Informator zdrowotny dla migrantów
Dopiero niedawno przyjechali Państwo do Niemiec i mieszkają Państwo teraz w Münster.
Urząd Zdrowia (Gesundheitsamt) chce przekazać Państwu poniżej ważne wskazówki i
porady dotyczące spraw związanych z opieką zdrowotną w nowym kraju. Ta broszura
została wydana w językach arabskim, polskim, rosyjskim, serbskim oraz tureckim.
Wizyta u lekarza (Arzt)
Jeśli poczują się Państwo chorzy i będą chcieli Państwo udać się do lekarza, wówczas mogą
Państwo udać się do lekarza medycyny ogólnej lub lekarza chorób wewnętrznych (zwanego
także lekarzem domowym (Hausarzt)).
Jeśli z medycznego punktu widzenia będzie to konieczne, wówczas zostaną Państwo
wysłani („skierowani”) do specjalisty (Facharzt). Z wyjątkiem nagłych przypadków będą
Państwu potrzebne:
-
-
zaświadczenie Urzędu Pomocy Społecznej (Sozialamt) lub karta ubezpieczeniowa z
prywatnej lub ustawowej kasy chorych lub potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego z
Państwa kraju pochodzenia (UE)
ewentualnie tłumacz
Ubezpieczenie zdrowotne poprzez Urząd Pomocy Społecznej
(zaświadczenie dla celów leczenia zwykłego lub stomatologicznego
(Behandlungsschein lub Krankenschein))
Jeśli są Państwo osobą ubiegającą się o azyl i otrzymują Państwo świadczenia poprzez
Urząd Pomocy Społecznej, wówczas koszty wizyt lekarskich w wypadku ostrych stanów
chorobowych lub stanów bólowych zostaną pokryte, jeśli wcześniej zostały zatwierdzone
przez Urząd Pomocy Społecznej.
Na jedną osobę jest jedno zaświadczenie. Obowiązuje ono tylko na jeden kwartał:
-
I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
styczeń, luty, marzec
kwiecień, maj, czerwiec
lipiec, sierpień, wrzesień
październik, listopad, grudzień
Jeśli już otrzymują Państwo bieżące świadczenia z Urzędu Pomocy Społecznej i mają
Państwo stałe miejsce zamieszkania, wówczas zaświadczenie zostanie przesłane Państwu
na początku kwartału.
Zaświadczenie jest ważne tylko w tej praktyce lekarskiej, w której je Państwo przedłożyli.
Jeśli w danym kwartale będą chcieli Państwo udać się jeszcze do innego lekarza, wówczas
będą musieli Państwo wziąć skierowanie (Überweisung). Otrzymają je Państwo w tej praktyce lekarskiej, w której przedłożyli Państwo zaświadczenie.
W wypadku wizyty u dentysty (Zahnarzt) będzie Państwu potrzebne specjalne
zaświadczenie, które również otrzymają Państwo w Urzędzie Pomocy Społecznej.
Uwaga:
Prosimy sobie zapisać, kiedy i gdzie przedłożyli Państwo takie zaświadczenie, lub
poprosić w praktyce lekarskiej o pieczątkę.
Karta ubezpieczeniowa (Versichertenkarte)
Jeśli są Państwo ubezpieczeni w tak zwanej „ustawowej kasie chorych“ (np. AOK), wówczas
mają Państwo kartę ubezpieczeniową. Członkowie Państwa rodziny mogą zostać bezpłatnie
objęci takim ubezpieczeniem, jeśli sami nie zarabiają pieniędzy lub ich dochody są bardzo
niskie. Karta ubezpieczeniowa obowiązuje tylko dla tej osoby, dla której została wydana.
Jeśli przedłożą Państwo kartę ubezpieczeniową w praktyce lekarskiej, wówczas lekarz
rozliczy wizytę bezpośrednio z kasą chorych.
Termin wizyty u lekarza
Praktyka lekarska ma stałe godziny przyjęć, w których jest otwarta dla pacjentów. Najlepiej
umówić termin wizyty u lekarza, tak by nie musieć długo czekać. Jeśli nie będą mogli
Państwo przyjść do lekarza, wówczas termin należy odpowiednio wcześnie odmówić.
Uwaga:
Urząd Pomocy Społecznej zapłaci za przejazd taksówką tylko wtedy, gdy zaleci ją
lekarz.
Pomoc tłumacza (Dolmetscher)
Aby lekarz mógł przeprowadzić skuteczne leczenie, będzie potrzebował informacji
- o wcześniejszych chorobach,
- o przyjmowanych lekarstwach,
- o aktualnych dolegliwościach.
Jeśli nie znają Państwo języka niemieckiego w dostatecznym stopniu, to zabierzcie Państwo
ze sobą kogoś, kto będzie mógł tłumaczyć, np. współlokatora, członka rodziny lub
znajomego. Tylko w wyjątkowych przypadkach Urząd Pomocy Społecznej będzie mógł
pokryć koszty tłumacza.
Po wizycie u lekarza
Być może otrzymają Państwo od lekarza
- receptę na lekarstwa lub środki lecznicze i pomocnicze
- skierowanie do szpitala
Recepta (Rezept)
Jeśli otrzymają Państwo receptę na lekarstwa, wówczas będą mogli Państwo udać się z nią
do apteki i odebrać lekarstwa. Ogólnie będą musieli Państwo dopłacić od 5 do 10 €, ale są
też zwolnienia od dopłaty (np. dla dzieci i osób ubiegających się o azyl).
Wieczorem, w nocy oraz w weekend są otwarte tylko niektóre apteki (apteki dyżurne).
http://www.akwl.de/notdienstkalender.php
Oprócz tego są wydawane recepty na środki lecznicze i pomocnicze. Środki lecznicze to np.
fizykoterapia i terapia logopedyczna, zaś środki pomocnicze to np. okulary i kule. Również
tutaj będą musieli Państwo ewentualnie coś dopłacić. Jeśli otrzymują Państwo świadczenia z
Urzędu Pomocy Społecznej, wówczas Urząd Pomocy Społecznej będzie musiał najpierw
zatwierdzić przepisany środek.
Uwaga:
Recepta obowiązuje tylko dla pacjenta, dla którego lekarz ją wystawił.
-
-
Lekarstwo należy przyjmować przez okres i w dawkach zaleconych przez lekarza.
Nawet jeśli poczują się już Państwo lepiej, choroba może się zaostrzyć, jeśli przestaną Państwo brać lekarstwo.
Lekarstwa dla osób dorosłych nie nadają się dla dzieci.
Lekarstwa należy przechowywać w taki sposób, by nie były dostępne dla dzieci.
Leczenie szpitalne
Jeśli są Państwo ubezpieczeni w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego poprzez Urząd
Pomocy Społecznej (zaświadczenie) i Państwa lekarz wystawi skierowanie do szpitala,
wówczas takie skierowanie należy przedłożyć w Urzędzie Pomocy Społecznej, który będzie
musiał najpierw wyrazić zgodę na leczenie szpitalne.
W wypadku skierowania do szpitala w nagłym przypadku, np. rozpoczynający się poród czy
natychmiastowa konieczna operacja, mogą Państwo udać się bezpośrednio do szpitala.
Pomoc w nagłym przypadku
Wieczorem, w nocy i w weekend praktyki lekarskie są zamknięte.
Jeśli zachorują Państwo w tym czasie (bez zagrożenia dla życia) i nie będą mogli Państwo
czekać, aż praktyki zostaną otwarte, wówczas mogą Państwo zadzwonić na dyżur lekarski:
tel. 116 117
Tutaj dowiedzą się Państwo, którzy lekarze mają dyżur. Jeśli Państwa znajomość języka
niemieckiego nie będzie wystarczająca, aby zadzwonić, wówczas poproście Państwo kogoś
o pomoc.
Przy ciężkich wypadkach i sytuacjach zagrażających życiu, takich jak np. zawał serca czy
udar mózgu, mogą Państwo zadzwonić na pogotowie:
tel. 112
lub udać się bezpośrednio do szpitala (Krankenhaus).
Pogotowie może pojawić się u Państwa w krótkim czasie.
W wypadku nagłych problemów psychicznych w weekend jest dostępne pogotowie
kryzysowe:
tel. 0251/41 82 41 lub 0251/91 555-0 od piątku 20:00 do poniedziałku 08:00
Zdrowie psychiczne
Poradę i pomoc w wypadku poważnych problemów psychicznych otrzymają Państwo w
Służbie Społeczno-Psychiatrycznej w Urzędzie Zdrowia:
Sozialpsychiatrischer Dienst
Stühmerweg 8, 2 piętro
48147 Münster
telefon 02 51/4 92-53 60
Przed i po porodzie
Kobiety ciężarne mogą zostać bezpłatnie przebadane u ginekologa lub położnej. Zachęcamy
do skorzystania z tej możliwości badań profilaktycznych także już na początku ciąży.
Po porodzie mogą Państwo wraz z dzieckiem otrzymać pomoc u położnej, a w wypadku
problemów zdrowotnych udać się do pediatry.
Ochrona dla dzieci
Aby Państwa dziecko zdrowo się rozwijało, powinno być regularnie badane – nawet jeśli nie
jest chore. Badania i szczepienia są bezpłatne i w pierwszym roku życia są oferowane
częściej (U1-U5), a potem zawsze w urodziny (U6-U9). Dzięki temu aż do osiągnięcia wieku
szkolnego jest kontrolowane to, czy kości, mięśnie i organy oraz umiejętności rozwijają się
stosownie do wieku. Aby zapobiec zachorowaniu na określone choroby, dzieci są również
bezpłatnie szczepione.
Zapytajcie Państwo pediatrę, a on chętnie poinformuje Państwa o badaniach i
szczepieniach.
Są takie chwile, gdy rodzice mają wątpliwości, czy ich dziecko się normalnie rozwija –
ponieważ zaczęło za późno mówić lub mówi za mało, porusza się inaczej niż rówieśnicy, nie
słucha, jest niespokojne, mało się bawi, nie reaguje, gdy się do niego coś powie lub uśmiechnie, nie nadąża za tempem nauki w przedszkolu lub w szkole. W wypadku takich i
podobnych pytań pomogą Państwu pracownicy Poradni Wczesnej Pomocy w Urzędzie
Zdrowia:
Beratungsstelle Frühe Hilfen
Stolbergstr. 2a
48147 Münster
telefon 02 51/4 92-54 44
e-mail: [email protected]
Dalsze informacje w wypadku problemów zdrowotnych:
Szukanie lekarza w Internecie
Na stronie internetowej Zrzeszenia Lekarzy Kas Chorych (Kassenärztliche Vereinigung)
istnieje możliwość poszukania odpowiedniej praktyki lekarskiej. Można szukać według
specjalizacji, dostępności i dostępu dla osób niepełnosprawnych lub według języka, w którym
można się porozumiewać w praktyce lekarskiej. http://www.kvwl.de/earzt/
Obszerny informator zdrowotny w 14 językach
W Internecie jest dostępny obszerny informator zdrowotny w 14 językach: albańskim,
arabskim, niemieckim, angielskim, perskim, francuskim, greckim, włoskim, kurdyjskim
(kurmandżi), polskim, rosyjskim, serbsko-chorwackim, hiszpańskim, tureckim. Znajdą go
Państwo na stronie internetowej:
http://www.bkk-bv-gesundheit.de/bkk-promig/44.0.html
Obywatele Unii Europejskiej są ewentualnie ubezpieczeni w zakresie ubezpieczenia
zdrowotnego poprzez swój kraj ojczysty. Należy to w danym przypadku sprawdzić.
Informacje znajdą Państwo w broszurze:
„Schutzlos oder gleichgestellt? Der Zugang zum Gesundheitssystem für Unionsbürger
und ihre Familienangehörigen“.
http://www.ggua.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/broschuere_A4_gesund
heit-unionsbuerger_web-1.pdf
Tłumacze
W Münster działają oczywiście różne profesjonalne biura tłumaczeń.
Oprócz tego pomoc mogą Państwo uzyskać również w niektórych związkach i stowarzyszeniach:
Arbeitskreis International e. V.
Dahlweg 112, 48153 Münster
Telefon 02 51/29 73 51 (tureckim, Azerbejdżan)
AFAQ e. V. – Verein für kulturelle und gesellschaftliche Zusammenarbeit
Hafenstr. 3-5, 48153 Münster
Telefon 0176-23 24 27 50
(arabskim, francuskim, angielskim, kurdyjskim (kurmandżi), słoweńskim)
Russische Schule: Spiel und Spaß am Buddenturm
Frau Natali Eichner, Münzstr. 15, 48151 Münster
Telefon 0177-23 96 816 (rosyjskim)
Dalsza pomoc dla uchodźców:
Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V. (GGUA)
Südstraße 46, 48153 Münster
Telefon 02 51/14 48 6-0
Poradnie dla migrantów
Caritasverband für die Stadt Münster
Beratungsstelle Gievenbeck,
Heinrich-Ebel-Straße 41, 48161 Münster
Telefon 02 51/87 10 40
Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Münster e.V.,
Coerde, Hamannplatz 38, 48157 Münster
Telefon 02 51/16 20 07 8
Diakonie Münster
Jugendmigrationsdienst von 12 – 27 Jahren und
Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE)
Beratungs- und Bildungscentrum
Hörsterplatz 2 b, 48147 Münster
Telefon 02 51/49 01 5-0
Außenstelle Kinderhaus,
Idenbrockplatz 3, 48159 Münster
Telefon 02 51/6 20 92 87
Arbeiterwohlfahrt (AWO)
Sozialpädagogisches Zentrum
Trauttmansdorffstr. 73, 48153 Münster
Telefon 01 76/19 00 33 65
Praktyki lekarza domowego ze szczególnymi kompetencjami językowymi
Ponieważ znajomość języków angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego jest u lekarzy
domowych w Münster bardzo rozpowszechniona, dlatego zrezygnowano tutaj z
przedstawienia ich listy.
Poniższe informacje zostały zaczerpnięte ze strony internetowej Zrzeszenia Lekarzy Kas
Chorych Westfalen-Lippe (Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe)
http://www.kvwl.de/earzt/.
Arabisch - Arabski
Herr Dr. med. Chawki Soueilleh
Friedrich-Ebert-Str. 134, 48153 Münster
Telefon 02 51/77 53 32
Herr Dr. med. Carsten Schriek und Herr Bassam Willenborg
Raesfeldstraße 15, 48149 Münster
Telefon 02 51/27 20 21
Polnisch - Polski
Frau Malgorzata Kozaczek
Bogenstr. 3, 48143 Münster
Telefon 02 51/9 87 33 70
Portugiesisch - Portugalski
Herr Dr. med. Hans Georg Voss, Herr Dr. med. Johannes Fühner,
Herr Dr. med. Michael Spital, Frau Julia Hegge
Pommernstr. 4, 48167 Münster
Telefon 02 51/6 11 41
Herr Stefan Blüggel
Theodor-Storm-Str. 2, 48165 Münster
Telefon 0 25 01/26 26 26
Herr Domingos Schrader
Münsterstr. 9, 48167 Münster
Telefon 0 25 06/12 64
Rumänisch - Rumuński
Herr Dr. med. (SU) Arkadij Levertov
Bahnhofstr. 8-10, 48143 Münster
Telefon 02 51/9 82 99 98
Russisch - Rosyjski
Frau Malgorzata Kozaczek
Bogenstr. 3, 48143 Münster
Telefon 02 51 987 33 70
Frau Dr. (Rus) Irina Hamm
Berliner Platz 24, 48143 Münster
Telefon 02 51 162 59 41
Herr Dr. med. (SU) Arkadij Levertov
Bahnhofstr. 8-10, 48143 Münster
Telefon 02 51 982 99 98
Frau Galina Reitenbach
Annenstraße 6, 48153 Münster
Telefon 02 51 77 61 30
Herr Dr. med. Winfried Keuthage, Frau Dr. med. Ingrid Rein, Frau Dr. med. Kathrin Frese
MedicalCenter am Clemenshospital
Düesbergweg 128, 48153 Münster
Telefon 02 51 777 58 88
Frau Larisa Reich
Sprickmannplatz 2, 48159 Münster
Telefon 02 51 21 21 20
Türkisch und Kurdisch – Turecki + Kurdyjski
Herr Dr. med. Fikri Dalmis und Dr. med. Herr Axel Stöckmann
Nordstr. 22, 48149 Münster
Telefon 02 51 93 25 49 70
Praktyki lekarskie dla dzieci i młodzieży ze szczególnymi kompetencjami
językowymi
Poniższe informacje zostały zaczerpnięte ze strony internetowej Zrzeszenia Lekarzy Kas
Chorych Westfalen-Lippe (Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe)
http://www.kvwl.de/earzt/.
Wszystkie praktyki lekarskie powinny oferować wystarczającą znajomość języka
angielskiego.
Französisch - Francuski
Frau Karin Paschke
Kiesekampweg 4, 48157 Münster
Telefon 02 51 24 68 91
Dr. med. Herr Ralph Ziegler, Frau Dr. med. Anne Schulze Everding und Frau Bettina
Greulich, Dr. med. Katrin Bente
Mondstr. 148, 48155 Münster
Telefon 02 51 3 10 61
Frau Magdalena Loseck-Hehmann
Dieckmannstr. 118, 48161 Münster
Telefon 02 51 871 48 77
Herr Dr. med. Rudolf Ernst und Frau Gabriele Adolf-Lücke
Westfalenstraße 132, 48165 Münster
Telefon 0 25 01 30 88
Herr Dr. med. Markus Stange und Herr Dr. med. Martin Stegat
Am Berler Kamp 5, 48167 Münster
Telefon 0 25 06 72 37
Frau Dr. Juliane Woltermann, Herr Dr. Karl Holtmannspötter, Frau Dr. Gaby Rabe-Hömann
Alte Reitbahn 17, 48153 Münster
Telefon 02 51 78 84 12
Herr Priv. Doz. Dr. med. Josef Gehrmann
Piusallee 18, 48147 Münster
Telefon 02 51 144 96 60
Griechisch - Grecki
Herr Priv. Doz. Dr. med. Josef Gehrmann
Piusallee 18, 48147 Münster
Telefon 02 51 144 96 60
Frau Dr. Juliane Woltermann, Herr Dr. Karl Holtmannspötter, Frau Dr. Gaby Rabe-Hömann
Alte Reitbahn 17, 48153 Münster
Telefon 02 51 78 84 12
Polnisch - Polski
Herr Dr. med. Karl-Heinz Brune und Herr Dr. med. Stefan Strauch
Idenbrockplatz 22, 48159 Münster
Telefon 02 51 21 10 09
Portugiesisch - Portugalski
Frau Dr. Juliane Woltermann, Herr Dr. Karl Holtmannspötter, Frau Dr. Gaby Rabe-Hömann
Alte Reitbahn 17, 48153 Münster
Telefon 02 51 78 84 12
Russisch - Rosyjski
Frau Dr. med. Katrin Abshagen
Albersloher Weg 437, 48167 Münster
Telefon 02 51 620 30 40
Prosimy o wskazówki dotyczące koniecznych zmian lub uzupełnień tego informatora.
Impressum:
Stadt Münster
Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Brigitte Kempe
Stühmerweg 8, 48147 Münster
Telefon 02 51/492-53 06 oder -53 01
E-Mail: [email protected]
www.stadt-muenster.de/gesundheit
Dezember 2014
Download

Gesundheitswegweiser für Migranten in Polnisch