MADRE
MA
M
AD
A
ADR
DR
RE
R
E
dziecko
dziecko
BIULETYN AKADEMII NAUKI
09/2014
ISSN 2299-3398
www.akademianauki.szczecin.pl
Dziecko pewne siebie
w szkole
Miło jest patrzeć, gdy dziecko radzi sobie z nauką i świetnie czuje się wśród
rówieśników. Dobrze, jeśli ma przekonanie o własnych możliwościach i talentach, świetnie odnajduje się w grupie jako osoba pełna pomysłów, nietuzinkowa, po prostu wyjątkowa.
Jak możemy wspierać nasze dzieci w szkole? O co szczególnie zadbać,
gdy jesteśmy rodzicami przedszkolaka? Na co zwrócić uwagę, gdy nasze
dziecko jest już uczniem?
W biuletynie, który oddajemy do rąk rodzicom u progu nowego roku szkolnego chcemy podzielić się naszymi doświadczeniami wynikającymi z pracy
z dziećmi. Mamy świadomość, że zagadnienia są nie do wyczerpania...
Dzieci 3-6 lat
Piękny umysł dziecka
2
Okres przedszkolny to najlepszy czas na rozwijanie zdolności naszych dzieci, gdyż
większość połączeń nerwowych w mózgu kształtuje się w pierwszych latach życia.
50% naszych zdolności do uczenia się rozwinęło się do 4 roku życia, a dalsze 30%
do ukończenia 8 lat. Przez resztę życia rozwiniemy nasze zdolności do uczenia się zaledwie o 20%
To środowisko kształtuje mózg twojego
dziecka. Otoczenie bogate w różnorodne
i ciekawe bodźce stymuluje mózg dziecka
i „wymusza” tworzenie się nowych szlaków
neuronowych. Jeżeli dużo mówisz do
dziecka, jego ośrodek rozumienia mowy
będzie lepiej rozwinięty niż u dziecka, do
którego przez kilka pierwszych lat życia nikt
się nie odzywał. Tak samo jest z każdą inną
umiejętnością. Stymulacja rodzi strukturę.
Dlatego dzieci, z którymi bawiono się w
czytanie w przedszkolu, dużo lepiej radzą
sobie w tym zakresie w szkole niż dzieci,
którym tej zabawy z różnych względów odmówiono.
Maluch, który w wieku przedszkolnym miał
bogate środowisko, i z którym umiejętnie
się bawiono w czytanie, liczenie, myślenie,
idzie do szkoły z pięknie wykształconym
mózgiem.
Jednak z wiekiem zdolności do uczenia się
maleją. Dzieje się tak dlatego, że w wieku
około 5 lat mózg dziecka zaczyna tracić
„zbędne” połączenia neuronowe w procesie apoptozy, czyli tzw. programowanej
śmierci komórek. Widać to wyraźnie podczas zabawy z wyrazami z dziećmi 3- i 6letnimi. Po kilkunastu minutach zabawy
trzylatek bezbłędnie rozpoznaje 5-6 wyrazów, sześciolatek natomiast już tylko 1-2.
Nic tak nie rozwija mózgu
dziecka jak czytanie. Kiedy czytasz dziecku bajkę, w jego umyśle powstają obrazy czarodziejskich krain. Maluch przeżywa w
wyobraźni wszystkie czytane
przez Ciebie przygody. Wartość
takiej stymulacji dla rozwoju
jego zdolności jest przeogromna. Głośne czytanie
dziecku rozwija jego inteligencję, zdolność kojarzenia i myślenia, pobudza wyobraźnię
i emocje.
Najwięcej korzyści dziecko wyciąga, kiedy
podczas czytania pokazujesz palcem
/wskaźnikiem czytane wyrazy. Dziecko
opatruje się z nimi i bardzo szybko w przyszłości nauczy się czytać (tak samo jak
małe dziecko osłuchane z językiem obcym,
ma dużą łatwość w uczeniu się go). Jest to
tzw. „kąpiel wyrazowa”. Mózg dziecka widzi
i słyszy jednocześnie, koduje wyrazy globalnie. Taki trening przekłada się bezpośrednio na jakość czytania. A co
najważniejsze książka kojarzy się dziecku
wyłącznie z pozytywnymi emocjami (na kolanach mamy i taty). Dzieci uczone tą metodą uwielbiają czytać. I pozostaje im to już
na zawsze.
