TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
YARIŞMA BÜLTENİ
Yarışmanın Adı
Yarışma Talimat No
Yarışmanın Tarihi
Yarışmanın Yeri
Tekne Sınıfları
Yarışma
Kategorileri
Yarışma Mesafeleri
Yarışma Programı
(Gün / Saat)
Yarışma
Tertip Kurulu
Teknik Toplantı
Hakem Toplantısı
Kura Çekimi
Açılış Seremonisi
Yarışmaya Katılım
Şartları ve Teknik
Bilgiler
Deniz Kanosu Türkiye Şampiyonası
D/02
18-19 Ekim 2014
Turunç – MUĞLA
K1 – K2 - Mix
Açık (open)
Erkekler- Bayanlar Karışık
I.gün : Kısa Mesafe 1000 m. / II.gün :Uzun Mesafe 2000 m.
1.Gün Yarışları
18 Ekim 2014 CUMARTESİ
1000 m. Eleme & Final Yarışları
2.Gün Yarışları
19 Ekim 2014 PAZAR
2000 m. Eleme & Final Yarışları
Yarışlar birinci günü saat 14:00’da start alacak olup ikinci gün 10:30 da start alacaktır.
Prof.Dr.Sami MENGÜTAY / Federasyon Başkanı
Mehmet Ali ACAR / Marmaris Belediye Başkanı
Bekir ÇEKER / Muğla GHSİM İl Müdürü
Ahmet KOCABIYIK / Marmaris GHSİM İlçe Müdürü
Nejat KOÇAR
Tertip Kurulu Başkanı Ahmet SÖNMEZ
Üye
Tanay BARIN
Üye
İsmet AKDEMİR
Üye
Ertümen BUĞDAY
Üye
Mehmet KÜÇÜKGÜNGÖR Üye
Mümtaz SİNAN
Üye
Ali Fuat FİDAN
Üye
Atilla BERKER
Üye
Dursun KAPLAN
Üye
Aziz KANTÜRK
Üye
Ertuğrul AYDOĞDU
Üye
Gökhan PEHLİVAN
Üye
Durmuş ÖZDEMİR
Teknik Kurul Üyesi
Beyhan YUNAK
MHK Başkanı
Mehmet Faruk GÜNEŞ
Teknik Kurul Üyesi
Serkan PAÇALI
İl Temsilcisi
18 Ekim 2014 Cumartesi günü saat 12:00 da Yarış mahalinde yapılacaktır. Teknik toplantıya her
kulüpten veya ilden resmi olarak görevlendirilmiş 1 idareci veya 2014 yılı antrenör vizesini almış
olan 1 antrenör, kulübünü veya ilini temsilen katılabilecektir.
18 Ekim 2014 Cumartesi günü saat 12:30’da teknik toplantıyı takiben yapılacaktır.
Kura çekimi 17 Ekim 2014 Cuma günü saat 17:00’da Turunç Beldesi toplantı salonunda
yapılacaktır.
18 Ekim 2014 Cumartesi günü 1000 m. eleme yarışlarının bitimini takiben yarışma mahallinde tüm
sporcuların ve idarecilerin katılımı ile yapılacaktır.Kulüpler törene birer kayak küreği ve sporcular
kulüp formaları ile katılmak zorundadır.
1-Yarışmaya katılacak tüm kulüplerin deniz kanosu branşında 2014 yılı akreditasyonu, federasyon tarafından
onaylanmış olması ve sporcuların lisanslarının 2014 yılı vizesi yapılmış olması gerekmektedir. 2014 yılı
akreditasyonu onaylanmayan kulüpler “Sporcu lisans, tescil, vize, transfer ve kulüp akreditasyon
talimatnamesi” gereğince yarışmalara katılamazlar.
2-Ekip ve kafile listelerinin en geç 15 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar Federasyonun
[email protected] e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. Yapılan bildirimlerde
0312 310 40 34
no.lu federasyon telefonunun aranarak e-postanın alınıp, alınmadığının teyidinin yapılması gerekmektedir.
3-Kulüplerin ekip listelerinin asıllarını, Teknik Toplantıda Yarışma Tertip Kuruluna elden teslim etmesi
gerekmektedir.
4-Kulüpler yarışlarda kullanacakları deniz kanosu, kürek, etek, can yeleği ve diğer ekipmanları kendi
imkanları ile getireceklerdir. Ancak istek halinde deniz kanoları federasyonumuz tarafından yarışmalarda
kullanılmak üzere temin edilebilecektir. Bu tip istekleri olan kulüpler, en kısa sürede federasyonumuza
bildirmesi gerekmektedir. Ancak limitli sayıda tekne bulunduğundan, öncelik denizkanosunda akredite olan
kulüplere ve sırasıyla erken başvuru yapan kulüplere verilecektir.
5-Yarışmalar Büyükler kategorisinde K1 tekne sınıfında erkekler ve bayanlar ayrı ayrı ve K2 tekne sınıfında
karışık (karma) olarak yapılacaktır. (Karışık: Erkek+ Bayan)
6-Her kulüp veya il sporcuları tek tip kendi formaları ile yarışa katılacaktır.
7-Tek ekibin katıldığı rakipsiz yarışmalar yapılmayacaktır.
8-Yarışmalara daha önce Tertip Kuruluna bildirilen yarışma kategorilerine katılmak esas olmakla beraber,
kulüpler ilgili yarışın teknik toplantısında sözel veya öncesinde Yarışma Jüri Başkanına yazılı olarak bildirmek
şartı ile ekiplerin isimlerini listesinde belirtilmiş yedek sporcular veya diğer sporcular ile değiştirebilirler.
Geçerli mazereti olmaksızın daha önce bildirilen bir yarış kaydı iptal edilemez. Kayıt iptali yapılan bir
yarışmanın sporcuları geçerli bir mazereti olmaksızın o yarışma organizasyonunda bir başka yarışma
kategorisinde yarışamaz. Bir kere değiştirilen sporcu daha sonra yeniden aynı ekibe alınamaz. Ayrıca, eleme
yarışına katılmış olan ekip aynı yarışın finalinin sonuna kadar sporcu değişikliği yapamaz. Bir yarış
kategorisinde kayıt yaptırdıktan sonra, o sporcunun yarışa kayıt iptalini yazılı olarak bildirmeksizin katılmazsa
sporcu o organizasyondaki tüm yarışmalardan diskalifiye edilir.
Kulüpler itirazlarını 200 TL. itiraz bedeli yatırdıktan sonra yazılı olarak yapacaklardır. İtiraz bedeli
Federasyon mutemetine tutanakla elden ödenecektir. İtirazın haklı görülmesi halinde ödenen ücret
ilgiliye iade edilecektir. Aksi halde itiraz eden kulübe alındı belgesi verildikten sonra, ücret
Federasyonun Garanti Bankası Anafartalar Caddesi Şubesi 6298812 nolu hesabına yatırılacak ve
gelir olarak kayıt edilecektir.
Final yarışmaları sonucunda kategorisinde ilk üçe giren sporculara madalya, tüm kategorilerin
toplamında en fazla 1. lik alan kulübe kupa, eşitlik durumunda en fazla 2. lik ve 3. lük sayısına
bakılacaktır. Buna rağmen eşitlik bozulmazsa K2 Karışık sınıfta sırasıyla 1.lik, 2.lik ve 3. lük
sayısına bakılacaktır.
Deniz kanosunda akredite olan ve yarışmalara katılan her kulüpten, yarışı tamamlaması koşulu ile
bir bayan, bir erkek sporcu ile bir antrenör olmak üzere toplam 3 kişinin sadece konaklamaları ve
yol ücretleri federasyonca karşılanacaktır. Bu sayının dışında kalan diğer antrenör ve sporcuların
masrafları veya harcırahları bağlı bulundukları GHSİM veya kulüpleri tarafından ödenebilir.
Bu bültende yer almayan konularla ilgili olarak karar verme yetkisi Federasyonca görevlendirilmiş
olan Yarışma Tertip Kurulu’na aittir.
İtirazlar
Ödüller
Mali Bilgiler
(Harcırah)
Diğer Konular
Tüm kulüplere, hakemlere, antrenörlere ve sporculara başarılar dilerim.
Prof. Dr.Sami MENGÜTAY
Türkiye Kano Federasyonu Başkanı
DENİZ KANOSU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI YARIŞLARI
18-19 Ekim 2014 / Turunç - Marmaris-MUĞLA
Kısa Mesafe (1000 m.) ELEME ve FİNAL YARIŞLARI : 1. Gün (18.10.2014 Cumartesi) yapılacaktır.
Uzun Mesafe (2000 m.) ELEME ve FİNAL YARIŞLARI : 2. Gün (19.10.2014 Pazar) yapılacaktır.
NOT : Elemeli Yarışların program saatleri değiştirilebilir.
I.GÜN : Kısa Mesafe (1000 m.) ELEME ve FİNAL YARIŞ PROGRAMI (18.10.2014 Cumartesi)
FİNALLER
ELEMELER
SIRA
1
2
3
SAAT
14:30
KATEGORİ
SeaK1 BE Eleme
SeaK1 BBn Eleme
SeaK2 Mix Eleme
MESAFE
1000 m.
1000 m.
1000 m.
SIRA
1
2
3
SAAT
00:00
00:30
01:00
KATEGORİ
SeaK1 BE Final
SeaK1 BBn Final
SeaK2 Mix Final
MESAFE
1000 m.
1000 m.
1000 m.
II.GÜN : Uzun Mesafe (2000 m.) ELEME ve FİNAL YARIŞ PROGRAMI (19.10.2014 Pazar)
FİNALLER
ELEMELER
SIRA
1
2
3
SAAT
10:30
KATEGORİ
SeaK1 BE Eleme
SeaK1 BBn Eleme
SeaK2 Mix Eleme
MESAFE
2000 m.
2000 m.
2000 m.
SIRA
1
2
3
SAAT
00:00
00:30
01:00
KATEGORİ
SeaK1 BE Final
SeaK1 BBn Final
SeaK2 Mix Final
MESAFE
2000 m.
2000 m.
2000 m.
Not : Yarışmalar tekne imkanları elverdiği ölçüde doğrudan final olarak yapılacaktır. Ancak tekne sıkıntısı olan
yarışmalarda Eleme sistemi uygulanacaktır.
Açıklamalar
BE
: Büyük Erkekler
SeaK1 : Tekli Deniz Kanosu
BBN : Büyük Bayanlar
SeaK2 : İkili Deniz Kanosu
Karma: Büyük Erkek+Büyük Bayan Karışık (Mix)
Download

türkiye kano federasyonu başkanlığı yarışma bülteni