OKULDA ŞİDDET VE AKRAN ZORBALIĞI
İdareci-Öğretmen Semineri
OKULLARDA ŞİDDET VE AKRAN ZORBALIĞI
Şiddet, saldırganlığın eyleme dönüşmüş şeklidir.
Disiplin Aracı Olarak Şiddet
• Şiddet davranışlarınn çoğu
öğrenilmiş davranışlardır.
• Evde ve okulda şiddet kullanımına
tanık olan çocuk, yetişkinliğinde
bunu sorun çözmede doğal bir
seçenek olarak görmektedir.
• Ayrıca babasının annesini
dövdüğünü gören erkek
çocuklarda ileride eşini dövme
olasılığı yedi kat artmaktadır.
ZORBALIK
Zorbalık güçlü durumdaki bir
kişi/kişilerin kendi kazançları
veya keyifleri için karşı
koyma gücü olmayanlara
karşı sıkıntı vermek niyeti ile
fiziksel, psikolojik, sosyal
veya sözel olarak
tekrarlanan saldırısıdır.
Zorbaca Davranışın 3 Özelliği
1. Tek bir saldırganca eylem yerine, uzun süreli olarak
uygulanması
2. Güç eşitsizliği- güçlünün güçsüze saldırması
3. Sözel ,fiziksel ve psikolojik olması
Ayrıca yapılan araştırmalara göre kız öğrencilerde zorbalık
genellikle sözel olarak kendini gösterirken erkek öğrencilerde
fiziksel olarak ortaya çıkmaktadır.
ZORBALIĞIN YÖNÜ GÜÇLÜDEN GÜÇSÜZE
DOĞRUDUR.
ŞİDDET/ZORBALIK ÇEŞİTLERİ
Müdahale
Okul içinde zorbalığa müdahale
edilmesinin belirlenmesi amacı ile
öğrencilere öğretmenlerin veya diğer
öğrencilerin zorbalığı durdurup
durdurmadıkları sorulduğunda
öğrencilerin sadece dörtte biri zorbalığın
öğretmenler (%25.23) tarafından sık sık
veya hemen her zaman durdurulmaya
çalışıldığını söylemiştir.
Zorbalığın Nedenleri
Okul: Öğretmen moralinin düşük olduğu, öğretmenlerin sık değiştiği, tutarsız
disiplin metodlarının uygulandığı, yetersiz gözetimin olduğu, çocukların bir birey
olarak farkedilmediği okullarda zorbaca davranışların yüksek olduğu bulunmuştur.
Zorbaca davranışların sıklığına bakıldığında
özel okul ve devlet okulu arasında
herhangi bir fark bulunmamaktadır.
Zorbaca davranışlar özel okullarda da
yaygın olarak görülebilmektedir.
Zorbalığın Nedenleri
Aile: Babanın olmaması, anne babanın
ölümden ziyade boşanma nedeniyle kaybı,
depresyon yaşayan anne, şiddete uğrayan
anne, evlilik huzursuzlukları, ailenin
kalabalık olması, sosyo-ekonomik
sorunlar…
Aşırı korumacı veya aşırı serbest veli
tutumları
Zorbalığa Maruz Kalmış Olmanın Belirtileri
Temel Belirtiler: Lakap takılması, alay
edilmesi, sataşılması, tehdit edilmesi,
emir verilmesi, dışlanması, oyunlara
alınmaması veya oyunlardan çıkarılması,
dövülmesi, kitaplarının veya diğer
eşyalarının alınması , tahrip edilmesi,
vücudunda yara , bere, çürük ve tırnak izi
olması,elbiselerinin yırtılması...
Zorbalığa Maruz Kalmış Olmanın Belirtileri
• teneffüslerde genellikle yalnız olması;
sınıfta hiç yakın arkadaşının
bulunmaması
• takım oyunlarına seçilmemesi
• teneffüslerde öğretmenlere yakın olmak
istemesi
• sınıfta konuşma zorluğu çekmesi
• korkulu,mutsuz ve gözü yaşlı yüz ifadesi
• okul başarısının aniden veya yavaş yavaş
düşmesi
• yaşıt grupları içinde kendini
göstermekten kaçınması
Önleme
Önerilerin belli başlı ortak noktaları şunlardır:
(1) Okulun zorbalık problemini kabul etmesi. İdareciler,
öğretmenler arasında zorba/ mağdur problemine yönelik
farkındalık sağlanması
(2) Okulda zorbalığın kabul edilmediği ve mutlaka engelleneceği
anlayışının yerleştirilmesi
(3) Okulda kuralların açık, öğrenci gözetiminin sağlam olması
(4) Zorbalığın rapor edilmesi ve takip edilmesi
Öğretmenler okuldaki şiddet durumunda nasıl
hareket etmelidir?
•
•
•
•
•
•
•
Soğukkanlı olmalısınız
Kavga eden öğrencileri güvenli bir ortama alın
Sakinleştirin
Güven mesajı verin
Öğrencileri sıra ile koşulsuz dinleyin
Size gelebilecek anlık tepkilere hazırlıklı olun
Objektif davranın,(öğrencinin okuldaki başarı
düzeyi vb. özelliklerinden bağımsız)
• Konuşarak birbirlerini anlamalarına ve
problemlerini çözmelerine fırsat tanıyın ya da
ortam sağlayın
• Çok özel bir durum varsa okul rehberlik servisine
bildirin
Şiddet Davranışının Veli İle Paylaşımı
• Öğretmen şiddet olayında öğrencinin velisini okula
çağırdığı durumlarda veliyi paniğe ve öfkeye sevk
edecek sözlerden kaçınması önemlidir.
• Öğretmenlerin veliler ile yaptığı görüşmelerde
öğrencinin mutlaka oda dışına çıkarılması
gerekmektedir.
• Öğrenci şiddete devam etmemesi için veliyi
kurtarıcı olarak görmemelidir. Velinin
gerektiğinde yaptırım uygulayacağını
bilmelidir.
Şanlıurfa Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Download

Çocuklar Arasında Şiddet ve Zorbaca Davranışlar