Str. 2 XXV Niedziela Zwykła 09‐21‐14 MISJA POLSKA KOŚCIÓŁ OJCÓW CYSTERSÓW pw. MATKI BOŻEJ MATKI KOŚCIOŁA www.cystersichicago.net
DUSZPASTERZE: O. Michał Blicharski, O.Cist., Przeor i Dyrektor Misji O. Ludwik Żyła, O.Cist. DYREKTOR MUZYCZNY: Grzegorz Landowski (773) 742‐9841 ADRES: 116 Hilton Street Willow Springs, Illinois 60480 KONTAKT: Telefon: Fax: e‐mail: (708) 467 ‐ 0436 (708) 467 ‐ 0479 [email protected] MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE: Rano: 6:3o am, 8:oo am, 10:oo am 12:oo pm Wieczorem: 6:00 pm W TYGODNIU: Codziennie 7:oo am, 8:oo am Środa ‐ 7:oo pm Msza św. wraz z nowenną do Matki Bożej Szczyrzyckiej. Czwartek ‐ 7:oo pm ‐ Msza św. przez przyczynę św. Jana Pawła II. Piątek ‐ 7:oo pm ‐ Msza św. i nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. I‐ piątek każdego miesiąca ‐ Msza św. i nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa ‐ 7:oopm I‐ sobota każdego miesiąca ‐ modlitwy czuwania nocnego od godz. 7:oo pm do 1:oo am. ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU: W każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 3:oo pm do godz. 7:oo pm, o 3:oo pm w godzinie Miłosierdzia Bożego koronka i litania do Bożego Miłosierdzia. SPOWIEDŹ ŚWIĘTA: W niedziele podczas wszystkich Mszy św., w dni powszednie rano przed Mszą św., W środy, czwartki i piątki wieczorem w czasie Mszy św. W każdy pierwszy piątek miesiąca podczas trwania adoracji od 3:oo pm do 7:oo pm. BIURO PARAFIALNE: Godziny otwarcia: wtorki i czwartki od godz. 5:30 pm do 8:00 pm piątki od 6:00 — 7:30pm oraz w soboty od 9:30am do 11:30am SAKRAMENTY: CHRZEST: Chrzty odbywają się w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12:00. Należy zgłosić się do biura parafialnego przynajmniej miesiąc przed planowaną datą chrztu świętego. Przy rezerwacji daty wymagane jest świadectwo urodzenia dziecka. Jeśli z wyboru rodziców chrzest dziecka ma się odbyć w naszej parafii wymagana jest pisemna zgoda na chrzest z parafii, do której należą rodzice dziecka. MAŁŻEŃSTWO: Należy zgłosić się do biura parafialnego przynajmniej 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu, aby zarezerwować datę oraz godzinę ślubu. Śluby odbywają się w soboty o godz. 11:00 am, 1:00 pm i 3:00pm. NAMASZCZENIE CHORYCH: Sakrament chorych udzielany jest stosownie do potrzeb duszpasterskich. Zgłoszenia prosimy kierować do duszpasterzy lub biura parafialnego. Str. 3 XXV Niedziela Zwykła PIERWSZE CZYTANIE Lb 21, 46‐9 Czytanie z Księgi Liczb Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w prze‐
baczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. PSALM RESPONSORYJNY Ps 78 Ref: Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają.
Każdego dnia będę Ciebie błogosławił * i na wieki wysławiał Twoje imię. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, * a wielkość Jego niezgłębiona. Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają. Pan jest łagodny i miłosierny * nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, * a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach * i łaskawy we wszystkich swych dziełach. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, * wszystkich wzywających Go szczerze. DRUGIE CZYTANIE Flp 2, 20C‐24 Czytanie z Listu do Filipian
Bracia: Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść i być z Chrys‐
tusem, bo to o wiele lepsze, a pozostawać w ciele to bardziej dla was konieczne. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. 09‐21‐2014 Alleluja, Alleluja, Alleluja Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. Alleluja, Alleluja, Alleluja EWANGELIA Mt 20, 1‐16a Słowa Ewangeli według św. Mateusza
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stoją‐
cych i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy!”. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, poc‐
ząwszy od ostatnich aż do pierwszych!”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty”. Na to odrzekł jed‐
nemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Str. 4 XXV Niedziela Zwykła INTENCJE MSZY ŚW. NA dzisiejszą NIEDZIELĘ
09‐21‐2014 INTENCJE MSZY ŚW. NA NIEDZIELĘ 28 września, 2014
6:30 — Msza św. gregoriańska za † Bronisławę Radłowski 8:00 — Za † Tadeusza i Stanisława Pałka 10:00 — O Boże bł. dla Danuty i Andrzeja z racji 20 r. ślubu 12:00 — O Boże bł. dla Stanisława I Mirosławy Krzyston z racji 20 r. ślubu 18:00 — O bł. Boże dla Ludmiły, Józefa, Eweliny i Szymona Krzysiak 6:30 — Msza św. gregoriańska za † Bronisławę Radłowski 8:00 — Za † Heleny Króżel w 12 rocznicę śmierci 10:00 —Za † Edwarda Śpiewak 12:00 — Za † Andrzeja Szczechula w 2rocznicę śmierci 18:00 — Za †† Zofii i Bartłomieja Stanek SANKTUARIUM ŚW. JANA PAWŁA II przy POLSKIEJ MISJI OJCÓW CYSTERSÓW pw. MATKI BOŻEJ MATKI KOŚCIOŁA Tak jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, uroczystości związane z ustanowieniem naszej świątyni Sanktuarium św. Jana Pawła II rozpoczniemy już w sobotę 18 paź‐
dziernika o godz. 18:00. W tym dniu przybędzie do nas zespół Diakonii Muzycznej złożony z najlepszych liderów muzycznych w Chicago, który również każdego roku obsługuje oprawę muzyczną Polonijnej Pieszej Pielgrzymki do MB Częstochowskiej w Merrillville w Indianie. Jeśli pogoda nam na to pozwoli, wieczorem przy pomniku św. Jana Pawła II rozpoczniemy uroczystości Koncertem i wspólnym śpiewem wraz z przybyłym zespo‐
łem muzycznym. Od niedzieli do środy, 22 października do Liturgicznego Wspomnienia św. Jana Pawła podczas Liturgii I nabożeństw prowadzic nas bedzie O. Krzysztof Wieliczko, Administrator Fundacji Jana Pawła II z Rzymu, którego pa‐
miętamy z Misji parafialnych w grudniu ubiegłego roku. W środę, 22 października będziemy zaszczyceni obecnością Ordynariusza Diecezji Springfield w Illinois, Ks. Biskupa Tomasza Paprockiego, który był do niedawna Biskupem Pomocniczym w Chicago. Ks. Biskup będzie głównym cele‐
bransem Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem. Serdecznie zachecamy I juz teraz zapraszamy na nadchodzace radosne uroczystosci! DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA PRZYGOTOWUJĄ SIĘ: Zapowiedź II  Grzegorz Czubernat i Maria Milan  Marek Jeziorczyk i Danuta Ogrodny Zapowiedź III  Erik Grychalski i Bernadetta Lojek  Krzysztof Kobylarczyk i Karen A. Leal  Antanas Brinkis i Anna Piekarewicz Jeżeli ktokolwiek wie o przeszkodach kanonicznych uniemożliwiających zawarcie ważnego ślubu kościelnego przez wymienione osoby, proszony jest o kontakt z biurem parafialnym. WITAMY! Serdecznie witamy dzisiaj w naszej Misji seminarzystę Tomasza Powroźnika z Seminar‐
ium Biskupa Abramowicza w Chicago. Tomasz przyjechał by podzielić się z nami drogą swojego powołania z okazji obchodów Niedzieli Seminaryjnej w Archdiecezji Chicago. Z tej też okazji druga składka zostanie zebrana na wsparcie seminariów Duchownych w naszej Archdiecezji m.in. na Seminarium Biskupa Abramowicza, gdzie Tomasz będzie kształcił się przez najbliższy rok, by później móc kontynuować swoją formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Mundelein I po czterech latach otrzymać święcenia kapłańskie. Witamy Go bardzo serdecznie I cieszymy, że jest z nami. Tomasz pochodzi z Archdiecezji częstochowskiej. 21 WRZEŚNIA—NIEDZIELA KATECHETYCZNA Jaką funkcję spełnia religia w życiu ludzkim Religia w sensie obiektywnym ‐ słowa, przedmioty i obrzędy religijne nie są tylko wyrazem przeżyć człowieka czy społeczności. One są zarazem przekazem, one "przechowują" te przeżycia. Człowiek czy społeczność, która stworzyła je, jest świadoma, że jeżeli do nich powróci, będzie w stanie wywołać w sobie tamte przeżycia. Społeczność wierzących stara się więc korzystać możliwie w jak najszerszych wymiarach z tego swojego skarbu, który nazwaliśmy religią obiektywną. Cel jest oczywisty: w ten tylko sposób może stać się społecznością religijną (w sensie subiektywnym). Każda społeczność wierzących troszczy się o to, by jej członkowie przynajmniej w jakiś minimalnych wymiarach korzystali z obiektywizacji religijnych. Kościół katolicki określa wymagania wobec wiernych w przykazaniach kościelnych ‐ w swoich tradycjach wychowawczych. Instytucją, na której mu najbardziej zależy, której przypisuje największe znaczenie, jest Msza święta niedzielna. Uważa ją za najlepszy środek w kształtowaniu swoich wyznawców na wzór Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Str. 5 XXV Niedziela Zwykła 09‐21‐2014 SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z PROF. PIOTREM JAROSZYŃSKIM DZISIAJ PO MSZY ŚW. O GODZ. 18:00 Temat spotkania: „Powrót ateizmu wojującego” Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński, kierownik Katedry Filozofii Kultury i Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, członek Rady Naukowej Powszechnej Encyklopedii Filozofii. Wygłosił ok. 150 wykładów naukowych na uczelniach 5 kontynentów. Od lat głosi prelekcje dla Polonii upowszechniając ideały patriotyczne wyrastające z cywilizacji łacińskiej. Jest autorem ok. 30 książek, w tym po angielsku i hiszpańsku, które w sumie znajdują się w ponad 1200 bibliotekach świata. Od lat współpracuje z Radiem Maryja, Telewizją Trwam, Naszym Dziennikiem i Naszą Polską. SZCZEPIONKI PRZECIW GRYPIE W niedzielę 5 pażdziernika po wszystkich Mszach św. porannych w będzie możliwość zaszczepienia się przeciwko grypie w Sali pod starą kap‐
