Regulamin Promocji „Do urlopu parking GRATIS”
1. Organizatorem promocji „Do urlopu parking GRATIS” („Promocja”) jest Travelplanet.pl S.A., z siedzibą we
Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000055057,
kapitał zakładowy zarejestrowany: 2.367.850,00 zł, kapitał zakładowy wpłacony: 2.367.850,00 zł, NIP 897-16-52554,
REGON 932281575 („Organizator”).
2. Promocja trwa w okresie od 15.05.2013 – 30.06.2013r.
3. W ramach Promocji Organizator zobowiązuje się przekazać osobom, które spełnią warunki przewidziane
niniejszym Regulaminem, Kod Rabatowy („Kod”) gwarantujący, w zależności od długości pobytu:
a) 7 lub 8 dni - bezpłatne miejsce postojowe
b) 14 lub 15 dni - miejsce postojowe w promocyjnej cenie 39 zł
W przypadku dłuższego pobytu naliczana będzie opłata w wysokości 7 zł za każdą kolejną dobę.
4. Kod Rabatowy otrzymają osoby, które w czasie trwania Promocji wskazanym w pkt 2, za pośrednictwem
wskazanych Punktów Obsługi Klienta Organizatora, telefonicznego Centrum Rezerwacji lub strony
www.travelplanet.pl dokonają zakupu dowolnej usługi turystycznej („Klienci”), obejmującej co najmniej przelot i
zakwaterowanie, której termin rozpoczęcia (tj. termin wylotu) przypada w okresie od 17.05.2013r. 31.12.2013r.
5. Kod Rabatowy zostanie wysłany na podany przez Klienta adres mailowy w ciągu 48 godzin, po sfinalizowaniu
rezerwacji.
6. Rezerwacji, zmiany, anulacji miejsca postojowego na parkingu biorącym udział w Promocji Klient dokonuje
samodzielnie, za pośrednictwem strony internetowej http://parkingi.travelplanet.pl/.
7.
Podczas dokonywania rezerwacji usługi parkingowej Klient wprowadza Kod na stronie formularza
rezerwacyjnego. Po użyciu Kodu kwota do zapłaty za usługę parkingową zostanie odpowiednio pomniejszona.
8. Pomniejszoną kwotę do zapłaty za usługę Klient jest zobowiązany zapłacić przed przybyciem na parking, na konto
wskazane w potwierdzeniu rezerwacji parkingu lub przy użyciu systemu płatności on-line.
9. Nie ma możliwości dokonania płatności na parkingu za miejsce postojowe objęte Promocją.
10. Po dokonaniu rezerwacji usługi parkingowej i zaksięgowaniu płatności, lub gdy kwota do zapłaty wynosi 0 zł,
Klient otrzyma na podany adres mailowy Voucher Parkingowy ("Voucher").
11. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Klient nie może dokonać płatności kartą kredytową, a jego wyjazd odbywa się w
terminie krótszym, niż 2 dni robocze od dnia założenia rezerwacji, istnieje ryzyko niezaksięgowania płatności
zwykłym przelewem przez bank. W takiej sytuacji wydrukowane potwierdzenie przelewu należy okazać na
parkingu zamiast Voucheru Parkingowego.
12. Wydrukowany Voucher należy okazać obsłudze parkingu przed wjazdem na teren parkingu.
13. W Promocji biorą udział następujące parkingi:
a) Warszawa – P24,
b) Poznań – Lider,
c) Bydgoszcz – Malko,
d) Łódź – Lublinek 24,
e) Gdańsk – Mega,
f) Rzeszów – Autopark,
g) Katowice – Marko, MTM,
h) Wrocław – Strachowice,
i) Kraków – Błękitny,
j) Modlin – Lot Park
14. Punkty Obsługi Klienta biorące udział w promocji:
a) Bielsko- Biała, CH Sfera
b) Bydgoszcz, CH Galeria Pomorska
c) Czeladź, CH M1
d) Częstochowa, CH M1
e) Gdańsk, Galeria Bałtycka
f) Janki/k Warszawy, CH Janki
g) Katowice, CH 3 Stawy
h) Katowice, Dworzec Główny PKP
i) Kraków, CH M1
j) Łódź, CH Manufaktura
k) Łomianki, CH Łomianki Park
l) Poznań , King Cross
m) Poznań, CH M1
n) Sosnowiec, al. Zwycięstwa 9
o) Warszawa, Dworzec Centralny
p) Warszawa, CH Factory Annopol
q) Warszawa, CH Targówek
r) Warszawa, CH Reduta
s) Wrocław, ul. Ruska 11/12
t) Wrocław, CH Factory
u) Wrocław, Pasaż Grunwaldzki
v) Wrocław, CH Magnolia Park
15. Promocja jest dostępna w ramach wolnych miejsc postojowych, dostępnych na parkingach biorących udział w
promocji, w wykupionym przez Klienta terminie imprezy turystycznej, a o ich przydzielaniu decyduje kolejność
rezerwacji wycieczek. W przypadku braku miejsc na wskazanym parkingu, Klientowi zostanie zaproponowane
miejsce na innym parkingu z oferty serwisu www.lotnisko-parkingi.pl, na tych samych warunkach.
16. W ramach niniejszej Promocji Klient nie może żądać, aby Organizator wypłacił mu w gotówce równowartość
Vouchera, o którym mowa w pkt 3.
17. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.
18. Z Promocji wyłączone są rezerwacje opłacane w części lub w całości bonami TravelPass i Travel Cheque.
19. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem http://www.travelplanet.pl/wczasy/promocje/, na stronie
http://parkingi.travelplanet.pl/, oraz w biurze Organizatora.
Download

Regulamin Promocji „Do urlopu parking GRATIS” 1. Organizatorem