I wojewódzka konferencja naukowo-szkoleniowa
pod hasłem:
Widzieć więcej to wiedzieć więcej
– rola kompleksowego wspierania osób z dysfunkcjami wzroku
w szkole i w życiu codziennym
21 listopada 2013r.
Białystok
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami
Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku,
oraz
Fundacja Szansa Dla Niewidomych
serdecznie zapraszają do udziału w konferencji
Jest to pierwsza w województwie podlaskim konferencja dotycząca
roli kompleksowego wspierania działań aktywizujących i
rehabilitacyjnych osób z dysfunkcjami wzroku w szkole i życiu
codziennym.
Konferencja stanowić będzie okazję do zasygnalizowania istnienia
od roku szkolnego 2013/2014 klasy specjalnej-technik masażysta,
utworzonej w ZSTiO dla uczniów niewidomych i słabo widzących.
Jest to jedyny taki oddział w województwie podlaskim.
Uwaga!
Udział w konferencji jest bezpłatny. Wszystkim, którzy zgłoszą swój udział wystawiamy
zaświadczenie o udziale w konferencji naukowo –szkoleniowej.
Miejsce: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im.
Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57
Kontakt z organizatorami: Barbara Gierej kom. 792681300, Justyna Fiedorczuk kom. 507074514,
[email protected]
Zgłoszenia: mailowo [email protected]
Szczegóły konferencji: www.konferencjabialystok.blogspot.com oraz www.zstio.net.pl (zakładka
„Konferencja 2013”
Program konferencji
10.00 – 10.30 Uroczyste otwarcie
Wystąpienia prelegentów::
Panel I: Aktywizacja i rehabilitacja społeczna – nowe podejście, nowoczesne rozwiązania
1.
10.30 – 10.45: Pan Marek Kalbarczyk, prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych
Temat wystąpienia: „Rola Fundacji w rehabilitacji osób niewidomych”
2.
10.45-11.00: Pani Cecylia Halina Hlebowicz, prezes Polskiego Związku Niewidomych Okręg
Podlaski
Temat wystąpienia: „Osoby z dysfunkcją narządu wzroku w mieście Białystok”
3.
11.00-11.15: Pan Maciej Motyka, ekspert ds. nowoczesnych rozwiązań rehabilitacyjnych i
tyfloinformatycznych,
Temat wystąpienia: „Nowoczesne rozwiązania rehabilitacyjne i tyfloinformatyczne w pracy z
osobami z dysfunkcją narządu wzroku”
4.
11.15 – 11.30: Pan Adam Wiński, dyrektor PFRON w Białymstoku
Temat wystąpienia: „Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych na przykładzie programu
Aktywny samorząd a bariery w komunikacji i techniczne”
Przerwa kawowa, prezentacja stoisk tematycznych
Panel II: Osoby z dysfunkcją wzroku a system edukacji
5.
12.00-12.15: Pani Justyna Fiedorczuk, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ZSTiO z
Oddziałami integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku
Temat wystąpienia: O idei i praktyce integracyjnej: edukacja włączająca dzieci i młodzież z
dysfunkcją narządu wzroku
6.
12.15 – 12.30: Pani Anna Kawczyńska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2,
7.
12.30-12.45: Pani Dorota Otapowicz, Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych z ramienia
Uniwersytetu w Białymstoku
Temat wystąpienia: Studenci z dysfunkcją narządu wzroku- potrzeby i szanse edukacyjne
8.
12.45-13.00: Pan Piotr Białas, Pełnomocnik Rektora Ds. Osób Niepełnosprawnych mgr Piotr
Białas WSAP,
Temat wystąpienia: „Rola i zadania pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych. Zasady i formy
udzielania wsparcia pomocy na przykładzie WSAP im. St. Staszica w Białymstoku”
Przerwa kawowa, prezentacja stoisk tematycznych
Panel III: Praca z uczniem z dysfunkcją wzroku i jego rodziną
9.
13.15-13.30: Pani Lucyna Snarska, przedstawiciel i jedyny w województwie terapeuta
widzenia, Przedszkole Samorządowe nr 26,
10.
13.30-13.45: Pani Anna Gawryluk, doradca metodyczny szkolnictwa specjalnego i
integracyjnego, MODM w Białymstoku
11.
13.45 – 14.00: Pani Regina Miedziałowska, kierownik Lokalnego Centrum Doradztwa
Zawodowego w CKU w Białymstoku, Koalicja Wsparcia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych przy
CKU
Temat wystąpienia: „ Zasady udzielania wsparcia rodzinom dzieci z zaburzeniami rozwoju”
12.
14.00-14.15: Pani Beata Paszukow, psycholog szkolny ZSTiO z Oddziałami integracyjnymi im.
St. Staszica w Białymstoku
Temat wystąpienia: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna skierowana do uczniów z wadą wzroku –
w poszukiwaniu dobrych rozwiązań
13.
14.15-15.00: Audiodeskrypcja – idea, sztuka, misja. Fundacja Audiodeskrypcji
Podsumowanie konferencji – Justyna Fiedorczuk
Uroczyste zamknięcie konferencji
Patronat medialny:
Download

I wojewódzka konferencja naukowo-szkoleniowa Widzieć więcej to