Antalya Defterdarlığı Batı Antalya Emlak Müdürlüğü
2886 Sy.Kn. 51/g Taşınmaz Kira İşlemleri Süreci
2
1
Talepçiyi ihaleye davet
İhale Süreci
ihale gerçekleşmedi
ihale gerçekleşti
müşteriye tebligat yazısı
giden evrak süreci
tahsilat süreci
ödendi
ödenmedi
Sözleşme Düzenlenmesi
Yer teslimi
Kirala işlemden
kaldırıldı
Hazırlayan: Abubekir DALKILIÇ
Defterdarlık Uzmanı
Kiralama yapıldı
Onaylayan: Bekir ARLI
Emlak Müdürü
tutanak
Download

Antalya Defterdarlığı Batı Antalya Emlak Müdürlüğü 2886 Sy.Kn. 51