İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI KASIM AYI TOPLANTISININ I., II., III., V., VI., VIII., IX., XII., XIII., XVII.,
XVIII., XIX. ve XX. BİRLEŞİMLERİNE AİT KARAR ÖZETLERİ
I.BİRLEŞİM
İl Genel Meclisinin 2014 yılı Kasım ayı toplantısı I. birleşimi 03 Kasım 2014 tarihinde Pazartesi günü saat
14.00’de İl Genel Meclis Başkanı Ali BOLAT Başkanlığında 32 üyenin katılımı ile açıldı.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8 ve 11. Maddesi
hükümleri gereğince, gündem maddelerine geçilmeden;
Karar No 11/1-381: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8
ve 11. Maddesi hükümleri gereğince, gündem maddelerine geçilmeden;
a-) Bir bölümü Isparta, bir bölümü Afyonkarahisar İl Özel İdarelerine ait olup, Keçiborlu, Uluborlu,
Senirkent ve Yalvaç karayolunu Dinar ve Çay karayoluna bağlayan İleydağı-Ergenli Köyleri arasındaki yolun;
Mevsimlik işçilerin geliş-gidişi, tarımsal mahsulün nakliyesi ve söz konusu güzergahtaki ulaşım için önem arz
etmekte olup, mevcut durumuyla yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yolun standardının yükseltilmesi amacıyla
Karayolları yol ağına alınması için gerekli girişimlerin yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Kadir
HEYBELİ ve Recai KİRİŞ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 03.11.2014 tarihli önergenin gündeme
alınmasına oybirliği ile,
b-) 2014-2015 yılı öğretim yılı Isparta’mızda çok sıkıntılı geçmekte olup, servislerin ve okulların yetersizliği
yeni bir eğitim komplesi alanına ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu nedenle 112 acilin yan tarafındaki arsanın
satın alınarak eğitim için milli eğitime devredilerek eğitim kompleksi yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyesi
Ali Cengiz Kocabaş tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 03.11.2014 tarihli önergenin okunarak
yapılan müzakeresinde; Önergenin gündeme alınmamasına 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13, İl Genel
Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8 ve 11. maddesi hükümleri gereğince İl Genel Meclis Üyeleri Ali AVCI, Ali
Cengiz KOCABAŞ, Kerem Korhan ARAZ, Aziz ERASLAN, Serdar KAYA, Osman ŞANLI, Süleyman AKAN,
Mevlüt SAYGIN, İbrahim BOZBEY, Hasan KEÇECİ, Mehmet Ceylan ERDÖN ve Kamil İÇÖZ’ün muhalefet
oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.
Karar No 11/1-382 : 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 13, 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanununun 31. maddesi gereğince hazırlanıp, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler
Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 28.10.2014 tarih ve 12479 sayılı teklifi ekinde sunulan İl Özel İdaresi
2015 Yılı Performans Programı Tasarısının okunarak yapılan müzakeresinde; Konunun Plan ve Bütçe
Komisyonunca incelenerek, hazırlanacak rapor doğrultusunda karar verilmek üzere teklifin komisyona havalesine
oybirliği ile karar verildi.
Karar No 11/1-383: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 45, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 22-26. maddeleri gereğince hazırlanıp, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler
Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 28.10.2014 tarih ve 12480 sayılı teklifi ekinde sunulan İl Özel İdaresi
2015 Yılı Bütçe Tasarısının okunarak yapılan müzakeresinde; Konunun Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenerek,
hazırlanacak rapor doğrultusunda karar verilmek üzere teklifin komisyona havalesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 11/1-384: İlimiz Aksu İlçesi Karacahisar Köyü sınırları içerisinde bulunan Pınargözü Kaynak
Suyundan 10 lt/sn miktarındaki kısmı içme suyu şişeleme tesislerinde kullanılmak üzere kiraya verilmiş olup, kira
süresinin 21.12.2014 tarihide sona erecek olması nedeniyle 10 yıllığına daha tekrar kiralanmak istendiği anlaşılmış
olup, bu nedenle İlimiz Aksu İlçesi Karacahisar köyünde Y:338613X4172996 koordinatlarında bulunan Pınargözü
kaynak suyundan 10 lt/sn miktarındaki kaynak suyunun 10 yıllığına yeniden kiraya verilmesi hususunda İl
Encümenine yetki verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün)
Valilik Makamınca havaleli 16.10.2014 tarih ve 11923 sayılı teklifinin okunarak yapılan müzakeresinde; Konunun
Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Doğal Kaynaklar ve Avrupa Birliği Komisyonunca incelenerek,
hazırlanacak rapor doğrultusunda karar verilmek üzere teklifin komisyonlara havalesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 11/1-385: GEYEŞA-BİR üyesi iken, 6360 sayılı Kanun gereğince tüzel kişilikleri kaldırılarak
köye dönüştürülen İlimiz Yalvaç İlçesine bağlı Bağkonak, Çetince, Körküler, Kozluçay, Kumdanlı, Kuyucak,
Özgüney, Özbayat, Dedeçam, Sücüllü, Tokmacık ve Yukarıkaşıkara köyleri, Gelendost İlçesine bağlı Bağıllı ve
Yaka köyü ile Ş.Karaağaç İlçesine bağlı Göksöğüt köyü çöplerinin toplanarak, Sücüllü Köyü Karadere mevkiinde
yapım aşamasına getirilen tesislerde çöplerin bertaraf edilmesi amacıyla Birlik Başkanlığınca İlimiz Özel İdaresinin
de birliğe üye olması talep edilmiş olup, bu nedenle İlimiz Merkez ve bağlı İlçe köyleri evsel katı atıklarının
çevreye vereceği olumsuzluğun ortadan kaldırılarak düzenli bir çöp deponi alanında toplanmasının sağlanması için
idaremizin de GEYAŞA-BİR’e üye olması hususunda karar verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin
(Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 17.10.2014 tarih ve 11939 sayılı teklifinin
okunarak yapılan müzakeresinde; Konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca
incelenerek, hazırlanacak rapor doğrultusunda karar verilmek üzere teklifin komisyonlara havalesine oybirliği ile
karar verildi.
1
Karar No 11/1-386: Mülkiyeti idaremize ait olup İlimiz Gönen İlçesi Güneykent Kasabası Bozyer
Mevkiinde bulunan ve halen atıl vaziyette olan tapunun 9770 parselde kayıtlı 64.951,44 m2 taşınmazın idaremizce
satışının uygun olacağı düşünülmekte olup, bu nedenle söz konusu taşınmazın satışının yapılıp, yapılmayacağı
hususunda karar verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik
Makamınca havaleli 23.10.2014 tarih ve 1188 sayılı teklifinin okunarak yapılan müzakeresinde; Konunun Plan ve
Bütçe Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Doğal Kaynaklar ve Avrupa Birliği Komisyonunca incelenerek, hazırlanacak
rapor doğrultusunda karar verilmek üzere teklifin komisyonlara havalesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 11/1-387: Teklif konusu ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve
Sosyal Hizmetler Komisyonunca ortak hazırlanan 24.10.2014 tarihli raporun okunarak, yapılan
müzakeresinde; 6360 sayılı yasa gereğince tüzel kişiliği kaldırılarak köye dönüştürülen İlimiz Yalvaç İlçesi
Kumdanlı Köyü köy içi mevkiinde tapunun 27 pafta, 9035 parselde kayıtlı 1795 m2 alan üzerinde yaklaşık 200
m2’lik zemin ve üzerinde 1 kat olmak üzere 2 katlı binanın 1. Katının halihazırda kullanılmadığı ve herhangi bir
şekilde kullanılmasının planlanmadığı, bu nedenle söz konusu taşınmazın hizmetin devamı amacıyla 10 yıl süre ile
bedelsiz olarak ve her türlü giderleri kurumunca karşılanmak suretiyle Hacı Ali Rıza Efendi İlçe Halk Kütüphanesi
Müdürlüğüne bağlı Kumdanlı Halk Kütüphanesi olarak kullanılmak üzere tahsisine oybirliği ile karar verildi.
II. BİRLEŞİM
İl Genel Meclisinin 2014 yılı Kasım ayı toplantısı II. birleşimi 04 Kasım 2014 tarihinde Salı günü saat
14.00’de İl Genel Meclis Başkanı Ali BOLAT Başkanlığında 32 üyenin katılımı ile açıldı.
Karar No 11/2-388: Teklif konusu ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve
Sosyal Hizmetler Komisyonunca ortak hazırlanan 24.10.2014 tarihli raporun okunarak, yapılan
müzakeresinde; Mülkiyeti idaremize ait olup, İlimiz Şarkikaraağaç İlçesinde tapunun 12 ada, 32 parselde kayıtlı
1.330,69 m2. arsanın Sosyal Güvenlik Merkezi İnşa edilmek üzere İl Genel Meclisinin 07.03.2012 tarih ve 0/3-053
sayılı kararları gereğince 25 yıl süre ile bedelsiz olarak Isparta Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne tahsis
edildiği ve Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat Emlak Daire Başkanlığınca yapılan değerlendirme sonucunda, söz
konusu arsanın SGM Hizmet Binası yapımına uygun olmadığının bildirildiği, bu nedenle İl Genel Meclisinin
07.03.2012 tarih ve 3/3-053 sayılı kararının iptali ile, söz konusu taşınmazın Kaymakam Lojmanı yeri olarak tahsis
edilmesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 11/2-389: Teklif konusu ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik, Spor ve Turizm
Komisyonunca ortak hazırlanan 24.10.2014 tarihli raporun okunarak, yapılan müzakeresinde; İlimizde faaliyet
gösteren Batı Akdeniz Kalkınma Ajansına “Miryokefalon Savaşı Tanıtım ve Organizasyonu” konulu proje
sunulması için idaremizden yetkilendirme yapılması gerekmekte olup, Ajansın 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Destek
Programı Başvuru Rehberinde; başvuru sırasında sunulması gereken destekleyici belgelerde İl Özel İdaresi için İl
Genel Meclisi kararının sunulmasının gerektiği belirtilmiş olup, bu nedenle söz konusu hazırlanan projelerde
idaremizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansına proje sunulmasına ve
sunulan projelerin başarılı olması durumunda uygulanmasında İl Özel İdaresi Plan Proje Müdürü Erkan
ERTEKİN’in yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 11/2-390: Teklif konusu ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım ve Kırsal Kalkınma
Komisyonunca ortak hazırlanan 24.10.2014 tarihli raporun okunarak, yapılan müzakeresinde; Mülkiyeti İl
Özel İdaresine ait olup, İlimiz Uluborlu İlçesinde bulunan Muhlis TUNCAY Kiraz Bahçesi İl Genel Meclisinin
01.03.2010 tarih ve 3/1-063 sayılı kararları gereğince, gerekli zirai bakımının yapılması, kuruyan ağaçların yerine
uygun olan kiraz fidanlarının dikilmesi, hasat mevsiminde meyvelerin toplanması ve satış bedelinin paylaşımı
şartıyla Uluborlu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine 01.03.2010 tarihinde 5 yıl süre ile tahsis edilmiş olup,
01.03.2015 tarihinde tahsis süresi sona erecek olan bahçenin tahsis süresinin uzatılmasının düşünülmediği ve
satışının idare yararına olacağı, bu nedenle idarece satışının düşünüldüğü, ancak söz konusu bahçenin bakımının
beş yıldır Uluborlu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldığı, birliğe gelir sağladığı ve ayrıca
çevredeki kiraz bahçeleri için örnek teşkil ederek aşı kalemlerinin temininde de yararlanıldığı, bununda ilçe
meyveciliğinin gelişmesine büyük katkı sağladığı tespit edilmiş olup, bu nedenle bahse konu İlimiz Uluborlu
İlçesinde bulunan Muhlis TUNCAY Kiraz Bahçesinin satılmaması, tahsis süresi sona erdikten sonra konunun
tekrar değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 11/2-391: Teklif konusu ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarım ve Kırsal
Kalkınma ortak hazırlanan 31.10.2014 tarihli raporun okunarak, yapılan müzakeresinde; İlimiz Yalvaç İlçesi
Kumdanlı Köyü Kayaktarlar Mevkiinde tapunun L25-B-24-B pafta, 7917 parselde kayıtlı 4.600,00 m2 alan
üzerinde Emre KARAALP tarafından yapılması planlanan “Soğuk Hava Deposu ve Paketleme Tesisi” ile ilgili
olarak Şehir Plancısı Mehmet PALA tarafından hazırlanan Tarımsal Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu ve ilgili kamu
kurum ve kuruluşlarınca da uygun görüş verildiği, bu nedenle söz konusu Tarımsal Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım
ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
2
III. BİRLEŞİM
İl Genel Meclisinin 2014 yılı Kasım ayı toplantısı III. birleşimi 05 Kasım 2014 tarihinde Çarşamba günü
saat 14.00’de İl Genel Meclis Başkanı Ali BOLAT Başkanlığında 31 üyenin katılımı ile açıldı.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8 ve 11. Maddesi
hükümleri gereğince, gündem maddelerine geçilmeden;
Karar No 11/3-392: İl Genel Meclis Üyesi Nail Yaşar AKGÜL’ün sözlü önerisi üzerine, gündemin Ek1. maddesinin 2. madde, Ek-2. maddesinin 3. madde, Ek-3. maddesinin 4. madde, mevcut 2. Maddesinin 5.
madde ve diğer maddelerin sıralı olarak değiştirilerek görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 11/3-393: Mülkiyeti Keçiborlu İlçesi Kılıç Belediyesine ait iken, 6360 sayılı yasa gereğince
idaremiz adına tescil edilen ve satılmasında sakınca olmadığı anlaşılan tapunun 12369 parselinde kayıtlı 92,00 m2
yüzölçümlü taşınmazın 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi (f) fıkrası gereğince satışının yapılıp
yapılmayacağı hususunda karar verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler
Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 30.10.2014 tarih ve 12550 sayılı teklifinin okunarak, yapılan
müzakeresinde; Konunun Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenerek, hazırlanacak rapor doğrultusunda karar
verilmek üzere teklifin komisyona havalesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 11/3-394: Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup, İlimiz Aksu İlçesi Mirehor mahallesinde tapunun
268 ada, 2 parselde kayıtlı 3.164,25 m2. taşınmaz üzerine Aksu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
tarafından inşa edilen 100 kişilik örgenci yurdunun 6518 sayılı yasanın 34, 35, 36 ve ek geçici maddelerine
istinaden hazineye intikal ettiği, bu nedenle bahse konu öğrenci yurdu 268 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde
bulunduğundan ve ileride yapılabilecek herhangi bir satış, kiralama, tahsis, irtifak hakkı vb. işlemlerde sıkıntı
çıkarmaması ve işlemlerin devamlılığının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için söz konusu arsanın hazine adına
devrinin talep edildiği Aksu Kaymakamlığı Malmüdürlüğünün 13.10.2014 tarih ve 603 sayılı yazılarından
anlaşılmış olup, bu nedenle söz konusu taşınmaz ve üzerindeki yurt binasının Aksu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı Başkanlığına 25 yıl süre ile ücretsiz tahsisi ile ilgili İl Genel Meclisinin 07.09.2009 tarih ve 217
sayılı kararının iptali ile, söz konusu yerde bulunan 3.164,25 m2. Yüz ölçüme sahip taşınmazın Maliye hazinesine
devredilip, devredilmeyeceği hususunda karar verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali
Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 30.10.2014 tarih ve 12549 sayılı teklifinin okunarak,
yapılan müzakeresinde; Konunun Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca
incelenerek, hazırlanacak rapor doğrultusunda karar verilmek üzere teklifin komisyonlara havalesine oybirliği ile
karar verildi.
