www.encmetal.com
H
A
K
K
I
M
I
Z
D
A
Firmamız 1984 yılından itibaren Ankara'da Erdal Madencilik Met. San. Tic. Ltd. Şti hurda
metal ve maden sektöründe faaliyetlerini sürdürmektedir. başarısını daha ileriye götürmek
misyonu edinen Erdal Madencilik 2010 yılında metal sektöründe bir adım daha atarak
Ankara Kazan'da 5000 m2 kapalı 2500 m2 açık alan üzerine ENC METAL GERİ
DÖNÜŞÜM A.Ş. ile imalat sektöründe yerini almıştır. Firmamız modern tesisinde yıllık
12.000 ton alüminyum külçe imalatı gerçekleştirmektedir. ENC METAL GERİ DÖNÜŞÜM
A.Ş. kalite standartlarını vizyonunu, sürekli kendini geliştirmeyi,müşteri memnuniyetini
hızlı, kaliteli ürün imalatını ve doğaya karşı duyarlılığı misyon edinmiştir. Ürünlerimiz
otomotivden beyaz eşyaya kadar çok çeşitli sektörlere hitap etmektedir. 90-95-99
saflıktaki alüminyum külçelerimiz ise demir çelik, billet ve levha sektöründe
kullanılmaktadır. ENC METAL GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş. kısa bir süre içerisinde müşteri
portföyünü genişletmiş ve sektöründe başarıyı yakalamış her geçen gün müşteri
memnuniyetini ve gelişme misyonunu rutin bir şekilde sürdürmektedir. Modern teknoloji ile
donatılmış filtre sistemi ile çevreye karşı duyarlılığımızın garantisidir.
www.encmetal.com
K A L İ T E
P O L İ T İ K A M I Z
ENC METAL GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş. firmamiz aşağıdaki ilkeleri kalite politikası olarak
benimsemiştir; Uluslararası standartları, teknolojiyi ve kaliteyi bütün faaliyetlerde ana
prensip kabul ederek müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı, kaliteyi sürekli
kılarak ürünlerin zamanında teslimini, en düşük maliyetle en yüksek kaliteye ulaşmayı,
müşterilerimizin ve çalışan personelimizin firmamıza duyduğu güvenin devamlılığını,
Firmamızın gelişimini sağlayacak her türlü eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına gereken
önem ve hassasiyeti göstererek personel kalitesini ve memnuniyetini arttırmayı, Tüm
birimlerde sürekli gelişme ve iyileştirmeyi uygulayarak, kaynakların etkili kullanılmasını
sağlamayı, Tedarikçi firmalarla çözüm ortaklığına giderek karşılıklı fayda esaslı bir anlayış
içinde çalışmayı, Çevre dostu üretim anlayışı ile satış öncesi ve satış sonrası hizmeti bir
ilke kabul eden ENC METAL GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş. ISO 9001: 2008 kalite yönetim sistem
standardı'nın gereklerini yerine getirmeyi ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi, taahhütte
bulunmaktadır.
ÇEVRE ve İSG POLİTİKAMIZ
www.encmetal.com
Ülkemizdeki çevre ve İSG mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak. Çevre ve İSG ile
ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak. Çevresel ve insan
sağlığı açısından kaza risk boyutları belirlemek, olası etkilerin türlerini ve zararları tespit
etmek. Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza
indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak. Çalışanlar ve taşeronlara sürekli eğitim vermeyi
ve bu ilkeleri uygulamalar için teşvik etmek. Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek
her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak. Bu ilkeler ışığında çevre ve İSG yönetim
sistemimizi sürekli geliştirmektir. Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna
duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır.erine getirmeyi ve etkinliğini sürekli
iyileştirmeyi, taahhütte bulunmaktadır.
ÜRETİM
Ergitmeye hazırlanan hammaddeler
yüksek ergitme teknolojisine sahip
reverber, indüksiyon ve döner tipteki
fırınlarımızdaki verimli ve yüksek
kaliteli olarak ergitilip
alaşımlandırılırlar.
ERGİTME TEKNOLOJİSİ
ENC METAL GERİDÖNÜŞÜM A.Ş.
bünyesindeki yüksek kapasiteli
fırınlarda alaşım ve standartları
tablosunda belirtilen uluslararası
spesifikasyonlara uygun özelliklerde
alüminyum yarı-mamul
dökülebilmektedir.
DÖKÜM TEKNOLOJİSİ
www.encmetal.com
Farklı tipteki alüminyum hammaddeler
sahada uzman hammadde hazırlama ekibi
tarafından ayıklanıp istiflenerek ergitme
fırınlarında şarja uygun hale getirilir.
Yüksek teknoloji hammadde zenginleştirme
hattımızdan geçirilen hammaddelerimizdeki
safsızlıklar giderilerek daha homojen ve
yüksek verimli sıvı metal üretebilmekteyiz.
Ergitmeye hazırlanan hammaddeler yüksek
ergitme teknolojisine sahip reverber,
indüksiyon ve döner tipteki fırınlarımızda
verimli ve yüksek kaliteli olarak ergitilip
alaşımlandırılırlar.
HURDA HAZIRLAMA
KALİTE KONTROL
PAKETLEME-SEVKİYAT
eNc METAL GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.'nin temel
hedefi, üretimdeki en yeni teknolojileri
kullanarak yıllardır tesis ettiği müşteri
memnuniyetini artırmaktır. Sürekli artan
verimliliği, modern teknolojilere yapılan yatırım
ve gelişen mühendislik hizmetlerinin ürünüdür.
Her bir döküm, firmanın gelişmiş kalite kontrol
ekipmanları ile donatılmış labaratuarlarında
titizlikle test edilir.
Firmamız hammadde hazırlama ve üretim
safhalarındaki hassasiyetini, ürettiği ürünü
müşterilerine arzı konusunda da sergileyerek
sevkiyatını doğru ve zamanında gerçekleştirir.
ÜRÜNLER
ALAŞIMLI GRUBU
Alaşımlı Külçe
Teknik Özellikler
www.encmetal.com
Birim ağırlık :
6-8 kg
Palet ağırlık :
700-750 kg
Deoksidan Teknik Özellikler
Deoksidant Külçe
Birim ağırlık : 2-5 kg
Palet ağırlık : 1000-1100 kg
Al% : 95 -> 99%
Deoksidant Piramit / Yarım Küre
Birim ağırlık : 100-370 gr
Palet ağırlık : 1000-1100 kg (BigBag ambalajlı)
Al% : 95 -> 99%
Deoksidant Granül
Birim ağırlık : 1-2 gr
Palet ağırlık : 1000-1500 kg (BigBag ambalajlı)
Al% : 95 -> 99%
www.encmetal.com
İLETİŞİM
ENC METAL GERİDÖNÜŞÜM İNŞAAT SANAYİ TİC. A.Ş.
Adres : Dağyaka Mah. Serpme Evleri No: 70/2 Kazan / ANKARA
Tel: Tel: 0312 802 00 13 Fax: 0312 802 00 14
Gsm: 0532 254 67 79 - 0554 492 63 07
E-mail: [email protected]
www.encmetal.com
Download

www.encmetal.com