scenicznej Uniwersytetu Artystycznego w Berlinie zorganizują wspólnie ze studentami
Uniwersytetu Europejskiego Viadrina inscenizację. Przestrzeń pociągu stanie
się naszą sceną. Różnorodny, własnoręcznie napisany program złożony z
odczytu tekstu dramatycznego, krótkich historii i spontanicznych pomysłów
czeka na Was.
Mo 3.6. / 9:31 Abfahrt / 10:25 Ankunft / Zug Berlin, Ost-Bhf – Frankfurt (Oder)
lieDeraBenD
Mit Gesang und Klavier werden Lisa Andersohn, Katharina Lang und Marco
Santi mit bekannten Liedern den Abend gestalten. Mal aufgebracht und
mit wilden Akkorden – mal ganz schlicht und ruhig – verspricht diese
Musik ein abwechslungsreiches Programm. Dabei findet sie ihre eigenen
Töne, irgendwo ein ganzes Stück links neben der Klassik. Man könnte es als
ungezwungene kommunistische Attitüde beschreiben. Damit ein für alle
Mal deutlich wird: Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.
WIEczóR PIOsENEk
Przy akompaniamencie fortepianu Lisa Andersohn, Katherina Lang i Marco
Santi wykonają znane utwory muzyczne. Czasem ze wzburzeniem i dzikimi
akordami, czasem całkiem niepozornie i spokojnie – te wariacje muzyczne
zapowiadają urozmaicony program. Przy tym muzyka ta odnajduje swoje
własne dźwięki, odbiegając od klasyki. Można by to określić mianem niewymuszonej, komunistycznej postawy. Jedno jest jasne dla wszystkich, na
początku nadchodzi przenikający dreszcz, a dopiero potem morał.
Mo 3.6. / 21:00 fforst / 80 min
Gruppe: lisa andersohn, katharina lang und Marco santi, Gesang: lisa andersohn und Marco santi,
klavier: katharina lang
Pn 3.6. / 21:00 fforst / 80 min
Grupa teatralna: lisa Andersohn, katherina lang i Marco santi ,śpiew: lisa Andersohn i Marco santi,
fortepian: katharina lang
© lisa andersohn
8
Pn 3.6. / 9:31 Odjazd / 10:25 Przyjazd / Pociąg z Berlina Ostbahnhof
do Frankfurtu nad Odrą
9
rahMenproGraMM unithea #16
ABSCHLUSSABEND
zAkOńczENIE fEsTIWAlU
Den krönenden Abschluss erreicht unithea 2013 am Donnerstagabend in
der Lindenstraße 7. Sowohl In- als auch Outdoor wird auf dem Gelände des Basswood 7 einiges geboten. Zusätzlich zu einem erlesenen
DJ-Booking, wird es auch die Band The Mouse Folk geben.Bei Bass und
Bratwurst, Wein und Wodka treffen sich alte Bekannte, langjährige
Weggefährten und gute Theaterfreunde von beiden Seiten der Oder,
um gemeinsam ein Bier zu trinken, der Freundschaft zu frönen und das
Festival ausklingen zu lassen. Der passende Soundtrack dazu wird von
den beiden Berlinern Sven und Robert alias Wasted Ruffians geliefert.
Die beiden lieben die Musik und vor allem lieben sie es dazu zu feiern!
Genau deshalb sind die Sets der beiden vor allem eines: Tanzbar! Dies
wurde bereits in etlichen Clubs in Berlin und Umgebung, sowie auf dem
Melt! und Berlin Festival unter Beweis gestellt.
Uroczyste zakończenie unithei 2013 odbędzie się w czwartek wieczorem na ulicy Lindenstraße 7. Pojawi się również możliwość spędzenia
czasu na świeżym powietrzu na terenie Basswood 7. Poza wspaniałym
występem DJ-Booking będzie miał miejsce koncert, o którym jednak
w dniu dzisiejszym nie można podać większej ilości informacji. Przy
akompaniamencie gitary, kiełbaskach, winie i wódce spotkają się starzy
znajomi, wieloletni towarzysze i przyjaciele teatru z dwóch stron Odry
po to, by razem wypić piwo, odnowić przyjaźń i uczcić koniec festiwalu. O muzykę podczas tego wydarzenia zadbają Berlińczycy, Sven i
Robert alias Warted Ruffians. Obaj kochają muzykę, a przede wszystkim
zabawę przy niej. Właśnie dlatego łączą muzykę z zabawą! Zostało to
udowodnione już w niejednym klubie w Berlinie i okolicach, a także na
Berlin Festival.
Wir freuen uns mit Gleichgesinnten Tag und Nacht, drinnen und draußen gemeinsam das Erlebte zu teilen und das Theater zu feiern.
Cieszymy się bardzo na spędzenie dnia i nocy z ludźmi o podobnych pasjach,
z szansy podzielenia się przeżyciami i wspólnego celebrowania teatru.
Do 6.6. / 23:00 Basswood 7 / open end
Czw 6.6. / 23:00 Basswood 7 / open end
the Mouse folk
© Presspic
wasted ruffians (DJ-team)
© Benjamin Diedering
10
proGraM raMowy unithea #16
11
proGraMM unithea #16
proGraMa unithea #16
THEATER DIREKT
DAS THEATER DER ZUSCHAUER / LORENZ HIPPE
nach dem Vorbild des englischen "instant theatre" entstanden in ganz
europa seit 1973 mehr als tausend neue Geschichten, die von Zuschauern
erfunden und gemeinsam in szenen improvisiert wurden. Kein stück.
Kein Bühnenbild. Keine schauspieler. nur die Phantasie des Publikums.
lorenz hippe, autor und theaterpädagoge aus Berlin, und clara maess,
studentin aus Frankfurt (oder), laden ein zum „theater Direkt“.
Diesmal geht es um eine Person, die zum ersten mal im leben etwas
mit jemand anderem teilt…
Di 4. 6. / 11:00 marienkirche / 60 min
improvisationstheater, Darsteller: lorenz hippe
Die teilnahme ist freiwillig, nur Zuschauen genauso möglich!
13
TEATR bEzPOśREdNI
TEATR WIDZA / LORENZ HIPPE
Według badańangielskiego teatru „Instant Theatre” od 1973 roku powstało w Europie więcej niż tysiąc nowych historii, które zostały odkryte przez
widzów i były przez nich wspólnie improwizowane. Żadnej sztuki. Żadnej
scenografi i. Żadnego aktora. Tylko fantazja publiczności. Lorenz Hippe,
aktor i pedagog teatralny z Berlina, i Clara Maess, studentka z Frankfurtu
O., zapraszają na teatr bezpośredni. Tym razem chodzi o osobę, która po
raz pierwszy dzieli życie z kimś innym Udział jest dobrowolny, wnikliwa
obserwacja jak najbardziej wskazana!
wt 4. 6. / 11:00 marienkirche / 60 min
Teatr improwizowany, Wykonawca: Lorenz Hippe
Udział jest dobrowolny, wnikliwa obserwacja jak najbardziej wskazana!
© thomas m. Jauk
12
proGraMM unithea #16
proGraMa unithea #16
HIRNSTROM
UDEKA
lasst uns teilen. wir uns mit. und ihr eure aufmerksamkeit.
wir fragen: wer beeinflusst eigentlich wen?
Der schreiber den leser oder der leser den schreiber?
eine schreibperformance, die hirnstrom auf Kassenbons sichtbar macht –
zum mitnehmen und gratis, aber vom umtausch ausgeschlossen.
Di 4. 6. / 12:00 Grafin-Dönhoff-Gebäude / 240 min
Schreibperformance, DarstellerInnen: Stefan Wipplinger, Nadine Kaufmann,
Gast: Monika Żyła, Techn. Umsetzung: David Scharf
HIRNsTROM
UDEKA
© stefan wipplinger
14
Podzielcie się z nami. My zaś z wami. Poświęćcie swoją uwagę.
Nasze pytanie brzmi: Kto właściwie na kogo wpływa, autor na czytelnika
czy też może czytelnik na autora?
Performance, która uwidacznia stosunek widza do aktora, i odwrotnie –
możesz zabrać ze sobą za darmo, nie chcemy nic w zamian.
wt 4. 6. / 11:00 Grafin-Dönhoff-Gebäude / 240 min
Performance, Wykonawca: Stefan Wipplinger, Nadine Kaufmann, Gość: Monika Żyła,
Realizacja techniczna: David Scharf
15
proGraMM unithea #16
proGraMa unithea #16
SOME WERE SOME
TEATR KANA
„some were some“ ist der Versuch, ein Verständnis für das treffen zweier
Körper zu finden. Der sowohl symbolische als auch physische Körper existiert nur durch sein Gewicht an tradition und Gewohnheit. im moment
der Bewegung kann es allerdings zu einem augenblick der Befreiung
kommen.
Di 4. 6. / 16:00 Kleistforum, hinterbühne / 45 min
Körper-sound-Performance, Darstellerinnen: Yejin Kwon, Paulina miu Zielinska,
regie & choreografie: Jan Kühling
sOME WERE sOME
17
TEATR KANA
„some were some” jest próbą zrozumienia zetknięcia się dwóch ciał.
Ciało, zarówno w sensie symbolicznym jak i fizycznym egzystuje tylko
dzięki tradycjom i nawykom. Jednak w chwili poruszania się, można
dojść do momentu wewnętrznego uwolnienia, przekraczając tym
samym kulturowe, społeczne i psychiczne horyzonty.
wt 4. 6. / 16:00 Kleistforum, hinterbühne / 45 min
Ciało-dźwięk-performance, Wykonawcy: Yejin Kwon, Paulina Miu Zielinska,
Reżyseria i choreografia: Jan Kuhling
© Jörg Baumann
16
proGraMM unithea #16
proGraMa unithea #16
KATHARINA BLUM
NACH MOTIVEN VON HEINRICH BÖLL / FLURBACHER & HEESCHEN
Die würde des menschen ist antastbar. Die junge angestellte Katharina
Blum muss dies am eigenen leib erfahren. Kaum lernt sie den mutmaßlichen Kriminellen ludwig kennen, wird ihr Privatleben zur schlagzeile.
in den augen der Öffentlichkeit wandelt sich die ehrbare Katharina zur
nutte und terroristin. mehr und mehr verliert sie die Kontrolle.
Di 4. 6. / 17:30 Kleistforum, studiobühne / 60 min
Darstellerinnen: niklas Brubach, eléna iris Fichtner, mirjam Kuchinke, theresa schlesinger,
text & regie: sina Katharina Flubacher, ausstattung: lena heeschen
kATHARINA blUM
WEDŁUG MOTYWÓW HEINRICHA BOLLA / FLURBACHER & HEESCHEN
18
Godność człowieka jest nietykalna. Młoda kierowniczka Katherina Blum
musi to przeżyć na własnej skórze. Ledwie poznaje domniemanego kryminalistę Ludwiga, od razu jej prywatne życie pojawia się na pierwszych
stronach gazet. W oczach opinii publicznej przyzwoita Katherina zamienia się w prostytutkę i kryminalistkę. Coraz bardziej traci kontrolę.
wt 4. 6. / 17:30 Kleistforum, studiobühne / 60 min
© rocksberg
Wykonawcy: Niklas Brubrach, Elena Iris Fichtner, Mirjam Kuchinke, Theresa Schlesinger,
Tekst i reżyseria: Sina Katherina Flubacher, Oprawa techniczna: Lena Heeschen
19
proGraMM unithea #16
proGraMa unithea #16
LIVING IN A BOX
DAS BEWEGTE THEATER
Das Bewegte theater zeigt szenen, die abstrakte Formenspiele und
Zwischenmenschliches vereinen. Jeder lebt in seiner kleinen welt und
muss diese behaupten. Äußerlichkeiten werden bedient, aber die einsamkeit kann jeden immer wieder einholen. ausgrenzungen passieren.
mit wenigen worten, Bewegung und Kartons wird der Blick auf ein
kleines universum gelenkt, in dem Begegnungen unterschiedlichen
ausgang erfahren.
Di 4. 6. / 19:15 smoK / 40 min
Darstellerinnen:anne Kabisch, heidi Forst, heidrun schug, leitung/regie: irina Kowallik
lIVING IN A bOx
21
DAS BEWEGTE THEATER
Das Bewegte Theater przedstawia sceny łączące w sobie abstrakcyjną
grę form i interakcje międzyludzkie. Każdy żyje w swoim małym świecie i
tak musi pozostać. Z drobnostkami można dać sobie radę, ale samotność
potrafi dogonić każdego człowieka. Następuje wykluczenie. Z pomocą
niewielkiej ilości słów, ruchu i kartonów zostaje przedstawiony obraz
małego wszechświata, w którym interakcje kończą się na różne sposoby.
wt 4. 6. / 19:15 smoK / 40 min
Wykonawcy: Anne Kabisch, Heidi Forst, Heidrun Schug, Kierownictwo/Reżyseria: Irina Kowallik
© irina Kowallik
20
proGraMM unithea #16
proGraMa unithea #16
CLUB DER POLNISCHEN VERSAGER &
DIE SCHIZONATIONALE LESE-SHOW
CLUB DER POLNISCHEN VERSAGER
Die beiden mitbegründer und Betreiber des clubs der Polnischen Versager
– adam Gusowski und Piotr mordel – lesen aus ihrem Buch "Der club der
Polnischen Versager". es ist ihr persönlicher Blick, auf die Polen, die Deutschen und die deutsch-polnische hassliebe. erfahrung haben sie genug.
immerhin seit über 20 Jahren beobachten und analysieren sie die nachbarschaftlichen Verhältnisse. humor ohne schenkelklopfer und satire,
die wehtut, noch bevor das lachen im rachen steckenbleibt.
Di 4. 6. / 20:30 smoK / 60 min
lesung, Darstellerinnen: adam Gusowski, Piotr mordel
22
klUb POlskIcH NIEUdAczNIkóW &
WIEczóR AUTORskI
© Darek Gontarski
KLUB POLSKICH NIEUDACZNIKÓW
Obydwaj założyciele Klubu Polskich Nieudaczników- Adam Gusowski i
Piotr Mordel czytają ze swojej książki „ Klub polskich nieudaczników”.
Jest to osobisty obraz Polski, Niemiec i niemiecko-polskiej miłości i nienawiści. Doświadczeń mają już wystarczająco dużo. Przynajmniej od ponad
20lat obserwują i analizują stosunki pomiędzy sąsiednimi państwami.
Humor pozbawiony żartów powalających na kolana i satyry, która boli,
zanim jeszcze zaczniesz śmiać się głośno.
wt 4. 6. / 20:30 smoK / 60 min
odczyt, Wykonawcy: Adam Gusowski i Piotr Mordel
23
proGraMM unithea #16
proGraMa unithea #16
IN ALLEM GOLD
KATZE UND KRIEG
wir verlassen die haustüre und alles geht wie von selbst, wir steigen aufs
Fahrrad oder ins auto und machen uns auf den weg zur arbeit oder in
den supermarkt. Das herz pumpt, wir sind fokusiert auf das, was wir vorhaben. alles andere, was um uns herum passiert, blenden wir einfach aus.
Dem entgegenwirkend zelebrieren katze und krieg das Dasein in unserer
welt. Die Glorifizierung des alltäglichen momentes wird zur intervention."
mi 5. 6. / 16:30 fforst / 90 min
Do 6. 6. / 16:30 fforst
achtung: begrenzte teilnehmerzahl, anmeldung unter [email protected]
Performativer stadtspaziergang, Darstellerinnen: Katharina sandner, Julia Dick
25
zA cAłE złOTO
KATZE UND KRIEG
Opuszczamy dom i wszystko dzieje się samo, wsiadamy na rower albo
do samochodu i ruszamy w drogę do pracy albo do sklepu. Serce bije,
a my jesteśmy skoncentrowani na swoich planach. Wszystko inne co
dzieje się dookoła, hałas i otaczających nas ludzi po prostu wypieramy i
ignorujemy. By temu zapobiec, Katze und Krieg celebrują naszą obecność
na świecie. Gloryfikacja zwykłych chwil jest interwencją w zabieganym
codziennym życiu.
Śr 5. 6. / 16:30 fforst / 90 min
Czw 6. 6. / 16:30 fforst
Uwaga : Ograniczona liczba miejsc ; Zgłoszenia proszę wysyłać na adres
[email protected]
Performance, Wykonawcy: Katharina Sandner, Julia Dick
© katze und krieg
24
proGraMM unithea #16
proGraMa unithea #16
MARGARETE
JANEK TURKOWSKI
ich habe eine Frau gefunden...das aktuelle Phänomen der massenpublizierung "intimer" statements und die Verbreitung von Blogs im internet
erinnern stark an die einstige Popularität des silva rerum. silvae ist ein
literarisches Genre, das in Polen im 16. Jahrhundert beliebt war. reiche
adlige legten eine sammlung von einer Vielzahl von texten an, welche
das einzigartige leben ihrer autoren dokumentierten. Durch einen
Zufall kam es zu einem Glücksfund. Der Künstler fand Videomaterial
einer Bewohnerin in einer an Polen grenzenden region Deutschlands
und war direkt fasziniert. es war ein eintritt in ein neues leben, in die
privaten aufzeichnungen der erinnerung.
27
lesung und Diskussion, Darsteller: Janek turkowski, techn. umsetzung: Paulina neukampf
MARGARETE
JANEK TURKOWSKI
Odnalazłem właściwą kobietę… w dzisiejszych czasach mamy szansę
obserwować zjawisko masowego publikowania prywatnych oświadczeń
na blogach internetowych, co przypomina popularną, staropolską formę
piśmiennictwa Silva Rerum. Sylwy często opierały się na prywatnych
zapiskach prozaicznych czynności autora. Przez przypadek doszło do
szczęśliwego znaleziska, artysta odnalazł materiał filmowy mieszkanki
jednego z regionów Polski, graniczącego z Niemcami i był wprost zafascynowany. Okazało się to wstępem do nowego życia, w prywatne zapiski.
Śr 5. 6. / 17:30 Kleistforum, studiobühne / 55 min
Czw 6. 6. / 17:30 Kleistforum, studiobühne
Odczyt i dyskusja, Wykonawca: Janek Turkowsk, Realizacja techniczna: Paulina Neukampf
© Pierre Borcasci
26
mi 5. 6. / 17:30 Kleistforum, studiobühne / 55 min
Do 6. 6. / 17:30 Kleistforum, studiobühne
proGraMM unithea #16
proGraMa unithea #16
TAGE DES ZORNS
MIT TEXT VON REICHARD WAGNER / THEATERKAPELLE10245 E.V.
wolfs textvorlage zentriert sexuellen missbrauch, doch reicht sie bis zu
dem, was „erziehung“ heißt – eine unmittelbare und erbarmungslose
Konfrontation mit Kindesmissbrauch: Verarbeitungs- und Kompensationsversuche der zwei Figuren im nachtprogramm aus Pole-Dance und
live-musik treffen rauschhaft auf gesellschaftliche ignoranz und heuchelei. niemand kann sich entziehen – weder dem eigenen schmerz,
noch der eigenen Verantwortung.
mi 5. 6. / 19:00 marienkirche / 105 min
Do 6. 6. / 18:00 marienkirche
im anschluss wird eine Gesprächsrunde angeboten.
Darstellerinnen: ilja Pletner, liad hussein Kantorowicz, michael rusert, marc strohfeldt,
regie: christina emig-Könning, Dramaturgie: sophia Barthelmes,
Produktionsleitung: chris wohlrab, Bühnenbau & assistenz: steffi arend
dNI GNIEWU
NA PODSTAWIE TEKSTU RICHARDA WOLFA /THEATERKAPELLE10245 E.V.
Tekst Wolfa koncentruje się na problemie wykorzystania seksualnego, w
szczególności w przypadku dzieci. Jest on bezpośrednią i bezlitosną konfrontacją z wykorzystywaniem dzieci. Próby przeróbki i kompensacji dwóch figur
w programie nocnym z Pole-Dance i Live-Music dotykają problemu obłudy i
ignorancji społeczeństwa. Nikt nie może uciec- ani przed własnym bólem ani
przed odpowiedzialnością.
Śr 5. 6. / 19:00 marienkirche / 105 min
Czw 6. 6. / 18:00 marienkirche
Bezpośrednio po zakończeniu przedstawienia wystąpi możliwość rozmowy.
Wykonawcy: Ilja Pletner, Liad Hussein Kantorowicz, Michael Rusert, Marc Strohfeldt,
Reżyseria: Christina Emig-Könning, Adaptacja: Sophia Barthelmes,
Kierownik produkcji: Chris Wohlrab, Scenografia/Asysta Steffi Arendt
29
© theaterkapelle 10245 e.V.
28
proGraMM unithea #16
proGraMa unithea #16
THE TAMING OF THE SCREW
SØREN GUNDERMANN
ein Klavier voller schrauben, radiergummis und Papier …
im Dialog mit einem radio, einem Kochtopf und dem raum …
ein Pianist zwischen musik und Geräuschen ...
zwischen einem Konzert und freier improvisation …
teilt Klänge mit dem Publikum.
Do 6. 6. / 12:30 Grafin-Dönhoff-Gebäude, mensa / 45–60 min
Klavierperformance, Darsteller: søren Gundermann
THE TAMING Of THE scREW
SØREN GUNDERMANN
30
Fortepian pełen śrubek, gumek do zmazywania i papieru…
W dialogu z radiem, garnkiem i pomieszczeniem…
Pianista pomiędzy muzyką i odgłosami…
Między koncertem i czystą improwizacją…
Dzielący klawisze z publicznością.
Czw 6. 6. / 12:30 Grafin-Dönhoff-Gebäude, mensa / 45–60 min
© uwe stroner
Rodzaj sztuki: Koncert fortepianowy, Wykonawcy: søren Gundermann
31
proGraMM unithea #16
proGraMa unithea #16
AUF HOHER SEE
THEATER DES LACHENS
auf einem Floß treiben drei schiffbrüchige: Die Dicke, die mittlere und
die schmächtige. als ihre Vorräte aufgebraucht sind, glauben sie sich
gezwungen, eine aus ihrer mitte essen zu müssen. auf höchst zivilisierte
weise werden dazu uns gut bekannte auswahlverfahren besprochen und
durchgeführt. Die absurdität und erschreckende Komik der situation
macht aber klar, wie schnell und einfach ein machtgefüge konstruiert
werden kann.
Do 6. 6. / 19:00 theater des lachens / 40 min
Puppentheater, Darstellerinnen: martin Karl, torsten Gesser, Björn langhans, regie: irene winter,
ausstattung: thomas Klemm
33
NA OTWARTYM MORzU
THEATER DES LACHENS
Na tratwie znajdują się trzej rozbitkowie : Gruby, Średni i Mizerny.
Kiedy kończą im się zapasy, są zmuszeni do zjedzenia jednego z nich . W
cywilizowany sposób dyskutują oni i dokonują wyboru w swojej małej
grupie. Absurd i przerażająca komiczność sytuacji uświadamiają jednak,
jak szybko i prosto może powstać struktura władz tylko po to, by osiągnąć
własne cele.
Czw 6. 6. / 19:00 theater des lachens / 40 min
Wykonawcy: Martin Karl, Torsten Gesser, Bjorn Langhans, Reżyseria: Irene Winter,
Oprawa techniczna: Thomas Klemm
© theater des lachens
32
proGraMM unithea #16
proGraMa unithea #16
THIS IS NIEDERSACHSEN UND
NICHT LAS VEGAS, HONEY.
AUF TABLEDANCE-TOUR DURCH DIE REPUBLIK / FUNNY VAN MONEY
Funny ist der meinung, dass sie nicht viel zu verlieren hat im leben,
außer langeweile und ihren Bafög-anspruch. leider ist der vor kurzem
erloschen. mit der entscheidung, als stripperin ihr Geld zu verdienen, entsteht ein hardknockin' Gonzo-abenteuer, bei dem sie sich selbst genauso
konsequent beobachtet, wie die, die sie beim ausziehen beobachten.
mit unverwüstlichem humor gibt sie den hohen unterhaltungswert der
tabledance-Branche sowie deren abgründe wieder.
Do 6. 6. / 20:00 Basswood7 / 90 min
lesung & Diskussion, Darsteller: Funny van money
34
35
TO jEsT dOlNA sAksONIA,
NIE lAs VEGAs, skARbIE.
© Bruce la Bruce
TABLEDANCE-TOUR PRZEZ REPUBLIKĘ / FUNNY VAN MONEY
Funny jest zdania, że nie ma w życiu zbyt wiele do stracenia, oprócz
nudy i swojego stypendium. Niestety, stypendium niedługo się skończy.
Wraz z podjęciem decyzji zarabiania pieniędzy jako striptizerka, rodzi się
ekstremalna przygoda, podczas której bohaterka zdaje się konsekwentnie
obserwować samą siebie, gdy rozbiera się na oczach innych.
Pełne humoru dialogi powodują , że taniec erotyczny został sprowadzony
do poziomu ciekawej atrakcji …
czw 6. 6. / 20:00 Basswood7 / 90 min
Odczyt i dyskusja , Wykonawca: Funny van Money
proGraMM unithea #16
proGraMa unithea #16
ICH HABE EIN GEHEIMNIS
MISCHA BADASYAN
Das Performance art Project „ich habe ein Geheimnis“ des russischen
Künstlers mischa Badasyan thematisiert das leben von homosexuellen
in Deutschland. es versteht sich als eine Geste der offenheit, die das
Geheimnis des homosexuellen lebens offenbart und der Öffentlichkeit
zugänglich macht.
mi 5. 6. / ort + Zeit wird noch bekannt gegeben – www.unithea.com /
240 min
Performance art Project, Darstellerinnen: mischa Badasyan
MAM TAjEMNIcę
37
MISCHA BADASYAN
Performance Art. Project „ Mam tajemnicę” rosyjskiego artysty Mischa
Badasyan porusza tematykę homoseksualizmu w Niemczech. Pod tym
tytułem można rozumieć otwarte gesty które ujawniają tajemnicę
homoseksualnego życia i czynią ją zrozumiałą dla opinii publicznej.
Śr 5. 6. / www.unithea.com / 240 min
Performance art Project, Wykonawca: Mischa Badasyan
© ivo hofste
36
festivalübersicht unithea #16
zarys festiwalu unithea #16
Mo Pn
3. 6.
38
Mi Śr
5. 6.
09:31
bahnLesung Odczyt w pociągu von Berlin Ost-BHf nach Frankfurt (Oder)
16:30 In Allem Gold Za Całe Złoto streetPerformance, Treff: FForst
19:30 Eröffnungsabend Otwarcie festiwalu FForst
17:30
Margarete Margarete Kleistforum, Studiobühne
21:00
Liederabend wieczór piosenek FForst
19:00
tage des Zorns Dni gniewu Marienkirche
Di Wt
4. 6.
Do Czw
6. 6.
11:00 Theater Direkt Teatr bezpośredni Marienkirche
12:30 The Taming of the Screw The Taming of the Screw Gräfin-Dönhoff-Geb.
12:00 Hirnstrom Hirnstrom Gräfin-Dönhoff-Geb.
17:30 Margarete Margarete Kleistforum, Studiobühne
16:00 some were some some were some Kleistforum, Hinterbühne
18:00 tage des Zorns Dni gniewu Marienkirche
17:30 Katharina Blum Katharina Blum Kleistforum, Studiobühne
19:00 Auf hoher See Na Otwartym Morzu Theater des Lachens
19:15 Living in a box Living in a box smok
20:00 This is Niedersachsen… To jest Dolna Saksonia … Basswood7
20:30 Club der poln. Versager Klub polsk. nieudaczników smok
Hinweis: Stand 13.05.2013. Änderungen sind vorbehalten.
