2014- 2015 AKADEMİK YILI
DGS KAYITLARI
Değerli Öğrencilerimiz,
Üniversitemizi tercihinizden dolayı sizleri kutluyor,
başarılı bir üniversite öğrencisi olmanızı diliyoruz.
Üniversiteli
olmanın
heyecanını
yaşadığınız
bugünlerde sizleri, KTO Karatay Üniversitesi Ailesi
olarak kayıt süreci, yurt ve burs olanakları gibi
konularda bilgilendirmek istiyoruz. Kesin kayıt için 8
- 12 Eylül tarihleri arasında sizleri Üniversite
Kampüsümüze bekliyoruz.
Dikey Geçiş Sınavı ile Üniversitemiz lisans
programlarına yerleşen öğrencilerden daha önce
kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumunda başarılı
olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilenlerin
ortak zorunlu dersler dahil muaf olduğu toplam kredi;
yerleşmiş olduğu lisans programının birinci ve ikinci
yarıyıllarında yer alan derslerin toplam kredisinin 2/3
‘ünden fazla ise ikinci sınıfa intibakı yapılır. Üçüncü
sınıfa intibak yapılabilmesi için ise öğrencinin,
yerleşmiş olduğu lisans programının birinci, ikinci,
üçüncü ve dördüncü yarıyıllarında yer alan toplam
kredinin en az 2/3 ‘ünden muaf olması gerekir.
Eğitim dili %30 İngilizce olan Mühendislik
Fakültesi’ne ve bir yıl hazırlık sınıfı zorunlu olan
1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne yerleşen adaylar
hazırlık sınıfından sorumludur. Bu adaylar daha önce
hazırlık sınıfı okudular ise belgeleyerek ya da
İngilizce hazırlık sınıfı muafiyet sınavına girerek muaf
olabilirler.
KAYIT TARİHLERİ
08-12 Eylül 2014
KAYIT SAATLERİ
09.00-17.00
KAYITLARIN YAPILACAĞI YER
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ
Akabe Mah. Alaadin Kap. Cad.
No:130 42020 Karatay / KONYA
Tel: 444 12 51 – (332) 221 72 00
Faks: (332) 202 00 44
2
KESİN KAYITLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER
-
-
-
ÖSYM sınav sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
Adayın mezun olduğu orta öğrenim kurumundan
aldığı Lise Diplomasının aslı,
Adayın Ön Lisans diplomasının aslı yada geçici
mezuniyet belgesi,
Ön Lisans proğramından alınan trastkript ve ders
içerikleri
(Ön
Lisans
diploması
alınan
yükseköğretim kurumundan onaylı)
Eğitim dili İngilizce olan ya da bir yıl hazırlık
sınıfı zorunlu olan programlara yerleşen adaylar
için İngilizce Yeterlik Belgesi (İ.İ.B.F. ve
Mühendislik Fakülteleri için)
2 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
Son altı ayda çekilmiş 12 adet 4.5cm x 6cm
boyutunda fotoğraf,
Öğrenim ücretinin ödendiğini gösteren banka
dekontu ,
Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış öğrenci bilgi
formu.
3
Not: Adayların kayıt için bizzat başvurmaları
gerekmektedir. Mazereti olan öğrencilerimiz
vekaletname ile de kayıt yaptırabilir. Posta yolu ile
kayıt kabul edilmez.
Belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmayan
adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.
Belgeleri eksik ya da tahrif edilmiş olanların
kayıtları yapılmış olsa dahi silinir.
ÜCRETLER
2014- 2015 Akademik Yılı Öğrenim Ücretleri:
Mühendislik Fakültesi
18.500 TL
Hukuk Fakültesi
18.000 TL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 16.500 TL
İngilizce Hazırlık sınıfı
15.000 TL
Ücretlere % 8 KDV dahildir.
Yıllık öğrenim ücreti 1. dönem ve 2.
dönem ücreti olarak iki eşit miktarda ödenebilir.
Dönemlik ücretler anlaşmalı banka kredi
kartlarına (Axess, Bonus, World, Paraf ) vade
farksız dört taksit ile ödenebilir. Yıllık ücretin
tamamı öğrenim yılı başında kredi kartı ile 8
taksitte de ödenebilir.
Yıllık ücretin tamamının kesin kayıtta nakit olarak
ödenmesi halinde % 5; kredi kartı ile tek çekim
ödenmesi halinde %3 indirim uygulanır.
4
Not: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile
Mühendislik Fakültesine kesin kayıt yaptıracak
öğrenciler ilk ödemelerini hazırlık sınıfı ücreti
üzerinden yapacaklardır.
Nakit ödemelerinizi aşağıdaki banka hesap
numaralarına, kredi kartı ile ödemelerinizi
üniversitemizden yapabilirsiniz.
Banka hesap numaraları:
Akbank Büsan Sanayi Şubesi
TR98 0004 6009 2288 8000 0370 54
Halk Bankası Aziziye Şubesi
TR23 0001 2001 3240 0016 1000 12
Denizbank Konya Ticari Merkez Şube
TR 51 0013 4000 0049 6285 6000 01
Vakıfbank Konya Şube
TR08 0001 5001 5800 7300 1969 06
Bankalardan
ödeme
yapan
öğrencilerimizin dekontun açıklama kısmına TC
Kimlik numarasını, adını, soyadını ve kayıt
5
yapılacak Fakülte/Bölüm isimlerini yazmaları
gerekmektedir.
Not: Üniversitemizde şehit ve gazi çocukları için her
bölümümüzde durumları ile ilgili kurumlardan
belgelendirmeleri şartıyla tam burslu 1 (bir) öğrenci
kontenjanı ayrılmıştır.
6
KARATAY ÜNİVERSİTESİ KIZ ÖĞRENCİ
KONUKEVİ
KTO Karatay Üniversitesi Kız Öğrenci
Konukevimiz 1+1 Stüdyo Daire şeklinde olup
üniversitemize
100
metre
yakınlıktadır.
Dairelerimiz 1 kişilik , 2 kişilik ,3 kişilik, 4
kişiliktir. Konukevi fiyatlarımız yıllık olup, ücrete
kahvaltı dahildir. Ayrıca doğalgaz, su elektrik,
internet , aidat , güvenlik hizmetleri fiyatlarımıza
dahildir.
Stüdyo dairelerimizde yatak odası, çalışma salonu
,Amerikan mutfak, banyo, lavabo ve balkon
mevcuttur. Konukevimizin stüdyo dairelerinde
buzdolabı, fırın bulunmaktadır. Konukevimizin üst
katında kafeterya ve çalışma salonumuz da
mevcuttur.
1 kişilik stüdyo daire ücreti ; 10.000 TL
2 kişilik stüdyo daire ücreti ; 6.500 TL
3 kişilik stüdyo daire ücreti ; 5.000 TL
4 kişilik Stüdyo daire ücreti ; 4.500 TL
7
İNGİLİZCE HAZIRLIK YETERLİLİK VE
GENEL İNGİLİZCE MUAFİYET
SINAVLARI
İngilizce Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavı (KEPT)
İngilizce Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğü tarafından
yapılan iki aşamalı bir sınavdır. Bu sınav İngilizce
Hazırlık Programından muaf olacak öğrencilerin
belirlenmesini sağlar.
Öğrencilerimizin KEPT Sınavı’na gelirken kimlik
belgelerini mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekir.
Sınav Tarihi: 15.09.2014
Birinci Aşama Saat: 09.30 (Use of English, Reading,
Listening, Writing)
İkinci Aşama Saat: 14.00 (Speaking)
DGS ile üniversitemize kayıt olan öğrenciler 15 Eylül
2014 tarihinde İngilizce Yeterlik Sınavında (KEPT)
başarısız oldukları takdirde 17 Eylül 2014 tarihinde saat
09.30’da İngilizce Seviye Belirleme Sınavı yapılacaktır.
İngilizce Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavı (KEPT) için
örnek
soruların
yer
aldığı
sınav
8
kılavuzuna
ulaşabilirsiniz.
www.karatay.edu.tr
adresinden
İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI’NDAN
MUAFİYET
İngilizce Hazırlık Programı’ndan muafiyet
sağlayan dış sınavlar ve geçme ölçütleri:
-Cambridge Üniversitesi FCE, CAE ya ada CPE
sınavlarından “C” ;
-IELTS
akademik/genel
sınavının
her
bölümünden 5.5 puan almış olmak koşuluyla genel not
ortalamadan 6 puan;
-TOEFL PBT (paper-based) sınavının, Yazma
(Test of Written English) bölümünden 4 puan almış
olmak koşuluyla 550 puan;
-TOEFL IBT (internet-based) sınavının, her
bölümünden (Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma) en az
20 puan almış olmak koşuluyla, 80 puan alanlar bu
belgelerden herhangi birinin aslını İngilizce Hazırlık
Sınıfı Koordinatörlüğü’ne teslim etmeleri halinde
İngilizce Seviye Tespit Sınavı’na girmeksizin İngilizce
Hazırlık Programı’ndan muaf sayılırlar.
9
DERSLERİN BAŞLAMASI
Hazırlık sınıfı olan bölümlerde, İngilizce Seviye
Tespit Sınavı’nda başarılı olarak doğrudan lisans
eğitimine başlamaya hak kazanan öğrenciler 17-19 Eylül
2014 tarihleri arasında kayıt oldukları fakülte/bölüm fark
ücretlerini ödeyerek Fakülte Dekanlıkları’nda 1. Dönem
ders kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.
Üniversitemiz programlarından herhangi birine
yerleşen öğrencilerimizden İngilizce dersinden muaf
olmak isteyen Hukuk Fakültesi öğrencileri 22 Eylül 2014
saat 09:30’da, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
öğrencileri 23 Eylül 2014 saat 09:30’da, Mühendislik
Fakültesi öğrencileri ise 24 Eylül 2014 saat 09.30’da
muafiyet sınavına alınacaklardır. Muafiyet Sınavı’na
girmek isteyen öğrencilerimizin en geç 19 Eylül 2014
tarihine
kadar
İngilizce
Hazırlık
Sınıfı
Koordinatörlüğü’ne
dilekçe
ile
başvurmaları
gerekmektedir.
10
İngilizce Hazırlık Programı’na başlayacak olan
öğrenciler 22 Eylül 2014 Pazartesi günü saat 08.45’de
derslere başlayacaktır. İngilizce Hazırlık Sınıfı’nda
derslerin %80’ine devam zorunluluğu vardır. İlk dersten
itibaren yoklama alınır.
ULAŞIM
Üniversitemiz Konya Adalet Sarayı’na, Mevlana
Müzesi’ne ve Mevlana Kültür Merkezi’ne oldukça yakın
bir konumda bulunmaktadır. Konya’nın muhtelif
semtlerinden gelerek kampüsümüz önünden geçen
minübüsler ve belediye otobüsleri ile öğrencilerimize
sorunsuz bir ulaşım sağlanmaktadır.
11
12
Download

2014- 2015 AKADEMİK YILI DGS KAYITLARI Değerli Öğrencilerimiz