Download

İCRA VE İFLÂS KANUNU ŞERHİ Madde 32 : İcra emri ve muhtevası