26 Eylül 2014 Cuma
Sayı:6728 25.Kr.
TURGUT USLUCA' DAN ÖDEMİŞ ESNAFINA MÜJDELİ HABER
Ödemiş Esnaf Sanatkârlar Kredi ve
Kefalet Kooperatifi Başkanı Turgut
Usluca'dan Kuruma borcu bulunan
vatandaşlara Müjdeli haber geldi.
itibaren kurumumuza borcu Taksitlendirilmesi Talep Edildiği
Takdirde, Asıl Alacak Tutarına
bulunan vatandaşlarımızın
şahsen başvuruları durumunda Taahhüt Tarihinden İtibaren %6 Faiz
Oranı Üzerinden 6 Aylık Basit Faiz
müracaatları
Hesaplanarak Faiz Tutarı Toplamı
Kabul edilerek
değerlendirmeye alınacaktır. (Yapılandırmaya Esas Borç) 6 Eşit
Taksitte Tahsil Edilecektir.
Konu: Takipteki Borçların
3-Borcun 12 Aya Kadar
Yeniden Yapılandırılması
Taksitlendirilmesi Talep Edildiği
Kredi Borcu 30 Nisan 2014
Tarihinden Önce Kooperatif Takdirde, Asıl Alacak Tutarına
Takibine İntikal Eden 31 Ekim Taahhüt Tarihinden İtibaren %12
Faiz Oranı Üzerinden 12 Aylık Basit
2014 Tarihine Rastlayan
Cuma Günü Mesai Bitimine Faiz Hesaplanarak Faiz Tutarı
Toplamı (Yapılandırmaya Esas Borç)
Kadar Kooperatife
12 Eşit Taksitte Tahsil Edilecektir.
Başvurmaları Durumunda;
Kooperatif Takibindeki Asıl 4-Borcun 18 Aya Kadar
Taksitlendirilmesi Talep Edildiği
Alacak Tutarına (Bankaca
Takdirde, Asıl Alacak Tutarına
Kooperatif Blokeli Ve
Taahhüt Tarihinden İtibaren %18
Mevduat Hesaplarından
Faiz Oranı Üzerinden 18 Aylık Basit
Alınan Tutarlar, İcra
Faiz Hesaplanarak Faiz Tutarı
Masrafları Vs.) Hiçbir
Toplamı (Yapılandırmaya Esas Borç)
Gecikme Faizi Hesabı
18 Eşit Taksitte Tahsil Edilecektir.
Yapılmayacaktır.
BORCU BULUNANLARIN 1-Borç Tutarı Defaten(Peşin)
Yapılandırma Talebi Ortaklardan
Ödenmek İstendiğinde Asıl Alacak Yazılı Olarak Alınacaktır.
BORÇLARI
Kooperatif Yapılandırmayı İcra
Faizsiz
Tahsil Edilecektir.
YAPILANDIRILIYOR
Nezdinde Taahhüt Alacaktır.
2-Borcun
6
Aya
Kadar
Usluca, “ 29 Eylül 2014 tarihinden
Diyen Başkan Usluca sözlerine şöyle
devam etti.,” Kooperatifçilik
tarihinde hiç bu kadar indirime
Gidilmemişti. Bu yapılandırma ile
Türkiye genelinde bulunan 120 bin
esnafın rahat bir nefes alması
Ve önünün açılması anlamına
gelmektedir. Sayın genel başkanımız,
Abdülkadir Akgül ve Genel Başkan
yardımcımız ve aynı zamanda Bölge
Birliği Başkanımız Sayın Selahattin
Hünü 'nün yaptığı çalışmalar
Sonucunda Esnaf Sanatkârlarımızın
460 Milyon lira tutarındaki gelirinin
affedilmesi, biz TESKOSP
Ailesinin ne kadar büyük olduğunu
gösteren, aynı zamanda imkânları
çerçevesinde esnafımızın,
Sanatkârımızın yanında olduğunu
gösteren bir harekettir.
Kurumumuza borcu bulunan
vatandaşlarımızın işlemlerini son
güne bırakmamalarını biran evvel
Gerçekleştirmelerini temenni
ediyorum. “ dedi.
Mehmet CENGİZ
BİK İZMİR ŞUBE MÜDÜRÜ TİRE'DE OLAY YARATAN SATIŞTA
BURAK ORHAN
FLAŞ KARAR!
