NIEDZIELA – 14 września
CZWARTEK – 18 września
6.30 + Emilia Łach
6:30 + Adam Gomularz
7.00 + Joanna (9 r.śm) i Stefan 6:30 + Jan Czubaty
(10r.śm) Kempa
18.00 + Ks. Kamil Kowalczyk
8.30 + Łukasz Gawęda
w 1 r.śm.
10.00 + Stanisław Darulis w
PIĄTEK – 19 września
1 r.śm.
6.30 + Adam Salepa
11.30 Roczki: 1. Maja Korczyk, 6:30 + Krzysztof Hatala
2. Antoś Sidzina 6:30 + Bolesław Rabe
18.00 + Krystyna Nowak
6:30 + Zofia i Józef Jodłowiec
PONIEDZIAŁEK – 15 września 18.00 + Andrzej Tarnowski
(ODPUST MB Bolesnej)
w 4.r.śm, za + rodziców, teściów,
7:00 Dziękczynna z prośbą o Bo- oraz + Halina Marek
że błog. dla Barbary w 50 r. ur. SOBOTA – 20 września
8:30 + Grzegorz Papuga
6.30 + Emilia Łach
w 17 r.śm.
6:30 + Krzysztof Naglik
10:00 + Stanisława i Piotr Boro- 6:30 + Emil Kolber w 1 r.śm.
wieccy, +Krzysztof, +Zdzisław
6:30 + Adam Salepa
18.00 Suma odpustowa
18.00 + Andrzej Radwan
WTOREK – 16 września
w 20 r.śm.
6.30 + Adam Salepa
NIEDZIELA – 21 września
6:30 + Emilia Łach
XXIV Niedziela zwykła „A”
18.00 + Mieczysław Halski
7.00 + Tadeusz Filek w 10 r.śm.
w 6 r.śm.
8.30 za parafian
18:00 + Marcin Adamowicz
10.00 rezerwacja ?
ŚRODA – 17 września
11.30 + Leszek i Anna Dziurdzia
6.30 + Adam Salepa
18.00+Tadeusz Łęcki w 19 r.śm.
6:30 + Krzysztof Naglik
18.00 Dziękczynna z prośbą
NOWA KSIĘGA INTENCYJNA
o Boże błog. i opiekę NPM
Uprzejmie informujemy, że
w dorosłym życiu dla Cypriana
nowa Księga Intencyjna na
w 18 r.ur.
18:00 + Zbigniew Miłoń
rok 2015, będzie dostępna od
16 września (wtorek)
XXIII Niedziela zwykła
„A” (REKOLEKCJE)
Adres Parafii: ul. Prymasa Wyszyńskiego 20, 32-626 Jawiszowice, tel.: 794 795 794
Strona internetowa Parafii: www.materdolorosa.pl
Pismo redaguje: ks. Filip; [email protected]
TYGODNIK PARAFII MATKI BOŻEJ BOLESNEJ
W JAWISZOWICACH - OSIEDLE BRZESZCZE
14 września 2014
XXIV Niedziela zwykła „A”
Nr 311
Ś W I Ę T O P O D W Y Ż S Z E N I A K R Z Y Ż A Ś W I Ę T E GO
J
ezus powiedział do
Nikodema: „Nikt nie
wstąpił do nieba,
oprócz Tego, który z nieba
zstąpił, Syna Człowieczego.
A jak Mojżesz wywyższył
węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna
Człowieczego, aby każdy, kto
w Niego wierzy, miał życie
wieczne.
Tak, bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie
zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał
swego Syna na świat po to,
aby świat potępił, ale po to,
by świat został przez Niego
zbawiony”.
Zapraszamy
W PONIEDZIAŁEK NMP Bolesnej (Odpust parafialny)
wszystkich parafian
WE WTOREK Świętych Męczenników Korneliusza i Cypriana
na uroczystą sumę
W ŚRODĘ Bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa
WE CZWARTEK Święto Św. Stanisława Kostki
odpustową, którą
W PIĄTEK Św. Januarego, biskupa
odprawi
W SOBOTĘ Dzień powszedni
Uprzejmie informujemy wszystkich parafian, że
tradycyjne nabożeństwo do naszej Matki
i Patronki, będzie odprawiane w naszym kościele
w każdą środę po wieczornej Mszy Świętej.
Zapraszamy już 17 września do wspólnej
modlitwy, przez potężne wstawiennictwo Matki
Bożej Bolesnej Pani Jawiszowic.
Pragniemy w tym nabożeństwie oddawać
wszystkie nasze sprawy, intencje, troski, prośby
i podziękowania. Można zamawiać indywidualne
intencje na Mszę Świętą wotywną ku czci Matki
Bolesnej
****************************************
Zdrowaś Maryjo, boleści pełna, Ukrzyżowany z Tobą,
najboleśniejszaś Ty między niewiastami i bolesny owoc
żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko
Ukrzyżowanego, uproś nam krzyżującym Syna Twojego, łzy pokutne teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
ks. Bp Piotr Greger
15 września
o godz.18:00
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Zawarli 2.08.2014
Artur Luber i Katarzyna Szczurowska
Zawarli 23.08.2014
Zbigniew Hajder i Katarzyna Pietryja
zawarli 06.09.2014
Paweł Zieliński i Angelika Stybura
Paweł Seratowicz i Karolina Kochman
zawarli 06.09.2014
Mateusz Froń i Monika Szczepańska
Krzysztof Kulig i Katarzyna Bąk
SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
w tym tygodniu powierzamy
mieszkańcom tzw.
Starego Bloku 35
Download

J ezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz