MASSELER SK s.r.o., Jantárová 30, 040 01 Košice
IČO: 45310211, DIČ: 2022929051, tel.: +421 556223806
[email protected], www.masseler.sk
ELEKTRONICKÝ VAPORIZÉR Ego-T – Návod na použitie
Varovanie:
Elektronické vaporizéry sú určené výhradne plnoletým fajčiarom. Nie sú určené nefajčiarom, deťom, mladistvým do 18 rokov
alebo tehotným a dojčiacim ženám. Ďalej sú tieto výrobky nevhodné pre osoby citlivé na nikotín a iné inhalačné zložky.
Použitie elektronického vaporizéra sa taktiež neodporúča v kombinácii s liekmi proti astme alebo antidepresívami.
Tento výrobok môže obsahovať veľmi malé súčiastky, preto ho držte mimo dosah detí a domácich zvierat. Výrobok
nevystavujte extrémne nízkym, alebo naopak vysokým teplotám, ani ho neskladujte vo vlhkom prostredí. Pri preprave sa
vyhnite prudším nárazom a nevyvíjajte tlak na batériu s atomizérom.
Základné vlastnosti:
1. Prehľadný nádržkový zásobník (tank cartridge) – zaistí jednoduchú kontrolu stavu e-liquidu a upozorní na nutnosť jeho
doplnenia.
2. Bezpečnostný spínač ON/OFF - zaisťuje vypínanie a zapínanie e-vaporizéra a zaručuje jeho bezpečné uschovanie vo
vreckách či obaloch. Pokiaľ 5x stlačíte na toto tlačidlo uvediete e-vaporizér do režimu vypnuté alebo zapnuté.
3. LED svietenie – užívateľ zistí stav batérie prostredníctvom LED podsvietenia tlačidla. Pokiaľ LED dióda 3x zabliká
signalizuje červeným svetlom vybitú batériu a naopak zelená farba znamená plne nabitú batériu.
4. Hygienický zásobník ( tank cartridge ) s vonkajšou úpravou plášťa – hygienický plášť a pridaná plastová vnútorná
stena udržuje zásobník s e-liquidom čistý a chránený.
Zloženie:
1.
Kryt atomizéra a zásobníka (tank)
2.
Tank-cartridge s e-liquidom
3.
Atomizér
4.
Batéria
Sada ďalej obsahuje:
 doplňovacie zásobníky(tank) 5ks

nabíjací adaptér 220V
 USB spojovací kábel
 2 ks batérie s kapacitou 650 mAh
 Púzdro na odloženie e-cigarety
Návod na zloženie e-vaporizéra Ego-Tank:
 Zasuňte naplnený tank cartridge s eliquidom do spodnej časti atomizéra.
 Zašrubujte batériu na závit hornej časti
atomizéra.
Doplňovanie zásobníka(tank):
1.
Odstráňte z tanku silikónový uzáver.
2.
Doplňte primerané množstvo do zásobníka(tank).
3.
Nasaďte tank tlakom na atomizér.
4.
Týmto je vaporizér pripravený na použitie.
Poznámka: Nemiešajte do náplne v zasobníku ďalšie
príchute.
Dobíjanie batérie:
.
Naskrutkujte batériu a USB port za pomoci mini USB
pripojovacieho kábla. Batéria sa ihneď začína nabíjať po
pripojení do siete. Po plnom dobití LED dióda 3x zabliká na
zeleno.
Poznámka: Aby ste predĺžili životnosť batérie, neprerušujte
nabíjanie, pokiaľ nie je batéria plne nabitá.
Pred prvým použitím odporúčame plne nabiť batériu,
predĺžite tým jej životnosť. Batéria obsahuje mikročip, aby
nedošlo k jej prebitiu.
ON/OFF tlačidlo
ZAPNÚŤ – Stlačte tlačidlo 5x za sebou počas cca 2 sekúnd , bliknutie kontrolky signalizuje zapnutie e-cigarety.
VYPNÚŤ – Stlačte tlačidlo 5x za sebou počas cca 2 sekund, kontrolka blikne a následne e-vaporizér vypne.
Počas potiahnutia z e-vaporizéra držte stlačené tlačidlo, pričom svieti aj LED svetlo. Nikdy nedržte spínacie tlačidlo,
pokiaľ e-vaporizér nepoužívate, môže dôjsť k prepáleniu atomizéra.
Riešenie možných problémov:
1. LED kontrolka nesvieti
Možné príčiny: 1. Batéria nie je nabitá 2. batéria nie je dostatočne našrubovaná na atomizér 3. E-vaporizér je v režime
ochrany proti prehriatiu.
2. vaporizér neprodukuje dym
Možné príčiny: 1. Je nutné doplniť alebo vymeniť zasobník( tank ) 2. V zasobníku je príliš veľa liquidu. 3. Inhalujete príliš
rýchlo, čo spôsobuje, že atomizér prestáva fungovať.
3. LED kontrolka svieti, ale vaporizér nefunguje
Možné príčiny: E-vaporizér je v režime ochrany proti prehriatiu, ktorý zabráňuje spálenie atomizéra
4. Je cítiť spálený zápach
Možné príčiny: Náplň je opotrebovaná.
Záručná doba :
Atomizér: 24 mesiacov/životnosť: 2 mesiace
Nabíjačka: 24 mesiacov
Batéria: 24 mesiacov/životnosť: 6 mesiacov
Batéria k e-vaporizéru je tovar, ktorý podlieha bežnému opotrebeniu jej používaním. Minimálna životnosť batérií je 6
mesiacov, alebo 350 nabíjacích cyklov. Záruka 24 mesiacov sa samozrejme vzťahuje na výrobné chyby. Úbytok alebo úplná
strata kapacity po 6 mesiacoch je spôsobená bežným opotrebovaním batérie, takže nie je možná reklamácia.
Tech. Parametre: Batéria -Typ: lithiová-dobíjacia, Životnosť: 350 nabíjacích cyklov, Kapacita: 650mAh, Doba nabíjania: 23 hod. Pracovné napätie: 3,7V, Výdrž plne nabitej batérie: až 800 potiahnutí, dĺžka 155mm, hrúbka 14mm
Distribútor: MASSELER SK s.r.o, Slovensko, www.masseler.sk [email protected]
Download

ELEKTRONICKÝ VAPORIZÉR Ego-T – Návod na použitie