Antalya Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
SAĞLIK TURİZMİNDE
KAMU HASTANELERİNİN ROLÜ
Dr. Cenker ATEŞ
Antalya İli Kamu Hastaneleri Birliği
Tıbbi Hizmetler Başkanı
ANTALYA
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
Ülkemizde son on yılda gerçekleştirilen sağlık reformları
ile; sağlık hizmetleri dünya standartlarına ulaşmıştır. Bir
ülkenin gelişmesi tek bir alanda mümkün olmaz. Bu nedenle
ülkemiz sağlığın yanında , spor da, sanayide, eğitimde,
tarımda, ulaşımda ve daha bir çok alanda belli bir düzeye
gelmiştir.
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
Bir ülke tek bir alanda büyüyemeyeceği gibi, Sağlık Turizmi
veya Turistin sağlığı kapsamında özel veya kamu tek başına
marka olması mümkün değildir. Sadece uluslararası hastalara
hizmet veren bir özel hastane veya sadece kendi vatandaşına
hizmet veren kamu hastanesi kendisini geliştiremez.
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
Kamu Hastaneleri Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı
kapsamında aktif olmalı. Kamu Hastaneleri marka olan
bir ülke, Sağlık Turizminde rekabete 1-0 önde başlar.
Hedef Pazar ülkelerde yaptığımız çalışmalar kamu
olmamız nedeni ile takdirle karşılanmış olup; özel sektöre
olan güveni de olumlu yönde etkilemiştir.
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
- Aktif olmak için neler yapılmalı!
-Antalya Kamu Hastaneleri olarak neler yaptık!
Sağlık Turizmi kapsamında her türlü bilgi ve
yöntemlere hakim olmak gerekir. Bu bağlamda
Bakanlığımızın Sağlık Turizmi alanında tüm çalışmaları
takip edildi.















Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013
TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 Yayınlandı.
SAĞLIK TURİZMİNDE SÜREÇLER VE ARACI KURULUŞLAR ARAŞTIRMA RAPORU
Sağlık Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Eylem Planı
Sağlık Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Eylem Planı
Türkiye'de Medikal Turizm 2011
Sağlık Turizmi El Kitabı 2012
Medikal Turizm Araştırması 2011
Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Uygulama Rehberi 2011
Sağlık Turizmi Özet Bilgi 2013
Uluslararası Sağlık Turizmi Sunumları
SAĞLIK TURİZMİ 2012 FAALİYET RAPORU
Sağlık Serbest Bölgeleri Sunum (TASLAK)
Kamunun Yabancı Hastalara Sağlık Hizmet Sunumundaki Rolü Nelerdir
2010 Yılı Faaliyet Raporu
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
MEVZUATA HAKİM OLMA
görüşmelerimiz devam etmekte ve olumlu sonuç vermesini
ümit etmekteyiz.
•
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
Bölgemizde faaliyet gösteren turizm firmaları, dernekleri
v.b. Kuruluşlarla görüş alışverişinde bulunuldu.
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
Sağlık Turizmi kapsamında hedef branşlarımız planlandı.
Sağlık Turizmi Kapsamında Hedef Branşlarımız
Genel Cerrahi
KVC
KBB
Göz
Ortopedi
Plastik Cerrahi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Ağız ve Diş Sağlığı
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
 Hedef pazara yönelik 3 saatlik uçuş mesafesindeki ülkeler
değerlendirildi.
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
Sağlık Turizmi kapsamında hedef Pazar ülkeleri belirlendi.
Ülke
Kişi Başı
Milli Gelir
(Dolar)
Nüfus
Rusya
11.867
148 689 000
Azerbaycan
10.033
9 111 000
Kazakistan
12.603
16 718 149
Ukrayna
6712
45 603 210
İran
10.865
77 018 611
Irak
3538
32 664 942
Sırbistan
10.830
9 853 969
Hırvatistan
17684
4 290 612
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Kazakistan, Irak ve İran
gibi ülkeler hakkında bilgiler toplandı ve yerinde
incelemelerde bulunuldu.
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
Hazırlık Çalışmalarımız Sonucunda Elde Edilen
Tespitler
 Hedef Pazar olarak belirlediğimiz ülkelerin Türkiye’ de
kamu ve özel hastanelerin verdikleri kaliteli sağlık
hizmetinin farkında oldukları
Hedef pazarlarımız Türkiye’de sağlık hizmetinin kalitesine
inanmaktalar fakat kalite standartlarımızın ne olduğunu
bilmemekteler.
Bizler
tanıtım
faaliyetlerimizde;
Bakanlığımızın kalite standartlarını ve ülkemizde hasta
hakları ön plana çıkardık.
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
Hazırlık Çalışmalarımız Sonucunda Elde
Edilen Tespitler
 Hedef Pazar ülkelerimizin Sağlık Turizmi kapsamında
hizmet aldıkları ülkeler dışında alternatifler arayışında
oldukları
Bu tespitimiz üzerine ; Çalışmalarımızda Sağlık ve
Ekonomi Bakanlıklarımızın Sağlık Turizmine destekleri
ve hedeflerini ön plana çıkardık.
