Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Podkrakowskiego
im. Krakowskich Szarych Szeregów
Kraków, dnia 15 października 2013 roku
Rozkaz L. 9/2013
Dokładnie 102 lata temu we Lwowie ukazał się pierwszy numer „Skauta”. W piśmie
wydrukowany został wiersz Ignacego Kozielewskiego „Wszystko co nasze…”. Pierwsza zwrotka i
refren są oficjalnym hymnem Związku Harcerstwa Polskiego od 1918 roku. Refren napisała w 1912
roku Olga Drahonowska-Małkowska. Melodia pochodzi z pieśni „Na barykady”. W 1977 roku
wprowadzono do hymnu dodatkową zwrotkę napisana przez Jerzego Majkę, ale VII Zjazd ZHP w
marcu 1981 roku przywrócił pierwotną postać wprowadzając do Statutu ZHP zapis, że hymnem
ZHP jest pierwsza zwrotka i refren. Pieśń „Wszystko co nasze…” jest także hymnem Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenia Harcerskiego oraz związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej w Kanadzie.
Podaję do wiadomości wyjątki z Rozkazu L. 6/2013 z dnia 31 lipca 2013 roku Naczelnika ZHP:
1.2.1. Informuję, że na zbiórkach wyborczych hufców i rejonów hufców wybrano na delegatów na
XXXVIII Zjazd ZHP Druhny i Druhów:
Chorągiew Krakowska ZHP
 pwd. Paweł PORĘBA
Podaję do wiadomości wyjątki z Rozkazu L. 22/2013 z dnia 15 września 2013 roku Komendanta
ZHP Chorągwi Krakowskiej:
13.3.2. Podaję do wiadomości wyniki współzawodnictwa hufców:
III. miejsce - Hufiec Podkrakowski
13.3.3. Podaję do wiadomości wyniki współzawodnictwa patroli podczas inauguracji:
- Zuchy:
I. miejsce - 243 Narciarska Gromada Zuchowa "Wesołe Śnieżynki" - Hufiec Podkrakowski
III. miejsce - 13 GZ "Słoneczne Krasnale" - Hufiec Podkrakowski
Podaję do wiadomości wyjątki z Rozkazu L. 23/2013 z dnia 9 października 2013 roku Komendanta
ZHP Chorągwi Krakowskiej:
13.2.2. Udzielam pochwały za pomoc w organizacji konferencji "Udział harcerstwa w odzyskaniu i
zachowaniu niepodległości Polski na przestrzeni dziejów", która odbyła się 28 września 2013 roku:
dh. Sabinie JANUSZ, dh. Marcinowi KRÓLOWI, dh. Patrykowi JANUSZOWI z Hufca
Podkrakowskiego, Szczep "Kolumbowie".
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości, że komenda hufca na swoim posiedzeniu w dniu 12 października
2013 roku podjęła Uchwałę nr 16 w sprawie wyboru do składu komendy phm. Patrycji
TRZEBUNIAK. Uchwała stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.
1.2.2. Podaję do wiadomości wyniki współzawodnictwa w Turnieju Piłki Nożnej Hufca
Podkrakowskiego rozegranego 21 września 2013 roku w Słomnikach:
ZUCHY:
I miejsce
II miejsce
III miejsce
– „Żółci gracze”
– „Iskierki”
– „Galacticos”
HARCERZE MŁODSI:
I miejsce
– „7 DH Waganowice I”
II miejsce
– „Green team”
III miejsce
– „7DH Waganowice II”
IV miejsce
– „Młoda duma żółtego”
HARCERZE STARSI:
I miejsce
– „Królewscy Zielonego”
II miejsce
– „Duma Żółtego”
III miejsce
– „7DH WAGANOWICE”
IV miejsce
– „Sokoły południa II”
V miejsce
– „Sokoły południa I”
1.2.3. Informuję, że klasyfikacja generalna XIX Jurajskiego Rajdu Harcerskiego przeprowadzonego
12 października 2013 roku przedstawia się następująco:
Kategoria ZUCHY:
1. miejsce i Puchar Starosty
– 7 GZ „Iskierki”, Waganowice
2. miejsce i Puchar Wójta Gminy Czernichów
– 243 GZ „Wesołe Śnieżynki”, HKN
3. miejsce i Puchar Komendanta Hufca
– 1 KGZ „Zamkowe Orły”, Szczep „Zielony”
Kategoria HARCERZE:
1. miejsce i Puchar Starosty
2. miejsce i Puchar Wójta Gminy Michałowice
3. miejsce i Puchar Wójta Gminy Zielonki
– 11 DH „Słoneczny batalion”, Szczep „Żółty”
– 1 ZDH „Wilczy Trop”, Szczep „Zielony”
– 15 DH „Bonanza”, Szczep „Żółty”
3. Drużyny
3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.1.1. Nadaję 12 Gromadzie Zuchowej działającej w Raciborowicach nazwę „SŁONECZNE
PAJĄCZKI”
3.1.2. Nadaję Zieleńskiej Gromadzie Zychowej działającej w Zielonkach nazwę „SPRYTNE
WILCZĘTA”.
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Z dniem 2 września 2013 roku zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn Hufca
Podkrakowskiego 12 Gromadę Zuchową działającą przy Szkole Podstawowej w Raciborowicach w
ramach Szczepu „Żółtego”.
3.2.2. Z dniem 14 października 2013 roku zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn
Hufca Podkrakowskiego Zieleńska Gromadę Zuchową działającą w Zielonkach w ramach Szczepu
„Zielonego”.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam pwd. Martę NOWAK z funkcji drużynowej 1. Węgrzeckiej Gromady Zuchowej
„Zielone Ufoludki” w Szczepie „Zielonym”. Dziękuję druhnie za dotychczasowe prowadzenie
drużyny.
3.3.2. Zwalniam pwd. Krzysztofa KOZŁOWSKIEGO z funkcji drużynowego 11. Drużyny
Harcerskiej „Słoneczny Batalion” w Szczepie „Żółtym”. Dziękuję druhowi za dotychczasowe
prowadzenie drużyny.
3.3.3. Zwalniam Katarzynę SZYDŁOWSKĄ z funkcji drużynowej 13. Gromady Zuchowej
„Słoneczne Krasnale” w Szczepie „Żółtym”. Dziękuję druhnie za dotychczasowe prowadzenie
drużyny.
3.3.4. Mianuję
phm. Macieja HASSLINGERA drużynowym 243. Narciarskiej Drużyny
Wędrowniczej „Modrzewie”.
3.3.5. Mianuję pwd. Agnieszkę SOSNOWSKĄ drużynową 1. Węgrzeckiej Gromady Zuchów
„Zielone Ufoludki”.
3.3.6. Mianuję pwd. Kingę PATECKĄ drużynową 11. Drużyny Harcerskiej „Słoneczny Batalion”.
3.3.7. Mianuję Karolinę ZĘBALĘ drużynową 13. Gromady Zuchowej „Słoneczne Krasnale” i
wyznaczam jej opiekunem phm. Joannę KANIĘ.
3.3.8. Mianuję pwd. Martę NOWAK drużynową 12. Gromady Zuchowej „Słoneczne Pajączki”.
3.3.9. Mianuję
„Bonanza”.
phm. Aleksandrę PATECKĄ drużynową 15. Drużyny Starszoharcerskiej
3.3.10. Na wniosek drużynowych mianuję przybocznych:
 Joanna PATECKA
– 11. DH „Słoneczny Batalion”
 Gabriela ŚWIĄTEK
– 13 GZ „Słoneczne Krasnale”
 Katarzyna SZYDŁOWSKA
– 13 GZ „Słoneczne Krasnale”
 Edyta KUBIK
– 12 GZ „Słoneczne Pajączki”
 Michał KUBIK
– 12 GZ „Słoneczne Pajączki”
 Katarzyna SIARA
– 15 DSH „Bonanza”
 Mateusz SIUDEK
– 15 DHS „Bonanza”
5. Szczepy, związki drużyn
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Na wniosek Komendanta Szczepu „Żółtego” zwalniam ze składu komendy szczepu:
 pwd. Krzysztofa KOZŁOWSKIEGO
– członka komendy
 pwd. Annę BIŃCZYCKĄ
– członka komendy
i dziękuję za dotychczasową służbę w trakcie pełnienia tych funkcji.
