TÜRKİYE MUAYTHAI FEDERASYONU
2014 ÇOCUKLAR –GENÇLER – BÜYÜKLER BAY VE BAYANLAR
BÖLGELER ŞAMPİYONLARI İLE TÜRKİYE ŞAMPİYONASI TALİMATI
Türkiye Muaythai Federasyonu 2014 yılı faaliyet programında yer alan “ Çocuklar, Gençler, Büyükler Bay
ve Bayanlar Bölge Şampiyonaları talimatta belirtilen tarihlerde Adana, Erzurum, Düzce, Samsun, Manisa,
Konya, Şanlıurfa ve İstanbul illerinde yapılacaktır.
Türkiye Çocuklar, Gençler, Büyükler Bay ve Bayanlar Şampiyonası 03-08 Mart 2014 tarihinde Aydın’da
yapılacaktır.
1- İllerin Müsabakalara katılım şartları:
1,1-Bölge Şampiyonalarına tüm iller önce il birincilikleri yaparak sonuçlarına göre takım
oluşturmalıdır, sporcuların az olduğu illerde, il birinciliği yapılamaması durumunda sporcuların
yeterli ve tecrübeli olması gereklidir.
1,2-Spor Genel Müdürlüğü Sicil lisans verilerine göre lisanslı sporcusu olan İstanbul ili 7346
sporcusuyla 1-2-3-3 dört takımla, 2000’den fazla sporcu lisansına sahip Adana 2226, Antalya 2057, İzmir
2184, Kayseri 2277 lisanslı sporcu ile (1.2.ve birinciye yenilen 3.sporcu) üç takımla, 2000 sporcu lisansı
altında 1000 sporcudan fazla olan Ankara 1831, Çorum 1181, Hatay 1041, Kocaeli 1991, Konya 1242,
Manisa 1023, Mersin 1953, Muğla 1904, Samsun1423 sporcu lisanslı sporcuları ile ikişer takımla, kalan
diğer iller bir takımla bağlı oldukları bölge şampiyonalarına katılabilecekler. Askeri ve polis spor kulüpleri
il birinciliğine katılmadan, bağlı oldukları bölge şampiyonalarına, Yurtdışında yaşayanlar Türk
sporcular direkt Türkiye Şampiyonasına katılabilecekler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı
taşımayan sporcular milli takıma alınamayacaklarından şampiyonaya katılamazlar
1,3-Türkiye Şampiyonası:
SGM sicil kayıtlarına göre Akdeniz Bölgesi 8701, Ege Bölgesi 6842, İç Anadolu (Sivas Hariç) 6837,
Karadeniz Bölgesi 6104, Batı Marmara 7919 sporcu lisansı ile ikişer takımla, Güneydoğu Anadolu (Sivas
Dahil) 2004, Doğu Anadolu 3307, Doğu Marmara 3153 sporcularıyla birer takımla Türkiye Şampiyonasına
katılabilecektir.
1,4-Kilo almalar;
Sporcular kilo değişmesi halinde müsabakaya alınamazlar, yerlerine başka sporcu getirilemez, kategoriler
boş olsa dahi Bölge şampiyonlarına katılmayan yada yenilmiş olan sporcular Türkiye Şampiyonasına
getirilemez, hiçbir şekilde verilen kontenjanın dışına çıkılamaz, Türkiye Şampiyonası birinci olan sporcular
Dünya Şampiyonasında kilo değiştiremezler,
1.5-İl temsilcileri il birincilikleri sonucunda Bölge Şampiyonalarına katılmaya hak kazanan sporcuların il
müdürlüğünden onaylı listelerinde adı soyadı, doğum tarihi (gün-ay-yılı) yazılı, kulübü, Federasyon sicil
nosu, vizeli lisans nosu, khan derecesi ve kilosu ile yaş kategorisi yazılı listeyi il müdürlüğünden onaylı
şekilde getirerek müsabaka görevli hakem kuruluna teslim edeceklerdir. Yaşı küçük sporculardan veli
muvafakat belgesi ve listelerde kafilede görev alan antrenörler ve yardımcıları, vize ve gelişim
seminerlerine katılmış ve vize almış olması gereklidir.
1.6-Bölgeler ve Türkiye Şampiyonası müsabakalarına katılabilmek için Çocuklar veya Wai-Kru kategorisi
için sporcular Federasyonumuz tarafından verilmiş olan en az 2. Khan derecesine, Gençler kategorisi için en
az 6 khan derecesine, büyükler kategorisinde en az 9. Khan derecesine ve Muaythai lisansına sahip olmalı
ve tartı günü ibraz etmelidirler, yeterli khan derecesi olmayan ve Federasyonun sicil ve lisansına sahip
olmayan sporcular müsabakaya alınamazlar. Merkez Amatör Muaythai Hakem Kurulu lisans fotokopisi ve
federasyon khan sicil kartının fotokopisini alıp müsabakaya katılanları çizelge halinde listeleyerek
federasyon Merkez Hakem Üst Kuruluna verecektir.
2- Sıklet Yaş ve Kategoriler:
Talimata ekli listedeki kilo ve kategorilere göre yapılacaktır;
3-Müsabaka sistem Raund ve süreleri :
3.1-Müsabakalar IFMA Amatör Muaythai desisyon sistemsine göre ve Federasyonumuzun talimatları
dahilinde yapılacaktır, puanlamada iyi wai-kru yapan ve orijinal Muaythai tekniği ve stili uygulayan
sporcular avantajlı olacaklardır.
TÜRKİYE MUAYTHAI FEDERASYONU
2014 ÇOCUKLAR –GENÇLER – BÜYÜKLER BAY VE BAYANLAR
BÖLGELER ŞAMPİYONLARI İLE TÜRKİYE ŞAMPİYONASI TALİMATI
A – Minikler Çocuklar Bay Bayan : ( 1 ) dakikadan ( 3 ) Raund , ( 1 ) dakika dinlenme, Minik çocuklar
kategorisinde kafaya tüm vuruşlar yasaktır.
B – Yıldız Kadetler Bay Bayan : ( 1.30 ) bir dakika otuz saniye ( 3 ) Raund , ( 1 ) dakika dinlenme, Yıldız
Kadetler kategorisinde kafaya yumruk ve tekme vurulabilir, kafaya diz, dirsek vurulması yasaktır. diz dirsek
sadece vucuda vurulabilir,
C – Gençler Bay Bayan : (2 ) dakikadan ( 3 ) Raund , ( 1 ) dakika dinlenme İFMA uluslararası kural
geçerlidir. doğru tüm teknikler uygulanır.
Ç- Büyükler Bay Bayan Kategorisi: Elemeler ve Finaller 3 dakika’ dan 3 Raund, 1 dakika dinlenme arası
verilir. İFMA uluslararası kural geçerlidir. doğru tüm teknikler uygulanır.
D-Wai Kru:
Yarışmacılar 2 kişi olarak ring’te dans ve koreografilerini yapacaklardır. Yarışmada 5 yan hakemin galip
çoğunluğu ile galip ilan edilen kazanır. Wai-Kru Muaythai geleneksel saygı dansı ve koreografiler
orijinaline uygun yapılır, Muaythai serenomi müziği dışında müzik ve standartlar dışında dans ve
koreografiler kabul edilmez. Bir Wai-Kru en fazla 3 dakika sürebilir.
4- Tartı ve Kura:
4.1-Müsabakalar için teknik toplantı şampiyonanın yapılacağı yerin toplantı salonunda ekteki programda
olduğu gibi yapılacaktır. Teknik toplantıya federasyon kurulları, idareciler ve antrenörler katılacaktır,
toplantı ardından tartı ve kayıtlar yapılacaktır. Tartıda kesinlikle tolerans verilmeyecektir. Tartılar
sporcuların üzerlerinde sadece iç çamaşırı veya Muaythai şortlu olarak yapılacaktır. tartı sonrası eşleşmeler
programa göre tüm antrenör, hakem ve idarecilerin görebileceği bir alanda (şeffaf ve görülür bir yöntemle)
yapılıp asılacaktır.
4.2-Federasyonumuzun Merkez Hakem Üst Kurulu, Faaliyetin başlaması ile birlikte, toplantı, tartılar,
eşleşmeler ve müsabakaların yönetiminde tarafsızlık ilkeleri ile Federasyonumuzun yayınlamış olduğu
‘’Amatör Muaythai Müsabaka Talimatı, Amatör Muaythai Hakem Talimatı’’ ve bu talimata göre
usul ve esasların uygulanıp uygulanmadığı, görevli idareci, hakem, antrenör, sporcular ve diğer kişiler
hakkında, ne gibi şikayetler geldiği hususunda her gün rapor hazırlayıp Federasyonca görevlendirilen
yönetim kuruluna rapor edecektir. Yönetim kurulu raporları inceleyerek usulsüz hareket edenlere tedbir
uygulayabilecek veya disiplin kuruluna sevk edebilecektir.
5-Müsabakaya katılacak; Antrenör, Sporcu ve Hakemlerin Kılık Kıyefeti:
5.1-Müsabakada görev alan antrenörler, yardımcı antrenörler vizeli olmalıdır. Ring köşelerinde antrenöre
yardım edecek kişilerin en az 11. khan yardımcı antrenör derecesine sahip olmalıdır, antrenörler ve
yardımcıların ring köşelerine sadece eşofman ile çıkacaklardır maç esnasında kendilerine tahsis edilen
sandalye oturacaklardır. Antrenör ve yardımcılarının sporcuların köşelerine çıkabilmek için kartları ibraz
etmeli ve yakalarında takılı olarak görev yapacaklardır, vizeli olamayanlara görev verilmeyecek ve ringin
yanına yaklaştırılmayacaktır.
5.2-Antrenörler ve yardımcıları; sporcuları ring’te müsabaka yaparken ayağa kalkmaları, sporcuya
bağırmaları, hakem veya yöneticilerle konuşmaları, müsabaka esnasında itiraz etmeleri yasaktır,
talimata uymayan kişiler Disiplin ve Ceza kuruluna mutlaka sevk edilecektir.
5.3-Sporcular; müsabakalarda şort ve tişört ile belirlenen koruyucu eldivenler ile müsabakaya çıkacaklardır,
5.4-Müsabakalara katılan tüm idareci, antrenör ve sporcular, belirlenen kılık-kıyafet talimatları
esaslarına uyacaklardır, aksi davranışta bulunanlar hakkında gereken yasal işlem yapılacaktır.
5.5-Hakemler; Federasyonumuzun talimatları gereğince siyah pantolon, beyaz gömlekle görev
yapacaklardır, Merkez Hakem Üst Kurulu ile Amatör Muaythai Hakem Kurulu üyeleri haricindeki hakemler
papyon takılı görev yapacaklardır, federasyonun bilgisi dışında kıyafetlerin üzerinde logo gibi reklamlar
içeren semboller olmayacaktır.
6-İtirazlar:
6-1-Müsabakalara itirazlar il müdürlüğünce görevlendirilmiş diplomalı ve 2014 yılı ulusal vize
seminerine katılmış il antrenörü tarafından usulüne uygun yazılı dilekçe, tutanak karşılığında
federasyon Genel Sekreteri veya görevlendireceği kişiye IFMA mevzuatına göre (100) USD karşılığı
TÜRKİYE MUAYTHAI FEDERASYONU
2014 ÇOCUKLAR –GENÇLER – BÜYÜKLER BAY VE BAYANLAR
BÖLGELER ŞAMPİYONLARI İLE TÜRKİYE ŞAMPİYONASI TALİMATI
olan 200 TL teslim ederek dilekçelerini, görsel delili veya kanıtını İtiraz Kuruluna vereceklerdir,
itiraz sürecinin başlaması için sporcunun ringi terk etmiş ve sahadan uzaklaşmış olması gerekir.
6.2-İtiraz maçın bitiminden en fazla 30 dakika içinde sadece il müdürlünce görevlendirilmiş ve 2014 ulusal
vizeli belgeli antrenör tarafından yapılabilir, haricinde hiçbir şekilde itiraz dilekçesi kabul edilmez, ücreti
yatırılmayan itirazlar ve sözlü yapılan itirazlar ile hakemleri ve yöneticilere zan altında bırakacak
davranışlarla müsabakaların ahengini bozacak gereksiz itirazlar görüldüğünde derhal Disiplin ve Ceza
kuruluna sevk edilebileceği gibi il, idareci, antrenör, kulüp ve sporcular hakkında tedbir uygulanarak
müsabakalardan ihraç edilebilecektir.
6,3- İtirazların değerlendirilmesi
Süresi içinde usulüne uygun yapılan itirazların değerlendirilebilmesi için mutlaka bilgisayar ortamına
aktarılabilen görsel delil olmalıdır. (Bunu itirazı yapan antrenör sağlamak zorundadır.) Yapılan itirazlar 3
Hakem (Uluslararası veya Ulusal düzeyde 3 Teknik kurul Üyesi 1 İtiraz komisyonu başkanı olmak üzere 7
kişiden oluşur. İtirazlar; İtiraz kurulu tarafından akşam müsabakalar bittikten sonra bir yerde toplanarak
seyredecek ve tekrar değerlendirilecektir. İtirazı sonucu SMS ile ilgili antrenörlere bildirilecektir. Eğer itiraz
yerinde görülmüşse, Yapılan bildirimden sonra ertesi gün müsabakaların başlaması öncesi ilk müsabaka
itirazlara ait müsabakalar olacaktır. Ardından programda olan müsabakalar devam edecektir.
6,4-İtiraz müsabakaları minikler, yıldızlar, gençler veya büyükler kategorisine göre tam maç oynayacaktır
tek raund usulü olmayacaktır. İtiraz için ödenen bedel haksız çıkıldığında kesinlikle iade edilmeyecek olup
federasyonun hesabına gelir kaydedilecektir.
7-Kafilenin Harcırahlar:
7.1-Çocuklar, Yıldız Kadetler, Gençler, Büyükler Bay-Bayanlar Bölge Şampiyonalarında dereceye giren
girmeyen hiçbir sporcuya harcırah ödenmeyecektir. Bölge şampiyonalarına sporcular ile müsabakalara il
müdürlüğünce görevlendirilen 1-6 sporcu ile iştirak eden kafilelerin bir antrenörüne, aynı şekilde 7-12
sporcu ile katılmayı hak eden ve faaliyete katılan illerin 2 antrenörüne, 13-21 ve daha fazla sporcu ile
katılan illerin 2 antrenörüne ve 1 idarecisine federasyonumuzca yol yevmiye ve harcırahları ödenecektir.
7.2-Bölge Şampiyonaları müsabakalarında görevli hakemlere yol ve seans ücretleri ödenebilecektir.
7.3-2014 Ulusal vizeli olmayan antrenörler görevlendirilemez ve harcırah ödenemez.
Bölge Şampiyonalarında İl müdürlüğünden görevlendirilen 1 doktor, 1 hemşire ve 1 ambulans şoförü ile 7 il
personeli toplam 10 kişinin harcırahları federasyonumuz tarafından ödenecektir.
7.4-Bölge müsabakalarında federasyonumuzca harcırah alamayan sporculara harcırahları ve yol
ücretleri bütçe imkanlarına göre il müdürlüklerince ödenebilir.
7.5-Türkiye Şampiyonasında ise:
Türkiye Çocuklar, Gençler, Büyükler Bay ve Bayanlar şampiyonasında her kilo ve kategoride birinci (1.)
olan sporculara 6 gün müsabaka 2 gün yol olmak üzere toplam 8 gün harcırah ödenebilecektir.
7.6-Bölge müsabakaları kontenjan dahilinde katılmaya hak kazanan ve il müdürlüğünce
görevlendirilenlerden 1-6 sporcu ile katılan kafilelerin 1 antrenörüne, 7-14 Sporcu ile katılan kafilelerin 1
idarecisi 1 antrenörüne, 15-21 ve daha fazla sporcu ile katılan kafilelerin 1 idareci ve 2 antrenörüne yol
yevmiye ve harcırahları federasyonumuzca ödenebilecektir.
7.7-Türkiye şampiyonası müsabakalarında görevli hakemlere yol ve seans ücretleri ödenebilecektir.
Hakemler kategorilere görev aldıkları gün kadar ücret ödenecektir. Geç gelen ve erken ayrılanların ücretleri
kesilir. Ulusal vizeli olmayan hakem ve antrenörler görevlendirilemez ve harcırah ödenemez
İl müdürlüğünden görevlendirilen 2 doktor, 2 hemşire ve 1 ambulans şoförü ile 10 il personeli toplam 15
kişinin harcırahları federasyonumuz tarafından ödenebilecektir.
7.8-Türkiye Şampiyonası müsabakaları için illeri tarafından görevlendirilen ve federasyondan
harcırah alamayan idareci, antrenör ve sporcuların yol yevmiye ve harcırahları il müdürlüklerince
ödenebilir.
8- Müsabaka katılım izin işlemleri:
İller, Bölgeler ve Türkiye Şampiyonası milli takımların oluşması ve Uluslararası temsiller için yapılacak
seçme düzeyinde olduğundan, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 maddesi gereğince izinli sayılırlar. Müsabakalara katılan
idareci, hakem, antrenör ve sporcuların izin işlemleri bağlı bulundukları İl müdürlüklerince yapılacaktır.
İstisnai durumlarda federasyonumuz işlemleri yapacaktır. Yabancı uyruklu sporcular katılamaz.
TÜRKİYE MUAYTHAI FEDERASYONU
2014 ÇOCUKLAR –GENÇLER – BÜYÜKLER BAY VE BAYANLAR
BÖLGELER ŞAMPİYONLARI İLE TÜRKİYE ŞAMPİYONASI TALİMATI
9- Müsabakaya Katılan Sporcularda Mecburiyet:
9.1-Tüm sporcular beraberlerinde Federasyonca belirlenmiş olan, Muaythai T-şort ve şortunu, Koki, Dişlik,
Kaval Kemiği Koruyucusu, Dirsek koruyucusu ve Bandaj bulundurmak ve giymek zorundadırlar.
9.2-Erkeler, Kızlar Kask, Eldiven ve vücut koruyucusu Federasyon veya yetkili kurulları tarafından temin
edilecektir, sporcuların şahsi giyecekleri müsabaka ekipmanlarından ayak-dirsek koruyucuları, dişlik, altın
sarısı renkte Muaythai yazılı şort, ve köşe rengine göre mavi veya kırmız t-şort olmalıdır.
9.3-Sporcular, antrenörleri ve ring köşesine arkalarında çıkan yardımcıların Muaythai dışında başka
spor dallarının yazan sembol ve logolu giyisiler giyilmesi veya yarışma alanına girilmesi yasaktır.
9.4-Sporcular müsabakalara başlamadan önce ring içinde ustaya saygı dansı olan Wai Kru dansını yapmak
mecburiyetindedir, iyi Wai Kru (ustaya saygı dansı) yapan sporcular ve Muaythai stilini sergileyen
sporcular 1 puan avantaj sağlayacaklardır. Wai Kru (ustaya saygı dansı) yapmayan sporcular uyarılarak
yapmaları sağlanacaktır. Aksinde diskalifiye edilebilecektir.
9.5-Sporcular ekte sunulan IFMA A-B Divisyon talimatına uymak zorundadırlar.
10- Müsabakalarda Dereceye Giren Sporculara Ödüller:
10.1Bölge Şampiyonaları ve Türkiye Şampiyonası Müsabakalarda ilk dört dereceye (1, 2, 3, 3) giren
sporculara Madalya Federasyonumuz tarafından verilecektir, Başarı belgeleri yerel tertip kurulunca
yaptırılacak ve verilecektir.
10.2-Bölge müsabakaları bir gün öncesi, Her Bölgede Ulusal Eğitim ve Gelişim Seminerlerine
katılmayarak sadece il’de görev almak isteyen antrenör ve hakemler için seminerler yapılacaktır.
12- Şampiyonalarda uygulanacak programlar;
A-Bölge Şampiyonalarının Programı:
Bir Gün önce
Yerel Antrenör Semineri
Hakem Gelişim Semineri
Genel Teknik Toplantı
İlk Tartı kayıt ve doktor kontrolü
Kura ve Eşleşmeler
1000-1300
1000-1300
1600-1700
1700-1900
1700-1900
1.Gün :
Doktor Kontrolü Tartı Kayıtlar
0700-0800
Hakem Toplantısı
0900-1000
Müsabakalar
1000-1900
2.Gün :
Doktor ve Tartı Kontrolü
0700-0800
Hakem Toplantısı
0900-1000
Açılış Töreni ve Müsabakalar
1000-1900
Akşam yemeği ve Bölge Toplantısı
1900-2300
3.Gün :
Doktor ve Tartı Kontrolü
0700-0800
Hakem Toplantısı
0900-1000
Müsabakalar
1000-1300
Müsabakalar ve Madalya Töreni
1400-1900
İki gün yapılan Bölge Şampiyonalarında bir gün önce ve 1.ci 3. gün programına uygun olur
B-Türkiye Şampiyonası Programı:
1.Gün 02 Mart 2014 (Minikler ve Yıldız Kadetler Bay ve Bayanlar)
Hakem Toplantısı
Teknik Toplantı
Minik-Yıldız kadetler Doktor Kontrolü Tartı Kayıtlar
Minik-Yıldız kadetler Kura ve Eşleşmeler
Hakem, Teknik, İtiraz ve Organizasyon toplantısı
00
00
09 -10
1000-1100
1200-1500
1600-1800
1800-2000
:
TÜRKİYE MUAYTHAI FEDERASYONU
2014 ÇOCUKLAR –GENÇLER – BÜYÜKLER BAY VE BAYANLAR
BÖLGELER ŞAMPİYONLARI İLE TÜRKİYE ŞAMPİYONASI TALİMATI
2.Gün : 03 Mart 2014
Doktor ve Tartı Kontrolü
Minik-Yıldız Müsabakaları Bay-Bayan Müsabakaları
Öğle Arası
Minik-Yıldız Müsabakaları Bay-Bayan Müsabakaları
0700-0800
1000-1300
1300-1400
1400-2000
3.Gün : 04 Mart 2014
Doktor ve Tartı Kontrolü
Minik-Yıldız Bay-Bayan Yarı final müsabakaları
Öğle Arası
Minik-Yıldız Bay-Bayan Final müsabakaları
0700-0800
1000-1300
1300-1400
1400-2000
04 Mart 2014 3. Günün içinde Gençler Büyükler A-B Divisyon Bay-Bayanlar;
Gençler Büyükler A-B müsabakaları için teknik Toplantı
1400-1600
Gençler Büyükler A-B Bay- bayan ilk kontrol tartıları
1600-1700
Gençler Büyükler A-B bay-bayan kura ve eşleştirme
1700-1800
Bölge Toplantıları
1900-2100
4.Gün : 05 Mart 2014 (Gençler Büyükler A-B Divisyon Bay-Bayanlar)
Doktor ve Tartı Kontrolü
0700-0800
Gençler bay – bayan Müsabakaları
1000-1300
Öğle Arası
1300-1400
Büyükler bay – bayanlar A-B Divisyon Müsabakaları
1400-2000
5.Gün : 06 Mart 2014 (Gençler Büyükler A-B Divisyon Bay-Bayanlar)
Doktor ve Tartı Kontrolü
0700-0800
Gençler bay – bayan Müsabakaları
1000-1300
Öğle Arası
1300-1400
Büyükler bay – bayanlar A-B Divisyon Müsabakaları
1400-2000
6.Gün : 07 Mart 2014 (Sadece Genç ve Büyük Erkekler A-B Divisyon)
Doktor ve Tartı Kontrolü
0700-0800
Gençler Erkeler Yarı ve Final Müsabakaları
1000-1300
Öğle Arası
1300-1400
Büyükler Erkeler Yarı Final ve Final A-B Divisyon Müsabakaları
1400-1800
Merkez Kurullar Toplantısı
1800-2000
Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Toplantısı
2000-2200
7.Gün : 08 Mart 2014 (‘’DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’’ Sadece Genç ve Büyük Bayanlar)
Doktor ve Tartı Kontrolü
0700-0800
Dünya Kadınlar Gününe saygı korteji
0900-1000
Gençler Bayanlar Yarı ve Final Müsabakaları
1100-1300
Büyükler Bayanlar Yarı Final ve Final A-B Divisyon Müsabakaları
1300-1600
Madalya Töreni Kapanış
1600-1800
13- Organizasyon:
13.1-Bütün bölgelerde iki şer ring kurulacaktır. Tek ring kurulup sporcuların geç saatlere kadar müsabaka
yaptırılmasından kaçınılacaktır. Türkiye Şampiyonasında üç ring kurulacaktır.
13.2-Müsabakaların organizasyonu ve açıklık bulunmayan tüm hususlarda Federasyonumuzun
görevlendirdiği kurulları yetkilidir. Müsabakanın yapılacağı il müdürlüğü gerekli olan aşağıdaki görevleri
yerine getirmelidir.
1-Bölge Şampiyonalarında İki ringin kurulması.
2-Tartı için en 2 veya 4 elektronik tartı aleti. (kız erkek ve test tartısı)
3-Ambulans ve doktor hazır bulundurulması. Müsabakalarda emniyet ve sağlık tedbirlerinin aldırılması. .
4-1 Adet bilgisayar ve yazıcı, yeterli kağıt ile fotokopi cihazından yararlandırılması.
5-Toplantı salonunun hazır edilmesi.
6-Ses düzeni ve plazma veya skorboardların kurulması, (Federasyon Komitesince LCD monitör sağlanması)
TÜRKİYE MUAYTHAI FEDERASYONU
2014 ÇOCUKLAR –GENÇLER – BÜYÜKLER BAY VE BAYANLAR
BÖLGELER ŞAMPİYONLARI İLE TÜRKİYE ŞAMPİYONASI TALİMATI
MUYATHAI BÖLGE ŞAMPİYONALARI VE TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
TARİH VER YERLERİ
Müsabakanın Adı:
Minik-Yıldız Kadetler, Gençler Büyükler, Bay-Bayan
Muaythai Doğu Maramara Bölge Şampiyonası;
Bağlı iller; Bursa, Düzce, Bilecik, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya,
Yalova, Çanakakle,
Minik-Yıldız Kadetler, Gençler Büyükler, Bay-Bayan
Muaythai İç Anadolu Bölge Şampiyonası
Bağlı iller;
Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Karaman,Kırşehir, Konya,
Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Eskişehir, Niğde
Minik-Yıldız Kadetler, Gençler Büyükler Bay-Bayan
Muaythai Ege Bölge Şampiyonası
Bağlı İller;
İzmir, Aydın, Afyon, Uşak, Denizli, Kütahya, Manisa, Muğla
Minik-Yıldız Kadetler, Gençler, Büyükler Bay-Bayan
Muaythai Batı Marmara Bölge Şampiyonası
Katılacak İller ;
İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne,
Minik-Yıldız Kadetler, Gençler, Büyükler Bay-Bayan
Muaythai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası
Katılacak İller;
Erzincan, Erzurum, Malatya, Elazığ, Tunceli, Ağrı, Muş, Bitlis,
Bingöl, Van, Ardahan, Siirt, Kars, Iğdır.
Minik-Yıldız Kadetler, Gençler, Büyükler Bay-Bayan
Muaythai Akdeniz Bölge Şampiyonası
Katılacak İller;
Mersin, Adana, Isparta, Hatay, Burdur, Osmaniye, Antalya,
Minik-Yıldız Kadetler, Gençler, Büyükler Bay-Bayan
Muaythai Karadeniz Bölge Şampiyonası
Katılacak İller;
Samsun, Ordu, Bartın, Zonguldak, Bolu, Karabük, Kastamonu,
Sinop, Giresun, Trabzon, Çorum, Bayburt, Amasya,
Gümüşhane, Artvin, Tokat, Rize
Minik-Yıldız Kadetler, Gençler, Büyükler Bay-Bayan ve
Muaythai Güney Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası
Katılacak İller;
Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin, Şanlıurfa, Hakkari,
Gaziantep, Şırnak, Kahramanmaraş, Kilis, Sivas)
Türkiye Çocuklar, Gençler Büyükler Bay-Bayan Muaythai
Şampiyonası
Tarihi
01-02ŞUBAT 2014
30-OCAK2014
02-ŞUBAT2014
31-OCAK2014
02-ŞUBAT2014
Yeri
18 TEMMUZ
SPOR SALONU
DÜZCE
ATATÜRK SPOR
SALONU
KONYA
ATATÜRK SPOR
SALONU
MANİSA
14-16
ŞUBAT
2014
GAZANFER
BİLGE SPOR
SALONU
İSTANBUL
01-02
ŞUBAT 2014
YAKUTİYE
SPOR SALONU
ERZURUM
14-16
ŞUBAT
2014
ADANA
13-16
ŞUBAT
2014
SAMSUN
14-16
ŞUBAT
2014
BATMAN
02-08
MART 2014
AYDIN
Halil DURNA
Türkiye Muaythai Federasyonu
Başkanı
TÜRKİYE MUAYTHAI FEDERASYONU
2014 ÇOCUKLAR –GENÇLER – BÜYÜKLER BAY VE BAYANLAR
BÖLGELER ŞAMPİYONLARI İLE TÜRKİYE ŞAMPİYONASI TALİMATI
ULUSLARARASI MUAYTHAI AMATÖR FEDERASYONU (IFMA)’NIN
A-B DİVİSYON KATILIMLARI HAKINDA YAZISI GEREĞİNCE
HAZIRLANAN FEDERASYON TALİMATI
Uluslararası Muaythai Amatör Federasyonu (IFMA)’nın 28 Haziran 2012 tarih ve 1266 sayılı ve 23
Ağustos 2012 tarih ve 1279 sayılı yazıları ile A-B Divisyon müsabaka şartlarını düzenleyen bir yazı ile
Federasyonumuz bildirmiş olup İl birincilikleri, Bölge Şampiyonaları ve Türkiye Şampiyonasının buna göre
yapılmasını rica ederiz.
1-IFMA 2012 yılından sonra A-B klasman takip komitesi kurduğunu beyan etmiştir aynı kurul
Federasyonumuzca kurulacak ve klasmanları takip A divisyonda aşağıdaki kurallara göre hareket
etmeyenleri eleme yetkisi olacaktır.
2-Avrupa Şampiyonları A divisyonda yapılmaktadır, önceki yıllarda dahil (IFMA) Dünya Şampiyonasında
B divisyonda şampiyon olan sporcular, Avrupa Şampiyonu olan sporcular, elit sporcuların yarıştığı
Uluslararası Profesyonel gala ve Turnuvalar, B klasta Dünya Şampiyonasına iki defa yarışmış sporcular,
ile 2012 yılından sonra Avrupa Şampiyonasında maç yapmış sporcular ile 30 yaşını geçmiş sporcular B
divisyona katılamaz, maç yapamazlar, A divisyon yarışmak zorundalar.
3-A Divisyon maç yapacak sporcular, A divisyona yönelik projeler hazırlanacağından, sezon içinde başka
bir Federasyonun müsabakasına katılmamalıdırlar,
4-Çocuklar, Gençler ve Büyükler B divisyonda Türkiye Şampiyonu olan sporcular sezon içerisinde başka
bir spor dalında kesinlikle yarışamazlar. Müsabakalarda sporcular dövüşüyorlarsa, Wai-kru kategorisinde
yarışamazlar, birini seçmek zorundalar
5- Maç yapacak sporculardan bu şartları uyduklarına, aksinde diskalifiye edileceklerini bildiklerine dair
yazılı beyan alınacaktır.
6-Bu karaların uygulamasının yanı sıra şüphe edilen kişilerden Federasyonca inceleme yapılabilecektir.
Federasyonumuz Talimatlarına ve başka spor dalında yarışmaması gerektiği halde yarışan sporcular
Federasyon Disiplin ve Ceza Kuruluna sevk edilirler.
Halil DURNA
Federasyon Başkanı
TÜRKİYE MUAYTHAI FEDERASYONU
2014 ÇOCUKLAR –GENÇLER – BÜYÜKLER BAY VE BAYANLAR
BÖLGELER ŞAMPİYONLARI İLE TÜRKİYE ŞAMPİYONASI TALİMATI
2014 YILI MÜSABAKA SİKLET VE KATAGORİLERİ
BÜYÜK ERKEKLER A DİVİSYON: 17-35 Yaş 1997 - 1979 doğumlular ay gün yok (9. Khan)
-51-54-57-60-63,5-67-71-75-81-91 Kg. (Dünya Şampiyonasına planlanıyor)
BÜYÜK ERKEKLER B DİVİSYON: 17-35 Yaş 1997 - 1979 doğumlular ay gün yok (9. Khan)
-51-54-57-60-63,5-67-71-75-86 +86 Kg. (Sedece Avrupa Kupasına gönderilebilir).
BÜYÜK BAYANLAR: 17-35 Yaş 1997 - 1979 doğumlular ay gün yok (9. Khan)
-45-48-51-54-57-60-63,5-67 Kg. (Dünya Şampiyonasına planlanıyor)
GENÇ ERKEKLER: 15-17 Yaş 1999 -11 Mayıs 1996 tarihinden sonra doğanlar (6. Khan)
-42-45-48-51-54-57-60-63,5-67-71-75 Kg. (Dünya şampiyonasına planlanıyor)
GENÇ BAYANLAR: 15-17 Yaş 1999 -11 Mayıs 1996 tarihinden sonra doğanlar (6. Khan)
-45-48-51-54-57-60-63,5 Kg. (Dünya Şampiyonasına planlanıyor)
YILDIZ ERKEKLER: Ay gün aranmaz 12-14 Yaş Kızlar ve Erkeler 2002-2000 doğumlular
(2.Khan)
-33-36-39-45-51 -57 -60 -67 Kg. (-33-39-51-60 ve +60 hariç Dünya Şampiyonasına)
YILDIZ BAYANLAR: Ay gün aranmaz 12-14 Yaş Kızlar ve Erkeler 2002-2000 doğumlular (2.Khan)
-33-36-39-45- 51 -57 +57 Kg. (33-39 -51 ve +57 hariç Dünya Şampiyonasına)
MİNİK ERKEKLER: Ay gün aranmaz 10-11 Yaş Kızlar ve Erkeler 2004-2003 doğumlular (2.Khan)
30-33-36-39-44-48 +48 Kg. (Balkan ve Avrupa Şamp. ve Kupasında değerlendirilecek)
MİNİK BAYANLAR: Ay gün aranmaz 10-11 Yaş Kızlar ve Erkeler 2004-2003 doğumlular (2.Khan)
30-33-36-39-44 +44 Kg. (Balkan ve Avrupa Şamp. ve Kupasında değerlendirilecek)
WAİ-KRU:
MİNİK ERKEK 08-11 YAŞ. (Balkan ve Avrupa Şamp. ve Kupasında değerlendirilecek) (2.Khan)
MİNİK BAYAN 08-11 YAŞ. (Balkan ve Avrupa Şamp. ve Kupasında değerlendirilecek) (2.Khan)
YILDIZ ERKEK 12-14 YAŞ. (Dünya Şampiyonasına planlanıyor) (2.Khan)
YILDIZ BAYAN 12-14 YAŞ. Dünya Şampiyonasına planlanıyor) (2.Khan)
Dünya Şampiyonasına götürülmesi planlanan sikletler dışında kalan tüm siklet birincileri Bakan,
Avrupa Şampiyonası ve kupalarında değerlendirilmeye çalışılacaktır.
‘’Ancak; yapılacak bölge şampiyonaları ve Türkiye Şampiyonalarında en az üç maç yapmayan
sporcular ile çok zayıf olduğu tespit edilen sporcular Dünya Şampiyonası kadrosundan çıkartılarak
Avrupa’da değerlendirilecektir’’.
2014 Yılı Yapılacak Şampiyonalar öncesi Muaythai İl Birinciliklerinin yukarıdaki
kategorilere göre yapılması gereklidir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Halil DURNA
Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı
Download

Türkiye ve Bölge Şampiyonası Talimatı (*)