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
Hazırlık Çalışmalarımız Sonucunda Elde Edilen
Tespitler
 Sağlık Turizmi pazarlama çalışmalarında ve ilimizin
tanıtımında ilgili kamu kuruluşları, özel hastaneler,
turizm şirketleri, dernekler v.b. kuruluşların ortak
hareket edilmesi
İlimizde Valiliğimiz, ATSO, BAKA v.b. Kamu ve özel
kuruluşlar, STK’ların bulunduğu Kümelenme
çalışmalarında yer aldık. Antalya’nın Sağlık Turizmi
kapsamında tanıtımında ortak hareket ettik.
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
Hazırlık Çalışmalarımız Sonucunda Elde
Edilen Tespitler
 İlimizin sağlık turizmi potansiyelini artırmak için ; İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, -TURSAB, TUROB v.b
kurum ve kuruluşlar, ilimizin tanıtımında en az güneş,
tarih ve sahillerimiz kadar sağlık kuruluşlarına da yer
vermesi
Bu tespitimizi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile
paylaştık. Bazı uluslararası turizm fuarlarında Kültür ve
Turizm Bakanlığımızın standlarında tarafımıza alan
ayrılacak. İlimizin turistik destinasyonlarıyla birlikte
sağlık hizmetlerinin de tanıtımı yapılacak. Bu bağlamda
kronik hastalıkları olan kişilerinde ilimizde tatil
yapmaları sağlanacak.
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
Hazırlık Çalışmalarımız Sonucunda Elde Edilen
Tespitler
 Turistin
Sağlığı
kapsamında
da
kaliteli
sağlık
hizmetinin verilmesi bölgemize gelen turist sayısının
artması ile doğru orantılı olduğunu; Sağlık desteğine
ihtiyacı olanların tatillerini Türkiye de geçirmeleri için
gerekli güvenin sağlanması gerektiğini, Kamu ve özel
sektördeki paydaşlarımızla ortak hareket etmemiz
gerektiği,
Turistin Sağlığı kapsamında 17 sağlık tesisimizin de
tanıtımını yaptık. Hazırladığımız cep katalogları
bölgemizde tatil yapan misafirlerimize dağıtarak 24 saat
acil sağlık hizmetlerimizi tanıttık.
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
Hazırlık Çalışmalarımız Sonucunda Elde
Edilen Tespitler
 Sağlık Turizmi kapsamında taleplerin en geç 24 saat
içinde yanıtlanmasının önemi
Çağrı Merkezimizi kurduk. Tüm başvuralar çağrı merkezimiz
tarafından yönlendirilmekte ve en geç 24 saat içinde geri
dönüş yapılmakta
0090 242 345 45 59
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
Hazırlık Çalışmalarımız Sonucunda Elde
Edilen Tespitler
 Hedef pazarlarımızdan en çok aldığımız talep; kendi
dillerini ve kültürlerini anlayan bir ekipten hizmet
almak istedikleri,
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
Bu tespitimiz sonucun Fayda-Maliyet analizi yapılarak Hasta Rehberi
ihtiyacımızı belirledik. Hizmet alımı ile Hastanelerimizde Hasta Rehberleri
görev yapmaya başladı
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
Bu tespitler doğrultusunda yol haritamızı belirledik ve
çalışmalarımıza başladık.
Hedef Pazarı
Tanıma
Sektörle
İşbirliği
Sağlık
Turizmi
İnsan Kaynakları
ve Eğitim
Proje
Geliştirme
Tanıtım
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
Hedef Pazarları Tanıma
görüşmelerimiz devam etmekte ve olumlu sonuç vermesini ümit
etmekteyiz.
•
Kültür
Ekonomi
Sağlık
Sistemi
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
RUSYA FEDERASYONU İLE ÇALIŞMALAR
 Rusya Federasyonu Kamu kuruluşları ve özel sektörlerle
iletişime geçildi;
görüşmelerimiz devam etmekte ve olumlu sonuç vermesini ümit
etmekteyiz.
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
•
21
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
RUSYA FEDERASYONU İLE ÇALIŞMALAR
Antalya Kamu Hastaneler Birliği Sağlık Turizm Tanıtım
Kataloğu ve fiyat listesi Rusya Federasyonu Acil Yardım
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkililerine gönderildi. Rusya
Federasyonu çalışmalarımızı inceledikten sonra tarafımızdan
teklif mektubu talep etti. Söz konusu Teklif Mektubu
gönderebilmek için bakanlığımıza görüş bildirildi.
Rusya Federasyonuna teklif göndermemiz süreci
uzatacağından özel bir şirketle protokol yapılarak şirket
üzerinden anlaşmalar sağlandı.
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
22
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
RUSYA FEDERASYONU İÇİN HAZIRLANAN
TANITIM KATOLOĞU
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
23
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
RUSYA FEDERASYONU İLE ÇALIŞMALAR
Protokol
yaptığımız
firmanın
organizasyonu ile Tele konferans sistemi
kullanılarak
görüşmeler
yapıldı.