ÖDEMİŞ'TE
Uygun buldum . Yerel Basından
daha aktif olmalarını istiyorum.”
Diyerek , sorunları dinledi. Bilgiler
aldı.
Toplantıya, Cephe Gazetesi Sahibi
Mehmet Bozoğlu ve Muhabirleri,
Küçük Menderes Gazetesi sahibi
Şükran Berber ve Muhabirleri
Yerel Güç Gazetesi'nden Haber
Müdürü Nazif Harupçu ve
Muhabiri
Kent Gazetesi'nden Sorumlu Yazı
İşleri Müdürü Cengiz Türkavcı ve
Muhabiri katıldı. Ö.ERAKYOL
Basın İlan Kurumu(BİK)
Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü
görevinden, 15 Mayıs 2014
tarihinde
Basın İlan Kurumu İzmir İl
Müdürlüğü görevine atanan Burak
Orhan, Ödemiş'te yayınlanan
yerel gazete sahipleriyle bir araya
geldi.Basın İlan Kurumu İzmir
Şube Müdürü Burak Orhan,
Ödemiş Belediyesi Toplantı
salonunda dün saat 10.30 da
yapılan toplantıda Ödemişteki
Yerel Basın Mensubu sahipleri ve
Muhabirleri ile tanıştı.
Orhan,” Amacım
Ödemiş'teki
Basın Mensubu
arkadaşlarla
tanışmak, onlara
yeni çıkan
yasaları
hatırlatmak
amacıyla İlçenize
geldim.
Ödemiş'teki
arkadaşları
İzmir'e
getirmektense
kendim gelmeyi
giderken
CHP'li Tire
Belediyesi 64
mahalle ve
Birgi
Belediyesi'nde
n gelen bin 300
adet
gayrimenkul ile
ilgili satış
kararı almıştı.
Belediye
meclisi Başkan
Tayfur Çiçek'e
Tire Belediye Başkanı Tayfur
Çiçek gelen tepkiler üzerine 65 satış yetkisi verirken ortalık
karıştı. İzmir Büyükşehir
köy ve bir beldeden gelen
Belediye Başkanı Aziz
malların satışı ile ilgili kararı
Kocaoğlu ve CHP İzmir İl
iptal etti. Çiçek, sadece
belediyenin kenti mülkleri olan Başkanı Ali Engin'in bölgeye
giderek yerinde inceleme
şehir merkezindeki dairelerin
yapmasına neden olan süreç
satılacağını söyledi.
İzmir'de tartışmalara neden olan noktalandı. Başkan Çiçek,
kamuoyu baskısına dayanamadı
İl Özel İdaresi'nin
kapatılmasından sonra hazineye ve satışı iptal etti.
SADECE KENDİ MALLARI
devredilen mallar için İzmir
Büyükşehir Belediyesi yargıya Belediye Başkanı Çiçek, sadece
belediye mülkiyetinde olan kat
karşılığı apartman daireleri ve
Birgi'deki birkaç taşınmazın
satılacağını açıkladı. 1 Ekim'de
satılacağı duyurulan köy malları
listeden çıkartıldı. Çiçek,
belediyenin mali yapısının zor
durumda olduğunu ve diğer
satışlardan gelecek gelirlerle
bütçeyi dengelemeye
çalışacaklarını söyledi.
ENGİN: AK PARTİ DE
ÖDEMİŞ'İ İPTAL ETSİN
Karar sonrası ilk açıklama CHP
İl Başkanı Ali Engin'den geldi.
Egedesonsöz'e konuşan Engin,
“Tire'de ihaleyi iptal ettik.
Ödemiş'te de AK Parti iptal
etsin. Toplam bin 300 malın
sadece 37'si ihaleye çıkmıştı.
Tepkiler geldi. İyi niyetli
tepkileri saygıyla karşılıyorum.
Fakat partiyi karıştırmak
isteyen, polemik yaratmak
isteyen anlayışı da doğru
bulmuyorum. Tepkilerin bazıları
kasıtlıydı. Zaten gereken de
yapıldı” dedi.
Devamı 3'te
ÖDEMİŞTEN BİR YILDIZ, BİR TARİH DAHA KAYDI
Ödemiş'te uzun yıllar Halep Pastahanesini işleten Rüştü Coşar 72
yaşında vefat etti.
Devamı iç sayfada
26 Eylül 2014 Cuma
www.cephegazetesi.com
2
T.C.
ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT; BALABANLI MAH. 1 PAFTA 416
PARSELDE KAYITLI OLAN 24250 M2 LİK TARLANIN SATILMASINA
İLİŞKİN İHALE İLANIDIR
1. Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait; Balabanlı Mahallesi 1 pafta 416 parselde
kayıtlı olan 24250 m2 lik tarla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c ve 45 inci
maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
2. İhalesi 09.10.2014 Perşembe günü saat 15:15'te Zafer Mah. Atatürk Cad.(Birgi
yolu üzeri) No:143 adresinde bulunan Kültür Merkezinin ikinci katında,
Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
3. Söz konusu Balabanlı Mahallesi 1 pafta 416 parselde kayıtlı olan 24250 m2 lik
tarlanınn tahmini satış bedeli 291.000,00 (ikiyüzdoksanbirbin) TL'dir. İhalenin
geçici teminatı, muhammen bedelinin % 3 ü olan 8.730,00
(sekizbinyediyüzotuz)-TL'dir. İstekli geçici teminatını son başvuru saatinden
önce yatırmak zorundadırlar. İhaleye girecek olan istekliler, teminat haricinde
(%10) 29.100,00 (yirmidokuzbinyüz) TL güvence bedeli alınacaktır.
Taşınmaz ve taşınmaz niteliği taşıyan mal ve hakların satışı suretiyle
gerçekleşen devir ve teslimler 3065 sayılı KDV Kanunu'nun 17/4-r maddesi
kapsamında KDV'nden istisna edilmiştir.
4. İhale bedeli peşin olarak Belediye veznesine ödenecek veya Belediyemizin TC
Ziraat Bankası Ödemiş şubesindeki TR730001000221138318425001 nolu
hesabına yatırılacaktır.
5. İhale ile ilgili dokümanlar mesai saatleri içerisinde Zafer Mah. Atatürk Cad.(Birgi
yolu üzeri) No:143 adresinde bulunan Kültür Merkezinin 2. katında yer alan
Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz
görülebilir ve 250,00TL bedel ile aynı adresten temin edilebilir.
6. İhaleye katılmak isteyenler, Başvuru Dilekçesi ile birlikte, istenen belgeleri
ekleyerek 09.10.2014 Perşembe günü ihale saatine kadar Belediyemiz Zafer
Mah. Atatürk Cad. (Birgi yolu üzeri) No:143 adresinde bulunan Kültür
Merkezinin 2. katında yer alan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak
Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
6.1. İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri getirmek zorundadır.
İstekli gerçek kişi ise;
a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
c) İmza Sirküsü,
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli
vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,
f) Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,
g) Belediyemize borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur” Belgesi,
h) Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,
i) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla
hüküm giymediğine dair belge,
j) Şartname Alındı Makbuzu
k) Güvence bedeli makbuzu veya Güvence bedeline dair Banka Dekontu,
İstekli tüzel kişilik ise;
a) İmza Sirküsü,
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile
kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir
Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde
bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri,
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli
vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Ortağı olduğu şirketin “ Vergi Levhası” fotokopisi,
f) Şirket Ortağının ihaleye katılması halinde ilgili ortağın katılabileceğine dair yetki
belgesi,
g) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,
h) Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,
i) Belediyemize Borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur” belgesi,
j) Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,
k) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
l) Şartname Alındı Makbuzu
m) Güvence bedeli makbuzu veya Güvence bedeline dair Banka Dekontu,
7. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
A.Mahmut BADEM
Belediye Başkanı
Basın no: 10408
LEYLEK YUVALARI GELECEK YILA HAZIRLANIYOR
Tarihi Uygulama Araştırma
Parklar Genel Müdürlüğü ile Ege
Merkezi'nden Prof. Dr. Mehmet Sıkı,
Üniversitesi arasında imzalanıp,
Gediz Elektrik Dağıtım Tire Müdürü
yürürlüğe giren “Türkiye'de üreyen
İbrahim Ege, İzmir Kuş Cennetini
leylek popülasyonunun tespiti ve
Koruma ve Geliştirme Birliği üyeleri ile
elektrik direkleri üzerine yuva
köylüler katıldı.
platformu yerleştirme” protokolü
kapsamında yürütülen çalışmalar hız ÇOK AMAÇLI
Yapılan çalışmalarla elektrik direkleri
kazandı. Orman ve Su İşleri 4'ncü
Bölge Müdürü Rahmi Bayrak, Tire'nin üzerinde yerleri tespit edilen mevcut
leylek yuvalarının önce temizlendiğini
Mahmutlar mahallesi ile Manisa'nın
daha sonra ise direklere yeni platform
Şehzadeler ilçesi Hamzabeyli
Orman ve Su İşleri 4'ncü Bölge Müdürü mahallesinde yapılan çalışmalarla
yerleştirilerek tekrar yuva olarak
Rahmi Bayrak Tire'nin Mahmutlar
elektrik direkleri üzerindeki toplam 60 kullanılmasını sağladıklarını ifade eden
mahallesi ve Manisa'nın Şehzadeler
Orman Su İşleri 4'ncü Bölge Müdürü
adet leylek yuvasının platformla
ilçesinde yapılan çalışmalarla elektrik yükseltilmesine başlanıldığını söyledi. Rahmi Bayrak, “İzmir ve Manisa'da
direkleri üzerinde bulunan 60 adet
yapılan 'yapay' leylek yuvaları ile
Tire'nin, kırsalda bulunan Mahmutlar
leylek yuvasının platformla
mahallesinde düzenlenen törene Orman leyleklerin hayatlarının riske atılmaması,
yükseltilmesine başlanıldığını söyledi. Su İşleri 4'ncü Bölge Müdür Yardımcısı enerji kayıplarının önüne geçilmesi ve
Leylek yuvaları gelecek yıla
Melik Ünnaz Özkaya, Ege Bölgesi İzmir leylek yuvası kaynaklı muhtemel yangın
hazırlanıyor. Orman ve Su İşleri
Avcılık ve Yaban Hayatı Şubesi Müdürü risklerinin önüne geçilmesi
Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli
amaçlanmıştır” dedi.
Hasan Paşalı, Ege Üniversitesi Tabiat
ÖDEMİŞTEN BİR YILDIZ, BİR TARİH DAHA KAYDI
Allah rahmet eylesin. Ödemişin, gibi suların bile ayrı bir tadı
vardı.
Ödemişlilerin başı sağ olsun.
Rüştü amca pastanenin sahibiydi
Ödemişli gazeteci, yazar
lakin patron gibi değildi. Onu
Mustafa Ali FIRTINA Halep
ararsanız arkada mutfakta işinde
Pastanesiyle ilgili anılarını
gücündeydi. Halep, Ödemiş'in en
18.05.2012 tarihinde
gözde pastanesiydi. Sevgililerin
www.egedesonsoz.com haber
sitesinde bakın nasıl yazmış. " buluşma yeri ve en çok da doğum
Halep Pastahanesi, Bahçesindeki günlerinin vazgeçilmez
mekânıydı. Halep, Ödemiş'in ve
ağaçlar üzerinde bulunan
Ödemiş'te uzun yıllar Halep
Ödemişlinin anılarıyla doluydu.
hoparlörlerden
müziğin
sesi
Pastahanesini işleten Rüştü
Filmler mi çekilmedi, sünnetler,
yükselirdi.
Sevdiğimiz
parçayı
Coşar 72 yaşında vefat etti.
düğünler mi yapılmadı. Halep,
tekrar
çaldırmak
için
garsona
Cenazesi, dün Büyük Camii'de
yarım asra yakındı. Halep, bana
yapmadığımız
numara
kalmazdı.
kılınan ikindi namazından sonra
göre benim için bir tarihti. Halep
Su
bile
bedavaydı.
Bardakta
Ahrandı mezarlığında toprağa
bu şehrindi. Bu şehre aitti.
gelen
kana
kana
içtiğimiz
o
buz
verildi..
KİREMİTÇİ ESNAFI VE KURBANLIK SAHİPLERİNİ 'SAHTE PARA' KONUSUNDA UYARDI
Yaklaşık 10 gün büyük meblağlı alış verişlerde
sonra kurban
araya sıkıştırılan birkaç büyük
bayramını idrak rakamlı banknotlarla ellerindeki
edeceğiz. İslam sahte parayı çıkaran ve birçok
aleminin iki
kişinin canını yakan sahtekar, bu
büyük dini
kurban bayramında da sahneye
çıkmak isteyeceklerdir.
bayramından
biri olan kurban Tireli esnafların ve hayvan
sahiplerinin bu kötü niyetli
bayramı
dolandırıcılarına yem olmaması
öncesinde
için vatandaşları şimdiden uyaran
alışveriş
faaliyetlerinin ve bu riskli dönemde daha
yoğunlaşması dikkatli olunmasını öneren Tire
Yaklaşan kurban bayramı öncesi ticari hayatı hareketlendirmekte. Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi,
Tire Emniyet Müdürü Fatih
Bu süreçte piyasadaki nakit para nakit para yoluyla yapılan
Kiremitçi'den esnafa ve
akışının yüksek oranlarda olması, alışverişte, paraların sahte olup
kurbanlık sahibi hayvan
olmadığını farklı yöntemlerle
kalpazanların iştahını
besicilere 'sahte para' uyarısı.
sınanması gerektiğini aksi
kabartmakta. Bu gibi hareketli
Piyasadaki nakit dolaşımının bu ticaret ortamlarını ve zamanlarını takdirde, dolandırılma
günlerde yoğun olacağını belirten fırsat bilen kalpazanlar ve
ihtimalinin söz konusu
Kiremitçi, özellikle büyük
olabileceğini belirtti.
sahtekarlar, bastıkları sahte
meblağlı alışverişlerde dikkatli paraları türlü dalaverelerle
HABER: KAMURAN
olunması gerektiğini belirtti.
piyasaya sunmakta. Özellikle
KIZILBOĞA BTG
www.cephegazetesi.com
26 Eylül 2014 Cuma
T.C.
ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT; BALABANLI MAH. 1 PAFTA 446
PARSELDE KAYITLI OLAN 11375 M2 LİK TARLANIN SATILMASINA
İLİŞKİN İHALE İLANIDIR
1. Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait; Balabanlı Mahallesi 1 pafta 446
parselde kayıtlı olan 11375 m2 lik tarla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c
ve 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
2. İhalesi 09.10.2014 Perşembe günü saat 15:00'te Zafer Mah. Atatürk
Cad.(Birgi yolu üzeri) No:143 adresinde bulunan Kültür Merkezinin ikinci
katında, Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
3. Söz konusu Balabanlı Mahallesi 1 pafta 446 parselde kayıtlı olan 11375 m2 lik
tarlanınn tahmini satış bedeli 148.000,00 (yüzkırksekizbin) TL'dir. İhalenin
geçici teminatı, muhammen bedelinin % 3 ü olan 4.440,00
(dörtbindörtyüzkırk)-TL'dir. İstekli geçici teminatını son başvuru saatinden
önce yatırmak zorundadırlar. İhaleye girecek olan istekliler, teminat haricinde
(%10) 14.800,00 (ondörtbinsekizyüz) TL güvence bedeli alınacaktır.
Taşınmaz ve taşınmaz niteliği taşıyan mal ve hakların satışı suretiyle
gerçekleşen devir ve teslimler 3065 sayılı KDV Kanunu'nun 17/4-r maddesi
kapsamında KDV'nden istisna edilmiştir.
4. İhale bedeli peşin olarak Belediye veznesine ödenecek veya Belediyemizin TC
Ziraat Bankası Ödemiş şubesindeki TR730001000221138318425001 nolu
hesabına yatırılacaktır.
5. İhale ile ilgili dokümanlar mesai saatleri içerisinde Zafer Mah. Atatürk
Cad.(Birgi yolu üzeri) No:143 adresinde bulunan Kültür Merkezinin 2. katında
yer alan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden
ücretsiz görülebilir ve 150,00TL bedel ile aynı adresten temin edilebilir.
6. İhaleye katılmak isteyenler, Başvuru Dilekçesi ile birlikte, istenen belgeleri
ekleyerek 09.10.2014 Perşembe günü ihale saatine kadar Belediyemiz Zafer
Mah. Atatürk Cad. (Birgi yolu üzeri) No:143 adresinde bulunan Kültür
Merkezinin 2. katında yer alan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak
Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
6.1. İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri getirmek zorundadır.
İstekli gerçek kişi ise;
a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
c) İmza Sirküsü,
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli
vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,
f) Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,
g) Belediyemize borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur” Belgesi,
h) Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,
i) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı
kararıyla hüküm giymediğine dair belge,
j) Şartname Alındı Makbuzu
k) Güvence bedeli makbuzu veya Güvence bedeline dair Banka Dekontu,
İstekli tüzel kişilik ise;
a) İmza Sirküsü,
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile
kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri,
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli
vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Ortağı olduğu şirketin “ Vergi Levhası” fotokopisi,
f) Şirket Ortağının ihaleye katılması halinde ilgili ortağın katılabileceğine dair yetki
belgesi,
g) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,
h) Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,
i) Belediyemize Borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur” belgesi,
j) Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,
k) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
l) Şartname Alındı Makbuzu
m) Güvence bedeli makbuzu veya Güvence bedeline dair Banka Dekontu,
7. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
A.Mahmut BADEM
Belediye Başkanı
Basın no: 10407
3
TİRE'DE OLAY YARATAN SATIŞTA
FLAŞ KARAR!
Kılıçdaroğlu'nun parti programına
Başlangıcı 1'de
DOĞRU OLAN GERÇEKLEŞTİ bağlılığın bir göstergesidir. Bu
süreçte emeği geçen başta
Tire'deki satış kararına tepki
gösteren ilk isimlerin başında gelen Büyükşehir Belediye başkanımız
CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Aziz Kocaoğlu olmak üzere
Oğuz Oyan da, “Doğru olan şimdi herkese çok teşekkür ederim.
gerçekleşiyor. Yanlıştan dönülüyor. Bizim amacımız köy mallarının
köylülerde kalmasıydı. Parti içi
Köy mallarının satılması kararı
karışıklık yaratmak değildi. AK
doğru değildi. Araziler
kooperatifler aracılığıyla köylüye Parti'nin çıkardığı Bütünşehir
verilmelidir. Tire'de CHP'nin örnek yasasının sonucu olarak
yaşadığımız bu süreçte Ak Parti
karar alması gerekiyor. Aziz
başkan da ilçeye giderek gereken İzmir il başkanı Bülent Delican'ın
Tire mallarının satışını köylünün
tavrı gösterdi. Çözüm yolunda
ahını almak olarak nitelendirirken
adım attı. Ayrıca kooperatif
aynı tavrını komşumuz Ödemiş ve
konusuna vurguda bulundu.
Tire'deki durumda emeği geçenleri diğer Ak Parti'li belediyelerde de
göstermesini bekliyoruz. Bu onun
de takdir etmek lazım. Hiçbir
samimiyet testi olacaktır”
başarı durduğunuz yerde
ifadelerini kullandı.
kazanılmıyor. Köylüler dahil
DELİCAN: YANLIŞ HESAP
herkes mücadele etti” dedi.
BAĞDAT'TAN DÖNDÜ!
KOCAOĞLU'NA TEŞEKKÜR,
AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent
DELİCAN'A 'SAMİMİYET'
Delican, Tire Belediyesi'nin köy
VURGUSU
Satış iptali sonrası karar direnişin tüzel kişiliklerinden belediyeye
intikal eden malları satma işlemini
öncü isimlerinden CHP Eski İl
iptal etmesini değerlendirdi.
Sekreteri ve Tire Eski Başkanı
Günlerdir yaptıkları açıklamalarla
Yücel Özen'den de flaş bir
açıklama geldi. Özen, “Tire'deki gerek Tire Belediyesi'ni, gerekse
köy mallarının satış kararının iptali İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni
yanlıştan dönmeleri yönünde
CHP ve genel başkan Kemal
DEVREN SATILIK
Okul yanında çalışır durumda
Sandviç, Bakkal dükkânı
ÖDEMİŞ
Tel: 0506 387 8083
MAKİNACI
BAYAN ELEMAN
ARANIYOR
MODEL PERDE
0507 917 53 24
ÖDEMİŞ - İZMİR DİREK TREN
HAREKET SAATLERİ
Hareket Saati
Hareket Yönü
05.20
06.58
08.44
12.05
14.57
17.43
19.20*
Ödemiş-İzmir
Ödemiş-İzmir
Ödemiş-İzmir
Ödemiş-İzmir
Ödemiş-İzmir
Ödemiş-İzmir
Ödemiş-İzmir
İZMİR - ÖDEMİŞ TREN HAREKET
DÖNÜŞ SAATLERİ
Hareket Saati
06.20
09.23
12.20
15.09
17.10
19.57
21.30*
Hareket Yönü
İzmir - Ödemiş
İzmir - Ödemiş
İzmir - Ödemiş
İzmir - Ödemiş
İzmir - Ödemiş
İzmir - Ödemiş
İzmir - Ödemiş
Gar Şefliği: 545 30 59
uyardıklarını hatırlatan Delican,
"Görülüyor ki, yaptığımız
uyarılar sonucunda yanlıştan
dönülmüş. Her fırsatta köylüye,
çiftçiye, üreticiye destek
verdiklerini ifade edenlere
'Köylünün sütünü aldınız, ahını
almayın' dedik ve yanlıştan
dönmeleri yönünde çağrıda
bulunduk. Köylünün köy tüzel
kişiliğine vakfettiği mallar
satılmamalıydı. O mallar söz
konusu köylerin ve köylülerin
hizmetinde kullanılmaya devam
etmeliydi. Aklın yolu birdir.
Yaptığımız çağrıya daha fazla
sessiz kalamadılar ve satışı iptal
ettiler. Yeri gelmişken bir noktayı
da kamuoyunun dikkatine sunmak
istiyorum. İzmir İl Özel
İdaresi'nden hazineye devredilen
mallar üzerinden 'satılacak'
yaygarası yapanların düştüğü
durum ortadadır. Ancak ne mutlu
ki, çağrılarımız sonucunda İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu ve CHP İzmir İl Başkanı
Ali Engin ilçeye giderek duruma
müdahale etmiş ve ortadaki
garabeti sona erdirmişlerdir.
Bundan önce de defalarca 'yapıcı
muhalefet yapacağımız' dedik.
Halen daha aynı noktadayız. Yanlış
hesap Bağdat'tan döndü. Ayrıca
CHP'nin bu süreçte gündeme gelen
parti karar ve kurulları var. Bu
konuda yazılan belgeler ortadayken
köylünün malının satılması
mantıklı değildi. CHP doğru
noktaya geldi. Biz ortak akıldan
yanayız. Yaptığımız uyarılarla bu
yanlıştan dönülmesi İzmir adına
kazanılmış bir sınavdır."
Fatih YAPAR/EGEDESONSÖZ
**SAHİBİNDEN DEVREN SATILIK
BİLARDO SALONU&İNTERNET CAFE**
İrtibat No:0505 315 4918
www.cephegazetesi.com
ZAYİ
BAB 00001335 OLİVETTİ 2003 Sicil Nolu
Yazar Kasanın ruhsatnamesini
Kaybettim.
Hükümsüzdür.
Mehmet Çiftçi
ZAYİ
P. OLİVETTİ 2608 – Bj 0036004 Sicil Nolu
Yazar Kasanın Levhası
Kaybolmuştur.
Hükümsüzdür.
Mehmet Bozoğlu
SAHİBİNDEN SATILIK
DAİRE
4. Kat 137 M2
Asansörlü
Saraçoğlu Cad.(Hastane Cd.)
Karabıyık Market Civarı
Tel: 0539 671 14 33
ÖDEMİŞ
SALİH KOCA;
İZMİR ENGELLİLER FEDERASYONU
ÖDEMİŞ İPEK MENDİLİNİ
ÜYELERİ ÖDEMİŞ'TE
GURURLA TAŞIYACAĞIM
olduğu teveccühden
dolayı teşekkür eden
Salih Koca, Ödemiş
Belediye Başkanı
A.Mahmut Badem ve
İlçe teşkilatını
gayretli
çalışmalarından
dolayı kutladı.
Ziyaretinden dolayı
teşekkür eden Başkan
Mahmut Badem,
milletvekili Salih
Koca'ya Ödemiş'in
simgesi olan efe
Ekim ayında yapılacak Salih Koca, Belediye
heykeli ve ipek mendil
kongre öncesi ilçedeki Başkanı A.Mahmut
hediye etti. Mendil
Badem'i makamında
çalışmaları yerinde
taşıma alışkanlığı
ziyaret etti.
incelemek üzere
olduğunu belirten Salih
Ödemişlilerin yerel
kentimize gelen Ak
Koca; “Ödemiş ipek
seçimlerde ve
Parti İzmir İl
mendilini gururla
Cumhurbaşkanlığı
Koordinatörü ve
yanımda taşıyacağım”
Eskişehir Milletvekili seçimlerinde göstermiş sözlerini ifade etti.
BEYAZ EMLAK'tan
ANAFARTALAR’DA
210 M² 5+1 Salon
Açık Mutfak
Yeni Daire
161.000 TL
35beyazemlak35.
sahibinden.com’dan
Görebilirsiniz...
TEL: 0543 517 67 68
WWW.GUVENEMLAK.COM
SANAYİ'DE
İşler vaziyette Acil Satılık
ÇAY OCAĞI
50 M2
Cep: 05428068147
Kenan BEKÖZ
Dr. Mustafabey Bengisu Cd. No:15
BAYAN
Elemanlar Aranıyor
Diksiyonu düzgün,
takım arkadaşları
aranmaktadır.
Mür: 599 99 77
Akıncılar Mah.
Fevzi Paşa Cad.
No: 27
(Uzun Sok.)
Ödemiş
Satılık tarla
Birgi İrimağzında ,içerisinde Lüx evi, incir,Üzüm, Zeytin ve çeşitli meyva ağaçları bulunan
3.000 metrekarelik Hobi bahçesi satılıktır
0505 3322 932
GARAJ
PASTAHANESİ
MAKİNA veya ELLE LOKMA DÖKÜLÜR.
MEVLÜTLERE , DÜĞÜNLERE YORGAN EKMEĞİ
VE ÖDEMİŞ PİDE YAPILIR.
Orhan ÇAYLALI
Tel: 0232 543 29 71
GSM:0535 644 50 85 - 0536 580 25 93
Otogar İçi No:1 ÖDEMİŞ
SATILIK ÇAY
OCAĞI
İşler vaziyette Ulus
Meydanı
ÖDEMİŞ
0553 229 4266
SATILIK DÜKKAN
Sanayi Sitesinde Sahibinden
Satılık Dükkan
50 m² 2 katlı içinde batar katı mevcut,
elektrik suyu mevcut sanayi cereyanı
mevcuttur.
ADRES: 8.Sok. No: 19
TEL: 0545 404 60 70
EV: 545 41 99
Ödemiş
İŞ ARIYORUM
61 Yaşında Emekli ,Sağlıklı bir Şoförüm
B Sınıfı Ehliyetli – Gıda Pazarlamacısıyım.
Uzman Pilasiyerim
Tel. 0507 058 50 77 - ÖDEMİŞ
0532 769 06 64
Kuru kahve, şifalı bitkiler,
Baharat ve İhtiyaç Maddeleri
Kızıltaş, çevre il ve
ilçelere geziler
düzenleyerek
engelli bireylerin
topluma
kazandırılması
konusunda
faaliyetler
sürdürdüklerini
belirtti.
Engelsiz
Kahve'deki
çalışanların
ilgisinden
memnuniyetlerini
Engelliler arasındaki bireylerin bulunduğu
ifade
eden grup,
iletişimin arttırılması, grup ilk olarak Ödemiş
Ödemiş'teki
engellileri
Belediyesi Engelsiz
sosyal yaşantılarına
de
İzmir'de
ağırlamak
Kahve'yi ziyaret etti.
katkı sağlamak
Devletin engelliler için istediklerini söyledi.
amacıyla İzmir'de
uyguladığı ücretsiz tren Kent içini araç ile
faaliyet gösteren
derneklere üye yaklaşık seferleri hizmetinden gezen grup, Yıldız
50 kişi Ödemiş'e gezi yararlanarak Ödemiş'e Kent Arşivi ve
Müzesi'ni ziyaret
geldiklerini belirten
düzenledi.
Tüm Engelliler Dernek ettikten sonra İzmir'e
Her engelli
döndü.
T.S.
Başkanı Kazım
kategorisinden
HAZIR MÜŞTERİLİ
DEVREN SATILIK
TEMİZLİK FİRMASI
0531 356 53 97
İmtiyaz Sahibi : Mehmet BOZOĞLU
Tel:0(232) 545 59 29
Cep: 0535 439 33 15
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Nuray TOKSÖZ
Yönetim ve Yazışma Adresi : Esen Matbaası İnceoğlu Sk. No:7
Ödemiş / İzmir
Cephe Gazetesi Kuruluş Tarihi : 1950
Gazetenin Kurucusu : Burhan ESEN
Haber – Basın Danışmanı ve Haber Müdürü : Erdinç
ADALIOĞLU
Kiraz İrt. Bürosu : Adnan ÖZKANBeydağ İrt. Bürosu : Özcan
DEĞİRMENCİ (Atatürk Mah. Tel : 0530 30 87 917)
EFE OFSET
MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Download

26.09.2014 Tarihli Cephe Gazetesi