licą. Koszt szczepionki jest pokrywany przez Medicare B, Blue Cross PPO lub Medicaid. Koszt szczepionki bez ubezpieczenia to $25. Szczepionki mogą otrzymać wszyscy, którzy ukończyli 12 lat. ZAPRASZAMY DO CHÓRU PARAFIALNEGO „Kto śpiewa dwa razy się modli!” Wszystkich kochających śpiewać GORĄCO ZAPRASZAMY do wstąpienia w szeregi naszego Chóru Parafialnego. Nasz chór rozwija się, lecz konieczne jest jednak zasilenie nowymi głosami. Śpiewamy podczas uroczystych nabożeństw Mszy i świętych. Próby odbywają się raz w tygodniu.w niedzielę po Mszy św. wieczornej . Inforamacje u p. organisty. ZBÓRKA ŻYWNOŚCI— NIEDZIELA 12 PAŻDZIERNIKA Podobnie jak w ubiegłym roku w niedzielę, 12 października zostanie przeprowadzona w naszej parafii zbiórka żywności dla Misjonarzy Ubogich pracujcych w najbiedniejszych zakąt‐
kach świata. Poniżej list z prośbą jaką do nas skierowali. Więcej informacji w kolejnych biuletynach. Drodzy Parafianie i Przyjaciele Misjonarzy Ubogich, Jesteśmy grupą wolontariuszy wspomagającą pracę Misjon‐
arzy Ubogich (Missionaries of the Poor) . Działamy pod pa‐
tronatem parafii św. Ferdynanda. Po raz kolejny prosimy Was gorąco o wsparcie zbiórki żywności i środków higienic‐
znych dla najbiedniejszych z biednych ‐ 97 sierot, kalek i bez‐
domnych znajdujących się pod opieką Braci w Port U Price na Haiti w nowootwartym ośrodku misyjnym. Ośrodek ten zamieszkuje obecnie 51 chłopców i 44 dziewcząt. Około 97% z nich jest chorych fizycznie i/lub umysłowo. Dzieci są całko‐
wicie zależne od pomocy innych ‐ muszą być karmione, ką‐
pane i ubierane. Większość z nich to sieroty, inne zaś zos‐
tały porzucone przez rodziny. Misjonarska pos‐
ługa braci, której poświęcili swoje życie, to prowadzenie stałych schronisk dla bez‐
domnych, zapewnianie bied‐
nym dzieciom bezpłatnej edukacji, posiłków, a także pomocy medycznej i duszpaterskiej. Zgromadzenie Misjon‐
arzy Ubogich utrzymuje się jedynie z darów i datków LUDZI DOBREJ WOLI ‐ takich jak Ty. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, dlatego już dzisiaj prosimy Cię, abyś otworzył swoje serce na potrzeby innych i podzielił się z nimi chlebem, bo większą radością jest dawanie niż otrzymywanie. Prosimy, wesprzyj zbiórkę ży‐
wności, która ma dotrzec na Haiti już w grudniu ( i która będzie najmilszym i najcenniejszym świątecznym prezentem dla braci‐misjonarzy i ich podopiecznych). Bądź promkiem nadziei dla ubogich i cierpiących. Bóg stokrotnie wynagrodzi Ci szczodrość i miłosierdzie jakie im okażesz! Oto lista najpotrzebniejszych rzeczy: Ryż, konserwy rybne oraz mięsne,olej, makaron, masło or‐
zechowe, dzem,wszelka żywność puszkowana, cukier, płatki owsiane, kaszki dla dzieci (baby cereal), mleko w proszku, pieluchy dla dzieci i dorosłych (bardzo prosimy o rozmiary 5 i większe!), mydło, szampon, papier toaletowy, puder higieniczny, proszek do prania, szczoteczki i pasty do zębów, witaminy, lekarstwa przeciwbólowe i przeciwgorączkowe oraz środki opatrunkowe. Zakupione produkty mozna przynosić przed każdą Msza św. w niedzielę 12 Pazdziernika , oznaczony samochod i wolon‐
tariusze beda obecni w ciagu calego dnia . Str. 6 XXV Niedziela Zwykła 09‐21‐2014 CHURCH NAME AND NUMBER —
Our Lady Mother of the Church Polish Mission #977990
ADDRESS —
116 Hilton Street
Willow Springs, IL 60480
PHONE —
630-308-2609
CONTACT PERSON —
Elizabeth Ceisel-Mikowska
630-308-2609 or 708-329-4040
SOFTWARE —
Microsoft Publisher 2007
Adobe Acrobat 7.0
Windows 2007 Professional with Service Pak 4
PRINTER —
HP Color Laser
TRANSMISSION TIME—
Thursday, 7:00AM
NUMBER OF PAGES SENT —
Cover through 8 (ads on page 7 and 8)
Page 8 is church copy
SUNDAY DATE OF BULLETIN —
09-21-2014
SPECIAL INSTRUCTIONS —
25th ORDINARY SUNDAY
Download

Wrzesien, 21 - Cystersi w Chicago