Karar No 11/3-395: Bir bölümü Isparta, bir bölümü Afyonkarahisar İl Özel İdarelerine ait olup, Keçiborlu,
Uluborlu, Senirkent ve Yalvaç karayolunu Dinar ve Çay karayoluna bağlayan İleydağı-Ergenli Köyleri arasındaki
yolun; Mevsimlik işçilerin geliş-gidişi, tarımsal mahsulün nakliyesi ve söz konusu güzergâhtaki ulaşım için önem
arz etmekte olup, mevcut durumuyla yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yolun standardının yükseltilmesi amacıyla
Karayolları yol ağına alınması için gerekli girişimlerin yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Kadir
HEYBELİ ve Recai KİRİŞ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 03.11.2014 tarihli önergenin okunarak,
yapılan müzakeresinde; Konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonunca incelenerek, hazırlanacak rapor
doğrultusunda karar verilmek üzere önergenin komisyona havalesine oybirliği ile karar verildi.
V. BİRLEŞİM
İl Genel Meclisinin 2014 yılı Kasım ayı toplantısı V. birleşimi 07 Kasım 2014 tarihinde Cuma günü saat
10.00’da İl Genel Meclis Başkanı Ali BOLAT Başkanlığında 31 üyenin katılımı ile açıldı.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8 ve 11. Maddesi
hükümleri gereğince, gündem maddelerine geçilmeden;
Karar No 11/5-396: İl Genel Meclis Başkanlığının sözlü önerisi üzerine, gündemin 3. maddesinin 2.
madde, 4. maddesinin 3. madde, 5. maddesinin 4. madde, 6.maddesinin 5. madde, mevcut 2. maddesinin 6.
madde ve diğer maddelerin sıralı olarak değiştirilerek görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 11/5-397: Teklif konusu ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan
31.10.2014 tarihli raporun okunarak, yapılan müzakeresinde; İlimiz Senirkent İlçesi Yassıören Köyü Aşağı
Mahalle Mevkiinde mevcut imar planı sınırları içerisinde tapunun 30-L-1-b paftasında; 5779, 5780, 5781, 5782,
5783, 5784, 7045, 5786, 5787, 5788, 5789, 5790, 5791, 5792 ve 5793 no.lu parsellerin bulunduğu adanın imar
planında mevcut durumunun ayrık nizamda (A-2, A-3) yapılaşma olduğu, ancak söz konusu ada içerisinde bulunan
Neslihan YILMAZ’a ait 180,00 m2’lik 5780 no.lu parselin ayrık nizam (A-2, A-3) yapılaşma koşullarına uygun
olmadığı için adanın yapılaşma durumunun bitişik nizama (B-2, B-3) dönüştürülmesi ile ilgili imar planı
değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu ve ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarınca da uygun görüş verildiği, bu nedenle söz konusu imar planı değişikliğinin onaylanmasına oybirliği
ile karar verildi.
3
Karar No 11/5-398: Teklif konusu ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan
31.10.2014 tarihli raporun okunarak, yapılan müzakeresinde; İlimiz Yalvaç İlçesine bağlı Dedeçam Köyünde
tapunun 25-L-II-d imar paftası sınırları içerisinde konut alanı olarak planlanan 3581 parsel 5.075,00 m2 ve 3582
parsel 1.350,00 m2’lik İbrahim TURŞUCU’ya ait taşınmazın bulunduğu imar adası kenarından geçen 12 m’lik yol
ve konut adası içinden geçen 7 m’lik imar yolunun kadastral durum dikkate alınarak, yerinin değiştirilmesiyle ilgili
İmar Planı Değişikliği dosyası incelenmiş olup, buna göre; 3581 ve 3582 nolu parsellerin de bulunduğu yapı
adasının kenarından geçen 12.00 m’lik yolun kadastro parseline göre değiştirilmesi halinde kavşakta ve yolda
daralmalar meydana geleceğinden düşünülen değişiklik uygun görülmediği, 7.00 m’lik yol tarafında yapılacak
değişiklikte ise kadastro parselinin dikkate alınması uygun görülmüş olup, plan onama sınırının çocuk parkı alanı
ve otopark alanını da içine alacak şekilde düzeltilmesi gerektiği bu nedenle söz konusu İmar Planı değişikliğinin
yukarıda tespit edilen hususların dikkate alınarak yapılması şartıyla onaylanmasına İl Genel Meclis Üyesi Mehmet
Ceylan ERDÖN’ün muhalefet oyuna istinaden oyçokluğu ile karar verildi.
Karar No 11/5-399: 6360 sayılı Ondört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince tüzel kişilikleri
kaldırılarak köye dönüştürülen Belediye Başkanlıklarına ait iken, söz konusu Kanunun geçici 1. maddesinin 1.
fıkrası gereğince Valilik Makamının 09.12.2013 tarih ve 5887 sayılı Olurları ile oluşturulan Devir, Tasfiye ve
Paylaştırma Komisyonu marifeti ile söz konusu belediyeler tarafından gönderilen bilgi ve belgelere göre tüzel
kişiliği sona eren belediyelerin taşınır–taşınmaz malları, iş makineleri…vs. teslim alınmış ve taşınmazlardan bir
kısmı idaremize, bir kısmı ilgili köy muhtarlıklarına bırakılmış ve Komisyon Kararı ile İl Özel İdaresine devredilen
taşınmazlardan bazılarının köy muhtarlıklarının ekonomik açıdan güçlendirilmesi, ortak ihtiyaçların giderilmesi
amacıyla ilgili köy tüzel kişiliklerine devredilmesi köy muhtarlıklarınca talep edilmiş olup, bu nedenle fiziki
durumları tespit edilerek, ekli listede belirtilen taşınmazların köy tüzel kişiliklerine tahsisi veya devredilmesi
hususunda karar verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik
Makamınca havaleli 30.09.2014 tarih ve 11427 sayılı teklifi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonunca
hazırlanan 24.10.2014 tarihli raporun okunarak, yapılan müzakeresinde;
6360 sayılı kanun gereğince tüzel kişilikleri kaldırılarak köye dönüştürülen Belde Belediye Başkanlıklarına ait
iken Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararı ile İlimiz Özel İdaresine devrine karar verilen taşınmazlardan
aşağıda köyü, tapu bilgileri ve mevcut fiziki durumu belirtilen taşınmazlardan;
S.
NO
MUHTARLIK
EVRAK
NO
ADA
PARSEL
M2.Sİ
BELİRTİLEN
NİTELİĞİ
KOMİSYON GÖRÜŞÜ
1
AYVALIPINAR
11311
233
35
5.356,56
TARLA
Tarla (Kavaklık-Söğütlük)
2
AYVALIPINAR
11310
242
1
3.484,35
ARAZİ
Taşınmaz üzerinde 47.00m² Tek Katlı Yığma Akaryakıt
İstasyonu, wc'si ve 160 m² Tek katlı Taş Bina ve Havuz
bulunmaktadır.
3
AYVALIPINAR
11312
560
1
160,28
ARSA
BOŞ
KANALİZASYON
DÖK.
KANALİZASYON
DÖK.
4
YASSIÖREN
10463
2348
8.803,00
5
YASSIÖREN
10463
2378
1.143,00
6
YASSIÖREN
10463
3035
1.667,00
TARLA
Tarla(Kavaklık-Söğütlük)
7
YASSIÖREN
10463
3363
1.922,00
MEZARLIK
Mezarlık
8
YASSIÖREN
10463
3382
2.093,00
MEZARLIK
Mezarlık
9
YASSIÖREN
10463
3383
2.143,00
MEZARLIK
Mezarlık
10
YASSIÖREN
10463
3384
2.118,00
MEZARLIK
11
YASSIÖREN
10463
3385
924,00
MEZARLIK
12
YASSIÖREN
10463
3392
1.775,00
MEZARLIK
13
YASSIÖREN
10463
4186
5.225,00
AKARYAKIT İST.
14
YASSIÖREN
10463
4187
4.550,00
AKARYAKIT İST.
15
YASSIÖREN
10463
4529
316,00
AĞAÇLANDIR YAP.
16
YASSIÖREN
10463
4536
91,00
AĞAÇLANDIR YAP.
17
YASSIÖREN
10463
4545
2.084,00
AĞAÇLANDIR YAP.
18
YASSIÖREN
10463
5569
1.882,00
ARSA- MEZARLIK
OLACAK
14.958,00
TARLA-ALABALIK
TES.VE AĞAÇL.
YAPILACAK
19
YASSIÖREN
10463
5048
Tarla (Kanalizasyon Deşarj ediliyor.)
Tarla
Tarla
Tarla
Mezarlık
Taşınmaz Akaryakıt İstasyonu olarak Naciye UYGUN tarafından
işletilmektedir.Taşınmazın üzerinde 60.00 m² Tek Katlı Yığma
bina Akaryakıt İstasyonu satış ofisi,16 m²'si wc ve 62,41 m²'si 2
katlı yığma bina vardır. Üst kat inşaat halindedir.
Akaryakıt satış istasyonu giriş- çıkışı yapıldığı arsa
Boş Tarla
Boş Tarla
Boş Tarla
Boş Arsa
Boş Tarla
4
5027
2.324,00
TARLA-AĞAÇL.
YAPILACAK
185
2
584,97
ARSA
Boş Arsa
10478
186
1
571,49
ARSA
Boş Arsa
Y.KAŞIKARA
10478
186
4
592,65
ARSA
Boş Arsa
24
Y.KAŞIKARA
10478
186
5
586,51
ARSA
Boş Arsa
25
Y.KAŞIKARA
10478
186
6
584,30
ARSA
Boş Arsa
26
Y.KAŞIKARA
10478
189
1
1.183,00
ARSA
Boş Arsa
27
Y.KAŞIKARA
10478
116
503
589,03
ARSA
Boş Arsa
28
Y.KAŞIKARA
10478
116
506
660,47
ARSA
Boş Arsa
29
Y.KAŞIKARA
10478
116
508
562,28
ARSA
Boş Arsa
30
Y.KAŞIKARA
10478
116
509
561,66
ARSA
Boş Arsa
31
Y.KAŞIKARA
10478
118
10
1.653,47
ARSA
Boş Arsa
32
Y.KAŞIKARA
10478
180
8
729,21
ARSA
Boş Arsa
33
Y.KAŞIKARA
10478
103
9
2.141,27
ARSA
Boş Tarla
34
Y.KAŞIKARA
10478
107
97
449,78
ARSA
Boş Arsa
35
Y.KAŞIKARA
10478
146
5
879,47
ARSA
Boş Arsa
36
Y.KAŞIKARA
10478
116
507
562,91
ARSA
Boş Arsa
37
Y.KAŞIKARA
10478
150
2
53,86
ARSA
Taşınmaz üzerinde Türbe vardır.
38
Y.KAŞIKARA
10478
116
483
547,40
ARSA
Boş Arsa
39
Y.KAŞIKARA
10478
116
510
561,03
ARSA
Boş Arsa
40
SÜCÜLLÜ
10411
7061
1.450,00
ARSA
Boş Arsa
41
SÜCÜLLÜ
10411
6884
304,00
ARSA
Arsa Camii Bahçesi olarak kullanılmaktadır.
42
SÜCÜLLÜ
10411
6146
118,00
ARSA
43
SÜCÜLLÜ
10411
6403
114,00
ARSA
Boş Arsa
44
SÜCÜLLÜ
10411
7271
204,00
ARSA
Boş Arsa
45
SÜCÜLLÜ
10411
7939
70,51
ARSA
46
SÜCÜLLÜ
10411
6404
352,00
ARSA
47
SÜCÜLLÜ
10411
8289
56,29
ARSA
48
SÜCÜLLÜ
10411
7494
234,00
ARSA
Boş Arsa
49
SÜCÜLLÜ
10411
7916
137,00
ARSA
Boş Arsa
50
SÜCÜLLÜ
10411
8388
30,28
ARSA
Boş Arsa
51
SÜCÜLLÜ
10411
8516
30,31
ARSA
Boş Arsa
52
SÜCÜLLÜ
10411
7576
336,00
ARSA
Boş Arsa
53
SÜCÜLLÜ
10411
7362
164,00
ARSA
Boş Arsa
54
BAĞILLI
10577
4269
342,00
TARLA
55
BAĞILLI
10577
4270
175,00
TARLA
56
BAĞILLI
10577
6339
279,00
KERPİÇ EV
57
BAĞILLI
10577
6340
187,00
ARSA
Boş Arsa
58
BAĞILLI
10577
6544
497,00
TARLA
Boş Arsa
59
BAĞILLI
10577
6667
125,00
TARLA
60
BAĞILLI
10577
6669
540,00
BAĞ
61
BAĞILLI
10577
6671
202,00
TARLA
62
BAĞILLI
10577
6673
78,00
TARLA
63
BAĞILLI
10577
6675
183,00
ARSA
64
BAĞILLI
10577
6677
121,00
BAHÇE
20
YASSIÖREN
10463
21
Y.KAŞIKARA
10478
22
Y.KAŞIKARA
23
Boş Tarla
Yol
Yol
Taşınmaz Park olarak kullanılmaktadır.
Yol
Yol
Yol
Yol
Yol
Yol
Yol
Yol
Yol
Yol
5
65
BAĞILLI
10577
6679
137,00
ARSA
66
BAĞILLI
10577
6681
225,00
ARSA
67
BAĞILLI
10577
6697
65,00
TARLA
68
BAĞILLI
10577
6699
160,00
TARLA
69
BAĞILLI
10577
6701
88,00
ARSA
70
BAĞILLI
10577
1
421,80
71
BAĞILLI
10577
6350
198,00
ARSA
72
BAĞILLI
10577
1284
4.160,00
TARLA
Boş Tarla
73
BAĞILLI
10577
6040
94,00
TARLA
Boş Tarla
74
BAĞILLI
10577
5597
1.240,00
TARLA
Boş Tarla
75
BAĞILLI
10577
5581
1.580,00
TARLA
Boş Tarla
76
BAĞILLI
10577
5595
1.120,00
TARLA
Boş Tarla
77
BAĞILLI
10577
5798
9.940,00
TARLA
Boş Tarla
79
BAĞILLI
10577
2503
5.180,00
TARLA
Taşınmazın üzerinde motopomp binası vardır.
80
KÖRKÜLER
10537
101
71
11.600,00
TARLA
Boş Tarla
81
KÖRKÜLER
10537
102
8
59.853,46
TARLA
Boş Tarla
82
KÖRKÜLER
10537
180
3
718,12
ARSA
83
KÖRKÜLER
10537
181
1
1.030,37
ARSA
85
KÖRKÜLER
10537
109
3
251,12
ARSA
Boş Arsa
86
KÖRKÜLER
10537
110
4
260,49
ARSA
Boş Arsa
87
KÖRKÜLER
10537
110
5
267,18
ARSA
Boş Arsa
88
KÖRKÜLER
10537
199
1
310,47
TARLA
Boş Tarla
89
KÖRKÜLER
10537
204
21
737,35
TARLA
Boş Tarla
90
KÖRKÜLER
10537
205
37
293,30
TARLA
Boş Tarla
91
KÖRKÜLER
10537
111
15
268,36
ARSA
Boş Arsa
92
KÖRKÜLER
10537
111
16
664,36
ARSA
Boş Arsa
93
KÖRKÜLER
10537
111
17
571,45
ARSA
Boş Arsa
94
KÖRKÜLER
10537
111
18
1.355,99
ARSA
Boş Arsa
95
KÖRKÜLER
10537
207
53
2.055,47
TARLA
Boş Tarla
96
KÖRKÜLER
10537
208
9
1.167,45
TARLA
Boş Tarla
97
KÖRKÜLER
10537
116
1
194,20
ARSA
Boş Arsa
98
KÖRKÜLER
10537
215
19
1.718,77
TARLA
Boş Tarla
99
KÖRKÜLER
10537
120
3
204,99
ARSA
Boş Arsa
100
KÖRKÜLER
10537
225
5
1.448,73
TARLA
Boş Tarla
101
KÖRKÜLER
10537
121
1
846,55
ARSA
Boş Arsa
102
KÖRKÜLER
10537
227
27
471,86
BAHÇE
103
KÖRKÜLER
10537
237
3
181,79
ARSA
Boş Arsa
104
KÖRKÜLER
10537
238
4
206,29
ARSA
Boş Arsa
105
KÖRKÜLER
10537
253
1
225,16
ARSA
Boş Arsa
106
KÖRKÜLER
10537
253
2
77,61
ARSA
Boş Arsa
107
KÖRKÜLER
10537
253
3
178,05
ARSA
Boş Arsa
108
KÖRKÜLER
10537
253
18
382,55
ARSA
Boş Arsa
109
KÖRKÜLER
10537
253
20
436,73
ARSA
Boş Arsa
110
KÖRKÜLER
10537
279
67
2.398,12
TARLA
Boş Tarla
111
KÖRKÜLER
10537
125
1
97,48
ARSA
Boş Arsa
139
KERPİÇ EV
Yol
Yol
Yol
Yol
Yol
Taşınmazın üzerinde Osman BOLBOL ile 5161/42180 hisseli
Kerpiç ev ve arsası bulunmaktadır.
Yol
Camii Bahçesi
Park,Yol
Boş Tarla
6
112
KÖRKÜLER
10537
125
2
618,49
ARSA
Boş Arsa
113
KÖRKÜLER
10537
125
23
186,25
ARSA
Boş Arsa
114
KÖRKÜLER
10537
130
1
307,88
ARSA
Boş Arsa
115
KÖRKÜLER
10537
131
10
223,98
ARSA
Boş Arsa
116
KÖRKÜLER
10537
131
25
145,17
ARSA
Boş Arsa
117
KÖRKÜLER
10537
131
27
635,83
ARSA
Boş Arsa-yol
118
KÖRKÜLER
10537
137
40
10.577,21
TARLA
Boş Tarla
119
KÖRKÜLER
10537
149
4
63,81
ARSA
Boş Arsa
120
KÖRKÜLER
10537
283
3
426,27
ARSA
Boş Arsa
121
KÖRKÜLER
10537
283
7
599,48
ARSA
Boş Arsa
122
KÖRKÜLER
10537
283
8
500,24
ARSA
Boş Arsa
123
KÖRKÜLER
10537
283
10
426,24
ARSA
Boş Arsa
124
KÖRKÜLER
10537
284
5
439,98
ARSA
Boş Arsa
125
KÖRKÜLER
10537
284
8
632,50
ARSA
Boş Arsa
126
KÖRKÜLER
10537
284
12
440,06
ARSA
Boş Arsa
127
KÖRKÜLER
10537
285
1
23.052,40
ARSA
Top Sahası
128
KÖRKÜLER
10537
286
1
43.073,31
ARSA
129
ÇETİNCE
10599
5022
18.508,00
TARLA
Boş Arsa
Taşınmaz üzerinde atıl durumda 82.00 m² tek katlı yığma
Akaryakıt İstasyonu binası , 16.00 m² yığma oto lastik binası ve
408.00 m² inşaat temeli vardır.
130
ÇETİNCE
10599
2
334,99
ARSA
131
ÇETİNCE
10599
4929
46,00
ARSA
132
ÇETİNCE
10599
4961
40,90
ARSA
133
ÇETİNCE
10599
4960
26,57
ARSA
134
ÇETİNCE
10599
4959
553,88
ARSA
135
ÇETİNCE
10599
4876
191,00
TARLA
136
ÇETİNCE
10599
4858
2,00
BAHÇE
137
ÇETİNCE
10599
4760
12.000,00
TARLA
138
ÇETİNCE
10599
4669
2.492,00
ARSA
139
ÇETİNCE
10599
4566
292,00
ARSA
140
ÇETİNCE
10599
4469
490,00
BAHÇE
141
ÇETİNCE
10599
4319
96,00
ARSA
Boş Arsa
142
ÖZGÜNEY
10601
125
6
651,07
ARSA
Boş Arsa
143
ÖZGÜNEY
10601
125
9
611,70
ARSA
Boş Arsa
144
ÖZGÜNEY
10601
133
2
611,71
ARSA
Boş Arsa
145
ÖZGÜNEY
10601
133
4
586,22
ARSA
Boş Arsa
146
ÖZGÜNEY
10601
136
1
686,40
ARSA
Boş Arsa
147
ÖZGÜNEY
10601
136
2
529,25
ARSA
Boş Arsa
148
ÖZGÜNEY
10601
136
6
513,01
ARSA
Boş Arsa
149
ÖZGÜNEY
10601
138
3
627,91
ARSA
Boş Arsa
150
ÖZGÜNEY
10601
139
3
445,04
ARSA
Boş Arsa
151
ÖZGÜNEY
10601
139
9
610,55
ARSA
Boş Arsa
152
ÖZGÜNEY
10601
139
11
448,00
ARSA
Boş Arsa
153
ÖZGÜNEY
10601
139
17
500,66
ARSA
Boş Arsa
154
ÖZGÜNEY
10601
140
1
549,20
ARSA
Boş Arsa
155
ÖZGÜNEY
10601
140
2
465,94
ARSA
Boş Arsa
156
ÖZGÜNEY
10601
140
3
465,94
ARSA
Boş Arsa
114
Boş Arsa
Yol
Yol
Yol
Park
Boş Tarla
Bahçe
Tarla (Mezarlık içi)
Şantiye Hareket Merkezi Binası
Arsa
Arsa
7
157
ÖZGÜNEY
10601
142
3
363,86
ARSA
Boş Arsa
158
ÖZGÜNEY
10601
142
5
239,82
ARSA
Boş Arsa
159
ÖZGÜNEY
10601
142
7
396,50
ARSA
Boş Arsa
160
KASIMLAR
10763
369
1
596,16
TARLA
BoşTarla
161
KASIMLAR
10763
396
191
241,19
ARSA
162
KASIMLAR
10763
101
10
196,21
ARSA
163
KASIMLAR
10763
109
1
96,22
ARSA
Boş Arsa
164
KASIMLAR
10763
110
46
380,44
ARSA
Boş Arsa
165
KASIMLAR
10763
113
1
14,45
ARSA
166
KASIMLAR
10763
115
8
92,08
ARSA
Boş Arsa
167
KASIMLAR
10763
117
21
186,71
ARSA
Boş Arsa
168
KASIMLAR
10763
126
1
403,91
ARSA
Boş Arsa
169
KASIMLAR
10763
126
10
130,73
ARSA
Boş Tarla
170
KASIMLAR
10763
136
9
424,06
ARSA
Boş Arsa
171
KASIMLAR
10763
136
22
163,07
TARLA
Boş Tarla
172
KASIMLAR
10763
164
5
114,58
TARLA
Boş Tarla
173
KASIMLAR
10763
183
1
97,03
ARSA
Boş Arsa
174
KASIMLAR
10763
209
1
736,63
ARSA
Boş Arsa
175
KASIMLAR
10763
235
1
196,27
ARSA
Meydanlık, Park
176
KASIMLAR
10763
241
35
14.977,75
TARLA
Boş Tarla
177
KASIMLAR
10763
242
5
31.908,16
TARLA
Boş Tarla
178
KASIMLAR
10763
243
13
2.999,98
TARLA
Boş Tarla
179
KASIMLAR
10763
243
14
4.416,76
TARLA
Boş Tarla
180
KOZLUÇAY
10600
108
1
703,67
ARSA
Boş Arsa
181
KOZLUÇAY
10600
108
2
120,52
ARSA
Boş Arsa
182
KOZLUÇAY
10600
109
1
505,35
ARSA
Boş Arsa
183
KOZLUÇAY
10600
109
2
166,98
ARSA
Boş Arsa
184
KOZLUÇAY
10600
109
3
11,29
ARSA
Boş Arsa
185
KOZLUÇAY
10600
3930
1.039,52
ARSA
Boş Arsa
186
KOZLUÇAY
10600
3865
441,32
TARLA
Yol, Kaldırım
187
KOZLUÇAY
10600
3867
0,63
TARLA
Bahçe
188
KOZLUÇAY
10600
3869
134,98
TARLA
Bahçe
189
KOZLUÇAY
10600
3870
50,30
TARLA
Bahçe
190
KOZLUÇAY
10600
4118
158,05
ARSA
Boş Arsa
191
KOZLUÇAY
10600
2496
8.400,00
TARLA
Boş Tarla
192
KOZLUÇAY
10600
3584
100,87
ARSA
Boş Arsa
193
KOZLUÇAY
10600
3691
181,30
ARSA
Boş Arsa
194
KOZLUÇAY
10600
3038
104,00
TARLA
195
KOZLUÇAY
10600
3095
652,00
BAHÇE
196
KOZLUÇAY
10600
3717
245,68
TARLA
Boş Tarla
197
KOZLUÇAY
10600
3721
159,09
TARLA
Bahçe
198
KOZLUÇAY
10600
3725
239,47
ARSA
Boş Arsa
199
KOZLUÇAY
10600
3726
202,05
ARSA
Boş Arsa
200
KOZLUÇAY
10600
3727
48,40
ARSA
Boş Arsa
201
KOZLUÇAY
10600
3728
35,85
ARSA
Boş Arsa
Boş Arsa
Taşınmaz üzerinde 53.00 m² tek katlı Yarı kargir bina vardır.
Bina Muhtarlıkça yemekhane olarak kullanılmaktadır.
Yol
Yol
Boş Arsa
8
202
KOZLUÇAY
10600
3729
59,43
ARSA
Boş Arsa
203
KOZLUÇAY
10600
3730
140,61
ARSA
Boş Arsa
204
KOZLUÇAY
10600
3731
174,11
ARSA
Boş Arsa
205
KOZLUÇAY
10600
3732
624,18
ARSA
Boş Arsa
206
KOZLUÇAY
10600
3735
199,58
ARSA
Boş Arsa
207
KOZLUÇAY
10600
3738
640,72
ARSA
Boş Arsa
208
KOZLUÇAY
10600
3742
681,90
ARSA
Boş Arsa
209
KOZLUÇAY
10600
3743
138,38
ARSA
Boş Arsa
210
KOZLUÇAY
10600
110
2
498,33
ARSA
Boş Arsa
211
KOZLUÇAY
10600
110
3
487,51
ARSA
Boş Arsa
212
KOZLUÇAY
10600
110
10
440,20
ARSA
Boş Arsa
213
KOZLUÇAY
10600
110
11
450,08
ARSA
Boş Arsa
214
KOZLUÇAY
10600
111
18
414,85
ARSA
Boş Arsa
215
KOZLUÇAY
10600
3789
203,28
TARLA
216
KOZLUÇAY
10600
3410
574,00
ARSA
Taşınmaz üzerinde Kozluçay Kocatepe Camii var.
217
KOZLUÇAY
10600
4295
121,16
ARSA
Boş Arsa
218
KOZLUÇAY
10600
4296
208,20
ARSA
Boş Arsa
219
KOZLUÇAY
10600
4339
591,47
ARSA
Boş Arsa
220
KOZLUÇAY
10600
4522
231,45
ARSA
Boş Tarla
221
KOZLUÇAY
10600
4523
734,36
ARSA
Boş Tarla
222
KOZLUÇAY
10600
10
908,41
ARSA
Boş Arsa
223
KOZLUÇAY
10600
3339
282,00
KARGİR EVAVLUSU
224
KOZLUÇAY
10600
3340
452,00
KARGİR EV
225
DEDEÇAM
-
4832
26.485,66
TARLA
Boş Tarla
226
DEDEÇAM
-
1133
10.875,00
TARLA
Boş Tarla
227
DEDEÇAM
-
1190
25.650,00
TARLA
Boş Tarla
228
DEDEÇAM
-
1193
5.850,00
TARLA
Boş Tarla
229
DEDEÇAM
-
2051
5.750,00
TARLA
Boş Tarla
230
DEDEÇAM
-
2319
489,00
TARLA
Mezarlık
231
DEDEÇAM
-
2320
775,00
TARLA
Mezarlık
232
DEDEÇAM
-
2336
1.025,00
TARLA
Mezarlık
233
DEDEÇAM
-
2585
1.525,00
TARLA
Boş Tarla
234
DEDEÇAM
-
2632
5.825,00
TARLA
Boş Tarla
235
DEDEÇAM
-
2651
5.400,00
TARLA
Boş Tarla
236
DEDEÇAM
-
2723
14.087,00
TARLA
Boş Tarla
237
DEDEÇAM
-
2767
24.575,00
TARLA
Boş Tarla
238
DEDEÇAM
-
3040
41.563,00
TARLA
Boş Tarla
239
DEDEÇAM
-
3351
1.663,00
TARLA-SÖĞÜTLÜK
Boş Tarla
240
DEDEÇAM
-
3352
1.775,00
TARLA-SÖĞÜTLÜK
Boş Tarla
241
DEDEÇAM
-
3353
1.500,00
TARLA
Boş Tarla
242
DEDEÇAM
-
3423
3.963,00
TARLA
Boş Tarla
243
DEDEÇAM
-
3425
5.013,00
TARLA
Boş Tarla
244
DEDEÇAM
-
3476
5.025,00
TARLA
Boş Tarla
245
DEDEÇAM
-
3569
3.325,00
TARLA
Boş Tarla
246
DEDEÇAM
-
3943
274.00
ARSA
Boş Arsa
209
Yol
Boş Arsa
Boş Arsa
9
247
DEDEÇAM
-
248
DEDEÇAM
-
249
DEDEÇAM
250
4255
1.052,24
ARSA
Boş Arsa
109
2
556,22
ARSA
Boş Arsa
-
109
3
476,79
ARSA
Boş Arsa
DEDEÇAM
-
109
4
478,12
ARSA
Boş Arsa
251
DEDEÇAM
-
110
1
624,97
ARSA
Boş Arsa
252
DEDEÇAM
-
110
2
618,08
ARSA
Taşınmaz üzerinde İçmesuyu deposu vardır.
253
DEDEÇAM
-
111
2
467,58
ARSA
Boş Arsa
254
DEDEÇAM
-
111
3
467,62
ARSA
Boş Arsa
255
DEDEÇAM
-
111
4
467,66
ARSA
Boş Arsa
256
DEDEÇAM
-
111
5
482,93
ARSA
Boş Arsa
257
DEDEÇAM
-
111
7
487,24
ARSA
Boş Arsa
258
DEDEÇAM
-
111
8
491,71
ARSA
Boş Arsa
259
DEDEÇAM
-
111
9
496,04
ARSA
Boş Arsa
260
DEDEÇAM
-
112
1
666,24
ARSA
Boş Arsa
261
DEDEÇAM
-
105
10
455,24
ARSA
Boş Arsa
262
DEDEÇAM
-
106
8
396,63
ARSA
Boş Arsa
263
DEDEÇAM
-
106
9
397,12
ARSA
Boş Arsa
264
DEDEÇAM
-
4262
512,07
ARSA
Boş Arsa
265
DEDEÇAM
-
4263
497,25
ARSA
Boş Arsa
266
DEDEÇAM
-
4264
376,17
ARSA
Boş Arsa
267
DEDEÇAM
-
4265
610,59
ARSA
Taşınmaz üzerinde 114.00 m², 2 Katlı Yığma bina vardır.
268
DEDEÇAM
-
4853
60,06
ARSA
Boş Arsa
269
DEDEÇAM
-
4854
227,96
ARSA
270
İSLAMKÖY
14014
62
1
511,62
ARSA
Boş Arsa
Taşınmaz üzerinde; 5.00 m x 12.00 m. ebatlarında demir
profilden yapılmış sundurma olduğu tespit edilmiştir.
271
İSLAMKÖY
14014
26
1
3.522.00
ARSA
272
İSLAMKÖY
14014
34
1
2.308.00
ARSA
273
İSLAMKÖY
14014
35
1
971,00
ARSA
Boş Arsa (Yeşil Alan)
274
İSLAMKÖY
14014
35
2
960,03
ARSA
Boş Arsa (Yeşil Alan)
275
İSLAMKÖY
14014
35
3
960,00
ARSA
Boş Arsa (Yeşil Alan)
276
İSLAMKÖY
14014
35
6
956,00
ARSA
Boş Arsa (Yeşil Alan)
277
İSLAMKÖY
14014
35
7
959,00
ARSA
Boş Arsa (Yeşil Alan)
278
İSLAMKÖY
14014
35
10
951,32
ARSA
Boş Arsa (Yeşil Alan)
279
İSLAMKÖY
14014
37
11
9.900,00
ARSA
Boş Arsa (Yeşil Alan)
280
İSLAMKÖY
14014
40
1
997,82
ARSA
Boş Arsa (Yeşil Alan)
281
İSLAMKÖY
14014
40
2
999,00
ARSA
Boş Arsa (Yeşil Alan)
282
İSLAMKÖY
14014
40
6
998,00
ARSA
Boş Arsa (Yeşil Alan)
283
İSLAMKÖY
14014
40
9
1.000,00
ARSA
Boş Arsa (Yeşil Alan)
284
İSLAMKÖY
14014
43
7
988,91
ARSA
Boş Arsa (Yeşil Alan)
285
İSLAMKÖY
14014
43
9
1.005,37
ARSA
Boş Arsa (Yeşil Alan)
286
İSLAMKÖY
14014
43
10
1.011,35
ARSA
Boş Arsa (Yeşil Alan)
287
İSLAMKÖY
14014
48
1
5.352,00
ARSA
Boş Arsa (Yeşil Alan)
288
İSLAMKÖY
14014
49
1
1.180,00
ARSA
Boş Arsa (Yeşil Alan)
289
İSLAMKÖY
14014
49
2
1.060,00
ARSA
Boş Arsa (Yeşil Alan)
290
İSLAMKÖY
14014
49
3
1.060,00
ARSA
Boş Arsa (Yeşil Alan)
291
İSLAMKÖY
14014
49
4
1.060,00
ARSA
Boş Arsa (Yeşil Alan)
Boş Arsa (Yeşil Alan)
Taşınmaz üzerinde Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının
kullandığı, 159,41 m² Tek Katlı, yığma yarı kargir bina, 157,50
m² sundurma samanlık bulunmaktadır.
10
292
İSLAMKÖY
14014
49
5
1.060,00
ARSA
Boş Arsa (Yeşil Alan)
293
İSLAMKÖY
14014
49
6
1.082,34
ARSA
Boş Arsa (Yeşil Alan)
294
İSLAMKÖY
14014
49
7
816,96
ARSA
Boş Arsa (Yeşil Alan)
295
İSLAMKÖY
14014
49
8
929,48
ARSA
Boş Arsa (Yeşil Alan)
296
İSLAMKÖY
14014
49
9
937,24
ARSA
Boş Arsa (Yeşil Alan)
297
İSLAMKÖY
14014
49
10
937,50
ARSA
Boş Arsa (Yeşil Alan)
298
İSLAMKÖY
14014
49
11
937,76
ARSA
Boş Arsa (Yeşil Alan)
299
İSLAMKÖY
14014
49
12
933,28
ARSA
Boş Arsa (Yeşil Alan)
300
İSLAMKÖY
14014
58
1
6.679,36
ARSA
Süleyman Demirel Anıt Mezar Alanı
301
İSLAMKÖY
14014
66
14
536,83
ARSA
Boş Arsa
302
İSLAMKÖY
14014
66
13
550,00
ARSA
Boş Arsa
303
İSLAMKÖY
14014
66
12
550,00
ARSA
Boş Arsa
304
İSLAMKÖY
14014
66
11
550,00
ARSA
Boş Arsa
305
İSLAMKÖY
14014
66
10
560,93
ARSA
Boş Arsa
306
İSLAMKÖY
14014
66
9
525,00
ARSA
Boş Arsa
307
İSLAMKÖY
14014
66
8
475,00
ARSA
Boş Arsa
308
İSLAMKÖY
14014
66
7
475,00
ARSA
Boş Arsa
309
İSLAMKÖY
14014
66
6
469,81
ARSA
Boş Arsa
310
İSLAMKÖY
14014
66
5
502,60
ARSA
Boş Arsa
311
İSLAMKÖY
14014
66
4
549,66
ARSA
312
İSLAMKÖY
14014
62
3
580,65
ARSA
313
İSLAMKÖY
14014
62
2
2.734,40
ARSA
Boş Arsa
Taşınmaz üzerinde;Mehmet ELVAN ile hisseli 92,50 m² miktarlı
2 katlı yığma bina ve müştemilatları vardır.
Taşınmaz üzerinde; 403.00 m² miktarlı, Bodrum + Zemin Kattan
oluşan Betonarme Karkas bina Hacı Mesut Şener Sağlık Ocağı,
- 192.00 m² miktarlı, 2 katlı dört daireli betonarme karkas Sağlık
Ocağı Lojmanı,
-21.00 m² Türbe vardır.
Lojmanda Adem Arıbaş, İsmail AKÇİL,Yılmaz DUMAN
oturmaktadır.Tek daire boştur.
314
İSLAMKÖY
14014
85
6
553,77
ARSA
Boş Arsa
315
İSLAMKÖY
14014
76
8
773,59
ARSA
Boş Arsa
316
İSLAMKÖY
14014
76
7
808,00
ARSA
Boş Arsa
317
İSLAMKÖY
14014
72
7
452,69
ARSA
Boş Arsa
318
İSLAMKÖY
14014
69
11
658,74
ARSA
Boş Arsa
319
İSLAMKÖY
14014
69
10
658,74
ARSA
Boş Arsa
320
İSLAMKÖY
14014
68
9
796,08
ARSA
Boş Arsa
321
İSLAMKÖY
14014
67
9
897,03
ARSA
Boş Arsa
322
İSLAMKÖY
14014
67
3
487,88
ARSA
Boş Arsa
323
İSLAMKÖY
14014
69
5
539,00
ARSA
Boş Arsa
324
İSLAMKÖY
14014
9377
75,84
ARSA
Rüstem Paşa Camii Bahçesi vardır.
325
İSLAMKÖY
14014
10757
580,00
ARSA
Taşınmazın bulunduğu alanın boş arsa olduğu, İfrazen 1094710948 parsellere ayrıldığı tespit edilmiştir.
326
327
328
329
330
331
İSLAMKÖY
İSLAMKÖY
İSLAMKÖY
İSLAMKÖY
İSLAMKÖY
İSLAMKÖY
14014
14014
14014
14014
14014
14014
80
80
80
78
78
78
8
7
6
11
10
3
680,98
617,56
719,12
711,97
711,98
549,98
ARSA
ARSA
ARSA
ARSA
ARSA
ARSA
332
İSLAMKÖY
14014
78
1
569,72
ARSA
333
334
335
336
337
338
İSLAMKÖY
İSLAMKÖY
İSLAMKÖY
İSLAMKÖY
İSLAMKÖY
İSLAMKÖY
14014
14014
14014
14014
14014
14014
1964
2003
2286
3471
7449
7450
1.010,00
2.016,00
2.600,00
1.640,00
3.540,00
1.700,00
TARLA
TARLA
TARLA
TARLA
TARLA
TARLA
Boş Arsa
Boş Arsa
Boş Arsa
Boş Arsa
Boş Arsa
Boş Arsa
Taşınmaz üzerinde; 86,00 m² miktarlı Tek katlı Yığma bina
vardır. Taşınmazı Şenol ARIBAŞ kullanmaktadır.
Boş Tarla
Boş Tarla
Boş Tarla
Boş Tarla
Taşınmaz üzerinde Tamamlanmamış Doğal Arıtma Tesisi vardır.
Taşınmaz üzerinde Tamamlanmamış Doğal Arıtma Tesisi vardır.
339
İSLAMKÖY
14014
7447
3.360,00
TARLA
Taşınmaz üzerinde Tamamlanmamış Doğal Arıtma Tesisi vardır.
11
340
İSLAMKÖY
14014
8841
2.020,00
TARLA
341
İSLAMKÖY
14014
8843
2.980,00
TARLA
342
İSLAMKÖY
14014
8626
960,00
TARLA
343
İSLAMKÖY
14014
8842
2.800,00
TARLA
367
ULUĞBEY
8
404,04
Arsa
Taşınmazın üzerinde 41.00 m * 10.00 m ebatlarında tek kattan
oluşan yığma bina mevcuttur. Bu binanın yarısı 8842 parsel
üzerine yapılmıştır. Mülga Belediyenin Makine İkmal parkı
olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.
Taşınmazın üzerinde 55.00 m * 20.00 m. ebatlarında betonarme
karkas Soğuk Hava Deposu ve müştemilatı vardır.
Bahse konu Soğuk Hava Deposunun yarısı 8842 parsel üzerine
yapıldığı tespit edilmiştir. (Soğuk hava tesisi faaliyet halinde
değildir.)
Boş Tarla
Taşınmazın üzerinde 55.00 m * 20.00 m. ebatlarında Betonarme
Karkas Soğuk hava deposu ve 11.00 m * 5.00 m ebatlarında
barakadan
yapılmış
sellektör
binası
vardır.
Soğuk Hava Deposu 8842-8843 parsel üzerine yapılmış olup;
Bahse konu parsel üzerinde de 8841 parselin üzerindeki Mülga
Belediyesine ait makine ikmal parkı binasının yarısının olduğu
tespit edilmiştir. Soğuk hava tesisi faaliyet halinde değildir.
Komisyonumuzca 27.06.2014 tarihli raporda, Tapunun 110 Ada
8 Parsel üzerindeki 10.00 m*9.00 m ölçülerindeki tek katlı kerpiç
binanın sehven Ali SARIKAYA ait olduğu yazılmış, 23.09.2014
tarihinde yerinde yapılan tespitle Mülga belediyesine ait olan
taşınmaz üzerindeki yapının Hediye ÇOBAN-Mehmet
ÇOBAN’a ait olduğu tutanakla tespit edilmiştir.
Taşınmazların köylerimizin ekonomik açıdan güçlendirilmesi ve ortak ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla
kullanılmak üzere ilgili köy tüzel kişilikleri veya Köy Tüzel Kişiliklerince 3. şahıslara kiraya verilerek vs.
yöntemlerle işletilmek üzere 3 yıl süre ile bedelsiz olarak Köy Tüzel Kişiliklerine tahsisine İl Genel Meclis Üyesi
Mehmet Ceylan ERDÖN’ün muhalefet oyuna istinaden oyçokluğu ile karar verildi.
Karar No 11/5-400: Teklif konusu ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 24.10.2014
tarihli raporun okunarak, yapılan müzakeresinde; Eğirdir İlçesi Barla Belediyesine ait iken, 6360 sayılı yasa
gereğince İl Özel idaresi adına tescil edilen ve satılmasında sakınca olmadığı anlaşılan tapunun L25-C-2C-3-b/1
pafta, 5317 no.lu parselde kayıtlı 230,06 m2 yüzölçümlü taşınmazın Köy Muhtarlığınca talep edilmediği, idarenin
de söz konusu taşınmaza ihtiyacının bulunmadığı anlaşılmış olup, bu nedenle İlimiz Eğirdir İlçesi Barla Köyünde
bulunan ve mülkiyeti İlimiz Özel İdaresine ait olan 230,06 m2 yüzölçümlü taşınmazın idarece oluşturulacak
muhammen bedel tespit komisyonunca tespit edilecek muhammen bedel üzerinden satılması için İl Encümenine
yetki verilmesine İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ceylan ERDÖN’ün muhalefet oyuna istinaden oyçokluğu ile
karar verildi.
Karar No 11/5-401: 08-09/11/2014 Cumartesi ve Pazar Günlerinin resmi tatil olması nedeniyle 0809/11/2014 tarihlerinde İl Genel Meclisi toplantısına ara verilerek VI. birleşimin 10.11.2014 tarihinde Pazartesi
günü saat 14.00’de yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
VI. BİRLEŞİM
İl Genel Meclisinin 2014 yılı Kasım ayı toplantısı VI. birleşimi 10 Kasım 2014 tarihinde Pazartesi günü
saat 14.00’de İl Genel Meclis Başkanı Ali BOLAT Başkanlığında 31 üyenin katılımı ile açıldı.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8 ve 11. Maddesi
hükümleri gereğince, gündem maddelerine geçilmeden;
Karar No 11/6-402: Başkanlık Makamınca; Burdur İl Özel İdaresinde Genel İdari Hizmetler Sınıfında
V.H.K.İ kadrosunda görev yapan Özkan KARAKAYA, Valilik Makamının 01.10.2014 tarih ve 11479 sayılı
olurları ile idaremizde münhal bulunan 3. dereceli Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosuna, Isparta Sav
Belediyesinde V.H.K.İ. kadrosunda görev yapan Mustafa KELEŞ, Valilik Makamının 01.10.2014 tarih ve 11509
sayılı olurları ile idaremizde münhal bulunan 6. dereceli V.H.K.İ.kadrosuna atandığı hususundaki İl Özel İdaresi
Genel Sekreterliğinin (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 07.11.2014 tarih ve
13044 sayılı teklif ile Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup, İlimiz Yenişarbademli İlçesinde bulunan ve İl
Encümeninin 13.02.2002 tarih ve 050 sayılı kararları ile geçici olarak İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne
tahsis edilen ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kullanılmayacağı belirtilerek İlçe Kaymakamlığı adına
tahsisi talep edilen eski İlkokul binasının, bahçesinde bulunan otomatik Meteoroloji istasyonunun korunması
şartıyla İlçe Kaymakamlığına 15 yıl süre ile tahsis edilmesi hususunda karar verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel
Sekreterliğinin (Mali Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 07.11.2014 tarih ve 13048 sayılı
tekliflerinin Başkanlık Makamına sunulduğu, bu nedenle konunun gündeme Ek-1 ve Ek-2 madde olarak ilavesiyle,
ilave edilen Ek-1. maddenin 2. madde, Ek- 2. maddenin gündemin 3. maddesine, mevcut 2. maddesinin 4. madde,
mevcut 3. maddesinin 5. madde ve diğer maddelerin sıralı olarak değiştirilerek görüşülmesi hususundaki önerisinin
müzakeresinde; Konuların gündeme Ek-1. ve Ek- 2 madde olarak ilavesiyle, ilave edilen Ek-1.maddenin 2. madde,
Ek- 2. maddenin 3. maddeye, gündemin mevcut 2. maddesinin 4. madde, mevcut 3. maddenin 5. madde ve diğer maddelerin
sıralı olarak değiştirilerek görüşülmesi hususundaki önerisinin müzakeresinde; Konuların gündeme Ek-1. ve Ek- 2 madde
olarak ilavesiyle, ilave edilen Ek-1. maddenin 2. madde, Ek- 2. maddenin 3. maddeye, gündemin mevcut 2. maddesinin 4.
madde, mevcut 3. maddenin 5. madde ve diğer maddelerin sıralı olarak değiştirilerek görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
12
Karar No 11/6-403 : Burdur İl Özel İdaresinde Genel İdari Hizmetler Sınıfında V.H.K.İ kadrosunda görev
yapan Özkan KARAKAYA, Valilik Makamının 01.10.2014 tarih ve 11479 sayılı olurları ile idaremizde münhal
bulunan 3. dereceli Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosuna, Isparta Sav Belediyesinde V.H.K.İ kadrosunda
görev yapan Mustafa KELEŞ, Valilik Makamının 01.10.2014 tarih ve 11509 sayılı olurları ile idaremizde münhal
bulunan 6. dereceli V.H.K.İ kadrosuna atandığı hususu İl Genel Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
Karar No 11/6-404: Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup, İlimiz Yenişarbademli İlçesinde bulunan ve İl
Encümeninin 13.02.2002 tarih ve 050 sayılı kararları ile geçici olarak İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne
tahsis edilen ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kullanılmayacağı belirtilerek İlçe Kaymakamlığı adına
tahsisi talep edilen eski İlkokul binasının, bahçesinde bulunan otomatik Meteoroloji istasyonunun korunması
şartıyla İlçe Kaymakamlığına 15 yıl süre ile tahsis edilmesi hususunda karar verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel
Sekreterliğinin (Mali Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 07.11.2014 tarih ve 13048 sayılı
teklifinin okunarak yapılan müzakeresinde; Konunun Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve
Bütçe Komisyonunca incelenerek, hazırlanacak rapor doğrultusunda karar verilmek üzere teklifin komisyonlara
havalesine oybirliği ile karar verildi.
VIII. BİRLEŞİM
İl Genel Meclisinin 2014 yılı Kasım ayı toplantısı VIII. birleşimi 12 Kasım 2014 tarihinde Çarşamba günü
saat 14.00’de İl Genel Meclis Başkanı Ali BOLAT Başkanlığında 32 üyenin katılımı ile açıldı.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8 ve 11. Maddesi
hükümleri gereğince, gündem maddelerine geçilmeden;
Karar No 11/8-405: Başkanlık Makamınca; İl Özel İdaresi 2014 yılı bütçesinin
44.32.33.00.00/07.2.4.01/5/06. 1.4.01 Taşıt Alımı tertibine ambulans alımı için 50.000.00 TL ödeneğin konulduğu,
ancak mevcut ödenek ile ambulans alımının yapılamayacağı, bu nedenle ilimizde her türlü sağlık hizmetlerinde
kullanmak üzere binek otomobil alınmasına dair İl Sağlık Müdürlüğünün Valilik Makamınca havaleli 07.11.2014
tarih ve 6011413 sayılı teklifi ile, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup, Sağlık Kampüsü yapılmak üzere Maliye
hazinesine devredilen taşınmazlara bitişik olan ve alanın bütünlüğünün sağlanması amacıyla tapunun İstiklal 2
mahallesi, 9 ada, 33 nolu parselde kayıtlı 329,00 m² taşınmazın Maliye Hazinesine devrine karar verilmesine dair İl
Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 12.11.2014 tarih
ve 13197 sayılı tekliflerinin Başkanlık Makamına sunulduğu, bu nedenle konunun gündeme Ek-2 ve Ek-3. madde
olarak ilavesiyle, Ek-1. maddenin 2. madde, Ek- 2. maddenin 3. madde, Ek- 3. maddenin 4. madde, mevcut 2.
maddenin 5. madde ve diğer maddelerin sıralı olarak değiştirilerek görüşülmesi hususundaki önerisinin
müzakeresinde; Konuların gündeme Ek-2 ve Ek-3. madde olarak ilavesiyle, Ek-1. maddenin 2. madde, Ek- 2.
maddenin 3. madde, Ek- 3. maddenin 4. madde, mevcut 2. maddenin 5. Madde ve diğer maddelerin sıralı olarak
değiştirilerek görüşülmesine İl Genel Meclis Üyesi Mevlüt SAYGIN’ın muhalefet oyuna karşılık oyçokluğu ile
karar verildi.
Karar No 11/8-406 : Mülkiyeti Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne ait iken Maliye Hazinesine
devredilen tapunun 27 pafta, 712 ada, 112 parselinde kayıtlı 11.337,00 m2 yüz ölçüme sahip taşınmaz ve
üzerindeki 3.000,00 m2 kapalı alandan 1.561,20 m2’lik kısmı Kızılay Derneği Isparta Şube Başkanlığına, 462,50
m2’lik kısmı İl Afet Acil Durum Müdürlüğüne, 920,00 m2’lik depo alanı ile zemin +2. kattaki hizmet alanı 112
Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne İl Genel Meclisinin 25.11.2008 tarih ve 11/17-223 sayılı kararları ile tahsis
edilmiş olup, söz konusu karar ile Kızılay Derneği Isparta Şube Başkanlığına tahsisine karar verilen 1.561,20 m2
bölümle ilgili kararın iptali ile, 1.561,20 m2 yüz ölçüme sahip yerin; İlimizin ekonomik değerini ve yaşam
standartlarını yükseltecek projelerde kullanılmak üzere 10 yıl süre ile kiraya verilmesi hususunda karar verilmesine
dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 07.11.2014
tarih ve 1234 sayılı teklifinin okunarak yapılan müzakeresinde; Konunun Plan ve Bütçe Komisyonunca
incelenerek, hazırlanacak rapor doğrultusunda karar verilmek üzere teklifin komisyona havalesine İl Genel Meclis
Üyesi Mevlüt SAYGIN’ın muhalefet oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.
Karar No 11/8-407: İl Özel İdaresi 2014 yılı bütçesinin 44.32.33.00.00/07.2.4.01/5/06.1.4.01 Taşıt Alımı
tertibine ambulans alımı için 50.000.00 TL ödeneğin konulduğu, ancak mevcut ödenek ile ambulans alımının
yapılamayacağı, bu nedenle ilimizde her türlü sağlık hizmetlerinde kullanmak üzere binek otomobil alınmasına
dair İl Sağlık Müdürlüğünün Valilik Makamınca havaleli 07.11.2014 tarih ve 6011413 sayılı teklifinin okunarak
yapılan müzakeresinde; Konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca incelenerek,
hazırlanacak rapor doğrultusunda karar verilmek üzere teklifin komisyonlara havalesine oybirliği ile karar verildi.
13
Karar No 11/8-408: Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup, Sağlık Kampüsü yapılmak üzere Maliye
hazinesine devredilen taşınmazlara bitişik olan ve alanın bütünlüğünün sağlanması amacıyla tapunun İstiklal 2
mahallesi, 9 ada, 33 nolu parselde kayıtlı 329,00 m² taşınmazın Maliye Hazinesine devrine karar verilmesine dair İl
Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 12.11.2014 tarih
ve 13197 sayılı teklifinin okunarak yapılan müzakeresinde; Konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve
Sağlık Komisyonunca incelenerek, hazırlanacak rapor doğrultusunda karar verilmek üzere teklifin komisyonlara
havalesine oybirliği ile karar verildi.
XI. BİRLEŞİM
İl Genel Meclisinin 2014 yılı Kasım ayı toplantısı XI. birleşimi 15 Kasım 2014 tarihinde Cumartesi günü
saat 09.00’de İl Genel Meclis Başkanı Ali BOLAT Başkanlığında 30 üyenin katılımı ile açıldı.
Karar No 11/11-409: Teklif konusu ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sanayi, Ticaret,
Doğal Kaynaklar ve Avrupa Birliği Komisyonunca ortak hazırlanan 12.11.2014 tarihli raporun okunarak
yapılan müzakeresinde; İlimiz Aksu İlçesi Karacahisar Köyü sınırları içerisinde bulunan Pınargözü Kaynak
Suyundan 10 lt/sn miktarındaki kısmının içme suyu şişeleme tesislerinde kullanılmak üzere kiraya verildiği ve kira
süresinin 21.12.2014 tarihide sona erecek olması nedeniyle 10 yıllığına tekrar kiralanmak istendiği anlaşılmış olup,
bu nedenle İlimiz Aksu İlçesi Karacahisar köyünde Y:338613 X:4172996 koordinatlarında bulunan Pınargözü
kaynak suyundan 10 lt/sn miktarındaki kısmının içme suyu şişeleme tesislerinde kullanılmak üzere 10 yıllığına
yeniden kiraya verilmesi ve kiraya verilmek üzere İl Encümenin yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
Karar No 11/11-410: Teklif konusu ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve
Sosyal Hizmetler Komisyonunca ortak hazırlanan 13.11.2014 tarihli raporun okunarak yapılan
müzakeresinde; Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olup, İlimiz Yenişarbademli İlçesinde boş bulunan ve İl
Encümeninin 13.02.2002 tarih ve 050 sayılı kararları ile geçici olarak İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne
tahsis edilen ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kullanılmayacağı belirtilerek İlçe Kaymakamlığı adına
tahsisi talep edilen eski İlkokul binasının, bahçesinde bulunan 6x6 ebadındaki otomatik meteoroloji istasyonunun
korunması şartıyla İlçe halkının ve bağlı köylerinde yaşayan vatandaşların sosyo-ekonomik düzeyi ve refah
seviyesinin yükseltilmesi amacıyla uygulanacak projelerde kullanılmak üzere İlçe Kaymakamlığı adına 10 yıl süre
ile bedelsiz olarak tahsisine oy birliği ile karar verildi.
XII. BİRLEŞİM
İl Genel Meclisinin 2014 yılı Kasım ayı toplantısı XII. birleşimi 16 Kasım 2014 tarihinde Pazar günü saat
09.00’da İl Genel Meclis Başkanı Ali BOLAT Başkanlığında 30 üyenin katılımı ile açıldı.
Karar No 11/12-411: Önerge konusu ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan
13.11.2014 tarihli raporun okunarak yapılan müzakeresinde; Bir bölümü Isparta, bir bölümü Afyonkarahisar
İl Özel İdarelerine ait olup, Keçiborlu, Uluborlu, Senirkent ve Yalvaç karayolunu Dinar ve Çay karayoluna
bağlayan İleydağı-Ergenli Köyleri arasındaki yolun; Mevsimlik işçilerin geliş-gidişi, tarımsal mahsulün nakliyesi
ve söz konusu güzergâhtaki ulaşım için önem arz etmekte olup, mevcut durumuyla yetersiz kaldığı, İl Özel
İdaresinin kısıtlı bütçe imkanları ile söz konusu yolun tekniğine uygun olarak kısa süre içerisinde standardının
yükseltilmesinin mümkün bulunmayacağı, bu nedenle söz konusu yolun Karayollarına devredilmesi için gerekli
çalışmaların başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.
Karar No 11/12-412: Teklif konusu ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 13.11.2014
tarihli raporun okunarak yapılan müzakeresinde; İl Özel İdaresi 2014 yılı bütçesinin
44.32.33.00.00/07.2.4.01/5/06.1.4.01 Taşıt Alımı tertibine ambulans alımı için 50.000.00 TL ödeneğin konulduğu,
her ne kadar stratejik planda her yıl bir ambulans alımına yer verilmiş ise de mevcut ödenek ile ambulans alımının
yapılamayacağı, bu nedenle bütçenin 44.32.33.00.00/07.2.4.01/5/06.1.4.01 Taşıt Alımı tertibinde bulunan
50.000.00 TL. ödenek dahilinde ilimizde her türlü sağlık hizmetlerinde kullanmak üzere binek otomobil satın
alınmasına 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6, 10. Maddesi (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği hükümleri gereğince İl Genel Meclis Üyeleri Ali AVCI, Ali Cengiz KOCABAŞ, Aziz ERASLAN,
Halil OKUTAN, Serdar KAYA, Süleyman AKAN, Mevlüt SAYGIN, İbrahim BOZBEY, Hasan KEÇECİ ve
Mehmet Ceylan ERDÖN’ün muhalefet oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.
XIII. BİRLEŞİM
İl Genel Meclisinin 2014 yılı Kasım ayı toplantısı XIII. birleşimi 17 Kasım 2014 tarihinde Pazartesi günü
saat 14.30’da İl Genel Meclis Başkanı Ali BOLAT Başkanlığında 31 üyenin katılımı ile açıldı.
14
Karar No 11/13-413: Önerge konusu ile ilgili olarak Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu, Plan ve
Bütçe Komisyonu ile Sanayi Ticaret, Doğal Kaynaklar ve Avrupa Birliği Komisyonunca ortak hazırlanan
24.10.2014 tarihli raporun okunarak yapılan müzakeresinde; Ülkemizin en büyük ikinci tatlı su kaynağı olup,
İlimiz sınırları içerisinde bulunan Eğirdir Gölünde 12 adet Su Ürünleri Kooperatifine kayıtlı 504 ruhsatlı tekne ve
1033 ruhsatlı balıkçının bulunduğu, tarihsel açıdan bakıldığında Eğirdir Gölünün iç sularda avcılık açısından
lokomotif bir göl konumunda bulunduğu, yıllara göre üretim miktarlarına bakıldığında bu miktarlar her geçen gün
azalmakta ve buradan geçimini sağlayan balıkçıların ekonomik açıdan sıkıntı yaşadıkları gözlenmekte olup, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ülkemizdeki iç sularda balıklandırma çalışmalarının yapıldığı, ancak mevzuat
gereğince ticari avcılığın yapıldığı yerlerde aşılama çalışmalarının yapılmadığı, Eğirdir Gölünde bu güne kadar
yapılan balıklandırma çalışmalarının İlçede bulunan Su Ürünleri Araştırma İstasyonu tarafından yapıldığı, kampus
alanları içerisinde yapılan kerevit kuluçkahanesi nedeniyle balık üretiminin yapılamadığı, ülkemizde sadece 4
merkezdeki kurum alt yapısının larva üretimi açısından yeterli olduğu, ancak üretilen larvaların göle erken
salınması nedeniyle yaşama imkanı olmadığı gibi diğer balık ve canlılara yem olmaktan öteye gidemediği, bu
nedenle Eğirdir Gölünde balık popülasyonunu olumlu yönde etkileyerek balıkçılıkla geçinen hemşerilerimizin
refah düzeyinin artırılması amacıyla İlimiz Büyük Gökçeli Köyü Kavaklık mevkiinde bulunan ve mülkiyeti İl Özel
İdaresine ait tapunun 36 pafta 11231 parselde kayıtlı 5060 m2. taşınmazın; üzerinde inşa edilmiş bulunan yapı
korunmak ve balık havuzları inşa edilerek projenin gerçekleştirilmesi şartıyla, Su Ürünleri Araştırma İstasyonu
Müdürlüğüne 10 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 11/13-414: Önerge konusu ile ilgili olarak Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe
Komisyonunca ortak hazırlanan 24.10.2014 tarihli raporun okunarak yapılan müzakeresinde; İlimiz Ş.Karaağaç
İlçesi Çaltı Köyü İçme suyu şebekesinin 1969 yılında yapıldığı, dolayısıyla içme suyu borularının eskiyip
yıprandığı, su kaçırdığı, vanalarının çürüdüğü, su kaybının meydana geldiği, devamlı tamir ve bakım yapılsa da
randımanlı çalışmadığından köy halkının mağdur olduğu anlaşılmış olup, bu nedenle İlimiz Ş.Karaağaç İlçesi Çaltı
Köyü İçme suyu şebekesinin İl Özel idaresi bütçe imkanları dahilinde yenilenerek köy halkının mağduriyetinin
giderilmesine oybirliği ile karar verildi.
XVII. BİRLEŞİM
İl Genel Meclisinin 2014 yılı Kasım ayı toplantısı XVII. birleşimi 21 Kasım 2014 tarihinde Cuma günü
saat 10.00’da İl Genel Meclis Başkanı Ali BOLAT Başkanlığında 32 üyenin katılımı ile açıldı.
Karar No 11/17-415: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 13, 5302 sayılı İl Özel
İdaresi Kanununun 31. maddesi gereğince hazırlanıp, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler
Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 28.10.2014 tarih ve 12479 sayılı teklifi ekinde sunulan İl Özel İdaresi
2015 Yılı Performans Programı Tasarısı ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 21.11.2012 tarihli
raporun okunarak yapılan müzakeresinde; İl Özel İdaresi 2015-2019 Yılı Stratejik Plan hükümleri dikkate alınarak
hazırlanan İl Özel İdaresi 2015 Yılı Performans Programı Tasarısının 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6.
maddesi kapsamında, İlimiz halkının mahalli ve müşterek ihtiyaçlarına cevap verilebilmesi, hizmetlerin yerine
getirilmesinde öncelik sırası, İl Özel İdaresinin mali durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik
düzeyi de dikkate alınarak programda aşağıda belirtilen değişikliklerin yapılmasının uygun olacağı kanaatine
varılmıştır olup, bu yasal hükümler çerçevesinde;
Performans Programında öngörülen faaliyetlerden;
A- İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün;
1- 44 32 32 00 00 06 1 0 06 5 06 3 2 02 İmar Planlarının Revizyonu ve Sayısallaştırılma İşlemleri
performans hedefi olan 700.000,00 TL.’den 20.000,00 TL.’sinin tenzil edilerek,
B- Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün;
1- 44 32 41 00 00 08 1 0 13 06 5 7 04 Sosyal Tesis, Çocuk Oyun Parkı, Piknik Alanları, Yürüyüş Yolları
vb. oluşturulması performans hedefinde bulunan toplam 100.000,00 TL.’nin tenzil edilerek,
Bütçe imkânları kısıtlı olan İlimiz Özel İdaresince mevcut ödeneklerin tasarruf ilkeleri çerçevesinde
kullanımı, mekansal planlamaların yerleşim yerlerinde yaşamı kolaylaştıracak ve şehir estetiğine hizmet edecek
şekilde yapılması işlerinin Isparta İl Özel İdaresi Birimlerinin Görev Tanımları Yönergesinde belirtildiği şekilde
ilgili birimce kanunda belirtilen ilkeler çerçevesinde halka sunumunun sağlanması amacıyla tenzil edilen toplam
120.000,00 TL.’nin;
a-) 20.000,00 TL.’sinin İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 44 32 32 00 00 06 1 0 00 5 03 7 1 90
Köy Yerleşim Alanlarında (Kapanan Belediyeler) Kapı Numarataj işlemleri performans hedefine eklenmesi,
b-) 100.000,00 TL.’sinin İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 44 32 41 00 00 08 1 0 13 06 5 7 04
Sosyal Tesis, Çocuk Oyun Parkı Piknik Alanları Yürüyüş Yolları Oluşturulması performans hedefine eklenmek
suretiyle;
15
1-Destek Hizmetleri Müdürlüğü Performans Hedefinin
3.358.500,00 TL,
2- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Performans hedefinin
5.191.390,00 TL.
2-Makine ve Ekipman İmalat Atölye İşletmesi Performans Hedefinin
50.000,00 TL,
3-İmar Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Performans Hedefinin
1.030.000,00 TL,
4-Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Performans Hedefinin
2.803.500,00 TL,
5-Plan, Proje Müdürlüğü Performans Hedefinin
50.000,00 TL,
6- Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Performans Hedefinin
1.200.000,00 TL,
7-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Performans Hedefinin
5.000,00 TL,
8-Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Performans Hedefinin
1.270.000.00 TL,
9-Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Performans Hedefinin
1.657.288,00 TL,
10- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
14.617.000,00 TL,
11- İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Performans Hedefinin
220.000,00 TL,
12-İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Performans Hedefinin
130.000,00 TL,
I3- İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Performans Planının
195.000,00 TL,
14-İl Sağlık Müdürlüğü Performans Hedefinin
200.000,00 TL,
15-İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Performans Hedefinin
50.000,00 TL,
16-Emniyet Hizmetleri Performans Hedefinin
40.000,00 TL,
17-İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Merkez) Performans Hedefinin
5.725.540,00 TL,
18-Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Performans Hedefinin
100.000,00 TL,
19-112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Performans Hedefinin
305.000,00 TL,
20-Hukuk Müşavirliği Performans Hedefinin
107.500,00 TL,
21-Mali Hizmetler Müdürlüğü Performans Hedefinin
5.461.589,00 TL,
20-Özel Kalem Performans Hedefinin
2.210.000,00 TL,
21- Strateji Geliştirme Müdürlüğü performans hedefinin
3.150.000,00 TL,
22-AKSU İlçe Özel İdare Müdürlüğü Performans hedefinin
259.389,00 TL,
23-ATABEY İlçe Özel İdare Müdürlüğü Performans hedefinin
230.695,00 TL,
24-EĞİRDİR İlçe Özel İdare Müdürlüğü Performans hedefinin
393.824,00 TL,
25-GELENDOST İlçe Özel İdare Müdürlüğü Performans hedefinin
364.749,00 TL,
26-GÖNEN İlçe Özel İdare Müdürlüğü Performans hedefinin
160.200,00 TL,
26-KEÇİBORLU İlçe Özel İdare Müdürlüğü Performans hedefinin
234.600,00 TL,
27-SENİRKENT İlçe Özel İdare Müdürlüğü Performans hedefinin
138.500,00 TL,
28-SÜTÇÜLER İlçe Özel İdare Müdürlüğü Performans hedefinin
178.600,00 TL,
29-ŞARKİKARAAĞAÇ İlçe Özel İdare Müdürlüğü Performans hedefinin
412.321,00 TL,
30-ULUBORLU İlçe Özel İdare Müdürlüğü Performans hedefinin
163.175,00 TL,
31-YALVAÇ İlçe Özel İdare Müdürlüğü Performans hedefinin
193.690,00 TL,
32-YENİŞARBADEMLİ İlçe Özel İdare Müdürlüğü Performans hedefinin
142.950,00 TL
olarak hedeflenerek çalışmaların buna göre gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 11/17-416: Önerge konusu ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim, Kültür ve
Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Gençlik, Spor ve Turizm komisyonunca ortak hazırlanan 24.10.2014 tarihli
raporun okunarak yapılan müzakeresinde; İlimiz Sütçüler İlçesi Beydilli Köyünün eski Beydilli Köyüne 12 km
uzaklıkta olduğu ve yolun köy halkınca açıldığı, daha sonra Isparta Valiliği, İl Özel İdaresi ile diğer kurumlarca
yapılan destek sonucu yolun kullanılabilir bir duruma getirildiği, söz konusu yerleşim birimi ve çevresinin otantik
görünümü ile turistlerin çokça uğradığı bir kültür köyü olma yolunda önemli bir mesafe alındığı, ayrıca Kesme,
Çukurca ve diğer civar köyler ile İlçeye ulaşımın çok kısaldığı, Kesme köyü Sütçüler arasının 93 km, Çukurca
köyü Sütçüler arasının 102 km, olduğu, bu yolun faaliyete geçirilmesi halinde söz konusu yerleşim yerinin ilçeye
mesafesinin 30-40 km.ye düşeceği, diğer köylerimizin de bu yoldan faydalandığı düşünüldüğünde mesafenin
kısalması nedeniyle yöre halkına ekonomik katkıda bulunacağı tespit edilmiş olup, bu nedenle İlimiz Sütçüler İlçesi
Çukurca Köyü - Eski Beydilli Köyü – Beydilli Köyü arası yolun İl Özel İdaresi yol ağına alınmasına oybirliği ile
karar verildi.
Karar No 11/17-417: Önerge konusu ile ilgili olarak Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe
Komisyonunca ortak hazırlanan 24.10.2014 tarihli raporun okunarak yapılan müzakeresinde; İlimiz Aksu
İlçesine bağlı Katip köyü içme suyu şebekesinin 40 yıl önce yapıldığı, bu süre zarfında suyun kaynağından köye
geliş hattında ve köyün içerisindeki şebeke hattı ile depo içerisinde paslanma, delinme, patlama nedeniyle su
kaçaklarının oluştuğu, devamlı tamir ve bakım yapılsa da randımanlı çalışmadığından köy halkının mağdur olduğu
anlaşılmış olup, bu nedenle İlimiz Aksu İlçesine bağlı Katip köyü halkının mağduriyetinin giderilmesi için içme
suyu şebekesinin İl Özel idaresi bütçe imkanları dahilinde yenilenmesine oybirliği ile karar verildi.
16
Karar No 11/17-418 : Önerge konusu ile ilgili olarak Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe
Komisyonunca ortak hazırlanan 24.10.2014 tarihli raporun okunarak yapılan müzakeresinde; İlimiz Aksu
İlçesine bağlı Yaka Köyü Tepe Mahallesinde kanalizasyonun bulunmadığı, mahallede oturan vatandaşların
kanalizasyonlarını evlerinin önüne kazdıkları kuyulara akıtmakta olduğu, bu kuyulardan kanalizasyon sularının
zamanla sızma ve taşma yaparak yollara ve evlerin önüne aktığı ve köylünün sağlığını olumsuz yönde etkilediği, bu
mağduriyetin giderilmesi için İl Özel idaresi bütçe imkanları dahilinde İlimiz Aksu İlçesine bağlı Yaka Köyü Tepe
Mahallesine kanalizasyon tesisi yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Karar No 11/17-419 : Önerge konusu ile ilgili olarak Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu ile Plan ve
Bütçe Komisyonunca ortak hazırlanan 24.10.2014 tarihli raporun okunarak yapılan müzakeresinde; 944 nüfusu
ve 400 haneden ibaret olan İlimiz Yalvaç İlçesi Kuyucak Köyü halkının geçimini üzüm yetiştiriciliğinden
sağladığı, bu nedenle köyde üzüm yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla %50 İl Özel İdaresi destekli proje
hazırlanarak, İl Özel idaresi bütçe imkanları dahilinde Kuyucak köyüne üzüm fidanı desteği yapılmasına oybirliği
ile karar verildi.
Karar No 11/17-420: Önerge konusu ile ilgili olarak Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe
Komisyonunca ortak hazırlanan 24.10.2014 tarihli raporun okunarak yapılan müzakeresinde; 944 nüfusu ve 400
haneden ibaret olan İlimiz Yalvaç İlçesi Kuyucak beldesi 6360 sayılı yasa gereğince kapatılarak Köy Tüzel
Kişiliğine dönüştürülmüş olup, köyün içme suyu ishale hattının aspest boru ile döşeli olduğu, söz konusu köyde
sağlık sorunlarının yaşanmaması için İl Özel idaresi bütçe imkanları dahilinde söz konusu içme suyu ishale hattının
yenilenmesine oybirliği ile karar verildi.
XVIII. BİRLEŞİM
İl Genel Meclisinin 2014 yılı Kasım ayı toplantısı XVIII. birleşimi 22 Kasım 2014 tarihinde Cumartesi
günü saat 10.00’da İl Genel Meclis Başkanı Ali BOLAT Başkanlığında 32 üyenin katılımı ile açıldı.
Karar No 11/18-421: Önerge konusu ile ilgili olarak Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe
Komisyonunca ortak hazırlanan 24.10.2014 tarihli raporun okunarak yapılan müzakeresinde; İlimiz Yalvaç İlçesi
Ayvalı köyü içme suyu ihtiyacının karşılandığı Kovalı Dere ishale hattının yaklaşık 40 yıl önce yapılmış olduğu ve
içme suyu akışının düzenli bulunmadığı, ayrıca köy içi içme suyu şebeke hattının da çok eski olduğu, bu nedenle
köyün mağduriyetinin giderilmesi amacıyla içme suyu ishale hattı ve köy içi içme suyu şebekesinin İl Özel idaresi
bütçe imkanları dahilinde yenilenmesine oybirliği ile karar verildi.
Karar No 11/18-422 : Süleyman Demirel Üniversitesinde okuyan öğrenci sayısının her geçen gün artmakta
olduğu ve barınma hususunda çok ciddi sıkıntıların yaşandığı, bu nedenle mülkiyeti İdaremize ait olup, İlimiz
Çünür mahallesinde tapunun 63-64 pafta, 5379 parselde kayıtlı 100.179,60 m2’lik alana yüksek öğrenim yurdu
yapılması için ilgili taşınmazın tamamının veya bir kısmının satılması, tamamında veya bir kısmında irtifak hakkı
tesisine, yada 10 yıla kadar kiraya verilmesi hususunda karar verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin
(Mali Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 13.11.2014 tarih ve 13379 sayılı teklifinin okunarak
yapılan müzakeresinde; Konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik, Spor ve Turizm Komisyonunca
incelenerek, hazırlanacak rapor doğrultusunda karar verilmek üzere teklifin komisyonlara havalesine İl Genel
Meclis Üyesi Mehmet Ceylan ERDÖN’ün muhalefet oyuna karşılık oyçokluğu ile karar ile karar verildi.
Karar No 11/18-423: Mülkiyeti İlimiz Özel İdaresine ait olup, tapunun 28/A pafta, 702 ada, 746 parselde
kayıtlı 11.795,00 m2 taşınmaz üzerinde bulunan bodrum + zemin kattan oluşan Süleyman Demirel Kongre ve Sergi
Sarayı İl Encümeninin 18.01.2005 tarih ve 009 sayılı kararı gereğince Uludağ Petrol ve Dinlenme Tesisleri
Tic.San.Ltd.Şti.’ne kiralanmış olup, kira süresi 13.02.2015 tarihinde sona erecektir. Kira süresi sonunda İdaremiz
tarafından teslim alınacak olan Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Sarayının 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanununun 10. Maddesi (f) fıkrası gereğince 10 yıl süre ile kiraya verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel
Sekreterliğinin (Mali Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 13.11.2014 tarih ve 13378 sayılı
teklifinin okunarak yapılan müzakeresinde; Konunun Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenerek, hazırlanacak rapor
doğrultusunda karar verilmek üzere teklifin komisyona havalesine İl Genel Meclis Üyesi Ali Cengiz KOCABAŞ’ın
muhalefet oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.
Karar No 11/18-424: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 04.04.2012
tarihli ve 6289 sayılı kanunla değişik “ Mahalli İdarelerde Sözleşme İmzalanması” başlıklı 32.maddesinde;
27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15. Maddesi hükümleri çerçevesinde Sosyal
Denge Tazminatının ödenmesine Belediyelerde Belediye Başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, İl Özel
İdarelerinde Valinin teklifi üzerine İl Genel Meclisince karar verilmesi halinde sözleşme döneminde sosyal denge
tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idare de en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika
yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilci ile Belediyelerde Belediye Başkanı, İl Özel İdaresinde Vali
arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen 3 ay içerisinde sözleşme yapılabilir. Bu sözleşme bu
kanunun uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna
17
başvurulamaz. Yapılacak sözleşme, toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak ve sözleşme süresi hiçbir şekilde
izleyen Mahalli İdareler Genel Seçimi tarihini geçemez. Mahalli İdareler Genel Seçim tarihini izleyen üç ay
içerisinde de toplu sözleşme dönemiyle sınırlı kalmak üzere sözleşme yapılabilir. Bu sözleşmeye dayanılarak
yapılan ödemeler kazanılmış hak sayılmaz. Hükmü yer almaktadır. Bu nedenle İl Özel İdaresinde görev yapan
kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı ödenmesi, ödenecek miktarın belirlenmesi için yetkili memur
sendikası Bem-Bir Sen ile görüşme yapmak ve sosyal denge tazminatı sözleşme metnini imzalamak üzere İl Genel
Meclisince İl Valisine yetki verilmesi adı geçen sendika başkanlığının İdaremize vermiş olduğu 20.10.2014 tarihli
dilekçeleri ile talep edilmekte olup, İl Özel İdaresinde görev yapan kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı
ödenmesi hususunda ki talebin görüşülerek karara bağlanmasına dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 13.11.2014 tarih ve 13377 sayılı teklifinin
okunarak yapılan müzakeresinde; Konunun Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenerek, hazırlanacak rapor
doğrultusunda karar verilmek üzere teklifin komisyona havalesine oybirliği ile karar verildi.
XIX.BİRLEŞİM
Karar No 11/19-425:İlimiz Gelendost İlçesi Afşar Köyü sınırları içerisinde tapunun 4 pafta, 423 no.lu
parselde bulunan Akaryakıt İstasyonu kullanımlı mevcut imar planına, LPG istasyonu yapılması amacıyla tapunun
4 pafta, 424 no.lu parselin ilave edilmek suretiyle yapılması planlanan Akaryakıt ve LPG İstasyonu ile ilgili olarak
Şehir Plancısı Hüseyin YILDIZHAN tarafından hazırlanan 1/5.000 ölçekli Revizyon Nazım ve 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planının onaylanmasına dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 13.11.2014 tarih ve 1732 sayılı teklifinin okunarak yapılan
müzakeresinde; Konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonunca
incelenerek, hazırlanacak rapor doğrultusunda karar verilmek üzere teklifin komisyonlara havalesine oybirliği ile
karar verildi.
Karar No 11/19-426: 6 okul ve 6 öğrenci pansiyonunun bulunduğu İlimiz Süleyman DEMİREL Eğitim
Kompleksine ayrı ayrı dört noktadan girişin olduğu, bundan dolayı öğrencilerin farklı kapılardan giriş-çıkış
yapmaları nedeniyle huzur ve güvenliğin sağlanmasında güçlüklerin yaşandığı, bu nedenle İlimiz Süleyman
DEMİREL Eğitim Kompleksi içinde bulunan okul ve pansiyonların güvenliğinin sağlanması için Özel Güvenlik
Personeli çalıştırılması hususunda karar verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Plan, Proje, Yatırım
ve İnşaat Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 17.11.2014 tarih ve 13495 sayılı teklifinin okunarak yapılan
müzakeresinde; Konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca
incelenerek, hazırlanacak rapor doğrultusunda karar verilmek üzere teklifin komisyonlara havalesine oyçokluğu ile
karar ile karar verildi.
XX. BİRLEŞİM
İl Genel Meclisinin 2014 yılı Kasım ayı toplantısı XX. birleşimi 24 Kasım 2014 tarihinde Pazartesi günü
saat 10.00’da İl Genel Meclis Başkanı Ali BOLAT Başkanlığında 33 üyenin katılımı ile açıldı.
Karar No 11/20-427 : 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 45, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 22-26. maddeleri gereğince hazırlanıp, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler
Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 28.10.2014 tarih ve 12480 sayılı teklifi ekinde sunulan ve İl Genel
Meclisinin 03.11.2014 tarihli I. birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İl Özel İdaresi 2015 Yılı
Bütçe Tasarı ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonunca 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve Mahalli İdareler
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. maddesi gereğince hazırlanmış bulunan 21.11.2014 tarihli raporun
okunarak yapılan müzakeresi sonucunda;
2015 YILI YATIRIM VE ÇALIŞMA PROGRAMI AYRINTISI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
YERİ
Mikro Kredi Uygulaması
Merkez
ÖDENEK MİKTARI
50.000,00
50.000,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
Enformasyon ve Raporlama Faaliyetleri
Kurum Merkez Arşivinin Oluşturulması
YERİ
İl Geneli
İl Geneli
Merkez
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
YERİ
Yazılım ve Lisans Alımları
Bilgisayar Alımları
Merkez
Merkez
36.000,00
10.000,00
20.000,00
66.000,00
ÖDENEK MİKTARI
93.500,00
70.000,00
163.500,00
18
MAKİNE VE EKİPMAN İMALAT ATÖLYE İŞLETMESİ
Metal ürün alımları
Diğer Mal ve Malzeme Alımları
Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
Merkez
Merkez
Merkez
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Kara Taşıtı Alımları
YERİ
Merkez
İMAR KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
YERİ
İmar Planlarının Revizyonu ve Sayısallaştırılma İşlemleri
Köy Yerleşik Alanlarında (Kapanan Belediyeler) Kapı Numarataj işlemleri
Merkez ve İlçe Köylerinde Meydan Düzenleme Çalışmaları
Restorasyon, Restitüsyon, rölöve vb amaçlı proje yaptırılması
Sosyal tesis, çocuk oyun parkı, piknik alanları, yürüyüş yolları vb. oluşturulması
İl Geneli
İl Geneli
İl Geneli
İl Geneli
İl Geneli
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Etüd Proje ve Danışmanlık Hizmeti Alımı
YERİ
İl Geneli
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Tarımsal Amaçlı Kapalı Sistem Sulama Projesi
Ağaçlandırma Çalışmaları
Örnek Meyve Bahçeleri Tesis Edilmesi
Örnek Meyve Bahçeleri Tesis Edilmesi
Alternatif Hububat (Kinoa Vb.) Yetiştiriciliği Projesi
Alternatif Hububat (Kinoa Vb.) Yetiştiriciliği Projesi
Sulama Amaçlı Boru Alımı
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temizlik Malzeme Alımları
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhtiyaç Bulunan Yol Kesimlerinde Büz ve Menfez Yaptırılması
İhtiyaç Bulunan Köprülerde Bakım Onarım Çalışması Yaptırılması
Trafik İşaret, Levha ve Patlayıcı Madde Alımı
Bitümlü Malzeme, Mıcır Filler Malzeme Alımı ve Nakli
Demiryolu Hemzemin Geçitlerde Bakım Onarım Çalışması Yapılması
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
YERİ
(Karayaka Köyü Kapalı
Sistem Sulama Tesisi )
İl Geneli
İl Geneli
İl Geneli
İl Geneli
İl Geneli
İl Geneli
Merkez
YERİ
İl Geneli
İl Geneli
İl Geneli
İl Geneli
İl Geneli
YERİ
25.000,00
2.000,00
2.000,00
29.000,00
ÖDENEK MİKTARI
300.000,00
300.000,00
ÖDENEK MİKTARI
680.000,00
20.000,00
200.000,00
30.000,00
100.000,00
1.030.000,00
ÖDENEK MİKTARI
50.000,00
50.000,00
ÖDENEK MİKTARI
1.100.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
15.000,00
90.000,00
10.000,00
1.270.000,00
ÖDENEK MİKTARI
80.000,00
30.000,00
110.000,00
1.357.288,00
10.000,00
1.587.288,00
ÖDENEK MİKTARI
İçme Suyu Tahlili
İl Geneli
1.000,00
İçme Suyu Depolarının Bakım Onarımı
İl Geneli
50.000,00
İl Geneli
(Gölkonak Köyü İçme Suyu
İshale Hattı ve Depo
Yapımı)
50.000,00
390.000,00
İçme suyu pompalarının güneş enerjisi ile çalışan pompaya dönüştürülmesi
İl Geneli
110.000,00
Sondaj Çalışması
İl Geneli
50.000,00
Çöp Konteynerlerinin Yenilenmesi
İl Geneli
102.500,00
Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisi Yapımı
İl Geneli
1.000.000,00
Büz ve Atık Su Boru Malzemesi Alımı
İl Geneli
150.000,00
Evsel Katı Atıkların Toplanması ve Nakli İşi
İl Geneli
İçme Suyu Depolarında Kullanılmak Üzere Klorlama Cihazı Alımı
İçme Suyu Şebekelerinin Yenilenmesi
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
YERİ
İlin Tehlike ve Risk Hatıralarının Hazırlanması
İl Geneli
İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
YERİ
900.000,00
2.803.500,00
ÖDENEK MİKTARI
220.000,00
220.000,00
ÖDENEK MİKTARI
Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele İçin Malzeme Alımı
İl Geneli
20.000,00
Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı Projesi
İl Geneli
80.000,00
Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi
İl Geneli
30.000,00
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
İlin Tanıtımı, Turizm Fuarlarına Katılım ve Organizasyon Faaliyetleri
YERİ
130.000,00
ÖDENEK MİKTARI
Merkez
15.000,00
Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezinin Tanıtım Faaliyetleri
Merkez
15.000,00
Aksu Zindan Mağarası Led Işıklandırma Sistemi İle Aydınlatılması
Aksu
50.000,00
Aksu Zindan Mağarasının Çevre Düzenlemesi
Aksu
50.000,00
Farklı Dillerde İlin Tarihi, Kültürel ve Doğal Zenginliklerini Tanıtan Tanıtım Filmi
Yaptırılması
Merkez
50.000,00
Yöreye Özgü Geleneksel El Sanatlarının Yaşatılması Projesi
İl Geneli
4.000,00
19
Yöreye Özgü Geleneksel El Sanatlarının Yaşatılması Projesi
İl Geneli
Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerin Desteklenmesi Projesi
İl Geneli
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Tesisleri Yapım ve Onarımları
Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Tam Donanımlı Ambulans Alımı
Sağlık Md. Bağlı Sağlık Birimlerinde Kullanılmak Üzere Tıbbi Cihaz ve Malzeme
Alımı
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Mevcut Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımı
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
YERİ
3.500,00
7.500,00
195.000,00
ÖDENEK MİKTARI
İl Geneli
20.000,00
Merkez
175.000,00
İl Geneli
5.000,00
YERİ
İl Geneli
YERİ
200.000,00
ÖDENEK MİKTARI
50.000,00
50.000,00
ÖDENEK MİKTARI
Okul Onarımları
İl Geneli
Anaokulu Alanı Kamulaştırılması
İl Geneli
500.000,00
İlköğretim Okulu Yapımı
İl Geneli
2.082.878,00
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
YERİ
1.295.000,00
3.877.878,00
ÖDENEK MİKTARI
Sevgi Evleri Projesi
İl Geneli
25.000,00
Sevgi Evleri Projesi
İl Geneli
25.000,00
Engelsiz Yaşam Merkezi Umut Evleri Projesi
İl Geneli
25.000,00
Engelsiz Yaşam Merkezi Umut Evleri Projesi
İl Geneli
25.000,00
100.000,00
12.122.166,00
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- İl özel idaresi birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam (52.000.000,00) TL ödenek verilmiştir.
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 28 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir.)
Madde 2- İl özel idaresi bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam
(58.000.000,00) TL olarak tahmin edilmiştir.
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 28 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir.)
Madde 3- 2015 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik
sınıflandırması tablosundaki kaynaklar (-6.000.000,00) TL karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 28 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir.)
Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil
edilemeyecektir.
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 28 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir.)
Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için vali, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme
yapmaya yetkilidir.
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 28 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir.)
Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve
görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 28 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir.)
Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
a) Bütçe Kararnamesi
b) Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)
c) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15)
ç) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)
d) Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17)
e) Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
f) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)
g) Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)
ğ) Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)
h) Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21)
ı) Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
j) İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)
k) 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)
l) Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)
m) Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)
n) Finansman Programı (Örnek-28)
o) Yatırım ve Çalışma Programı
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 28 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir.)
Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle
değişiklik yapılabilir.
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 28 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir.)
20
Madde 9- İl özel idaresince tahsil edilecek olan rüsum ve resimlerin taksitlendirilmesine, gayrimenkul kiralamalarında 1380 ve
167 sayılı Kanunlar kapsamında yapılacak kiralama işlemlerinde kira gelirlerinin taksit sürelerini tespit etmeye İl Encümeni yetkilidir.
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 28 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir.)
Madde 10- İl özel idaresi hizmetlerini desteklemek amacıyla gerçek ve tüzel kişilerce şarta bağlı olarak yapılacak nakdi bağışlar,
bir projeye dayalı olarak yapılan yardımlar, projeye dayalı olarak alınan krediler, genel bütçe kanunlarında yer alan bakanlıklar, diğer kamu
kurum ve kuruluşlarının ildeki yatırımlarına harcanmak üzere il özel idaresine aktarılan ödenekler “Valilik Oluru” ile gelir bütçesinin ilgili
tertibine "gelir", diğer yandan gider bütçesinin ilgili tertibine "ödenek" kaydedilir. Bu ödenekler, ait olduğu proje dışında başka işlere
aktarılamaz ve harcanamaz.
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 28 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir.)
Madde 11- Bütçeye konulan, köylere ve birliklere yardım ödeneğinin harcaması; İl Genel Meclisinin 06.03.2009 tarih ve 3/5-82
sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren “Isparta İl Özel İdaresi Bütçesinden Köylere ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerine
Yapılacak Yardımların Dağıtım, Esas ve Usullerine Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda yapılır.
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 28 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir.)
Madde 12- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 28 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir.)
Madde 13- Bu kararname hükümlerini Vali yürütür.
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 28 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir.)
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında, İlimiz halkının mahalli ve müşterek ihtiyaçlarına cevap
verilebilmesi, hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, İl Özel İdaresinin mali durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin
gelişmişlik düzeyi ile 2015-2019 Yılı Stratejik Plan hükümleri de dikkate alınarak; mekansal planlamaların yerleşim yerlerinde yaşamı
kolaylaştıracak ve şehir estetiğine hizmet edecek şekilde yapılması, sosyal tesis, çocuk oyun parkı, piknik alanları, yürüyüş yolları
oluşturulması hususlarının yer aldığı 2015 yılı bütçe tasarısının bazı tertiplerinden ödenek tenzil edilerek, 2015 yılı bütçesinin Köy Yerleşim
Alanlarında (Kapanan Belediyeler) Kapı Numarataj İşlemleri tertibine aktarılması, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü altında bulunan Sosyal
Tesis, Çocuk Oyun Parkı Piknik Alanları Yürüyüş Yolları Oluşturulması tertibindeki ödeneğin İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü altına
getirilmesi uygun mütalaa edilmiş olup, yapılan tenzil ve ilaveler neticesinde;
2015 GİDER BÜTÇESİ:
1) ÖZEL KALEM
TL
a) Genel Kamu Hizmetleri
2.225.000,00
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 10 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)
2)
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
a) Genel Kamu Hizmetler
b) Ekonomik İşler ve Hizmetler
c) İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri
5.011.589,00
50.000,00
400.000,00
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 10 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)
3)
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
a) Genel Kamu Hizmetleri
14.617.000,00
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 10 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)
4)
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
a) Genel Kamu Hizmetleri
107.500,00
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 10 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)
5)
AKSU İlçe Özel İdare Müdürlüğü
a) Genel Kamu Hizmetleri
b) Eğitim Hizmetleri
259.389,00
40.000,00
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 10 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)
6)
ATABEY İlçe Özel İdare Müdürlüğü
a) Genel Kamu Hizmetleri
b) Eğitim Hizmetleri
230.695,00
64.000,00
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 10 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)
7)
EĞİRDİR İlçe Özel İdare Müdürlüğü
a) Genel Kamu Hizmetleri
b) Eğitim Hizmetleri
393.824,00
282.000,00
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 10 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)
8)
GELENDOST İlçe Özel İdare Müdürlüğü
a) Genel Kamu Hizmetleri
b) Eğitim Hizmetleri
364.749,00
117.500,00
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 10 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)
9)
GÖNEN İlçe Özel İdare Müdürlüğü
a) Genel Kamu Hizmetleri
b) Eğitim Hizmetleri
160.200,00
65.000,00
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 10 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)
10) KEÇİBORLU İlçe Özel İdare Müdürlüğü
a) Genel Kamu Hizmetleri
b) Eğitim Hizmetleri
234.600,00
60.000,00
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 10 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)
11) SENİRKENT İlçe Özel İdare Müdürlüğü
a) Genel Kamu Hizmetleri
b) Eğitim Hizmetleri
138.500,00
91.000,00
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 10 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)
12) SÜTÇÜLER İlçe Özel İdare Müdürlüğü
a) Genel Kamu Hizmetleri
b) Eğitim Hizmetleri
178.600,00
124.500,00
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 10 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)
21
13) ŞARKÎKARAAĞAÇ İlçe Özel İdare Müdürlüğü
a) Genel Kamu Hizmetleri
b) Eğitim Hizmetleri
412.321,00
227.000,00
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 10 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)
14) ULUBORLU İlçe Özel İdare Müdürlüğü
a) Genel Kamu Hizmetleri
b) Eğitim Hizmetleri
163.175,00
48.000,00
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 10 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)
15) YALVAÇ İlçe Özel İdare Müdürlüğü
a) Genel Kamu Hizmetleri
b) Eğitim Hizmetleri
193.690,00
396.000,00
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 10 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)
16) YENİŞARBADEMLİ İlçe Özel İdare Müdürlüğü
a) Genel Kamu Hizmetleri
b) Eğitim Hizmetleri
142.950,00
40.000,00
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 10 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)
17) DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
a) Genel Kamu Hizmetleri
3.358.500,00
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 10 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)
18) İL ÖZEL İDARESİ MAKİNE VE EKİPMAN İMALAT ATÖLYE İŞLETMESİ
a) Ekonomik İşler ve Hizmetler
50.000,00
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 10 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir .)
19) İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
a) İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri
b) Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri
900.000,00
130.000,00
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 10 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)
20) RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
a) Genel Kamu Hizmetleri
5.000,00
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 10 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)
21) TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
a) Ekonomik İşler ve Hizmetler
1.400.000,00
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 10 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)
22) YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
a) Ekonomik İşler ve Hizmetler
1.657.288,00
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 10 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)
23) SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
a) Çevre Koruma Hizmetleri
b) İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri
2.152.500,00
651.000,00
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 10 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)
24) İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
a) Genel Kamu Hizmetleri
5.191.390,00
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 10 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)
25) PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
a) Genel Kamu Hizmetleri
50.000,00
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 10 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)
26) STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
a) Genel Kamu Hizmetleri
b) Ekonomik İşler ve Hizmetler
c) Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri
3.150.000,00
80.000,00
15.000,00
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 10 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)
27) YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
a) Genel Kamu Hizmetleri
b) Savunma Hizmetleri
c) Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri
d) Ekonomik İşler ve Hizmetler
e) Sağlık Hizmetleri
f) Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri
g) Eğitim Hizmetleri
h) Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri
1.200.000,00
525.000,00
40.000,00
100.000,00
200.000,00
50.000,00
4.155.540,00
100.000,00
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 10 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)
2015 GELİR BÜTÇESİ:
a) Vergi Gelirleri
b) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
c) Diğer Gelirler
d) Sermaye Gelirleri
200.000,00
1.250.000,00
54.050.000,00
2.500.000,00
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 12 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)
2015 YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI:
a) İç Borçlanma (Ödeme)
6.000.000,00
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 12 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)
22
2015 Yılı Ayrıntılı Harcama Programı
1) Personel Giderleri:
a) I. 3 Aylık Dönemde (Ocak-Şubat-Mart)
2.867.533,00
b) II. 3 Aylık Dönemde (Nisan-Mayıs-Haziran)
3.584.416,25
c) III. 3 Aylık Dönemde (Temmuz-Ağustos-Eylül)
3.584.416,25
d) IV. 3 Aylık Dönemde (Ekim-Kasım-Aralık)
4.301.299,50
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 33 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir.)
2) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:
a) I. 3 Aylık Dönemde (Ocak-Şubat-Mart)
539.103,20
b) II. 3 Aylık Dönemde (Nisan-Mayıs-Haziran)
673.879,00
c) III. 3 Aylık Dönemde (Temmuz-Ağustos-Eylül)
673.879,00
d) IV. 3 Aylık Dönemde (Ekim-Kasım-Aralık)
808.654,80
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 33 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir.)
3) Mal ve Hizmet Alım Giderleri:
a) I. 3 Aylık Dönemde (Ocak-Şubat-Mart)
3.063.534,80
b) II. 3 Aylık Dönemde (Nisan-Mayıs-Haziran)
3.829.418,50
c) III. 3 Aylık Dönemde (Temmuz-Ağustos-Eylül)
3.829.418,50
d) IV. 3 Aylık Dönemde (Ekim-Kasım-Aralık)
4.595.302,20
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 12 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)
4)
5)
Faiz Giderleri:
a) I. 3 Aylık Dönemde (Ocak-Şubat-Mart)
586.354,80
b) II. 3 Aylık Dönemde (Nisan-Mayıs-Haziran)
732.943,50
c) III. 3 Aylık Dönemde (Temmuz-Ağustos-Eylül)
732.943,50
d) IV. 3 Aylık Dönemde (Ekim-Kasım-Aralık)
879.532,20
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 11 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul
edilmiştir.)
Cari Transferler:
e) I. 3 Aylık Dönemde (Ocak-Şubat-Mart)
506.241,00
f) II. 3 Aylık Dönemde (Nisan-Mayıs-Haziran)
632.801,25
g) III. 3 Aylık Dönemde (Temmuz-Ağustos-Eylül)
632.801,25
h) IV. 3 Aylık Dönemde (Ekim-Kasım-Aralık)
759.361,50
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 32 üyenin kabul, 1 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)
6)
Sermaye Giderleri:
a) I. 3 Aylık Dönemde (Ocak-Şubat-Mart)
b) II. 3 Aylık Dönemde (Nisan-Mayıs-Haziran)
c) III. 3 Aylık Dönemde (Temmuz-Ağustos-Eylül)
d) IV. 3 Aylık Dönemde (Ekim-Kasım-Aralık)
1.957.233,20
2.446.541,50
2.446.541,50
2.935.849,80
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 11 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir .)
7)
Sermaye Transferleri:
a) I. 3 Aylık Dönemde (Ocak-Şubat-Mart)
b) II. 3 Aylık Dönemde (Nisan-Mayıs-Haziran)
c) III. 3 Aylık Dönemde (Temmuz-Ağustos-Eylül)
d) IV. 3 Aylık Dönemde (Ekim-Kasım-Aralık)
250.000,00
312.500,00
312.500,00
375.000,00
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 12 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)
8)
Yedek Ödenekler:
a) I. 3 Aylık Dönemde (Ocak-Şubat-Mart)
b) II. 3 Aylık Dönemde (Nisan-Mayıs-Haziran)
c) III. 3 Aylık Dönemde (Temmuz-Ağustos-Eylül)
d) IV. 3 Aylık Dönemde (Ekim-Kasım-Aralık)
630.000,00
787.500,00
787.500,00
945.000,00
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 12 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)
2015 Yılı Finansman Programı
1) Vergi Gelirleri:
a) I. 3 Aylık Dönemde (Ocak-Şubat-Mart)
b) II. 3 Aylık Dönemde (Nisan-Mayıs-Haziran)
c) III. 3 Aylık Dönemde (Temmuz-Ağustos-Eylül)
d) IV. 3 Aylık Dönemde (Ekim-Kasım-Aralık)
40.000,00
50.000,00
50.000,00
60.000,00
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 12 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)
2)
3)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:
a) I. 3 Aylık Dönemde (Ocak-Şubat-Mart)
250.000,00
b) II. 3 Aylık Dönemde (Nisan-Mayıs-Haziran)
312.500,00
c) III. 3 Aylık Dönemde (Temmuz-Ağustos-Eylül)
312.500,00
d) IV. 3 Aylık Dönemde (Ekim-Kasım-Aralık)
375.000,00
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 12 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul
edilmiştir.)
Diğer Gelirler:
a) I. 3 Aylık Dönemde (Ocak-Şubat-Mart)
10.810.000,00
b) II. 3 Aylık Dönemde (Nisan-Mayıs-Haziran)
13.512.500,00
c) III. 3 Aylık Dönemde (Temmuz-Ağustos-Eylül)
13.512.500,00
d) IV. 3 Aylık Dönemde (Ekim-Kasım-Aralık)
16.215.000,00
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 12 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)
23
4)
Sermaye Gelirleri:
a) I. 3 Aylık Dönemde (Ocak-Şubat-Mart)
b) II. 3 Aylık Dönemde (Nisan-Mayıs-Haziran)
c) III. 3 Aylık Dönemde (Temmuz-Ağustos-Eylül)
d) IV. 3 Aylık Dönemde (Ekim-Kasım-Aralık)
500.000,00
625.000,00
625.000,00
750.000,00 TL.
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 21 üyenin kabul, 12 Üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)
Gider bütçesinde yer alan ödeneklere (52.000.000,00 TL), gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler
(58.000.000,00 TL) ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar (-6.000.000,00 TL) karşılık
gösterilmek suretiyle birbirine denk olarak ve 2015 yılı Yatırım ve Çalışma Programının raporda belirtildiği şekilde
aynen kabulü ile, 13 maddeden ibaret 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi ad okunmak suretiyle madde madde, yılı gider
bütçesi fonksiyonel sınıflandırmasının 1. düzeyi, yılı gelir bütçesi ekonomik sınıflandırmasının 1. düzeyi, ayrıntılı
harcama programları ile finansman programları üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden 1. düzeyi ad
okunmak suretiyle kabulüne 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 45 ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince İl Genel Meclisinin 24.11.2014 tarihli XX. birleşiminde karar verildi.
Karar No 11/20-428 : İl Genel Meclisinin 2014 yılı Aralık ayı toplantısının 01 Aralık 2014 tarihinde
Pazartesi günü saat 14.00’de yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
24
Download

IBİRLEŞİM İl Genel Meclisinin 2014 yılı Kasım ayı toplantısı I