Für einige Veranstaltungen ist die Teilnehmerzahl begrenzt.
Weitere und aktuelle Informationen unter www.unithea.com.
Uwaga: z dniem 13.05.2013 wszelkie zmiany są zastrzeżone.
Liczba uczestników w niektórych przedstawieniach jest ograniczona.
Dalsze i aktualne informacje dostępne są na stronie www.unithea.com
39
unithea #16
unithea #16
40
41
Unter der Schirmherrschaft des Präsidenten der EUV Dr. Gunther
Pleuger, des Prorektors des Collegium Polonicum in Słubice Dr. Krzysztof
Wojciechowski sowie der Bürgermeister von Frankfurt (Oder) und
Słubice, Dr. Martin Wilke und Tomasz Ciszewicz, lädt unithea zusammen mit dem KleistForum in Frankfurt (Oder) sowie dem SmOK
in Słubice alle zum theatralen Teilen ein.
Tickets Bilety
Tagesticket, inkl. Rahmenprogramm: 10 €
Festivalpass, alle Veranstaltungen inkl. Rahmenprogramm: 15 €
Bilet jednodniowy, program ramowy: 10 €
Karnet na festiwal, wszystkie imprezy z programem ramowym: 15 €
Karten(vor)verkauf przedsprzedaż biletów
Kleist Forum, Platz der Einheit 1, Frankfurt / Oder
Pod patronatem prezydenta Uniwersytu Europejskiego Viadrina
Dr. Gunthera Pleugera, prorektora Collegium Polonicum Krzysztofa
Wojciechowskiego, jak również burmistrza Frankfurtu nad Odrą
Dr. Martina Wilke oraz burmistrza Słubic Tomasza Ciszewicza, unithea
zaprasza wraz z Kleist Forum we Franfurcie na Odrą i Słubickim
Ośrodkiem Kultury do wspólnego dzielenia się teatrem.
20.5. – 23.5. , sowie 27.5. – 30.5.
jeweils 13 – 14h: Foyer des Gräfin-Dönhoff-Gebäude der Europa-Universität Viadrina
20.5. – 23.5. , oraz 27.5. – 30.5.
w godzinach 13 – 14h: w budynku Europejskiego Uniwersytetu Viadrina Gräfin-Dönhoff
unithea #16
IMPREssUM OdcIsk
unithea #16
PARTNER UNd UNTERsTüTzER dEs fEsTIVAls PARTNERóW I sYMPATYkóW fEsTIWAlU
unithea 2013
europa-universität Viadrina Frankfurt (oder)
Professur für Kulturmanagement
Große scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (oder)
kONTAkT kONTAkT
e-mail : [email protected]
www.unithea.com
42
kOOPERATIONsPARTNER W kOOPERAcjI z
43
PUblIc RElATIONs PUblIc RElATIONs
maria ullrich, antonia Kern, annika Grützner, Janine hanitzsch, Karolina oleskiewicz, Bettina rambow,
Paulina szczepaniak, christina marie thiel, linda uudre, robert weidemann, Karolin Kaps
PROGRAMM PROGRAM
nicola meyer, Jana Bewersdorf, christopher eckert, lucia eifert, lea Gerharz, Gesine harwardt,
sebastian Koch, Katherina Kokkinos, clara maess, lina sasnaukaite, lukas wegenast
föRdERER WsPARcIE fINANsOWE
Förderkreis
EuropaUniversität
Viadrina e.V.
fINANzIERUNG fINANsE
anne Berger, Katharina Blum, marlene riedel
sPONsOREN sPONsORzY
dEsIGN GRAfIkA
alina hoyer // Visual Design, www.alinahoyer.de,
Franziska schwarz, schwarZPlus Grafikdesign, www.schwarzplusgrafik.de
Gefördert im rahmen des Bundesprogramms
„toleranz fÖrDern – koMpetenz stärken“.
WWW.UNITHEA.COM
WWW.UNITHEA.COM
Design: www.alinahoyer.de // www.schwarzplusgrafik.de
Download

#16 unithea