5.3.2. Na wniosek Komendanta Szczepu „Żółtego” mianuję do składu komendy szczepu:
 phm. Anetę SZYDŁOWSKĄ
– kwatermistrzem
 pwd. Magdalenę BOCZKOWSKĄ – magazynierem
 pwd. Aleksandrę BIŃCZYCKĄ
– członkiem komendy
 pwd. Aleksandrę KUNDYCKĄ
– Szefem Zespołu Promocji i Informacji
6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Zwalniam:
phm. Andrzeja KRÓLA
- z funkcji komendanta
pwd. Karolinę WÓJTOWICZ
- z funkcji kwatermistrza
obozu 5. Zabierzowskiego Szczepu „Kolumbowie” w Wiciach, zorganizowanego w dniach 22 lipca
– 9 sierpnia 2013 roku.
6.1.2. Zwalniam:
hm. Mariusza SIUDKA
- z funkcji komendanta
phm. Anetę SZYDŁOWSKĄ
- z funkcji kwatermistrza
obozu Hufca Podkrakowskiego w Jarosławcu, zorganizowanego w dniach 15 - 31 lipca 2013 roku.
8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1. Na podstawie § 22 pkt 1. Statutu ZHP zgodnie z Uchwałą nr 22/XXXIII Rady Naczelnej z dnia
18 VI 2006 roku z a l i c z a m służbę instruktorską za rok 2012/2013 następującym druhnom i
druhom:
BARAN Roman hm.
PLUTA Tomasz pwd.
BIEŻANOWSKA Małgorzata hm.
PORĘBA Aleksandra pwd.
BIEŻANOWSKI Marek hm.
PORĘBA Elżbieta phm.
BIŃCZYCKA Aleksandra pwd.
PORĘBA Paweł pwd.
FIGA Magdalena phm.
PORĘBA Wojciech pwd.
FIJAŁKOWSKI Michał pwd.
POTOK Anna Maria phm.
HASSLINGER Agnieszka pwd.
REGUCKA Sylwia pwd.
HASSLINGER Maciej phm.
SIUDEK Ewa hm.
JAREK Beata pwd.
SIUDEK Mariusz hm.
KANIA Joanna phm.
SOSNOWSKA Agnieszka pwd.
KONIECZNA Anna pwd.
SYSŁO Roman hm.
KONIECZNY Radosław pwd.
SZCZUKA Bartłomiej pwd.
KOZŁOWSKA Marta pwd.
SZCZUREK Monika phm.
KOZŁOWSKI Jarosław hm.
SZYDŁOWSKA Aneta phm.
KRAWIEC Justyna pwd.
SZYDŁOWSKI Wojciech pwd.
MIŁOBĘDZKI Paweł hm.
TARNOWSKI Damian pwd.
MIŁOBĘDZKI Wojciech phm.
TRZEBOŃSKA-MUSIAŁ Grażyna phm.
MUSIAŁ Mariusz phm.
TRZEBUNIAK Patrycja phm.
NAMYSŁOWSKA Aleksandra pwd.
WIERZBA Magdalena phm.
NAMYSŁOWSKI Jakub pwd.
WŁODARSKI Wojciech pwd.
NOWAK Jarosław phm.
WŁÓKA Halina hm.
NOWAK Marta pwd.
WÓJTOWICZ Karolina pwd.
OZAIST Jan hm.
