DIÁRE
KALENDÁR
E
2015
Akcia je pla
tná do
17. 10. 20
14
BAND
DY
BANDY
NB ADY
DNND
YDDYY
12
23
20
41
31
61
A4
DENNÝ A5
VRECKOVÝ
EURO
BANDY
Diár s blokom papiera bielej farby.
DENNÝ A5 SK-346 • 6.60 €
14,5x20,5 cm, 352 strán • Potlač: 50x30 mm, N1(1)
TÝŽDENNÝ EURO SK-347 • 6.98 €
17,2x24 cm, 144 strán • Potlač: 50x30 mm, N1(1)
VRECKOVÝ VERTIKÁLNY SK-348 • 3.36 €
8,7x15,3 cm, 128 strán • Potlač: 40x30 mm, N1(1)
DIÁRE
D1
KOMPLETNÚ PONUKU DIÁROV NÁJDETE V ŠPECIALIZOVANOM KATALÓGU PONUKA KDPF - KALENDÁRE, DIÁRE, PF KARTY 2015
32
10
20
42
55
ERA
Diár s blokom papiera bielej farby.
DENNÝ A5 SK-352 • 5.45 €
14,5x20,5 cm, 352 strán • Potlač: 50x30 mm, N1(1)
TÝŽDENNÝ EURO SK-353 • 5.84 €
17,2x24 cm, 144 strán • Potlač: 50x30 mm, N1(1)
VRECKOVÝ VERTIKÁLNY SK-354 • 2.24 €
8,7x15,3 cm, 128 strán • Potlač: 40x30 mm, N1(1)
A4
EURO
DENNÝ A5
VRECKOVÝ
D2
DIÁRE
A4
EURO
DENNÝ A5
VRECKOVÝ
STITCH
Diár s blokom papiera bielej farby.
DENNÝ A5 SK-349 • 8.64 €
14,5x20,5 cm, 352 strán • Potlač: 50x30 mm, N1(1)
TÝŽDENNÝ EURO SK-350 • 8.95 €
17,2x24 cm, 144 strán • Potlač: 50x30 mm, N1(1)
PR
VRECKOVÝ VERTIKÁLNY SK-351 • 4.88 €
8,7x15,3 cm, 128 strán • Potlač: 40x30 mm, N1(1)
DARČEKOVÁ KRABIČKA
•
KRABIČKA NA DIÁR TÝŽDENNÝ EURO 95238-12 •
KRABIČKA NA DIÁR VRECKOVÝ VERTIKÁLNY 95239-12 •
KRABIČKA NA SADU - DENNÝ A VRECKOVÝ DIÁR 95258-12 •
KRABIČKA NA SADU - TÝŽDENNÝ DIÁR EURO A VRECKOVÝ DIÁR 95259-12 •
KRABIČKA NA DIÁR DENNÝ A5 95245-12
1.18 €
1.02 €
0.89 €
2.00 €
1.90 €
DIÁRE
D3
10
20
42
30
2.26 €
52
LANYO I
Poznámkový zápisník (linajkový) s gumičkou a vlepeným vreckom.
53358 •
9x14,3x1,8 cm, 192 strán • Potlač: 50x30 mm, N1(1)
3.69 €
60
LANYO II
Poznámkový zápisník (linajkový) s gumičkou a vlepeným vreckom.
53359
•
9x21,3x1,8 cm, 192 strán • Potlač: 50x30 mm, N1(1)
10
42
20
50
30
51
60
IVORY CLASP
Poznámkový zápisník (linajkový)
opatrený pútkom a vlepeným vreckom.
6.75 €
53381 •
9x14 cm, 192 strán • Potlač: 50x30 mm, N1(1)
11.00 € 53382 •
13x21 cm, 240 strán • Potlač: 50x30 mm, N1(1)
D4
DIÁRE
74
IVORY ELEGANT 
53383
Poznámkový zápisník (linajkový) opatrený guličkovým perom
s modrou náplňou na chrbte zápisníku, 240 strán.
13x21 cm • Potlač: 45x50 mm, N1(1)
12.80 €
52
10
19
30
LANYBOOK 
53391
Súčasťou Lanybooku je gumička (Lanyband) s posuvným kovovým
buttonom (Lanybutton) na zatváranie, pútko na písacie potreby,
vlepené vrecko a kalendárium. Lanybook môžete nechať potlačiť
priamo na dosky či na kovový button, 192 strán.
14x20,5 cm • Potlač: 17x35 mm, Q3(1)
20
19.90 €
LANYBOOKY SÚ DODÁVANÉ
V DARČEKOVÝCH KRABIČKÁCH
S MOŽNOSŤOU POTLAČE.
10
30
19
20
LANYBOOK 
53390
Súčasťou Lanybooku je gumička (Lanyband) s posuvným kovovým
buttonom (Lanybutton) na zatváranie, pútko na písacie potreby,
vlepené vrecko a kalendárium. Lanybook môžete nechať potlačiť
priamo na dosky či na kovový button, 192 strán.
9x14 cm • Potlač: 12x27 mm, Q2(1)
16.90 €
ZÁPISNÍKY
D5
MIESTO NA POTLAČ

6.80 €
UN-022
Nástenný kalendár, 13 listov.
List: 68x33 cm, Kalendár: 68x39 cm
• Potlač: 672x55 mm, B5(6)
SCENIC
2
MIESTO NA POTLAČ
MOUNTAINS  5.40 €
UN-013
Nástenný kalendár, 13 listov.
List: 45x48 cm, Kalendár: 45x54 cm
• Potlač: 442x55 mm, B5(6)
MIESTO NA POTLAČ
WATERFALLS  5.40 €
UN-014
Nástenný kalendár, 13 listov.
List: 45x48 cm, Kalendár: 45x54 cm
• Potlač: 442x55 mm, B5(6)
KALENDÁRE
ORGANIX  5.40 €
UN-045
Nástenný kalendár, 13 listov.
List: 45x48 cm, Kalendár: 45x54 cm
• Potlač: 442x55 mm, B5(6)
WELLNESS  6.80 €
UN-017
Nástenný kalendár, 13 listov.
List: 45x48 cm, Kalendár: 45x54 cm
• Potlač: 442x55 mm, B5(6)
 5.40 €
UN-047
Nástenný kalendár, 13 listov.
List: 45x48 cm, Kalendár: 45x54 cm
• Potlač: 442x55 mm, B5(6)
B&W CITY
MIESTO NA POTLAČ
MIESTO NA POTLAČ
MIESTO NA POTLAČ
KALENDÁRE
3
MIESTO NA POTLAČ

UN-075
Nástenný kalendár, 13 listov.
List: 45x48 cm, Kalendár: 45x54 cm
• Potlač: 442x55 mm, B5(6)
CLASSIC NUDES
5.40 €
MIESTO NA POTLAČ

UN-035
Nástenný kalendár, 13 listov.
List: 32x46 cm, Kalendár: 32x52 cm
• Potlač: 312x55 mm, B5(6)
TOP GIRLS
4.15 €
4
KALENDÁRE

UN-033
Nástenný kalendár, 14 listov.
List: 34x48,5 cm, Kalendár: 34x55,5 cm
• Potlač: 332x65 mm, B5(6)
PLAYBOY
MIESTO NA POTLAČ
12.20 €

UN-056
Nástenný kalendár, 14 listov.
List: 45x52 cm, Kalendár: 45x59 cm
• Potlač: 442x65 mm, B5(6)
MEN
MIESTO NA POTLAČ
12.70 €
KALENDÁRE
5
MIESTO NA POTLAČ

UN-041
Nástenný kalendár, 13 listov.
List: 44x34 cm, Kalendár: 44x40 cm
• Potlač: 432x55 mm, B5(6)
FASCINATING NATURE
4.15 €
MIESTO NA POTLAČ
MOUNTANIS  4.15 €
UN-044
Nástenný kalendár, 13 listov.
List: 32x46 cm, Kalendár: 32x52 cm
• Potlač: 312x55 mm, B5(6)
MIESTO NA POTLAČ
WATER  4.15 €
UN-070
Nástenný kalendár, 13 listov.
List: 44x34 cm, Kalendár: 44x40 cm
• Potlač: 432x55 mm, B5(6)
6
KALENDÁRE
MIESTO NA POTLAČ

4.15 €
UN-025
Nástenný kalendár, 13 listov.
List: 44x34 cm, Kalendár: 44x40 cm
• Potlač: 432x55 mm, B5(6)
GEO
WINE

4.15 €
MIESTO NA POTLAČ
UN-063
Nástenný kalendár, 13 listov.
List: 32x46 cm, Kalendár: 32x52 cm
• Potlač: 312x55 mm, B5(6)
MIESTO NA POTLAČ
GARDENS  4.15 €
UN-019
Nástenný kalendár, 13 listov.
List: 44x34 cm, Kalendár: 44x40 cm
• Potlač: 432x55 mm, B5(6)
KALENDÁRE
7
MIESTO NA POTLAČ
GOLF 
UN-051
Nástenný kalendár, 14 listov.
List: 48,5x34 cm, Kalendár: 48,5x41 cm
• Potlač: 477x65 mm, B5(6)
9.80 €
MIESTO NA POTLAČ
KYTICE 
UN-073
Nástenný kalendár, 14 listov.
List: 24x33 cm, Kalendár: 24x40 cm
• Potlač: 232x65 mm, B5(6)
5.90 €
8
KALENDÁRE
TEA/COFFEE  4.15 €
UN-040
Nástenný kalendár, 13 listov.
List: 32x46 cm, Kalendár: 32x52 cm
• Potlač: 312x55 mm, B5(6)
MIESTO NA POTLAČ
MIESTO NA POTLAČ
 4.15 €
UN-018
Nástenný kalendár, 13 listov.
List: 44x34 cm, Kalendár: 44x40 cm
• Potlač: 432x55 mm, B5(6)
EUROPE
MIESTO NA POTLAČ
 4.15 €
UN-060
Nástenný kalendár, 13 listov.
List: 44x34 cm, Kalendár: 44x40 cm
• Potlač: 432x55 mm, B5(6)
OLD TIMERS
KALENDÁRE
9
MIESTO NA POTLAČ
MIESTO NA POTLAČ
MIESTO NA POTLAČ
10
KALENDÁRE
ART NAIVE  13.20 €
UN-042
Nástenný kalendár, 14 listov.
List: 47x60 cm, Kalendár: 47x66 cm
• Potlač: 462x55 mm, B5(6)
IMPRESSIONISM  12.50 €
UN-072
Nástenný kalendár, 14 listov.
List: 45x52 cm, Kalendár: 45x59 cm
• Potlač: 442x65 mm, B5(6)
ALPHONSE MUCHA  10.90 €
UN-021
Nástenný kalendár, 14 listov.
List: 33x64 cm, Kalendár: 33x70 cm
• Potlač: 322x55 mm, B5(6)
MIESTO NA POTLAČ
Efektná celoplošná potlač líšt
3-mesačného skladacieho kalendára
so špirálou je riešená ofsetovou tlačou.
Kalkuláciu žiadajte u svojho
obchodníka.
MIESTO NA POTLAČ
MIESTO NA POTLAČ
MIESTO NA POTLAČ
3-MONTH FOLDING
CALENDAR WITH SPIRAL
3-MONTH STANDARD
WALL CALENDAR 

UN-108
3-mesačný nástenný kalendár so špirálou, 3x12 listov.
List: 30x57 cm, Kalendár: 30x76 cm
• Potlač: 292x155 mm, B5(6)
MIESTO NA POTLAČ
3.75 €
UN-104
3-mesačný nástenný kalendár, 12 listov.
List: 32x42 cm, Kalendár: 32x48 cm
• Potlač: 312x55 mm, B5(6)
2.30 €
KARTÓNOVÉ A PE OBALY NA JEDEN KALENDÁR
UN-084
68x48 cm
UN-096
69x40 cm
UN-097
55x46 cm
UN-102
42,5x46 cm
UN-103
34x54,5 cm
pre kalendár 45x52 cm
47x60 cm
IMPRESSIONISM,
ART NAIVE, MEN
pre kalendár 68x33 cm
SCENIC
pre kalendár 45x48 cm
CLASSIC NUDES,
MOUNTAINS, WATERFALLS,
ORGANIX, B&W CITY,
WELLNESS
pre kalendár 44x34 cm
EUROPE, WATER,
FASCINATING NATURE, GEO,
GARDENS, OLD TIMERS
pre kalendár 32x46 cm, 32x42 cm
TOP GIRLS, MOUNTAINS,
TEA/COFFEE, WINE,
3-M STANDARD
2.00 €
1.50 €
1.50 €
2.00 €
2.00 €
UN-099
70x48 cm
UN-098
47x60 cm
UN-119
47x48 cm
UN-078
36x62 cm
pre kalendár 68x33 cm
SCENIC
pre kalendár 45x48 cm
CLASSIC NUDES,
MOUNTAINS, WATERFALLS,
ORGANIX, B&W CITY,
WELLNESS
pre kalendár 44x34 cm
EUROPE, WATER,
FASCINATING NATURE, GEO,
GARDENS, OLD TIMERS
pre kalendár 32x46 cm, 32x42 cm
TOP GIRLS, MOUNTAINS,
TEA/COFFEE, WINE,
3-M STANDARD
0.40 €
0.35€
0.25 €
0.25 €
KALENDÁRE
11
Download

PDF súbor, 95,7MB