Çalışmalarımız
sonucunda
Rusya
Federasyonu yetkilileri ülkelerindeki tüm
turizm firmaları, hastaneleri v.b. Kuruluşlara
Türkiye Antalya Kamu Hastaneler Birliğinde
hizmet alabileceklerini fakat bakanlıklar
düzeyinde anlaşmalar yapılması gerektiği
vurgulandı.
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
24
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
RUSYA FEDERASYONU İLE ÇALIŞMALAR
Rusya Federasyonu Bakanlıklarından
aldığımız destek ile daha önceden
mutabakata
vardığımız;
«Klub
Proektnoga Protsessa» kulübu ve
«Moskova Belediyesi» ‘nden fizik tedavi
ve rehabilitasyon hastalarına hizmet
vereceğiz. Ekim ayında başlayacak
operasyonumuz prosedürlerin uzaması
nedeni ile 2015 e ertelendi.
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
25
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
Rusya Federasyonu ile Çalışmalar
Rusya Federasyonu Ural Bölgesinde yerinde
incelemelerde
bulunuldu. Bölgede Chelyabinsk,
Ekaterinburg gibi eyaletlerde hastaneler ziyaret
edildi. Başhekimler ve bölüm şeflerine tanıtım yapıldı
ve destekleri istenildi.
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
26
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
A Grubu Turizm Seyahat Acentaları ve
Sigorta Firmaları ile Yaptığımız Protokoller
Bölgemizde faaliyet gösteren
A grubu seyahat
acentaları, sigorta firmaları, asistan firmalarına
Birliğimize bağlı hastanelerin tanıtımı yapıldı.
7 Aracı Firma ile protokoller yapılarak Turistin Sağlığı
ve Sağlık Turizmi kapsamında hasta kabul edilmeye
başlandı.
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
27
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
A Grubu Turizm Seyahat Acentaları ve
Sigorta Firmaları ile Yaptığımız Protokoller
Bu firmalar tarafından Azerbaycan, Kazakistan,
Irak ve İran ofislerinde hastanelerimizin tanıtımının
yapılması sağlandı. Azerbaycan’ da televizyon
reklamları verildi.
Ayrıca tatil paketlerine mini check-up programları
dahil edilmesi sağlandı.
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
28
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
29
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
ANTALYA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ CHECK UP PAKETLERİ
İŞLEMLER
DAHİLİYE UZMAN MUAYENE
KARDİOLOJİ MUAYENE
JİNEKOLOJİ MUAYENE
ÜROLOJİ MUAYENE
AKCİĞER GRAFİSİ( TEK YÖN)
EKG
TÜM BATIN USG
EFORLU EKG
MEME ULTRASON (BİTERAL)
MAMOGRAFİ( ÇİFT YÖN)
KEMİK DANSİTOMETRESİ(TOTAL)
VAJİNAL SMEAR
EKOKARDİYOGRAFİ
PSA
PSA(SERBEST)
TAM KAN SAYIMI(18 PARAMETRE)
AÇLIK KAN ŞEKERİ
BUN
KREATİN
KOLESTEROL
HDL KOLESTEROL
LDL KOLESTEROL
TRİGLİSERİT
ÜRİK ASİT
AST
ALT
HbsAG
ANTİ HBS
ANTİ HCV
ALP
SEDİMANTASYON
GGT
ASO
CRP
RF
TAM İDRAR TETKİKİ(TİT)
TSH
SODYUM
POTASYUM
KLOR
KALSİYUM
DEMİR
DEMİR BAĞLAMA
FERRİTİN
B12
T3
T4
FOLAT
FSH
PROLAKTİN
STRADİOL
TOPLAM FİYAT
AZERBAYCAN İÇİN %20 İNDİRİMLİ
STANDART
X
X
X
X
DETAYLI 40 YAŞ
ALTI KADIN
DETAYLI 40 YAŞ
ÜSTÜ KADIN
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DETAYLI ERKEK
KARDİYOLOJİ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MİNİ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
579,60 TL
463,68
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
977,2
781,76
1208,4
966,72
939,2
751,36
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
722
577,6
30207,2
165,76
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
Sağlıkta Kümelenme Çalışmaları
BAKA Sağlık Turizmi Kümelenme Birlikteliği ile Antalya
Bölgesinde ortak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
31
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
Sağlıkta Kümelenme Çalışmaları
Bu çalışmalarımız neticesinde Eğitim ve Araştırma Hastanemizi
10 kişilik Rusya Basın heyeti ziyaret etmiştir
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
32
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
İnsan Kaynaklarının Önemi
Sahada yaşadığımız tecrübeler;
 Rehberlerimizin olmadığı dönemlerde sigorta şirketleri
rehberlerinin yönlendirmesi. Bir hastamıza parasının
olmadığını söyleyerek rahatlıkla hastanemizden
ayrılabileceğinin söylenmesi.
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
 Trafik kazalarında sigorta firmaları tarafımıza hiçbir
ödeme yapmadığı halde hasta bilgilerini talep etmesi.
 Hastanın alkol testi istemediği halde tarafımıza istediği
yönde bilgi aktarılması.
 Sigortaların az kar ettiği vakalarda işin kolayına kaçarak
hastaları parasının olmadığı yönünde yönlendirmeleri.
Bu durumda olan vakalarda tecrübeli personellerimiz
sayesinde sigortadan garanti alınmıştır.
33
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
İnsan Kaynaklarının Önemi
Sahada yaşadığımız tecrübeler;
 Özel firma rehberlerinin hekimlerimizin tedavilerini
sorgulamaları
 Bölgemizde faaliyet gösteren bir otel yönetimi
tarafımızdan misafirlerine diyaliz yaptırmak isteniyor;
hastane santralimiz karşı tarafa turistlere diyaliz
yapılmıyor şeklinde cevap veriyor. Çağrı Merkezinin
önemi bu örnekte anlaşılıyor.
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
KAMU HASTANELERİ HASTALARI İLE İLETİŞİMİ
KENDİ
BÜNYESİNDE
REHBERLERİ
İLE
SAĞLAMALI. ÖZEL FİRMA REHBERLERİ SADECE
REFAKAT HİZMETİ VERMELİ
34
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
Çağrı Merkezi
 Çağrı Merkezinde 24 saat hizmet verecek İngilizce,
Almanca, Rusça ve Arapça konuşabilen rehberler görev
yapmakta
 Çağrı merkezinde görevli profesyonel rehberlerimiz
tarafından tüm hastanelerimizin sağlık turizmi birimlerine
online mobil destek verilmekte
 Tüm hastanelerimizdeki Turizm Hastalarının sigorta
provizyon işlemlerine destek verilmekte
 Hastanelerimizde tedavi gören uluslar arası hastalar
hakkında bilgiler çağrı merkezinden alınmakta
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
35
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
Çağrı Merkezi
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
36
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
HASTA REHBERİ HİZMET ALIMI
Hastanelerimize toplam 16 adet Hasta Rehberi hizmet
alınmıştır.
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
HASTANELER
İNGİLİZCE
REHBER
ALMANCA
REHBER
RUSÇA
REHBER
ARAPÇA REHBER
AEAH
1
1
1
1
ATATÜRK DEV. HAST.
ÇAĞRI MERKEZİ
2
-
1
1
KEMER
1
-
1
-
SERİK
1
MANAVGAT
1
ALANYA
1
1
1
1
37
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
SAĞLIK TURİZMİ PROJE SÜREÇ
YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Hastanelerimizin ve diğer illerin Uluslar arası Hasta
Birimlerinde görev yapan birim sorumlularına proje süreç
yönetim eğitimi verilmiştir.
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
38
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
SAĞLIK TURİZMİ EĞİTİMİ
Hastanelerimizde görev yapan uluslararası hasta
rehberlerimize; Hasta karşılama, iletişim, mevzuat,
provizyon konularında eğitim verildi.
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
39
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
40
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
41
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
Sağlık Turizmi Araştırma Ve Web Projesi
GENEL AMAÇ
Turizmde ürün/hizmet çeşitlendirmesi, bölgesel bazda
markalaşan turizm bölgelerinin oluşturulması, yurtiçi-yurtdışı
tanıtım ve pazarlama ürünlerinin teknolojik anlamda da etkin
kılınması yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılmasını
amaçlamaktadır.
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
ÖZEL AMAÇLAR
Antalya’da kamu hastaneler birliği genel sekreterliği ve bağlı
hastanelerinin “sağlık turizmi” yol haritasının çıkarılmasına katkı
sağlamak için saha araştırması yapılması,
Antalya’da Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, bağlı
hastaneler ve ADSM’lerin web sitelerinin 5 dilde tasarımlarının
yapılarak uyumlaştırılması ve web üzerinden verilen sağlık
hizmetlerin tanıtımının yapılması,
42
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
Sağlık Turizmi Araştırma Ve Web Projesi
BAKA- 2013 DFD kapsamında hibe alınmıştır.
PROJE BÜTÇESİ: 75.534 TL
PROJE SÜRESİ: Üç (3) ay
PROJE TEMEL FALİYETLERİ
Faaliyet 1: 14 hastane ve 3 ADSM ve Antalya KHB’nin web
sitelerinin yeniden tasarlanması ve 5 dile (Türkçe, İngilizce,
Rusça, Almanca, Arapça) uyumlaştırılmış sayfalar
oluşturulması
Faaliyet 2: Sağlık turizmi için hastanelerin tanıtım
fotoğraflarının ve videoların çekilmesi
Faaliyet 3: Kamu Hastanelerinde Sağlık turizmi yol
haritasının çizilebilmesi için saha araştırmalarının yapılması
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
43
44
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
45
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
Antalya İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlık İçin Antalya’yı Seçin Projesi
Ortağı olduğumuz proje kapsamında; Her yıl dünyanın
dört bir yanından milyonlarca turisti ağırlayan Türkiye'nin
turizm merkezi Antalya'da sağlık turizmini geliştirmek
amacıyla tanıtım kataloğu ve filmi çekildi. Antalya Sağlık
Müdürlüğü tarafından hazırlanan film; İngilizce, Almanca,
Rusça, Arapça ve Türkçe olmak üzere 5 ayrı dile çevrildi.
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
46
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
Antalya İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlık İçin Antalya’yı Seçin Projesi
Proje Süresi
Proje Toplam Bütçesi (TL)
Talep Edilen Destek Miktarı (TL)
Kurum Mali Katkısı
9 ay
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
220.870,00 TL
176.696,00 TL (%80)
44.174,00 TL (%20)
47
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
SAĞLIK TURİZMİ KÜMELENME BİRLİKTELİĞİ
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı koordinasyonu ile, Bilim Sanayi
Teknoloji Bakanlığınca sağlanan kümelenme desteklerine başvurulması
için, kamu ve özel sektör bir araya gelerek küme oluşturması yönünde
görüş birliğine varmıştır. Oluşturulan küme birlikteliğinin 60 kurum ve
kuruluşu kapsaması beklenmektedir.
Kümelenme
Destek
Programı’nın genel hedefi doğrultusunda, Ulusal Sanayi Strateji
Belgesi’nin çizdiği çerçeve kapsamında, Türk Sanayisinin rekabet
edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesine ve ağırlıklı olarak yüksek
teknolojili ürünleri üreten, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda
çevreye ve topluma duyarlı bir yapıya dönüştürülmesine katkıda
bulunmak amacı ile, Kurumumuz kümelenme birlikteliğinde yer almaya
ve işbirliği yapmaya karar vermiştir.
Bu kapsamda çalışmalarımız devam etmektedir.
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
49
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
SPORCU SAĞLIK MERKEZİ PROJESİ
 Projemizin genel amacı: Antalya’da turizm faaliyetlerinin coğrafi
olarak bölge geneline yayılmasına, turizm faaliyetlerinin 12 aya
yayılmasına, turizmde hedef kitlenin çeşitlendirilmesine, bölgesel
bazda markalaşan turizm bölgelerinin oluşturulmasına, yurtiçiyurtdışı tanıtım ve pazarlamanın etkin kılınması yoluyla bölgenin
rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmaktır.
 BAKA- 2014 kapsamında hibe alınmıştır.
 Proje bütçesi : 447.000- TL
 PROJE SÜRESİ: Dokuz (9) ay
PROJE TEMEL FALİYETLERİ
 Faaliyet 1: Sporcu Sağlık Merkezi kurulması,
 Faaliyet 2: Sporcu Sağlık Merkezi için 5 dilde web ( Türkçe,
ingilizce, Rusça, Almanca, Arapça) uyumlaştırılmış sayfalar
oluşturulması,
 Faaliyet 3: Sporcu sağlık merkezinin bölge turizm sektörüne
Tanıtılması,
 Faaliyet 4: Proje çıktılarının bir tanıtım toplantısı ile Antalya’daki
turizm hizmet sağlayıcıları ile paylaşılması
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
Moskova MITT Sağlık Turizmi Fuarı
Projesi
Türkiye’de bir ilk olarak Antalya Kamu
Hastaneleri Birliği adına 2014 Moskova MITT
Sağlık Turizmi Fuarına katılım ve VİP sunum
hakkı kazanılmıştır.
Proje Ekonomi Bakanlığı’na sunuldu ve destek
için ön onay alındı. Zaman yetersizliğinden
katılım sağlanamadı.
52
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI
Sağlık Turizmi / Yurt Dışı Tanıtım Desteği
Başvuru Formu
Başvuru Tarihi: Şubat 2014
Referans : 2012/4 sayılı döviz kazandırıcı hizmet ticaretinin desteklenmesi hakkında tebliğin uygulama usul ve esasları genelgesi
Dosya No
(Bakanlık Tarafından Doldurulacaktır)
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
3.2.TEMEL FAALİYETLER
Faaliyet 1: Projenin Hizmet ve Ekipman Alım Çalışmaları
Faaliyet 2: Antalya Kamu Hastaneleri Birliğine Bağlı Hastanelerin Tanıtım
İçereklerinin Hazırlanması
Faaliyet 3: Tüm kamu Hastanelerinin Yabancı Dillerde Hazırlanmış Sağlık Turizmi
Tanıtım İçeriklerinin Basıma Hazırlanması ve Basımı.
Faaliyet 4: Sözkonusu kongre ve fuarlara katılacak ekiplarin tespit edilmesi
Faaliyet 5: Ekiplerin yurtdışına çıkış işlemleri için gerekli resmi yazışmaların ve
hazırlıkların yapılması yapılması
Faaliyet 6: 19.03.2014-22.03.2014 5 th Moscow Medical & Health Tourism Congress
Katılım Hazırlık Çalışmaları
Faaliyet 7: 19.03.2014-22.03.2014 5 th Moscow Medical & Health Tourism Congress
ve Fuar Katılımı ve VİP Sunum
Faaliyet 8: 15.04.2014-17.04.2014 tarihleri arasındaki Ukrayna Kiev İnternational
Medical Forum, Katılım Hazırlık Çalışmaları
Faaliyet 9: 15.04.2014-17.04.2014 tarihleri arasındaki Ukrayna Kiev İnternational
Medical Forum, Fuar Katılımı ve VİP Sunum
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
Sağlık Turizmi Kliniği
Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek alanda Sağlık Turizmi Servisi çalışmalarımız
devam ediyor.
55
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
Sağlık Turizmi Kliniği
Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
56
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
2014 Yılı Sonu Tamamlanacak Projemiz
(SAĞLIK HERŞEYDİR)
 Projemizin genel amacı: Hastanelerimizin Sağlık Turizmi kapsamında hizmet
vermesi için Pazarlama alt yapısını oluşturmak amacıyla çalıştaylar gerçekleştirmek
 BAKA- 2014 kapsamında başvurusu yapılacaktır
 Proje bütçesi : 80.000 TL
 PROJE SÜRESİ: Dokuz (3) ay
PROJE TEMEL FALİYETLERİ
 Faaliyet 1: Moskova’da faaliyet gösteren STK Temsilcilerinin hastanelerimizi ziyareti
 Faaliyet 2: Rusya Federasyonu Chelyabinsk’de Başhekimler ve klinik şefleri ile
çalıştay
 Faaliyet 3: İlimizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere Sağlık Turizmi
konulu eğitim verilmesi
 Faaliyet 4: Faaliyetler sonucu elde edilen veriler ışığında 2015-2016 Antalya Kamu
Hastaneleri Sağlık Turizmi Stratejik Pazarlama Planının hazırlanması
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
58
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
5. HETEX Sağlık Turizmi Fuarında hastanelerimizin
tanıtımını gerçekleştirdik. 110 m2 standımızı çok sayıda
yerli ve yabancı sektör temsilcileri ziyaret etti.
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
59
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
Moskova MITT Sağlık Turizmi Fuar
 19-22 Mart 2014’ de gerçekleştirilen
Moscova Medical-Health Tourism Congress’ e
ziyaret gerçekleştirildi.
 Rusya federasyonunda faaliyet gösteren
çeşitli hastaneler ve STK’ lar ziyaret edilerek,
incelemelerde bulunuldu.
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
60
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
MOSKOVA MED-SHOW 2014 SAĞLIK TURİZMİ
FUARI
20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleşen Moskova Med-Show sağlık
turizm fuarına katılım sağlanmıştır. 6 m2 stand alınarak tanıtım
malzemelerimiz ilgili kamu ve özel sektör temsilcilerine dağıtılmış
olup; hastanelerimizin tanıtımları gerçekleştirilmiştir. Ekonomi
Bakanlığından % 70 destekten yararlanılmıştır.
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
61
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
MOSKOVA MED-SHOW 2014 SAĞLIK TURİZMİ
FUARI
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
62
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
Sağlık Turizminde Tanıtımın Önemi
Sağlık Turizminde ülke olarak marka olmayı hedeflemekteyiz.
Profesyonel tanıtım çalışmalarımızla marka olmamız mümkün.
Marka olma aşamasında tanıtım ne kadar önemliyse; Marka
olduktan sonra Markayı korumak için reklamda o kadar önemlidir.
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
63
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
Sosyal Medya
Günümüzde her şey çok hızlı gelişmekte veya değişmekte.
Bazen aldığımız kararları alırken bile arkamıza bakmaya vaktimiz
kalmıyor. Bu bağlamda Tanıtım çalışmalarımızın Sosyal Medya
üzerinden yaparak zaman kazanabilir ve daha çok kitleye
ulaşabiliriz.
Giriş
Kamu Hastanelerinin
Rolü
Fizibilite
Hedef Pazarı Tanıma
Sektörle İşbirliği
İnsan Kaynakları
Proje Geliştirme
Tanıtım
Değerlendirme
Usame Bin Ladin’in ölüm haberi hangi kaynaktan aldınız?
Twitter: %24
Televizyon: %20
Diğer: %15 ( Facebook:%5, Friendfeed:%5 )
Sosyal Medya vs Geleneksel Medya ( Webrazzi Anket 22 : 2Mayıs 2014 )
64
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
65
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
66
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
67
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
BASINDA YER ALAN ÇALIŞMALARIMIZ
68
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
BASINDA YER ALAN ÇALIŞMALARIMIZ
69
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
70
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
SAĞLIK TURİZMİ VERİLERİ
2014 (ilk 9 ay) Yabancı Uyruklu Hasta Sayılarının Hastanelere Göre
Dağılımı
1800
1600
1659
1752
1399
1400
1200
1000
782
800
600
400
200
482
383
272
97
87
80
108
101
45
30
4
0
0
0
71
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
SAĞLIK TURİZMİ VERİLERİ
2014 (ilk 9 ay) Yabancı Uyruklu Hasta Sayılarının Ülkelere Göre
Dağılımı
3954
4000
3500
3000
2500
2000
1500
944
839
1000
500
318
261
319
97
32
23
222
272
0
72
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
SAĞLIK TURİZMİ VERİLERİ
2014 yılı (ilk 9 ay) Yabancı Uyruklu Hastaların Polikliniklere Göre
Dağılımı
DİĞER
19%
CERRAHİ BİRİMLER
10%
ÇOCUK
3%
ACİL SERVİS
64%
DAHİLİYE
4%
73
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
SAĞLIK TURİZMİ VERİLERİ
2014 Yılı ilk 9 ay uluslararası hastaların aylara göre dağılımı
2000
1743
1800
1600
1356
1400
1169
1200
962
1000
879
800
600
346
400
207
201
OCAK
ŞUBAT
418
200
0
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
74
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
SAĞLIK TURİZMİ VERİLERİ
Turistin Sağlığı kapsamında çalışmalar, Sağlık Turizmi için ülkemizin
reklamı olduğu unutulmamalıdır.
76
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
SAĞLIK TURİZMİ VERİLERİ
TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDAKİ YABANCI UYRUKLU HASTALARIN YILLARA GÖRE FATURA
TUTARLARI
1800000
1603716,506
1600000
1413324,476
1369800,47
1400000
1200000
1100577,9
1076760,41
1000000
800000
2012
2013
724567,6
2014 (İLK 9 AY)
600000
352192,81
400000
269222,57
151439,24
200000
0
TAHSİL EDİLEN
TAHSİL EDİLEMEYEN
TOPLAM FATURA TUTARI
77
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
SAĞLIK TURİZMİ VERİLERİ
TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA YABANCI UYRUKLU HASTA SAYILARININ
HASTANELERE VE YILLARA GÖRE DAĞILIMI
2000
1800
1600
Eksen Başlığı
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
MANAV
DEMRE
GAT
DH
ADSM
KEMER
DH
ALANYA
DH
AEAH
MANAV
GAT DH
SERİK
DH
KAŞ DH
ATATÜR
K DH
FİNİKE
DH
GAZİPAŞ
A DH
KUMLU ANTALY ALANYA KORKUT
CA DH A ADSM ADSM
ELİ DH
2012
654
965
1042
657
174
367
167
83
63
15
37
104
19
70
9
2013
832
1561
959
680
388
419
250
130
62
66
47
91
37
13
7823
2014 İLK 9 AY
1659
1752
1399
782
482
383
272
97
87
80
108
101
45
30
4
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
Stratejik Plan hedefleri ve mevcut durum
1- Tahsilat Hedefi:
Stratejik Pazarlama Planımızda koymuş olduğumuz tahsilat hedefimize % 50 olan
tahsilat oranını %90 tahsilat oranına çıkararak ulaşılmıştır.
2-Protokol Hedefi:
Hedeflerimiz arasında yer alan sigorta ve tur operatörleri ile protokol imzalanmış olup,
bu paydaşlarımızdan hasta kabul etmeye başlamış bulunmaktayız.
3-Personel Hedefi:
Personel Planlamamız içerisinde hedefimiz olan 16 adet hasta rehberi hizmet alımı
gerçekleştirilmiştir.
4-Yurtdışı Tanıtım Hedefi:
Antalya EXPO ve Moskova Med-Show sağlık turizm fuarlarında stand açılarak, Moskova
Mıtt Sağlık turizm fuarı ve Kazan vadisine yapılan ziyaretler ile yurtdışı tanıtım hedefine
ulaşılmıştır.
5- Hasta Sayısı Hedefi
2014 yılı için hedeflenen 10.000 uluslararası hasta hedefine ulaşılmıştır.
79
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
2015 SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA HEDEFLERİMİZ
Faaliyet Adı
Yapılacak Faaliyet
Sorumlu
Birim
1
Uluslararası
katılımlı fuarlarda
sağlık turizmine
yönelik tanıtıcı
programlar
oluşturmak
-2015 Mart Moskova
MITT Sağlık Turizm
Fuarına Katılım
-Azerbaycan 20th
Azerbaijan
International
Healthcare Exhibition
-Kazakistan KIHE
Kazakhstan Int.
Healthcare Exh. &
Congress 2014
-Almanya '6th
International Temos
Conference 2013 Healthcare Abroad &
Medical Tourism
2
Sağlık turizminin
uluslararası
düzeyde tanıtımı
için Kültür ve
Turizm Bakanlığı ile
işbirliği yapmak
-UTRECH Hollanda
turizm fuarına katılım
- Almanya ITB Berlin
Turizm Fuarı
- Moskova
Intourmarket Moskova
U.Arası Tur. Fuarı
- İngiltere World Travel
Market
3
Sağlık turizmini
Antalya iline gelen
ülkemize gelen
turistlere cep katolog
yabancı turistlere
dağıtılması
tanıtımı için Kültür
ve Turizm Bakanlığı
ile işbirliği yapmak
Destek Birim
İşbirliği Yapılacak
Kurum Kuruluş
Gösterge Adı
Başlangıç Bitiş Açıklama
Tarihi
Antalya Kamu
Hastaneleri
Uluslararası
Hasta
Koordinasyon
Merkezi
-T.C. Ekonomi Bakanlığı
-Dağıtım yapılan Tanıtım OCAK-ARALIK
Malzemeleri miktarı
2015
-Yapılan ikili
görüşmelerin sayıları
-Yapılan iş birliği
Protokollerinin sayısı
- 500 adet sağlık turizm
kapsamında hastaya
hizmet vermek
Ekonomi Bakanlığı Sağlık
Turizm teşviklerinde
yararlanılacak
Antalya Kamu
Hastaneleri
Uluslararası
Hasta
Koordinasyon
Merkezi
-T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı
-Dağıtım yapılan Tanıtım OCAK-ARALIK
Malzemeleri miktarı
2015
-Yapılan ikili
görüşmelerin sayısı
-Yapılan iş birliği
Protokollerin sayısı
-Turistin Sağlığı
kapsamında 20.000
hastaya hizmet vermek
T.C. Kültür ve Turizm
bakanlığının
standlarında tanıtım
yapılacak
Antalya Kamu
Hastaneleri