ZAJĄC Marcin phm.
PATECKA Aleksandra phm.
ZASADZKA Joanna pwd.
PATECKA Kinga pwd.
ZIĘBA Michał pwd.
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Uchwałą nr 22/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 18
czerwca 2006 r. w sprawie zaliczania służby instruktorskiej prawo odwołania się do właściwego
Komendanta w sprawach zaliczania służby instruktorskiej przysługuje w terminie miesiąca
od ogłoszenia rozkazu. Od decyzji komendanta w sprawie wniesionego odwołania przysługuje
odwołanie do właściwego sądu harcerskiego.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody.
12.1 Za przygotowanie i przeprowadzenie Turnieju Piłki Nożnej Hufca Podkrakowskiego udzielam
pochwały Druhnom i Druhom:
 pwd. Paulina PIWEK
 pwd. Radosław KONIECZNY
 pwd. Anna KONIECZNA
 Katarzyna DOMANIK-PLUTECKA
12.1 Za przygotowanie i przeprowadzenie XIX Jurajskiego Rajdu Hufca Podkrakowskiego składam
serdeczne podziękowania Druhnom i Druhom:
 hm. Marek BIEŻANOWSKI
- z-ca komendanta
 pwd. Joanna ZASADZKA
- z-ca ds. programowych, kierownik trasy zuchowej
 phm. Aleksandra PATECKA
- z-ca komendanta d.s. organizacyjnych
 hm. Ewa SIUDEK
- kwatermistrz
 pwd. Paweł PORĘBA
- oboźny
 hm. Mariusz SIUDEK
- koordynator
 hm. Halina WŁÓKA
- kierownik Ośrodka w Korzkwi
 pwd. Michał ZIĘBA
- kierownik trasy harcerskiej
 phm. Aneta SZYDŁOWSKA
- start trasy harcerskiej
 Grzegorz ŻÓŁTY
- przygotowanie parku linowego
 phm. Joanna KANIA
- kadra programowa
 phm. Marta KOZŁOWSKA
- kadra programowa
 pwd. Kinga PATECKA
- kadra programowa
 pwd. Wojciech PORĘBA
- kadra programowa
 Marcin KRÓL
- kadra programowa
 Edyta KUBIK
- kadra programowa
 phm. Aleksandra GAWEŁ
-punktowy
 phm. Elżbieta PORĘBA
- punktowy
 phm. Magdalena WIERZBA - punktowy
 pwd. Aleksandra KUNDYCKA
- punktowy
 pwd. Katarzyna MICHALEWSKA - punktowy
 pwd. Wojciech SZYDŁOWSKI
- punktowy
 Katarzyna DOMANIK-PLUTECKA - punktowy
 Michał KUBIK
- punktowy
 Marek MARSZAŁEK
- punktowy
 Małgorzata PACURA
- punktowy
 Gabriela ŚWIĄTEK
- punktowy
14. Sprostowania
14.1. Informuję, że w rozkazie L. 8/2013 z dnia 11 września 2013 roku pominięto punkt 2.3.1. z
mianowaniem komendy rajdu o treści:
Mianuję Komendę XIX Rajdu Jurajskiego w składzie:
 phm. Jarosław NOWAK
– komendant
 hm. Marek BIEŻANOWSKI – zastępca
 phm. Aleksandra PATECKA – z-ca ds. organizacyjnych
 pwd. Joanna ZASADZKA – z-ca ds. programowych
 hm. Ewa SIUDEK
– kwatermistrz






pwd. Paweł PORĘBA
pwd. Anna KONIECZNA
pwd. Michał ZIĘBA
pwd. Wojciech PORĘBA
Edyta KUBIK
Marcin KRÓL
– oboźny
– instruktor programowy
– instruktor programowy
– instruktor programowy
– instruktor programowy
– instruktor programowy
Czuwaj!
/-/ phm. Jarosław NOWAK
Download

pobierz - Związek Harcerstwa Polskiego