Sirküler no: 020
İstanbul, 13 Şubat 2014
Konu: Türkiye-Gambiya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Ankara’da imzalandı.
Özet: Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde (www.gib.gov.tr); TürkiyeGambiya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın 11 Şubat 2014 tarihinde
Ankara’da imzalandığı duyuruldu.
Kuzey YMM A.Ş.
Anlaşma iki ülke Parlamentosu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe
girecektir.
34381 Şişli-İstanbul
Büyükdere Cad.
Beytem Plaza No: 20
Turkey
Tel: +90 (212) 315 30 00
12 Şubat 2014 tarihinde, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde
(www.gib.gov.tr); Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti
Hükümeti arasında “Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”nın 11 Şubat 2014 tarihinde
Ankara'da imzalandığı duyuruldu.
Fax: +90 (212) 234 10 67
www.vergidegundem.com
www.ey.com
Anlaşma iki ülke Parlamentosu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe
girecektir.
Açıklamada; anlaşma ile genel olarak vergilendirme hakkının, geliri elde
eden kişinin yerleşik olduğu ülkeye verildiği, gelirin elde edildiği ülkenin
vergilendirme hakkının kar payı, faiz ve gayrimaddi hak bedellerinde belirli
oranlarla sınırlandırıldığı belirtilmektedir. Ayrıca diğer ülkede 12 aydan kısa
süren inşaat, yapım, montaj veya kurma projesi veya bunlarla ilgili gözetim
faaliyetlerinin, faaliyetin icra edildiği ülkede vergilendirilmemesi
öngörülmektedir.
Diğer taraftan, anlaşmada yer alan “Bilgi Değişimi” maddesi ile iki ülkenin
vergi kayıp ve kaçağı ile daha etkin bir mücadele yürütmeleri mümkün
olacaktır. İki ülke arasında vergilerin tahsilatında işbirliği yapılmasına ilişkin
düzenlemeler de anlaşmada yer almaktadır.
Bu dokümanda yer alan
açıklamalarımız, konuya
ilişkin genel bilgiler
içermektedir.
Açıklamada ayrıca, imzalanan bu anlaşma ile Türkiye'nin, bugüne kadar
sonuçlandırdığı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının sayısının
84'e ulaştığı ve bunlardan 80'inin yürürlüğe girmiş olduğu belirtilmiştir.
EY ve Kuzey YMM
Saygılarımızla.
veya içeriğine ilişkin olarak
A.Ş.’ye, işbu dokümanın
içeriğinden kaynaklanan
ortaya çıkan sonuçlardan
Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
A. Feridun Güngör
dolayı herhangi bir
sorumluluk iddiasında
bulunulamaz.
Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 368 58 41 numaralı telefondan;
- Ateş Konca ([email protected]) veya
- Elif Akkaranfil ([email protected])
ile temasa geçmenizi rica ederiz.
Download

Türkiye-Gambiya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Ankara