mimarlik
BOLUMU
Bir Bakışta
Tarihçe
Mimarlık Bölümü Mimarlık Fakültesine bağlı olarak 1995 yılında kurulmuştur. Başlangıçta yüksek lisans
ve doktora eğitimi veren bölüm, 1998 yılında lisansüstü programların yanı sıra lisans eğitimi de
vermeye başlamıştır. Mimarlık fakültesine bağlı dört bölümden biri olan bölüm mimari tasarım ve
araştırma alanlarında çalışacak bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim amaçlarından biri,
mezunlarının, Türkiye'de ve uluslararası meslek platformlarında etkin rol oynayabilmesi ve Türkiye'deki
mimarlık pratiğini yüksek standartlarda gerçekleştirebilmesidir.
% 63
Çift Ana Dal
Yan Dal
Erasmus
Araştırma
Projeleri
2013 LYS Puan Tablosu
E n Yü k s e k
Puan
En Düşük
Puan
E n Yü k s e k
Sıra
En Düşük
Sıra
443
423
16175
24311
Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde çift anadal ve yandal programları
uygulanmaktadır
Erasmus Anlaşmalı Ülkeler;
Avusturya, Almanya, Polonya, İtalya, İsveç
% 37
%37 Erkek %63 Kadın
6 Öğrenciye 1 Öğretim Elemanı
297
öğrenci sayısı
Çift cidarlı cephelerin akış ve enerji modellemesi yapılarak performanslarının nicel olarak incelenmesi ve sundukları
mimari olanakların nitel sorgulanması
Proje yürütücüsü: Doç.Dr.Tahsin Başaran, TÜBİTAK112M170
Çok katlı konut yapılarının enerji performansları ile tasarım verimlilik göstergeleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi
Proje Yöneticisi: Doç.Dr.Tuğçe Kazanasmaz, TÜBİTAK 109M450
İzmir İl Özel İdaresi Yetkisindeki Kırsal Alanda Yöresel Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Örnek Yapı Projeleri Oluşturulması
Proje Yürütücüsü: Prof.Dr.Murat Günaydın
Staj
Birinci sınıf sonunda yapılan yaz stajları, İYTE Şehir ve Bölge Planlama ve Mimarlık Bölümü lisans öğrencilerinin bir arada
tarihi yapılı çevre hakkında deneyim ve bilgi birikimi oluşturdukları eğitim programının vazgeçilmez parçasıdır. Ayrıca
ikinci sınıf sonunda şantiye, üçüncü sınıf sonunda ise büro yaz stajları olmaktadır.
Mimarlık eğitimi boyunca tasarım ve yapı dersleri kapsamında şantiye, arazi ve mevcut, inşa edilmiş binaların
incelenmesi amacıyla teknik geziler düzenlenmektedir.
www.iyte.edu.tr
- web.iyte.edu.tr/arch - web.iyte.edu.tr/arch/architecture/
İş Olanakları
Mezunlarımız
Nerede Çalışır
Mimarlık bölümü mezunları, kamu kurumlarında, özel sektörde ya da serbest mimar olarak çalışabilirler. Kamu
kurumlarında tasarımcı, yapı denetimcisi ya da yasa ve yönetmelik hazırlayıcı olarak görev alabilirler. Ayrıca yapı
sektörüne ilişkin malzemelerin tasarımında, üretim sürecinde, pazarlanmasında ve satış noktalarında yer almak;
sergi vb. organizasyonların hazırlanmasında, mimarlık ve ilgi alanlarında dergi yayıncılığında bulunmak da
mimarların yapabileceği işler arasındadır.
Limak A.Ş, ENKA A.Ş., University of Cincinnati, Pennsylvania University, Tabanlıoğlu Mimarlık, Gediz Üniversitesi,
İzmir Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Syracuse University.
Akademik Kadro
Ünvanı - Adı
Doktora
Araştırma ve Uzmanlık Alanları
Yrd. Doç. Dr. Tonguç AKIŞ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Kentsel/Kırsal Mekan, Mimarlık Eğitimi,
Temel Tasarım
Yrd. Doç. Dr. Zeynep AKTÜRE
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Akdeniz Yerleşim Tarihi,
Koruma Kuramı ve Tarihi
Öğr. Gör. Dr. Zeynep D. ARSAN
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Sürdürülebilir Mimari, Doğa Dostu
Yapılaşma, Geleneksel Yapım
Doç. Dr. Tahsin BAŞARAN
Dokuz Eylül Üniversitesi
Bina Enerji Performansı, Isıl Konfor, CFD
Öğr. Gör. Virginia COUCH
Yale School of Architecture
Tasarımın Doğası, Tasarım Eğitimi,
Ekolojik Tasarım
Doç. Dr. Şeniz ÇIKIŞ
Dokuz Eylül Üniversitesi
Kentsel Araştırmalar, Konut, Mimarlık Kuramı
Yrd. Doç. Dr. Ela ÇİL
University of Michigan
Mekan Analizi, Mimarlıkta Sosyo-Kültürel
Çalışmalar
Doç. Dr. Fehmi DOĞAN
Georgia Institute of Technology
Mimaride Temsil Sistemleri, Tasarımda Biliş,
Programlama / Değerlendirme
Yrd. Doç. Dr. S. Zeynep DOĞAN
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi
Proje ve Yapım Yönetimi
Doç. Dr. Erdem ERTEN
Massachusetts Institute of Technology
Mimarlık Tarihi ve Kuramı,
Kentsel Tasarım Kuramı
Prof. Dr. H. Murat GÜNAYDIN
Illinois Institute of Technology
Proje ve Yapım Yönetimi
Öğr. Gör. Dr. Can GÜNDÜZ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Kent Çalışmaları, Tasarım Süreç ve
Teknolojileri
Doç. Dr. Mustafa Emre İLAL
Carnegie Mellon University
Bina Performansı, Akustik, Bilgisayar
Destekli Tasarım
Öğr. Gör. Dr. Ülkü İNCEKÖSE
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Modern Mimarlık, Mimarlık Tarihi,
Kent Çalışmaları
Prof. Dr. Serdar KALE
Illinois Institute of Technology
Proje ve Yapım Yönetimi
Doç. Dr. Tuğçe KAZANASMAZ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimari Aydınlatma, Enerji Etkin Tasarım
Doç. Dr. Koray KORKMAZ
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Taşıyıcı Sistemlerin Tasarımı, Kinetik Mimarlık
Öğr. Gör. Kemal Eldin MOHAMED
Clemson University
Bilgisayar Destekli Tasarım,
Enerji Etkin Tasarım
Yrd. Doç. Dr. Ebru YILMAZ
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mimarlık ve Kent Tarihi, Mimari ve
Kentsel Tasarım
web.iyte.edu.tr/arch/architecture/
Telefon: 0(232) 750 7015
Faks:
0(232) 750 7012
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mimarlık Bölümü
Urla / İZMİR 35430 Türkiye
bilgi@iyte.edu.tr
www.facebook.com/IYTEM
twitter.com/iyteedutr
Download

Bir Bakışta - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü