HACI FAHRİ ZÜMBÜL
MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ
ALANI
ALANIN TANIMI
Yiyecek-İçecek Hizmetleri alanı altında yer alan
dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve
öğretim verilen alandır.
ALANIN AMACI
Yiyecek-İçecek Hizmetleri alanı altında yer alan
mesleklerde, sektörün ihtiyaçları ve hizmet sektöründeki
gelişmeler doğrultusunda, mesleki yeterlikleri kazanmış
nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
DAL PROGRAMLARI,
TANIMLARI VE AMAÇLARI
1. MUTFAK
Mutfak araç, gereç
ve
ekipmanlarını
kullanarak, hijyen ve
sanitasyon
kurallarına
uygun yiyecek üretimi
yapma ve servise hazır
hâle getirme yeterliklerini
kazandırmaya
yönelik
eğitim ve öğretim verilen
daldır.
DAL PROGRAMLARI,
TANIMLARI VE AMAÇLARI
2. PASTACILIK
Pastane
mutfağı
araç,
gereç
ve
ekipmanlarını kullanarak,
hijyen
ve
sanitasyon
kurallarına uygun pastane
ürünlerini yapma süsleme
ve servise hazır hâle
getirme
yeterliklerini
kazandırmaya
yönelik
eğitim ve öğretim verilen
daldır.
DAL PROGRAMLARI,
TANIMLARI VE AMAÇLARI
3.SERVİS
Servise hazırlık,
servis
yapma,
hesabın takdimi ve
tahsili
yeterliklerini
kazandırmaya
yönelik eğitim ve
öğretim
verilen
daldır.
DAL PROGRAMLARI,
TANIMLARI VE AMAÇLARI
4.BAR
Bar hazırlıkları ve
düzenini
sağlama,
içecek hazırlama ve
servisini
yapma,
hesabın takdimi ve
tahsili
yeterliklerini
kazandıracak eğitim
ve öğretim verilen
daldır.
DAL PROGRAMLARI,
TANIMLARI VE AMAÇLARI
5. HOST- HOSTESLİK
Otobüs,
tren
ve
havayollarında
seyahat
öncesi, sonrası ve seyahat
sırasındaki yolcu/müşteri
hizmetlerini
ve
servis
hizmetlerini
yapma
yeterliklerini kazandıracak
eğitim ve öğretim verilen
daldır.
GİRİŞ KOŞULLARI
Öğrencilerin sağlık durumu, Yiyecek İçecek
Hizmetleri alanı altında yer alan mesleklerin
gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.
Okulda,
ilgili
mevzuat
doğrultusunda
komisyon oluşturularak, mülakat yapılır ve
başvuran öğrencilerin; fiziki görünümü, mesleğe
ilgi ve yatkınlığı, anlama-kavrama, ifade ve ikna
becerisi, özel yetenekleri, kişisel özellikleri, vb.
konularda değerlendirilerek başarılı olanların
kayıtları yapılır
EĞİTİM SÜRESİ
Alan programının toplam eğitim süresi, 9.
sınıftan itibaren 4 öğretim yılı olarak
planlanmıştır. Programın sonunda seçtiği
dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci;
1.
Alandaki ortak temel bilgi ve becerileri
kazanabilecektir.
2. Yiyecek İçecek Hizmetleri alanının temel
yeterliklerine sahip olabilecektir.
3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri
kazanabilecektir
İSTİHDAM ALANLARI
Yiyecek İçecek Hizmetleri alanından mezun olan
öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler
doğrultusunda;
1. Konaklama işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde,
2. Pastanelerde,
3. Kurum mutfaklarında,
4. Kafeterya, bar ve restoranlarda,
5. Yemek fabrikalarında,
6. Ulaşım araçlarının yiyecek içecek ünitelerinde
7. Fuar/kongre, otobüs/tren, havayollarının yer hizmetleri ve
uçaklarda vb. yerlerde
çalışabilirler.
Yabancı dil bilgisi olanların iş bulma şansı daha yüksektir.
MESLEK ELEMANLARINDA
ARANAN ÖZELLİKLER
Aşçı olmak
isteyenlerin; yiyecekiçeceklerle ilgili konulara ilgi
duyan, bedence güçlü ve
sağlıklı, tat ve koku alma
duyumları gelişmiş, temiz,
titiz, dikkatli, sorumluluk
sahibi, eli çabuk, hızlı hareket
edebilen, bir işi planlama ve
uygulama yeteneğine sahip, iş
güvenliğine dikkat eden,
bulaşıcı hastalığı olmayan,
mesleki eğitim almış olması
gereklidir.
MESLEK ELEMANLARINDA
ARANAN ÖZELLİKLER
Pastacı olmak
isteyenlerin;bedence güçlü
ve sağlıklı, tat ve koku alma
duyumları gelişmiş, temiz,
titiz, dikkatli, sorumluluk
sahibi, el ve parmak
becerisine sahip, estetik
görüşü olan ve yeni ürünler
geliştirebilen, iş güvenliğine
dikkat eden, bulaşıcı
hastalığı olmayan, mesleki
eğitim almış olması
gereklidir
MESLEK ELEMANLARINDA
ARANAN ÖZELLİKLER
Servis elemanı olmak
isteyenlerin; uzun süre ayakta
çalışabilecek kadar bedence
sağlam ve dayanıklı, iş disiplinine
sahip, mesleği ile ilgili etik ilkelere
bağlı, güler yüzlü, saygılı, kibar,
dışa dönük, insanlarla iyi iletişim
kurabilen, insanların istek ve
duygularını anlayabilen, ikna etme
yeteneğine sahip, sabırlı, görgü
ve protokol kurallarını bilen, etkili
ve güzel konuşan, dikkatli, temiz,
titiz, düzenli, mesleki eğitim almış
olması gereklidir.
MESLEK ELEMANLARINDA
ARANAN ÖZELLİKLER
Barmen olmak isteyenlerin;
İş disiplinine sahip, uzun süre
ayakta çalışabilecek kadar
bedence sağlam ve dayanıklı,
ellerini çabuk ve ustalıkla
kullanabilen, mesleği ile ilgili etik
ilkelere bağlı, güler yüzlü, saygılı,
kibar, sabırlı, sır tutan, insanlarla iyi
iletişim kurabilen, etkili ve güzel
konuşan, insan psikolojisinden
anlayan, dikkatli, temiz, titiz,
düzenli, mesleki eğitim almış
olması gereklidir.
MESLEK ELEMANLARINDA
ARANAN ÖZELLİKLER
Host/hostes olmak
isteyenlerin; hosteslikle ilgili
konulara ilgi duyan, fiziksel
ve psikolojik yönden sağlıklı,
güçlü, dayanıklı, düzgün bir
fiziksel yapı ve istenen boy
ve kiloya sahip olan, temiz,
titiz, dikkatli, sorumluluk
sahibi, güler yüzlü ve düzgün
diksiyonu olan, pratik, zeki,
sabırlı ve yüksek ikna
kabiliyeti olan, iş güvenliğine
dikkat eden, insanlarla kolay
iletişim kuran, mesleki eğitim
almış olması gereklidir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE
KOŞULLARI
Yiyecek ve içecek işletmeciliği meslek elemanı,
genellikle büro ortamında veya kapalı mekanlarda
(mutfak, bulaşıkhane, depolama yerleri, restoran ve
otellerin servis ve bar kısımları) çalışır.
Zaman zaman açık alanda da çalışabilir. Çalışma
saatleri düzenli olmayabilir. Akşam, gece ve tatil günleri
de çalışmak durumunda kalabilir. Çalışırken mutfak
personeli, servis personeli, teknik servis ve müşterilerle
iletişim halindedir.
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ
KOŞULLARI
Meslek eğitimine
başlayabilmek için; en
az lise veya dengi
okul mezunu olmak
ve Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme
Merkezinin (ÖSYM)
hazırlayacağı sınavda
yeterli puanı almak
gerekir.
MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi, üniversitelere bağlı meslek
yüksek okullarının “Yiyecek İçecek İşletmeciliği”
bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının
“Turizm ve Otel İşletmeciliği” olarak
değişmesi nedeniyle,
“Yiyecek İçecek
İşletmeciliği”
adıyla
artık
öğrenci
alınmamaktadır. Bu nedenle Meslek Eğitimi
bölümünde bulunan bilgiler “Yiyecek İçecek
İşletmeciliği”
bölümü
eğitiminin
verildiği
zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ
KOŞULLARI
Meslek liselerinin “Ağırlama ve Gıda
Teknolojisi”, “Aşçılık”, “Mutfak”, “Servis, servis
Hizmetleri”,ve “Turizm Endüstrisi” bölümlerinden
mezun olanlar “Yiyecek İçecek İşletmeciliği” ön
lisans programına başvurduklarında ortaöğretim
başarı puanları 0.18 ile çarpılarak puanlarına
eklendiğinden, diğer alanlardan mezun olanlara
göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte
ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
BU ALANDAKİ DÖRT YILLIK
FAKÜLTELER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği
Seyahat İşletmeciliği öğretmenliği
Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeniliği
Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği
Aile ve Tüketici Bilimleri
Beslenme ve Diyetetik (Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu)
Beslenme ve Diyetetik (Sağlık Y.O.)
Ev Ekonomisi Yüksek Okulu
Konaklama İşletmeciği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.)
Konaklama İşletmeciliği (Turizm ve Otelcilik Y.O.)
Seyahat İşletmeciği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.)
Seyahat İşletmeciği (Turizm ve Otelcilik Y.O.)
Seyahat İşletmeciği ve Turizm Rehberliği (Turizm İşletmeciliği ve
Otelcilik Y.O.)
BU ALANDAKİ DÖRT YILLIK
FAKÜLTELER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Turist Rehberliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu)
Turist Rehberliği (Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu)
Turizm İşletmeciliği (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Y.O.)
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.
Turizm ve Otel İşletmeciliği(Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik
Y.O.)
Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O.
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Turizm ve Otelcilik Y.O.)
Turizm ve Otelcilik (Bilgisayar ve Turizm Yüksekokulu)
Yiyecek-İçecek İşletmeciği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.)
MESLEKTE İLERLEME
Meslekte
ilerleme
ve
yükselme, çalışarak ve
deneyimle
gerçekleşebilmektedir.
Kişisel
gayret
ve
başarıyla yiyecek içecek
müdürü hatta otel genel
müdürlüğüne
kadar
yükselebilir.
DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN
BAŞVURULABİLECEK YERLER
- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi
bulunan Türkiye İş Kurumu
İl Müdürlükleri.
HAZIRLAYAN
Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan
Öğretmeni
SUAT ADIYAMAN
Download

bölüm tanıtımı gösterisi - TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Hacı Fahri