Download

J ezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz