İşletim ve montaj kılavuzu
VX
İşletim ve kurulum kılavuzu,
Çiftli Güvenlik Kapama Valfı,
Gaz - Manyetik valf
VX
İçindekiler dizini
1.0
Genel Bilgiler
1.1 Valf ayarları
1.2 Kullanım amacı
2.0
Tehlike bilgileri
2.1 Güvenlik açısından önem taşıyan kavramlar
2.2 Emniyet bilgisi
2.3 Nitelikli personel
2.4 Danışmadan Yapılan Değişiklik ve Yedek Parça Üretimi
2.5 İzin verilmeyen işletim biçimi
2.6 Patlama tehlikesi bulunan yerlerde kullanım için güvenlik uyarıları, 94/9/EG yönergesi
3.0
Kullanım
3.1 Nakliyat
3.2 Depolama
3.3 Montaj işleminin gerçekleştirilmesi
4.0
Ürün açıklaması
4.1 Fonksiyon
4.2 Teknik Veriler
4.3 V1 ve V2 arasındaki sınama hacmi
4.4 Tanımlama
5.0
Montaj
5.1 Montaj, kullanım ve bakım ile ilgili tehlikeler hakkındaki uyarılar
5.2 Montaj
6.0
İşletim
6.1
6.2
6.3
6.4
İlk işletmeye alma
Kullanım dışı bırakma
Yeniden devreye alma
Bakım aralığı
7.0
İşletim arızalarının nedenleri ve bunların giderilmesi
7.1 Hata arama
7.2 Hata arama planı
8.0
Valf birimlerinin sökülmesi
8.1 Görsel kontrol, V1 veya V2 valf birimlerinin sökülmesi
9.0
Garanti
10.0
Düzenlemeler ile ilgili açıklamalar
11.0
Çizim
11.1
Kesit resmi
11.2
Parça listesi
12.0
Uyumluluk Beyanı
_______________________________________________________________________________________________________
220.100.180-12
TM 3074
Sayfa 1 /15
Yayınlama tarihi 12/2012
İşletim ve montaj kılavuzu
VX
1.0 Genel Bilgiler
Bu işletim kılavuzu valfin güvenli, öngörülen biçimde takılması ve işletilmesine yönelik talimatlar içerir.
Buna ilaveten manyetik işletim biçimine göre ilgili işletim kılavuzunun da dikkate alınması gerekir.
MA Serisi…
220.100.179
Bu noktada işletim kılavuzunun desteği ile çözülemeyen sorunlar çıkması durumunda, üreticiden ek bilgiler
temin edilebilir.
Bu işletim kılavuzu geçerli EN güvenlik normları ile Federal Almanya'da geçerli talimat ve düzenlemelere
uygundur.
Valfin Federal Almanya dışında kullanılması durumunda işletmeci veya tesisin tasarlanmasından sorumlu
kişi geçerli ulusal normlara titizlikle uyulmasından sorumludur. Üretici her tür teknik değişiklik ve düzeltme
yapma hakkını her zaman için saklı tutar. Bu işletim kılavuzunun kullanımı, kullanıcın Bölüm 2.3'te
öngörülen "Kalifiye Personel" bölümünde belirtilen kalifiye personel ile ilgili nitelikleri taşımasını öngörür.
İşletim personeline işletim kılavuzu doğrultusunda gerekli talimatlar verilmelidir. İşletim kılavuzu makinenin
kullanım mahallinde devamlı olarak kullanıma hazır tutulmalıdır.
1.1 Valf ayarları
Üretici:
UNI Geräte E. Mangelmann
Elektrotechnische Fabrik GmbH
Holtumsweg 13
D-47652 Weeze
Telefon:
+49 (0) 2837/9134-0
Faks:
+49 (0) 2837/1444
E-Mail:
[email protected]
Web sitesi: www.uni-geraete.de
Tanım
Manyetik tahrike sahip doğrudan etkili, elektriksiz bağlanan, yayla çalışan çiftli güvenlik kapama valfı
Örneği test edilmiştir
DIN EN 161
2009/142/EG Uretim Id. CE-0085BU0011
Kl. A, Gr. 2
Çalışma basıncı:
VX...05
VX....5
Medya ısısı:
-20°C ila + 60°C arası
Ortam sıcaklığı:
-20°C ila + 60°C arası
Montaj konumu:
rasgele
Şalter devreleri:
Bakınız işletim kılavuzu (BTA) manyetik tahrik MA
0 - 0,5bar
05bar
DIN EN 1092-2 / ANSI uyarınca flanş bağlantı ölçüleri
Flanş DN
PN
65
80
100
150
Test basıncı
(25N)
(30N)
(*) PT
ANSI
2 1/2“
3“
4“
6“
VX…05
16
X
X
PT 6
VX…05
10
X
X
PT 6
VX….5
16
X
X
PT 10
VX….5
10
X
PT 10
(*) Dış sızdırmazlığın test edilmesine yarayan test basıncı „FONKSİYON TESTİ DEĞİLDİR“
X Örneği test edilmiştir 2009/142/EG, O uyarınca numune denetimi, kabul denetim belgesi 3.2 mümkün, mevcut değil,
Bağlantı voltajı:
Koruma türü:
Şebeke frekansı:
Bakınız işletim kılavuzu (BTA) manyetik tahrik MA
IP65
40 Hz – 60 Hz
_______________________________________________________________________________________________________
220.100.180-12
TM 3074
Sayfa 2 /15
Yayınlama tarihi 12/2012
İşletim ve montaj kılavuzu
VX
Performans (maksimum)
bakınız işletim kılavuzu (BTA) manyetik tahrik MA
Elektrik ile ilgili detaylı bilgileri makine üzerindeki tip levhası ve manyetik tahrikin işletim kılavuzunda
bulabilirsiniz.
1.2 Kullanım amacı
UNI-Geräte Gaz – manyetik valfleri VX otomatik çiftli güvenlikli kapama valfleri olarak ana hat
kapamalarında veya DIN EN 746-2 , DIN EN 12952-8 uyarınca gaz ocakları ve gaz motorlarının gaz ve
hava girişinin emniyete alınması, sınırlandırılması, kapatılması veya serbest bırakılması amacı ile
kullanılırlar.
Valfler G260 uyarınca 1., 2. ve 3. gaz ailesi mensubu gazlar ile nötr gazlar için uygundur. G262 uyarınca
biyogaz, atık gaz ve depo gazı gibi atık gazlar için kullanılan özel malzemeli bir varyantı da mevcuttur.
Öngörülenden farklı işletim verileri konusunda işletmeci bu modelin uygulama durumu açısından valf,
aksesuar ve malzeme olarak uygun olup olmadığını kontrol etmek zorundadır. Valfin kullanım alanı
makineyi planlayan kişinin sorumluluğu altındadır. Valfin kullanım ömrü 20 senedir.
2.0 Tehlike bilgileri
2.1 Güvenlik açısından önem taşıyan kavramlar
TEHLİKE, DİKKAT VE UYARI gibi sinyal belirten kavramlar bu işletim kılavuzunda özel tehlikelere yönelik
bilgi sağlamak ve özel bir işaret gerektiren sıra dışı bilgileri sunmak amacı ile kullanılmıştır.
TEHLİKE! Buna uyulmadığı zaman hayati tehlike bulunduğunu ve/veya önemli bir
maddi hasar meydana gelebileceğini gösterir.
DİKKAT! Buna uyulmadığı zaman yaralanma tehlikesi bulunduğunu ve/veya maddi
hasar meydana gelebileceğini gösterir.
UYARI! Özellikle teknik bağlantılara dikkat çekilmek istendiğini belirtir.
Özel olarak vurgulanan (işletim kılavuzları, ürün bilgilendirmeleri ve cihazın kendisi üzerinde bulunan) diğer
nakliye, montaj, işletim ve bakım ile ilgili uyarılar ve teknik verilerin dikkate alınması da dolaylı veya
dolaysız olarak insanların yaralanması veya maddi hasara yol açabileceği için aynı şekilde kaçınılmaz
olarak zorunludur.
2.2 Emniyet bilgisi
Güvenlik ile ilgili talimatlara uyulmaması her tür tazminat talebi hakkının kaybına neden olabilir.
Bunlara uyulmaması aşağıdaki tehlikeleri beraberinde getirebilir:

Valfin/ makinenin önemli fonksiyonlarının çalışmaması

Elektrik veya mekanik etkiler sonucu insanların tehlikeye maruz kalmaları

Valf hareket halinde iken hareketli parçalara ait temas korumaları kesinlikle çıkartılamaz.

Tehlikeli sıvı sızıntıları (örneğin patlayıcı, zehirli veya aşırı sıcak) insanlar ve çevre açısından
herhangi bir sorun doğurmayacak biçimde bertaraf edilmelidir. Yasal düzenlemelere uyulması
gerekir.
2.3 Nitelikli personel
Bunlar ürünün kurulum, montaj, çalıştırma, işletim ve bakımı konusunda eğitim almış ve işletim güvenliği
talimatları alanında gösterdikleri faaliyet ve işlevler ile ilgili olarak yeterli kalifikasyona sahip olan kişilerdir,
örneğin:

Yapılan işe uygun bölgesel ve işletme içi talimat ve taleplere uyulması için gereken talimatların
verilmesi.
_______________________________________________________________________________________________________
220.100.180-12
TM 3074
Sayfa 3 /15
Yayınlama tarihi 12/2012
İşletim ve montaj kılavuzu
VX


Uygun güvenlik ve çalışma sırasında takılan koruma donanımının bakımı ve kullanımı uyarınca
güvenlik tekniğine, standartlarına uygun eğitim ve bilgilendirme
İlkyardım eğitimi almış.
2.4 Danışmadan Yapılan Değişiklik ve Yedek Parça Üretimi
Valfin sökülüp başka yere takılması ve her tür değişiklik ancak üretici ile görüşme sonrasında mümkündür.
Orijinal çizimler ve üretici tarafından izin verilen aksesuarlar güvenliğe hizmet eder. Farklı parçaların
kullanımı veya kullanıcının üçüncü şahısların inisiyatifi ile valfin üzerinde gerçekleştireceği tasarım
değişiklikleri üreticinin bundan kaynaklanan sonuçlarla ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırır.
2.5 İzin verilmeyen işletim şekilleri
Teslimatı yapılan valfin işletim güvenliği ancak bunun işletim kılavuzunun 1. bölümünde belirtilen amacına
uygun olarak kullanılması durumunda sağlanır. Makinedeki levhanın üzerinde yer alan kullanım sınırları
kesinlikle aşılmamalıdır.
2.6
Patlama tehlikesi bulunan yerlerde kullanım için güvenlik uyarıları, 94/9/EG yönergesi
Sıvının ısısı buna uygun ısı kategorisinin ısısını veya işletim kılavuzuna uygun olarak öngörülen
en yüksek sıvı ısısını asla aşmamalıdır.

Armatürün ısıtılması durumunda (örneğin ısıtma manşonu) makinede öngörülen ısı kategorilerine
uyulmasına özen gösterilmelidir,

Armatürün topraklanması gerekir.
Bu en kolay biçimde dişli pulu yardımı ile boru hattı vidaları ile gerçekleştirilebilir.
Aksi takdirde başka önlemler örneğin kablo köprülemesi veya topraklama yapılabilir.

Kumanda valfleri, elektronik veya elektrikle/mekanik tahrikler ile sensörlerin ATEX uyarınca
uygunluk değerlendirmesinden geçirilmesi gerekir. Bu noktada ilgili işletim kılavuzlarında yer alan
güvenlik ve patlama koruması ile ilgili uyarılara titizlikle uyulması gerekir.

Ayrıca sağlık koruması ile patlayıcı atmosfere maruz kılabilecek çalışanların iş güvenliğinin iyileştirilmesi ile
ilgili minimum talimatları belirleyen 95/C332/06 (ATEX 118a) numaralı yönergeye işaret olunur.
3.0 Kullanım
3.1 Nakliyat
Tüm nakliye işlemlerinde tekniğin genel kabul gören kurallarına ve kazalardan korunma ile ilgili talimatlara
kesinlikle uyulmalıdır.
Nakliye, depolama ve devre dışı bırakma işlemlerinde valfin her iki flanşına flanş koruma başlıkları
takılmalıdır.
Nakliye edilecek malzeme titizlikle korunmalıdır. Nakliye sırasında valfin itme, darbe ve vibrasyondan
korunması gerekir. Valfin boyasına zarar verilmemelidir. Nakliye sırasında ısı –20°C ila +60°C arasında
olmalıdır.
Valf, asla kablo vidalaması, cihaz prizi veya montaj parçalarına bağlı olarak taşınmamalıdır. Valf
nakliye kolu veya flanş deliklerinden tutularak nakledilmelidir.
Valf bir kasa veya yumuşak zeminli bir palet üzerinde taşınmalı veya düz zemine yumuşakça bırakılmalıdır.
Valf asla uç şalter kasasına oturtulmamalıdır.
Malın gelişini takiben derhal teslim edilen malın kusursuz olup olmadığı ve nakliye sırasında hasar olup
olmadığı kontrol edilmelidir. Ayrıca bakınız Bölüm 9,0.
3.2 Depolama
Valf teslimattan hemen sonra kurulmayacaksa, mutlaka usulüne uygun biçimde depolanmalıdır.

Depolama ısısı -20°C ile +60°C arasında kuru olmalı ve toz içermemelidir.

Valfin cilası nötr ve kuru ortamda korozyona karşı koruma sağlar. Boyası hasar görmemelidir.

Nemli ortamlarda kurutucu veya kondanse su oluşumuna karşı ısıtma gereklidir.
DIN 7716 uyarıca gerekli olan taleplere (kauçuk ve lastik ürünler) esas itibarı ile işaret etmek gerekir.
_______________________________________________________________________________________________________
220.100.180-12
TM 3074
Sayfa 4 /15
Yayınlama tarihi 12/2012
İşletim ve montaj kılavuzu
VX
3.3



Montaj işleminin gerçekleştirilmesi
Koruma başlıklı modellerde montaj öncesinde bunların sökülmesi gerekir.
Soğuk hava koşulları, örneğin neme karşı koruma gereklidir (aksi takdirde kurutucu).
Usulüne uygun işlemler hasarlara karşı koruma sağlar.
4.0 Ürün açıklaması
UNI- Geräte Gaz– Manyetit Valfleri VX (TRD 412 uyarınca) doğrudan kumandalı, elektriksiz bağlanan, hızlı
akım sağlayan, DIN EN 161 uyarınca çift kapama armatürlü manyetik tahriklerdir.
BİLGİ!
Valf birimleri 1 (V1) ve/veya 2 (V2) görsel kontrolde veya değiştirme işlemi
sırasında birbirine karıştırılmamalıdır, çünkü aksi takdirde çift mıknatıslı valf
VX...'in fonksiyonu sağlanamaz..
Bölüm 11.1, Çizim 1 ve Çizim 2’deki kesit resimleri valfin tasarımını göstermektedir.
4.1 Fonksiyon
Her bir manyetik tahrikin (800) V1 veya V2 devreye sokulması ile (bakınız kesit çizimi 11.1) manyetik
çekirdek (207) üst tarafa (106) çekilir. Basınçlı yay (503) öne doğru gelir ve dengeleme pistonu(220) valfin
kesitini serbest bırakır. Valf açık hale gelir.
Valf, elektrik enerjisinin kapanması, kesilmesi veya kesintiye uğraması sonucu manyetik tahrike doğru
kapanır. Basınç yayının ön gerilimi (503) ile dengeleme pistonu (220) kapanır. Valf %15 nominal gerilimde
kapalıdır.
4.2 Teknik Veriler
Çalışma saatleri:
Kapanma süreleri:
Manyetik tahrik modelleri MA...
Flanş DN
65
Flanş ANSI
2 1/2”
MA40
VX…05
VX….5
72/8W
MA40
110/11W
< 1s
< 1s
80
3”
100
4”
150
6”
MA40
110/11W
MA40
200/20W
MA50
147/15W
MA50
190/15W
MA60
500/70W
-
DIN EN 161 uyarınca boru iletim güçlerinin maksimum valf yükü
Belirtilen momentler 10sn'den uzun süre etki etmemelidir.
DNDN
8 10 15
20
25 32 40
50
65
80
100 125 150
86 125 160 200 2501) 3251) 4001)
Torsiyon Nm 80 35 50
Bükme
Nm 35 70 105 225 340 475 610 1100 1600 2400 5000 6000 7600
1) Flanşlı valflerde yoktur
Boru hattı vidaları, sıkma momentleri yağlanmış
DNDN
8 10 15 20 25 32
Tork
Nm 20 30 30 30 30 50
40
50
50
50
Sıkma momentleri, ürün vidaları ve somunları, yağlanmış
Cıvata
M6
M8
M10
M12M12
5
11
22
39
Tork
Nm
4.3 Kontrol hacmi
V1 ve V2 sızdırmazlık test sistemleri için hacim
Tür
Hacim dm³
Tür
VX 65
0,48
VX 100
VX 80
0,81
VX 150
65
50
M16
70
80
50
100
80
M20
110
125
160
150
160
M24
150
Hacim dm³
1,5
4,7
_______________________________________________________________________________________________________
220.100.180-12
TM 3074
Sayfa 5 /15
Yayınlama tarihi 12/2012
İşletim ve montaj kılavuzu
VX
4.4 Tanımlama
Armatürün üzerindeki tip levhasında şu açıklamalar bulunur:

Üretici

Valfin türü, nominal genişlik, basınç ve ısı beyanları, montaj konumu

Yapım yılı/ Üretim numarası

2009/142/EG
uyarınca Ürün ID No.

Valf kategorisi ve grubu
DIN EN 161 uyarınca

belirtilen mahallin CE işareti ve numarası
97/23/EG uyarınca

Sıvı grubu ve test basıncı PT
97/23/EG uyarınca

Manyetik tahrik tipi

Elektrik performansı

Voltaj

Frekans

Koruma türü
Ayar düzenekleri için bakınız ayrıca Bölüm 10.0.
5.0 Montaj
5.1
Montaj, kullanım ve bakım ile ilgili tehlikeler hakkındaki uyarılar
TEHLİKE!
Valfin güvenli işletimi ancak kalifiye personel tarafından (bakınız “Kalifiye Personel”
madde 2.3) usulüne uygun ve işletim kılavuzunda yer alan uyarılar göz önünde
bulundurularak kurulduğu, işletildiği ve bakıldığı takdirde sağlanmış olur. Bunun
haricinde işletim güvenliği talimatları ile araç ve koruma donanımlarının teknik koşullara
uygun kullanımı da sağlanmış olmalıdır. Valf üzerinde yapılan tüm işlemlerde veya
valfin her türlü kullanımında valfin işletim kılavuzu dikkate alınmalıdır.
Valfin uç bağlantısı olarak kullanıldığı durumlarda yapılacak bakım çalışmalarında mutlaka Gaz ve Su
Tesisleri Meslek Birliği'nin talimatlarına uygun olarak bir tapa veya kör flanş takılması önerilir.
5.2 Montaj
Genel geçer montaj talimatlarının yanı sıra aşağıdaki noktalara kesinlikle uyulmalıdır:









BİLGİ!
Flanş tapaları sökülmelidir.
Valfin ve boru hattının iç kısmında yabancı partikül bulunmamalıdır.
Akış yönü itibarı ile montaj konumu dikkate alınmalıdır. Bunun için valfin üzerindeki
işaretlere bakınız.
Flanşlar arasındaki contalar merkezlenmelidir.
Bağlantı flanşları birbirine uygun olmalıdır.
Montajın gerilimsiz yapılması sağlanmalıdır.
Valf sabit bir nokta olarak kullanılamaz, flanş boru aktarma sistemi tarafından
taşınır.
Valf özellikle de inşaat çalışmalarında kirlenmeye karşı korunmalıdır.
Boru hattının ısı genleşmesi kompansatörler tarafından dengelenmelidir.
DIN EN 13611 ve DIN EN 161 uyarınca her güvenlik amaçlı kapama tertibatının önüne bir kir tutucu tertibat
takılmalıdır. Filtrenin açık ilmek genişliği 1,5 mm'den kısa olmalı ve Ø1mm’den büyük test amaçlı nesneleri
geçirmemelidir. Kir tutucu, ilk valfin çok uzağında bir yere takılmamalıdır. SFR model serisi UNI-Geräte kir
tutucular 2009/142/AB uyarınca gaz ve manyetik valfler ile birlikte pnömatik valflerle bir arada
kullanılabilirler.
BİLGİ!
Manyetik tahrikin BTA’sı dikkate alınmalıdır.
_______________________________________________________________________________________________________
220.100.180-12
TM 3074
Sayfa 6 /15
Yayınlama tarihi 12/2012
İşletim ve montaj kılavuzu
VX
6.0 İşletim
TEHLİKE!
Yeni bir tesisatın ilk kez kullanıma alınmasından veya bir tesisatın tamirat veya montaj
değişikliği sonrasında yeniden işletime alınmasından önce şu noktalar kesinlikle teminat
altına alınmalıdır:

Tüm takma/montaj çalışmaları usulüne göre yerine getirilmiş olmalıdır!

İlk devreye alma sadece „Kalifiye Personel“ tarafından yapılabilir (bakınız madde
2.3).

Mevcut koruma tertibatlarının takılması veya çalışır hale getirilmesi.
6.1
6.2
İlk işletmeye alma
İlk kez devreye almadan önce malzeme, basınç, ısı ve akış yönü boru hattı sisteminin yerleşim
planı ile karşılaştırmalı olarak denetlenmelidir.

Kullanım alanına göre yerel düzenlemeler, örneğin işletim güvenliği talimatları dikkate alınmalıdır.

Boru hattı ve valflerdeki atıklar (kir ve ter damlaları vs.) kaçınılmaz olarak tıkanmalara neden
olurlar.

Monte edilen valfin sızdırmazlık testi.


Kullanım dışı bırakma
Kullanım alanına göre yerel düzenlemeler, örneğin işletim güvenliği talimatları dikkate alınmalıdır.
6.3 Yeniden devreye alma
Valf yeniden işletime alındığında Bölüm 5.2'de (Montaj) ve Bölüm 6.1'de (İlk kez çalıştırma) bölümünde
belirtildiği biçimde tüm işlemlerin yeniden tekrarlanmasına özen gösterilmelidir.
6.4 Bakım aralığı
Gazlı manyetik valflerin düzenli aralıklarla fonksiyonlarının ve sızdırmazlıklarının kontrol edilemsi
gerekmektedir. Düzenli testlerin aralıkları işletme koşulları esas alınarak işletmeci tarafından belirlenir. UNIGeräte yılda bir kez dahili görsel denetim ve her iki yılda bir ancak en geç DIN EN 161’de yer alan devre
planları gereğince valfin elden geçirilmesini önerir.
7.0 İşletim arızalarının nedenleri ve bunların giderilmesi
7.1
Hata arama
TEHLİKE!
Hataların aranmasında güvenlik talimatlarına kesinlikle uyulmalıdır.
Arızaların ekte bulunan “Hata arama planı (7.2)” doğrultusunda giderilememesi durumunda, üreticiye
sorulmalıdır.
Fonksiyon veya işletim ile ilgili arızalarda montaj işlerinin işletim kılavuzuna uygun olarak yapılıp
yapılmadığı veya tamamlanıp tamamlanmadığı gözden geçirilmelidir.
Kullanım alanına göre işletim güvenliği düzenlemeleri dikkate alınmalıdır.
Malzeme, basınç, ısı ve akış yönü boru hattı sisteminin yerleşim planı ile karşılaştırmalı olarak
denetlenmelidir. Ayrıca kullanım koşullarının veri föyünde veya makineye ait şiltte belirtilen teknik verilerle
birbirini tutup tutmadığı da gözden geçirilmelidir.
7.2
Hata arama planı
Arıza
Akış yok
Muhtemel nedenler
Valf açılmıyor
İşletim basıncı çok yüksek
Akış çok az
Flanş tapaları çıkartılmamış
kir tutucu kirlenmiş olabilir
Boru aktarma sisteminde tıkanma
Çözüm
Manyetik tahriki (800) çalıştır
Gerilimi kontrol edin
İşletim basıncını tip levhası üzerindeki
beyanlarla karşılaştırın
Flanş tapalarını sökün
Filtreyi temizleyin/ değiştirin
Boru aktarma sistemini kontrol edin
_______________________________________________________________________________________________________
220.100.180-12
TM 3074
Sayfa 7 /15
Yayınlama tarihi 12/2012
İşletim ve montaj kılavuzu
VX
Arıza
Muhtemel nedenler
Valfin oturduğu yerde
sızdırma var, iç
sızdırma
Harici sızdırmazlık yok
Çözüm
Valf contası (400) veya C valfın yatağına Bölüm 8.1 doğrultusunda görsel kontrol
(100) yabancı cisim tarafından hasar yapılmalıdır.
verilmiş
O halkası (403/2) hasarlı
Bölüm 8.1 doğrultusunda görsel kontrol
yapılmalıdır.
Flanş contaları ortalanmadan monte Flanş contalarının ortalanmasına özen
edilmiş
gösterin
Vidaları tek taraflı olarak sıkın
Valf tam olarak
kapanmıyor
Flanş kopması (valf
boru hattı)
Vidaları eşit biçimde çaprazlamasına
sıkın
Oluşan gerilim çok yüksek
Gerilim kalıp kalmadığını kontrol edin,
bakınız Bölüm 4.1
Valf içinde yabancı madde
Boru aktarma sistemini kontrol edin
Valfi temizleyin
Vidalar tek taraflı sıkılmış olabilir, karşı Boru hattını düzeltin, yeni bir valf takın!
flanş tam oturmuyor
BİLGİ!
Montaj ve tamirat işlemlerinden önce Bölüm 10.0’ı göz önünde bulundurun!
Yeniden çalıştırmadan önce bölüm madde 6.4’ü dikkate alınız!
8.0 Valf birimlerinin sökülmesi
Genel geçerliliği olan montaj talimatları ve işletim güvenliği talimatlarına ilaveten ayrıca aşağıdaki noktalara
da dikkat edilmelidir:





TEHLİKE!
Basınçsız boru hattı sistemi
Soğutulmuş sıvı
Boşaltılmış makine
Aşındırıcı, yakıcı, agresif ve toksik sıvılarda boru hattı sistemi havalandırılmalıdır
Montaj çalışmaları kalifiye personel (bakınız madde 2.3) tarafından yapılmalıdır
8.1 Görsel kontrol, V1 veya V2 valf birimlerinin sökülmesi
Valf, madde 6.2 uyarınca işletim dışı bırakılmalıdır.
Koruma kafasını (505) söküp O halkası (403/6) ile birlikte çıkartın.
Manyetik tahriki devre dışı bırakıp manyetik tahrikin (MA 220.100.179) işletim kılavuzuna Manyetik tahrik
sürekli işletimde ısınabilir, yaralanma tehlikesi! Uygun olarak sökün.
TEHLİKE!
Manyetik tahrik sürekli kullanımda ısınabilir, yanma tehlikesi!
BİLGİ!
Görsel kontrol veya valf birimleri V1 ve/veya V2 sökülmeden önce yedek parça kiti
3 sipariş edilmeli veya depoda hazır bulundurulmalıdır.
Yedek parça kiti 3’ün içerisinde diğer şeylerin yanı sıra montaj desteği de
bulunmaktadır.
Görüntü kafasını (sarı) (531) görsel görüntü için ucu sivri bir pense ile çıkartın (Resim 1).
_______________________________________________________________________________________________________
220.100.180-12
TM 3074
Sayfa 8 /15
Yayınlama tarihi 12/2012
İşletim ve montaj kılavuzu
VX
Montaj desteğinde ( Gofrajlı rondelâ ile gofrajlı vida vardır, bakınız Resim 2), gofrajlı vidayı
Tırtıllı cıvata
Gofrajlı rondela
Şek. 1
Şek. 2
Gösterge
optik konum göstergesinin gösterge pinine
(bakınız Resim 3) vidalayın
Kasanın üst kısmındaki gofrajlı vidayı
(106) sıkın (Resim 4).
Daha sonra gofrajlı rondelayı yaklaşık üç tur kadar
saat yönünde kasanın üst kısmına (106)
doğru vidalayın (Resim 5).
Şek. 3
Gofrajlı rondela
106
106
Şek. 4
Şek. 5
ve denge pistonunun (220) valftaki yerinden çıkmasını sağlayın.
Alyan vidayı (900) söküp çıkartın.
_______________________________________________________________________________________________________
220.100.180-12
TM 3074
Sayfa 9 /15
Yayınlama tarihi 12/2012
İşletim ve montaj kılavuzu
VX
Şimdi artık komple valf birimini V1 veya V2 valf kasasından (100) kaldırıp yumuşak ve temiz bir zemine
yerleştirin.
TEHLİKE!
Valf birimi yay gerilimi altındadır!
Montaj desteği asla optik gösterge konumundaki gösterge pininden
sökülmemelidir.
Görsel denetimde aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:
1. Supap yatağında hasar (100).
2. Sızdırmazlık elemanlarında hasar (Supap disk contası (400))
Supap yatağındaki hasarlarda komple manyetik valf değiştirilmelidir.
Conta elemanlarındaki hasarlarda valf birimi V1 (yedek parça seti 1) kullanılmalıdır.
Conta elemanlarındaki hasarlarda valf birimi V2 (yedek parça seti 2) kullanılmalıdır.
BİLGİ!
Valf birimleri 1 (V1) ve/veya 2 (V2) görsel kontrolde veya değiştirme işlemi
sırasında birbirine karıştırılmamalıdır, çünkü aksi takdirde çift mıknatıslı valf
VX...'in fonksiyonu sağlanamaz.
BİLGİ!
Görsel kontrolde O-halkaları (403/2) (yedek parça seti 3’de bulunur) mutlaka
değiştirilmelidir.
Valf tam tersi sırada yeniden monte edilir.
DİKKAT!
Aşınmaya tabi parçalar usulüne uygun biçimde monte edilir ve montaj sırasında hasar
görmemeleri sağlanır.
Valf DIN EN 161 uyarınca iç ve dış sızdırmazlık yönünden test edilir ve sızdırmazlık testine tabi tutulur.
9.0 Garanti
Garantinin kapsamı ve süresi UNI-Geräte E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH’nın teslimatın
yapıldığı tarihteki Genel Çalışma Koşulları'nın güncel nüshasında yer alır veya bundan farklı olduğu
durumlarda satış sözleşmesinde ayrıca belirtilir.
Tekniğin en üst düzeyine uygun ve onaylanan kullanım amacına uygun olarak hatasızlık konusunda
güvence vermekteyiz.
Usulüne uygun olmayan kullanım veya işletim ve montaj talimatlarına uyulmaması, kazadan korunma ile
ilgili talimatlar, EN, DIN, VDE ve diğer yönergelerin ihlalinden kaynaklanan hasarlar için hiçbir şekilde
garanti talebi veya tazminat talebi ileri sürülemez.
İşletim sırasında veya veri föyünde veya diğer mutabakatlarda yer alan kullanım koşullarından kaynaklanan
kullanım koşullarında ortaya çıkan hasarlar da aynı şekilde garanti kapsamı dışındadır.
Haklı reklamasyonlar ise bizim veya bizim görevlendireceğimiz uzman işletmelerin yapacağı ek çalışmalar
ile giderilir.
Garanti kapsamının dışına taşan talepler karşılanmaz. Teslim edilen malın yerine bir başkasının verilmesi
talebi söz konusu değildir.
Bakım çalışmaları, yabancı parçaların montajı, tasarım değişikliği ve ayrıca normal aşınmalar garanti
kapsamı dışındadır.
_______________________________________________________________________________________________________
220.100.180-12
TM 3074
Sayfa 10 /15
Yayınlama tarihi 12/2012
İşletim ve montaj kılavuzu
VX
Nakliye sırasında ortaya çıkabilecek hasarlar bize değil, gecikmeye mahal vermeksizin yetkili nakliye
firmasına, demir yolu işletmesine veya nakliyeciye bildirilmelidir, aksi takdirde bu firmalara yönelik tazminat
talepleri ortadan kalkar.
10.0
Düzenekler hakkında beyanlar
Avrupa Birliği Konseyi birlik içerisinde serbest mal dolaşımına imkan vermek koşulu ile güvenlik ve sağlık
koruması alanında bazı minimum talepleri belirleyen yönergeler çıkartmıştır. CE sembolü ile ürünlerin AB
normlarına uygun oldukları, yani bununla ilgili ve özellikle de standardize edilmiş normlara uygun oldukları
onaylamaktadır. Gaz manyetik valfı (mekanik kısım) için 2009/142/EG, 2006/42/EG ve 97/23/EG söz
konusudur.
2009/142/EG yönergesi ile ilgili uyarılar (gaz kullanan cihazlar):
Valfler standardize edilmiş, uyumlu DIN EN 161 (DIN 3394-1, DIN 3391) normu göz önüne alınarak
geliştirilmiş, üretilmiş, test edilmişlerdir ve 2009/142/EG normunun ilgili taleplerini yerine getirmektedirler.
Bu nokta ayrıca belirtilmediği takdirde, bir numune kontrolü ile onaylanmıştır.
2006/42/EG yönergesi ile ilgili uyarılar (makine yönergesi):
Valfler 2006/42/EG yönergesi göz önünde bulundurularak geliştirilmiş, üretilmiş ve test edilmiştir.
97/23/EG yönergesi ile ilgili uyarılar (basınçlı cihazlar yönergesi, DGRL):
Üretici UNI- UNI- Geräte E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH kalite güvenliğinin 98/23/EG Ek
III Modül H’nın getirdiği taleplere uygun olduğu teyit edilmiştir. Gaz manyetik valfler 97/23/EG yönergesinin
temel taleplerine uygundur. İzin verilen işletme basıncı ≤ 0,5bar, DN ≤ 25 olan ve Kat. I ve 94/396/EWG
sertifikalı ürünler 97/23/EG kapsamına girmemektedir. 97/23/EG uyarınca etiketleme ancak DGRL
kapsamına giren ve Kat I veya daha üst sınıfta kategorize edilen ürünler için geçerlidir. Sıvı grubu 1’e
patlama tehlikesi bulunan, yanıcı ve zehirli malzemeler dâhildir. Sıvı grubu 2 ise sıvı grubu 1'e dâhil
olmayan malzemeleri içerir.
94/9/EG yönergesi ile ilgili uyarılar (patlama koruması talimatları ATEX):
Ürün 94/9/EG yönergesi kapsamına girmez, çünkü uygulamada ortaya çıkan aşırı durumlarda teorik olarak
hata durumunda dahi etkin bir ateş kaynağı oluşmamaktadır. Bu durum gaz bulunan alandaki yaylı
bileşenler için de geçerlidir. Elektrikli tahrik, sensör ve diğer elektrikli bileşenlerde bunların kullanımı test
edilmelidir. 94 /9/EG uyarınca ayrıca test edilmelidir.
Manyetik tahrik (800) için 2006/95/EG ve 2004/108/EG talimatları devreye girmektedir.
2006/95/EG yönergesi ile ilgili uyarılar (alçak gerilim yönergesi):
Tahrikler „Elektromanyetik cihazlar“ DIN EDV 0580 başlıklı norm dikkate alınarak geliştirilmiş, tasarlanmış
ve üretilmiştir. Bu sayede 50 ile 1000V AC ve 75 ila 1500V DC arasındaki nominal gerilimler için geçerli
alçak gerilim hatlarının talepleri yerine getirilmiş olmaktadır.
2004/108/EG yönergesi ile ilgili uyarılar (EMV yönergesi):
Mıknatıslar EN 55014-1,-2; EN 61000-3-2, -3-3 ürün ailesi normunun talepleri ile sanayi alanları ve ikamet,
dükkan ve zanaat alanları ile küçük işletmeler ile ilgili taleplere yanıt vermektedir.
Kullanıcı tarafından AC ve UC çeşitlerinin kullanılması durumunda fiziksel olarak belirlenen manyetik
makaranın hatta bağlı devre dışı bırakma arızasını azaltmak amacı ile kullanıcı tarafından besleme
şebekesi girişine uygun bir şebeke filtresi (örneğin X-Kondansatör 47 nF) takılmalıdır.
Valfler için tahrik elemanı olarak kullanılan manyetik tahrikler EMV talimatlarının anladığı anlamda tek
başına kullanılan cihazlar değildir, bu nedenle sadece yeterli uzmanlığa sahip işletmeler tarafından işlenir
veya bir makineye monte edilirler. Komple makine veya tesisin EMV yönergesine uygun olduğu saptanana
kadar kullanılmaları tamamen yasaktır.
Ex koruma bölgesi 1’de kullanılan manyetik tahrikler için manyetik tahrikin ilgili işletim kılavuzu geçerlidir.
Ulusal düzenlemeler
DIN EN 12952-8 veya DIN EN 746 kapsamındaki güvenlik kapama tertibatları için DIN EN 161 talepleri
karşılanmalıdır. Bu durum bir numune testi veya EN10204-3.2 (01/05) uyarınca teslim alma sertifikası ile
onaylanmıştır.
_______________________________________________________________________________________________________
220.100.180-12
TM 3074
Sayfa 11 /15
Yayınlama tarihi 12/2012
İşletim ve montaj kılavuzu
VX
11.0
Çizim
11.1
Şek. 1
Kesit çizimi VX...
C
505
403/5
531
901
281
403/4
104
404/2
800
906
102
207
403/3
V1
109
206/2
108
B/B`
256
403/3
900
403/2
206/1
503
206/1
932
259
1204
205
404/1
204
220
400
259
403/1
932
904
100
116.001.169
V2
A
_______________________________________________________________________________________________________
220.100.180-12
TM 3074
Sayfa 12 /15
Yayınlama tarihi 12/2012
İşletim ve montaj kılavuzu
VX
Şek.2
Valf birim 1 (V1) / Valf birimi 2 (V2)
Gösterge kafası (sarı)
Tanımlama
V1 veya V2
BİLGİ!
Valf birimleri 1 (V1) ve/veya 2 (V2) görsel kontrolde veya değiştirme işlemi
sırasında birbirine karıştırılmamalıdır, çünkü aksi takdirde çift mıknatıslı valf
VX...'in fonksiyonu sağlanamaz.
Şek.3
opsiyonel adaptör plakası
Şek.4
İsteğe bağlı basınç şalteri
opsiyonel adaptör plakası
DN100 – DN150 G1“
_______________________________________________________________________________________________________
220.100.180-12
TM 3074
Sayfa 13 /15
Yayınlama tarihi 12/2012
İşletim ve montaj kılavuzu
VX
11.2
Parça listesi
Poz./ Item
Adet/ Qty.
100
1
102
1
104
1
109
1
108
1
205
1
206/1
2
206/2
2
207
1
220
1
256
2
259
1
281
1
403/1
1
403/2
1
403/3
2
403/4
1
403/5
1
404/1
1
404/2
1
503
1
505
1
531
1
800
1
900
4
901
1
904
3
932
1
1204
1
Yedek parçalar
Uygulama
Valf birimi V1
Şek.
Şek.2
Valf birimi V2
Şek.2
İsimlendirme
Valf gövdesi
Kılavuz tüp
Üst
Silindir gövde
Kasa flanşı
Supap mili
Kılavuz halkası
Kılavuz halkası
Manyetik çekirdek
Dengeleme pistonu
Transport açısı
Rondela ( üretim parçası)
Gösterge pimi
O halkası
O halkası
O halkası
O halkası
O halkası
Uç halkası
Uç halkası
Baskı yayı
Koruyucu kapak
Gösterge kafası (sarı)
Manyetik tahrik
Alyen vida
Altı köşe somun
Kapatma tapası
Rondela
Silindir pim
Tür
VX65...
VX80...
VX100...
VX150…
VX65...
VX80...
VX100...
VX150…
Standart manyetik tahrik boyutları
Ölçü
65
Flanş DN
Yapı uzunluğu
A1)
290
VX…..05
B
321
B´
441
ØC
110
VX…...5
B
321
B´
441
ØC
110
Description
Valve chamber
Guide pipe
Upper Part
Housing cylinder
Housing flange
Valve spindle
Guide ring
Guide ring
Solenoid core
Balance piston
Transport angle
Disk (production piece)
Indicator pin
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Lip-ring
Lip-ring
Pressure spring
Protective cap
Yellow ad cap
Solenoid drive
Hex. head screw
Hex. nut
Srewed plug
Lock washer
Cylinder pin
Yedek parça
Yedek parça seti 1 (V1) Set tamamlayın
Yedek parça seti 3 (V1/V2) Kurulum yardımı ile
Manyetik tahrik (800)
Yedek parça seti 2 (V1) Set tamamlayın
Yedek parça seti 3 (V1/V2) Kurulum yardımı ile
Manyetik tahrik (800)
80
310
335
455
110
335
455
110
100
350
385
555
135
385
555
135
150
480
477
622
160
-
A1) = DIN uyarınca numune uzunluğu (örneğin flanş ASME ve numune uzunluğu DIN veya flanş ve
numune uzunluğu DIN)
B`= manyetik tahriki çıkarmak için ölçü
_______________________________________________________________________________________________________
220.100.180-12
TM 3074
Sayfa 14 /15
Yayınlama tarihi 12/2012
İşletim ve montaj kılavuzu
VX
12.0
Uyumluluk Beyanı
_______________________________________________________________________________________________________
220.100.180-12
TM 3074
Sayfa 15 /15
Yayınlama tarihi 12/2012
Download

Manyetik valf VX - Uni-Geräte E. Mangelmann Elektrotechnische