Kochane literki
Oprócz czytania bardzo korzystne jest bawienie się literkami i wyrazami. Kiedy bawisz się z dzieckiem w czytanie, tłumacz
mu wszystko dokładnie. Wyjaśnij, że wyrazy zbudowane są z liter, a każda litera odpowiada jakiejś głosce. Bawcie się w
rozpoznawanie liter, głoskujcie i sylabizujcie. Na początek pokazuj dziecku litery,
które są w jego imieniu, w wyrazach
„mama” i „tata”. Ponieważ są one dziecku
Dzieci 3-6 lat
A w sercu pozostanie czytanie
najbliższe, rozpoznawanie ich sprawi maluchowi dużą frajdę. Umieść w pokoju
dziecka alfabet i naklej nazwy na przedmiotach, które się w nim znajdują. Wszystko to
przyczyni się do rozwoju Twojego dziecka i
ułatwi mu pierwsze kroki w szkole.
Zabawa w czytanie we wczesnym dzieciństwie to prezent na całe życie
dziecka.
3
Moc w tornistrze
Tak jak przedszkole jest czasem na trening
czystości, tak szkoła jest czasem na trening
umiejętności związanych z uczeniem się.
Pragniemy, aby dzieci samodzielnie się
uczyły, zapamiętywały wiadomości z lekcji,
pilnie odrabiały zadania domowe i osiągały
jak najlepsze wyniki w nauce. Ale czy dzieci
wiedzą jak się uczyć? Czy mają świadomość własnej strategii uczenia się? Bardzo
często uczenie się utożsamiane jest z czytaniem, a czytanie to zaledwie pozyskanie
informacji. Potem trzeba jeszcze dokonać
„obróbki” w taki sposób, aby pojedyncze
informacje połączyły się w sieć, stały się
wiedzą, którą można wykorzystać do rozwiązywania problemów. Niezbędne jest
więc opanowanie przez dziecko szeregu
prawidłowych nawyków związanych z
uczeniem się. Nie bez znaczenia pozostają
tu także emocje dziecka oraz jego obraz
samego siebie. Umiejętność uczenia się to
kluczowa kompetencja XXI wieku, to moc
w tornistrze.
Dzieci 7-12 lat
Ważne i potrzebne w szkole
4
Przez najbliższych kilkanaście lat Twoje
dziecko będzie się uczyć, a podstawą
uczenia się będzie czytanie. Czytanie lektur,
zadań z treścią, tematów na kartkówki,
sprawdziany, testy, egzaminy. Dlatego po
pierwsze czytanie, po drugie i po trzecie
też.
Jeżeli przyjrzymy się trzem najlepszym
uczniom w każdej klasie i zastanowimy się,
co ich łączy, to odpowiedź będzie jedna:
najlepsi uczniowie najlepiej czytają. Bardzo
długo uważano, że uczniowie ci dużo czytają ponieważ są wybitni. Dzisiaj już wiadomo, że jest odwrotnie. Są wybitni
ponieważ dużo czytają. To biegłe czytanie i
długa lista przeczytanych książek sprawia,
że dziecko świetnie radzi sobie w szkole.
Badania polegające na obserwowaniu
pracy mózgu podczas czytania wykazały,
że czytanie to swoisty trening dla neuronów. To najbardziej skomplikowana umiejętność angażująca najbardziej rozległe
obszary mózgu. Czytanie pobudza miliony
neuronów i stymuluje ich rozwój, polepsza
wyobraźnię, pamięć, inteligencję. Sprawne
czytanie przekłada się na funkcjonowanie
dziecka w szkole. Dlatego warto wspierać
dzieci w jak najlepszym opanowaniu sztuki
czytania już od najmłodszych klas i ciągle
ją doskonalić. Bo przecież czytanie to
magia.... Wiedzą o tym ci, którzy lubią czytać.
Trudna sztuka notowania
Myślimy obrazami, myślimy koncepcyjnie,
od całości do szczegółu, wielokierunkowo.
Takie są zasady tworzenia nielinearnej, graficznej notatki zwanej Mapą Myśli. Są one
bardzo przyjazne mózgowi dlatego metoda
jest wręcz genialna. Została opracowana
przez Tony’ego Buzana i szczegółowo
przedstawiona w jego książce „Mapy Twoich Myśli”. Jest znana. Idealnie sprawdza
się do pracy z dużą ilością informacji, porządkowania wiedzy, powtórek przed
sprawdzianami. Niestety nie jest powszechna. Przegrywa z tradycyjną, linearną notatką. Szkoda, bo dzieci wiele
mogłyby zyskać. Mapa Myśli jest metodą
bardzo prostą, można ją stosować również
w pracy z małymi dziećmi oczywiście dobierając tak zagadnienia, aby maluchy
miały do nich stosunek emocjonalny. MM
przede wszystkim wpływają na wzrost zaangażowania dziecka w organizowanie informacji jednocześnie wymuszając wręcz
zachowanie poziomów logicznych. W końcowym efekcie wypowiedź ucznia jest logiczna i spójna. Dodatkowo MM uruchamia
myślenie prawopółkulowe, wyzwala potencjał umysłowy co skutkuje lepszym zapamiętaniem i potem wydobyciem informacji.
Mózg nie uczy się wtedy, kiedy dostaje informacje podane „na talerzu”, tylko wtedy,
gdy je przetwarza. Im głębiej informacje są
przetwarzane, tym lepsze efekty uczenia
się.
Z pamięcią jest jak z każdym urządzeniem
– żeby móc z niego w pełni korzystać,
trzeba wiedzieć jak działa. Czy Twoje
dziecko zna zasady funkcjonowania pamięci?
Możemy sobie wyobrazić dwa magazyny:
pamięć krótkotrwała i pamięć długotrwała.
Sukces szkolny dziecka zależy w dużej
mierze od tego na ile sprawnie potrafi przenosić informacje z magazynu pamięci krótkotrwałej do magazynu pamięci długotrwałej oraz czy w tym drugim magazynie
potrafi utrzymać porządek, aby bez problemu móc wszystko tam odnaleźć. Informacje można przenosić na dwa sposoby.
Mówimy, że uczymy się przez powtarzanie.
I to prawda. Wydeptujemy ścieżkę między
jednym magazynem a drugim, stopniowo
utrwalamy ślady pamięciowe. Ten sposób
jest skuteczny, ale wymaga czasu i może
zniechęcić. Drugi sposób to wykorzystanie
technik pamięciowych. Dzięki nim dzieci
dużo szybciej pokonują drogę z jednego
magazynu do drugiego trenując przy tym
koncentrację i wyobraźnię. Techniki pamięciowe wykorzystują zasady funkcjonowania
umysłu, więc efekty są natychmiastowe.
Dziecko zapamiętuje treści szkolne szybciej i na dłużej. Przekłada się to bezpośrednio nie tylko na oceny w dzienniku, ale
przede wszystkim na jego samoocenę i zaufanie do własnych możliwości.
Dzieci 7-12 lat
ZAPAMIĘTYWANIE a pewność siebie
Zadbaj o rozwój intelektualny Twojego dziecka!
5
Rodzice
Domowa apteczka psychologiczna
Kiedy dziecko boli brzuch, czy się skaleczy,
możemy użyć leków z domowej apteczki.
Czasami jednak przyczyną cierpienia
dziecka jest ból emocjonalny – „dzieci się
ze mnie śmiały”, „nikt mnie nie lubi”, „do niczego się nie nadaję”. Wtedy zachęcamy
rodziców do skompletowania Domowej Apteczki Psychologicznej ☺ Składają się na
nią bajki, opowieści i wiedza na temat natury emocji, uczuć. Kiedy odpowiednio je
zastosujemy, dziecko może inaczej spojrzeć na swoje problemy, zmienić sposób
myślenia o sobie i tym samym przezwyciężyć emocjonalny dyskomfort związany na
przykład z lękiem.
Lęki, które przeżywa dziecko, opierają się
na fantazjach dotyczących tego, co może
się zdarzyć. Osoby inteligentne, obdarzone
żywą wyobraźnią, mogą przeżywać więcej
lęków!
Zapraszamy również na otwarte i
bezpłatne seminaria w ramach Akademii Dobrego Rodzica. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie
www.akademianauki.szczecin.pl
w zakładce Akademia Rodzica.
6
Inteligencja sprawia, że lepiej wyobrażają sobie
to, co może pójść nie tak. A cechą mózgu jest
to, że nawet na wyobrażoną sytuację reaguje tak,
jakby miała ona miejsce w rzeczywistości. Wystarczy przecież tylko pomyśleć o cytrynie aby
zaczęła wydzielać się ślina.
Dlatego, jeżeli Twoje dziecko wyobraża
sobie coś, co je stresuje, jego ciało reaguje
tak, jakby to rzeczywiście miało miejsce –
serce szybciej bije, pocą się ręce.
Porozmawiaj z dzieckiem o naturze lęków,
o tym, że to właśnie dzięki inteligencji, potrafi przewidywać i realistycznie sobie wyobrażać coś, co nie istnieje. Kiedy dziecko
dobrze zrozumie mechanizm lęku, łatwiej
sobie z nim poradzi. Zróbcie razem eksperyment myślowy z cytryną. A kiedy zobaczysz, że dziecko się czegoś boi,
przypomnij mu tylko, że „cytryna istnieje
tylko w wyobraźni”!
Dni Otwartych Drzwi
HARMONOGRAM na str. 8
DZIECI PRZEDSZKOLNE
Mały Odkrywca
Lekcja pokazowa kursu dla dzieci 3–4-letnich i rodziców
Przekonasz się, jak duże korzyści przynosi rozpoczęcie zabaw z czytaniem we wczesnym
dzieciństwie. Doświadczysz, ile radości niesie to ze sobą oraz jak duży wpływ ma na rozwój
intelektualny i emocjonalny Twojego dziecka.
Mały Odkrywca
Lekcja pokazowa kursu dla dzieci 5–6-letnich i rodziców
Zrozumiesz, jak dzięki odpowiednim zabawom dzieci mogą szybko nauczyć się czytania oraz
jak kluczowe znaczenie ma to dla ich poczucia pewności siebie, kiedy już pójdą do szkoły.
DZIECI SZKOLNE
Mądre Dziecko Dobry Początek
Lekcja pokazowa kursu dla dzieci z klas I i II oraz ich rodziców
Zobaczysz, jak podczas zajęć Twoje dziecko uczy się czytania i skutecznie podnosi jego
biegłość, doskonale się przy tym bawiąc; a także, jak rozwija swoją zdolność koncentracji.
Dowiesz się, jak wspólnie możemy zbudować w dziecku przekonanie „poradzę sobie”.
Mądre Dziecko
Lekcja pokazowa kursu dla dzieci z klas III i IV oraz rodziców
Dowiesz się, co takiego sprawia, że dzieci na naszych zajęciach nie mogą doczekać się trenin gu czytania. Zobaczysz, jak grając w Gniew Smoka, można uczyć się tabliczki mnożenia, or tografii czy dat historycznych. Zobaczysz, jak przeżywanie emocjonujących przygód w grach
fabularnych, może rozwijać wewnętrzne przekonanie „poradzę sobie” i uczyć się budować
coraz lepsze relacje z rówieśnikami.
Uczeń z Charakterem
Lekcja pokazowa kursu dla dzieci z klas V i VI oraz rodziców
Przekonasz się, jak poprzez odpowiedni trening na naszych zajęciach sprawić, by Twoje
dziecko samodzielnie i w krótszym czasie odrabiało lekcje, a także dostawało lepsze oceny
w szkole. Pokażemy Ci, co robimy, by dzieci zaczęły wierzyć w siebie i co za tym idzie pewniej
czuły się na lekcjach oraz w grupie rówieśników.
ZACHĘCAMY TAKŻE DO ZAPOZNANIA SIĘ
Z NASZĄ OFERTĄ DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH.
Akademia Nauki zaprasza na
Dni Otwartych Drzwi
cykl bezpłatnych lekcji pokazowych
6 i 13 września 2014 / sobota /
SP 61 w Szczecinie, ul. 3. Maja 4
10.00 – Mądre Dziecko dla uczniów klas I-IV
Uczeń z Charakterem dla uczniów klas V-VI
11.30 – Mały Odkrywca dla dzieci przedszkolnych
Rezerwacja miejsc: 501 274 174 lub [email protected]
23 września 2014 / wtorek /
maliNowa edukacja w Wołczkowie, ul. Malinowa 20
16:30 – Mały Odkrywca dla dzieci przedszkolnych
18:15 – Mądre Dziecko dla uczniów klas I-II
Rezerwacja miejsc: 504 077 815 lub [email protected]
26 września 2014 / piątek /
SP 61 w Szczecinie, ul. 3. Maja 4
17.00 – Gimnazjalista z Klasą dla młodzieży gimnazjalnej
Kwantowy Umysł dla młodzieży uczącej się i dorosłych
Rezerwacja miejsc: 501 274 174 lub [email protected]
Twoje dziecko jest wyjątkowe i może osiągnąć wszystko.
Dzięki naszym kursom może to zrobić szybciej i łatwiej.
www.akademianauki.szczecin.pl
Download

Dziecko pewne siebie - Akademia Nauki Szczecin