Uluslararası
Hasta
Koordinasyon
Merkezi
-T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı
-Dağıtım yapılan Tanıtım OCAK-ARALIK
Malzemeleri miktarı
2015
Ören yerleri ve
havaalanında kurulacak
standlarda turistlere
tanıtım yapılarak Cep
Katologu dağıtılacak
80
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
2015 SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA HEDEFLERİMİZ
Faaliyet Adı
Yapılacak Faaliyet
Sorumlu
Birim
4
Sağlık turizmi ve
diğer turizm
hizmetlerini
entegre etmek
için sektörler
arası işbirliği
yapmak
Destek hizmetleri
protokol yapılması
Antalya
Kamu
Hastaneleri
Uluslararası
Hasta
Koordinasyon
Merkezi
5
Uluslararası
havacılık
şirketleri ile
sağlık turizmini
tanıtmak için
işbirliği yapmak
-THY ile protokol
imzalanması
Antalya
Kamu
Hastaneleri
Uluslararası
Hasta
Koordinasyon
Merkezi
6
Sağlık turizmi
kapsamında
verilen hizmet
sunumunun
kalitesini
iyileştirmek
-Antalya Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Ek alanda Sağlık
Turizm servisi
planlaması
Antalya
Kamu
Hastaneleri
Uluslararası
Hasta
Koordinasyon
Merkezi
Destek Birim
İşbirliği Yapılacak
Kurum Kuruluş
THY
Gösterge Adı
Başlangıç
Bitiş Tarihi
Açıklama
-Otel rezervasyon
sayısı
-Transfer sayısı
OCAK-ARALIK Konaklama tesisleri ve
2015
transfer şirketleri ile
protokol imzalanarak
hastalarımıza
konaklama ve transfer
hizmeti verilmesi
Yurtdışı fuarlarında
ücretsiz bagaj hakkı
ağırlığı
OCAK 2015
-50 yataklı servis
OCAK-ARALIK
2015
Yapılan protokoller ile
fuarlara ücretsiz
tanıtım malzemesi
taşınması
81
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
KAMU HASTANELERİ;
 Klinik Otel uygulaması ile kamu hastaneleri; Diyaliz, Fizik Tedavi ve Diş
Tedavileri gibi hizmetlerde gelirlerini artırabilecektir.
 Sağlık Turizmi kapsamında, prosedür azaltılmalı,
Kamu hastanelerinin yurtdışında kamu kuruluşları, STK’lar vb. ilgili
kuruluşlara teklif mektubu, proje ortaklıkları gibi hususlarında, yurtdışı
görevlendirmeleri kolaylaştırılmalı ve kısa zamanda gerçekleşmeli,
Örn: STK ile yazışmalar sonucunda ortak çalışmalar planlanmakta ve karşı
taraf ikna olduktan sonra 10 gün içinde masaya oturmayı talep etmekte ama bu
kadar kısa sürede bakanlığımızdan onay alınamamaktadır.
 Hangi hastanede hangi hizmet sunulması gerektiğine karar verilmelidir.
 Kamu desteği de alınarak kar realizasyonu yapılmalıdır.
82
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
KAMU HASTANELERİ;
 Kamu hastaneleri sağlık turizminde özellikle düzenleyici, sektörü kötüye
kullanımı amaçlayanlara fren ve tampon misyonu üstlenmeli,

Kamu hastaneleri devlet güvencesini hizmetleri ile entegre ederek ülkenin
sağlık alanında prestij ve güvenilirliğini koruyup, artırmalıdır.

Turistin Sağlığı kapsamında kamu hastanelerinde otellerin doktor ofislerini
işletmeye yönelik düzenlemeler yapılmalı, En azından özel hastane olmayan
destinasyonlarda (Demre, Kaş vb.) kamu hastanelerine bu imkan tanınmalıdır. Bu
bölgelerde sağlık hizmetleri hastanelerden bağımsız hekimler tarafından
verilmekte olup; sevk durumlarında hastalar kar amacı güdüldüğünden uzak
bölgelerde özel hastanelere yönlendirilebilmektedir.
83
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
SONUÇ
 Vizyon ve misyon belirlenmeli,
 GZFT (Swot Analizi) yapılmalı,
 Amaçlar ve ulaşma yolları belirlenmeli,
 Hizmet sunulacak alanlar, hizmetin sunulacağı hedef ülke ve
hedef grubun demografik özellikleri, ekonomik durumu, tek
uçuşla havayolu, dil ve kültür uyumu, hedef ülkenin zayıf
olduğu alanlar vb. belirlenmeli,
 Kamu desteği de alınarak kar realizasyonu yapılmalıdır.
SAĞLIK TURİZMİ SİSTEM KURMAKTIR. İŞLEYEN BİR SİSTEM
KİŞİLERE BAĞLI OLMAZ. AMACIMIZ ETKİN BİR SİSTEM KURMAK
OLMALIDIR
84
ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
85
Download

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği