5.
Kazanım: Denklem çözme problemleri.
1. Bir sayının 2 fazlası 10 ise bu sayı kaçtır?
A) 5
2.
A) -6
B) 6
C) 7
D) 8
Yakup’un aklından tuttuğu sayının 2
katının 3 fazlası -9 ise bu sayı kaçtır?
B) 6
C) -3
D) 3
3. Ali’nin elindeki paranın 5 eksiğinin 3 katı 27TL ise
Ali’nin elinde kaç TL vardır?
A) 12
4.
B) 13
C) 14
D) 15
Üç arkadaştan Yakup’un Özgüç’ten 5cm
kısa, Hakan’ın boyu ise Özgüç’ün
boyundan 10cm uzundur. Üç arkadaşın
boyları toplamı 461cm ise Yakup’un boyu
kaç cm’dir?
A) 145
A) 12
C) 150
B) 13
C) 14
D) 15
6. Sınıftaki sıralara 3’er 3’er oturunca 2 sıra artıyor. 2’şer
oturunca 3 kişi ayakta kalıyor o halde sınıf mevcudu
kaçtır?
A) 21
B) 22
C) 23
D) 24
7. 7/C sınıfı her biri eşit olmak üzere 8 gruba ayrılıyor.
Sınıf 6 gruba ayrılsaydı her gruba 2 öğrenci fazla
düşecekti. O halde sınıf mevcudu kaçtır?
A) 36
8.
A) 31
B) 147
Kitap tanıtım gününde okul yararına 180TL’ye
aldığı kitapları 15TL’den satarak okula 45TL
kazandıran Zeynep kaç kitap satmıştır?
B) 40
C) 48
D) 50
Bir baba ile kızının yaşları toplamı 40’ tır. İki
yıl sonra babanın yaşı kızının yaşının 3 katı
olacağına göre baba şimdi kaç yaşındadır?
B) 32
C) 33
D) 34
D) 153
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
9.
A) 220
Nöbetçi öğretmen Naim okul bahçesini düz
biçimde 160 adımda gidiyor. Eğer adımlarını
20cm kısaltsaydı aynı mesafeyi 180 adımda
gidecekti. Okul bahçesi baştan sona kaç
m’dir?
B) 244
C) 288
13. Alper’in yaşı Alperen’in yaşının 3 katından 2 eksiktir.
İkisinin yaşları toplamı 34 ise Alper kaç yaşındadır?
A) 22
B) 23
C) 24
D) 25
D) 300
14.
10. Bir anne 35 oğlu 7 yaşındadır. Kaç yıl sonra annenin
yaşı oğlunun yaşının 3 atı olur?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
Yusuf kumbarasına bir miktar para koymuş
ve bu parayı her gün eşit olarak
kullanmayı düşünmüştür. Yusuf her gün
kullanması gerekenden 6TL fazla harcarsa
parası 20 günde bitiyor. Eğer her gün 1TL az harcarsa 30
günde bitiyor. O halde Yusuf kumbaraya kaç TL
koymuştur?
A) 300
11.
A) 12
C) 420
D) 480
Sınıf kumbaramızda bir miktar 25 ve
50kr’luk olmak üzere 28 tane madeni
paramız vardır. Paraların toplamı 10TL ise
kaç tanesi 25kr’luktur?
B) 16
C) 20
D) 24
12: Ardışık 3 tek tamsayının toplamı 78 ise büyük sayı
kaçtır?
A) 28
B) 360
B) 26
C) 24
15.
A) 6
Bir salonda 27 erkek 7
bayan vardır. Bu salona
kaç evli çift gelirse erkek
sayısı bayan sayısının 3
katı olur?
B) 5
C) 4
D) 3
D) 22
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
Download

Kazanım: Denklem çözme problemleri. 1. Bir sayının 2 fazlası 10 ise