1
İnsan
hayatında,
geleceğini
etkileyecek karar verme dönemleri
vardır. Bu kararlardan biri de “Meslek
Seçimi” dir.
Meslek seçiminden önce önemli bir
karar daha vermemiz gerekmektedir. Bu
da “Ders Seçimi”dir. Ders seçimi,
eğitim
hayatımızda
vereceğimiz
önemli kararlardan biridir.
2
Ders seçimi, meslek seçiminin ilk
adımıdır.
Ders seçiminde vereceğiniz karar
gelecekte meslek seçimine ilişkin
tercihlerinizi doğrudan etkileyecektir.
3
DERS SEÇİMİ NEDİR?
Öğrencilerin, ortaokuldaki yöneltme
esas ve ölçütleri de dikkate alınarak;
kendisinin
ve
velisinin
görüşü
doğrultusunda ilgili müdür yardımcısı,
sınıf rehber öğretmeni ve rehber
öğretmen
işbirliği
ile
derslere
yönlendirilmesidir.
4
DERS SEÇİMİ NE ZAMAN
YAPILACAK?
 Ders seçimi her yıl mayıs ayının ikinci
haftasından ders kesimine kadar
yapılacaktır.
 Yani 2014-2015 eğitim öğretim yılı için
11 Mayıs 2015 - 12 Haziran 2015 tarihleri
arasında yapılacaktır.
5
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA
ÖĞRETİM KURUMLARI
YÖNETMELİĞİ DERS SEÇİMİ İLE
İLGİLİ İFADELER
6
Ders Seçimi
Madde 11 (2) (Değişik 13 Eylül 2014 gün ve 29118 Sayılı RG)
 Ders seçimi veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber
öğretmenin bilgisi dâhilinde öğrenci tarafından
mayıs ayının ikinci haftasından ders kesimine kadar
yapılır ve e-Okul sistemine işlenir. Süresi içerisinde
ders seçimi yapmayan öğrencilerin dersleri okul
yönetimince belirlenir.
 (3) 9 uncu sınıfa yeni başlayan öğrencilerin ders
seçimleri ile seçilen derslerde değişiklik yapılmasına
ilişkin işlemler ders yılının ilk haftası içinde yapılır.
7
Ortak Dersler
 Öğrencilerin okulu bitirinceye kadar almakla
yükümlü olduğu derslerdir.
 Bu dersler, bütün öğrencilere asgari ortak genel
kültür vermek, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun
ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda
bulunma bilincini ve gücünü kazandırma amacına
yöneliktir.
8
Seçmeli Dersler
 Ortaöğretim öğrencilerinin ilgi ve istekleri ile
hedefledikleri yükseköğretim programlarını dikkate
alarak seçebilecekleri derslerdir
 Bu derslerin bazılarının haftalık ders saati sayıları
sınıflara göre seçenekli olarak belirtilmiştir.
 Öğrenciler bu dersleri, haftalık ders saati sayılarını
belirterek seçebileceklerdir.
9
 Seçmeli
Dersin
Eğitim-Öğretime
Açılması
Madde 11 � (Değişik 13 Eylül 2014 gün ve 29118 Sayılı RG)
Seçmeli ders en az 10 öğrencinin talebi doğrultusunda
öğretime açılır. Ders yılı içerisinde öğrenci sayısı
azalsa bile o dersin okutulmasına devam edilir. Ortak
derslerde ise sınıf bütünlüğü esastır.
(5) (13 Eylül 2014 gün ve 29118 Sayılı RG) Yeterli
talebin olmamasından dolayı açılamayan seçimlik
dersler millî eğitim müdürlüklerinin onayına bağlı
olarak merkezi bir okul/okullarda açılabilir ve farklı
okul öğrencilerinin kayıtları okullarında kalmak üzere
seçimlik dersleri bu okul/ okullarda almaları
sağlanabilir.
10
DERS SEÇİMİ NASIL YAPILACAK?
 Ders seçimi için sizlere
“DERS SEÇİM FORMU” dağıtılacak.
 Bu formda seçtiğiniz derslere işaretler koyacaksınız.
 Öğrenci ve Veli imza atarak formu okul yönetimine
teslim edecek.
11
Neden Ders Seçimi ?
 İstenen mesleklerin hangi derslerle ilişkili
olduğunu bilmek çok önemli. Üniversite
bölümlerinin hangi puan türünden öğrenci
alacağı bellidir.
 İstenen bölümü kazanmak için hangi ders
lazımsa o yönde öğrenci kendini yetiştirmeli .
Yani öğrenci 10. sınıftan itibaren okuyacağı
üniversite
bölümüne
göre
derslerini
seçmelidir.
12
Başarılı olunan dersler ile seçilecek ağırlıklı ders seçim ilişkisi
1.
Sayısal temelli ders seçmek hangi dersleriniz iyi olmalı?
Matematik , Fizik , Kimya , Biyoloji , Geometri
2.
Sözel temelli ders seçmek hangi dersleriniz iyi olmalı?
Edebiyat , Tarih , Coğrafya , Felsefe Grubu
3.
Eşit Ağırlık temelli ders seçmek hangi dersleriniz iyi olmalı?
Matematik , Edebiyat , Tarih , Coğrafya , Felsefe Grubu
4.
Dil temelli ders seçmek hangi dersleriniz iyi olmalı?
Y.Dil , Edebiyat , Tarih , Coğrafya , Felsefe Grubu
MF (SAYISAL) PUAN TÜRLERİ
TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
Puan
Türü
LYS-1
YGS
LYS-2
Türkçe
Sos.
Bil
Tem.
Mat
Fen
Bil.
Mat.
Geo.
Fiz.
Kim.
Biy.
MF-1
11
5
16
8
26
13
10
6
5
MF-2
11
5
11
13
16
7
13
12
12
MF-3
11
7
11
11
13
5
13
14
15
MF-4
11
6
14
9
22
11
13
9
5
MF–1 Puan türü: Aktüerya, İstatistik, Matematik, Matematik Öğretmenliği, Matematik Mühendisliği, Astronomi ve Uzay
Bilimleri gibi bölümler için kullanılacak.
MF–2 Puan türü: Biyoloji, Fizik, Kimya bölümleri, Biyoloji, Fizik Öğretmenlikleri, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Su ürünleri
Mühendisliği, Bahçe Bitkileri ve Zootekni gibi bölümler için kullanılacak.
MF–3 Puan türü: Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi,
Odyoloji, Ergoterapi, Dil ve Konuşma Terapi, Gerontoloji , Hemşirelik, Ebelik, Veteriner gibi bölümler için kullanılacak.
MF–4 Puan türü: Bilgisayar, Bilgisayar sistemleri, İnşaat, Makine, Çevre, Deniz Ulaştırma, Gıda, Elektrik, Elektronik,
Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri, Gemi İnşaatı Mühendislikleri gibi bölümler için kullanılacak.
TM (EA) PUAN TÜRLERİ
TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
Puan
Türü
LYS-1
YGS
LYS-3
Türkçe
Sos.
Bil
Tem.
Mat
Fen
Bil.
Mat.
Geo.
TD ve
Edb.
Coğ-1
TM-1
14
5
16
5
25
10
18
7
TM-2
14
7
14
5
22
8
22
8
TM-3
15
10
10
5
18
7
25
10
TM–1 Puan türü: İktisat, İşletme, Maliye, ÇEKO, Ekonometri, Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte)
Turizm ve Otelcilik (Fakülte), İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı gibi bölümler için kullanılacak.
TM–2 Puan türü: Hukuk, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Sınıf Öğretmenliği gibi
bölümler için kullanılacak.
TM–3 Puan türü: Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Hizmet,
Antropoloji, Arkeoloji gibi bölümler için kullanılacak.
TS (SÖZEL) PUAN TÜRLERİ
TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
LYS-3
YGS
Puan
Türü
LYS-4
Türkçe
Sos.
Bil
Tem.
Mat
Fen
Bil.
TD ve
Edb.
Coğ-1
Tar.
Coğ-2
Fel.Gr.
Ve Din
TS-1
13
12
10
5
15
8
15
7
15
TS-2
18
11
6
5
25
5
15
5
10
TS–1 Puan türü: Coğrafya Öğr, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Radyo ve Televizyon,
Halkla İlişkiler, Gazetecilik, Gastronomi ve Mutfak gibi bölümler için kullanılacak.
TS–2 Puan türü: Türkçe öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sanat Tarihi,
Sümeroloji, Hititoloji, Rekreasyon Yönetimi gibi bölümler için kullanılacak.
YABANCI DİL PUAN TÜRLERİ
TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
Y.DİL
YGS
Puan Türü
Türkçe
Sos. Bil.
Temel Mat.
Fen Bil.
Yab. Dil
DİL-1
15
9
6
5
65
DİL-2
25
13
7
5
50
DİL-3
48
20
7
5
20
DİL–1 puan türü: İngilizce, Almanca ve Fransızca Öğretmenlikleri, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve
Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim (Alm., İng, Fran.), İngiliz Dil Bilimi,
Karşılaştırmalı Edebiyat (Alm., İng., Fran.), Mütercim-Tercümanlık (Alm., İng., Fran.), Turizm Rehberliği (Alm.,
İng., Fran.)
DİL–2 puan türü: Arnavutça, Boşnakça, Bulgar Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim (Batı
bilimleri), Dilbilim (Batı dilleri), Eski Yunan Dili ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı,
Karşılaştırmalı Edebiyat (Batı Dilleri), Latin Dili ve Edebiyatı, Leh Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (Batı
Dilleri), Turizm Rehberliği (Batı Dilleri), Yunan Dili ve Edebiyatı, Yunanca
DİL–3 puan türü: Arap dili ve edebiyatı, Arapça öğretmenliği, Çeviribilim (Doğu Dilleri), Çin Dili ve Edebiyatı, Fars
Dili ve Edebiyatı, Dilbilim (Doğu Dilleri), Gürcü Dili ve Edebiyatı, Hindoloji, Hungaroloji, Japon Dili ve Edebiyatı,
Japonca Öğretmenliği, Karşılaştırmalı Edebiyat (Doğu Dilleri), Kore Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık
(Doğu Dilleri), Rus Dili ve Edebiyatı, Sinoloji, Turizm Rehberliği (Doğu Dilleri, Urdu Dili ve Edebiyatı
O HALDE DERSLERİ NASIL SEÇMELİYİZ?
 İstenilen mesleğe ve eğitimini
alabileceğiniz üniversite bölümüne
uygun LYS sınavlarına göre ders
seçilmelidir.
Yapacağınız yanlış ders seçimleri liseyi bitirmenizi
zorlaştırırken aynı zamanda üniversitede yanlış
bölümlere, hayatta yanlış atılımlara, dolayısıyla
mutsuz bir yaşama yol açacaktır.
18
19
MESLEK SEÇİMİ KONUSUNDA GERÇEKÇİ VE DOĞRU KARARA NASIL
ULAŞABİLİRİZ ?
1. Kendi Özelliklerimizi
tanımalıyız.
4. DAHA SONRA
Yetenekler, Beklentiler,
İlgiler, Kişilik Özellikleri
2. Mesleklerin Özelliklerini
tanımalıyız.
“10 Yıl Sonra Nasıl Bir
Yaşam İstiyorum?”
3. İş Dünyasını tanımalıyız.
a. Kendisi ve Meslekler
Hakkında Edindiği
Bilgileri
Değerlendirmeli
b. Seçtiği Mesleği
Kazanabileceği
Uygun Eğitim Yerine
Yönelmelidir.
İLGİLERİNİZİ
YETENEKLERİNİZİ
BEKLENTİLERİNİZİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİZİ
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİZİ
SOSYO-EKONOMİK
DURUMUNUNUZU
KENDİNİZİ
TANIMALISINIZ
1. Kendi Özelliklerimizi Tanımalıyız.
İLGİLERİNİZ
a.Mekanik
b.Ticaret
c.Sosyal Yardım vb.
DEĞERLERİNİZ
a.Yaratıcılık
b.Liderlik
c.Kazanç vb.
YETENEKLERİNİZ
a.Sözel Yetenek
b.Sayısal Yetenek
c.Şekil- Uzay Yeteneği vb.
SAĞLIĞINIZ
a.Ruhsal Yönden
b.Bedensel Yönden
2. Mesleklerin Özelliklerini Tanımalıyız.
a. Nasıl bir iş ? b. Nasıl bir iş yeri? c. Nasıl bir ev?
d. Nasıl bir aile? e. Nasıl arkadaşlar? f. Nasıl bir
sosyal yaşam ?
Kendi özelliklerimizle, mesleklerin özellikleri
arasındaki ortak noktaları bulmalıyız.
MESLEĞİN İNSAN YAŞAMINDAKİ YERİ
 Meslek yaşamı anlamlı kılar
 Size toplum içinde belli bir yer sağlar
 Meslek bir statü sembolüdür
 Meslek size bir sorumluluk yükler
 Gerçekleştirebileceğiniz performansı ortaya koyar
 Meslek olgunlaşmanızı sağlar ve yaratıcı olmanıza
olanak tanır
 Meslek ekonomik özgürlük sağlar
 Meslek kendinizi gerçekleştirmenizi sağlar
UNUTMAYIN !




KENDİNİ İYİ TANIYAN
KONULARA HAKİM OLAN
BİLGİSİNE GÜVENEN
İSTİKRARLI VE DÜZENLİ ÇALIŞAN
HANGİ SİSTEM OLURSA OLSUN AMACINA
MUTLAKA ULAŞACAKTIR!
BAŞARILAR DİLERİZ
25
Download

Ders Seçim